P. 1
alif Lam

alif Lam

|Views: 30|Likes:
Published by Cik Jelita

More info:

Published by: Cik Jelita on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2012

pdf

text

original

-akramstyleauzanibrahim.files.wordpress.com/.../hukum-tajwi.

HUKUM TAJWID
QALQALAH
QALQALAH SUGHRA Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah. Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah 'aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya. Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

1

Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid).-akramstyleQALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya. 2 . Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.

Sifat yang sama antara Mim dan Ba' pula ialah Jahar. Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba'. Infitah. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba' ada persamaan antara makhraj dan sifatnya. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Istifal. Idzlaq dan Ghunnah 3 .-akramstyle- NUN SAKINAH DAN TANWIN IQLAB Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara "Ghunnah" (dengung) dengar kadar panjang dua harakat.   Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir.

Mim dan Nun dalam dua kalimah. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam. 4 . Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan.-akramstyle- IDGHAM IDGHAM terbahagi kepada 2. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung). IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu hurufhuruf Idgham Ma'al Ghunnah iaitu Ya'. Wau. IDGHAM BILA GHUNNAH Iaitu memasukkan tanpa dengung. ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat.

Martabat terendah: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah. Dhad.-akramstyleIKHFA' HAQIQI Dinamakan Ikhfa' Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Zha' dan Fa' kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah. Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa' Haqiqi ada dua keadaan: o o Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang bersifat isti'la' seperti huruf Shad. 5 . Perhatian: Ikhfa' Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini: o o o Surah Maryam: 1 Surah al-Syura: 2 Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2). Ikhfa' Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. Zha'. 3. Zai. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To'. Syin. Sin. Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang tidak bersifat isti'la' iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas). 2. Dhad. Dzal. Shad. Dal dan Ta' kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha'. dan Qaf). To'. Jim.

Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat. pertama sukun dan kedua berbaris.-akramstyle- MIM NUN BERSABDU MIM BERSABDU Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim. iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris 6 . NUN BERSABDU Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun.

Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli. Mad Badal Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad. c. dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim. waqaf sahaja. wasal sahaja. d. Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang sahaja (ibtida'). Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah. terjadi terjadi terjadi terjadi ketika ketika ketika ketika permulaan dan wasal.-akramstyle- HUKUM MAD MAD FAR'IE Mad Far'ie terbahagi kepada 8. Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. b. Mad 'Aridh Lil Sukun Dinamakan Mad 'Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf. memulakan bacaan dengannya 7 . Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan: a.

Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imamimam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan. Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat.-akramstyleKadar bacaannya adalah 2 harakat. Mad Jaiz Munfashil Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja. Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi'ie yang terjadi kerana waqaf. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran: 8 . Mad 'Iwad Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta' Marbutah.

Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya. 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad 'Aridh Lil Sukun 9 . 2. Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2. Ha' Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara. Mad Liin Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja. 4 dan 6. Ya' al-Nida' (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah.-akramstyle1. Keadaan ini berlaku pada dua situasi: a. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. Ia seolah-olah dalam satu kalimah. b.

sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Untuk mengenali Mad Silah Towilah. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha' dhomir iaitu selepas ha' tidak ada hamzah qat'ie. kita cuma perlu memerhatikan selepas ha' terdapat Hamzah Qat'ie 10 . sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Mad Silah Towilah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir.-akramstyleMad Silah Qasirah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir.

c. 11 . Mad Asli Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ya' yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya' yang kedua sukun. b. Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah.-akramstyleMad Tamkin Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya' pada satu kalimah. Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimahkalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. Mad Asli terjadi apabila: a. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan.

2. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. bawah atau hadapan. 1. 12 . hadapan atau sukun (mati). 3. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz 'Aajami' surah Fussilat: 44. Apabila Hamzah Qat'ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas. Hamzah Qat'ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1. bawah. hadapan bawah atau sukun (mati). 2. Apabila Hamzah Qat'ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:   Apabila hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya. Hamzah Qat'ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas. Fe'el (kata kerja) dan harf (kata sendi). seperti pada lafaz 'Utumina' surah alBaqarah: 283 Kaedah penulisan Hamzah Qat'ie. Ia terdapat pada ketigatiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama). Hamzah Qat'ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumahnya.-akramstyle- HUKUM HAMZAH PECAHAN HUKUM HAMZAH Hamzah Qat'ie Hamzah Qata' iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. 2. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. bawah atau hadapan.

Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Ia hanya terdapat pada awal kalimah. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah. Hamzah Wasal Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. 2. 3.-akramstyle     Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Tanda: 13 . Apabila Hamzah Qat'ie berada di hujung kalimah. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. maka ada beberapa keadaan juga iaitu:    Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah. Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau.

Syin. Dhad. Dal. 14 . Zai. Ra'. Zha'. Dzal. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta'. Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian: 1. Ia terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi'il (kata kerja) sahaja LAM TA'ARIF PECAHAN LAM TA'ARIF Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi) Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Shad. 2. Diidghamkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah.-akramstyleHamzah wasal boleh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. Lam dan Nun. Tha'. To'. Sebab-sebab Idgham: 1.Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Hurufhuruf Syamsiah selain Nun. Sin.Lam Ta'rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Nun.

Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari) ass Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Kaf. Ha'. Ha'. Jim. Wau. manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba'idan. Fa'.-akramstyle2. Kha'. Ghain. MIM SAKINAH IKHFA' SYAFAWI 15 . Mim. 'Ain. Hamzah dan Ya'. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba'.Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah. Qaf. Diizharkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah.

Di namakan Izhar Syafawi kerana Mim makhrajnya di antara dua bibir. Dibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung). IZHAR SYAFAWI    Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf-huruf Hijaiyyah selain dari huruf Ba' dan Mim maka hukum bacaannya adalah Izhar. TAFKHIM DAN TARQIQ LAM LAFZUL JALALAH TARQIQ 16 .-akramstyle   Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba'. Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir. maka wajib dibaca dengan Ikhfa' dan ghunnah dengan kadar 2 harakat. Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'.

2.com/tafsir/tajwid. Contoh: Surah Nuh: 1 5. tengah dan hujung kalimah. Ra' sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah sama ada di tengah atau di hujung kalimah. huruf sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya Huruf Ist'ila' dalam kalimah yang berasingan.htm 17 . 6. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada Ya'. 7. Ra' sukun. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Lin.bluehyppo. 8. Ra' yang diimalahkan. Reff: http://qump. Ra' berbaris bawah sama ada di awal. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Mad.-akramstyleLam pada lafaz Allah: Dibaca dengan Tarqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris bawah PECAHAN HUKUM RA' Ra' Tarqiq Ra' wajib dibaca dengan nipis di dalam lapan keadaan iaitu: 1. sama ada Ya' Mad atau Ya' Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. Contoh: Surah Ibrahim: 44 3. 4. Ra' berbaris kasrah 'Aridh (kasrah yang mendatang).

18 .)ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ‬Dari perkataan tersebut.)ذ‬ra' (‫ .)س‬syin (‫ .)ب‬jim (‫ . Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta' (‫ .)غ‬fa' (‫ .)ز‬sin (‫ .)ي‬Ini diambil sempena perkataan al-qamar (‫ .)ر‬zai (‫ .)ح‬kha' (‫' .)م‬wau (‫ .)خ‬ain (‫ . Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (‫ .)ت‬tha' (‫ .wikipedia.org/wiki/Tajwid Alif lam ma'rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi.)ش‬sod (‫ .)ع‬ghain (‫ .)ك‬mim (‫ .)ف‬qaf (‫ . jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya.)ء‬ba' (‫ . http://ms. Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma'rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaituqamariah dan syamsiah.)ظ‬lam (‫ )ل‬dan nun (‫ .)ﺍﻟﻘﻤﺮ‬Dari perkataan itu.)ث‬dal (‫ .)و‬ha' (‫ )ﮬ‬dan ya' (‫ .)ط‬zho (‫ . cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.-akramstyle- 3.)ض‬tho (‫ .)ن‬Ini diambil sempena perkataanasy-syamsiah (‫ .)ص‬dhod (‫ .)ج‬ha' (‫ .)ق‬kaf (‫ .)د‬dzal (‫ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->