P. 1
Tugasan Felix Joseph (PSV 3104) Zalia

Tugasan Felix Joseph (PSV 3104) Zalia

|Views: 5,354|Likes:
Published by Virgorian Virgo

More info:

Published by: Virgorian Virgo on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

Isi Kandungan Bil 1. Penghargaan 2. 3. 4. 5. Pelan Tindakan SoalanTugasan Objektif P & P, konsep 5P, Peranan guru, penghasilan Tugasan 2 Rancangan Pengajaran Tahun 3 (Tahap I) Ulasan Ilustrasi semasa P&P dijalankan Rancangan Pengajaran Tahun 6 (Tahap II) Ulasan Ilustrasi semasa P&P dijalankan 6. Tugasan 3 Laporan Panitia PSV sekolah merekabentuk dan menyediakan bahan sumber P&P, penyimpanan & stok alat dan bahan PSV. Ilustrasi Tugasan 4 Pelan lantai bilik PSV yang kondusif Refleksi Lampiran Perkara Halaman 1 2 3-5 6 -17

18 -32

33 - 45

46 - 63

7.

64 – 67 68 – 69 70 - 72 73

8. 9.

10. Bibliografi

0

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PENGHARGAAN Salam sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kepada Tuhan kerana dapat menyiapkan tugasan seni ini pada masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pensyarah Pendidikan Seni Visual bagi subjek PSV 3104 iaitu Cik Zalia binti Abdullah yang telah memberi masa dan bimbingan yang diharapkan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dan memberi komen yang membina dalam menyiapkan tugasan ini. Terutamanya kepada Puan Asnida Che Rahim, Puan Rodziah Arif, Puan Kamsiah, Encik Aliasan Jikri dan Encik Bakau Chabu. Tanpa nasihat dan tunjuk ajar mereka sudah tentu saya tidak dapat menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini mengkehendaki saya menjalankan pemantauan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual bagi dua orang guru serta membuat ulasan berpandukan beberapa perkara yang telah ditetapkan. Perkara ini kelihatan mudah namun memerlukan masa yang sesuai dan perbincangan dengan rakan sejawat agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Kesediaan murid, peralatan dan bahan yang mencukupi dan kesediaan guru perlu diambil kira dalam menjalankan pemantauan P&P PSV tersebut. Kerjasama daripada dua orang guru tersebut iaitu cikgu Junaidah bt. Ramli dan Cikgu Azizul bin Othman amat membanggakan kerana mereka telah memberikan P&P yang terbaik kepada murid-murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. Walaupun mata pelajaran PSV ini merupakan subjek elektif namun ia mempunyai teori perkembangannya yang tersendiri dan perlu dititikberatkan untuk perkembangan semua murid yang mempunyai pelbagai kecerdasan. Banyak perkara yang saya pelajari semasa menjalankan kajian terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual dan pengurusan bilik seni di sekolah Anjung Teduh ini. Saya juga telah berkongsi beberapa keping gambar bilik seni serta projek yang dijalankan di sekolah saya kepada rakan-rakan yang memerlukannya. Sekian…

1

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PELAN TINDAKAN Bil 1. Perkara Soalan tugasan diperolehi daripada Pensyarah Cik Zalia bt. Abdullah Tarikh

Mac 2010

2.

Perbincangan bersama rakan sekuliah (En. Aliasan, En. Bakau, En. Juniaf, Pn. Rodziah, Pn. Kamsiah, Pn. Asnida dan Pn. Raisah. Membuat perbincangan dengan dua orang guru Pendidikan Seni Visual Menjalankan pemantauan P&P Membuat ulasan Mengambil gambar dan membuat perbincangan bersama Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Membuat laporan Membuat pelan lantai bilik seni yang kondusif Penghantaran Kerja kursus.

Sepanjang tempoh perlaksanaan (Mac- April)

3.

5hb April 2010 8hb &13hb April 2010 14hb – 20hb April Sepanjang menjalankan pemantauan 20hb – 23hb April 2010 26-28hb April 2010 30 April 2010

4. 5. 6.

7. 8. 9.

2

sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran (HSP) PSV KBSR.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 SOALAN TUGASAN JADUAL PENENTUAN TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN PROGRAM PERINGKAT : SENI VISUAL : PSV 3104 . mencerakin maklumat. Mengkaji dan mengesan pelaksanaan kurikulum PSV KBSR. menyediakan bahan/maklumat pembentangan dan membentangkan maklumat 2) Mengenalpasti dan menghuraikan: i) objektif P&P PSV dengan aktiviti ii) penggunaan konsep 5P dalam P&P PSV iii) peranan guru semasa P&P PSV berlansung iv) penghasilan dan penggunaan ABM dan BBM dalam P&P PSV v) pengurusan aktiviti PSV vi) penggunaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran vii) merekabentuk dan menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran PSV viii) penyimpanan & stok alat dan bahan PSV.KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) PSV AMBILAN NOVEMBER 2008 :2 TARIKH MULA : 1 MAC 2010 TARIKH HANTAR : 16 APRIL 2010 Hasil Pembelajaran: 1) 2) 3) Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). Mengkaji pengurusan Panitia PSV di sekolah Objektif Tugasan Kerja Kursus Projek: 1) Mendapatkan maklumat. 3) Menghasilkan satu pelan lantai bilik PSV yang konduksif untuk sekolah TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK 3 .

strategi dan kaedah. guru memainkan pelbagai peranan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) PSV AMBILAN NOVEMBER 2008 PSV3104 – KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL. sediakan satu persembahan elektronik yang menarik menggunakan MS PowerPoint. Kajian ini memerlukan/melibatkan: 1) 1 orang guru yang mengajar subjek PSV Tahap 1 dan 1 orang lagi di Tahap 2 2) Pilih satu aktiviti yang dilaksanakan dalam satu sesi P&P oleh guru tersebut (kedua-duanya aktiviti yang berbeza). KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH Tugasan kerja kursus ini bertujuan memberi pendedahan. pengurusan aktiviti. PENERANGAN TUGASAN TUGASAN 1 ( Kumpulan) Berdasarkan tajuk yang telah diberi. penggunaan konsep 5P. Ia juga dirancangan agar pelajar dapat melakukan kajian tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah masing-masing. Kemudian buat pembentangan persembahan tersebut di dalam kelas mengikut giliran kumpulan masing-masing. Buat satu kajian kes tentang pelaksanan P&P PSV di sekolah anda. faktor fizikal seperti bilik seni yang konduksif merupakan menyumbang ke arah kejayaan kuriikulum PSV sekolah rendah. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual di sekolah memerlukan guru meneliti sukatan pelajaran dan huraiannya. peranan guru semasa P&P berlansung. 3) Buat ulasan tentang P&P tersebut (ulasan termasuk kesesuaian dan kaitan antara objektif P&P dengan aktiviti. konsep 5P dan objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. penghasilan dan penggunaan ABM dan BBM. TUGASAN 2 (Individu) Dalam pelaksanaan P&P PSV. gambaran dan pengalaman langsung kepada para pelajar tentang matlamat. Berdasarkan gabungan pengalaman tersebut. pelajar akan dapat mempertingkatkan kefahaman dan kemampuan dalam mengurus dan melaksanakan aktiviti seni sama ada di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Selain daripada perancangan dan pelaksanaan P&P yang berkesan. STEM/SIMULASI/RANSANGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual telah mengalami banyak perubahan sejak ia diperkenalkan. penggunaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran dan rumusan) TUGASAN 3 (Individu) 4 . Hasil seni yang dihasilkan oleh murid perlu dihargai dengan beberapa cara. Seterusnya merancang P&P yang memerlukan penggunaan pelbagai bahan dan alat.

TUGASAN 4 (Individu) Hasilkan satu cadangan pelan lantai bilik PSV yang konduksif untuk sekolah anda. OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 5 . penyimpanan & stok alat dan bahan PSV. Sila gunakan petunjuk yang bersesuaian.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Hasilkan satu laporan tentang cara Panitia PSV sekolah anda merekabentuk dan menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran PSV. fonts New Times Roman (saiz 12 dan dilangkau 1. 4) Tugasan 2 – jenis-jenis aktiviti yang dimaksudkan adalah aktiviti individu/kumpulan/kelas samada dalam/luar bilik darjah. 3 dan 3 perlu dicetak menggunakan kertas A4. 3) Tugasan 2. JPSV. (AHMAD MOHD YASSIN) Ketua Jabatan.15) .Keningau. IPG K.Keningau. Disediakan oleh: Disahkan oleh: (ZALIA ABDULLAH) Pensyarah Akademik. Mykad :_________________________________________  Kumpulan/Unit :_________________________________________  Kod & Mata pelajaran :____________________________________  Nama Pensyarah Pembimbing:______________________________  Tarikh Serahan :_________________________________________ 2) Tugasan 1 hendaklah dihantar dalam bentuk softcopy/cd. ARAHAN TUGASAN 1) Bahagaian kulit luar tugasan projek hendaklah dilengkapi dengan maklumat berikut:  No. Sabah. IPG K. Pelajar :_________________________________________  No. Sabah. Kemudian dijilidkan menjadi satu buku. Boleh dihasilkan sama ada menggunakan perisian komputer mahupun lukisan tangan. 5) Format laporan adalah mengikut kreativiti masing-masing. JPSV.

Kegunaan Objektif Kegunaan objektif pelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif tingkahlaku atau objektif perlakuan adalah banyak. Contoh objektif perlakuan 6 . f. Sebagai contoh “ dengan membaca petikan yang diberi ” c. g. “dengan tepat ” . Sebagai panduan kepada guru untuk merancang dan memilih bahan pengajaran yang sesuai dan relevan. mengenal pasti. memilih dan menentukan strategi pembelajaran. Adalah penting bagi guru menyatakan jenis perlakuan yang diterima sebagai bukti murid tersebut menguasai sesuatu objektif. Memberikan arah tuju kepada guru di samping dapat membantu manilai kemajuan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran. guru. Menitikberatkan tingkahlaku dan pencapaian murid dan tidak tidak berpusatkan guru. Kriteria Menerangkan paras penguasaan atau kecekapan yang mesti dicapai dalam melakukan perlakuan objektif yang dapat memberikan gambaran bagaimana cara untuk menilai perlakuan murid. a. h. Memberi gambaran yang jelas kepada murid. Penulisan Objektif Objektif perlakuan yang ditulis perlu mempunyai 3 kompenan iaitu .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Objektif pembelajaran bagi sesuatu tajuk merupakan kenyataan yang guru harapkan dan dapat ditunjukkan pelajar pada tingkahlakunya. Perlakuan Menyatakan. e. bekalan atau bahan yang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sesuatu perlakuan. c. Membantu guru dalam menyusun atur aktiviti susulan. Antaranya : a. b. menyenaraikan. ia boleh terdiri daripada peralatan. b. Memberi bayangan kepada murid tentang bentuk penilaian yang akan diberi. Sebagai contoh perkataan yang digunakan untuk membuat objektif tingkahlaku ialah seperti memilih. Membantu murid untuk membuat penilaian kemajuan kendiri. Oleh itu guru perlu lebih peka pada keperluan dan kebolehan murid. Syarat Keadaan di mana perlakuan itu akan dilakukan. Membantu guru dalam merancang. merekabentuk. apakah yang murid akan buat atau lakukan bila mereka menunjukkan perlakuan objek. Contohnya ” dapat memotong kayu dalam masa 10 minit ” “dengan 90 % jawapan betul ” . menyusun dan lain-lain. pihak pentadbir dan penyelia apa yang murid capai di akhir sesuatu pelajaran. d.

Rumusan Penulisan Objektif a. Kognitif Domain yang mengandungi perlakuan yang menentukan pengetahuan mengenai konsep. Objektif perlakuan mestilah ditulis untuk pelajar. perasaan atau kepercayaan. Domain Objektif a. c. selepas demotrasi. jelas dan eksplisit. b. Afektif Domain yang melibatkan sikap. Objektif perlu ditulis dengan menggunakan perkataan perbuatan yang boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. d. Contoh. prinsip atau ketetapan am. padat. Psikomotor Domain yang beraitan dengan kemahiran. selepas pengajaran murid dapat menyenaraikan 10 jenis tanaman hiasan yang terdapat di kawasan sekolah dengan 90 % betul. c. Dalam domain ini perlakuan agak sukar diukur. selepas tunjuk cara oleh guru murid dapat melakukan pengiraan dengan betul.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di akhir pelajaran. Contoh. Contoh. murid akan menunjukkan kesedaran keselamatan dalam makmal dan melaporkan kepada guru jika ada keadaan yang berbahaya. Objek mestilah sesuai dengan peringkat dan kebolehan murid. KONSEP 5P 7 . Tidak hanya mengkhususkan pada domain kognitif sahaja tetapi juga domain afektif dan psikomotor. b. murid dapat menyenaraikan 5 daripada 6 ciri usahawan dengan tepat berdasarkan petikan yang diberikan. Objektif perlu ditulis dengan ringkas. perkataan-perkataan perlakuan itu tidak mempunyai banyak makna dan boleh dinilai atau diukur e.

Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan. Tujuan strategi penggabungjalinan seperti yang berikut: a.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Konsep ini merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah rendah. pengayaan. Prinsip-prinsip penggabungjalinan 8 . b. Kemahiran dapat dikuasai secara serentak. Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek kemahiran saling memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Konsep 5Pjuga merupakan satu saranan supaya bidang kemahiran atau bahan pengajaran danpembelajaran disampaikan secara bersepadu dan tidak secara berasingan. sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan. Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar. PENGGABUNGJALINAN PENILAIAN 5P PENYERAPAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan ialah satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang baik tidak disampaikan secara berasingan. Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi. penyerapan. dan pemulihan.Konsep 5P menekankan penggabungjalinan . c. d. penilaian. Dalam hal ini.

dan kajian masa depan boleh diserapkan. dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks. Dalam program KBSR. Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai. logik. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata. dan positif.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Mudah ubah. Penggabungjalinan aktiviti PENYERAPAN Penyerapan merupakan proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. nilai. Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar. Membentuk pemikiran yang rasional. Aspek ini boleh membantu murid untuk : Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui aktiviti yang dijalankan. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan. tatabahasa. penyerapan boleh dilihat dalam dua aspek utama iaitu aspek pembelajaran dan aspek komunikasi. Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan diri. pemilihan laras bahasa. dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati. dan Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati. Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima olehrakan sebaya dan masyarakat. Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan. Penggabungjalinan kemahiran 2. Unsur Penyerapan dalam pengajaran Pendidikan seni Visual 9 . Tujuan Penyerapan. Bentuk-bentuk penggabungjalinan Ada 3 bentuk penggabungjalinan : 1. kegunaan intonasi. Penggabungjalinan bahan 3. kemahiran belajar. Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu. Dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual unsur ilmu. objektif.

Hal ehwal budaya. Bahasa Melayu. Aktiviti ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Pendidikan Moral. v. tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. Nilai murni. Nilai murni boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. Kajian Tempatan. Peraturan sosio-budaya. Muzik. Pelbagai karya sastera seperti pantun. berhemah tinggi. atau kelas. warisan. Kadangkala nilai murni tidak dinyatakan secara terus. Sains. ii. apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan vi. Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri. dan kemasyarakatan. Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik . Peraturan sosio-budaya dalam Pendidikan Seni Visual meliputi pemerhatian secara aktif. 10 . dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain. berkumpulan. berperibadi mulia dan prihatin serta memahami antara satu dengan lain. Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam. syair. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. dan sajak.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Terdapat 5 unsur penyerapan iaitu : i. Matematik. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui aktiviti secara individu. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia. berakhlak mulia . iv. Ilmu Pengetahuan. Kemahiran Bernilaian Tambah. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek.

Memberikan penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental. Kerja projek. Permainan dan rekreasi. daya kreativiti. Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah e. sederhana. Bacaan tambahan.      PEMULIHAN 11 . kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai. Aktiviti pengayaan berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. anda perlu mengambil kira beberapa perkara semasa merancang aktiviti pengayaan. Program pengayaan boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti. Aktiviti pengayaan akan meluaskan pengalaman dan pengetahuan murid sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam bidang tertentu. dan Pembelajaran berbantukan komputer. Melibatkan pembacaan luas. termasuklah: Pembelajaran akses kendiri. Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir. dan semangat kepemimpinan. semangat berdikari. Aktiviti Pengayaan Sebagai guru. c. Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri. b. Antaranya adalah seperti yang berikut: a. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Pengayaan disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran seni bagi membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dapat dunia sebenar pelajar. dan f. Menggunakan daya usaha sendiri. Murid menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan. kemahiran belajar cara belajar. Memberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinan sosial. d. PENGAYAAN Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu. Aktiviti ini diberikan kepada murid selepas mereka berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. atau lemah.

Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru. g. Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti yang sesuai dengan mereka. c. kreatif dan meyeronokkan. Pengajaran pemulihan merupakan langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. kritis. cermat dan selamat. Dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari. memupuk nilai-nilai kerjasama. dan bertanggungjawab. b. yakin diri. menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. disiplin diri. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. e. penghasilan seni visual. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. PENILAIAN 12 . mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Membina. Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke taraf yang lebih maju.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Dalam konteks ini pemulihan dihubungkan dengan kanak-kanak yang menghadapi kesulitan pembelajaran. d. Objektif program pemulihan Antara objektif strategi pemulihan ini adalah untuk membolehkan murid: a. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan. Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah Murid-murid dalam kategori pemulihan perlu didedahkan dengan aktiviti ini mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. f. memperoleh. Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial samaada di dalam atau di luar bilik darjah.

psikomotor dan afektif. keaslian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. interpretasi. iaitu pemerhatian. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. penilaian yang fleksibel. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. kemahiran. bercerita. kuiz. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. perbincangan. kreativiti dan kemasan. Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. fungsi. lakonan dan nyanyian. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. puisi. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. sumbangsaran. lisan dan interaksi. guru juga harus merekod pencapaian murid. temubual. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Mur id dinilai dari segi apa yang mereka tahu. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melaluipemerhatian. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Selain daripada itu. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Selain daripada itu. dan penulisan. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu 13 . Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Secara tidak langsung.

Mengelola aktiviti pembelajaran berpandukan tahap kebolehan murid. MOTIVATOR Menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk keyakinan diri murid. PEMBIMBING Membimbing murid dengan penuh perhatian Mengadakan aktiviti pemulihan bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran. PERANAN GURU SEMASA P&P BERLANSUNG 1. Bertanggungjawab ke atas bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan aktiviti di luar. Meransang dan menggalakkan murid Membawa perubahan. Menyelesaikan maslah sosio dan emosi murid. 5. Membuat penilaian dan memberi markah kepada tugasn murid. 3. PEMUDAHCARA Melaksanakan pengajaran berteraskan ansur maju. INISIATOR Meransang pemikiran murid yang bercapah. PENGURUS Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengemukakan soalan yang menjana pemikiran kreatif dan kritis. 4. Memudahkan pemahaman konsep dengan mengaitkan dengan situasi sebenar kehidupan murid. Menguruskan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran. 2.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. Mengawal kelas/studio Pendidikan Seni Visual. Memberi dorongan dan bimbingan. Melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Menyokong aktiviti penyelesaian masalah. 14 . Menyarankan kolaboratif dan koperatif melalui kerja kumpulan.

guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. mentelaah. iaitu: Positif. ibu bapa. Sebaliknya. Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. lemah. tingkahlaku dan masa. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. dan cekap mengajar. dan prihatin terhadap kebajikan murid.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut: Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Choong 2009. Termasuk ciri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. Selain itu. meneroka sesuatu. sederhana. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. 2009). dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Peribadi. dan intelektual. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. ruang dinding dan lantai). dan murid-murid). Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. berunsurkan pengajaran. Proaktif. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. kebolehan memotivasi murid. Positif. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. serasi dengan norma masyarakat. Dengan kata lain. Intelektual. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” 15 . Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Berunsurkan pengajaran. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang.bersemangat untuk mengajar. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. Oleh demikian. rakan sejawat. budaya dan subbudaya. Menurut Mc Ewan (2001).

dan melayan murid-murid sebagai individu. luwes. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. Perekabentuk kebolehan murid-murid. Untuk tujuan itu. bersikap positif. Mencegah lebih baik daripada merawat. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. tegas. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. Untuk tujuan itu. jelas. bersifat kecindan. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. bermotivasi.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. berilmu. mengikut jantina yang sama. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. Berani menghadapi cabaran. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. adil. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. mempunyai kesedaran. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. rasa rendah diri. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Untuk itu. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. peka. Merujuk contoh tadi. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Pencegahan. berupaya menyesuaikan diri. Kualiti Peribadi. mudah didampingi. bersemangat. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. dan sebagainya. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. terurus. 2009). bersistematik. ceria. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Dengan berpandukan pengalaman lalu. fasih. guru berupaya merancang peluang dan pengalamanpendidikan yang wajar bagi memupuk 16 . berempati. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi.

penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Dengan kata lain. Dalam konteks guru-guru di negara ini. pemindahan pembelajaran. dan sebagainya. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. Bagi memudahkan penghayatan. Tonggak Dua Belas. Atas hakikat ini. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Penghayatan Dan Amalan Nilai. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. pemikiran reflektif. persepsi. Di samping itu. amalan dan penerapan nilai-nilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.1993). Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. 17 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 aras pemikiran yang tinggi.

ii) Psikomotor : . : Menjana idea.Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. membuat gambaran mental.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Waktu Masa Matapelajaran Tahun Bilangan pelajar Bidang Tajuk Objektik pembelajaran : 8 hb April 2010 : Khamis : 2 waktu : 1 jam (7. kritis KBKK 18 . RPH 1 Pengetahuan sedia ada Penggabungjalinan : ♣ Mengenal elemen-elemen dalam kraftangan. iii) Afektif : . ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam teknik lipatan dan Hiasan.50 pagi) : Pendidikan Seni Visual : 3 Pintar : 25 orang : Membentuk dan membuat binaan : Model ( bekas hadiah ) : Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i) Kognitif : .memahami unsur seni serta teknik yang digunakan dalam membentuk dan membuat binaan.Murid akan berasa seronok dan berpuas hati apabila dapat menghasilkan model yang diarahkan dan membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. bahan dan teknik secara kreatif. majalah atau pun secara „real‟di pusat membeli belah.50 – 8. : Murid sering melihat model ( bekas hadiah ) samada di televisyen.

Berkerjasama dalam menghasilkan model. ruang imbangan dan kestabilan dalam penghasilan model serta teknik yang akan digunakan. PROSEDUR PENGAJARAN Alat/bahan/sumber : Langkah/ masa ▪ Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru hasil   Aktiviti Murid Alat. 19 . Mempamerkan Guru mempamerkan hasil model buatan guru. Kekemasan dan kebersihan kertas berwarna dan putih berbentuk segi empat sama. Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran. riben.  Murid memberi respon terhadap penerangan guru. gunting. BBM/catatan ▪ Model 3-D yang digunakan. ▪ Alatan yang di gunakan. Kad manila. Mereka cipta.  Murid menjawab soalan guru  Meneroka teknik asas dan unsur seni dalam  Guru menerangkan beberapa unsur seni seperti bentuk. Murid memberi respon terhadap model yang dipamerkankan kerja guru ( model bekas hadiah)  Set induksi (5 minit)  Guru bersoal jawab dengan murid tentang model yang dipamerkan. Ketekunan dan teliti 5. Langkah 1 (10 minit) penghasilan model.  Meneroka bahan yang akan digunakan dalam penghasilan model. Menghargai warisan seni 2. 4.  Murid mendengar penerangan guru. salotape. 3. gam . gambar-gambar hiasan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Nilai : 1.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104  Guru mempamerkan bahan/alatan yang akan digunakan untuk membentuk model nanti. murid boleh merujuk carta langkah-langkah bekas hadiah di hadapan kelas sekiranya masih kurang faham.  Tayangan video di ulang sebanyak dua kali. LCD Carta.  Demonstrasi/Tunjuk cara menghasilkan model dengan menggunakan teknik membentuk dan membuat binaan dengan  Guru menayangkan video demonstrasi menghasilkan model melalui LCD. 20 . Langkah 2 (10 minit)  mengabungkan teknik lipatan dan guntingan Guru memberitahu.  Murid memerhati dengan penuh perhatian.    Rakaman Video.

BBM/catatan Murid menggunakan bahan dan teknik di dalam menghasilkan bekas hadiah.  Guru membimbing murid dari masa ke semasa    Penilaian Apresiasi Rumusan  Guru meminta murid menunjukan hasil bekas hadiah yang mereka telah siapkan. Bahan yang digunakan oleh murid. Murid mengaplikasikan konsep dan teknik asas dalam menghasilkan bekas hadiah.  Murid membuat apresiasi terhadap hasil kerja Penutup (5 minit)  Guru memilih 6 contoh terbaik sebagai motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk aktif dalam proses pengajaran pada masa akan datang.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Langkah/ masa  Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru   Aktiviti Murid  Alat.  Murid mempamerkan hasil corak di hadapan kelas  Hasil bekas terbaik.  Langkah 3 (30 minit) Guru membimbing murid untuk menghias bekas hadiah mengikut kreativiti masingmasing.   Murid menghias bekas hadiah mengikut kreativiti masing-masing.  Guru membuat 21 . Guru mengarahkan murid untuk membentuk bekas hadiah dengan penuh teliti.

22 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 rumusan berkenaan aktiviti yang atelah dijalankan.

Berdasarkan aspek kesesuaian dan kaitan objektif dengan aktiviti. Teknik lipatan dan guntingan dapat diaplikasi oleh murid-murid semasa membuat bekas hadiah mereka masing-masing.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ULASAN (RPH 1) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikan oleh guru tersebut dijalankan dengan lancar dan teratur. Secara keseluruhannya. Objektif yang ketiga berkaitan dengan apresiasi seni dapat dijalankan oleh guru dan murid-murid mengambil bahagian dalam pembentangan. namun mereka masih malu untuk memberi komen atau pendapat yang membina terhadap hasil kerja kawan mereka. bahan dan teknik secara kreatif dan afektif : murid akan berasa seronok dan berpuas hati apabila dapat menghasilkan model yang diarahkan dan membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. muridmurid menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran guru. Dalam langkah 1. guru tersebut telah menyenaraikan tiga objektif yang merangkumi tiga aspek yang ingin dicapai iaitu kognitif : murid dapat memahami konsep asas serta teknik yang di gunakan dalam membentuk dan membuat binaan. Aktiviti yang dijalankan membuatkan murid-murid berminat untuk mencuba membuat bekas hadiah mereka sendiri. Pilihan guru seni tersebut adalah tepat dan dapat menarik perhatian semua murid. Guru juga telah menjalankan sesi soal jawab tentang teknik dan unsur seni yang digunakan untuk membuat bekas hadiah tersebut. objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai oleh guru dan bersesuaian dengan aktiviti seni yang dijalankan pada hari tersebut iaitu membuat bekas hadiah. Murid-murid berjaya membentuk bekas hadiah mereka masing-masing kerana telah memahami tentang unsur-unsur seni seperti ruang. Sepanjang P&P tersebut dijalankan. murid-murid memberikan tumpuan terhadap penerangan guru mengenai teknik yang digunakan dan unsur seni yang perlu difahami oleh murid sebelum membuat bekas hadiah tersebut. Aktiviti yang dijalankan oleh guru tersebut adalah aktiviti membuat dan menghias bekas hadiah. imbangan. Ketiga-tiga objektif P&P ini berjaya dilaksanakan oleh guru dan murid. Guru PSV tersebut adalah guru bukan opsyen PSV namun berminat untuk mengajar Pendidikan Seni Visual tahun 3. Objektif yang pertama yang berfokuskan kepada aspek kognitif dapat dilaksanakan semasa set induksi sehingga Langkah 1 dalam rancangan pengajaran kerana di dalam set induksi guru telah memperkenalkan bekas kotak yang disediakan oleh guru tersebut dan murid-murid menunjukkan minat untuk mengetahui bagaimana untuk membuat bekas hadiah tersebut. Rancangang pengajaran dan pembelajaran tersebut telah disediakan berpandukan modul ASSURE. Hampir 98% daripada murid-murid tersebut dapat menyiapkan aktiviti tersebut. bentuk dan kestabilan bekas. Pada kebiasaannya murid-murid hanya melihat bekas hadiah yang telah tersedia di kedai-kedai hadiah. 23 . psikomotor : Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. Guru telah berjaya menarik perhatian murid-murid untuk mengikuti aktiviti P&P pada hari tersebut dan kawalan kelas dalam keadaan yang baik.

beliau juga 24 . menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan dan menggunakan elemen-elemen dalam teknik lipatan dan hiasan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Konsep 5P penting di dalam menrancang aktiviti P&P. melipat dan menggunting kertas dengan betul. beliau telah memberikan peranan yang sewajarnya kepada murid-murid. Guru juga telah menyediakan peralatan dan bahan sendiri bagi membantu murid-murid yang tidak berkemampuan mendapatkan peralatan dan bahan tersebut. Aktiviti pengayaan diberikan kepada muridmurid yang lebih berpotensi untuk menghias bekas hadiah dengan kreatif dan guru mengarahkan mereka menghias bekas hadiah tersebut dengan pelbagai jenis corak. Dalam menjalankan aktiviti juga murid-murid perlu memahami prinsip rekaan agar bekas hadiah yang dibuat oleh murid dalam keadaan seimbang dan mempunyai ukuran yang tepat. Tiga elemen yang digabung agar murid-murid dapat menghasilkan bekas hadiah dengan lebih kemas. Guru juga menyediakan carta prosedur membuat bekas hadiah agar murid-murid yang kurang faham terutamanya murid-murid lemah dapat merujuk kepada carta dan melakukan aktiviti tersebut. Selain itu mereka jug perlu mengetahui cara mengukur. Guru berkenaan juga telah menguruskan segala peralatan dan bahan yang diperlukan dengan memberi pesanan kepada murid-murid agar membawa peralatan dan bahan yang sepatutnya. Sejajar dengan konsep 5P guru telah membuat penilaian dari awal aktiviti P&P dijalankan dan memberikan markah kepada mereka mengiut kualit hasil kerja mereka serta memberikan kata-kata pujian dan semangat terhadap hasil kerja yang terbaik. Konsep 5P iaitu penyerapan juga telah digunakan oleh guru tersebut dengan menyerapkan mata pelajaran matematik dalam pengajarannya iaitu semasa guru menerangkan ukuran untuk melipat kertas tersebut dan semasa murid-murid mengaplikasikan aktiviti tersebut. Guru telah memudahkan car penyampaian pengajarannya dengan membuat carta prosedur kerja agar semua murid dapat melihat semula cara-cara menghasilkan bekas hadiah. Pada peringkat awal akitiviti murid-murid akan mengukur kertas tersebut mengikut ukuran yang telah ditetapkan dan sekiranya ukuran tersebut tidak dipraktikkan dengan betul. guru tersebut telah menggunakan konsep penggabungjalinan seperti mengenal elemen-elemen dalam kraftangan.Dengan cara ini murid-murid lain akan mengikut jejak kawan mereka untuk melakukan hasil kerja yang lebih baik Semasa guru menjalankan aktiviti P&P Pendidikan Seni Visual tersebut. Penilaian yang dibuat memotivasikan murid-murid untuk melakukan aktiviti dengan lebih berkeyakinan. teratur dan hiasan bekas yang kreatif berdasarkan hiasan pada kraftangan tradisional mahupun moden. 3 elemen ini dapat diterapkan oleh guru semasa menjalankan penerangan dalam Langkah 2 dan Langkah 3. Bagi aktivti. Guru tersebut telah membimbing murid-murid semasa mereka menjalankan aktiviti melipat dan menghias bekas hadiah. Ini adalah cara guru membantu murid-murid lemah dalam aktiviti yang dijalankan di samping membimbing mereka di dari meja ke meja. Sebagai seorang guru. bekas hadiah yang dihasilkan tidak seimbang dan murid akan menghadapi kesukaran untuk menyatukan bahagian-bahagian tersebut. Dengan kaedah ini guru tidak akan mengalami masalah untuk menerangkan prosedur aktiviti tersebut berulang kali dan akan dapat memberi tumpuan kepada murid-murid yang lemah dan pasif. Guru akan meletakkan hasil kerja yang terbaik di ruang PSV di dalam bilik darjah.

Carta prosedur membuat bekas hadiah membantu guru dalam pengajarannya.selain itu guru menayangkan video berkenaan demonstrasi menghasilkan model bekas hadiah dengan menggunakan LCD sebanyak 2 kali tayangan. kebersihan dan sifat sabar dalam diri mereka masing-masing. Guru telah memberikan pesanan kepada murid-murid tentang peralatan dan bahan yang perlu dibawa pada sesi pembelajaran seterusnya. 25 . Walaupun aktiviti seni ini dijalankan secara individu namun jelas dilihat murid-murid bekerjasama di antara satu sama lain dengan memberi tunjuk ajar dan berkongsi pendapat tentang cara menhias bekas tersebut. Guru PSV telah membuat demonstrasi di hadapan kelas dengan menggunakan ABM dan BBM yang telah disediakan. guru telah memberikan rumusan berkenaan aktiviti seni yang mereka lakukan dan kegunaan bekas hadiah tersebut dalam kehidupan harian mereka. majalah bergambar dan bahan-bahan yang boleh dijadikan hiasan. Murid-murid telah membawa bahan dan peralatan tersebut untuk aktiviti seni pada hari itu.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 telah memberikan doroangan kepada murid-murid dengan kata-kata hikmat serta nilai-nilai moral yang dapat meyakinkan mereka untuk melakukan aktiviti dengan lebih bersemangat. Murid-murid telah memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tayangan video berkenaan. P&P Pendidikan Seni Visual dapat dijalankan dengan lancar dan teratur sekiranya peralatan dan bahan mencukupi. Adakalanya murid-murid akan mengeluh sekiranya tidak dapat melaksanakan aktiviti tersebut namun guru telah membantu mereka melakukan perkara tersebut secara berperingkat sambil memberikan kata-kata peransang dan akhirnya mereka berjaya membuat bekas hadiah tersebut dengan usaha sendiri. Selepas itu. Guru telah menunjukkan beberapa bekas hadiah dalam pelbagai saiz dengan hiasan yang berbeza-beza. Peralatan dan bahan yang digunakan semasa aktiviti seni ini dijalankan adalah dari bahan-bahan yang terpakai seperti riben. Guru juga ada menerapkan nilai-nilai murni dana memberikan kata penghargaan kepada mereka semasa menjalankan aktiviti kerana telah mengamalkan sikap bekerjasama. kekemasan. Murid-murid yang lain memberi komen terhadap hasil kerja kawan mereka disusuli dengan katakata pujian daripada guru PSV. Pada akhir aktiviti P&P guru telah meminta beberapa orang murid untuk menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas dan menyatakan perasaan mereka semasa menjalankan aktiviti tersebut serta menerangkan bahan yang digunakan untuk menghias bekas hadiah tersebut. Guru tersebut telah meransang minda murid-murid untuk menghasilkan bekas hadiah yang kreatif dengan hiasan yang cantik kerana murid-murid akan dapat mengaplikasikannya aktiviti tersebut dalam kehidupan harian mereka.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 26 .

Carta tentang cara-cara membuat bekas hadiah 27 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Bahan dan Alat yang digunakan.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penerangan dan tunjuk ajar guru kepada murid-murid 28 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 29 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 30 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 31 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 32 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Waktu Masa Matapelajaran Tahun Bilangan pelajar Bidang Teknik Tajuk Objektik pembelajaran : 13 hb April 2010 : Selasa : 2 waktu : 1 jam (7.50 – 8.50 pagi) : Pendidikan Seni Visual : 6 Cerdik : 30 orang : Menggambar : Kolaj (guntingan dan tampalan) : Pasu Bunga (Hiasan dinding) : Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i) Kognitif : - memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari. ii) Psikomotor : - menghasilkan lukisan kolaj sebuah pasu bunga untuk hiasan dinding. iii) Afektif : - membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. - menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur-unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual. - mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, berkeyakinan diri, ketekunan, kekemasan, kebersihan dan mengutamakan keselamatan. : Murid sering melihat pasu bunga samada di televisyen, majalah atau pun secara „real‟di rumah dan di pusat membeli belah. : ♣ Mengenal elemen-elemen dalam kraftangan penghasilan sebuah pasu tradisional dan moden.
RPH 2

Pengetahuan sedia ada

Penggabungjalinan

33

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

♣ Menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam teknik kolaj. KBKK Nilai : Menjana idea, membuat gambaran mental, kritis : 1. Menghargai warisan seni 2. Berkerjasama dalam menghasilkan hasil kerja. 3. keselamatan menggunakan peralatan. 4. Ketekunan dan teliti 5. Kekemasan dan kebersihan : Gunting, gam, kertas lukisan, majalah, suratkhabar, calendar, kain. 1.Huraian Sukatan Pelajaran Seni Visual Tahun 6 2.Buku Pendidikan Seni Tahun 6

Alat/bahan/sumber

Rujukan

:

34

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PROSEDUR PENGAJARAN
Langkah/ masa Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru  Aktiviti Murid Alat, BBM/catatan ▪ Karya lukisan kolaj yang digunakan.

▪ Mempamerkan sebuah  karya lukisan dengan teknik kolaj. 

Guru mempamerkan lukisan kolaj. Guru bersoal jawab dengan murid tentang karya yang

Murid memberi respon terhadap karya yang dipamerkankan

Murid menjawab soalan guru

Set induksi (5 minit)

dipamerkan.  Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran.

Penerangan tentang teknik kolaj dan tokoh tempatan yang menghasilkan lukisan kolaj

Guru menerangkan beberapa unsur seni seperti bentuk, ruang imbangan dan kestabilan dalam penghasilan kolaj.

Murid mendengar penerangan guru.

▪ Alatan yang di gunakan.

Murid memberi respon terhadap penerangan guru.

Langkah 1 (10 minit)

Meneroka teknik asas dan unsur seni dalam penghasilan lukisan kolaj. 

Guru mempamerkan bahan/alatan yang akan digunakan untuk menghasilkan lukisan kolaj nanti.

Meneroka bahan yang akan digunakan dalam penghasilan lukisan kolaj

35

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Amir Zainodin Tokoh lukisan kolaj Malaysia  Demonstrasi/Tunjuk  cara menghasilkan lukisan dengan Langkah 2 (10 minit) menggunakan teknik kolaj (guntingan dan tampalan bertindih). Guru mengarahkan murid-murid untuk membentuk kumpulan masingmasing. Murid memerhati dengan penuh perhatian.  Murid-murid berada dalam kumpulan mereka. Langkah 3 (30 minit) dalam menghasilkan lukisan kolaj  Guru membimbing setiap kumpukan  Murid 36 .  Murid mengaplikasikan konsep dan teknik asas dalam menghasilkan lukisan kolaj (Pasu bunga)  Bahan yang digunakan oleh murid.  Pembahagian kumpulan.   Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan kolaj.  Murid menggunakan bahan dan teknik di  Guru mengarahkan murid untuk menghasilkan lukisan kolaj dalam kumpulan dengan penuh teliti.

 Guru membuat rumusan berkenaan aktiviti yang atelah dijalankan.  Murid mempamerkan hasil luksian kolaj di hadapan kelas  Hasil lukisan kolaj „pasu  Murid membuat apresiasi terhadap hasil kerja  Guru memilih beberapa contoh Penutup (5 minit) terbaik sebagai motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk aktif dalam proses pengajaran pada masa akan datang.    Penilaian Apresiasi Rumusan  Guru meminta setiap kumpulan membuat pembentangan ringkas tentang hasil kerja mereka yang telah siapkan.  Guru membimbing murid dari masa ke semasa  menjalankan aktiviti dengan kreativiti masingmasing. bunga‟ 37 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 dalam meghasilkan lukisan kolaj berbentuk sebuah pasu bunga mengikut kreativiti masing-masing.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BAHAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN 38 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 39 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 40 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 41 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 42 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 HASIL KARYA TOKOH TEMPATAN AMIR ZAINODIN 43 .

Pengajaran dan pembelajaran seni ini dijalankan pada waktu petang memandangkan masa pembelajaran mereka pada sebelah pagi adalah padat kerana menjalani ujian Excel yang pertama. Berdasarkan objektif P&P . guru tersebut telah memberikan set induksi yang dapat memberikan pemahaman secara langsung tentang aktiviti yang akan dijalankan oleh muridmurid. imbangan dan rekabentuk. Maklumat yang diperolehi daripada murid-murid dikukuhkan lagi dalam sesi perbincangan mengenai sejarah pembuatan pasu bunga secara ringkas. Guru tersebut telah menyediakan objektif pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan Huraian Sukatan PelajaranTahun 6. Guru seni ini menjelaskan bahawa dengan menjalankan aktiviti berkumpulan seperti ini ia akan dapat melihat kerjasama yang baik dan pergaulan yang erat di antara semua murid daripada semua tahap kecerdasan mereka. Aktiviti menghasilkan lukisan kolaj tersebut telah dijalankan dalam kumpulan memandangkan aktiviti ini tidak mudah untuk disiapkan secara individu. guru ada menerapkan nilai-nilai murni di dalam pengajaran dan ini terbukti dengan kualiti kerja mereka yang kelihatan kemas dan bersih. Guru tersebut telah menggabungjalinkan pengetahuan sedia ada murid tentang pasu bunga yang diperbuat di kilang dalam pelbagai bentuk dan hiasan yang berbeza-beza. Guru juga telah menyerapkan segala unsur-unsur seni yang pernah dipelajari oleh murid sebelum ini iaitu tentang unsur warna. Namun tidak semua murid mahir 44 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ULASAN (RPH 2) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru Pendidikan Seni Visual ini telah terlaksana dengan lancar dan baik walaupun guru yang mengajar mata pelajaran ini bukan daripada pengajian Pendidikan Seni Visual namun dengan daya usaha dan minat terhadap seni Encik Azizul Othman telah menjalankan aktiviti seni dengan jayanya. Ini terbukti dengan kualiti hasil kerja yang dapat diselesailkan dengan segera. Sesi soal jawab semasa set induksi telah mendapat respon yang baik daripada muridmurid dan mereka telah dapat menjawab soalan-soalan guru dengan penuh berkeyakinan. Aktiviti yang dijalankan oleh semua murid juga menarik perhatian mereka dan telah menghasilkan beberapa hasil kerja yang memberansangkan dengan menggunakan kreativiti masing-masing. Unsur-unsur serta prinsip seni amat penting untukditerapkan di dalam diri muridmurid agar pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka berkembang dengan baik. Pada peringkat awal aktiviti P&P. Nilai murni seperti nilai bekerjasama juga dapat ditonjolkan semasa aktiviti berkumpulan dijalankan. Aktiviti yang dijalankan iaitu membuat kolaj pasu bunga merupakan aktiviti yang seimbang kerana semua murid-murid mampu melaksanakan aktiviti tersebut. Ternyata bahawa pendapat guru seni berkenaan adalah tepat kerana berdasarkan pemerhatian saya sepanjang aktiviti seni ini dijalankan tidak ada seorang pun muridmurid yang berkelakuan pasif.

di mana sepanjang P&P guru telah membimbing semua kumpulan yang menjalankan aktiviti dan memberikan nasihat serta teguran terhadap hasil kerja murid sehingga murid-murid siap menyiapkan hasil kerja yang berkualiti. ini kerana murid-murid dapat menyatakan perasaan mereka semasa menjalankan kerja dan memberikan maklumat yang baik tentang pemilihan bahan dan warna bagi hasil kerja mereka. Penilaian yang dijalankan oleh guru tersebut adalah berdasarkan kerjasama murid-murid di dalam kumpulan masing-masing. Ternyata bahawa aktiviti kolaj dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari Pendidikan Seni Visual dengan lebih aktif di masa hadapan. Guru PSV juga telah menunjukkan peranan sebagai seorang pengurus yang dapat merancang satu aktiviti PSV dengan baik dan menarik serta menjadi seorang fasilitator/pembimbing. Dalam aktiviti ini semua murid di dalam kumpulan berasa seronok untuk melakukan aktiviti menggunting dan menampal. Murid-murid ini akan memilih warna yang menarik dan menyusun dengan kemas. Beliau juga telah menegur beberapa orang murid yang pada peringkat awalnya suka mengganggu murid lain. 45 . tetapi mereka boleh mengoyakkan kertas dan menampalkannya secara bertindih. Secara keseluruhannya aktiviti seni yang dirancang oleh guru PSV berjaya dilaksanakan dengan lancar. Dengan cara tersebut murid-murid yang bermasalah (suka membuat bising) dapat dikawal dan mereka akan sedar dengan kesilapan mereka. Manakala bagi murid-murid yang lemah mereka melaksanakan aktiviti tersebut sehingga siap dan bebas menggunakan pelbagai jenis warna dan bahan lain namun kekemasan dan kebersihan hasil kerja perlu dititiberatkan. Guru telah memanggil murid-murid bermasalah tersebut dan membentuk satu kumpulan baru dan mengarahkan mereka melaksanakan tugasan yang sama.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 menggunting kertas dengan baik. Apresiasi seni yang dijalankan juga memberikan kesan yang mendalam kepada semua murid. Masa yang diperuntukkan mencukupi untuk menjalankan aktiviti tersebut. Aktiviti pengayaan yang dilaksanakan oleh guru seni semasa aktiviti P&P ialah dengan mengarahkan murid-murid yang mampu menghasilkan hasil kerja yang kreatif untuk menyusun dan menampal kertas dengan menggunakan unsur warna.

bilik pentadbiran. warna pensil. kertas lukisan. Pusat sumber. bilik pemulihan khas. bilik Kemahiran Hidup. Anjung Teduh Lahad Datu Bangunan SK. Ini adalah kerana peruntukkan kewangan yang diberikan oleh kementerian banyak digunakan untuk pembelian peralatan bahan bantu mengajar yang lain seperti poster. bilik bimbingan dan kaunseling. bilik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 2 buah makmal sains. 2 buah bilik persalinan. krayon dan beberapa peralatan lain. Panitia Pendidikan Seni Visual sekolah ini mengalami kengkangan bahan dan alat untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti OHP(Projektor). bilik seni telah mula dikemaskini dengan lebih teratur. Semua fail pengurusan telah disusun secara rapi dan teratur di dalam rak yang telah disediakan di dalam sebuah pejabat kecil di dalam bilik seni. Bilik senilukis sekolah ini mempunyai 2 buah bilik kecil dan berfungsi sebagai pejabat Ketua Panitia dan stor penyimpanan bahan setya peralatan seni. warna cat air. Namun sejak sekolah ini mendapat bantuan kewangan PCG. Di antara usahausaha beliau adalah: 1. namun ia hanyalah bersifat sementara. Walaupun demikian terdapat sebilangan guru-guru PSV yang kreatif telah meminjam LCD daripada Unit Etems untuk aktiviti P&P Pendidikan Seni Visual. Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual telah membuat beberapa perancangan bagi memantapkan lagi pengurusan bilik seni dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi guruguru seni.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Laporan Bilik Seni SK. Stor SPBT. Sejak kebelakangan ini bilik PSV telah berubah rupa daripada suasana yang agak suram kepada suasana ceria hasil usaha Ketua Panitia PSV yang baru. LCD dan pelbagai alat elektronik yang lain. Bilik senilukis telah diselenggara oleh Encik Hisabdin Abdul Rahim untuk tempoh tujuh tahun bermula dari tahun 2003. Bilik Seni pada tahun sebelumnya adalah dalam keadaan daif dan mengalami kekurangan bahan bantu mengajar disebabkan kengkangan peruntukkan kewangan. Ketua Panitia telah memyediakan beberapa fail bagi memudahkan pengurusan stok . gambarajah. perkara yang berkaitan dengan aktiviti P&P dan surat menyurat serta pekeliling-pekeliling daripada kementerian. sekolah pendidikan khas. bilik setiausaha peperiksaan. 46 . Adakalanya masalah peruntukkan kewangan yang lewat dimasukkan ke dalam akaun sekolah menjadikan segala program dan perancangan terbantut. peralatan cetakan.2009 dan telah diambil oleh Encik Arisal Laupe pada Mac 2010. Pra-sekolah. Anjung Teduh(Sahabat 02) telah dibina pada November 2001 dan mula beroperasi pada bulan Jun 2003. bilik guru dan bilik senilukis. bilik Muzik. Bahan bantu yang dihasilkan oleh murid telah dipamerkan di papan pameran dan menjadi koleksi bilik Seni. Terdapat 23 buah bilik darjah. klinik kesihatan. bilik mesyuarat. 2 buah makmal komputer.

10. (Sila Lihat Lampiran) 47 . Namun ia bukanlah suatu kemestian untuk berada di bilik seni semasa P&P Pendidikan Seni Visual dijalankan. Membuat jadual penggunaan bilik seni. 8. Jadual tersebut telah diedarkan kepada semua guru seni sebagai rujukan mereka. PSV berperanan sebagai pengerak bagi sesuatu tugasan. 9. Meja dan kerusi telah disusun dalam bentuk kumpulan agar murid-murid dapat menjalankan aktiviti P&P dengan selesa dan mesra. Penyediaan meja pameran. 6. Papan nilai-nilai murni diletakkan di luar bilik seni dengan menggantungkan papan tersebut di bahagaian atas agar murid-murid yang ingin masuk ke bilik seni akan dapat membaca nilai-nilai murni tersebut sebelum menjalankan aktiviti P&P seni. Guru seni yang mempunyai kemahiran melukis dan mewarna bertanggungjawab membuat „banner‟ mahupun „backdrop‟ bagi sesuatu majlis. Memastikan kebersihan bilik seni sentiasa dijaga seperti kebersihan singki selepas aktiviti mewarna menggunakan cat air. 4. alat dan bahan PSV.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 2. 3. Sekiranya berlaku pertindihan jadual waktu maka guru PSV akan berbincang dengan guru matapelajaran lain untuk mengubah atau berganti waktu pembelajaran tersebut. 7. Penyimpanan Stok. 5. Program ini adalah satu usaha untuk memartabatkan mata pelajaran PSV di kalangan guru dan murid. Papan maklumat : Ketua Panitia PSV telah menampal beberapa bahan bantu belajar yang berbentuk carta dan poster di papan maklumat agar murid-murid dapat membaca dan memahami aktiviti-aktiviti seni yang akan mereka jalankan nanti. KP. cuma ia adalah sebagai satu cara untuk mendedahkan kepada murid-murid tentang P&P di bilik seni. Suasana yang berlainan dengan bilik darjah dapat menarik minat murid untuk belajar. Bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar telah dipamerkan di atas meja tersebut agar murid-murid yang masuk ke dalam bilik seni mengenali bahan serta alat yang digunakan semasa aktiviti P&P dijalankan. dan membuat peraturan semasa berada di dalam bilik seni agar guru dan murid-murid yang menjalankan aktiviti di bilik seni sentiasa menjaga kebersihan. Program menceriakan sekolah dengan membuat mural di dinding sekolah dengan bantuan murid-murid tahun enam selepas UPSR. Membuat program keceriaan PSV iaitu dengan membuat satu pertandingan keceriaan PSV dengan mengarahkan semua guru kelas bersama guru PSV mempamerkan hasil karya seni murid di ruang PSV di dalam kelas. Guru –guru tahun enam juga telah memainkan peranan yang baik dan kerjasama mereka amatlah membanggakan. 1) Ketua Panitia telah mengemaskini stok dengan sebuah buku stok bagi mengetahui bahan dan peralatan yang telah ditempah dan dimasukkan di dalam stor serta stok yang telah diagihkan kepada guru-guru PSV. Ia merupakan satu cara murid-murid dapat menyumbangkan tenaga dan usaha mereka.

3) Bahan serta peralatan yang dikeluarkan akan direkodkan di dalam buku stok dan semua guru PSV akan mendapat sejumlah peralatan dan bahan bagi aktiviti P&P di dalam kelas. 5) Ketua Panitia telah melabel bahan dan peralatan di dalam stor mahupun di pejabar agar mudah untuk dilihat dan diambil oleh guru-guru seni. adakalanya peruntukkan PCG bgi bilik seni agak lewat dan perkara ini menyukarkan Ketua Panitia untuk memesan bahan dan peralatan yang baru untuk digunakan bagi aktiviti pembelajaran dan pengajaran PSV.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 2) Semua bahan dan peralatan telah disusun di dalam stor dengan membahagikannya kepada dua bahagian iaitu: Bahagian A bagi semua jenis peralatan dan Bahagian B bagi bahan PSV. 7) Ketua Panitia memastikan stok di dalam keadaan yang sempurna dan elok sebelum digunakan oleh murid-murid. Dari aspek peruntukkan kewangan pula. Walaupun demikian bilik Seni di SK. Selain itu paip air di bilik seni juga tidak elok dan sering mengalami kebocoran. warna dan peralatan lain akna dikembalikan ke bilik seni pada akhir tahun. Anjung Teduh dalam keadaan baik dan sedang dalam pembaikan dan pengurusan fail. Bagi P&P pula semua guru PSV dinasihatkan merancang aktiviti P&P dengan menggunakan bahan dan peralatan semulajadi sekiranya pesanan warna dan kertas lukisan berkurangan. Semua peralatan PSV yang boleh diguna pakai seperti berus. Anjung Teduh ini juga mengalami beberapa kekurangan khususnya dari kemudahan di dalam bilik Seni iaitu bekalan air di singki tidak ada dan hanya 2 buah singki sahaja yang boleh digunakan setakat ini. cat pelaka dan kertas lukisan di simpan di dalam rak di pejabat Ketua Panitia PSV di bilik seni. Jadual bertugas mengemaskini stok dibuat oleh Ketua Panitia untuk semua guru PSV. 6) Buku stok akan sentiasa dikemaskini bagi memudahkan Ketua Panitia membuat tempahan baru daripada pekedai. 48 . 4) Warna cat air. pensil warna. Secara keseluruhannya bilik PSV di SK. krayon. Namun beberapa langkah telah diambil sekiranya masalah ini berlaku antaranya ialah dengan meminta bantuan dari seorang tukang paip bagi membaiki paid dan singki di bilik seni sekiranya rosak.

Papan Kenyataan di letak sebagai papan informasi. 49 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ILUSTRASI BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL SK. Pasu-pasu bunga menceriakan kawasan luar bilik PSV. LAHAD DATU Di Bahagian luar bilik PSV (Mural di lukis di dinding luar bilik PSV) Di Bahagian luar bilik PSV Nilai-nilai murni di gantung di sepanjang koridor bilik Seni. ANJUNG TEDUH.

Papan putih dan papan tulis digunakan untuk P&P.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian luar bilik PSV (Mural dilukis di tangga naik ke bilik PSV) Di Bahagian dalam bilik PSV Papan Kenyataan digunakan sebagai tempat meletakkan maklumat. Mural dilukis untuk menceriakan bahagian dalam bilik PSV 50 .

Arisal Laupe) Di Bahagian dalam bilik PSV (Meja dan bangku murid di dalam bilik PSV untuk aktiviti P&P dan aktiviti seni) 51 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ketua Panitia PSV : En.

52 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV Pintu masuk ke bilik PSV Tingkap yang terdapat di bahagian tepi bilik PSV adalah bagi tujuan pengcahayaan dan pengudaraan yang baik di dalam bilik PSV. Sinki Almari untuk penyimpanan alat dan bahan untuk P&P.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Singki untuk mencuci alat yang digunakan) Di Bahagian dalam bilik PSV (loker untuk menyimpan peralatan dan bahan) 53 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ruang pameran hasil karya murid yang terpilih) 54 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ruang pameran peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti seni) Di Bahagian dalam bilik PSV (Hasil kerja murid daripada pelbagai aktiviti seni) 55 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Hasil kerja murid daripada pelbagai aktiviti seni) 56 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam pejabat Ketua Panitia bilik PSV (Bahan dan alat di susun rapi di dalam rak kayu) 57 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam pejabat Ketua Panitia bilik PSV (Beberapa fail disusun dengan rapi di belakang meja Ketua Panitia) (Carta organisasi Panitia PSV) Di Bahagian dalam stor bilik PSV (BBM carta aktiviti seni di susun di dalam rak) 58 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam stor bilik PSV (Bahan dan alat lain di susun rapi di dalam rak kayu di stor PSV) 59 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Program Panitia PSV (Pertandingan Keceriaan PSV di dalam kelas) 60 .

Anjung Teduh) 61 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural adalah ilham Encik Mohd. Azrie Aminullah (Pengiat seni di SK.

Arisal Laupe Keceriaan sekolah Mural di dinding luar kelas adalah hasil kerja tangan semua guru lelaki.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural di dinding luar kelas adalah hasil kerja tangan En. 62 .

63 . Rahim (Bekas Ketua Panitia PSV).PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural di dinding kantin adalah ilham Encik Hisabdin Abd.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 64 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Ruang Belajar Ruang Kerja Seni Pejabat Ketua PanitiaBilik PSV Stor Bilik PSV 65 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PETUNJUK PELAN LANTAI BILIK SENI Papan tulis Papan Kenyataan Meja TV dan Pemain VDC & DVD Layar Skrin Putih Meja guru Kerusi Tumbuhan Hijau LCD dan Speaker Tong Sampah Tingkap Singki Pintu Masuk Meja Pameran Hasil Karya Murid Meja Kerja Rak Kayu Almari Tertutup Sofa Permaidani Meja dan Kerusi Guru 66 .

Saya membahagikan kawasan kepada dua kerana ruang belajar boleh juga digunakan untuk menjalankan hasil kerja murid. Penggunaan ICT adalah penting untuk menarik minat pelajar tentang Pendidikan Seni Visual. Manakala terapat LDC dan speaker serta papan layar untuk memudahkan guru seni menggunakan laptop semasa pengajaran PSV. Ketiga-tiga galesi seni tersebut mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Pintu masuk utama terletak di kawasan belajar dan perbincangan manakala pintu kedua terletak di kawasan menjalankan hasil kerja dan pejabat Ketua Panitia PSV. Namun Galeri Seni di IPG adalah lebih menarik kerana penghasilan hasil karya mereka adalah lebih berkualiti dan kreatif. Saguhati akan diberikan kepada hasil kerja yang terbaik.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PENERANGAN TENTANG PELAN LANTAI BILIK PSV YANG KONDUSIF Pelan lantai yang telah dihasilkan adalah berdasarkan kepada pemerhatian saya terhadap tiga tempat iaitu Bilik Seni SK. ia mempunyai keunikannya yang tersendiri kerana saya meletakkan beberapa buah pasu tumbuhan hijau tanpa bunga sebagai salah satu alat pengudaraan yang selesa di samping dapat menceriakan bilik tersebut. Oleh itu tong sampah/ bakul sampah adalah penting dan perlu bagi menjaga kebersihan di dalam bilik PSV. Di dalam pelan lantai yang saya sediakan. Televisyen digunakan untuk penerangan tentang sesuatu kegiatan seni yang menggunakan VCD/DVD. Kawasan dibahagikan kepada tiga peringkat dan di bilik ini juga ia mempunyai 2 buah pintu masuk. Stor PSV adalah tempat penyimpanan segala bahan dan peralatan PSV dan perlu diselenggara selalu agar stok baru dapat dipesan dengan segera. Kebersihan merupakan aspek penting dalam mengajar murid-murid tentang nilai kebersihan di dalam diri mereka serta persekitaran. Galeri Seni IPG Kampus Keningau dan IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu. Ruang dan papan pameran perlu disediakan sebagai tempat untuk pameran hasil kerja murid yang terbaik agar murid-murid lain dapat bersaing dengan sihat untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. 67 . Ini merupakan langkah untuk menarik perhatian murid-murid lain. Pejabat Ketua Panitia perlu diwujudkan kerana ia adalah tempat penyimpanan maklumat. Anjung Teduh Lahad Datu. Saya telah menghasilkan sebuah lukisan pelan lantai dan pada pendapat saya ia adalah pelan lantai bilik PSV yang kondusif. Ini bermakna bilik seni boleh menampung dua buah kelas pada masa yang sama.

Tugasan yang saya perlu kaji adalah berkenaan Rancangan Pengajaran Harian PSV bagi tahap 1 dan tahap 2. Tempoh sebulan untuk menyiapkan tugasan ini adalah suatu tempoh yang cukup lama namun dengan situasi yang saya hadapi tempoh tersebut menjadi amat singkat dan membuatkan kerja saya menjadi kelam kabut. Semua aspek ini merangkumi perkembangan murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu ingin melahirkan pelajar yang cemerlang dari aspek jasmani. K/P : : Felix Joseph Liwasa 780919-12-5651 : 2261 No Matriks Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia. psikomotor murid dan sebagainya. emosi. Tugasan ini dapat membimbing saya untuk menjadi seorang guru yang lebih berkaliber di masa hadapan. rohani. saya dapati bahawa pengurusan bilik tersebut baru sahaja dimulakan oleh Ketua Panitia PSV yang baru iaitu Cikgu 68 . Syukur kepada Tuhan kerana saya dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. pengurusan bilik PSV dan cadangan pelan lantai bilik PSV. Anjung Teduh. Semasa membuat laporan berkenaan bilik seni SK. Kebolehan serta pengetahuan sedia ada murid di tahap satu dengan tahap dua jauh berbeza dari aspek penguasaan sesuatu kemahiran. Jadual waktu perlaksanaan kerja-kerja harian saya amat perlu untuk disediakan agar semua perkara yang ingin dicapai mahupun disiapkan terlaksana dengan lancar. pengetahuan sedia ada murid. Ini kerana dengan menjalankan pemantauan dan kajian. Oleh yang demikian saya sebagai guru PSV hendaklah tahu latar belakang semua murid sebelum mengajar subjek Pendidikan Seni Visual. Pada peringkat awalnya saya berasa tertekan kerana dengan tugasan PSV ini ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti sekolah serta aktiviti-aktiviti daripada organisasi-organisasi luar menjadikan masa sesaat begitu penting buat diri saya. Adakalanya kita perlu lebih terperinci dalam menulis objektif pelajaran kerana beberapa aspek penting perlu diambil kira seperti kebolehan murid. intelek dan sosial.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 REFLEKSI Nama No. Namun saya akui ia adalah berpunca daripada komitmen saya yang terlalu banyak. banyak perkara yang dapat saya ketahui dan pelajari secara menyeluruh terutamanya semasa meneliti RPH PSV teman saya yang mana semasa saya cuba mengkaji kaitan penulisan objektif dengan HSP ia perlu sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh HSP agar pembelajaran murid-murid akan menjadi lebih bermakna.

Pengalaman yang terbaik dapat saya perolehi daripada menjalankan tugasan ini. guru-guru PSV di Sekolah Kebangsaan Anjung Teduh. pengurusan Unit Pendidikan Seni Visual termasuklah bilik PSV oleh Ketua Panitia PSV yang terdahulu kurang teratur kerana masalah kesihatan yang dihadapinya. Walaupun banyak perkara yang perlu saya dahulukan dan masalah yang dihadapi namun saya cuba untuk atasinya satu persatu sehingga saya dapat menyelesaikan assignment ini. Aliasan Jikri. Namun semenjak Encik Arisal Laupe mengambil alih Unit PSV sekolah ini. Puan Rodziah. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan di dalam bilik seni namun masih banyak perkara yang perlu ditingkatkan agar pengurusan bilik PSV menjadi lebih ceria dan mempunyai pengurusan yang mantap. Kepada Cik Zalia Abdullah. Ini kerana selama tujuh tahun yang lalu. Puan Kamsiah. Pada pendapat saya merancang pelan lantai bilik PSV adalah mudah namun tugas perlaksanaannya kadang kala mengalami kepincangan kerana beberapa aspek seperti kengkangan masa. Encik Azizul Othman dan Puan Junaidah Ramli serta pensyarah pembimbing Cik Zalia binti Abdullah kerana banyak membantu dan membimbing saya dalam menghasilkan tugasan ini. Terima kasih. Sekiranya saya diberi peluang memegang bilik PSV di sekolah ini saya telah mempunyai perancangan tentang pelan kedudukan kerusi meja seperti yang telah saya ilhamkan di dalam pelan lantai bilik PSV seperti mana yang telah diminta oleh soalan tugasan PSV ini. Puan Asnida dan Cik Raisah. Sekian. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan seperjuangan di dalam kelas PSV seperti Encik Bakau Chabu. En. Sebagai salah seorang guru PSV di tahap satu saya secara langsung terbabit dengan segala program yang dijalankan oleh unit PSV. saya memohon maaf sekiranya tugasan ini agak terlewat daripada tarikh penghantarannya. …………………………… (FELIX JOSEPH LIWASA) 69 . kewangan dan bantuan tenaga dari ahli PSV.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Arisal Laupe dengan lebih teratur. Lahad Datu terutamanya Encik Arisal Laupe.

50 .50 pg 8.10 pg 6.8.10 tgh 7.8. Unit Pendidikan Seni Visual SK.9.50 pg 10.10 .9.10 pg 11.50 pg 7.10 tgh 7.50 .10 .50 pg 10.7. ANJUNG TEDUH 2010 NAMA GURU PSV MASTIKA Isnin FELIX PAUL JUNAIDAH AIDAH Selasa AZIZUL RAHAYU AZMAN Rabu FELIX AZIZUL JUNAIDAH Khamis SATIYAH SITI OMIDANG AZMAN Jumaat PAUL MASTIKA Disediakan oleh.10 .50 .50 pg 11.9.10 pg * Sebarang permasalahan sila berhubung dengan KP PSV (019-8403031) 70 .12.7.50 pg 8.11.11.8.50 . Arisal Laupe KP.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 JADUAL PENGGUNAAN BILIK SENI UNIT PENDIDIKAN SENI VISUAL SK.50 .50 .50 .8.50 pg 6.50 .11.10 .50 .50 .7.8.50 pg 7. Anjung Teduh Perhatian: HARI KELAS 2A 1A 4A 3B 3C 6B 5B 5A 1B 6C 3A 6A 4B 5C 4C 2B MASA 6.10 .50 pg 8.50 .12.50 pg 7.50 pg 10.

merah .40 4.hitam Marker pen (Whiteboard) . Perkara Kertas Lukisan PELAKA (cat mural) . 6 set Catatan : Diterima oleh Encik Azizul Othman pada 1hb Februari 2010 pada jam 8.00 RM 150.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BUKU STOK (Barang Pembelian) BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1.00 RM 120.00 pagi Bagi pihak Ketua Panitia PSV.kuning .6 Tarikh diterima Kuantiti 10 rim 6 botol saiz besar Harga RM 500. 71 . 3 kotak RM 180.biru Buku rujukan guru Tahun 1 .merah . 1hb Februari 2010 (Isnin) 3.00 2.biru Marker pen (permanent) .00 RM 113.biru . 2 kotak 12hb Mac 2010 (Jumaat) 5.hitam .

Anjung Teduh BORANG KELUAR MASUK BAHAN DAN PERALATAN PSV Bil 1.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Unit Pendidikan Seni Visual SK. Ketua Panitia PSV 2010 72 . 2. 3. Nama Guru Mastika Matahir Felix Joseph Azizul Perkara Berus cat air Kertas lukisan BBM (kolaj) Kuantiti 10 set 1 rim 1 set Tarikh dikeluarkan Tarikh dikembalikan T/tangan 23/2/ 2010 19/4/2010 30/3/2010 29/4/2010 Disediakan oleh.

Penerbit Multimedia Sdn. Teks Komprehensif PTK Bahagian II : Khusus/Fungsional Pengajaran dan Pembelajaran. 3. Teks Komprehensif PTK Pengajaran dan Pembelajaran. Mok Soon Sang . 4.com 5. Kamus dewan edisi keempat. Cetakan November 2009. 2009. http://www.yahoo. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR. Bahagian Pendidikan Guru. Bhd. 2009. http://www. cetakan 2009 73 . 2. Selangor Darul Ehsan. Sektor Pembangunan Professionlisme Keguruan.goggle. Penerbit Multimedia Sdn.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BIBLIOGRAFI 1.com 6. Bhd. Selangor Darul Ehsan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Modul PSV 3104. Mok Soon Sang .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->