LAPORAN ANALISIS KAJIAN KES “IS KEVIN BLUFFING “

1.0 PENDAHULUAN. Berdasarkan lampiran 8, saya dan kumpulan telah menjalankan suatu analisis kes yang bertajuk ” Is Kevin Bluffng ” oleh Carol Yake. Artikel ini menceritakan tentang kepayahan seorang guru iaitu Carol Yake yang berpengalaman mengajar selama 14 tahun, dalam mengurus masalah tingkah laku yang terjadi pada anak muridnya. Selain itu, ia juga menyelitkan tentang konflik dalaman yang dialami oleh murid tersebut iaitu Kevin.

2.0 SINOPSIS. Lampiran ini bermula apabila seramai 23 orang murid gred enam di Lockhaven Elementary School tergamam melihat aksi rakan sekelas mereka, Kevin yang bertenggek di bahagian kekisi tangga diluar kelas mereka seperti mahu membunuh diri. (m/s 143, perenggan 1 baris 3-4). Kevin merupakan seorang murid yang bermasalah dan didiagnosis sebagai psikotik serta sepatutnya dimasukkan ke dalam kelas masalah tingkah laku, namun disebabkan beberapa masalah dia ditempatkan kedalam kelas Miss Carol(m/s 143, perenggan 3 baris 1-4). Kebanyakan rakan kelas Kevin takutkannya kerana mereka pernah melihat dia memukul Miss Carol (m/s 144, perenggan 4 baris 3-6). Disebabkan masalah tingkahlaku yang ditimbulkan, Guru Besar sekolah akan meminta John Patterson, pembantu sekolah untuk mengeluarkan Kevin dari kelasnya dan dihantar ke bilik Miss Allison King, guru kelas masalah tingkahlaku. Di situ dia akan dikenakan “Time-out” dalam kurungan kayu sehinggalah dia bertenang. Dia akan dimasukkan ke kurungan, jika melakukan kesalahan kerana dia telah difahamkan oleh Miss carol dan Allison tentang salah laku yang boleh menyebabkan dia ke situ. (m/s 144, perenggan 8). Beberapa minggu sebelum itu, dia juga pernah mengugut untuk memecahkan tingkap kelasnya dengan tujuan untuk menakutkan Miss Carol namun membatalkan hasratnya apabila Miss Carol memberitahu bahawa ibu

Dalam kes yang dikaji. 3. (m/s 145.1 Teori yang terlibat dalam kajian kes ini ialah teori Ekologi Bronfenbrenner dimana ia menekankan tentang pengaruh persekitaran sosio-budaya terhadap perkembangan individu. 3. Terdapat satu system yang dikenali sebagai mikrosistem iaitu persekitaran yang mana individu itu menghabiskan paling banyak masa dan berlaku secara langsung. rakan-rakan dan lain-lain. Pada masa inilah yang Miss carol menyedari bahawa melalui pengalaman lampaunya.Kevin yang terpaksa membayar kesemua cermin tingkap yang dia pecahkan. terdapat pula mesosistem yang terdiri daripada gabungan mikrosistem. keluarga dengan sekolah. gurunya. perenggan 15). Pada penghujung lampiran ini. didapati pelbagai tingkahlaku . Dan pada tahap yang lebih tinggi. (m/s 145. Miss Carol juga kesal dengan sikap Ibu Kevin yang tidak mengambil berat tentang Kevin dalam menyelesaikan masalah tingkah laku Kevin. dapat dilihat perkaitan teori ini apabila tingkah laku ganas Kevin telah menakutkan rakan-rakan sekelasnya yang lain (m/s 144.2 Teori seterusnya yang berkaitan adalah teori keperluan permodelan Albert Bandura. ditimbulkan persoalan adakah Miss carol bersalah jika Kevin mati. Pada suatu hari. (m/s 144. Dalam teori ini terdapat lima sistem ekologi yang berasaskan interaksi diantara individu dengan ibu bapanya. Misalnya keadaan di rumah mempengaruhi keadaan seseorang di sekolah. perenggan 17). (m/s 145. semasa di kawasan tapak permainan Kevin telah memberitahu kepada Miss Carol tentang bapanya yang suka memukulnya dan Miss Carol juga tahu yang Ibu Kevin telah pun berkahwin lain tetapi hasil penderaan itu telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada Kevin. dia belajar mengawal orang di sekelilingnya dengan keganasan termasuklah keluarganya sendiri. Hasil kajian Bandura & Walters pada 1963.ia akan menjejaskan mikrosistem yang lain. perenggan 9&10). Apabila terdapat masalah dalam satu mikrosistem. Contohnya interaksi antara guru dengan ibu bapa. perenggan 13). perenggan 4 baris 36) ataupun Kevin yang menghadapi konflik dalaman tidak dapat menjalinkan hubungan dengan Miss Carol.0 TEORI YANG BERKAITAN 3.

0 KONSEP YANG BERKAITAN 4.1. Manakala bagi Kevin pula. Dalam kes ini.1 Terdapat dua model disiplin bilik darjah yang diceritakan didalam kes yang dikaji ini. perenggan 11.1 Konsep kecerdasan emosi ialah dimana individu mempunyai beberapa kemahiran sosial serta kemahiran mengawal emosi seperti kemahiran berempati.1 MODEL DISIPLIN BILIK DARJAH 5. kemahiran bersosial dan tahap kecerdasan emosi yang tinggi dapat dilihat pada Miss Carol yang mampu mendekati Kevin dan bersimpati terhadap perasaannya. Selain itu. Bantuan diperlukan daripada ibu bapa. (m/s 145. persaingan. perenggan 13) 4. Penggunaan model ini lebih kurang sama dengan modifikasi tingkah laku tetapi melibatkan kewujudan set peraturan (rules) yang diikuti dengan penggunaan ganjaran dan hukuman sebagai lanjutan (consequence). Pertama ialah model Asertif oleh Lee Canter.0 MODEL YANG BERKAITAN 5. sikap ganas bapa Kevin telah menyebabkan Kevin menjadi sepertinya apabila cuba mmengawal orang lain melalui keganasan. dia dilihat tidak mempunyai kemahiran meregulasikan emosinya dan tidak mengenalpasti emosi orang lain.sosial seperti keagresifan. perenggan 8 ) . Model asertif membolehkan guru untuk menjelaskan tingkah laku yang dikehendakinya daripada murid. akan tetapi dia telah melanggarnya dan mendapat hukuman(time-out) (m/s 144. guru-guru dan pihak pentadbiran sekolah untuk mengukuhkan lagi tindakan ini. Contoh dalam kes ini. 5. baris 3). peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas yang ditonjolkan oleh orang lain. (m/s 144. kemahiran mengenalpasti emosi orang lain dan lain-lain. Dalam kes ini. Miss Carol dan Miss Allison telah membuat satu senarai peraturan yang perlu diikuti oleh Kevin.

(m/s 144. Murid perlu diberi pilihan dan bukan dipaksa untuk berkelakuan seperti dimahukan oleh guru. Dreikurs (1968). kaunseling juga boleh diadakan kepada pihak penjaga Kevin.1. Institut Pendidikan Guru kampus Darulaman diwajibkan untuk mempelajari subjek Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (EDU 3104) di bawah . Tambahan lagi. berpendapat murid boleh dibantu oleh guru untuk memahami motif dan menyingkirkan salahlaku. Bermula sejak Januari tahun 2009. Tindakan yang dikenakan adalah berpatutan dengan kesalahan dan dilakukan dengan tujuan pengajaran bukannya bersifat mendera. Ini kerana mereka ini merupakan golongan professional yang lebih pakar untuk membantu menyelesaikan masalah tingkah lakunya. REFLEKSI HASIL PEMBELAJARAN SEPANJANG KURSUS. Cadangan kedua pula ialah dengan menghantar Kevin. perenggan 9&10 ) 6. murid bermasalah tingkah laku berjumpa dengan kaunselor atau pakar psikiatrik. Miss Carol boleh membawanya berjumpa dengan guru disiplin. sebagai pelajar Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Ini kerana dikhuatiri ia akan meninggalkan kesan yang lebih buruk lagi terhadap psikologi dan fisiologi murid yang berkenaan. dan ini lebih berkesan dilakukan apabila murid merasai akibat logikal tingkah laku mereka sendiri. Dalam kes yang dikaji. Miss Carol telah memberikan Kevin pilihan untuk berfikir tentang akibat tingkahlakunya dan berjaya menghalang gangguan darinya.5.0 CADANGAN STRATEGI Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan iaitu dengan membawa Kevin kepada guru disiplin.2 Model yang kedua ialah model Akibat Logikal Dreikurs. Ini tidak langsung akan mengajar murid tentang tanggungjawab.

salah seorang pensyarah kelas kami. berwawasan. ruang pergerakan untuk interaksi guru dan murid serta sudut-sudut tertentu untuk bahan pengajaran dan informasi. bagaimana mewujudkan hubungan dengan kelurga dan oihak sekolah dalam menyelesaikan masalah tersebut serta beberapa model untuk mengawal iklim bilik darjah. lebih-lebih lagi di zaman alaf baru ini. model modifikasi tingkah laku Skinner. sentiasa bersikap positif . Pada zaman moden hari ini. Banyak ilmu yang telah saya pelajari sehingga hari ini bagi subjek yang telah dikendalikan oleh Pn Hjh Rusyati Bt Hanafiah. sebagai pengurus bilik darjah. dalam dunia pendidikan di seluruh dunia banyak konsep bilik darjah telah diperkenalkan. secara dasarnya dapat saya katakan kandungan pelajarannya adalah lebih kepada pemahaman sebagai seorang guru terhadap beberapa model atau konsep mahupun teori-teori pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid. selain perubahan susunan kerusi meja dari bentuk tradisi kepada pelbagai susunan lain yang memberikan murid persekitaran yang lebih bebas. Melalui ilmu yang dicurahkan beliau. dan lain-lain. ia membekalkan saya dengan pelbagai persediaan terutama dari aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid khususnya waktu ditugaskan ke sekolah nanti. Selain itu dalam sukatan yang diberikan jugaterdapat cara-cara menjadi seorang guru yang efektif dan asertif. Model-model ini adalah berdasarkan kepada kes-kes realiti dalam dunia pendidikan yang dikumpul sebagai pendedahan awal kepada guru-guru pelatih untuk mengkaji masalah tingkah laku murid dan cara pengurusannya. Konsep pengurusan yang diperkenalkan juga adalah bergantung kepada jenis-jenis murid seperti murid bekeperluan khas termasuklah kanak-kanak pintar cerdas yang berbeza dari murid normal.kendalian Jabatan Ilmu Pendidikan. Selain itu. Permulaan tajuk yang saya pelajari konsep pengurusan bilik darjah sekolah rendah. Bagi subjek ini. Antara contoh yang dapat saya beri ialah cara guru untuk mewujudkan hubungan ”Rapport” dengan murid. berpandangan global. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana kondusif yang mana mementingkan keselesaan murid untuk belajar. penggunaan model-model disiplin. guru harus mememenuhi beberapa ciri-ciri untuk menjadi guru yang efektif. Antaranya ialah beriltizam.

saya banyak mempelajari kepentingan membina hubungan guru-murid. bermusyawarah dan berpandangan global. Perkara ini penting untuk menilai kemajuan prestasi murid disamping merekod perkembangan atau masalah murid untuk rujukan ibu bapa mahupun pihak-pihak lain seperti kementerian pendidikan dan pihak hospital. guru juga bertanggungjawab mengurus pentaksiran dalam bilik darjah.dan sentiasa berorientasikan maklumat. Selain itu. Ini dilakukan sebagai memberi garis panduan kepada murid tentang batasanbatasan yang perlu mereka patuhi semasa berada di dalam kelas. Dalam tajuk ini. peraturan yang diwujudkan adalah dibawah kuasa guru sepenuhnya dan jika boleh. guru harus mewujudkan set peraturan di dalam bilik darjah. Dalam mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif. model asertif Canter. Seterusnya dalam tajuk peranan guru dalam bilik darjah pula diibaratkan guru sebagai seorang pemandu yang sentiasa mengawal persekitaran pembelajaran untuk mencipta suasana pembelajaran yang kondusif. sila dapatkan persetujuan dan sokongan daripada ibu bapa untuk mengelakkan masalah di masa akan datang. Selain mengurus insan. model kelompok Kounin dan model Terapi . Antara contohnya ialah dari perkara yang paling ringkas dengan menghafal nama murid dan juga menghubungi pihak keluarga. Ini merangkumi aspek ujian dan peperiksaan serta pengurusan sumber maklumat murid. Model Akibat Logikal Dreikurrs. Menyusul pula tajuk seterusnya adalah berkaitan juga dengan pengurusan bilik darjah tetapi dalam aspek hubungan guru-murid. pengamalan budaya keguruan juga harus dihayati seperti amalan membaca. Selain itu dalam tajuk pengurusan disiplin bilik darjah yang merangkumi konsep disiplin bilik darjah dan model-model disiplin seperti modifikasi tingkahlaku. Ini kerana persekitaran murid mampu mempengaruhi proses pembelajarannya dan memberi kesan kepada tingkah laku murid tersebut baik dari segi fizikal mahupun psiko-sosial. biarpun sekadar bertanya khabar mereka. Tetapi guru juga boleh bertindak bijak dengan memberikan murid peluang untuk menentukan peraturan mengawal tingkahlaku sendiri dan dipersetujui oleh guru yang dikenali juga sebagai kontrak. Akan tetapi. faktor-faktor yang mempengaruhinya dan strategi-strategi untuk membina hubungan positif bersama murid.

Justeru.saya mendapat banyak input yang saya rasakan hampir 50 % kandungan subjek ini berkaitan dengannya. Selain itu. tokoh model ini menekankan tentang penggunaan peneguhan seperti ganjaran. prinsip motivasi dan peneguhan serta lain-lain yang mana sehingga hari ini masih diaplikasikan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Contohnya dalam model modifikasi tingkah laku. melawan guru serta sebab-sebab berlakunyya masalah-masalah ini. Jika boleh. Skinner. meggunakan teknik disiplin seperti modifikasi tingkahlaku serta dirujuk kepada gur disiplin. Ini dapat dilakukan dengan . Terdapat beberapa elemen yang ditekankan seperti kaitan persekitaran murid dengan masalah tingkah lakunya. Tajuk ini merangkumi jenis-jenis masalah disiplin seperti buli dan gangsterisme. guru haruslah bersikap asertif sejak dari mula mengajar pada awal tahun. model-model tersebut juga mempunyai kelemahan. Walaupun model yang dikemukakan mempunyai kekuatan. Walaupun masalah disiplin ini berat. guru haruslah bijak mempertimbangkan model mana dan bila masa yang sesuai untuk digunakan supaya masalah disiplin murid dapat diselesaikan. dikatakan tingkah laku individu adalah dirangsang oleh persekitarannya dan individu akan bertindak mengikut rangsangan tersebut. pujian dan dendaan untuk mengubah tingkah laku yang yidak diingini. Keseluruhan model ini mempunyai tujuan yang sama iaitu mengawal tingkah laku yang bermasalah disiplin.Kemudian. tetapi ia juga mempunyai pengurusan tertentu bagi mengurangkan maslah ini. bentuk peneguhan negatif seperti ini menjadi pilihan terakhir yang dipilih oleh guru. Sepanjang sesi syarahan yang melibatkan tajuk ini saya dapati ia menarik dan masih relevan untuk diaplikasikan tetapi perlu diadaptasikan dengan keadaan murid pada hari ini. keperluan murid tersebut. baik dari segi fizikal mahupun emosi.Realiti. Justeru. baru saya mempelajari tentang masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah. Akan tetapi perlu diingat. Antara sebab-musabab terjadinya masalah ini ialah pengaruh sosio-budaya murid tersebut serta faktor pengalaman lampaunya yang penuh konflik dan trauma. Contohnya dengan menghantar murid berjumpa ke pihak kaunselor. tingkah laku bermasalah seperti tingkahlaku disruptif dan destruktif iiaitu vandalisme. sebarang hukuman yang dijatuhkan ke atas murid haruslah bertujuan memberi pengajaran bukannya mendatangkan kecederaan.

Masalah ini juga terjadi kerana pelajar tidak mempunyai kepakaran dalam perkara-perkara yang melibatkan perkakasan komputer. Pertamanya untuk mengatasi malah tentang pembentangan. pensyarah harus memikirkan alternatif lain supaya pembentangan dapat dijalankan dengan lancar. Disampin itu. Ini dapat difahami kerana manusia itu tidaklah sempurna dan kesilapan pasti akan berlaku. supaya tiddak bergantung kepada penggunaan ”powerpoint” sahaja. pensyarah dan pelajar harus bersama-sama menambah ilmu untuk menggunakan kelengkapan komputer supaya tidak timbul masalalah. Hal ini terjadi kerana pelajar tidak membawa komputer peribadinya sendiri untuk digunakan.menyediakan peraturan yang telah ditetapkan guru dan sekiranya murid ingkar. Semasa sesi pembentangan. . guru akan kenakan tindakan ke atas murid tersebut. contohnya dengan menempah bilik Makro. Disini saya memberi cadangan penambahbaikan supaya subjek ini akan lebih diminati oleh golongan pelajar-pelajar akan datang. pelajar dapat menyerlahkan kekreatifan masing-masing. Kedua. dalam pengendalian subjek ini terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Antaranya yang paling banyak masalah ialah semasa proses pembentangan pelajar. dapat dilihat ia meggunakan aplikasi prinsip ”pudaran(fading)” dengan menegur terus atau mengambil tindakan atas kesilapan yang dilakukan murid. Walaubagaimanapun. Mungkin juga pembentangan boleh dilakukan dengan cara yang bebas. Pelajar tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri melalui benda maujud tentang apa yang dipelajari dan hanya mengagak sahaja untuk menggunakan konsep model yang telah dipelajari. Melalui cara ini juga. Masalah seterusnya pula ialah pembelajaran yang dilakukan hanyalah semata-mata teori di dalam bilik darjah sahaja. pasti sesi itu akan tergendala kerana masalah yang terjadi untuk menyambungkan paparan ”slideshow” dari komputer kepada ”projector”.

bagi mengatasi masalah yang kedua. pelajar akan lebih bersemangat dan meminati subjek ini. Hanafiah atas pengajaran yang telah dicurahkan olehnya dan saya bersyukur serta berdoa kepada tuhan agar saya memperolehi keputusan yang cemerlang bagi subjek ini. Akhir kata. cadangan saya mudah sahaja. Ini kerana mereka dapat merasai sendiri kes dan bukan sekadar mehgkkaji kes orang lain. mungkin pihak Jabatan Ilmu Pendidikan boleh mengadakan.Kedua. Melalui lawatan ke sekolah. Selain itu. bakal guru akan dapat memahami dengan lebih mendalam atau menghayati kandungan sukatan subjek yang dipelajari. . menganjur pertandingan bahas atau kolaaborasi bersama Institut Pendidikan Guru yang lain Melalui peluang pengalaman yang diberikan. Adakan lawatan ke sekolah. ribuan terima kasih diucapkan kepada Pn Rusyati Bt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful