TUGASAN

: 1) 2)

PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH

TAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

NAMA :

1) 2) 3) 4) 5)

CHRISTOPHER ANAK BARAT NOVIE ADILAH SONDIG TAI CHEN HIUNG NORHAFIZAH BT MANAN HISHAM JAIMIE

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN : : :

:

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DEWAN TAMAN BERNAM 1 ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM

1

PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL ( AT 31 ) Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SHV 4193)
Kumpulan 4 Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK
Tugasan berkumpulan Disediakan oleh:

Nama

Christopher anak barat Novie adilah sondig Tai chen hiung Norhafizah bt Manan Hisham Jaimie Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM

2

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA/SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 4.1

PENGENALAN DEFINISI SAINS AWAL DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KURIKULUM PERMATA Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-Sains)

4 6 9 12

12 12 16 21 25 29

4.2 4.3

Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 4.4 4.5 4.6 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK.

5.0

34

6.0

KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 38 45

7.0 KESIMPULAN RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

3

1.0

PENGENALAN Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalam

lingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telah dimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuaran kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sains seharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakan bahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagi Pendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata. Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspek

perkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. Penetapan Sains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapat belajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuan sendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaan yang membuat binaan asas tidak stabil. Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dan keadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, di muzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kita menggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan

4

Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain.oleh kanak-kanak. 5 . Pengetahuan sains membolehkan mereka memahami fenomena yang terdapat di sekeliling mereka. sains membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan fakta dan konsep. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru. serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada. Sebagai bidang ilmu.

membuat ketulan ais. Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerang dan memahami sifat alam. 6 . ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran. mengasah pensel ataupun memasang lampu. Oleh itu. Bidang pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. Pengetahuan.sains adalah pengetahuan yang diperolehi melalui aplikasi proses saintifik. sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanakkanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka. Interaksi positif yang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalam pembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang. menunggang basikal. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif. Dengan kata lain. Menurut Joseph Abruscato (2000). memerhati serangga. sains adalah proses yang melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat berhubung alam semula jadi. pendedahan awal dalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasa tanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanakkanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. konatif dan afektif. Dengan kata lain.0 DEFINISI SAINS AWAL Umumnya.2. Merujuk kepada pendidikan sains awal. Definisi Sains awal adalah subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari apabila mereka bertanyakan soalan.

Melalui proses ini. antara tujuan pendidikan sains adalah : Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak-kanak. sentuhan. Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kali ditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubung sesuatu yang menarik perhatian mereka. Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamat memberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberi ruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri dengan bantuan guru. rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik. aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanakkanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran. Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian.Menurut Johnston (1996). kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubung dengan fonomena yang dialami. Justeru. Harlan & Rivkin (1996). Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat 7 . Soalan-soalan ini biasanya berkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahu atau inkuisitif.

8 . analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan.Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif. Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni. kritis.

Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalam persekitaran. Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali dan memahami persekitarannya. Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpu kepada satu jawapan sahaja. maka akan timbul beberapa soalan seperti “Apa ini?”.3. 9 . 2003). cuaca. Apabila mereka tersentuh objek. menyelesaikan masalah. kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomena alam semula jadi. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimen yang berlaku secara spontan setiap hari. “Bagaimana ia berfungsi?”. membuat rumusan dan membina pengetahuan yang berasaskan pengalaman saintifik. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. manusia dan benda di persekitarannya. haiwan. Pengalaman ini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanakkanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan mereka menyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. Sains ialah cara kita berfikir dan melihat dunia persekitaran kita. Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepada setiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awal kanak-kanak. menyoal. galakan dan masa bagi memenuhi keperluan mindanya.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Isaac Asimov (1994). Umumnya. Maka mereka perlu diberikan peluang. “Kenapa?”. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. proses tumbesaran.

serta ingin tahu dan terokai. memerhati. Pada kanak-kanak pra sains adalah pekara yang mereka hairan. Apabila kanak-kanak terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba. maka 10 . Sains adalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. Dalam pendidikan awal kanak-kanak. menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. meneroka persekitaran. proses sains adalah suatu pembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan fakta sains. 2003). rasa takjub. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri. berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dan kesan atau kejadian dan peristiwa.Brewer. Sains adalah suatu proses memerhati. Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanak dengan berterusan. meramal. tidak kira dimana kita berada. Ia juga adalah sesuatu yang boleh menimbulkan rasa ingin tahu. menggalakkkan minat ingin tahu. 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud di sekitar kita. secara tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapat maklumat secara saintifik. minat dan proses penyelesaian masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanakkanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dan kemampuan kanak-kanak.

sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran.beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza (Suppiah Nachiappan. 11 . 2008). Untuk memahami perkembangan. Menurut Piaget. sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yang tersendiri. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanakkanak.

Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebut serta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini.0 KURIKULUM PERMATA 4.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahaman bayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidak dipleajari seperti menghisap. Melalui cara ini. Piaget memanggil corakcorak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasa berubah.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (PraSains) Dalam isi kandungan Kurikulum Permata. Walaubagaimanapun. lama-kelamaan dia akan belajar bahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisap putting susu ibunya atau menghisap jari. memegang dan melihat. 4. Menurut Piaget. proses perkembangan 12 . bidang sains awal terdapat dalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkan pembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran peringkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun.4. bayi dapat menyesuaikannya kepada pengalaman-pengalaman baru yang dialami. Contohnya bayi yang berumur 2 bulan sudah mempunyai skima menghisap.

kognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapanpenghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile Suzana Jaafar. Bayi akan mula menunjukkan rasa terujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok bila diagah. Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui lima deria manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objek iaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan. bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabila ditiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya. Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori dan motor. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi. Bayi juga sudah boleh memusingkan badannya dengan sendiri. bayi sudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermain dengannya. Menjelang usia 3 bulan. Menjelang usia 4 bulan. 1996). bayi lebih matang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yang pelbagai dalam situasi yang berbeza. Pada usia 4 hingga 6 bulan. Di penghujung umur 6 bulan. bayi semakin mahir mengawal kepala dan bahagian dada ketika meniarap. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ ini bayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identity yang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik- 13 . Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencari satu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja.

Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstif yang berbeza. mereka akan membina pengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yang akan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya. memegang. Pusat Perkembangan Kurikulum. Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu. ingin memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencuba dan mengeksperimenkan. berkecai apabila jatuh dan sebagainya. Menurut Piaget. 2008).karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain (Aminah Ayob et al. merasa. kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam di dalam air. Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itu 14 . Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah). Semakin banyak mereka mempelajari sains. Selain itu juga. 2008). menolak dan melihat kesan tindakannya ke atas sesuatu objek. Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera. mengetuk. melantun apabila dilambung. (Aminah Ayob et al. Disamping itu ingin meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin tahu. kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria mereka pada peringkat kanak-kanak.

Objektif Pembelajaran 1. bunga. • Menggunakan gim kanak-kanak untuk bayi bermain sendirian. Kaedah a. Menggunakan barang mainan yang mempunyai pelbagai fungsi. 15 . Mengagah bayi dari pelbagai posisi. 4. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan. Mendukung bayi dalam keadaan vertikal. Cadangan Aktiviti • Baringkan bayi di atas katil bayi. Menayangkan kepada bayi mainan pelbagai bentuk dan warna yang menarik.Meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin a. 2. • Membawa bayi bersinar-sinar melihat persekitaran sambil bercakap-cakap dengannya dan memperkenalkan beberapa jenis benda hidup seperti daun pokok. • Menggantung permainan di atas katil bayi untuk meransang daya tumpuan. Membezakan warna dan objek. • Berkomunikasi dengan bayi semasa menakapnya. a. • Permainan yang menggunakkan pertembungan mata. letak di kerusi atau kerusi bayi dalam kereta. b. b. serangga. 3. 2003). baring dengan sokongan bantal. • Bermain dengan bayi dengan memanggilnya dari lokasi yang berbeza. Ini adalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sains dan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & Rohani Abdullah. Meletakkan bayi pada posisi yang berbeza-beza. Kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perspektif yang berbeza.Memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu.di mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif.

menghadap ke depan atau ke belakang. bayi sudah dapat menyusun dan mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. Contohnya. pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan Menurut Piaget. kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus wujud walaupun tidak kelihatan. Hasil daripada kemahiran ini. Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semua 16 . ia akan berbunyi. Selain itu juga. 2004). pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan peristiwa secara lebih berkesan. Selain itu. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan yang berlaku. Pada umur 7 hingga 12 bulan. dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan bermatlamat. membina dan memecah dan membina semula. (Aminah Ayob et al. suka menyusun. ( Rohani Abdullah. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Mereka juga mula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakang sesuatu. Pada tahap perkembangan ini. perkembangan bayi sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Mereka amat gemar melakukan aktiviti mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci. 4.tahu. 2008).

Akan tetapi. 2008). bayi hanya terikat kepada tempat yang tersorok. membezakan warna dan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. Akhir sekali. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagai bunyi dan meningkatkan deria pendengaran. seorang bayi berusia 9 bulan. Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahaman cirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah kain ataupun di belakang penjaga. beliau sudah pandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya. mengenali objek. Mereka amat suka meneroka dengan menyentuh semua barang dalam persekitarannya. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayi mula memahami ciri ‘kekalan’ pada objek yang terdapat di sekitarnya. Selain itu. Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri. (Aminah Ayob et al. (Aminah Ayob et al. Pada peringkat ini.deria termasuk deria rasa. dapat mengenali dan menamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. 2008). mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiada di depannya ketika itu. apabila 17 . Misalnya. Contohnya. membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri.

bayi tersebut tetap mencari bola di belakang abangnya. Bayi sudah berupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang dengan mewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental.abangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain. Mereka akan mencarinya pada tempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut. mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupun menangis. Pada hujung peringkat kecil ini. Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapat menjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan. Panggilan ini mengembirakan ibu bapa. Dia sudah dapat memahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. 2004). apabila mereka ingin mendapat perhatian ibu. secara langsung dalam Kurikulum Pendidikan Sains Awal 18 . Peningkatan kebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badan bayi membantu mereka mengambil bahagian permainan cikucak. Jadi. Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilang bagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad. misalnya ibunya akan wujud setiap kali mereka menjerit ataupun menangis. yang akan terus memberi galakkan kepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. bayi berkebolehan mengawal bahasa dengan menggunakan dua perkataan seperti “papa” ataupun “mama”. (Rohani Abdullah.

Ucap tahniah pada bayi apabila menjumpai mainan tersebut. • Mencari bunyi: contoh dapatkan alat muzik atau kotak muzik. • Menggunakan boneka dalam bercerita atau memoerdengarkan lagu warna dan objek yang berlainan. Tanya bayi “bunyi apa tu? Dari mana datangnya bunyi tu?” mula mencari bunyi tersebut bersama bayi dengan cara merangkak bersamasama. • Mengetuk objek berbeza yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza di hadapan. Memperkenalkan pelbagai bunyi dari sumber yang berlainan. 19 . KAEDAH a. CADANGAN AKTIVITI • Memanggil nama bayi dengan intonasi yang berbeza. 2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. • Bermain dengan objek yang berbeza bentuk dan warna (alat mainan mobil). • Bermain barang mainan yang lembut atau boneka yang berwarna terang dan berbeza. • Mainkan rentak muzik atau alunan nasyid yang berlaian setiap hari. Memperkenalkan kepelbagai bauan yang berbeza. Menggalakkan bayi bermain dengan objek yang berlaian bentuk dan warna yang berlainan. Membezakan a.Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan. Kebolehan membezakan pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria pendengaran. b. Bercakap dengan bayi b. bunyikan dan sembunyikan.

Kanak-kanak pada usia ini juga 20 .‘incy wincy’. menamankan anggota badan. Membacakan buku dengan meletakkan bayi di atas pangkuan bayi. Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagi seorang sanitis kecil. dan reka cerita sendiri. Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan dan mengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif serta menunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikan cabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain. Cari peluang untuk bunyikan bunyi yang biasa pada pendengaran kanak-kanak.Membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. pada peringkat usia 12 hingga 18 bulan. • ‘Spider’ menggunakan labah-labah. 3. • Letakkan bauan yang berbeza dalam helaian kain/tisu. bungkuskan dengan pembalut yang berbeza warna dan hayun dan tayangkan di depan bayi. 3. 4. membezakan sesuatu objek. • Menujukkan buku bergambar berwarna (tanpa tulisan) dan membaca bersama-sama. Mengenali dan a. • Tunjukkan buku cerita yang hanya ada gambar atau lukisan.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Menurut Rohani Abdullah (2004).

cuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagi menyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya. 2008). kanak-kanak ini akan mengalami perkembangan kemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol dan memutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya. di mana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasi pemikiran. Contohnya. Bukan itu saja. kanak-kanak akan menghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkan kemahiran kognitifnya. Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan. iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidak semestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. kanak-kanak ini semakin meningkat dan juga memahaman terhadap kekekalan objek kepada penguasaan bahasa juga tumpuan mempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untuk menanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada. dalam Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor. (Suppiah Nachiappenet al. kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalami sendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek ini 21 . Menjelang usia 18 bulan. kanak-kanak ini boleh mengetahui untuk menggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwa bagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. Pada usia ini juga. Oleh itu. Oleh itu.

Fokus Modul Umur 1-2 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan persekitaran lagi melalui kebolehan penggunaan kanak-kanak deria menyesuaikan meningkatkan diri dengan serta kemahiran 22 . mereka akan dapat mengingat lebih banyak perkara. 2008). Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belum menguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi. Oleh itu. kanak-kanak ini masih dalam jangka masa pemerhatian yang semakin bertambah. kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiran penumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakan warna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakan buku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba (Rohani Abdullah. kanak-kanak pada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakan pelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka. Sementara itu.untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yang sama(Aminah Ayob et al. namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atau objek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. 2004). Pada peringkat ini.

tangisan kanak-kanak lain dan sebagainya. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh KAEDAH Membacakan buku CADANGAN AKTIVITI • Gunakan buku cerita bergambar yang besar dan berwarna warni serta mempunyai tekstur yang berbeza dan biarkan kanakkanak membolak-balik muka surat.menghidu.penumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa. 3. • Galakkan mereka melihat. 2. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh. siren ambulans. menyentuh tekstur kulit. jambu merah dan hijau. bergambar sambil memangku anak tatih di atas riba permainan berfungsi ada dan hilang. mendengar. pelbagai bunyi dari persekitaran a. dan merasa. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria a. 3. Memperdengarkan tersebut. menyentuh. 23 . menghidu dan meras buahan b. • Bawa mereka keluar dan biarkan mereka mendengar pelbagai bunyi yang berlainan yang mempunyai maksud dalam kehidupan mereka contoh dengan bunyi burung. Menyeidakan pelbagai • Sediakan buah-buahan seperti oren. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. Bermain dengan • Hide and seek biarkan kanakkanak melihat pengasuh bersembunyi dahulu sehingga mereka memahami permainan. bahan yang membolehkan kanak-kanak melihat. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa a. 2. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. dan anggur.

1996). Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalam menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Pada tempoh usia ini. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka. dan soalan dengan mengambil kira kebolehan pemahaman bahasa anak (Damon. Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlaku perubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula boleh menggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk perwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mudah. ( Jas Laile Suzana Jaafar. Oleh itu. ibu bapa sentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabah dalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positif dan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya. kanak-kanak di peringkat awal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan makna tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. ulasan. Oleh itu. seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapu sebagai kuda . 4. 1988). Tetapi biasanya kanakkanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpa disedari. Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanak melalui arahan.Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun. contohnya. 24 .

objek dan perkataan. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesan information dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semula informasi. 1990). Lockhart dan Craik.1972. kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan dan memantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda dengan perkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agar dapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkat awal. kanak-kanak masih menggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda. tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atau perwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali peristiwa yang lalu. (Craik dan Lockhart. Oleh itu. Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. membuat penelitian.Berdasarkan teori piaget. pada peringkat praoperasi. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 25 .lambang-lambang.

4. • Menutup mata kanak-kanak dan biarkan mereka merasa 26 . • Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. dengar dan bau serta mematapkan perkembangan bahasa. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual.Menydiakan merangsang deria untuk sesuatu benda. 2. Peningkatan kemahiran meneliti sesuatu benda mengguanakan deria ii. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. Meningkatkan deria sentuhan. 3. aktiviti penggunaan mengenali • Letakkan objek yang berkainan di dalam kotak suruh mereka mencari objek yang dikehendaki tanpa melihat ke dalam kotak. a. dengar dan bau serta memantapkan perkembangan bahasa.1. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria. • Meningkatkan deria sentuhan.

Agaknya apa yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan 27 . Sebagai contoh : mengenai ‘ pokok tomato kita ni berbuah sangat lebah dan pokoknya juga tinggi.iii. dan menamakan objek dengan mata yang tertutup.Mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai cara untuk menguasai bahasa dan menambahkan ilmu • Bercerita bersama kanakkanak. 2. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. • Pelbagai jenis objek yang digunakan yang boleh dikenali berdasarkan bunyi. • Menyanyi. 1. • Memerhati benda-benda hidup di sekitar. • Berjalan di atas permukaan yang berbeza seperti rata dan tidak rata. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. • Berlakon. bau. • Sediakan permulaan objek yang berbeza teksturseperti kasar. Gunakan peluang yang ada untuk melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti berfikir. licin. Merasai perbezaaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. a. • Memperkenalkan kepada anak tatih pelbagai benda dan makanan serta fungsinya. bentuk dan tekstur. a. lembut dan lainlain sambil memeperkenalkan perkataana-perkataan baru tersebut.

tetapi sebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakan 28 . mereka dapat menyoal. kanak-kanak ini akan mula berupaya menerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri. Perkembangan bahasa berkembang dengan cepat. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknpologi dalam kehidupan seharian disamping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. Dalam tahap usia ini mereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini. • Sediakan gunting kanakkanak dan suruh mereka mengunting bentuk dan objek yang berlainan tetapi mesti dengan pengawasan orang dewasa.kelebatan buah pokok ini’ ? 3. 4. • Membuka peti ais. peti ais basikal dan sebagainya.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun Mengikut Teori Psikososial Erikson. Biar mereka guntung bentuk yang diingini oleh mereka. Mendedahkan kepada anak tatih barangan berteknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti gunting. mengenalkan barangan di dalamnya sambil menerangkan fungsinya ‘menyejukkan’ beri peluang anak tatih bermain dengan basikal atau trisikal sambil pengasuh menerangkan fungsi ‘kayuh’ 4. memahami jawapan dan dapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan. Mereka mempunyai persekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak.

kanak-kanak ini boleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna. Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individu yang berberada di sekeliling mereka. Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umur ini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka.2002). kanak-kanak telah berkeinginaan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian.begitu juga. Pada umur 3 hingga 4 tahun. Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk menyatakan sesuatu. Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan.kehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa. 2008). susun angka mudah ikut urutan dan nama anggota badan. maka ia akan memperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takut dan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas Laile Suzana Jaafar. Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis. Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang dan masa hadapan. Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakin meningkat. Fokus Modul Umur 3 hingga 4 Tahun 29 .hal ini kerana mereka bimbang dan malu apabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan orang lain (Aminah Ayob et al.

sentuhan. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun. 3. 4. menumpukan perhatian objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. membuat penelitian. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 30 . Meningkatkan deria rasa. bentuk dan warna. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. membuat pengamatan dan analisis. bentuk dan warna. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknlogi dalam kehidupan. Mempertingkatkan kemahiran deria. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa. Memahami kemahiran penggunaan. 5. 7. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. 2. mahir dan kaitan objek/situasi dengan rutin harian.Fokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. 6.

menumpukan perhatian dan pengamatan. bentuk. dalam keadaan mata tertutup teka bunyi apa yang dihasilkan atau bunyi yang tidak terdengar. • Minta kanak-kanak memasukkan tangan ke dalam karung tersebut meneka dan menamakan objek berdasarkan tekstur. • Sediakan tali sederhana halus dan objek yang berlubang ditengahnya untuk dimasukkan tali ditengahnya. a. Menjahit. 2. Warna/ tekstur. tin dan lain-lain. bau dari sentuhan. a. dan bentuk seperti kunci. Memperdengar dan memperkenalkan pelbagai objek yang berbeza untuk bunyi yang berbeza • Letakkan di dalam karung kecil objek-objek yang berbeza rupa. a. 4. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai tekstur dan suhu yang berlainan. Agar lebih menarik. Mempertingkatkan kemahiran deria. • Ajak kanak-kanak meneroka dan mendengar setiap bunyi yang dihasilkan. Memberikan peluang kanakkanak menerokai melalui pengalaman langsung. • Meneka bunyi objek yang hilang boleh mempertingkatkan daya kemahiran deria dan mefokus. bau tanpa melihatnya. • Biarkan kanak-kanak bermain dengan selesa mengikut kehendak mereka. 3. Bermain pasir/ air • Sediakan bekas diisi dengan air atau pasir yang berlainan. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya a. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. sikat. sentuhan. Meningkatkan deria rasa.1. Boleh sediakan bekas yang berbagai bentuk untuk memberikan peluang kepada kanak-kanak menerokainya. • Ajar kanak-kanak memasukkan tali ke dalam lubang objek 31 .

antara replika binatang-binatang itu di atas papan imasginasi safari contohnya. • Berbual dengan kanak-kanak untuk menggalakkan penggunaan bahasa dan perkataan yang sesuai semasa papan imaginasi bertemakan safari. a. Memasak dan merasa : Ajar dan ajak kanak-kanak memasak dan menyediakan masakan ringkas atau minuman yang pelbagai rasa. Bermain lego. Berbual dengan kanak- kanak tentang perbezaan rasa. Meningkatkan kemahiran mengimbangi tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. Menyediakan persekitarann yang menggalakkan pemikiran analogi. deduktif. ikan (dalam sungai/laut). b. membuat pengalaman dan analisis. • Lebih menarik jika disediakan b. c. jelas dan berulang-ulang. Ajak mereka merasa makanan/ minuman yang mereka sediakan. dan membuat pengalaman dan analisis sifat bahan.dengan perlahan. binatang buas (dalam hutan). • Minta kanak-kanak asingkan c. a. bentuk dan warna. 32 . d. a. burung (atas pokok). 5. e. 1. Bereksperimen dengan air. Mendedahkan kanak-kanak dengan pengalaman langsung. Belajar menggunakan bahan yang ada untuk menyelesaikan masalah dan belajar mencuba dengan menggunakan strategi yang sedia ada. • Sediakan replika/ permainan binatang yang menarik dihadapan kanak-kanak (Mini World Play Materials ). 6. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan secara analogi dan deduktif. tanah liat dan puzzle. Mengasingkan replika binatang/ benda mengikut kumpulan. tekstur bentuk dan warna bahan masakan/ minuman.

• Ajar kanak-kanak menggunakan alat permainan. • Sediakan permainan pelbagai jenis tekstur dan material yang boleh direndamkan dalam bekas yang berisi air. • Tunjuk contoh hasil kerja diikuti dengan galakkan dan pujian yang selari dengan pencapaian hasil kerja. bunga. reka cerita fantasi untuk lebih menarik. Melabel objek/situasi • Ajak kanak-kanak membantu melabekan objek atau situasi tertentu di dalam kelas atau sekitar sekolah. bulat. besar. Memahami kemahiran pengunaan. Contohnya tinggi. tali. Anak patung. • Galaka pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. • Sambil melabel. rendah. 7. bekas plastik dan lain-lain. span. ikan. 33 . makna dan kaitan objek/ situasi dengan rutin harian.pengasingan dibuat. a. panjang dan lain-lain. • Galakkan pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. ajak mereka berbual tentang objek atau situasi tersebut. kecil meja. kerusi.

Komponen perkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadap sains. dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Tambahan pula. membuat inferens dan membentuk hipotesis. memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Kemahiran proses sains membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta memupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. terdapat enam komponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secara bersepadu. konsep ruang. Kefahaman konsep asas serta penguasaan kemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok. Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif. air dan pasir serta bahan- 34 .5.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap & keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal” . Membuat permerhatian atau pencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains. Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan. Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi. proses sains dan penyelesaian masalah.

kemahiran serta sikap yang bersesuaian dengan subjek yang diajar.bahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi. kepuasan dan keseronokan serta perkembangan kanak-kanak. Kajian turut menunjukkan sikap guru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadi ikutan murid-murid(Gabel & Rubba. Sikap dianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang khususnya dalam pendidikan. Kepercayaan berkait rapat dengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. Para pendidik diharapkan faham. Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran (mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan konsepsi.1997). Dapatan-dapatan kajian menunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk dan menanam sikap yang sesuai terhadap sains. Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepada pendidik yang berada di dalam kelas. berlakon dan mendengar atau menonton cerita kanak-kanak. kepercayaan serta nilai yang dihayati guru turut mempengaruhi corak Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran. sikap serta kepercayaan guru tentang sains sering mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sains awal kanak-kanak. menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan. Bandura (1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utama 35 . Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan. Selain sikap.

Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yang sama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi ‘keuntungan’ kepadanya. individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanya akan dihargai.yang memandu tingkah-laku. kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golongan yang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih tinggi. Umumnya. usaha dan ketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi. Dengan ini. Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaan hasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan ‘hasil kerja’. Efikasikendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat. Menurut Bandura (1986). kita membina jangkaan- jangkaan( expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang keyakinan an keupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan. perkembangan kognitif pelajar dapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah. 36 . Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam “Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan”. Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkah laku tersebut. Disebabkan inilah pembangun memilih projek untuk membangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkat ini. Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru.

Dr . Bustam Kamri. proses pengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukan guru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanakkanak. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar. Menurut Lumpe & Staver (1995). audio. Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciran pelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa Melayu Malaysia berkata. pelajar hilang minat terhadap sesuatu pembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalah bahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik. Sains di peringkat pra- 37 . Oleh itu. Tambahan pula sejak kebelakangan ini. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains.Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik. penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks. Seterusnya. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains. grafik. matapelajaran Sains adalah begitu penting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arah kemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun 2020. guru boleh bermula dengan aktiviti ‘sains harian ’iaitu perbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari.

Dalam konteks kanak-kanak. Selaras dengan itu.sekolah katanya. pembelajaran sains awal banyak dikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyak individu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan dan pembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting. Dalam bentuknya yang praktikal. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan “ilmu” atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. 38 . Secara umumnya. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Dalam menjana pendidikan. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Ini secara tidak langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari dengan pengalaman harian mereka. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. adalah dunia sebenar dan pengalaman harian. pembelajaran awal adalah sangat penting untuk kanak-kanak. 5.

children might demonstrate their interests. “in active science programs. and emerging skills through their conversations. Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K. Mathematics and Technology” yang menyebut. Dalam pada itu. adalah sangat penting menjana pemikiran kanakkanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi. or writings”(Bredekamp dan Rosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ). Kajian ini turut 39 . and Technology Education/First Experiences in Science. their questions. Setelah itu. their actions. M Quillan et. kanakkanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yang tersendiri. Mathematics. drawings. (2007) didalam “A Guide to Early Childhood Program Development”. and the work they produce.Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden dan Jacqueline Jones (1999) yang menyatakan “Dialogue on Early Childhood Science. al. In such settings. memberi contoh perlakuan dan membawa mereka meneroka kepada sesuatu yang ‘aneh’ iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka. children make choices. understandings. dan akan memperkatakan pendapat mereka melalui perkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. such as constructions. Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akan membuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan seperti membuat andaian pilihan. voice opinions. and perform various investigations.

2007). dan. Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkan pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy Cabe Trundle (2009) dalam jurnalnya “Teaching Science During the Early Childhood Years”. kanak-kanak harus dibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agar dapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapat menjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesi pembelajaran mereka diperingkat awal tersebut. Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut. pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut.mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tiga peringkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak adalah sangat aktif dan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru. Menerokai idea baru. al. “His contributions can be witnessed in early childhood settings which focus on providing direct experience with materials and peers. Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaran sains diperingkat awal kanak-kanak. iaitu: Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang menarik.” (Mark K. M Quillan et. maka melalui pelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri. Menurut French (2004) di dalam Kathy 40 . and encouraging the pursuit of individual interests and questions.

and early science experiences can capitalize on this inclination”. Kuhn & Schauble. kecenderungan kanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendak atau keinginan ibu bapanya sahaja. Kanakkanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebih berdaya maju dengan pelbagai kelebihan. di dalam Kathy Cabe Trundle. & GarciaMilla (1992). memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yang saintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaan akademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. Science and Literacy provides a 41 . Maka dengan itu. yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dan kemurungan.Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world around them. “Young children need quality science experiences during their early childhood years. Sehubungan dengan itu. pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanak adalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepada sesuatu bidang yang yang digemarinya. Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidak memberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilang arahnya. Merujuk kepada kenyataan tersebut. tetapi melihat kepada bidang yang diminati oleh kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak akan lebih cenderung untuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedah kepadanya didalam menganjak kedewasaan. “Supporting children as they develop scientific thinking during the early childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills to other academic domains which may support their academic achievement and their sense of self-efficacy” Kuhn & Pearsall (2000). 2009).

Kajian ini mengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal (sebelum lahir) sehingga dewasa. and high quality teacher resources. al.systematic instructional framework. This program also effectively integrates text. Shonkoff et. (2007) melalui jurnal mereka yang bertajuk “The Science of Early Childhood Development”. Selain itu. (2007). a standards-based curriculum. Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akan memberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri. al. and both physical and mental health”. 2007). menurut mereka pembelajaran ini adalah berterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangan keupayaan minda kanak-kanak tersebut. illustrations. kajian ini banyak memperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru (pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius. behavior. Shonkoff et. al. and diagrams into inquiry-based instruction” (Kathy Cabe Trundle. Menurut Jack P. ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran 42 . “Toxic stress in early childhood is associated with persistent effects on the nervous system and stress hormone systems that can damage developing brain architecture and lead to lifelong problems in learning. Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui Jack P. 2009) “The basic architecture of the brain is constructed through an ongoing process that begins before birth and continues into adulthood” (Jack P. Shonkoff et. ini berikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima oleh kanak-kanak.

(Jack P. 2007). Walaubagaimanapun. setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itu merupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinya sendiri. kerana diusia awal. Kesimpulannya. ianya mula diperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak. Merujuk kepada “sensitive periods”. “Getting things right the first time is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later” (Jack P.tersebut. 43 . Dalam pada itu. terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakan tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari dengan teori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalam bidang perkembangan manusia dan kanak-kanak. ini lebih efektif daripada membentuknya di usia dewasa. Menurutnya “sensitive periods” merupakan satu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. fokus mereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanakkanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampu bergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampu melihat hala tuju mereka. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriously damaging”. Shonkoff et. Membentuk kanak-kanak adalah berdasarkan kecenderungannya dari usia awal. 2007). Shonkoff et. al. kanak-kanak lebih terdedah dengan “sensitive periods” yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokus dan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang mereka tertarik secara semula jadi. al.

Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahan- 44 . sentuhan. melihat. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahanbahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka. rasa dan bau. semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar. pengalaman sains awal membuka jalan dan menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa hadapan.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan meneroka alat fizikal mereka. maka semakin meningkat minat dan keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan bahasa.7.

Secara tidak lansung. Interaksi antara mereka akan membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai konsep-konsep. NJ: Prentice-Hall Craik. 1977. (1972).bahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanakkanak dalam aspek ini. San Francisco : Jossey-Bass. 45 . J. A. Englewood Cliffs. Teaching children science: A discovery approach (5th ed. Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali.F. (1986). selain itu. Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanakkanak 0-4 Tahun. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . Mastura Badrzis. Rohani Abdullah. Damon. Level of processing : A framework for memory research. W. The Social World of Child.R.. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. pendidik perlu berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan itu. membuat ramalan melalui eksperimen ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. (2000). Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanakkanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanakkanak meneroka alam sekeliling. Tanjong malim.M dan Lockhart.S. 11 : 671-684. CURRICULUM 507 229 Bandura. Abruscato. RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI Aminah Ayob. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 2008.).I. Boston: Allyn & Bacon.

National Scientific Council on the Developing Child. (2007). D. A.pdf. S.k12.). 607 88 Harlan. 1996.. 5&6. Dialogue on Early Childhood Science./SCL22-0429A_AM_Trundle.speaker. Englewood Cliffs. al. Lumpe. Diperolehi dari http://public. Mathematics. D.ga. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Center on the Developing Child at Harvard University. Journal of Research in Science Teaching. & Staver. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD AAP010074D2006TTP. Early explorations in science. Diperolehi dari http://www.ngsp. Mathematics and Technology.358044 3. pada 26 Februari 2010. Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006). Teaching Science During the Early Childhood Years. Kathy Cabe Trundle (2009). & Rivkin. UK: Open University Press. J.Rubba P.T.R. Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan. FISHER CURRICULUM also has 1st ed. (1996). (1979).Attitude change of elementry teachers according to the curriculum studied during workshop participation and their role as model science teachers. FISHER CURRICULUM 372. Dewan Bahasa dan Pustaka. The Science of Early Childhood Development. Selangor. Diperolehi dari www. Jas Laile Suzana Jaafar.pdf. J. NJ: Merrill Curriculum 507 375 Johnston. Jacqueline Jones (1999). Diperolehi daripada http://www.pdf pada 26 Februari 2010. M. Journal of Research in Science Teaching. (1996).aspx/Dialogue on Early Childhood Science.us/DMGetDocument. Shonkoff et.com/Portals/0/.doe. 1995.utm. 16. Sydney: Prentice Hall Australia. 19-24. CURRICULUM 507 437 Jack P. Technology for children. Peer collaboration and concept development.pdf Gabel.Universiti Teknologi Malaysia.fp. Harlan & Jelly (1989). Science experiences for the early childhood years: An integrated approach (6th ed. pada 26 Februari 2010.. The Ohio State University. J.gov/pdf/Shonkoff. and Technology Education/First Experiences in Science. Buckingham.Edward Chittenden. 32(1) : 71-98. Ampang. 46 .

156 & 159. Diperolehi dari http://www.Bhd.M (1990). Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. Surayah Zaidon & Haslinda Md.Universiti Sains Malaysia.Bhd. pada 26 Februari 2010. Ali. Sydney: Prentice Hall Australia. Oxford fajar Sdn.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide.R. Canadian Journal of Psychology. Bentong. M Quillan et. 44. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. PTS Publication & Distributor Sdn. Bentong. Level of processing : A retrospective commentar on a framework for memory reseacrh. 2008.ct. 2004.Lockhart.F. Publication & Distributor Sdn. 2008. Shah Alam. Rohani Abdullah. Science for children (2nd ed. Bayi Cerdik. FISHER CURRICULUM 372. Pendidikan Prasekolah. Selangor Darul Ehsan. Psikologi Pendidikan.). State Board of Education. Pahang. Sikap & keyakinan guruguru prasekolah dalam pengajaran sains awal. (2007). pdf. 47 . Selangor.sde.I. Suppiah Nachiappan. 87-112. Pahang.S dan Craik.Bhd. 2003. Vyogtsky (1984). A Guide to Early Childhood Program Development. Nani Menon & Rohani Abdullah. Mark K. al.3044 1 Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004). Shah Alam.