LAPORAN ANALISIS KAJIAN KES “IS KEVIN BLUFFING “

1.0 PENDAHULUAN. Berdasarkan lampiran 8, saya dan kumpulan telah menjalankan suatu analisis kes yang bertajuk ” Is Kevin Bluffng ” oleh Carol Yake. Artikel ini menceritakan tentang kepayahan seorang guru iaitu Carol Yake yang berpengalaman mengajar selama 14 tahun, dalam mengurus masalah tingkah laku yang terjadi pada anak muridnya. Selain itu, ia juga menyelitkan tentang konflik dalaman yang dialami oleh murid tersebut iaitu Kevin.

2.0 SINOPSIS. Lampiran ini bermula apabila seramai 23 orang murid gred enam di Lockhaven Elementary School tergamam melihat aksi rakan sekelas mereka, Kevin yang bertenggek di bahagian kekisi tangga diluar kelas mereka seperti mahu membunuh diri. (m/s 143, perenggan 1 baris 3-4). Kevin merupakan seorang murid yang bermasalah dan didiagnosis sebagai psikotik serta sepatutnya dimasukkan ke dalam kelas masalah tingkah laku, namun disebabkan beberapa masalah dia ditempatkan kedalam kelas Miss Carol(m/s 143, perenggan 3 baris 1-4). Kebanyakan rakan kelas Kevin takutkannya kerana mereka pernah melihat dia memukul Miss Carol (m/s 144, perenggan 4 baris 3-6). Disebabkan masalah tingkahlaku yang ditimbulkan, Guru Besar sekolah akan meminta John Patterson, pembantu sekolah untuk mengeluarkan Kevin dari kelasnya dan dihantar ke bilik Miss Allison King, guru kelas masalah tingkahlaku. Di situ dia akan dikenakan “Time-out” dalam kurungan kayu sehinggalah dia bertenang. Dia akan dimasukkan ke kurungan, jika melakukan kesalahan kerana dia telah difahamkan oleh Miss carol dan Allison tentang salah laku yang boleh menyebabkan dia ke situ. (m/s 144, perenggan 8). Beberapa minggu sebelum itu, dia juga pernah mengugut untuk memecahkan tingkap kelasnya dengan tujuan untuk menakutkan Miss Carol namun membatalkan hasratnya apabila Miss Carol memberitahu bahawa ibu

keluarga dengan sekolah. Pada penghujung lampiran ini. Dalam teori ini terdapat lima sistem ekologi yang berasaskan interaksi diantara individu dengan ibu bapanya. Pada suatu hari.0 TEORI YANG BERKAITAN 3. Contohnya interaksi antara guru dengan ibu bapa. 3. terdapat pula mesosistem yang terdiri daripada gabungan mikrosistem.1 Teori yang terlibat dalam kajian kes ini ialah teori Ekologi Bronfenbrenner dimana ia menekankan tentang pengaruh persekitaran sosio-budaya terhadap perkembangan individu. rakan-rakan dan lain-lain.2 Teori seterusnya yang berkaitan adalah teori keperluan permodelan Albert Bandura. Hasil kajian Bandura & Walters pada 1963. 3. (m/s 144. gurunya. semasa di kawasan tapak permainan Kevin telah memberitahu kepada Miss Carol tentang bapanya yang suka memukulnya dan Miss Carol juga tahu yang Ibu Kevin telah pun berkahwin lain tetapi hasil penderaan itu telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada Kevin. Pada masa inilah yang Miss carol menyedari bahawa melalui pengalaman lampaunya. Apabila terdapat masalah dalam satu mikrosistem. perenggan 9&10). dia belajar mengawal orang di sekelilingnya dengan keganasan termasuklah keluarganya sendiri. (m/s 145.Kevin yang terpaksa membayar kesemua cermin tingkap yang dia pecahkan. ditimbulkan persoalan adakah Miss carol bersalah jika Kevin mati. Dan pada tahap yang lebih tinggi. didapati pelbagai tingkahlaku . Misalnya keadaan di rumah mempengaruhi keadaan seseorang di sekolah. (m/s 145.ia akan menjejaskan mikrosistem yang lain. dapat dilihat perkaitan teori ini apabila tingkah laku ganas Kevin telah menakutkan rakan-rakan sekelasnya yang lain (m/s 144. perenggan 4 baris 36) ataupun Kevin yang menghadapi konflik dalaman tidak dapat menjalinkan hubungan dengan Miss Carol. perenggan 13). Miss Carol juga kesal dengan sikap Ibu Kevin yang tidak mengambil berat tentang Kevin dalam menyelesaikan masalah tingkah laku Kevin. Dalam kes yang dikaji. Terdapat satu system yang dikenali sebagai mikrosistem iaitu persekitaran yang mana individu itu menghabiskan paling banyak masa dan berlaku secara langsung. perenggan 17). perenggan 15). (m/s 145.

kemahiran bersosial dan tahap kecerdasan emosi yang tinggi dapat dilihat pada Miss Carol yang mampu mendekati Kevin dan bersimpati terhadap perasaannya.1 MODEL DISIPLIN BILIK DARJAH 5. Dalam kes ini. Penggunaan model ini lebih kurang sama dengan modifikasi tingkah laku tetapi melibatkan kewujudan set peraturan (rules) yang diikuti dengan penggunaan ganjaran dan hukuman sebagai lanjutan (consequence). (m/s 144. Contoh dalam kes ini. Selain itu. perenggan 11.0 KONSEP YANG BERKAITAN 4. akan tetapi dia telah melanggarnya dan mendapat hukuman(time-out) (m/s 144. Bantuan diperlukan daripada ibu bapa. guru-guru dan pihak pentadbiran sekolah untuk mengukuhkan lagi tindakan ini. perenggan 13) 4. (m/s 145. persaingan. Dalam kes ini. Manakala bagi Kevin pula. peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas yang ditonjolkan oleh orang lain. baris 3). Miss Carol dan Miss Allison telah membuat satu senarai peraturan yang perlu diikuti oleh Kevin. perenggan 8 ) . kemahiran mengenalpasti emosi orang lain dan lain-lain.0 MODEL YANG BERKAITAN 5. Model asertif membolehkan guru untuk menjelaskan tingkah laku yang dikehendakinya daripada murid. 5. Pertama ialah model Asertif oleh Lee Canter.1 Terdapat dua model disiplin bilik darjah yang diceritakan didalam kes yang dikaji ini.sosial seperti keagresifan.1 Konsep kecerdasan emosi ialah dimana individu mempunyai beberapa kemahiran sosial serta kemahiran mengawal emosi seperti kemahiran berempati. dia dilihat tidak mempunyai kemahiran meregulasikan emosinya dan tidak mengenalpasti emosi orang lain.1. sikap ganas bapa Kevin telah menyebabkan Kevin menjadi sepertinya apabila cuba mmengawal orang lain melalui keganasan.

Tambahan lagi. Ini kerana mereka ini merupakan golongan professional yang lebih pakar untuk membantu menyelesaikan masalah tingkah lakunya. Cadangan kedua pula ialah dengan menghantar Kevin. Dalam kes yang dikaji. berpendapat murid boleh dibantu oleh guru untuk memahami motif dan menyingkirkan salahlaku. Tindakan yang dikenakan adalah berpatutan dengan kesalahan dan dilakukan dengan tujuan pengajaran bukannya bersifat mendera. REFLEKSI HASIL PEMBELAJARAN SEPANJANG KURSUS. Miss Carol telah memberikan Kevin pilihan untuk berfikir tentang akibat tingkahlakunya dan berjaya menghalang gangguan darinya. Miss Carol boleh membawanya berjumpa dengan guru disiplin. Murid perlu diberi pilihan dan bukan dipaksa untuk berkelakuan seperti dimahukan oleh guru. kaunseling juga boleh diadakan kepada pihak penjaga Kevin. perenggan 9&10 ) 6.1.0 CADANGAN STRATEGI Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan iaitu dengan membawa Kevin kepada guru disiplin. Institut Pendidikan Guru kampus Darulaman diwajibkan untuk mempelajari subjek Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (EDU 3104) di bawah .2 Model yang kedua ialah model Akibat Logikal Dreikurs. murid bermasalah tingkah laku berjumpa dengan kaunselor atau pakar psikiatrik. Ini kerana dikhuatiri ia akan meninggalkan kesan yang lebih buruk lagi terhadap psikologi dan fisiologi murid yang berkenaan.5. Ini tidak langsung akan mengajar murid tentang tanggungjawab. Bermula sejak Januari tahun 2009. dan ini lebih berkesan dilakukan apabila murid merasai akibat logikal tingkah laku mereka sendiri. (m/s 144. sebagai pelajar Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Dreikurs (1968).

bagaimana mewujudkan hubungan dengan kelurga dan oihak sekolah dalam menyelesaikan masalah tersebut serta beberapa model untuk mengawal iklim bilik darjah. berwawasan. secara dasarnya dapat saya katakan kandungan pelajarannya adalah lebih kepada pemahaman sebagai seorang guru terhadap beberapa model atau konsep mahupun teori-teori pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid. Bagi subjek ini. Banyak ilmu yang telah saya pelajari sehingga hari ini bagi subjek yang telah dikendalikan oleh Pn Hjh Rusyati Bt Hanafiah. dan lain-lain. penggunaan model-model disiplin. sebagai pengurus bilik darjah. ia membekalkan saya dengan pelbagai persediaan terutama dari aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid khususnya waktu ditugaskan ke sekolah nanti. sentiasa bersikap positif . Antaranya ialah beriltizam. guru harus mememenuhi beberapa ciri-ciri untuk menjadi guru yang efektif.kendalian Jabatan Ilmu Pendidikan. salah seorang pensyarah kelas kami. ruang pergerakan untuk interaksi guru dan murid serta sudut-sudut tertentu untuk bahan pengajaran dan informasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana kondusif yang mana mementingkan keselesaan murid untuk belajar. model modifikasi tingkah laku Skinner. Model-model ini adalah berdasarkan kepada kes-kes realiti dalam dunia pendidikan yang dikumpul sebagai pendedahan awal kepada guru-guru pelatih untuk mengkaji masalah tingkah laku murid dan cara pengurusannya. Selain itu. selain perubahan susunan kerusi meja dari bentuk tradisi kepada pelbagai susunan lain yang memberikan murid persekitaran yang lebih bebas. Selain itu dalam sukatan yang diberikan jugaterdapat cara-cara menjadi seorang guru yang efektif dan asertif. Melalui ilmu yang dicurahkan beliau. berpandangan global. Permulaan tajuk yang saya pelajari konsep pengurusan bilik darjah sekolah rendah. Konsep pengurusan yang diperkenalkan juga adalah bergantung kepada jenis-jenis murid seperti murid bekeperluan khas termasuklah kanak-kanak pintar cerdas yang berbeza dari murid normal. lebih-lebih lagi di zaman alaf baru ini. Pada zaman moden hari ini. dalam dunia pendidikan di seluruh dunia banyak konsep bilik darjah telah diperkenalkan. Antara contoh yang dapat saya beri ialah cara guru untuk mewujudkan hubungan ”Rapport” dengan murid.

pengamalan budaya keguruan juga harus dihayati seperti amalan membaca. biarpun sekadar bertanya khabar mereka. Selain itu. Perkara ini penting untuk menilai kemajuan prestasi murid disamping merekod perkembangan atau masalah murid untuk rujukan ibu bapa mahupun pihak-pihak lain seperti kementerian pendidikan dan pihak hospital. Seterusnya dalam tajuk peranan guru dalam bilik darjah pula diibaratkan guru sebagai seorang pemandu yang sentiasa mengawal persekitaran pembelajaran untuk mencipta suasana pembelajaran yang kondusif. sila dapatkan persetujuan dan sokongan daripada ibu bapa untuk mengelakkan masalah di masa akan datang. model kelompok Kounin dan model Terapi . Tetapi guru juga boleh bertindak bijak dengan memberikan murid peluang untuk menentukan peraturan mengawal tingkahlaku sendiri dan dipersetujui oleh guru yang dikenali juga sebagai kontrak. guru juga bertanggungjawab mengurus pentaksiran dalam bilik darjah. saya banyak mempelajari kepentingan membina hubungan guru-murid. Ini kerana persekitaran murid mampu mempengaruhi proses pembelajarannya dan memberi kesan kepada tingkah laku murid tersebut baik dari segi fizikal mahupun psiko-sosial. Ini merangkumi aspek ujian dan peperiksaan serta pengurusan sumber maklumat murid.dan sentiasa berorientasikan maklumat. Antara contohnya ialah dari perkara yang paling ringkas dengan menghafal nama murid dan juga menghubungi pihak keluarga. bermusyawarah dan berpandangan global. faktor-faktor yang mempengaruhinya dan strategi-strategi untuk membina hubungan positif bersama murid. Selain itu dalam tajuk pengurusan disiplin bilik darjah yang merangkumi konsep disiplin bilik darjah dan model-model disiplin seperti modifikasi tingkahlaku. model asertif Canter. Selain mengurus insan. Menyusul pula tajuk seterusnya adalah berkaitan juga dengan pengurusan bilik darjah tetapi dalam aspek hubungan guru-murid. Ini dilakukan sebagai memberi garis panduan kepada murid tentang batasanbatasan yang perlu mereka patuhi semasa berada di dalam kelas. guru harus mewujudkan set peraturan di dalam bilik darjah. Akan tetapi. peraturan yang diwujudkan adalah dibawah kuasa guru sepenuhnya dan jika boleh. Dalam tajuk ini. Dalam mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Model Akibat Logikal Dreikurrs.

prinsip motivasi dan peneguhan serta lain-lain yang mana sehingga hari ini masih diaplikasikan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Justeru. tingkah laku bermasalah seperti tingkahlaku disruptif dan destruktif iiaitu vandalisme. baru saya mempelajari tentang masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah. Ini dapat dilakukan dengan . melawan guru serta sebab-sebab berlakunyya masalah-masalah ini. baik dari segi fizikal mahupun emosi. Tajuk ini merangkumi jenis-jenis masalah disiplin seperti buli dan gangsterisme. Terdapat beberapa elemen yang ditekankan seperti kaitan persekitaran murid dengan masalah tingkah lakunya. Contohnya dalam model modifikasi tingkah laku.Realiti. Akan tetapi perlu diingat. tetapi ia juga mempunyai pengurusan tertentu bagi mengurangkan maslah ini. Antara sebab-musabab terjadinya masalah ini ialah pengaruh sosio-budaya murid tersebut serta faktor pengalaman lampaunya yang penuh konflik dan trauma.Kemudian. guru haruslah bersikap asertif sejak dari mula mengajar pada awal tahun. Contohnya dengan menghantar murid berjumpa ke pihak kaunselor. Skinner. Jika boleh. keperluan murid tersebut. Walaupun model yang dikemukakan mempunyai kekuatan. tokoh model ini menekankan tentang penggunaan peneguhan seperti ganjaran. sebarang hukuman yang dijatuhkan ke atas murid haruslah bertujuan memberi pengajaran bukannya mendatangkan kecederaan. meggunakan teknik disiplin seperti modifikasi tingkahlaku serta dirujuk kepada gur disiplin. Selain itu. model-model tersebut juga mempunyai kelemahan.saya mendapat banyak input yang saya rasakan hampir 50 % kandungan subjek ini berkaitan dengannya. pujian dan dendaan untuk mengubah tingkah laku yang yidak diingini. bentuk peneguhan negatif seperti ini menjadi pilihan terakhir yang dipilih oleh guru. dikatakan tingkah laku individu adalah dirangsang oleh persekitarannya dan individu akan bertindak mengikut rangsangan tersebut. guru haruslah bijak mempertimbangkan model mana dan bila masa yang sesuai untuk digunakan supaya masalah disiplin murid dapat diselesaikan. Walaupun masalah disiplin ini berat. Sepanjang sesi syarahan yang melibatkan tajuk ini saya dapati ia menarik dan masih relevan untuk diaplikasikan tetapi perlu diadaptasikan dengan keadaan murid pada hari ini. Keseluruhan model ini mempunyai tujuan yang sama iaitu mengawal tingkah laku yang bermasalah disiplin. Justeru.

Pertamanya untuk mengatasi malah tentang pembentangan. dalam pengendalian subjek ini terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Disampin itu. Disini saya memberi cadangan penambahbaikan supaya subjek ini akan lebih diminati oleh golongan pelajar-pelajar akan datang. guru akan kenakan tindakan ke atas murid tersebut. contohnya dengan menempah bilik Makro. pensyarah harus memikirkan alternatif lain supaya pembentangan dapat dijalankan dengan lancar. Pelajar tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri melalui benda maujud tentang apa yang dipelajari dan hanya mengagak sahaja untuk menggunakan konsep model yang telah dipelajari. Masalah ini juga terjadi kerana pelajar tidak mempunyai kepakaran dalam perkara-perkara yang melibatkan perkakasan komputer. . Masalah seterusnya pula ialah pembelajaran yang dilakukan hanyalah semata-mata teori di dalam bilik darjah sahaja. dapat dilihat ia meggunakan aplikasi prinsip ”pudaran(fading)” dengan menegur terus atau mengambil tindakan atas kesilapan yang dilakukan murid. Kedua. Ini dapat difahami kerana manusia itu tidaklah sempurna dan kesilapan pasti akan berlaku. Walaubagaimanapun. pensyarah dan pelajar harus bersama-sama menambah ilmu untuk menggunakan kelengkapan komputer supaya tidak timbul masalalah. Hal ini terjadi kerana pelajar tidak membawa komputer peribadinya sendiri untuk digunakan. Semasa sesi pembentangan. Melalui cara ini juga.menyediakan peraturan yang telah ditetapkan guru dan sekiranya murid ingkar. supaya tiddak bergantung kepada penggunaan ”powerpoint” sahaja. pelajar dapat menyerlahkan kekreatifan masing-masing. Mungkin juga pembentangan boleh dilakukan dengan cara yang bebas. pasti sesi itu akan tergendala kerana masalah yang terjadi untuk menyambungkan paparan ”slideshow” dari komputer kepada ”projector”. Antaranya yang paling banyak masalah ialah semasa proses pembentangan pelajar.

ribuan terima kasih diucapkan kepada Pn Rusyati Bt. . Selain itu. menganjur pertandingan bahas atau kolaaborasi bersama Institut Pendidikan Guru yang lain Melalui peluang pengalaman yang diberikan. cadangan saya mudah sahaja.Kedua. Melalui lawatan ke sekolah. pelajar akan lebih bersemangat dan meminati subjek ini. Akhir kata. bakal guru akan dapat memahami dengan lebih mendalam atau menghayati kandungan sukatan subjek yang dipelajari. Hanafiah atas pengajaran yang telah dicurahkan olehnya dan saya bersyukur serta berdoa kepada tuhan agar saya memperolehi keputusan yang cemerlang bagi subjek ini. Adakan lawatan ke sekolah. mungkin pihak Jabatan Ilmu Pendidikan boleh mengadakan. bagi mengatasi masalah yang kedua. Ini kerana mereka dapat merasai sendiri kes dan bukan sekadar mehgkkaji kes orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful