P. 1
Dakwah Secara Sembunyi-Sembunyi

Dakwah Secara Sembunyi-Sembunyi

|Views: 658|Likes:
Published by saza_Theblitz2934

More info:

Published by: saza_Theblitz2934 on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan. . Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun.

yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut.Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. .

.

Beliau mengajak mereka kepada agama Islam. yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan. . Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib. dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau.Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau.

Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby. Abu Bakar Ash-Shiddiq.Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abu Thalib. .

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy. 4.Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. Utsman bin Affan Al-Umawy. 5. 3. . Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah. Abdurrahman bin Auf. Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady. 2.

Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya. . Abu Salamah bin Abdul-Asad. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf. saudara Umar bin Al-Khaththab. Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy. Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr. Qudamah dan Abdullah.Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Khabbab bin Al-Aratt. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi.

.

Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam. Selain rumah Arqam. . Nabi s. juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain. membina.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan.w. antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam.a.

.

Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir. . membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata. berisi ciri-ciri surga dan neraka.

Muqatil bin Sulaiman berkata. Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang.”• (Al-Mukminun:55). Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam.Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat. yang didasarkan pada firman Allah . .

.

Qus bin Sa’idah. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan. Namun mereka tidak peduli. yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. namun mereka tidak ambil peduli.Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. .

.

Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->