Board index » BELAJAR ALKITAB » Ajaran » Akhirat All times are UTC + 7 hours Api Pencucian - PURGATORY (Doktrin

Katolik) Api Pencucian - PURGATORY Merdeka dlm Kristus Berdasarkan Alkitab • Suatu keadaan setelah kematian dalam penderitaan dan pengampunan • Pemurnian setelah kematian dengan api Joined: Fri Jun 09, Berdasarkan Tradisi / Bapa-bapa Gereja 2006 5:20 pm • Gereja perdana mempercayai Api Pencucian Posts: 5662

Berdasarkan Alkitab

1. Suatu keadaan setelah kematian dalam penderitaan dan pengampunan * Matius 5:26 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana , sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. * Matius 18:34 Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.

* Lukas 12:58-59 Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar dari sana , sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus memberi pengajaran kita pada ayat-ayat di atas, bahwa untuk suatu kesalahan yang kita lakukan, kita harus menebusnya sampai lunas. Jika kita tidak mempunyai dosa berat dalam hidup ini, kita akan masuk ke suatu keadaan sementara yang disebut penjara, dan kita tidak akan keluar sampai kita membayar lunas hutang kita kepada Tuhan. “Penjara” ini adalah api pencucian di mana kita tidak akan dapat keluar sampai tebusan terakhir dibayar.

Matius 5:48 Yesus mengatakan, “ Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. ” Kita hanya dibuat sempurna melalui pemurnian, dan di dalam ajaran Katolik, pemurnian ini, jika belum diselesaikan di atas bumi semasa hidup, dilanjutkan dalam suatu keadaan transisi yang disebut api pencucian. Matius 12:32 Yesus mengatakan “ Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia , ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datangpun tidak ”. Yesus secara jelas memberikan bahwa ada pengampunan setelah kematian. Ungkapan “di dunia yang akan datang” (dari bahasa Yunani “en to mellonti”)

secara umum mengacu pada keadaan setelah kematian (lihat contoh pada Markus10. dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut. dari padanya akan banyak dituntut. dan tidak ada pengampunan di neraka. Lukas 18. Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan. ia akan menerima sedikit pukulan. Efesus 1.000 tahun telah menyebut status ini api pencucian.30. Status ini bukanlah neraka atau sorga. dan kepada siapa yang banyak dipercayakan. sebab di sorga tidak ada pukulan.30.30. kita lihat bahwa orang kaya yang mati sedang menderita tetapi masih merasakan rasa kasihan untuk saudara laki-lakinya dan ingin memperingatkan mereka tentang tempat penderitaannya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Lukas 16:19-31 .30. beberapa akan menerima pukulan ringan atau pukulan berat tetapi akan tetap hidup. ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi tidak ada penderitaan di sorga. ataupun belas kasihan di neraka sebab .21 untuk bahasa serupa).34-35. Alkitab KJV mengatakan dengan kalimat yang sama (world to come) untuk Markus 10. Ini membuktikan ada status yang lain setelah kematian. * Lukas 12:47-48 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. dan Gereja selama 2. Pengampunan tidak diperlukan di sorga." Ketika tuan datang (pada waktu akhir). tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. dan di neraka kita akan tidak lagi ada kehidupan bersama Tuhan. Lukas 18. 20.dalam cerita ini (Lazarus dan orang kaya).

. niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Orang-orang mati ini tidak di dalam sorga sebab mereka masih dengan dosa. sedemikian sehingga dosa mereka mungkin diampuni. Ayat ini secara langsung sesuai dengan 2 Makabe 12:44 yang mana juga menunjukkan doa khusus untuk orang mati. apakah faedahnya perbuatan orangorang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan. dan mereka yang di neraka sangat kekurangan rahmat Tuhan untuk semua keabadian. dalam konteks menebus dosa-dosa mereka (orang-orang dibaptis untuk yang mati sehingga yang mati dibangkitkan). Filemon 2:10 – Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada “di bawah bumi ”. * 2 Makabe 12:44 Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit.rasa belas kasihan adalah rahmat dari Tuhan. tetapi mereka juga tidak berada di dalam neraka sebab di neraka dosa mereka tidak bisa lagi ditebus. Mereka ada di dalam api pencucian. mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Paulus menyebutkan perbuatan orang-orang yang dibaptis untuk kepentingan orang mati. * 1 Korintus 15:29-30. yang mana sebenarnya adalah dunia orang mati atau api pencucian. Jika tidak demikian. Jadi dimana orang kaya itu? Ia di dalam api pencucian.

1 Korintus 1.* 2 Timotius 1:16-18 – Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. yang namanya terdaftar di sorga. Ketika di Roma. ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku.5.4. Ibrani 12:14 . sehingga dalam ayat tersebut ada ungkapan . Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari-Nya. 2 Korintus 1. akan dibuat menjadi sempurna. Roh manusia yang baru meninggal di dalam ketuhanan. * Ibrani 12:23 Dan kepada jemaat anak-anak sulung. 2. dan jika tidak diselesaikan selama hidup kita. tidak diperlukan belas kasihan di sorga. 1 Tesalonika 5.8). Onesiforus sudah mati tetapi Paulus meminta belas kasihan Tuhan “pada hariNya” Penggunaan kata “hariNya”oleh menunjukkan konteks eskatologis (lihat contoh. Filemon 1. Dimana Onesforus? Dia di Api Pencucian. 2 Timotius 4.2. Tentu saja. dan proses ini terjadi selama hidup kita.2.5. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus engkau lebih mengetahuinya dari padaku. yang menghakimi semua orang.16. Roma 2.5.13.10. dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna . 2 Tesalonika 2. dan kepada Allah. 5. akan diselesaikan dalam kondisi transisi api penyucian.8. 3.16. dan tidak ada belas kasihan diberikan di neraka.tanpa kekudusan tak seorangpun akan lihat Tuhan.8.14.3.6. Kita memerlukan penyucian akhir untuk mencapai kekudusan yang sebenarnya sebelum berhadapan dengan Tuhan. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara.

Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. 1 Petrus 3:19.“yang telah menjadi sempurna”. sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu . atau dukacita. Roh ini adalah di dalam api pencucian. dan di sana tidak akan ada perkabungan atau rasa sakit. Tetapi mereka yang di sorga telah sempurna. Api pencucian ada oleh . atau ratap tangis. atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tidak ada apapun yang kotor akan masuk sorga. dan harus dibersihkan sebelum memasuki sorga. Tuhan akan menghapus air mata mereka. Ini adalah jiwa yang benar yang sedang dibersihkan untuk tujuan yang berbahagia. Adalah mengherankan banyak orang gereja lain tidak ingin mempercayai api pencucian. Bahkan cenderung mengarah ke dosa yang secara spiritual merusak. dan maut tidak akan ada lagi.Yesus mengajar kepada roh di dalam “penjara”. dan Tuhan tidak akan menyeka air mata mereka di neraka. mereka dibuat sempurna setelah kematian mereka. Penghapusan air mata dan rasa sakit hanya terjadi pada ujung waktu. 4:6. tidak akan ada lagi perkabungan. Ini adalah jiwa yang mengalami api pencucian. Mereka tidak perlu datang sempurna. Tetapi tidak ada kesedihan atau rasa sakit di sorga. atau dipandang kotor. Kata “kotor” berasal dari kata Yunani “koinon” yang mengacu pada suatu korupsi rohani. tetapi hanya setelah datangnya sorga yang baru dan meninggalkan langit dan bumi yang sekarang. dan mereka yang neraka tidak bisa lagi dibuat sempurna. tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu . Wahyu 21:4 – Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21:27.

” dan bahwa suatu saat di masa datang penjahat yang baik akan pergi ke sorga). Ini tidak berarti sorga. perkataan Yesus “ Aku berkata kepada kamu hari ini kamu akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus ” tidak berarti ada tanda koma setelah kata kamu yang pertama. Lukas 23:43– Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu. Jika tidak ada api pencucian. yang di seberang sungai Yordan. tetapi ditahan sampai kebangkitan Tuhan. Tuhan Maha Pemurah. sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus”. Pertama.karena kemurahan hati Tuhan. Ke dua. saat Yesus menggunakan kata ”Firdaus”. “Aku berkata kepada kamu hari ini . karena tidak ada pemberian tanda baca dalam naskah yang asli. kamu akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus ” (maksudnya. maka di sana bisa saja tidak ada api pencucian. Setelah mereka sampai ke Goren-Haatad. tentu. ini akan juga berarti tidak ada keselamatan untuk banyak orang. Ketiga. dari bahasa Ibrani ”sheol” yang dimaksud adalah dunia dari orang benar yang mati. Ada beberapa bantahan. dan Yusuf mengadakan .” Ini berarti Yesus bisa saja berkata. karena Yesus mengirim penjahat yang baik ke sorga. ini tidak membuktikan tidak ada api pencucian (mereka secara penuh disucikan di dalam hidup ini – mungkin oleh suatu kematian yang penuh penyesalan dan berdarah – bisa siap untuk masuk pintu sorga). Firdaus. Ini adalah tempat orang mati yang akan masuk sorga. maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Banyak orang gereja lain memperdebatkan bahwa. * Kejadian 50:10. Yesus bisa saja menekankan seruan perkataannya itu “hari ini” atau “sekarang. sekalipun si penjahat pergi langsung ke sorga.

dan mereka yang neraka tidak bisa lagi dibebaskan dari dosa. Mereka yang sorga tidak punya dosa. dan mempercepat perjalanan mereka kepada Tuhan. Doa untuk yang mati membantu membebaskan mereka dari dosa dan membantu mereka ke dalam penghargaan sorga. hati orang beriman selalu mengarah kepada Tuhan. Ketika segenap umat itu melihat. 2 Makabe 12:43-45. ratapan berduka-cita untuk yang mati untuk periode waktu tertentu. Pemahaman Yahudi tentang praktek ini adalah bahwa pendoa membebaskan jiwa-jiwa dari status pemurnian yang menyakitkan. Mereka ada di dalam api pencucian.perkabungan tujuh hari lamanya karena ayahnya itu. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Pemurnian Setelah Kematian dengan Api Ibrani 12:29 – Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan . api yang . Tuhan adalah suatu api yang menghanguskan (api cinta di sorga. bahwa Harun telah mati. Ulangan 34:8 – Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab tiga puluh hari lamanya. Di sini adalah beberapa contoh ritual doa dan penyesalan. * Bilangan 20:29. 2. maka seluruh orang Israel menangisi Harun tiga puluh hari lamanya. Ratapan dan perkabungan oleh orang-orang beriman untuk yang mati tidak mungkin tanpa maksud atau hanya sekedar meratapi saja.

aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. batu permata. 3:13 sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. 17 Pekerjaan dihakimi setelah kematian dan yang diuji oleh api. ia akan mendapat upah. \ 3:11 Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan. 3:15 Jika pekerjaannya terbakar. ia akan menderita kerugian. kayu. perak. yaitu Yesus Kristus. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. yang dianugerahkan kepadaku. 3:17 Jika ada orang yang membinasakan bait Allah.membersihkan di dalam api pencucian atau penderitaan. dan orang lain membangun terus di atasnya. 3:14 Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Beberapa pekerjaan hangus. maka Allah akan membinasakan dia. 3:10 Sesuai dengan kasih karunia Allah. Status . setelah kematian akan dibakar. bagaimana ia harus membangun di atasnya. tetapi orang masih diselamatkan. rumput kering atau jerami. Dosa yang ringan (pekerjaan tidak baik) yang dilakukan. tetapi orang masih dibawa kepada keselamatan. tetapi seperti dari dalam api. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Paulus mengacu pada status pembersihan yang disebut api pencucian. 1 Korintus 3:10-15. 3:12 Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas. dan api kutukan di dalam neraka). Karena hari Tuhan akan menyatakannya. tetapi ia sendiri akan diselamatkan. sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masingmasing orang akan diuji oleh api itu.

* 1 Korintus 3:15 “Bila ada pekerjaan orang dibakar. “Ia akan diselamatkan” dalam bahasa Yunani adalah “sothesetai” (yang mana berarti keselamatan abadi). asal kata adalah “zemioo” yang juga mengacu pada hukuman. ayat ini membuktikan bahwa ada suatu penebusan dari hukuman sementara setelah kematian kita. Karenanya. ia akan menderita kerugian. Ungkapan “sekalipun begitu” . Ini tidak bisa berarti sorga (tidak ada hukuman di dalam sorga) dan ini tidak bisa berarti neraka (kemungkinan penebusan tidak lagi ada dan orang tidak diselamatkan). Paulus menulis dia sendiri akan diselamatkan “sekalipun begitu” seperti dari dalam api. 19:19 yang mana mengacu pada hukuman (dari bahasa Ibrani “anash” yang maksudnya “menghukum” atau “hukuman”). 1 Korintus 3:13 . pemurnian ini berhubungan dengan dosa-dosanya (tidak hanya pekerjaan baiknya). tetapi seperti dari dalam api.KJV (atau “tetapi hanya”) dalam bahasa Yunani adalah “houtos” yang mana berarti“dengan cara yang sama”.” Ungkapan untuk “menderita kerugian” dalam Yunani adalah“zemiothesetai”. Ungkapan “zemiothesetai” digunakan di dalam Keluaran 21:22 dan Ams.Saat Paulus menulis tentang Tuhan menyatakan kualitas dari pekerjaan manusia dengan api dan memurnikannya. tetapi orang masih diselamatkan. Ini berarti bahwa manusia menerima kedua-duanya baik pembalasan dan keselamatan dengan cara yang sama oleh api. meskipun demikian dia sendiri akan diselamatkan. 1 Korintus 3:15 Lebih lanjut.setelah kematian ini bukan sorga (tak seorangpun dengan dosa ringan boleh datang) atau neraka (tidak ada keselamatan dan pengampunan). Gereja lain .

sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu--yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana. Membinasakan bait Allah adalah pekerjaan tidak baik. yang mana adalah dosa berat. status dosa ringan (ay. yang membawa ke arah kematian. 1 Korintus 3:14. dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. yang diuji kemurniannya dengan api--sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. * Yudas 1:23Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api.api pencucian mengungkapkan status kebajikan/pekerjaan baik (ay.mencoba untuk membuktikan kebalikannya tentang kenyataan api pencucian.17. * 1 Petrus 1:6-7 Bergembiralah akan hal itu.15) dan status dosa berat (ay. Petrus mengacu pada api yang berkenaan dengan kesucian jiwa untuk menguji buah-buah dari iman kita. Orang-orang yang diselamatkan direnggut ke luar . mengatakan bahwa Paulus hanya menulis tentang penghargaan dari pekerjaan baik. 1 Korintus 3:17 Tetapi ayat ini membuktikan bahwa pembersihan setelah kematian berhubungan dengan penghukuman dosa. 14).17).15. di mana semua dihakimi dan harus ditebus setelah kematian. dan tidak menghukum dosa (sebab menghukum dan membersihkan seorang manusia dari dosa akan mengakui ada api pencucian).

supaya engkau dapat melihat. lalu . dan juga pakaian putih. * Wahyu 3:18-19 Maka Aku menasihatkan engkau. sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah! Yesus mengacu pada api yang memurnikan emas yaitu. Orang-orang ini dibawa ke arah sorga dari api pencucian. Orang-orang telah diselamatkan jika mereka adalah di sorga. Daniel mengacu pada pemurnian dengan mengatakan banyak orang akan memurnikan diri mereka. supaya engkau memakainya. Barangsiapa Kukasihi . agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. agar engkau menjadi kaya. dan tidak ada kemungkinan keselamatan jika mereka di dalam neraka. sebab Allah hanya menguji mereka. tidak seorangpun dari orang fasik itu akan memahaminya.dari api. ia Kutegor dan Kuhajar. dan lagi minyak untuk melumas matamu. yaitu keselamatan setelah pembersihan dengan api (keduaduanya setelah kematian). * Kebijaksanaan Salomo 3:5-6 3:5 Setelah disiksa sebentar mereka menerima anugerah yang besar. membuat diri mereka bersih dan murni. * Daniel 12:10 Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini adalah dalam konteks setelah kematian sebab Yesus mengatakannya dari sorga. Ia mencintai mereka jika mereka menyesali dosa mereka. menghadiahi pakaian putih. tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya.

. demikianlah firman TUHAN. dan dimurnikan seperti perak dan diuji seperti emas. mati binasa. Aku akan berkata: Mereka adalah umat-Ku. supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN. 3:6 Laksana emas dalam dapur api diperiksalah mereka olehNya. seperti orang menguji emas. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ini adalah api di api pencucian. maka yang sedang dimurnikan adalah di dalam api pencucian. dua pertiga dari padanya akan dilenyapkan. * Zakaria 13:8-19 Maka di seluruh negeri. lalu diterima bagaikan korban bakaran. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Aku akan menguji mereka. Mereka akan memanggil nama-Ku. Mereka yang binasa pergi ke neraka. dan 1/3 akan dibiarkan hidup. menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. * Maleakhi 3:2-3 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri. Yang mati disiksa dan diuji oleh api untuk menerima penghargaan sorgawi mereka.mendapati mereka layak bagi diriNya. dan tidak diperlukan pemurnian di dalam sorga. dan Ia mentahirkan orang Lewi. dimasukkan ke dalam api. dan Aku akan menjawab mereka. dan mereka akan menjawab: TUHAN adalah Allahku!" Tuhan mengatakan 2/3 akan binasa. tetapi sepertiga dari padanya akan tinggal hidup.

Mohon pencerahannya. GBU Joined: Fri Jun 09. 2006 10:41 am TANYA : Bung BP.Ayat ini juga mengacu pada pemurnian Tuhan dari orang benar pada kematian mereka. JAWAB : 2006 5:20 pm Posts: 5662 Ya betul. kalau merujuk pada tulisan diatas. Penolakan doktrin tersebut salah satunya didasarkan dari ayat ini : .com terjemahan Fantioz Top BP Merdeka dlm Kristus Post subject: Posted: Tue Jun 27.scripturecatholic. Disalin dari http://www. adalah penjelasan menurut iman katolik. dan ditolak oleh kalangan reformator (baca: Protestan). Bagi anak-anak Tuhan diluar Katolik mereka tidak meng-amini keberadaan api penyucian ini. Api pencucian merupakan doktrin Katolik.

sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamasama dengan Aku di dalam Firdaus. yang tidak boleh diucapkan manusia. Perkataan Yesus mengajarkan dengan bahwa setelah kematian orang yang diselamatkan akan langsung ke hadirat Yesus dalam surga. Bayangkan saja. aku tidak tahu.'" KAI EIPEN AUTÔ HO IÊSOUS AMÊN LEGÔ SOI SÊMERON MET EMOU ESÊ EN TÔ PARADEISÔ Istilah "Firdaus" (PARADEISÔ) dipakai untuk menunjukkan surga atau kehadiran Allah (bahwa "surga" dan "Firdaus" menunjukkan tempat yang sama telah jelas dari 2 Korintus 12:2. "Aku tahu tentang seorang Kristen. dengan ini berdasarkan ayat tersebut. tidak ada ‘api pencucian’.. empat belas tahun yang lampau-entah di dalam tubuh. entah di luar tubuh. aku tidak tahu.. ada pula yang 'ngotot bahwa bahasa roh udah 'nggak ada lagi dewasa ini. Doktrin Kristen pun belum tentu benar. ada yang mengkritik habis-habisan..4. Allah yang mengetahuinya-orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. doktrin baptis dan percik saja menjadi debat . belum tentu doktrin Katolik itu 'tidak benar' semuanya lho. ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Ada yang setuju dengan "minyak urapan".* Lukas 23:43 "Kata Yesus kepadanya: 'Aku berkata kepadamu. bahkan sering terjadi debat-kusir mengenai doktrin-doktrin ini."). ----Dalam kacamata kalangan protestan. Ada yang setuju dengan bahasa roh.

timbul. semua itu akan ada acuannya dan referensinya bung BP kan banyak banget .. karena masing2 kubu besikukuh doktrin-nya sendiri lah yang paling berdasarkan Alkitab.... tergantung keyakinan masingmasing.. Top muekzonly Sahabat SP sebelumnya thanks buat bro BP yang analisa teologinya . gimana gitu kalo udah memperdebatkan antara doktrin katolik dengan protestan . 2007 8:11 am sory . Tapi maaf ya buat Bung BP juga kenapa seh ... napa seh ga bagi2 ke kita .berkepanjangan di berbagai milis. menyuport pertumbuhan iman dan pengenalan akan firman Tuhan... hilang... namun kepercayaan terhadap suatu doktin.. izin gabung dulu yah . Untuk hal-hal yang 'doktrinal' saya kurang suka memperdebatkan perbedaan doktrin ini.. 2007 8:02 am Posts: 29 . muncul.. Saya lebih suka mempelajarinya. Joined: Wed Jun 06. sirna... nongol en 'ngacir... Post subject: Posted: Wed Jun 06. ga usah takutlah dengan namanya pertentangan toh ujung2nya kan kembali ke hati nurani masing-masing tapi kita kan harus menyatakan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.. agak sedikit .

.org/viewtopic. btw disini juga disajikan Artikel yang menolak Doktrin Purgatory...Kalo dasar tidak kuat maka rubuhlah rumah itu secepat mungkin .. 2006 5:20 pm Posts: 5662 Top muekzonly Post subject: .php?p=763#763 Joined: Fri Jun 09. aku perlu belajar banyak soal bahasa yunani dan ibrani atau tulisan-tulisan bangsa lain biar bisa mengenal lebih dekat firman Tuhan dan berbagi buat kita semua Thanx ya buat perhatiannya GBU Top BP Merdeka dlm Kristus Post subject: Posted: Wed Jun 06.. Tetapi Topik Purgatory disini adalah penyajikan latar belakang doktrin dari pandangan saudara kita Umat Katolik. 2007 9:09 am Topik Purgatory disini bukan untuk memperdebatkan Purgatory yang ditolak oleh non-Katolik. iya bukan .sarapanpagi. bisa Anda baca dihttp://www. aku pengen berperan dalam sharing ini tapi yah ..

Gereja Katolik juga mengakui jiwa yang langsung pergi ke suatu keadaan bahagia. 2007 4:19 am Posts: 35 Kayaknya sudah dibahas juga di artikel itu.. 43).PURGATORY (Doktrin Katolik) Posted: Fri Feb 01. 2008 4:21 pm Bung BP. Penjahat itu tidak mengharapkan untuk diingat segera namun jawaban Yesus "hari ini" melebihi apa yang ia minta. Tapi banyak dasar pula bahwa jiwa yang mati akan mengalami suffering. Jadi lebih mengacu ke keadaan bukan suatu tempat. Sekadar ikut nimbrung tentang Quote: Yesus menjawab.. sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamasama dengan Aku di dalam Firdaus" (ay. Joined: Wed Jun 06. 2007 12:34 pm Thanx ya bro BP .. [8] Yesus mengundangnya untuk menikmati persekutuan dengan-Nya di hadirat Allah "hari ini. ." yakni segera setelah kematian. i get ur point Sahabat SP Keep Fight in faith . terima kasih artikel terjemahan saya sudah dimuat di sini. "Aku berkata kepadamu. 2007 8:02 am Posts: 29 Top Post subject: Re: Api Pencucian . GBU fantioz Sahabat SP Joined: Tue Sep 18..Posted: Wed Jun 06.

Tapi banyak dasar pula bahwa jiwa yang mati akan mengalami suffering. Ayat tadi dengan terang mengajarkan bahwa "nasib" orang yang sudah mati. Jadi lebih mengacu ke keadaan bukan suatu tempat.GoT Bless U. pasti akan menghadap penghakiman. ritual-ritual semacam "Misa arwah" saya Posts: 27 Location: Jakarta rasa perlu diuji dan diteliti validitasnya? Apakah sesuai dengan prinsip Alkitab atau bukan. Joined: Fri Dec 21. Fantioz Top Post subject: Re: Api Pencucian .PURGATORY (Doktrin Katolik) Posted: Tue Apr 08. 2008 2:26 pm ShaloM Bro Fantioz menulis: Sahabat SP Gereja Katolik juga mengakui jiwa yang langsung pergi ke suatu keadaan bahagia. ShaloM Top . tidak lagi bisa dibantu dengan doa dari org yg hidup. Salam pencerahan. Sebab Alkitab mengatakan bahwa "Manusia hidup hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi" (Ibrani 9:27). salam kenal semua. 2007 2:21 pm Kalau begitu.

Justru karena mereka percaya kepada suatu tempat yang disebut dengan "Api Penyucian" maka doa-doa kepada arwah itu menjadi penting. 2008 11:30 am Sahabat SP ShaloM wrote: Bro Fantioz menulis: Gereja Katolik juga mengakui jiwa yang langsung pergi ke suatu keadaan bahagia. Sebab Alkitab mengatakan bahwa "Manusia hidup hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi" (Ibrani 9:27). pasti akan menghadap penghakiman. ShaloM Joined: Thu May 01. tidak lagi bisa dibantu dengan doa dari org yg hidup. karena prinsip iman katolik bukan hanya Alkitab tetapi juga apa yang mereka sebut dengan ajaran gereja dan tradisi. dan tambahan lagi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan orang yang . 2008 1:37 pm Posts: 13 Tampaknya kalau kita hendak menguji dan meneliti prinsip-prinsip dari katolik dengan dasar "hanya" Alkitab maka tidak akan ketemu. ritual-ritual semacam "Misa arwah" saya rasa perlu diuji dan diteliti validitasnya? Apakah sesuai dengan prinsip Alkitab atau bukan.PURGATORY John The Baptist (Doktrin Katolik) Posted: Fri May 02. Jadi lebih mengacu ke keadaan bukan suatu tempat. Tapi banyak dasar pula bahwa jiwa yang mati akan mengalami suffering.Post subject: Re: Api Pencucian . Salam pencerahan. Ayat tadi dengan terang mengajarkan bahwa "nasib" orang yang sudah mati. Kalau begitu.

2008 9:18 am Quote: John The Baptist Post subject: Re: Api Pencucian . Sebab Alkitab mengatakan bahwa "Manusia hidup hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi" (Ibrani 9:27).hidup dan bukan Tuhannya orang mati. Ayat tadi dengan terang mengajarkan bahwa "nasib" orang yang sudah mati.PURGATORY (Doktrin Katolik) Posted: Thu May 15. 2008 9:56 am Posts: 3 . Salam. kita yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami kematian tetapi akan mendapat kehidupan kekal. John Top Post subject: Re: Api Pencucian . ritual-ritual semacam "Misa arwah" saya rasa perlu diuji dan diteliti validitasnya? Apakah sesuai dengan prinsip Alkitab atau bukan. Tapi banyak dasar pula bahwa jiwa yang mati akan mengalami suffering.PURGATORY (Doktrin Katolik) ShaloM wrote: Bro Fantioz menulis: Gereja Katolik juga mengakui jiwa yang langsung pergi ke suatu keadaan bahagia. Kalau begitu. pasti akan hulk Joined: Thu Apr 24. Jadi lebih mengacu ke keadaan bukan suatu tempat.

dan tambahan lagi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan orang yang hidup dan bukan Tuhannya orang mati.menghadap penghakiman. Jadi lebih mengacu ke keadaan bukan suatu tempat. ritual-ritual semacam "Misa arwah" saya rasa perlu diuji dan diteliti validitasnya? Apakah sesuai dengan prinsip Alkitab atau bukan. Salam pencerahan. John ShaloM wrote: Bro Fantioz menulis: Gereja Katolik juga mengakui jiwa yang langsung pergi ke suatu keadaan bahagia. tidak lagi bisa dibantu dengan doa dari org yg hidup. ShaloM Tampaknya kalau kita hendak menguji dan meneliti prinsip-prinsip dari katolik dengan dasar "hanya" Alkitab maka tidak akan ketemu. Justru karena mereka percaya kepada suatu tempat yang disebut dengan "Api Penyucian" maka doa-doa kepada arwah itu menjadi penting. Salam. karena prinsip iman katolik bukan hanya Alkitab tetapi juga apa yang mereka sebut dengan ajaran gereja dan tradisi. Kalau begitu. Sebab Alkitab mengatakan bahwa "Manusia hidup hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi" (Ibrani . kita yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami kematian tetapi akan mendapat kehidupan kekal. Tapi banyak dasar pula bahwa jiwa yang mati akan mengalami suffering.

kita yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami kematian tetapi akan mendapat kehidupan kekal. John "Tuhan Yesus adalah Tuhan orang yang hidup dan bukan Tuhannya orang yang mati" Dengan kata2 tersebut apakah setelah kematian tubuh yang berarti jiwanya masih hidup bisa berarti api pencucian benar2 ada karena jiwa masih hidup? Kan Tuhan Yesus itu Tuhannya orang yang hidup? Mohon Penjelasannya. tidak lagi bisa dibantu dengan doa dari org yg hidup. karena prinsip iman katolik bukan hanya Alkitab tetapi juga apa yang mereka sebut dengan ajaran gereja dan tradisi. dan tambahan lagi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan orang yang hidup dan bukan Tuhannya orang mati. Salam. Salam pencerahan.9:27). . Ayat tadi dengan terang mengajarkan bahwa "nasib" orang yang sudah mati. Justru karena mereka percaya kepada suatu tempat yang disebut dengan "Api Penyucian" maka doa-doa kepada arwah itu menjadi penting. pasti akan menghadap penghakiman. ShaloM Tampaknya kalau kita hendak menguji dan meneliti prinsip-prinsip dari katolik dengan dasar "hanya" Alkitab maka tidak akan ketemu.

2008 10:50 am Sebelumnya saya engga mengerti ttg apa itu Api Penyucian.PURGATORY (Doktrin Katolik) Posted: Wed Sep 10. Sekarang saya jadi tahu. saya lebih menghargai saudara/i katolik dgn kepercayaannya. yg merupakan doktrinnya orang Katolik.PURGATORY (Doktrin Katolik) . Anyway. Jika diperdebatkan rasanya 'ga akan ketemu. Mana yang benar ? kita akan mengetahuinya saat kita meninggalkan tubuh jasmani ini Thanks Bro BP atas postingnya johnss Sahabat SP Joined: Mon Sep 24. bahwa mereka punya dasar Ayat2 Alkitab juga.Sorry kelihatannya pemikiran aku ini agak konyol ya Thanks Top Post subject: Re: Api Pencucian . mengenai kepercayaan mereka tsb. 2007 4:42 pm Posts: 5 Top PJC Post subject: Re: Api Pencucian . walaupun saya tidak bisa menerimanya.

si orang kaya itu biarpun menyesal sepenuh hati tapi tdk mungkin ada perubahan keputusan lagi. itu kan suara hati saja. gak apa sih.Posted: Thu Sep 24. inilah pentingnya IMAN yaitu penghakiman sebelum melihat. awalnya mau masukin ke neraka tapi karena banyaknya doa2 keluarganya yg hidup lalu dimasukkin ke sorga. seakan2 Tuhan tadinya salah menilai. yaitu BERBAHAGIALAH YANG PERCAYA WALAU TIDAK MELIHAT. jika udah di api penyucian bisa merubah keadaan. spt Paulus kpd sahabatnya itu. itu sih bukan iman. tapi menurut saya yg disalahgunakan atau disalahartikan bila harapan/suara hati itu ditafsirkan menjadi doa yg dapat merubah keadaaan atau keputusan/penilaian Tuhan. Joined: Wed Jun 03. sedangkan Alkitab menekankan keselamatan melalui iman. 2009 5:12 pm saya rasa kalau kita berdoa/berharap atau suara hati kita menginginkan seorang yg sudah meninggal masuk sorga. ga masuk akal! karena spt kisah Lazarus. 2009 1:35 am Posts: 174 GBU .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.