-akramstyleauzanibrahim.files.wordpress.com/.../hukum-tajwi.

HUKUM TAJWID
QALQALAH
QALQALAH SUGHRA Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah. Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah 'aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya. Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

1

-akramstyleQALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). 2 . Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid. Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

-akramstyle- NUN SAKINAH DAN TANWIN IQLAB Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu.   Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir. Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba'. maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara "Ghunnah" (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Idzlaq dan Ghunnah 3 . Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Infitah. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba' ada persamaan antara makhraj dan sifatnya. Istifal. Sifat yang sama antara Mim dan Ba' pula ialah Jahar.

ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. IDGHAM BILA GHUNNAH Iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam. Mim dan Nun dalam dua kalimah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat. Wau. IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu hurufhuruf Idgham Ma'al Ghunnah iaitu Ya'. Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan.-akramstyle- IDGHAM IDGHAM terbahagi kepada 2. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung). 4 .

3. 5 . Jim. Zha'. dan Qaf). Syin. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To'. Zai. Dzal.-akramstyleIKHFA' HAQIQI Dinamakan Ikhfa' Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Zha' dan Fa' kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah. Dhad. Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa' Haqiqi ada dua keadaan: o o Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang bersifat isti'la' seperti huruf Shad. Martabat terendah: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah. To'. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha'. Dhad. Ikhfa' Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang tidak bersifat isti'la' iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas). Shad. Perhatian: Ikhfa' Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini: o o o Surah Maryam: 1 Surah al-Syura: 2 Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2). Sin. Dal dan Ta' kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah. 2.

iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris 6 . pertama sukun dan kedua berbaris. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. NUN BERSABDU Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun.-akramstyle- MIM NUN BERSABDU MIM BERSABDU Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat.

wasal sahaja. terjadi terjadi terjadi terjadi ketika ketika ketika ketika permulaan dan wasal. dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan: a. Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang Mad Badal yang sahaja (ibtida'). memulakan bacaan dengannya 7 . waqaf sahaja. Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli.-akramstyle- HUKUM MAD MAD FAR'IE Mad Far'ie terbahagi kepada 8. b. c. d. Mad 'Aridh Lil Sukun Dinamakan Mad 'Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf. Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah. Mad Badal Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.

Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi'ie yang terjadi kerana waqaf. Mad Jaiz Munfashil Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja. Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran: 8 .-akramstyleKadar bacaannya adalah 2 harakat. Mad 'Iwad Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta' Marbutah. Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imamimam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan.

Keadaan ini berlaku pada dua situasi: a. 2. Ya' al-Nida' (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah. 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad 'Aridh Lil Sukun 9 . Ia seolah-olah dalam satu kalimah.-akramstyle1. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. 4 dan 6. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya. Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2. Mad Liin Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja. b. Ha' Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara. Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2.

sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.-akramstyleMad Silah Qasirah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Untuk mengenali Mad Silah Towilah. Mad Silah Towilah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. kita cuma perlu memerhatikan selepas ha' terdapat Hamzah Qat'ie 10 . sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha' dhomir iaitu selepas ha' tidak ada hamzah qat'ie. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah.

Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan. Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimahkalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. Ya' yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya' yang kedua sukun. b. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. 11 .-akramstyleMad Tamkin Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya' pada satu kalimah. Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah. Mad Asli terjadi apabila: a. c. Mad Asli Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad.

2. 2. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz 'Aajami' surah Fussilat: 44. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumahnya. bawah. seperti pada lafaz 'Utumina' surah alBaqarah: 283 Kaedah penulisan Hamzah Qat'ie. Hamzah Qat'ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. hadapan bawah atau sukun (mati). 12 . Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. bawah atau hadapan. Apabila Hamzah Qat'ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:   Apabila hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya. hadapan atau sukun (mati). Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas.-akramstyle- HUKUM HAMZAH PECAHAN HUKUM HAMZAH Hamzah Qat'ie Hamzah Qata' iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. 1. Hamzah Qat'ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. bawah atau hadapan. 2. Hamzah Qat'ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1. 3. Apabila Hamzah Qat'ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas. Ia terdapat pada ketigatiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama). Fe'el (kata kerja) dan harf (kata sendi).

maka ada beberapa keadaan juga iaitu:    Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah. Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau. 2. Tanda: 13 . Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Hamzah Wasal Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Ia hanya terdapat pada awal kalimah. Apabila Hamzah Qat'ie berada di hujung kalimah. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. 3. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.-akramstyle     Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah. Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.

Dhad. Tha'. Diidghamkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Sebab-sebab Idgham: 1. To'. Ia terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi'il (kata kerja) sahaja LAM TA'ARIF PECAHAN LAM TA'ARIF Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi) Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi.-akramstyleHamzah wasal boleh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian: 1. Dzal. Zai. 2. 14 .Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Hurufhuruf Syamsiah selain Nun. Lam dan Nun. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta'. Syin.Lam Ta'rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Ra'.Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Nun. Sin. Zha'. Dal. Shad.

Kaf. Kha'. manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba'idan. Ha'.-akramstyle2. MIM SAKINAH IKHFA' SYAFAWI 15 . Hamzah dan Ya'. Ha'. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah. Ghain. 'Ain. Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari) ass Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Diizharkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba'. Qaf. Mim. Fa'. Wau. Jim.Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

TAFKHIM DAN TARQIQ LAM LAFZUL JALALAH TARQIQ 16 . Di namakan Izhar Syafawi kerana Mim makhrajnya di antara dua bibir. Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'. Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir. Dibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung). maka wajib dibaca dengan Ikhfa' dan ghunnah dengan kadar 2 harakat. IZHAR SYAFAWI    Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf-huruf Hijaiyyah selain dari huruf Ba' dan Mim maka hukum bacaannya adalah Izhar.-akramstyle   Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba'.

bluehyppo. sama ada Ya' Mad atau Ya' Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. Ra' berbaris bawah sama ada di awal. Ra' sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Ra' yang diimalahkan. huruf sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya Huruf Ist'ila' dalam kalimah yang berasingan. 7. Contoh: Surah Nuh: 1 5. Ra' sukun. Reff: http://qump. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada Ya'.-akramstyleLam pada lafaz Allah: Dibaca dengan Tarqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris bawah PECAHAN HUKUM RA' Ra' Tarqiq Ra' wajib dibaca dengan nipis di dalam lapan keadaan iaitu: 1. 4. tengah dan hujung kalimah. 2. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Mad.htm 17 . Contoh: Surah Ibrahim: 44 3. 6. 8.com/tafsir/tajwid. Ra' berbaris kasrah 'Aridh (kasrah yang mendatang). Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Lin.

)غ‬fa' (‫ .)ت‬tha' (‫ . jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya.)ع‬ghain (‫ .)و‬ha' (‫ )ﮬ‬dan ya' (‫ . cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.)ص‬dhod (‫ .)ف‬qaf (‫ . Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma'rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaituqamariah dan syamsiah.)ث‬dal (‫ .)ر‬zai (‫ .)خ‬ain (‫ .)ن‬Ini diambil sempena perkataanasy-syamsiah (‫ . Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (‫ .)ء‬ba' (‫ .)ي‬Ini diambil sempena perkataan al-qamar (‫ .)ظ‬lam (‫ )ل‬dan nun (‫ .)ج‬ha' (‫ .)م‬wau (‫ .-akramstyle- 3.)ش‬sod (‫ .)ط‬zho (‫ . http://ms.)د‬dzal (‫ .)ض‬tho (‫ .)ﺍﻟﻘﻤﺮ‬Dari perkataan itu.)ح‬kha' (‫' .)ز‬sin (‫ .)ق‬kaf (‫ . 18 .)ذ‬ra' (‫ . Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta' (‫ .)ب‬jim (‫ .wikipedia.org/wiki/Tajwid Alif lam ma'rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi.)ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ‬Dari perkataan tersebut.)ك‬mim (‫ .)س‬syin (‫ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful