3/13/12

Contoh Ja apan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

Geografi
Home Kenali Kami Pekeliling Dalaman Akademik Hal Ehwal Murid Ko Kurikulum Dalam Kenangan Hubungi Kami

Sejarah

Geografi

Blog Akademik

.smkpuchongutama1.com/geografi/contoh-ja apan-kerja-kursus-geografi-pmr-2012

1/7

3/13/12

Contoh Ja apan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

Kerja Kursus Geografi PMR 2012.pdf Size : 414.894 Kb Type : pdf

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PMR 2012
Post ed by A dm in SMKPU 1 on Fr ida y , Ma r ch 2 , 2 0 1 2

Salam 1 Malaysia. Disini saya sertakan contoh panduan menulis kerja kursus Geografi PMR 2012 untuk Tajuk Kedua iaitu Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor . Semoga dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk menghasilkan satu kajian yang lebih lengkap dan sempurna. (Nombor 1) T AJUK : PERNIAGAAN RUNCIT PASAR MINGGU DI PEKAN PT SULONG, BAT U PAHAT JOHOR NAMA : _________________________________ KELAS : _________________________________ SEKOLAH : _________________________________ NAMA GURU : _________________________________ TARIKH HANTAR : _________________________________ (Nombor 2) SENARAI KANDUNGAN
.smkpuchongutama1.com/geografi/contoh-ja apan-kerja-kursus-geografi-pmr-2012 2/7

3/13/12

Contoh Ja apan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

T AJUK HALAMAN 1) Penghargaan 2) Pendahuluan 3) Objektif Kajian 4) Kawasan Kajian 5) Kaedah Kajian 6) Dapatan Kajian 7) Rumusan 8) Lampiran 9) Rujukan 10) Bukti ( borang soal selidik, tembu bual dan surat-surat yang berkaitan ) (Nombor 3) PENGHARGAAN 1) Kepada Pengetua SMK Penghulu Saat kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. 2) En. ____________________ iaitu guru Geografi saya yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan. 3) Kepada kedua ibu bapa saya iaitu (nama bapa dan nama ibu) yang memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini.

(Nombor 4) PENDAHULUAN 1) Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit iaitu pasar minggu yang diadakan pada setiap hari sabtu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor. 2) Saya pilih tajuk ini kerana pasar minggu ini berdekatan dengan rumah saya. 3) Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan Februari sehingga bulan Jun iaitu kira-kira 3 bulan. (Nombor 5) OBJEKT IF KAJIAN Objektif Kajian yang dijalankan ialah supaya pelajar dapat :1) Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu pekan Parit Sulong. 2) Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 3) Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 4) Menghuraikan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 5) Mencadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 6) Memupuk nilai mencintai alam sekitar dan meningkatkan semangat bekerjasama untuk mengatasi masalah kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. (Nombor 6) KAWASAN KAJIAN 1) Kajian ini telah dijalankan di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor. 2) Pasar minggu ini diadakan pada setiap hari sabtu bermula 7.00 pagi hingga 1.00 petang. Pelbagai barangan dijual seperti ________________________________ 3) Lokasi pasar minggu ini ialah di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor 4) Pekan Parit Sulong ini mempunyai bentuk muka bumi _____________. Pekerjaan utama penduduk ialah dalam sektor _________ dan sesetengahnya _____________ 5) Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira ____ kilometer dari Bandar Batu Pahat dan kira-kira ______ km dari tempat tinggal saya.
.smkpuchongutama1.com/geografi/contoh-ja apan-kerja-kursus-geografi-pmr-2012 3/7

3/13/12

Contoh Ja apan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

PET A KAJIAN 1) Lukis Peta Daerah / Zon Batu Pahat i) Tajuk dan Bingkai [1 m ] ii) Nama kawasan kajian dan arah mata angin [ 1 m] nota : tandakan kawasan kajian 2) Peta Pekan Parit Sulong ( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka menjalankan kajian) = kena lukis sendiri dan lengkapkan dengan i) Tajuk dan Bingkai [1 m] ii) Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m] iii) Simbol Piawai [ 1 m ] iv) Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ] (Nombor 7) KAEDAH KAJIAN 1) Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian di pasar minggu ini untuk mendapatkan maklumat tentang kajian yang dijalankan 2) T emu Bual = seterusnya saya telah menemubual beberapa orang penduduk kampung untuk _________ 3) Soal Selidik = menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi _____________ 4) Rujukan = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan _____________________ (Nombor 8) DAPAT AN KAJIAN 8.1 Konsep dan jenis perniagaan runcit di kawasan kajian Menurut buku teks perdagangan tingkatan empat, perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit untuk kegunaan diri sendiri, ahli keluarga, isi rumah atau untuk diberi kepada individu lain seperti rakan dan jiran. Jenis perniagaan runcit yang terdapat di kawasan kajian ini ialah perniagaan runcit kecil-kecilan sahaja. Sebagai contohnya, penjual makanan dan minuman, penjual aiskrim, penjual ikan dan sayur, buah-buahan dan pakaian. Biasanya gerai yang didirikan bersifat sementara dan mereka ini akan bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. 8.2 Kepentingan perniagaan runcit di kawasan kajian 1) men ediakan peluang pekerjaan - perniagaan pasar minggu ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada peniaga-peniaga kecil. Sebagai contohnya, berniaga _____________ dapat memberikan pendapatan tambahan kepada peniaga. 2) meningkatkan taraf hidup/pendapatan penduduk - perniagaan pasar minggu ini dapat memberi peluang kepada peniaga untuk meningkatkan taraf hidup dan menambah punca pendapatan mereka. 3) memudahkan penduduk tempatan membeli barangan - pasar minggu ini menyediakan pelbagai barangan dan pembeli tidak perlu ke bandar Batu Pahat. - dapat menjimatkan masa dan kos penduduk. 4) membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan - pasar minggu ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk memasarkan barangan jualan mereka seperti buah-buahan, kerepek, hasil kraftangan dan lain-lain. 5) men ediakan barangan segar - pasar minggu ini menjual barangan yang segar seperti ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan dengan harga yang berpatutan.

.smkpuchongutama1.com/geografi/contoh-ja apan-kerja-kursus-geografi-pmr-2012

4/7

3/13/12

Contoh Ja apan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

Unsur patriotisme _____________________________________________________ 8.3 Faktor ang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian 1) Governan - Kerajaan telah menyediakan tapak-tapak perniagaan kepada peniaga yang ingin menjalankan perniagaan. 2) Modal - pasar minggu ini tidak memerlukan modal yang besar. Kebanyakan peniaga mengeluarkan modal yang kecil antara RM 200 – RM 300 untuk berniaga di pasar minggu ini. 3) Infrastruktur - Antaranya tapak perniagaan yang selesa dan strategik, tempat meletakkan kenderaan yang luas dan tempat pembuangan sampah yang sistematik. 4) Pertambahan penduduk - kebiasaannya pasar minggu ini menjadi tumpuan penduduk untuk membeli belah. Ini disebabkan oleh bilangan penduduk di kawasan ini yang semakin bertambah. - penduduk di kawasan lain turut sama singgah ke pasar minggu ini. 5) Darjah ketersampaian - lokasi pasar minggu ini sangat strategik kerana terletak di tengah-tengah pekan Parit Sulong dan mempunyai kemudahan jalan raya yang selesa. 6) Kesesuaian waktu berniaga - pasar minggu ini menjalankan perniagaan pada hari sabtu (hari cuti) iaitu bermula pada pukul 7.30 pagi dan berakhir pada 1.00 petang. Unsur patriotisme __________________________________________ 8.4 Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa kesan negatif yang telah dikenalpasti. 1. Masalah sosial - pasar minggu ini menjadi tempat pelajar sekolah berpeleseran dan melakukan perbuatan yang menjolok mata seperti berpegangan tangan dan memakai pakaian yang kurang sopan. - pelanggan yang mencuri barang perniagaan. 2. Persaingan dengan kedai runcit tempatan - Keadaan ini boleh menyebabkan rasa tidak puashati kerana pelanggan kedai runcit tempatan akan kehilangan pelanggan dan akibatnya mereka akan mengalami kerugian. 3. Pencemaran - kebiasaannya selepas habis berniaga, persekitaran kawasan pasar minggu ini akan dipenuhi dengan sampah sarap. 4. Kesesakan lalu lintas - masalah kesesakan lalu lintas sering berlaku kerana pengunjung suka meletakkan kenderaan mereka sesuka hati terutamanya di bahubahu jalan yang mengganggu dan menyekat kenderaan lain. 5. Harga tanpa kawalan - kebanyakan harga barang di pasar minggu ini tidak dipantau oleh pihak kerajaan. Oleh itu, terdapat kemungkinan pengunjung akan ditipu oleh peniaga yang menjual barangan melebihi harga biasa. 6. Barangan tidak berkualiti - terdapat peniaga yang menjual barangan yang tidak berkualiti dan mudah rosak.
.smkpuchongutama1.com/geografi/contoh-ja apan-kerja-kursus-geografi-pmr-2012 5/7

3/13/12

Contoh Ja apan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

- jual madu palsu, ubat-ubatan yang palsu yang boleh memudaratkan kesihatan. Unsur patriotisme __________________________________

8.5 Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Negatif Perniagaan Runcit di Kawasan Kajian 1. Kuat kuasa undang-undang - Pihak berkuasa hendaklah mengenakan denda dan hukuman yang berat kepada peniaga. 2. Pengawalan harga - kerajaan perlu sentiasa memantau dan mengawal harga barangan yang dijual di pasar minggu ini bagi mengelakkan pembeli daripada ditipu oleh pihak peniaga. 3. Kempen kesedaran - boleh gunakan risalah – tampal poster dan banner bagi memberi kesedaran kepada pengunjung dan peniaga. 4. Men ediakan kemudahan asas - pihak berkuasa perlu menyediakan lebih banyak tong sampah di kawasan perniagaan bagi memudahkan peniaga membuang sisa dan sampah ke dalam tong tersebut. Unsur patriotisme ___________________________________ Bahan Grafik - Pelajar boleh memilih untuk menggunakan dua bahan grafik :i) Jadual ii) Carta Pai iii) Peta Minda - Bahan grafik boleh diletakkan di mana-mana aspek dapatan kajian yang sesuai. (Nombor 9) RUMUSAN - perniagaan runcit pasar malam ini banyak memberi manfaat kepada peniaga dan pengunjung. - dapat menambah pendapatan mereka manakala pembeli dapat membeli barangan keperluan harian dengan mudah dan dapat menjimatkan masa. (Nombor 10). LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surat pengenalan diri calon Surat kebenaran membuat kajian Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga Surat kebenaran ibu/bapa penjaga Borang soal selidik Gambar / foto yang berkaitan Bahan daripada pelbagai sumber seperti majalah, surat khabar dan internet (Nombor 11). RUJUKAN 1) Buku Teks 2) Buku Rujukan 3) Internet 4) Orang Sumber

.smkpuchongutama1.com/geografi/contoh-ja apan-kerja-kursus-geografi-pmr-2012

6/7

3/13/12

Contoh Ja apan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

(Nombor 11). PENILAIAN UMUM Susunan mengikut format, kemas, teliti dan menepati jadual pelaksanaan JADUAL : Jenis Barangan Yang Dijual di Pasar Minggu Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor 1. Jenis Barangan Yang Diperniagakan Jenis Barangan Makanan Minuman Buah-buahan Kasut/pakaian/kain Ayam/daging/ikan Sayur-sayuran Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina graf bar untuk menunjukkan jenis barangan yang diperniagakan di pasar minggu pekan Parit Sulong. Kesan Negatif Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor (Tandakan 4 kesan utama) Kesan Tandakan (x) Masalah sosial Persaingan dengan kedai runcit tempatan Pencemaran Kesesakan lalu lintas Wabak penyakit Harga tanpa kawalan Barangan tidak berkualiti Pembaziran (masa/wang) Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina peta minda untuk menunjukkan jenis barangan yang diperniagakan di Pasar Minggu pekan Parit Sulong. Sumber: https://smkpenghulusaad.wordpress.com/. Terima kasih. Jumlah Gerai

« Back to posts

Recent Posts
Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PMR 2012

Blog Archive
March 2012

Sea ch Po Subscribe to this blog

Sea ch

.smkpuchongutama1.com/geografi/contoh-ja apan-kerja-kursus-geografi-pmr-2012

7/7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.