TUGASAN

: 1) 2)

PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH

TAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

NAMA :

1) 2) 3) 4) 5)

CHRISTOPHER ANAK BARAT NOVIE ADILAH SONDIG TAI CHEN HIUNG NORHAFIZAH BT MANAN HISHAM JAIMIE

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN : : :

:

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DEWAN TAMAN BERNAM 1 ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM

1

PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL ( AT 31 ) Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SHV 4193)
Kumpulan 4 Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK
Tugasan berkumpulan Disediakan oleh:

Nama

Christopher anak barat Novie adilah sondig Tai chen hiung Norhafizah bt Manan Hisham Jaimie Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM

2

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA/SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 4.1

PENGENALAN DEFINISI SAINS AWAL DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KURIKULUM PERMATA Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-Sains)

4 6 9 12

12 12 16 21 25 29

4.2 4.3

Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 4.4 4.5 4.6 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK.

5.0

34

6.0

KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 38 45

7.0 KESIMPULAN RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

3

1.0

PENGENALAN Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalam

lingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telah dimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuaran kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sains seharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakan bahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagi Pendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata. Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspek

perkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. Penetapan Sains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapat belajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuan sendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaan yang membuat binaan asas tidak stabil. Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dan keadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, di muzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kita menggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan

4

oleh kanak-kanak. Pengetahuan sains membolehkan mereka memahami fenomena yang terdapat di sekeliling mereka. serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada. Sebagai bidang ilmu. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan fakta dan konsep. sains membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling. Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. 5 .

Merujuk kepada pendidikan sains awal. memerhati serangga. Oleh itu. membuat ketulan ais. Definisi Sains awal adalah subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari apabila mereka bertanyakan soalan. Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerang dan memahami sifat alam. sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanakkanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka. Interaksi positif yang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalam pembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang. Bidang pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. Dengan kata lain. mengasah pensel ataupun memasang lampu. sains adalah proses yang melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat berhubung alam semula jadi. Pengetahuan.0 DEFINISI SAINS AWAL Umumnya. Menurut Joseph Abruscato (2000).sains adalah pengetahuan yang diperolehi melalui aplikasi proses saintifik. pendedahan awal dalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasa tanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. Dengan kata lain. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif. ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran. menunggang basikal. 6 .2. kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanakkanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. konatif dan afektif.

antara tujuan pendidikan sains adalah : Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak-kanak. Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kali ditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubung sesuatu yang menarik perhatian mereka. Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamat memberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberi ruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri dengan bantuan guru. sentuhan. Soalan-soalan ini biasanya berkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. Harlan & Rivkin (1996). Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. Justeru. kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubung dengan fonomena yang dialami.Menurut Johnston (1996). Melalui proses ini. rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik. Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian. kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahu atau inkuisitif. Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat 7 . aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanakkanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran.

8 . analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan. kritis. Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni.Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif.

9 . Sains ialah cara kita berfikir dan melihat dunia persekitaran kita. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. “Bagaimana ia berfungsi?”. Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali dan memahami persekitarannya.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Isaac Asimov (1994). maka akan timbul beberapa soalan seperti “Apa ini?”. 2003). Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepada setiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awal kanak-kanak. proses tumbesaran. manusia dan benda di persekitarannya. galakan dan masa bagi memenuhi keperluan mindanya. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalam persekitaran. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanakkanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan mereka menyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. menyoal. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. cuaca. Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpu kepada satu jawapan sahaja. Apabila mereka tersentuh objek. membuat rumusan dan membina pengetahuan yang berasaskan pengalaman saintifik. Pengalaman ini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir. “Kenapa?”. menyelesaikan masalah. haiwan.3. Umumnya. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimen yang berlaku secara spontan setiap hari. Maka mereka perlu diberikan peluang. kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomena alam semula jadi.

meneroka persekitaran. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanakkanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dan kemampuan kanak-kanak. rasa takjub. menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. secara tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapat maklumat secara saintifik.Brewer. Pada kanak-kanak pra sains adalah pekara yang mereka hairan. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri. 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud di sekitar kita. meramal. memerhati. maka 10 . proses sains adalah suatu pembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan fakta sains. Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanak dengan berterusan. menggalakkkan minat ingin tahu. serta ingin tahu dan terokai. 2003). Ia juga adalah sesuatu yang boleh menimbulkan rasa ingin tahu. Sains adalah suatu proses memerhati. Dalam pendidikan awal kanak-kanak. Apabila kanak-kanak terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba. berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dan kesan atau kejadian dan peristiwa. tidak kira dimana kita berada. Sains adalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. minat dan proses penyelesaian masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah.

kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza (Suppiah Nachiappan. 2008).beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. Untuk memahami perkembangan. Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yang tersendiri. Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanakkanak. sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. Menurut Piaget. 11 .

0 KURIKULUM PERMATA 4. proses perkembangan 12 . memegang dan melihat. bidang sains awal terdapat dalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkan pembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran peringkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun. Contohnya bayi yang berumur 2 bulan sudah mempunyai skima menghisap. Menurut Piaget. Piaget memanggil corakcorak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasa berubah. Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebut serta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. lama-kelamaan dia akan belajar bahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisap putting susu ibunya atau menghisap jari. Walaubagaimanapun. Melalui cara ini. bayi dapat menyesuaikannya kepada pengalaman-pengalaman baru yang dialami. pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahaman bayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidak dipleajari seperti menghisap. 4.4.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (PraSains) Dalam isi kandungan Kurikulum Permata.

Pada usia 4 hingga 6 bulan. Menjelang usia 4 bulan. Menjelang usia 3 bulan.kognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapanpenghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile Suzana Jaafar. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi. Bayi juga sudah boleh memusingkan badannya dengan sendiri. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencari satu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabila ditiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya. Bayi akan mula menunjukkan rasa terujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok bila diagah. Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori dan motor. bayi lebih matang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yang pelbagai dalam situasi yang berbeza. bayi semakin mahir mengawal kepala dan bahagian dada ketika meniarap. Di penghujung umur 6 bulan. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ ini bayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identity yang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik- 13 . 1996). Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui lima deria manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objek iaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan. bayi sudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermain dengannya.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itu 14 . ingin memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Menurut Piaget. Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencuba dan mengeksperimenkan. merasa. memegang. melantun apabila dilambung. kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria mereka pada peringkat kanak-kanak. Disamping itu ingin meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin tahu. menolak dan melihat kesan tindakannya ke atas sesuatu objek. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstif yang berbeza. (Aminah Ayob et al.karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain (Aminah Ayob et al. Semakin banyak mereka mempelajari sains. mengetuk. 2008). Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu. Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah). 2008). kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam di dalam air. Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera. berkecai apabila jatuh dan sebagainya. mereka akan membina pengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yang akan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya. Selain itu juga.

a. • Permainan yang menggunakkan pertembungan mata.Meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin a. 4. Kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perspektif yang berbeza. Mendukung bayi dalam keadaan vertikal. 3. • Berkomunikasi dengan bayi semasa menakapnya. Menggunakan barang mainan yang mempunyai pelbagai fungsi. • Menggunakan gim kanak-kanak untuk bayi bermain sendirian. • Membawa bayi bersinar-sinar melihat persekitaran sambil bercakap-cakap dengannya dan memperkenalkan beberapa jenis benda hidup seperti daun pokok.Memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu.di mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif. Ini adalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sains dan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & Rohani Abdullah. b. Membezakan warna dan objek. Cadangan Aktiviti • Baringkan bayi di atas katil bayi. letak di kerusi atau kerusi bayi dalam kereta. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan. 2003). baring dengan sokongan bantal. bunga. b. 15 . Kaedah a. serangga. Mengagah bayi dari pelbagai posisi. • Bermain dengan bayi dengan memanggilnya dari lokasi yang berbeza. • Menggantung permainan di atas katil bayi untuk meransang daya tumpuan. 2. Menayangkan kepada bayi mainan pelbagai bentuk dan warna yang menarik. Meletakkan bayi pada posisi yang berbeza-beza. Objektif Pembelajaran 1.

apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan Menurut Piaget. Hasil daripada kemahiran ini. dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan bermatlamat. Selain itu. Contohnya.tahu. Selain itu juga. suka menyusun. ia akan berbunyi. perkembangan bayi sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Pada tahap perkembangan ini. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan yang berlaku. bayi sudah dapat menyusun dan mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. 2008). 2004). Mereka amat gemar melakukan aktiviti mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci. pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus wujud walaupun tidak kelihatan. (Aminah Ayob et al. menghadap ke depan atau ke belakang. ( Rohani Abdullah. Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semua 16 . Pada umur 7 hingga 12 bulan. pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan peristiwa secara lebih berkesan. Mereka juga mula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakang sesuatu. 4. membina dan memecah dan membina semula.

Misalnya.deria termasuk deria rasa. 2008). (Aminah Ayob et al. Mereka amat suka meneroka dengan menyentuh semua barang dalam persekitarannya. seorang bayi berusia 9 bulan. apabila 17 . membezakan warna dan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. Akhir sekali. beliau sudah pandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayi mula memahami ciri ‘kekalan’ pada objek yang terdapat di sekitarnya. (Aminah Ayob et al. dapat mengenali dan menamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. Pada peringkat ini. Akan tetapi. Contohnya. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagai bunyi dan meningkatkan deria pendengaran. Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahaman cirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah kain ataupun di belakang penjaga. bayi hanya terikat kepada tempat yang tersorok. mengenali objek. Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri. 2008). membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri. Selain itu. mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiada di depannya ketika itu.

Pada hujung peringkat kecil ini. (Rohani Abdullah. bayi berkebolehan mengawal bahasa dengan menggunakan dua perkataan seperti “papa” ataupun “mama”. Dia sudah dapat memahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. yang akan terus memberi galakkan kepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. apabila mereka ingin mendapat perhatian ibu. mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupun menangis. Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilang bagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad. Jadi. Mereka akan mencarinya pada tempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut. Peningkatan kebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badan bayi membantu mereka mengambil bahagian permainan cikucak. Panggilan ini mengembirakan ibu bapa. misalnya ibunya akan wujud setiap kali mereka menjerit ataupun menangis. bayi tersebut tetap mencari bola di belakang abangnya. secara langsung dalam Kurikulum Pendidikan Sains Awal 18 . Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapat menjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan. Bayi sudah berupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang dengan mewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental. 2004).abangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain.

• Mengetuk objek berbeza yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza di hadapan. • Bermain barang mainan yang lembut atau boneka yang berwarna terang dan berbeza. • Menggunakan boneka dalam bercerita atau memoerdengarkan lagu warna dan objek yang berlainan. Kebolehan membezakan pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria pendengaran. • Mainkan rentak muzik atau alunan nasyid yang berlaian setiap hari. • Mencari bunyi: contoh dapatkan alat muzik atau kotak muzik. Membezakan a. bunyikan dan sembunyikan. Bercakap dengan bayi b. b. • Bermain dengan objek yang berbeza bentuk dan warna (alat mainan mobil). Ucap tahniah pada bayi apabila menjumpai mainan tersebut. Memperkenalkan kepelbagai bauan yang berbeza.Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan. KAEDAH a. Tanya bayi “bunyi apa tu? Dari mana datangnya bunyi tu?” mula mencari bunyi tersebut bersama bayi dengan cara merangkak bersamasama. 2. CADANGAN AKTIVITI • Memanggil nama bayi dengan intonasi yang berbeza. 19 . Memperkenalkan pelbagai bunyi dari sumber yang berlainan. Menggalakkan bayi bermain dengan objek yang berlaian bentuk dan warna yang berlainan. OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.

• ‘Spider’ menggunakan labah-labah. • Letakkan bauan yang berbeza dalam helaian kain/tisu.‘incy wincy’. pada peringkat usia 12 hingga 18 bulan.Membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. Mengenali dan a. 3. Kanak-kanak pada usia ini juga 20 . membezakan sesuatu objek. menamankan anggota badan. Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagi seorang sanitis kecil. dan reka cerita sendiri. Cari peluang untuk bunyikan bunyi yang biasa pada pendengaran kanak-kanak. • Tunjukkan buku cerita yang hanya ada gambar atau lukisan. Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan dan mengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif serta menunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikan cabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Menurut Rohani Abdullah (2004). • Menujukkan buku bergambar berwarna (tanpa tulisan) dan membaca bersama-sama. bungkuskan dengan pembalut yang berbeza warna dan hayun dan tayangkan di depan bayi. 4. Membacakan buku dengan meletakkan bayi di atas pangkuan bayi. 3.

Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan. dalam Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor. (Suppiah Nachiappenet al. Bukan itu saja. Contohnya. kanak-kanak ini semakin meningkat dan juga memahaman terhadap kekekalan objek kepada penguasaan bahasa juga tumpuan mempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untuk menanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada. kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalami sendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek ini 21 . Pada usia ini juga. Oleh itu.cuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagi menyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya. kanak-kanak akan menghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkan kemahiran kognitifnya. 2008). di mana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasi pemikiran. Menjelang usia 18 bulan. kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidak semestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. kanak-kanak ini akan mengalami perkembangan kemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol dan memutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya. iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. kanak-kanak ini boleh mengetahui untuk menggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwa bagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. Oleh itu.

namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atau objek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. mereka akan dapat mengingat lebih banyak perkara. Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belum menguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi. 2004). 2008). kanak-kanak pada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakan pelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka. kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiran penumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakan warna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakan buku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba (Rohani Abdullah. Fokus Modul Umur 1-2 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan persekitaran lagi melalui kebolehan penggunaan kanak-kanak deria menyesuaikan meningkatkan diri dengan serta kemahiran 22 . kanak-kanak ini masih dalam jangka masa pemerhatian yang semakin bertambah. Oleh itu.untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yang sama(Aminah Ayob et al. Sementara itu. Pada peringkat ini.

bergambar sambil memangku anak tatih di atas riba permainan berfungsi ada dan hilang. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa.penumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. menyentuh. siren ambulans. dan merasa. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh. 23 . menyentuh tekstur kulit. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. dan anggur. 2. mendengar. tangisan kanak-kanak lain dan sebagainya. pelbagai bunyi dari persekitaran a. jambu merah dan hijau. Menyeidakan pelbagai • Sediakan buah-buahan seperti oren. menghidu dan meras buahan b. • Bawa mereka keluar dan biarkan mereka mendengar pelbagai bunyi yang berlainan yang mempunyai maksud dalam kehidupan mereka contoh dengan bunyi burung. Memperdengarkan tersebut. 3. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa a. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria a. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh KAEDAH Membacakan buku CADANGAN AKTIVITI • Gunakan buku cerita bergambar yang besar dan berwarna warni serta mempunyai tekstur yang berbeza dan biarkan kanakkanak membolak-balik muka surat. • Galakkan mereka melihat. Bermain dengan • Hide and seek biarkan kanakkanak melihat pengasuh bersembunyi dahulu sehingga mereka memahami permainan. 3. 2. bahan yang membolehkan kanak-kanak melihat.menghidu.

dan soalan dengan mengambil kira kebolehan pemahaman bahasa anak (Damon. 4.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Pada tempoh usia ini. ibu bapa sentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabah dalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positif dan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya. ( Jas Laile Suzana Jaafar. contohnya. kanak-kanak di peringkat awal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan makna tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalam menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif. Tetapi biasanya kanakkanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpa disedari. Oleh itu. seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapu sebagai kuda . 1996). 24 .Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun. Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanak melalui arahan. ulasan. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka. 1988). Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlaku perubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula boleh menggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk perwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mudah. Oleh itu.

Oleh itu. kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan dan memantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda dengan perkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agar dapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkat awal. Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atau perwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali peristiwa yang lalu. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan. Lockhart dan Craik.Berdasarkan teori piaget. pada peringkat praoperasi.1972. tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. kanak-kanak masih menggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda. objek dan perkataan. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 25 . Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. 1990). membuat penelitian. (Craik dan Lockhart.lambang-lambang. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesan information dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semula informasi.

Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. • Meningkatkan deria sentuhan. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. 2. • Menutup mata kanak-kanak dan biarkan mereka merasa 26 . • Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. Meningkatkan deria sentuhan. 3.1. Peningkatan kemahiran meneliti sesuatu benda mengguanakan deria ii. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. a. Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria. dengar dan bau serta mematapkan perkembangan bahasa. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. 4. dengar dan bau serta memantapkan perkembangan bahasa.Menydiakan merangsang deria untuk sesuatu benda. aktiviti penggunaan mengenali • Letakkan objek yang berkainan di dalam kotak suruh mereka mencari objek yang dikehendaki tanpa melihat ke dalam kotak.

• Memerhati benda-benda hidup di sekitar. • Berjalan di atas permukaan yang berbeza seperti rata dan tidak rata. • Sediakan permulaan objek yang berbeza teksturseperti kasar. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. a. • Pelbagai jenis objek yang digunakan yang boleh dikenali berdasarkan bunyi. Gunakan peluang yang ada untuk melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti berfikir. licin. • Menyanyi. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. a. • Memperkenalkan kepada anak tatih pelbagai benda dan makanan serta fungsinya. Merasai perbezaaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi.iii. 1. 2. • Berlakon. lembut dan lainlain sambil memeperkenalkan perkataana-perkataan baru tersebut. Sebagai contoh : mengenai ‘ pokok tomato kita ni berbuah sangat lebah dan pokoknya juga tinggi. bentuk dan tekstur. dan menamakan objek dengan mata yang tertutup. bau.Mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai cara untuk menguasai bahasa dan menambahkan ilmu • Bercerita bersama kanakkanak. Agaknya apa yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan 27 .

• Sediakan gunting kanakkanak dan suruh mereka mengunting bentuk dan objek yang berlainan tetapi mesti dengan pengawasan orang dewasa. Dalam tahap usia ini mereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini. Biar mereka guntung bentuk yang diingini oleh mereka. peti ais basikal dan sebagainya.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun Mengikut Teori Psikososial Erikson. tetapi sebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakan 28 . Mereka mempunyai persekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak. 4. • Membuka peti ais. Perkembangan bahasa berkembang dengan cepat. kanak-kanak ini akan mula berupaya menerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri.kelebatan buah pokok ini’ ? 3. mereka dapat menyoal. mengenalkan barangan di dalamnya sambil menerangkan fungsinya ‘menyejukkan’ beri peluang anak tatih bermain dengan basikal atau trisikal sambil pengasuh menerangkan fungsi ‘kayuh’ 4. memahami jawapan dan dapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan. Mendedahkan kepada anak tatih barangan berteknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti gunting. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknpologi dalam kehidupan seharian disamping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan.

2008). susun angka mudah ikut urutan dan nama anggota badan. Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang dan masa hadapan.kehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa.begitu juga. empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis. Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umur ini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka. Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain.hal ini kerana mereka bimbang dan malu apabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan orang lain (Aminah Ayob et al. Pada umur 3 hingga 4 tahun. Fokus Modul Umur 3 hingga 4 Tahun 29 .2002). Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individu yang berberada di sekeliling mereka. Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk menyatakan sesuatu. kanak-kanak ini boleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna. maka ia akan memperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takut dan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas Laile Suzana Jaafar. Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan. Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakin meningkat. kanak-kanak telah berkeinginaan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian.

Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun. bentuk dan warna. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 30 . Meningkatkan deria rasa. 5. 3. menumpukan perhatian objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. 2. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknlogi dalam kehidupan. mahir dan kaitan objek/situasi dengan rutin harian. 6. 4.Fokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif. Mempertingkatkan kemahiran deria. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. Memahami kemahiran penggunaan. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. 7. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa. bentuk dan warna. sentuhan. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. membuat penelitian. membuat pengamatan dan analisis.

sentuhan. Menjahit. • Ajar kanak-kanak memasukkan tali ke dalam lubang objek 31 . sikat. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai tekstur dan suhu yang berlainan. • Ajak kanak-kanak meneroka dan mendengar setiap bunyi yang dihasilkan. • Meneka bunyi objek yang hilang boleh mempertingkatkan daya kemahiran deria dan mefokus. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya a. bentuk. • Sediakan tali sederhana halus dan objek yang berlubang ditengahnya untuk dimasukkan tali ditengahnya. bau dari sentuhan. dan bentuk seperti kunci. a. 2. menumpukan perhatian dan pengamatan. 4. tin dan lain-lain. • Biarkan kanak-kanak bermain dengan selesa mengikut kehendak mereka. bau tanpa melihatnya. Bermain pasir/ air • Sediakan bekas diisi dengan air atau pasir yang berlainan. • Minta kanak-kanak memasukkan tangan ke dalam karung tersebut meneka dan menamakan objek berdasarkan tekstur. Memberikan peluang kanakkanak menerokai melalui pengalaman langsung. Warna/ tekstur. Agar lebih menarik. Meningkatkan deria rasa. Memperdengar dan memperkenalkan pelbagai objek yang berbeza untuk bunyi yang berbeza • Letakkan di dalam karung kecil objek-objek yang berbeza rupa. dalam keadaan mata tertutup teka bunyi apa yang dihasilkan atau bunyi yang tidak terdengar. Boleh sediakan bekas yang berbagai bentuk untuk memberikan peluang kepada kanak-kanak menerokainya. 3. a. a.1. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. Mempertingkatkan kemahiran deria.

dan membuat pengalaman dan analisis sifat bahan. c. Ajak mereka merasa makanan/ minuman yang mereka sediakan.dengan perlahan. jelas dan berulang-ulang. • Sediakan replika/ permainan binatang yang menarik dihadapan kanak-kanak (Mini World Play Materials ). • Berbual dengan kanak-kanak untuk menggalakkan penggunaan bahasa dan perkataan yang sesuai semasa papan imaginasi bertemakan safari. a. tanah liat dan puzzle. antara replika binatang-binatang itu di atas papan imasginasi safari contohnya. deduktif. a. d. 6. bentuk dan warna. • Lebih menarik jika disediakan b. Memasak dan merasa : Ajar dan ajak kanak-kanak memasak dan menyediakan masakan ringkas atau minuman yang pelbagai rasa. Berbual dengan kanak- kanak tentang perbezaan rasa. Mendedahkan kanak-kanak dengan pengalaman langsung. Belajar menggunakan bahan yang ada untuk menyelesaikan masalah dan belajar mencuba dengan menggunakan strategi yang sedia ada. e. binatang buas (dalam hutan). Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan secara analogi dan deduktif. a. Mengasingkan replika binatang/ benda mengikut kumpulan. tekstur bentuk dan warna bahan masakan/ minuman. Bereksperimen dengan air. • Minta kanak-kanak asingkan c. b. Bermain lego. Meningkatkan kemahiran mengimbangi tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. membuat pengalaman dan analisis. ikan (dalam sungai/laut). burung (atas pokok). Menyediakan persekitarann yang menggalakkan pemikiran analogi. 5. 1. 32 .

besar. bunga. • Galaka pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. span. makna dan kaitan objek/ situasi dengan rutin harian. reka cerita fantasi untuk lebih menarik. ajak mereka berbual tentang objek atau situasi tersebut. a. rendah. • Tunjuk contoh hasil kerja diikuti dengan galakkan dan pujian yang selari dengan pencapaian hasil kerja.pengasingan dibuat. • Ajar kanak-kanak menggunakan alat permainan. panjang dan lain-lain. Memahami kemahiran pengunaan. bulat. 33 . • Galakkan pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. kecil meja. 7. • Sambil melabel. Contohnya tinggi. ikan. Melabel objek/situasi • Ajak kanak-kanak membantu melabekan objek atau situasi tertentu di dalam kelas atau sekitar sekolah. • Sediakan permainan pelbagai jenis tekstur dan material yang boleh direndamkan dalam bekas yang berisi air. tali. Anak patung. kerusi. bekas plastik dan lain-lain.

Kefahaman konsep asas serta penguasaan kemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok. membuat inferens dan membentuk hipotesis. Komponen perkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadap sains. Kemahiran proses sains membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta memupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. konsep ruang. memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat.5. Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi. proses sains dan penyelesaian masalah.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap & keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal” . terdapat enam komponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secara bersepadu. dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Membuat permerhatian atau pencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains. Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif. air dan pasir serta bahan- 34 . Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan. Tambahan pula.

Sikap dianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang khususnya dalam pendidikan. Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepada pendidik yang berada di dalam kelas. kepuasan dan keseronokan serta perkembangan kanak-kanak. Bandura (1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utama 35 . kepercayaan serta nilai yang dihayati guru turut mempengaruhi corak Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran.1997). Dapatan-dapatan kajian menunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk dan menanam sikap yang sesuai terhadap sains. sikap serta kepercayaan guru tentang sains sering mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sains awal kanak-kanak. Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan. Para pendidik diharapkan faham. kemahiran serta sikap yang bersesuaian dengan subjek yang diajar. Kajian turut menunjukkan sikap guru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadi ikutan murid-murid(Gabel & Rubba. Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran (mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu. Selain sikap.bahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi. menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan. Kepercayaan berkait rapat dengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan konsepsi. berlakon dan mendengar atau menonton cerita kanak-kanak.

kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golongan yang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih tinggi. Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yang sama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi ‘keuntungan’ kepadanya. Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaan hasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan ‘hasil kerja’.yang memandu tingkah-laku. Menurut Bandura (1986). Dengan ini. Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam “Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan”. minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. perkembangan kognitif pelajar dapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah. kita membina jangkaan- jangkaan( expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang keyakinan an keupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan. Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkah laku tersebut. Umumnya. individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanya akan dihargai. 36 . usaha dan ketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi. Efikasikendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat. Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. Disebabkan inilah pembangun memilih projek untuk membangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkat ini.

Menurut Lumpe & Staver (1995). audio. grafik. Sains di peringkat pra- 37 . guru boleh bermula dengan aktiviti ‘sains harian ’iaitu perbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari. Bustam Kamri. pelajar hilang minat terhadap sesuatu pembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalah bahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik. Seterusnya. penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks. Oleh itu. Dr . Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciran pelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula sejak kebelakangan ini. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains. matapelajaran Sains adalah begitu penting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arah kemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun 2020. proses pengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukan guru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanakkanak. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar. persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik. Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa Melayu Malaysia berkata.Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains.

sekolah katanya. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Ini secara tidak langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari dengan pengalaman harian mereka. Dalam bentuknya yang praktikal. Dalam menjana pendidikan. 38 .0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan “ilmu” atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. adalah dunia sebenar dan pengalaman harian. Secara umumnya. pembelajaran awal adalah sangat penting untuk kanak-kanak. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam konteks kanak-kanak. pembelajaran sains awal banyak dikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyak individu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan dan pembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting. Selaras dengan itu. 5.

their actions. al. Setelah itu. adalah sangat penting menjana pemikiran kanakkanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi. Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akan membuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan seperti membuat andaian pilihan. and the work they produce. or writings”(Bredekamp dan Rosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ). and perform various investigations. dan akan memperkatakan pendapat mereka melalui perkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. their questions. children might demonstrate their interests. voice opinions. memberi contoh perlakuan dan membawa mereka meneroka kepada sesuatu yang ‘aneh’ iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka. kanakkanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yang tersendiri. In such settings. such as constructions. Mathematics. Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K. and emerging skills through their conversations. drawings. “in active science programs. understandings. Kajian ini turut 39 . children make choices. and Technology Education/First Experiences in Science. Dalam pada itu. Mathematics and Technology” yang menyebut. M Quillan et. (2007) didalam “A Guide to Early Childhood Program Development”.Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden dan Jacqueline Jones (1999) yang menyatakan “Dialogue on Early Childhood Science.

Menurut French (2004) di dalam Kathy 40 . and encouraging the pursuit of individual interests and questions. “His contributions can be witnessed in early childhood settings which focus on providing direct experience with materials and peers. Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaran sains diperingkat awal kanak-kanak. dan. Menerokai idea baru. Kanak-kanak adalah sangat aktif dan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru. Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkan pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy Cabe Trundle (2009) dalam jurnalnya “Teaching Science During the Early Childhood Years”. Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut. iaitu: Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang menarik. maka melalui pelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri. M Quillan et.” (Mark K. pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. kanak-kanak harus dibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agar dapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapat menjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesi pembelajaran mereka diperingkat awal tersebut.mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tiga peringkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak. al. 2007).

Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidak memberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilang arahnya.Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world around them. 2009). pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanak adalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepada sesuatu bidang yang yang digemarinya. tetapi melihat kepada bidang yang diminati oleh kanak-kanak tersebut. Sehubungan dengan itu. di dalam Kathy Cabe Trundle. “Young children need quality science experiences during their early childhood years. yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dan kemurungan. Kuhn & Schauble. Kanakkanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebih berdaya maju dengan pelbagai kelebihan. “Supporting children as they develop scientific thinking during the early childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills to other academic domains which may support their academic achievement and their sense of self-efficacy” Kuhn & Pearsall (2000). and early science experiences can capitalize on this inclination”. memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yang saintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaan akademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. kecenderungan kanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendak atau keinginan ibu bapanya sahaja. Science and Literacy provides a 41 . Merujuk kepada kenyataan tersebut. & GarciaMilla (1992). Kanak-kanak akan lebih cenderung untuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedah kepadanya didalam menganjak kedewasaan. Maka dengan itu.

illustrations. Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui Jack P. al. Shonkoff et. 2009) “The basic architecture of the brain is constructed through an ongoing process that begins before birth and continues into adulthood” (Jack P. Shonkoff et. and high quality teacher resources. Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akan memberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri. Kajian ini mengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal (sebelum lahir) sehingga dewasa. ini berikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima oleh kanak-kanak. ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran 42 . (2007). al. 2007). Menurut Jack P. and diagrams into inquiry-based instruction” (Kathy Cabe Trundle. and both physical and mental health”. “Toxic stress in early childhood is associated with persistent effects on the nervous system and stress hormone systems that can damage developing brain architecture and lead to lifelong problems in learning. (2007) melalui jurnal mereka yang bertajuk “The Science of Early Childhood Development”. This program also effectively integrates text. menurut mereka pembelajaran ini adalah berterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangan keupayaan minda kanak-kanak tersebut. kajian ini banyak memperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru (pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius. a standards-based curriculum. behavior. Shonkoff et.systematic instructional framework. al. Selain itu.

Walaubagaimanapun. Shonkoff et. kanak-kanak lebih terdedah dengan “sensitive periods” yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokus dan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang mereka tertarik secara semula jadi.tersebut. Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari dengan teori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalam bidang perkembangan manusia dan kanak-kanak. terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakan tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriously damaging”. setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itu merupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinya sendiri. 2007). Menurutnya “sensitive periods” merupakan satu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. (Jack P. al. Merujuk kepada “sensitive periods”. “Getting things right the first time is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later” (Jack P. 43 . fokus mereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanakkanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampu bergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampu melihat hala tuju mereka. ianya mula diperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak. kerana diusia awal. 2007). Kesimpulannya. Shonkoff et. Dalam pada itu. Membentuk kanak-kanak adalah berdasarkan kecenderungannya dari usia awal. al. ini lebih efektif daripada membentuknya di usia dewasa.

7. melihat. sentuhan. rasa dan bau. pengalaman sains awal membuka jalan dan menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa hadapan. Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan meneroka alat fizikal mereka.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. maka semakin meningkat minat dan keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan bahasa. Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahan- 44 . semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahanbahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka.

J. selain itu.bahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanakkanak dalam aspek ini. Mastura Badrzis. Teaching children science: A discovery approach (5th ed. NJ: Prentice-Hall Craik. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 1977. (2000). Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. The Social World of Child. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior.S. Abruscato. Englewood Cliffs. 45 . A. pendidik perlu berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan itu. membuat ramalan melalui eksperimen ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. 11 : 671-684. Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanakkanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanakkanak meneroka alam sekeliling.M dan Lockhart.). RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI Aminah Ayob.R. Rohani Abdullah. Tanjong malim.I. San Francisco : Jossey-Bass. Interaksi antara mereka akan membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai konsep-konsep. Secara tidak lansung. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanakkanak 0-4 Tahun. 2008. Boston: Allyn & Bacon.. Damon. Level of processing : A framework for memory research. W.F. (1972). CURRICULUM 507 229 Bandura. (1986).

Center on the Developing Child at Harvard University. Shonkoff et. American Association for the Advancement of Science (AAAS). J. Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006). 19-24. The Ohio State University. Harlan & Jelly (1989). Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995. al. FISHER CURRICULUM also has 1st ed. Selangor.Edward Chittenden. Jacqueline Jones (1999). (1996). M. Buckingham..k12. Sydney: Prentice Hall Australia.pdf pada 26 Februari 2010. National Scientific Council on the Developing Child. Journal of Research in Science Teaching. S. Journal of Research in Science Teaching.pdf. Kathy Cabe Trundle (2009). FISHER CURRICULUM 372. 46 .speaker.Attitude change of elementry teachers according to the curriculum studied during workshop participation and their role as model science teachers..T. Jas Laile Suzana Jaafar. Diperolehi dari www. The Science of Early Childhood Development. Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan. CURRICULUM 507 437 Jack P. pada 26 Februari 2010.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD AAP010074D2006TTP. J. Diperolehi daripada http://www. D. & Staver.358044 3. and Technology Education/First Experiences in Science.fp. Early explorations in science. (1979). Mathematics and Technology. Teaching Science During the Early Childhood Years. 16.ga.com/Portals/0/. Ampang.Rubba P. & Rivkin. Dialogue on Early Childhood Science. Peer collaboration and concept development.us/DMGetDocument. 1996. Technology for children. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja.pdf Gabel.Universiti Teknologi Malaysia. 5&6. 32(1) : 71-98. D.pdf. Englewood Cliffs./SCL22-0429A_AM_Trundle.aspx/Dialogue on Early Childhood Science.ngsp. pada 26 Februari 2010. A. Science experiences for the early childhood years: An integrated approach (6th ed. J. 607 88 Harlan. Lumpe. Diperolehi dari http://www. (1996).gov/pdf/Shonkoff. Mathematics.doe.utm.). UK: Open University Press.R. (2007). NJ: Merrill Curriculum 507 375 Johnston. Diperolehi dari http://public.

3044 1 Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004). Selangor Darul Ehsan. 2008. Bentong.Bhd. Shah Alam. 2008.). Nani Menon & Rohani Abdullah. A Guide to Early Childhood Program Development. Bayi Cerdik. Oxford fajar Sdn. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Science for children (2nd ed.Lockhart. Shah Alam. Mark K.ct. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Pendidikan Prasekolah. State Board of Education. pada 26 Februari 2010. 156 & 159. Psikologi Pendidikan. Bentong.F. al.R.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide. 44. Vyogtsky (1984). Pahang. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. Rohani Abdullah. Selangor. Ali. M Quillan et. (2007). 47 . Diperolehi dari http://www.sde. Level of processing : A retrospective commentar on a framework for memory reseacrh.Bhd. 87-112. Publication & Distributor Sdn. Sikap & keyakinan guruguru prasekolah dalam pengajaran sains awal. FISHER CURRICULUM 372.Universiti Sains Malaysia. Suppiah Nachiappan. pdf. Canadian Journal of Psychology.M (1990). 2004.Bhd. PTS Publication & Distributor Sdn. 2003. Pahang.S dan Craik. Sydney: Prentice Hall Australia.I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful