Penulisan B Surat Kiriman Tak Rasmi Tajuk : Andaikan kamu setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia sekolah

kamu. Tulis sepucuk surat kepada pihak pengurusan sebuah taman rekreasi untuk mwmohon kebenaran mengadakan perkhemahan. Pendahuluan -Alamat Penerima -Alamat Pengirim -Tarikh -Memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan Isi e) Bila perkhemahan akan diadakan f) Berapa ramai yang akan sertai perkhemahan g) Apa tujuan perkhemahan diadakan ( Menambahkan pengetahuan, pengalaman murid, member peluang untuk murid berdikari) h) Harapan ( menyediakan tapak yang bersesuaian, nyatakan bayaran) Penutup -Permohonan diluluskan -Dapat memberikan jawapan dengan kadar segera

Penulisan B Surat Kiriman Tak Rasmi Tajuk : Andaikan kamu setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia sekolah kamu. Tulis sepucuk surat kepada pihak pengurusan sebuah taman rekreasi untuk mwmohon kebenaran mengadakan perkhemahan. Pendahuluan -Alamat Penerima -Alamat Pengirim -Tarikh -Memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan Isi a) Bila perkhemahan akan diadakan b) Berapa ramai yang akan sertai perkhemahan c) Apa tujuan perkhemahan diadakan ( Menambahkan pengetahuan, pengalaman murid, member peluang untuk murid berdikari) d) Harapan ( menyediakan tapak yang bersesuaian, nyatakan bayaran) Penutup -Permohonan diluluskan -Dapat memberikan jawapan dengan kadar segera

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.