-akramstyleauzanibrahim.files.wordpress.com/.../hukum-tajwi.

HUKUM TAJWID
QALQALAH
QALQALAH SUGHRA Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah. Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah 'aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya. Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

1

Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.-akramstyleQALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. 2 . Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara "Ghunnah" (dengung) dengar kadar panjang dua harakat.-akramstyle- NUN SAKINAH DAN TANWIN IQLAB Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba' ada persamaan antara makhraj dan sifatnya. Sifat yang sama antara Mim dan Ba' pula ialah Jahar. Infitah. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba'.   Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir. Idzlaq dan Ghunnah 3 . Istifal.

IDGHAM BILA GHUNNAH Iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam. 4 . IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu hurufhuruf Idgham Ma'al Ghunnah iaitu Ya'. Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan.-akramstyle- IDGHAM IDGHAM terbahagi kepada 2. Mim dan Nun dalam dua kalimah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat. ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung). Wau.

Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa' Haqiqi ada dua keadaan: o o Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang bersifat isti'la' seperti huruf Shad. Shad. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To'. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha'. Dal dan Ta' kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah. 5 . Dhad. Zha'. Dhad.-akramstyleIKHFA' HAQIQI Dinamakan Ikhfa' Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Ikhfa' Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. 2. Zha' dan Fa' kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah. Sin. Dzal. To'. Perhatian: Ikhfa' Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini: o o o Surah Maryam: 1 Surah al-Syura: 2 Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2). 3. Jim. Syin. Martabat terendah: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah. dan Qaf). Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang tidak bersifat isti'la' iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas). Zai.

pertama sukun dan kedua berbaris. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat. iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris 6 . Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu.-akramstyle- MIM NUN BERSABDU MIM BERSABDU Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim. NUN BERSABDU Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun.

Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan: a. Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang sahaja (ibtida'). Mad 'Aridh Lil Sukun Dinamakan Mad 'Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf. d. dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim. c. Mad Badal Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad. terjadi terjadi terjadi terjadi ketika ketika ketika ketika permulaan dan wasal.-akramstyle- HUKUM MAD MAD FAR'IE Mad Far'ie terbahagi kepada 8. Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli. memulakan bacaan dengannya 7 . wasal sahaja. b. waqaf sahaja. Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah.

-akramstyleKadar bacaannya adalah 2 harakat. Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja. Mad 'Iwad Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta' Marbutah. Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi'ie yang terjadi kerana waqaf. Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imamimam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran: 8 .

4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad 'Aridh Lil Sukun 9 . Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2. Ya' al-Nida' (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah. 2.-akramstyle1. Ia seolah-olah dalam satu kalimah. b. Mad Liin Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja. Keadaan ini berlaku pada dua situasi: a. Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2. Ha' Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya. 4 dan 6. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah.

sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Untuk mengenali Mad Silah Towilah.-akramstyleMad Silah Qasirah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha' dhomir iaitu selepas ha' tidak ada hamzah qat'ie. Mad Silah Towilah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. kita cuma perlu memerhatikan selepas ha' terdapat Hamzah Qat'ie 10 . sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah.

-akramstyleMad Tamkin Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya' pada satu kalimah. Mad Asli Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Mad Asli terjadi apabila: a. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah. c. b. Ya' yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya' yang kedua sukun. 11 . Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimahkalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad.

Fe'el (kata kerja) dan harf (kata sendi). Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz 'Aajami' surah Fussilat: 44. Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumahnya. hadapan bawah atau sukun (mati). bawah atau hadapan. hadapan atau sukun (mati). 12 . 1. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. 2. 3.-akramstyle- HUKUM HAMZAH PECAHAN HUKUM HAMZAH Hamzah Qat'ie Hamzah Qata' iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Ia terdapat pada ketigatiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama). 2. 2. bawah. Apabila Hamzah Qat'ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. bawah atau hadapan. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. seperti pada lafaz 'Utumina' surah alBaqarah: 283 Kaedah penulisan Hamzah Qat'ie. Hamzah Qat'ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. Apabila Hamzah Qat'ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:   Apabila hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas. Hamzah Qat'ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Hamzah Qat'ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1.

Hamzah Wasal Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. 2. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. Apabila Hamzah Qat'ie berada di hujung kalimah. maka ada beberapa keadaan juga iaitu:    Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.-akramstyle     Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya. Ia hanya terdapat pada awal kalimah. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah. 3. Tanda: 13 .

Lam Ta'rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Tha'. To'. Diidghamkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Sin.Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Hurufhuruf Syamsiah selain Nun. Zha'. Dhad. Ia terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi'il (kata kerja) sahaja LAM TA'ARIF PECAHAN LAM TA'ARIF Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi) Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Syin.Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Nun. Ra'. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta'. 2. 14 .-akramstyleHamzah wasal boleh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian: 1. Shad. Zai. Dzal. Lam dan Nun. Dal. Sebab-sebab Idgham: 1.

Ha'. Kaf. Hamzah dan Ya'. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah. Fa'.Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban. Mim. manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba'idan. MIM SAKINAH IKHFA' SYAFAWI 15 . Qaf. Diizharkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari) ass Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba'. Wau. Kha'. Jim. Ghain.-akramstyle2. Ha'. 'Ain.

-akramstyle   Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba'. IZHAR SYAFAWI    Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf-huruf Hijaiyyah selain dari huruf Ba' dan Mim maka hukum bacaannya adalah Izhar. Dibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung). Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir. Di namakan Izhar Syafawi kerana Mim makhrajnya di antara dua bibir. maka wajib dibaca dengan Ikhfa' dan ghunnah dengan kadar 2 harakat. Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'. TAFKHIM DAN TARQIQ LAM LAFZUL JALALAH TARQIQ 16 .

Ra' yang diimalahkan. sama ada Ya' Mad atau Ya' Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. 7. Contoh: Surah Nuh: 1 5. Contoh: Surah Ibrahim: 44 3.bluehyppo. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Lin. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada Ya'. Reff: http://qump.-akramstyleLam pada lafaz Allah: Dibaca dengan Tarqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris bawah PECAHAN HUKUM RA' Ra' Tarqiq Ra' wajib dibaca dengan nipis di dalam lapan keadaan iaitu: 1. huruf sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya Huruf Ist'ila' dalam kalimah yang berasingan. 4. Ra' sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Mad. tengah dan hujung kalimah.com/tafsir/tajwid. 6. Ra' berbaris kasrah 'Aridh (kasrah yang mendatang).htm 17 . Ra' sukun. 2. Ra' berbaris bawah sama ada di awal. 8.

wikipedia.)ط‬zho (‫ .)ف‬qaf (‫ .)ك‬mim (‫ .)ج‬ha' (‫ .)ﺍﻟﻘﻤﺮ‬Dari perkataan itu.)ز‬sin (‫ .)د‬dzal (‫ .)ص‬dhod (‫ . jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya. Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (‫ . Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma'rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaituqamariah dan syamsiah.)ء‬ba' (‫ .)ض‬tho (‫ .)ذ‬ra' (‫ .)ن‬Ini diambil sempena perkataanasy-syamsiah (‫ . 18 .)ث‬dal (‫ .)ي‬Ini diambil sempena perkataan al-qamar (‫ . Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta' (‫ .)غ‬fa' (‫ .)س‬syin (‫ .)ر‬zai (‫ .)ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ‬Dari perkataan tersebut. cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.)ب‬jim (‫ .)و‬ha' (‫ )ﮬ‬dan ya' (‫ .)ش‬sod (‫ .)ق‬kaf (‫ .)ح‬kha' (‫' .)خ‬ain (‫ .org/wiki/Tajwid Alif lam ma'rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi.)ع‬ghain (‫ .-akramstyle- 3.)ظ‬lam (‫ )ل‬dan nun (‫ . http://ms.)م‬wau (‫ .)ت‬tha' (‫ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful