TUGASAN

: 1) 2)

PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH

TAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

NAMA :

1) 2) 3) 4) 5)

CHRISTOPHER ANAK BARAT NOVIE ADILAH SONDIG TAI CHEN HIUNG NORHAFIZAH BT MANAN HISHAM JAIMIE

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN : : :

:

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DEWAN TAMAN BERNAM 1 ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM

1

PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL ( AT 31 ) Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SHV 4193)
Kumpulan 4 Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK
Tugasan berkumpulan Disediakan oleh:

Nama

Christopher anak barat Novie adilah sondig Tai chen hiung Norhafizah bt Manan Hisham Jaimie Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM

2

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA/SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 4.1

PENGENALAN DEFINISI SAINS AWAL DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KURIKULUM PERMATA Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-Sains)

4 6 9 12

12 12 16 21 25 29

4.2 4.3

Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 4.4 4.5 4.6 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK.

5.0

34

6.0

KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 38 45

7.0 KESIMPULAN RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

3

1.0

PENGENALAN Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalam

lingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telah dimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuaran kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sains seharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakan bahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagi Pendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata. Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspek

perkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. Penetapan Sains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapat belajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuan sendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaan yang membuat binaan asas tidak stabil. Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dan keadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, di muzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kita menggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan

4

sains membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan fakta dan konsep. Sebagai bidang ilmu. Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. Pengetahuan sains membolehkan mereka memahami fenomena yang terdapat di sekeliling mereka.oleh kanak-kanak. serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada. 5 .

Interaksi positif yang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalam pembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang. Bidang pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. memerhati serangga. Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerang dan memahami sifat alam. 6 . ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran. membuat ketulan ais. Oleh itu. kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanakkanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. Dengan kata lain. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif.2. pendedahan awal dalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasa tanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. Definisi Sains awal adalah subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari apabila mereka bertanyakan soalan. Pengetahuan. menunggang basikal. Merujuk kepada pendidikan sains awal. Menurut Joseph Abruscato (2000).sains adalah pengetahuan yang diperolehi melalui aplikasi proses saintifik. Dengan kata lain. konatif dan afektif. sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanakkanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka. sains adalah proses yang melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat berhubung alam semula jadi.0 DEFINISI SAINS AWAL Umumnya. mengasah pensel ataupun memasang lampu.

Menurut Johnston (1996). Harlan & Rivkin (1996). kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahu atau inkuisitif. Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat 7 . rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik. Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kali ditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubung sesuatu yang menarik perhatian mereka. kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubung dengan fonomena yang dialami. Soalan-soalan ini biasanya berkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. antara tujuan pendidikan sains adalah : Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak-kanak. aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanakkanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran. Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamat memberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberi ruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri dengan bantuan guru. Justeru. sentuhan. Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian. Melalui proses ini. Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif.

8 . kritis. Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni.Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif. analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan.

proses tumbesaran.3. manusia dan benda di persekitarannya. Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali dan memahami persekitarannya. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanakkanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan mereka menyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. Pengalaman ini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir. 9 . Umumnya. Apabila mereka tersentuh objek.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Isaac Asimov (1994). maka akan timbul beberapa soalan seperti “Apa ini?”. “Bagaimana ia berfungsi?”. Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepada setiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awal kanak-kanak. 2003). cuaca. kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomena alam semula jadi. Sains ialah cara kita berfikir dan melihat dunia persekitaran kita. haiwan. Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpu kepada satu jawapan sahaja. “Kenapa?”. menyelesaikan masalah. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalam persekitaran. menyoal. galakan dan masa bagi memenuhi keperluan mindanya. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimen yang berlaku secara spontan setiap hari. Maka mereka perlu diberikan peluang. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. membuat rumusan dan membina pengetahuan yang berasaskan pengalaman saintifik.

memerhati. 2003). 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud di sekitar kita. maka 10 . menggalakkkan minat ingin tahu. Sains adalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. minat dan proses penyelesaian masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. Ia juga adalah sesuatu yang boleh menimbulkan rasa ingin tahu. serta ingin tahu dan terokai. proses sains adalah suatu pembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan fakta sains. secara tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapat maklumat secara saintifik. meramal. menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. tidak kira dimana kita berada. Apabila kanak-kanak terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba. Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanak dengan berterusan. meneroka persekitaran. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanakkanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dan kemampuan kanak-kanak. Pada kanak-kanak pra sains adalah pekara yang mereka hairan. Dalam pendidikan awal kanak-kanak. berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dan kesan atau kejadian dan peristiwa.Brewer. rasa takjub. Sains adalah suatu proses memerhati. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri.

2008). Untuk memahami perkembangan. Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanakkanak.beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza (Suppiah Nachiappan. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yang tersendiri. Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. Menurut Piaget. 11 .

bayi dapat menyesuaikannya kepada pengalaman-pengalaman baru yang dialami.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. lama-kelamaan dia akan belajar bahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisap putting susu ibunya atau menghisap jari. Contohnya bayi yang berumur 2 bulan sudah mempunyai skima menghisap. Walaubagaimanapun.0 KURIKULUM PERMATA 4. proses perkembangan 12 . 4.4. Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebut serta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini. Melalui cara ini. pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahaman bayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidak dipleajari seperti menghisap. memegang dan melihat. bidang sains awal terdapat dalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkan pembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran peringkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (PraSains) Dalam isi kandungan Kurikulum Permata. Piaget memanggil corakcorak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasa berubah. Menurut Piaget.

Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencari satu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. Bayi akan mula menunjukkan rasa terujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok bila diagah. Menjelang usia 4 bulan. Pada usia 4 hingga 6 bulan. 1996). Menjelang usia 3 bulan. Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori dan motor. bayi semakin mahir mengawal kepala dan bahagian dada ketika meniarap. bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabila ditiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya. bayi sudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermain dengannya. Di penghujung umur 6 bulan. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi. Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui lima deria manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objek iaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan.kognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapanpenghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile Suzana Jaafar. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ ini bayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identity yang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik- 13 . bayi lebih matang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yang pelbagai dalam situasi yang berbeza. Bayi juga sudah boleh memusingkan badannya dengan sendiri.

2008). merasa. Menurut Piaget. Pusat Perkembangan Kurikulum. Semakin banyak mereka mempelajari sains. ingin memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. melantun apabila dilambung. Disamping itu ingin meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin tahu. Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itu 14 . kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam di dalam air. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstif yang berbeza. (Aminah Ayob et al. kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria mereka pada peringkat kanak-kanak. mereka akan membina pengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yang akan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya. mengetuk. 2008). Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah). Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencuba dan mengeksperimenkan. Selain itu juga. Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu. berkecai apabila jatuh dan sebagainya. menolak dan melihat kesan tindakannya ke atas sesuatu objek. memegang. Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera.karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain (Aminah Ayob et al.

4. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan. Menayangkan kepada bayi mainan pelbagai bentuk dan warna yang menarik.Memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. • Membawa bayi bersinar-sinar melihat persekitaran sambil bercakap-cakap dengannya dan memperkenalkan beberapa jenis benda hidup seperti daun pokok. Mendukung bayi dalam keadaan vertikal. • Menggunakan gim kanak-kanak untuk bayi bermain sendirian. Kaedah a. • Menggantung permainan di atas katil bayi untuk meransang daya tumpuan. Mengagah bayi dari pelbagai posisi. Objektif Pembelajaran 1. Ini adalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sains dan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & Rohani Abdullah. Meletakkan bayi pada posisi yang berbeza-beza. Kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perspektif yang berbeza. Cadangan Aktiviti • Baringkan bayi di atas katil bayi. letak di kerusi atau kerusi bayi dalam kereta. b. Membezakan warna dan objek. • Bermain dengan bayi dengan memanggilnya dari lokasi yang berbeza.di mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif. b. bunga. • Berkomunikasi dengan bayi semasa menakapnya. 2003). baring dengan sokongan bantal. 2. 15 . Menggunakan barang mainan yang mempunyai pelbagai fungsi. 3. • Permainan yang menggunakkan pertembungan mata. serangga.Meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin a. a.

Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semua 16 . pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan peristiwa secara lebih berkesan. perkembangan bayi sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. 2008). Selain itu. 2004). ( Rohani Abdullah. Mereka amat gemar melakukan aktiviti mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci. (Aminah Ayob et al. 4. Selain itu juga. membina dan memecah dan membina semula.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan Menurut Piaget. Pada tahap perkembangan ini. bayi sudah dapat menyusun dan mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. menghadap ke depan atau ke belakang. kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus wujud walaupun tidak kelihatan.tahu. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan yang berlaku. pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan bermatlamat. Mereka juga mula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakang sesuatu. ia akan berbunyi. suka menyusun. Pada umur 7 hingga 12 bulan. Contohnya. Hasil daripada kemahiran ini.

mengenali objek. apabila 17 . Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayi mula memahami ciri ‘kekalan’ pada objek yang terdapat di sekitarnya. seorang bayi berusia 9 bulan.deria termasuk deria rasa. beliau sudah pandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya. membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri. 2008). dapat mengenali dan menamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagai bunyi dan meningkatkan deria pendengaran. Pada peringkat ini. Akhir sekali. Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri. Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahaman cirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah kain ataupun di belakang penjaga. (Aminah Ayob et al. Akan tetapi. mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiada di depannya ketika itu. bayi hanya terikat kepada tempat yang tersorok. Mereka amat suka meneroka dengan menyentuh semua barang dalam persekitarannya. Selain itu. (Aminah Ayob et al. membezakan warna dan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. Misalnya. 2008). Contohnya.

secara langsung dalam Kurikulum Pendidikan Sains Awal 18 . Jadi. bayi tersebut tetap mencari bola di belakang abangnya. 2004). bayi berkebolehan mengawal bahasa dengan menggunakan dua perkataan seperti “papa” ataupun “mama”. (Rohani Abdullah. Peningkatan kebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badan bayi membantu mereka mengambil bahagian permainan cikucak. Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilang bagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad. Pada hujung peringkat kecil ini. Dia sudah dapat memahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapat menjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan. Panggilan ini mengembirakan ibu bapa. misalnya ibunya akan wujud setiap kali mereka menjerit ataupun menangis. Mereka akan mencarinya pada tempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut.abangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain. mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupun menangis. yang akan terus memberi galakkan kepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. Bayi sudah berupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang dengan mewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental. apabila mereka ingin mendapat perhatian ibu.

Tanya bayi “bunyi apa tu? Dari mana datangnya bunyi tu?” mula mencari bunyi tersebut bersama bayi dengan cara merangkak bersamasama. Membezakan a. Bercakap dengan bayi b. b. • Mainkan rentak muzik atau alunan nasyid yang berlaian setiap hari. Kebolehan membezakan pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria pendengaran.Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan. OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. • Menggunakan boneka dalam bercerita atau memoerdengarkan lagu warna dan objek yang berlainan. Ucap tahniah pada bayi apabila menjumpai mainan tersebut. bunyikan dan sembunyikan. • Mengetuk objek berbeza yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza di hadapan. • Bermain dengan objek yang berbeza bentuk dan warna (alat mainan mobil). 19 . • Bermain barang mainan yang lembut atau boneka yang berwarna terang dan berbeza. Memperkenalkan pelbagai bunyi dari sumber yang berlainan. Menggalakkan bayi bermain dengan objek yang berlaian bentuk dan warna yang berlainan. Memperkenalkan kepelbagai bauan yang berbeza. 2. KAEDAH a. CADANGAN AKTIVITI • Memanggil nama bayi dengan intonasi yang berbeza. • Mencari bunyi: contoh dapatkan alat muzik atau kotak muzik.

• Letakkan bauan yang berbeza dalam helaian kain/tisu. Cari peluang untuk bunyikan bunyi yang biasa pada pendengaran kanak-kanak. Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan dan mengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif serta menunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikan cabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain. • Tunjukkan buku cerita yang hanya ada gambar atau lukisan. 3.Membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagi seorang sanitis kecil. 4. pada peringkat usia 12 hingga 18 bulan. menamankan anggota badan. Mengenali dan a.‘incy wincy’. Kanak-kanak pada usia ini juga 20 . dan reka cerita sendiri. bungkuskan dengan pembalut yang berbeza warna dan hayun dan tayangkan di depan bayi. Membacakan buku dengan meletakkan bayi di atas pangkuan bayi. • ‘Spider’ menggunakan labah-labah. 3.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Menurut Rohani Abdullah (2004). membezakan sesuatu objek. • Menujukkan buku bergambar berwarna (tanpa tulisan) dan membaca bersama-sama.

(Suppiah Nachiappenet al. Menjelang usia 18 bulan. kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalami sendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek ini 21 .cuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagi menyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya. di mana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasi pemikiran. Oleh itu. kanak-kanak ini boleh mengetahui untuk menggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwa bagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. kanak-kanak akan menghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkan kemahiran kognitifnya. iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. Bukan itu saja. kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidak semestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. kanak-kanak ini akan mengalami perkembangan kemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol dan memutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya. Oleh itu. dalam Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor. 2008). Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan. kanak-kanak ini semakin meningkat dan juga memahaman terhadap kekekalan objek kepada penguasaan bahasa juga tumpuan mempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untuk menanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada. Contohnya. Pada usia ini juga.

Sementara itu. kanak-kanak pada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakan pelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka. namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atau objek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. Fokus Modul Umur 1-2 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan persekitaran lagi melalui kebolehan penggunaan kanak-kanak deria menyesuaikan meningkatkan diri dengan serta kemahiran 22 . 2008). Oleh itu. kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiran penumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakan warna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakan buku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba (Rohani Abdullah. kanak-kanak ini masih dalam jangka masa pemerhatian yang semakin bertambah.untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yang sama(Aminah Ayob et al. 2004). Pada peringkat ini. mereka akan dapat mengingat lebih banyak perkara. Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belum menguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi.

Meningkatkan deria melihat dan menyentuh. 2. Memperdengarkan tersebut. 3. bergambar sambil memangku anak tatih di atas riba permainan berfungsi ada dan hilang. pelbagai bunyi dari persekitaran a. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. tangisan kanak-kanak lain dan sebagainya. Bermain dengan • Hide and seek biarkan kanakkanak melihat pengasuh bersembunyi dahulu sehingga mereka memahami permainan. menghidu dan meras buahan b. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh KAEDAH Membacakan buku CADANGAN AKTIVITI • Gunakan buku cerita bergambar yang besar dan berwarna warni serta mempunyai tekstur yang berbeza dan biarkan kanakkanak membolak-balik muka surat. • Bawa mereka keluar dan biarkan mereka mendengar pelbagai bunyi yang berlainan yang mempunyai maksud dalam kehidupan mereka contoh dengan bunyi burung. Menyeidakan pelbagai • Sediakan buah-buahan seperti oren. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. dan merasa. mendengar. dan anggur. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa. 3. bahan yang membolehkan kanak-kanak melihat. 23 .menghidu. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria a. menyentuh. siren ambulans. menyentuh tekstur kulit.penumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa a. • Galakkan mereka melihat. jambu merah dan hijau. 2.

1996). ulasan. Tetapi biasanya kanakkanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpa disedari. dan soalan dengan mengambil kira kebolehan pemahaman bahasa anak (Damon. kanak-kanak di peringkat awal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan makna tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanak melalui arahan. ibu bapa sentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabah dalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positif dan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya. Oleh itu. Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalam menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif. 24 .Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun. 4.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Pada tempoh usia ini. ( Jas Laile Suzana Jaafar. contohnya. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka. Oleh itu. 1988). Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlaku perubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula boleh menggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk perwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mudah. seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapu sebagai kuda .

Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atau perwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali peristiwa yang lalu. pada peringkat praoperasi. membuat penelitian. Oleh itu. (Craik dan Lockhart. Lockhart dan Craik. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesan information dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semula informasi. kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan dan memantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda dengan perkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agar dapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkat awal. kanak-kanak masih menggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda. objek dan perkataan.1972. tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual.lambang-lambang. Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 25 . 1990).Berdasarkan teori piaget.

Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria.Menydiakan merangsang deria untuk sesuatu benda. • Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. Meningkatkan deria sentuhan. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. 2. • Meningkatkan deria sentuhan. aktiviti penggunaan mengenali • Letakkan objek yang berkainan di dalam kotak suruh mereka mencari objek yang dikehendaki tanpa melihat ke dalam kotak. dengar dan bau serta mematapkan perkembangan bahasa. dengar dan bau serta memantapkan perkembangan bahasa. 4. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. 3. • Menutup mata kanak-kanak dan biarkan mereka merasa 26 . Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. Peningkatan kemahiran meneliti sesuatu benda mengguanakan deria ii.1. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. a.

• Berlakon. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. Agaknya apa yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan 27 . lembut dan lainlain sambil memeperkenalkan perkataana-perkataan baru tersebut. • Menyanyi. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. • Berjalan di atas permukaan yang berbeza seperti rata dan tidak rata.Mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai cara untuk menguasai bahasa dan menambahkan ilmu • Bercerita bersama kanakkanak. bentuk dan tekstur. a. Merasai perbezaaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. 1. bau. Gunakan peluang yang ada untuk melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti berfikir. • Sediakan permulaan objek yang berbeza teksturseperti kasar. licin. a. • Pelbagai jenis objek yang digunakan yang boleh dikenali berdasarkan bunyi. dan menamakan objek dengan mata yang tertutup. Sebagai contoh : mengenai ‘ pokok tomato kita ni berbuah sangat lebah dan pokoknya juga tinggi.iii. • Memerhati benda-benda hidup di sekitar. • Memperkenalkan kepada anak tatih pelbagai benda dan makanan serta fungsinya. 2.

memahami jawapan dan dapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan. mereka dapat menyoal. kanak-kanak ini akan mula berupaya menerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknpologi dalam kehidupan seharian disamping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. peti ais basikal dan sebagainya. tetapi sebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakan 28 . Biar mereka guntung bentuk yang diingini oleh mereka. Mendedahkan kepada anak tatih barangan berteknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti gunting. • Sediakan gunting kanakkanak dan suruh mereka mengunting bentuk dan objek yang berlainan tetapi mesti dengan pengawasan orang dewasa. • Membuka peti ais. 4. Perkembangan bahasa berkembang dengan cepat. Dalam tahap usia ini mereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun Mengikut Teori Psikososial Erikson.kelebatan buah pokok ini’ ? 3. mengenalkan barangan di dalamnya sambil menerangkan fungsinya ‘menyejukkan’ beri peluang anak tatih bermain dengan basikal atau trisikal sambil pengasuh menerangkan fungsi ‘kayuh’ 4. Mereka mempunyai persekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak.

kehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa. kanak-kanak telah berkeinginaan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian. susun angka mudah ikut urutan dan nama anggota badan. Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk menyatakan sesuatu. Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan.hal ini kerana mereka bimbang dan malu apabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan orang lain (Aminah Ayob et al. kanak-kanak ini boleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna. Fokus Modul Umur 3 hingga 4 Tahun 29 . Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakin meningkat. Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang dan masa hadapan.begitu juga. Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umur ini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka. 2008).2002). Pada umur 3 hingga 4 tahun. empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis. Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individu yang berberada di sekeliling mereka. maka ia akan memperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takut dan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas Laile Suzana Jaafar.

Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. 3. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 30 . Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun. membuat penelitian. 2. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknlogi dalam kehidupan. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. bentuk dan warna. 7. Memahami kemahiran penggunaan. bentuk dan warna. 5. Mempertingkatkan kemahiran deria. membuat pengamatan dan analisis. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. 6. sentuhan. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa. menumpukan perhatian objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. Meningkatkan deria rasa. mahir dan kaitan objek/situasi dengan rutin harian.Fokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. 4. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1.

dan bentuk seperti kunci. • Sediakan tali sederhana halus dan objek yang berlubang ditengahnya untuk dimasukkan tali ditengahnya. Menjahit. 3. a. Meningkatkan deria rasa. • Meneka bunyi objek yang hilang boleh mempertingkatkan daya kemahiran deria dan mefokus. • Ajar kanak-kanak memasukkan tali ke dalam lubang objek 31 . 4. • Minta kanak-kanak memasukkan tangan ke dalam karung tersebut meneka dan menamakan objek berdasarkan tekstur. Warna/ tekstur. 2. Memperdengar dan memperkenalkan pelbagai objek yang berbeza untuk bunyi yang berbeza • Letakkan di dalam karung kecil objek-objek yang berbeza rupa. bentuk. dalam keadaan mata tertutup teka bunyi apa yang dihasilkan atau bunyi yang tidak terdengar. Mempertingkatkan kemahiran deria. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. sentuhan. menumpukan perhatian dan pengamatan. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai tekstur dan suhu yang berlainan. Memberikan peluang kanakkanak menerokai melalui pengalaman langsung. • Biarkan kanak-kanak bermain dengan selesa mengikut kehendak mereka. Agar lebih menarik. a. • Ajak kanak-kanak meneroka dan mendengar setiap bunyi yang dihasilkan. bau dari sentuhan. a. Boleh sediakan bekas yang berbagai bentuk untuk memberikan peluang kepada kanak-kanak menerokainya. bau tanpa melihatnya. sikat.1. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya a. tin dan lain-lain. Bermain pasir/ air • Sediakan bekas diisi dengan air atau pasir yang berlainan.

c. tanah liat dan puzzle. Meningkatkan kemahiran mengimbangi tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. Memasak dan merasa : Ajar dan ajak kanak-kanak memasak dan menyediakan masakan ringkas atau minuman yang pelbagai rasa. • Lebih menarik jika disediakan b. 6. • Berbual dengan kanak-kanak untuk menggalakkan penggunaan bahasa dan perkataan yang sesuai semasa papan imaginasi bertemakan safari. binatang buas (dalam hutan). e. d. Bereksperimen dengan air. Belajar menggunakan bahan yang ada untuk menyelesaikan masalah dan belajar mencuba dengan menggunakan strategi yang sedia ada. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan secara analogi dan deduktif.dengan perlahan. Mengasingkan replika binatang/ benda mengikut kumpulan. Bermain lego. ikan (dalam sungai/laut). Berbual dengan kanak- kanak tentang perbezaan rasa. 32 . a. burung (atas pokok). dan membuat pengalaman dan analisis sifat bahan. • Minta kanak-kanak asingkan c. Mendedahkan kanak-kanak dengan pengalaman langsung. 5. membuat pengalaman dan analisis. Menyediakan persekitarann yang menggalakkan pemikiran analogi. deduktif. a. bentuk dan warna. a. Ajak mereka merasa makanan/ minuman yang mereka sediakan. tekstur bentuk dan warna bahan masakan/ minuman. 1. jelas dan berulang-ulang. antara replika binatang-binatang itu di atas papan imasginasi safari contohnya. • Sediakan replika/ permainan binatang yang menarik dihadapan kanak-kanak (Mini World Play Materials ). b.

besar. • Galakkan pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. a. span. • Sambil melabel. tali. • Galaka pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. bulat. reka cerita fantasi untuk lebih menarik. kerusi. bekas plastik dan lain-lain. • Ajar kanak-kanak menggunakan alat permainan. Memahami kemahiran pengunaan. • Tunjuk contoh hasil kerja diikuti dengan galakkan dan pujian yang selari dengan pencapaian hasil kerja. rendah. Melabel objek/situasi • Ajak kanak-kanak membantu melabekan objek atau situasi tertentu di dalam kelas atau sekitar sekolah.pengasingan dibuat. • Sediakan permainan pelbagai jenis tekstur dan material yang boleh direndamkan dalam bekas yang berisi air. ajak mereka berbual tentang objek atau situasi tersebut. panjang dan lain-lain. makna dan kaitan objek/ situasi dengan rutin harian. Anak patung. ikan. bunga. 7. kecil meja. Contohnya tinggi. 33 .

Kefahaman konsep asas serta penguasaan kemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok. Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan. terdapat enam komponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secara bersepadu. Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif. Membuat permerhatian atau pencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap & keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal” . Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi. Tambahan pula.5. proses sains dan penyelesaian masalah. Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. air dan pasir serta bahan- 34 . dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Komponen perkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadap sains. konsep ruang. Kemahiran proses sains membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta memupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. membuat inferens dan membentuk hipotesis.

kemahiran serta sikap yang bersesuaian dengan subjek yang diajar. Para pendidik diharapkan faham. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk dan menanam sikap yang sesuai terhadap sains. Kajian turut menunjukkan sikap guru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadi ikutan murid-murid(Gabel & Rubba. Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepada pendidik yang berada di dalam kelas. kepercayaan serta nilai yang dihayati guru turut mempengaruhi corak Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran. kepuasan dan keseronokan serta perkembangan kanak-kanak. Kepercayaan berkait rapat dengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. sikap serta kepercayaan guru tentang sains sering mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sains awal kanak-kanak. Selain sikap.1997). Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran (mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu.bahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi. menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan. Bandura (1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utama 35 . berlakon dan mendengar atau menonton cerita kanak-kanak. Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan. Sikap dianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang khususnya dalam pendidikan. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan konsepsi.

yang memandu tingkah-laku. kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golongan yang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih tinggi. Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. perkembangan kognitif pelajar dapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah. usaha dan ketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi. Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam “Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan”. Umumnya. Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkah laku tersebut. minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dengan ini. kita membina jangkaan- jangkaan( expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang keyakinan an keupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan. Menurut Bandura (1986). Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaan hasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan ‘hasil kerja’. Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yang sama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi ‘keuntungan’ kepadanya. Disebabkan inilah pembangun memilih projek untuk membangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkat ini. 36 . Efikasikendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat. individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanya akan dihargai.

proses pengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukan guru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanakkanak. pelajar hilang minat terhadap sesuatu pembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalah bahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains. Dr . audio. matapelajaran Sains adalah begitu penting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arah kemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun 2020. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar.Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa Melayu Malaysia berkata. grafik. persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik. penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks. Sains di peringkat pra- 37 . Seterusnya. guru boleh bermula dengan aktiviti ‘sains harian ’iaitu perbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari. Oleh itu. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains. Bustam Kamri. Tambahan pula sejak kebelakangan ini. Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciran pelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Lumpe & Staver (1995).

Ini secara tidak langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari dengan pengalaman harian mereka. pembelajaran sains awal banyak dikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyak individu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan dan pembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting. adalah dunia sebenar dan pengalaman harian. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan “ilmu” atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Secara umumnya. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Selaras dengan itu. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. pembelajaran awal adalah sangat penting untuk kanak-kanak. 38 .sekolah katanya. Dalam bentuknya yang praktikal. Dalam menjana pendidikan. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. 5. Dalam konteks kanak-kanak.

Mathematics and Technology” yang menyebut. memberi contoh perlakuan dan membawa mereka meneroka kepada sesuatu yang ‘aneh’ iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka. “in active science programs. such as constructions. children might demonstrate their interests. Dalam pada itu. their actions. Mathematics. understandings. and emerging skills through their conversations. Setelah itu. and Technology Education/First Experiences in Science. voice opinions. drawings. and perform various investigations. Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akan membuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan seperti membuat andaian pilihan. their questions. or writings”(Bredekamp dan Rosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ). M Quillan et. adalah sangat penting menjana pemikiran kanakkanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi. dan akan memperkatakan pendapat mereka melalui perkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. kanakkanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yang tersendiri. al. Kajian ini turut 39 . and the work they produce.Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden dan Jacqueline Jones (1999) yang menyatakan “Dialogue on Early Childhood Science. children make choices. (2007) didalam “A Guide to Early Childhood Program Development”. Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K. In such settings.

maka melalui pelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri. dan.mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tiga peringkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak. pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaran sains diperingkat awal kanak-kanak. Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkan pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy Cabe Trundle (2009) dalam jurnalnya “Teaching Science During the Early Childhood Years”. iaitu: Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang menarik. al. Menurut French (2004) di dalam Kathy 40 . kanak-kanak harus dibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agar dapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapat menjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesi pembelajaran mereka diperingkat awal tersebut. Kanak-kanak adalah sangat aktif dan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru.” (Mark K. and encouraging the pursuit of individual interests and questions. M Quillan et. 2007). Menerokai idea baru. Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut. “His contributions can be witnessed in early childhood settings which focus on providing direct experience with materials and peers.

Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world around them. yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dan kemurungan. and early science experiences can capitalize on this inclination”. Maka dengan itu. tetapi melihat kepada bidang yang diminati oleh kanak-kanak tersebut. “Young children need quality science experiences during their early childhood years. Kanakkanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebih berdaya maju dengan pelbagai kelebihan. Merujuk kepada kenyataan tersebut. memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yang saintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaan akademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. & GarciaMilla (1992). Kuhn & Schauble. Kanak-kanak akan lebih cenderung untuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedah kepadanya didalam menganjak kedewasaan. Sehubungan dengan itu. 2009). Science and Literacy provides a 41 . Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidak memberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilang arahnya. di dalam Kathy Cabe Trundle. “Supporting children as they develop scientific thinking during the early childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills to other academic domains which may support their academic achievement and their sense of self-efficacy” Kuhn & Pearsall (2000). kecenderungan kanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendak atau keinginan ibu bapanya sahaja. pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanak adalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepada sesuatu bidang yang yang digemarinya.

Shonkoff et. a standards-based curriculum. and both physical and mental health”. 2009) “The basic architecture of the brain is constructed through an ongoing process that begins before birth and continues into adulthood” (Jack P. kajian ini banyak memperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru (pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius. and diagrams into inquiry-based instruction” (Kathy Cabe Trundle. Shonkoff et. (2007). (2007) melalui jurnal mereka yang bertajuk “The Science of Early Childhood Development”. al. al. ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran 42 . ini berikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima oleh kanak-kanak. 2007). Shonkoff et. al. illustrations.systematic instructional framework. behavior. This program also effectively integrates text. Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akan memberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri. menurut mereka pembelajaran ini adalah berterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangan keupayaan minda kanak-kanak tersebut. Selain itu. Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui Jack P. and high quality teacher resources. “Toxic stress in early childhood is associated with persistent effects on the nervous system and stress hormone systems that can damage developing brain architecture and lead to lifelong problems in learning. Kajian ini mengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal (sebelum lahir) sehingga dewasa. Menurut Jack P.

tersebut. “Getting things right the first time is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later” (Jack P. Membentuk kanak-kanak adalah berdasarkan kecenderungannya dari usia awal. Dalam pada itu. Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari dengan teori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalam bidang perkembangan manusia dan kanak-kanak. kerana diusia awal. Walaubagaimanapun. Menurutnya “sensitive periods” merupakan satu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakan tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itu merupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinya sendiri. kanak-kanak lebih terdedah dengan “sensitive periods” yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokus dan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang mereka tertarik secara semula jadi. ianya mula diperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak. Shonkoff et. al. 43 . (Jack P. Kesimpulannya. 2007). Merujuk kepada “sensitive periods”. ini lebih efektif daripada membentuknya di usia dewasa. 2007). al. fokus mereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanakkanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampu bergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampu melihat hala tuju mereka. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriously damaging”. Shonkoff et.

0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahan- 44 . semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar. Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan meneroka alat fizikal mereka. maka semakin meningkat minat dan keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan bahasa.7. sentuhan. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahanbahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka. rasa dan bau. melihat. pengalaman sains awal membuka jalan dan menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa hadapan.

I.bahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanakkanak dalam aspek ini. Interaksi antara mereka akan membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai konsep-konsep. RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI Aminah Ayob. (2000). The Social World of Child. 2008.F. 11 : 671-684. (1972). Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. A. 45 . Secara tidak lansung. CURRICULUM 507 229 Bandura.). Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanakkanak 0-4 Tahun. selain itu. San Francisco : Jossey-Bass. membuat ramalan melalui eksperimen ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. Damon. (1986). Level of processing : A framework for memory research.R. Rohani Abdullah. 1977.. Tanjong malim. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . pendidik perlu berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan itu. Abruscato. Boston: Allyn & Bacon. W. Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanakkanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanakkanak meneroka alam sekeliling. Mastura Badrzis. J.M dan Lockhart. Teaching children science: A discovery approach (5th ed. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall Craik. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.S.

aspx/Dialogue on Early Childhood Science. Center on the Developing Child at Harvard University. Diperolehi dari www.doe.. Ampang. S. Englewood Cliffs.ngsp.Universiti Teknologi Malaysia.pdf Gabel. (2007). Kathy Cabe Trundle (2009).358044 3. Science experiences for the early childhood years: An integrated approach (6th ed. Shonkoff et.pdf.pdf. Journal of Research in Science Teaching..R. Sydney: Prentice Hall Australia.k12. Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006).utm. Dialogue on Early Childhood Science. J. A. The Ohio State University. NJ: Merrill Curriculum 507 375 Johnston. 19-24.Attitude change of elementry teachers according to the curriculum studied during workshop participation and their role as model science teachers. Harlan & Jelly (1989).Edward Chittenden. 607 88 Harlan. (1996). FISHER CURRICULUM 372. 1996.fp. J.T. al. (1979). Buckingham. Diperolehi dari http://www. American Association for the Advancement of Science (AAAS). & Rivkin.pdf pada 26 Februari 2010.ga.gov/pdf/Shonkoff. J. Dewan Bahasa dan Pustaka. 5&6. UK: Open University Press.speaker. Selangor. Jacqueline Jones (1999). M. & Staver. Early explorations in science. 46 . National Scientific Council on the Developing Child. (1996). and Technology Education/First Experiences in Science.us/DMGetDocument. Journal of Research in Science Teaching. pada 26 Februari 2010.Rubba P. Peer collaboration and concept development.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD AAP010074D2006TTP. Technology for children. CURRICULUM 507 437 Jack P. Diperolehi dari http://public. Jas Laile Suzana Jaafar. 32(1) : 71-98. 16. The Science of Early Childhood Development./SCL22-0429A_AM_Trundle.com/Portals/0/. Mathematics. D. Lumpe. Diperolehi daripada http://www. FISHER CURRICULUM also has 1st ed. 1995. pada 26 Februari 2010. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja.). Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan. D. Mathematics and Technology. Teaching Science During the Early Childhood Years.

Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah.R. Publication & Distributor Sdn. al.3044 1 Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004). Vyogtsky (1984). (2007). Bentong.). Selangor. 2008. Sikap & keyakinan guruguru prasekolah dalam pengajaran sains awal. State Board of Education.Universiti Sains Malaysia.ct. Rohani Abdullah. pdf. Bentong. 44. Mark K. Canadian Journal of Psychology. Oxford fajar Sdn. Diperolehi dari http://www. Suppiah Nachiappan. Psikologi Pendidikan. FISHER CURRICULUM 372. 2003. pada 26 Februari 2010. Pendidikan Prasekolah. A Guide to Early Childhood Program Development.Bhd. 156 & 159.sde. Surayah Zaidon & Haslinda Md.F. PTS Publication & Distributor Sdn. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. Pahang.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide. 47 .S dan Craik.M (1990). 87-112. Nani Menon & Rohani Abdullah. Science for children (2nd ed.I. 2008. Bayi Cerdik. Level of processing : A retrospective commentar on a framework for memory reseacrh. Selangor Darul Ehsan.Bhd. Sydney: Prentice Hall Australia. 2004. Ali. Pahang.Lockhart. M Quillan et. Shah Alam.Bhd. Shah Alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful