3.3 Menyesuaikan bunyi-bunyi vokal dengan gambar.

a i e
Balik

3.3 Menyesuaikan bunyi-bunyi vokal dengan gambar.

u i a
Balik

3.3 Menyesuaikan bunyi-bunyi vokal dengan gambar.

a i e
Balik

3.3 Menyesuaikan bunyi-bunyi vokal dengan gambar.

a o e
Balik

Balik

Balik