kemajuan politik dan militer masa dinasti abbasiyah

DI SUSUN OLEH

NURMAYASARI

yaitu Khalid bin Bamak.Abu Muslim al-Khurasani menolak merasa bahwa Khurasan adalah negerinya. yaitu keluarga Barmak. adalah orang yang ikut berjasa dalam usaha militer Dinasti Abbasiyah ketika menumbangkan Dinasti Umayyah.Saffah meninggal pada tahun 754M dan digantikan oleh saudaranya.Keberanian dan kekejaman dalam rangkaian peperangan pada zamannya membuat Abu Abbas mendapat gelar as-saffah. Sikap itu ia tunjukkan kepada Abdullah bin Ali.tetapi dapat di padamkan oleh Khalifah Abu Ja`far al-Mansur.A.Akan tetapi. . Periode Pertama Periode ini di sebut juga periode pengaruh Persia.Dalam perkembangan selanjudnya . Usaha mendirikan kekhalifahan Dinasti Abbasiyah melalui gerakan militer merupakan usaha militer pertama dari Dinasti tersebut.yang berarti si Haus Darah.Abu ja`far al-Mansur. Paman khalifah Abu Abbas as-Saffah yang bernama Abdullah bin Ali mengatur dengan segala cara untuk menyelapkan semua keluarga dan pengikut Dinasti Umaiyah.pamanya yang di angkat sebagai Gubernur Suriah oleh Abu Abbas as-Saffah. pendi keluarga Barmak.Khalifah Abu Ja`far al-Mansur berencana untuk memindahkannya sebagai gubernur di Suriyah . Hal itu di sebabkan pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada periode ini dipengaruhi dengan sangat kuat oleh sebuah keluarga dari bangsa Persia.Abu Muslim al-Khurasani di anggab khalifah Abu Ja`far al-Mansur sangat membahayakan kedudukannya secara politis. Khalifah Abu Abbas as. KHalifa Abu Abbas as-Saffah melakukan usaha militer dengan menghancurkan sisa-sisa kekuatan Dinasti Umayyah.Karena penolakan itu Abu Muslim al-Khurasani di jatihi hukuman mati pada tahun 755M. Usaha militer merupakan usaha yang terus menerus di lakukan oleh para khalifah DInasti Abbasiyah sejak yang pertama hinggah Khalifah terakhir.Ia mampu mengosolisasikan kekuatan pendukung Dinasti Abbasiyah dan brsikap tegas terhadap siapa pun yang membahayakan kelangsungan Dinasti Abbasiyah.Para pengikut Abu Muslim al-Khurasani kemudian memberontak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful