-akramstyleauzanibrahim.files.wordpress.com/.../hukum-tajwi.

HUKUM TAJWID
QALQALAH
QALQALAH SUGHRA Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah. Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah 'aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya. Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

1

2 . Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid).-akramstyleQALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba' ada persamaan antara makhraj dan sifatnya. Istifal. Idzlaq dan Ghunnah 3 .-akramstyle- NUN SAKINAH DAN TANWIN IQLAB Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara "Ghunnah" (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba'. Sifat yang sama antara Mim dan Ba' pula ialah Jahar.   Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir. Infitah.

Mim dan Nun dalam dua kalimah.-akramstyle- IDGHAM IDGHAM terbahagi kepada 2. 4 . IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu hurufhuruf Idgham Ma'al Ghunnah iaitu Ya'. Wau. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung). Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam. IDGHAM BILA GHUNNAH Iaitu memasukkan tanpa dengung. ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan.

Dhad. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To'. Dhad. Dzal. Martabat terendah: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah. Ikhfa' Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. 5 . Sin. dan Qaf). 2. Jim. To'. Zha'. Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa' Haqiqi ada dua keadaan: o o Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang bersifat isti'la' seperti huruf Shad. 3. Dal dan Ta' kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah.-akramstyleIKHFA' HAQIQI Dinamakan Ikhfa' Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Syin. Zha' dan Fa' kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha'. Perhatian: Ikhfa' Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini: o o o Surah Maryam: 1 Surah al-Syura: 2 Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2). Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang tidak bersifat isti'la' iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas). Zai. Shad.

-akramstyle- MIM NUN BERSABDU MIM BERSABDU Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim. NUN BERSABDU Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun. iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris 6 . Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat. pertama sukun dan kedua berbaris.

d. Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli. Mad 'Aridh Lil Sukun Dinamakan Mad 'Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf. waqaf sahaja. terjadi terjadi terjadi terjadi ketika ketika ketika ketika permulaan dan wasal. b. c. Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan.-akramstyle- HUKUM MAD MAD FAR'IE Mad Far'ie terbahagi kepada 8. memulakan bacaan dengannya 7 . dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan: a. Mad Badal Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad. wasal sahaja. Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang sahaja (ibtida'). Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah.

Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran: 8 . Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imamimam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan. Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad 'Iwad Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta' Marbutah.-akramstyleKadar bacaannya adalah 2 harakat. Mad Jaiz Munfashil Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja. Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi'ie yang terjadi kerana waqaf.

Ha' Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. Mad Liin Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja. 2. 4 dan 6. Ia seolah-olah dalam satu kalimah. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya. Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2. Keadaan ini berlaku pada dua situasi: a. 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad 'Aridh Lil Sukun 9 . b.-akramstyle1. Ya' al-Nida' (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah. Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. Untuk mengenali Mad Silah Towilah. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. kita cuma perlu memerhatikan selepas ha' terdapat Hamzah Qat'ie 10 . sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha' dhomir iaitu selepas ha' tidak ada hamzah qat'ie. sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.-akramstyleMad Silah Qasirah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Mad Silah Towilah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir.

Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah. Ya' yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya' yang kedua sukun. 11 . Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimahkalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad. c. Mad Asli Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Mad Asli terjadi apabila: a. b.-akramstyleMad Tamkin Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya' pada satu kalimah.

Ia terdapat pada ketigatiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama). 2. 12 .-akramstyle- HUKUM HAMZAH PECAHAN HUKUM HAMZAH Hamzah Qat'ie Hamzah Qata' iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Hamzah Qat'ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. bawah atau hadapan. hadapan bawah atau sukun (mati). bawah. 3. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. Hamzah Qat'ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1. seperti pada lafaz 'Utumina' surah alBaqarah: 283 Kaedah penulisan Hamzah Qat'ie. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas. Apabila Hamzah Qat'ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:   Apabila hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya. 2. bawah atau hadapan. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. 1. Hamzah Qat'ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Fe'el (kata kerja) dan harf (kata sendi). Apabila Hamzah Qat'ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas. hadapan atau sukun (mati). 2. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz 'Aajami' surah Fussilat: 44. Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumahnya.

Apabila Hamzah Qat'ie berada di hujung kalimah. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah. Hamzah Wasal Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. maka ada beberapa keadaan juga iaitu:    Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Ia hanya terdapat pada awal kalimah. Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau. Tanda: 13 . Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. 2. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah. 3. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.-akramstyle     Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya.

Sin. Zha'. Syin.-akramstyleHamzah wasal boleh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian: 1. 14 . To'. 2. Zai. Shad. Diidghamkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Dhad. Ia terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi'il (kata kerja) sahaja LAM TA'ARIF PECAHAN LAM TA'ARIF Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi) Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Dzal.Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Nun. Sebab-sebab Idgham: 1. Dal.Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Hurufhuruf Syamsiah selain Nun. Tha'. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta'.Lam Ta'rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Ra'. Lam dan Nun.

Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah. Diizharkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Wau. Ghain. Ha'. manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba'idan.-akramstyle2. Kaf. Hamzah dan Ya'. Mim. Kha'. Ha'. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba'. Qaf. Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari) ass Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. 'Ain. MIM SAKINAH IKHFA' SYAFAWI 15 . Jim. Fa'.Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

IZHAR SYAFAWI    Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf-huruf Hijaiyyah selain dari huruf Ba' dan Mim maka hukum bacaannya adalah Izhar. Di namakan Izhar Syafawi kerana Mim makhrajnya di antara dua bibir. TAFKHIM DAN TARQIQ LAM LAFZUL JALALAH TARQIQ 16 . Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir. Dibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung). Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'.-akramstyle   Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba'. maka wajib dibaca dengan Ikhfa' dan ghunnah dengan kadar 2 harakat.

Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada Ya'. Contoh: Surah Nuh: 1 5.com/tafsir/tajwid. Ra' sukun. Reff: http://qump. 8. 6. 7. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Mad. 4.-akramstyleLam pada lafaz Allah: Dibaca dengan Tarqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris bawah PECAHAN HUKUM RA' Ra' Tarqiq Ra' wajib dibaca dengan nipis di dalam lapan keadaan iaitu: 1.htm 17 . Ra' berbaris bawah sama ada di awal. Contoh: Surah Ibrahim: 44 3. Ra' yang diimalahkan. huruf sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya Huruf Ist'ila' dalam kalimah yang berasingan. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Lin. Ra' berbaris kasrah 'Aridh (kasrah yang mendatang). tengah dan hujung kalimah. 2. sama ada Ya' Mad atau Ya' Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. Ra' sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah sama ada di tengah atau di hujung kalimah.bluehyppo.

)ي‬Ini diambil sempena perkataan al-qamar (‫ .)خ‬ain (‫ .)ذ‬ra' (‫ .)و‬ha' (‫ )ﮬ‬dan ya' (‫ .)ق‬kaf (‫ .)م‬wau (‫ .)ك‬mim (‫ .wikipedia.)ء‬ba' (‫ .)د‬dzal (‫ .)ج‬ha' (‫ .)ز‬sin (‫ .)ن‬Ini diambil sempena perkataanasy-syamsiah (‫ .)ض‬tho (‫ .)ح‬kha' (‫' .)ر‬zai (‫ . jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya.)ش‬sod (‫ . Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma'rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaituqamariah dan syamsiah. 18 .)ع‬ghain (‫ . http://ms. Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta' (‫ .)ت‬tha' (‫ .)ف‬qaf (‫ .)ط‬zho (‫ .-akramstyle- 3. cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.)غ‬fa' (‫ .)ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ‬Dari perkataan tersebut.)ظ‬lam (‫ )ل‬dan nun (‫ .)ث‬dal (‫ .)س‬syin (‫ .)ص‬dhod (‫ .org/wiki/Tajwid Alif lam ma'rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi. Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (‫ .)ب‬jim (‫ .)ﺍﻟﻘﻤﺮ‬Dari perkataan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful