LAPORAN ANALISIS KAJIAN KES “IS KEVIN BLUFFING “

1.0 PENDAHULUAN. Berdasarkan lampiran 8, saya dan kumpulan telah menjalankan suatu analisis kes yang bertajuk ” Is Kevin Bluffng ” oleh Carol Yake. Artikel ini menceritakan tentang kepayahan seorang guru iaitu Carol Yake yang berpengalaman mengajar selama 14 tahun, dalam mengurus masalah tingkah laku yang terjadi pada anak muridnya. Selain itu, ia juga menyelitkan tentang konflik dalaman yang dialami oleh murid tersebut iaitu Kevin.

2.0 SINOPSIS. Lampiran ini bermula apabila seramai 23 orang murid gred enam di Lockhaven Elementary School tergamam melihat aksi rakan sekelas mereka, Kevin yang bertenggek di bahagian kekisi tangga diluar kelas mereka seperti mahu membunuh diri. (m/s 143, perenggan 1 baris 3-4). Kevin merupakan seorang murid yang bermasalah dan didiagnosis sebagai psikotik serta sepatutnya dimasukkan ke dalam kelas masalah tingkah laku, namun disebabkan beberapa masalah dia ditempatkan kedalam kelas Miss Carol(m/s 143, perenggan 3 baris 1-4). Kebanyakan rakan kelas Kevin takutkannya kerana mereka pernah melihat dia memukul Miss Carol (m/s 144, perenggan 4 baris 3-6). Disebabkan masalah tingkahlaku yang ditimbulkan, Guru Besar sekolah akan meminta John Patterson, pembantu sekolah untuk mengeluarkan Kevin dari kelasnya dan dihantar ke bilik Miss Allison King, guru kelas masalah tingkahlaku. Di situ dia akan dikenakan “Time-out” dalam kurungan kayu sehinggalah dia bertenang. Dia akan dimasukkan ke kurungan, jika melakukan kesalahan kerana dia telah difahamkan oleh Miss carol dan Allison tentang salah laku yang boleh menyebabkan dia ke situ. (m/s 144, perenggan 8). Beberapa minggu sebelum itu, dia juga pernah mengugut untuk memecahkan tingkap kelasnya dengan tujuan untuk menakutkan Miss Carol namun membatalkan hasratnya apabila Miss Carol memberitahu bahawa ibu

ditimbulkan persoalan adakah Miss carol bersalah jika Kevin mati. Miss Carol juga kesal dengan sikap Ibu Kevin yang tidak mengambil berat tentang Kevin dalam menyelesaikan masalah tingkah laku Kevin. dia belajar mengawal orang di sekelilingnya dengan keganasan termasuklah keluarganya sendiri.1 Teori yang terlibat dalam kajian kes ini ialah teori Ekologi Bronfenbrenner dimana ia menekankan tentang pengaruh persekitaran sosio-budaya terhadap perkembangan individu. perenggan 15). semasa di kawasan tapak permainan Kevin telah memberitahu kepada Miss Carol tentang bapanya yang suka memukulnya dan Miss Carol juga tahu yang Ibu Kevin telah pun berkahwin lain tetapi hasil penderaan itu telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada Kevin. Misalnya keadaan di rumah mempengaruhi keadaan seseorang di sekolah. (m/s 145. Dalam kes yang dikaji. 3. rakan-rakan dan lain-lain.ia akan menjejaskan mikrosistem yang lain. (m/s 145. perenggan 13). Contohnya interaksi antara guru dengan ibu bapa. Apabila terdapat masalah dalam satu mikrosistem. Hasil kajian Bandura & Walters pada 1963.Kevin yang terpaksa membayar kesemua cermin tingkap yang dia pecahkan. dapat dilihat perkaitan teori ini apabila tingkah laku ganas Kevin telah menakutkan rakan-rakan sekelasnya yang lain (m/s 144.0 TEORI YANG BERKAITAN 3. perenggan 4 baris 36) ataupun Kevin yang menghadapi konflik dalaman tidak dapat menjalinkan hubungan dengan Miss Carol. 3. keluarga dengan sekolah. perenggan 17). gurunya. perenggan 9&10). Dalam teori ini terdapat lima sistem ekologi yang berasaskan interaksi diantara individu dengan ibu bapanya. (m/s 144. terdapat pula mesosistem yang terdiri daripada gabungan mikrosistem. Dan pada tahap yang lebih tinggi. Pada masa inilah yang Miss carol menyedari bahawa melalui pengalaman lampaunya.2 Teori seterusnya yang berkaitan adalah teori keperluan permodelan Albert Bandura. Pada suatu hari. Terdapat satu system yang dikenali sebagai mikrosistem iaitu persekitaran yang mana individu itu menghabiskan paling banyak masa dan berlaku secara langsung. (m/s 145. didapati pelbagai tingkahlaku . Pada penghujung lampiran ini.

perenggan 8 ) . Manakala bagi Kevin pula. Selain itu. (m/s 145.0 KONSEP YANG BERKAITAN 4. 5.sosial seperti keagresifan. sikap ganas bapa Kevin telah menyebabkan Kevin menjadi sepertinya apabila cuba mmengawal orang lain melalui keganasan. kemahiran bersosial dan tahap kecerdasan emosi yang tinggi dapat dilihat pada Miss Carol yang mampu mendekati Kevin dan bersimpati terhadap perasaannya. baris 3). peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas yang ditonjolkan oleh orang lain. guru-guru dan pihak pentadbiran sekolah untuk mengukuhkan lagi tindakan ini.1 Konsep kecerdasan emosi ialah dimana individu mempunyai beberapa kemahiran sosial serta kemahiran mengawal emosi seperti kemahiran berempati.0 MODEL YANG BERKAITAN 5. (m/s 144. Dalam kes ini. perenggan 13) 4. perenggan 11.1. Pertama ialah model Asertif oleh Lee Canter. Penggunaan model ini lebih kurang sama dengan modifikasi tingkah laku tetapi melibatkan kewujudan set peraturan (rules) yang diikuti dengan penggunaan ganjaran dan hukuman sebagai lanjutan (consequence). persaingan. Dalam kes ini.1 Terdapat dua model disiplin bilik darjah yang diceritakan didalam kes yang dikaji ini. akan tetapi dia telah melanggarnya dan mendapat hukuman(time-out) (m/s 144. Miss Carol dan Miss Allison telah membuat satu senarai peraturan yang perlu diikuti oleh Kevin. Contoh dalam kes ini.1 MODEL DISIPLIN BILIK DARJAH 5. Model asertif membolehkan guru untuk menjelaskan tingkah laku yang dikehendakinya daripada murid. kemahiran mengenalpasti emosi orang lain dan lain-lain. Bantuan diperlukan daripada ibu bapa. dia dilihat tidak mempunyai kemahiran meregulasikan emosinya dan tidak mengenalpasti emosi orang lain.

Murid perlu diberi pilihan dan bukan dipaksa untuk berkelakuan seperti dimahukan oleh guru. Cadangan kedua pula ialah dengan menghantar Kevin. Miss Carol boleh membawanya berjumpa dengan guru disiplin.1. REFLEKSI HASIL PEMBELAJARAN SEPANJANG KURSUS. Dreikurs (1968). Ini tidak langsung akan mengajar murid tentang tanggungjawab.2 Model yang kedua ialah model Akibat Logikal Dreikurs. Tindakan yang dikenakan adalah berpatutan dengan kesalahan dan dilakukan dengan tujuan pengajaran bukannya bersifat mendera. berpendapat murid boleh dibantu oleh guru untuk memahami motif dan menyingkirkan salahlaku. kaunseling juga boleh diadakan kepada pihak penjaga Kevin. Ini kerana mereka ini merupakan golongan professional yang lebih pakar untuk membantu menyelesaikan masalah tingkah lakunya. dan ini lebih berkesan dilakukan apabila murid merasai akibat logikal tingkah laku mereka sendiri.5. Tambahan lagi. Institut Pendidikan Guru kampus Darulaman diwajibkan untuk mempelajari subjek Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (EDU 3104) di bawah . sebagai pelajar Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. (m/s 144. Ini kerana dikhuatiri ia akan meninggalkan kesan yang lebih buruk lagi terhadap psikologi dan fisiologi murid yang berkenaan. murid bermasalah tingkah laku berjumpa dengan kaunselor atau pakar psikiatrik. Miss Carol telah memberikan Kevin pilihan untuk berfikir tentang akibat tingkahlakunya dan berjaya menghalang gangguan darinya.0 CADANGAN STRATEGI Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan iaitu dengan membawa Kevin kepada guru disiplin. Bermula sejak Januari tahun 2009. perenggan 9&10 ) 6. Dalam kes yang dikaji.

Selain itu. Antaranya ialah beriltizam. Selain itu dalam sukatan yang diberikan jugaterdapat cara-cara menjadi seorang guru yang efektif dan asertif. sebagai pengurus bilik darjah. dalam dunia pendidikan di seluruh dunia banyak konsep bilik darjah telah diperkenalkan. Antara contoh yang dapat saya beri ialah cara guru untuk mewujudkan hubungan ”Rapport” dengan murid. sentiasa bersikap positif .kendalian Jabatan Ilmu Pendidikan. guru harus mememenuhi beberapa ciri-ciri untuk menjadi guru yang efektif. Konsep pengurusan yang diperkenalkan juga adalah bergantung kepada jenis-jenis murid seperti murid bekeperluan khas termasuklah kanak-kanak pintar cerdas yang berbeza dari murid normal. secara dasarnya dapat saya katakan kandungan pelajarannya adalah lebih kepada pemahaman sebagai seorang guru terhadap beberapa model atau konsep mahupun teori-teori pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana kondusif yang mana mementingkan keselesaan murid untuk belajar. berwawasan. dan lain-lain. selain perubahan susunan kerusi meja dari bentuk tradisi kepada pelbagai susunan lain yang memberikan murid persekitaran yang lebih bebas. bagaimana mewujudkan hubungan dengan kelurga dan oihak sekolah dalam menyelesaikan masalah tersebut serta beberapa model untuk mengawal iklim bilik darjah. penggunaan model-model disiplin. salah seorang pensyarah kelas kami. berpandangan global. Melalui ilmu yang dicurahkan beliau. Model-model ini adalah berdasarkan kepada kes-kes realiti dalam dunia pendidikan yang dikumpul sebagai pendedahan awal kepada guru-guru pelatih untuk mengkaji masalah tingkah laku murid dan cara pengurusannya. model modifikasi tingkah laku Skinner. Banyak ilmu yang telah saya pelajari sehingga hari ini bagi subjek yang telah dikendalikan oleh Pn Hjh Rusyati Bt Hanafiah. Bagi subjek ini. Pada zaman moden hari ini. ia membekalkan saya dengan pelbagai persediaan terutama dari aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid khususnya waktu ditugaskan ke sekolah nanti. Permulaan tajuk yang saya pelajari konsep pengurusan bilik darjah sekolah rendah. lebih-lebih lagi di zaman alaf baru ini. ruang pergerakan untuk interaksi guru dan murid serta sudut-sudut tertentu untuk bahan pengajaran dan informasi.

bermusyawarah dan berpandangan global. Selain mengurus insan. peraturan yang diwujudkan adalah dibawah kuasa guru sepenuhnya dan jika boleh. Antara contohnya ialah dari perkara yang paling ringkas dengan menghafal nama murid dan juga menghubungi pihak keluarga. biarpun sekadar bertanya khabar mereka. Seterusnya dalam tajuk peranan guru dalam bilik darjah pula diibaratkan guru sebagai seorang pemandu yang sentiasa mengawal persekitaran pembelajaran untuk mencipta suasana pembelajaran yang kondusif. saya banyak mempelajari kepentingan membina hubungan guru-murid. guru harus mewujudkan set peraturan di dalam bilik darjah. sila dapatkan persetujuan dan sokongan daripada ibu bapa untuk mengelakkan masalah di masa akan datang. faktor-faktor yang mempengaruhinya dan strategi-strategi untuk membina hubungan positif bersama murid. model asertif Canter. Dalam mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Perkara ini penting untuk menilai kemajuan prestasi murid disamping merekod perkembangan atau masalah murid untuk rujukan ibu bapa mahupun pihak-pihak lain seperti kementerian pendidikan dan pihak hospital. Ini merangkumi aspek ujian dan peperiksaan serta pengurusan sumber maklumat murid. Model Akibat Logikal Dreikurrs. Selain itu dalam tajuk pengurusan disiplin bilik darjah yang merangkumi konsep disiplin bilik darjah dan model-model disiplin seperti modifikasi tingkahlaku. Dalam tajuk ini. Akan tetapi. pengamalan budaya keguruan juga harus dihayati seperti amalan membaca. model kelompok Kounin dan model Terapi .dan sentiasa berorientasikan maklumat. Ini kerana persekitaran murid mampu mempengaruhi proses pembelajarannya dan memberi kesan kepada tingkah laku murid tersebut baik dari segi fizikal mahupun psiko-sosial. Selain itu. Tetapi guru juga boleh bertindak bijak dengan memberikan murid peluang untuk menentukan peraturan mengawal tingkahlaku sendiri dan dipersetujui oleh guru yang dikenali juga sebagai kontrak. Menyusul pula tajuk seterusnya adalah berkaitan juga dengan pengurusan bilik darjah tetapi dalam aspek hubungan guru-murid. guru juga bertanggungjawab mengurus pentaksiran dalam bilik darjah. Ini dilakukan sebagai memberi garis panduan kepada murid tentang batasanbatasan yang perlu mereka patuhi semasa berada di dalam kelas.

Contohnya dengan menghantar murid berjumpa ke pihak kaunselor. Terdapat beberapa elemen yang ditekankan seperti kaitan persekitaran murid dengan masalah tingkah lakunya. melawan guru serta sebab-sebab berlakunyya masalah-masalah ini. bentuk peneguhan negatif seperti ini menjadi pilihan terakhir yang dipilih oleh guru.Realiti. baru saya mempelajari tentang masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah. model-model tersebut juga mempunyai kelemahan. Antara sebab-musabab terjadinya masalah ini ialah pengaruh sosio-budaya murid tersebut serta faktor pengalaman lampaunya yang penuh konflik dan trauma.saya mendapat banyak input yang saya rasakan hampir 50 % kandungan subjek ini berkaitan dengannya. Contohnya dalam model modifikasi tingkah laku. Ini dapat dilakukan dengan . Tajuk ini merangkumi jenis-jenis masalah disiplin seperti buli dan gangsterisme. tingkah laku bermasalah seperti tingkahlaku disruptif dan destruktif iiaitu vandalisme. guru haruslah bijak mempertimbangkan model mana dan bila masa yang sesuai untuk digunakan supaya masalah disiplin murid dapat diselesaikan. Akan tetapi perlu diingat. Sepanjang sesi syarahan yang melibatkan tajuk ini saya dapati ia menarik dan masih relevan untuk diaplikasikan tetapi perlu diadaptasikan dengan keadaan murid pada hari ini. Justeru. Justeru. tokoh model ini menekankan tentang penggunaan peneguhan seperti ganjaran. baik dari segi fizikal mahupun emosi. sebarang hukuman yang dijatuhkan ke atas murid haruslah bertujuan memberi pengajaran bukannya mendatangkan kecederaan. pujian dan dendaan untuk mengubah tingkah laku yang yidak diingini.Kemudian. Walaupun model yang dikemukakan mempunyai kekuatan. guru haruslah bersikap asertif sejak dari mula mengajar pada awal tahun. Selain itu. meggunakan teknik disiplin seperti modifikasi tingkahlaku serta dirujuk kepada gur disiplin. Jika boleh. keperluan murid tersebut. prinsip motivasi dan peneguhan serta lain-lain yang mana sehingga hari ini masih diaplikasikan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Skinner. Walaupun masalah disiplin ini berat. Keseluruhan model ini mempunyai tujuan yang sama iaitu mengawal tingkah laku yang bermasalah disiplin. dikatakan tingkah laku individu adalah dirangsang oleh persekitarannya dan individu akan bertindak mengikut rangsangan tersebut. tetapi ia juga mempunyai pengurusan tertentu bagi mengurangkan maslah ini.

dapat dilihat ia meggunakan aplikasi prinsip ”pudaran(fading)” dengan menegur terus atau mengambil tindakan atas kesilapan yang dilakukan murid. dalam pengendalian subjek ini terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. . pensyarah dan pelajar harus bersama-sama menambah ilmu untuk menggunakan kelengkapan komputer supaya tidak timbul masalalah. pasti sesi itu akan tergendala kerana masalah yang terjadi untuk menyambungkan paparan ”slideshow” dari komputer kepada ”projector”. Pelajar tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri melalui benda maujud tentang apa yang dipelajari dan hanya mengagak sahaja untuk menggunakan konsep model yang telah dipelajari. Masalah seterusnya pula ialah pembelajaran yang dilakukan hanyalah semata-mata teori di dalam bilik darjah sahaja. Masalah ini juga terjadi kerana pelajar tidak mempunyai kepakaran dalam perkara-perkara yang melibatkan perkakasan komputer. Walaubagaimanapun. contohnya dengan menempah bilik Makro. Disini saya memberi cadangan penambahbaikan supaya subjek ini akan lebih diminati oleh golongan pelajar-pelajar akan datang. Antaranya yang paling banyak masalah ialah semasa proses pembentangan pelajar. Hal ini terjadi kerana pelajar tidak membawa komputer peribadinya sendiri untuk digunakan. Mungkin juga pembentangan boleh dilakukan dengan cara yang bebas. guru akan kenakan tindakan ke atas murid tersebut. Pertamanya untuk mengatasi malah tentang pembentangan. Disampin itu. pensyarah harus memikirkan alternatif lain supaya pembentangan dapat dijalankan dengan lancar. supaya tiddak bergantung kepada penggunaan ”powerpoint” sahaja. Melalui cara ini juga. pelajar dapat menyerlahkan kekreatifan masing-masing. Semasa sesi pembentangan. Ini dapat difahami kerana manusia itu tidaklah sempurna dan kesilapan pasti akan berlaku.menyediakan peraturan yang telah ditetapkan guru dan sekiranya murid ingkar. Kedua.

. mungkin pihak Jabatan Ilmu Pendidikan boleh mengadakan. Akhir kata. Adakan lawatan ke sekolah. bakal guru akan dapat memahami dengan lebih mendalam atau menghayati kandungan sukatan subjek yang dipelajari.Kedua. bagi mengatasi masalah yang kedua. menganjur pertandingan bahas atau kolaaborasi bersama Institut Pendidikan Guru yang lain Melalui peluang pengalaman yang diberikan. Selain itu. Hanafiah atas pengajaran yang telah dicurahkan olehnya dan saya bersyukur serta berdoa kepada tuhan agar saya memperolehi keputusan yang cemerlang bagi subjek ini. Ini kerana mereka dapat merasai sendiri kes dan bukan sekadar mehgkkaji kes orang lain. pelajar akan lebih bersemangat dan meminati subjek ini. cadangan saya mudah sahaja. ribuan terima kasih diucapkan kepada Pn Rusyati Bt. Melalui lawatan ke sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful