TUGASAN

: 1) 2)

PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH

TAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

NAMA :

1) 2) 3) 4) 5)

CHRISTOPHER ANAK BARAT NOVIE ADILAH SONDIG TAI CHEN HIUNG NORHAFIZAH BT MANAN HISHAM JAIMIE

FAKULTI JABATAN TEMPAT SEMAKAN : : :

:

SENI DAN MUZIK PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DEWAN TAMAN BERNAM 1 ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM

1

PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL ( AT 31 ) Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SHV 4193)
Kumpulan 4 Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK
Tugasan berkumpulan Disediakan oleh:

Nama

Christopher anak barat Novie adilah sondig Tai chen hiung Norhafizah bt Manan Hisham Jaimie Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM

2

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA/SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 4.1

PENGENALAN DEFINISI SAINS AWAL DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KURIKULUM PERMATA Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-Sains)

4 6 9 12

12 12 16 21 25 29

4.2 4.3

Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 4.4 4.5 4.6 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK.

5.0

34

6.0

KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL KANAK-KANAK. 38 45

7.0 KESIMPULAN RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

3

1.0

PENGENALAN Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalam

lingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telah dimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuaran kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sains seharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakan bahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagi Pendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata. Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspek

perkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. Penetapan Sains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapat belajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuan sendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaan yang membuat binaan asas tidak stabil. Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dan keadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, di muzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kita menggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan

4

Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan fakta dan konsep. Pengetahuan sains membolehkan mereka memahami fenomena yang terdapat di sekeliling mereka. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru.oleh kanak-kanak. serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada. 5 . Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. Sebagai bidang ilmu. sains membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling.

2. 6 . Oleh itu. menunggang basikal. Bidang pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. pendedahan awal dalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasa tanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanakkanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. Merujuk kepada pendidikan sains awal. Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerang dan memahami sifat alam.sains adalah pengetahuan yang diperolehi melalui aplikasi proses saintifik. Dengan kata lain. Interaksi positif yang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalam pembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif. membuat ketulan ais. Pengetahuan. mengasah pensel ataupun memasang lampu. memerhati serangga. sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanakkanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka. Definisi Sains awal adalah subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari apabila mereka bertanyakan soalan. Dengan kata lain. sains adalah proses yang melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat berhubung alam semula jadi. Menurut Joseph Abruscato (2000). konatif dan afektif.0 DEFINISI SAINS AWAL Umumnya. ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran.

sentuhan.Menurut Johnston (1996). antara tujuan pendidikan sains adalah : Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak-kanak. Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubung dengan fonomena yang dialami. Harlan & Rivkin (1996). Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kali ditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubung sesuatu yang menarik perhatian mereka. rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik. Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian. kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahu atau inkuisitif. Melalui proses ini. aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanakkanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran. Justeru. Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat 7 . Soalan-soalan ini biasanya berkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamat memberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberi ruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri dengan bantuan guru.

8 . analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan.Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif. kritis. Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni.

Umumnya. membuat rumusan dan membina pengetahuan yang berasaskan pengalaman saintifik. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimen yang berlaku secara spontan setiap hari. menyoal. Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali dan memahami persekitarannya. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanakkanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan mereka menyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. proses tumbesaran. manusia dan benda di persekitarannya. haiwan. Pengalaman ini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir. kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomena alam semula jadi. 2003). maka akan timbul beberapa soalan seperti “Apa ini?”. “Bagaimana ia berfungsi?”. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalam persekitaran. “Kenapa?”. galakan dan masa bagi memenuhi keperluan mindanya. Maka mereka perlu diberikan peluang. cuaca. 9 .0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Isaac Asimov (1994). Apabila mereka tersentuh objek.3. menyelesaikan masalah. Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepada setiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awal kanak-kanak. Sains ialah cara kita berfikir dan melihat dunia persekitaran kita. Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpu kepada satu jawapan sahaja. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi.

meneroka persekitaran. menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. Apabila kanak-kanak terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba. Ia juga adalah sesuatu yang boleh menimbulkan rasa ingin tahu. Sains adalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanakkanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dan kemampuan kanak-kanak. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri. berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dan kesan atau kejadian dan peristiwa. Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanak dengan berterusan. meramal. maka 10 . serta ingin tahu dan terokai. tidak kira dimana kita berada. memerhati. Pada kanak-kanak pra sains adalah pekara yang mereka hairan. menggalakkkan minat ingin tahu. 2003). rasa takjub. minat dan proses penyelesaian masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah. Sains adalah suatu proses memerhati.Brewer. secara tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapat maklumat secara saintifik. Dalam pendidikan awal kanak-kanak. proses sains adalah suatu pembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan fakta sains. 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud di sekitar kita.

Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanakkanak. Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza (Suppiah Nachiappan. sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yang tersendiri.beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. Menurut Piaget. 11 . Untuk memahami perkembangan. sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. 2008).

Melalui cara ini. pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahaman bayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidak dipleajari seperti menghisap. Walaubagaimanapun. Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebut serta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini. memegang dan melihat. Menurut Piaget.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (PraSains) Dalam isi kandungan Kurikulum Permata. Piaget memanggil corakcorak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasa berubah. proses perkembangan 12 . bayi dapat menyesuaikannya kepada pengalaman-pengalaman baru yang dialami.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. 4.4. lama-kelamaan dia akan belajar bahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisap putting susu ibunya atau menghisap jari. Contohnya bayi yang berumur 2 bulan sudah mempunyai skima menghisap. bidang sains awal terdapat dalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkan pembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran peringkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun.0 KURIKULUM PERMATA 4.

bayi lebih matang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yang pelbagai dalam situasi yang berbeza. Menjelang usia 3 bulan.kognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapanpenghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile Suzana Jaafar. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencari satu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. bayi semakin mahir mengawal kepala dan bahagian dada ketika meniarap. Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori dan motor. Bayi juga sudah boleh memusingkan badannya dengan sendiri. Di penghujung umur 6 bulan. Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui lima deria manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objek iaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan. Menjelang usia 4 bulan. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi. Bayi akan mula menunjukkan rasa terujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok bila diagah. Pada usia 4 hingga 6 bulan. Melalui ‘uji kaji-uji kaji’ ini bayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identity yang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik- 13 . 1996). bayi sudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermain dengannya. bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabila ditiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya.

melantun apabila dilambung. Selain itu juga. Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu. mengetuk. (Aminah Ayob et al. Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera. Disamping itu ingin meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin tahu. menolak dan melihat kesan tindakannya ke atas sesuatu objek. merasa. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstif yang berbeza. kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria mereka pada peringkat kanak-kanak. ingin memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah). mereka akan membina pengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yang akan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya. 2008).karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain (Aminah Ayob et al. memegang. Menurut Piaget. berkecai apabila jatuh dan sebagainya. Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencuba dan mengeksperimenkan. 2008). Pusat Perkembangan Kurikulum. Semakin banyak mereka mempelajari sains. kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam di dalam air. Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itu 14 .

Meningkatkan deria lihat dan menanam perasaan ingin a. Kaedah a. 2003). b. serangga. Menggunakan barang mainan yang mempunyai pelbagai fungsi. a. 4. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan. Ini adalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sains dan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & Rohani Abdullah. • Berkomunikasi dengan bayi semasa menakapnya. b. • Bermain dengan bayi dengan memanggilnya dari lokasi yang berbeza. 15 . • Permainan yang menggunakkan pertembungan mata.Memupuk kemahiran menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Meletakkan bayi pada posisi yang berbeza-beza. • Menggunakan gim kanak-kanak untuk bayi bermain sendirian. • Membawa bayi bersinar-sinar melihat persekitaran sambil bercakap-cakap dengannya dan memperkenalkan beberapa jenis benda hidup seperti daun pokok. Objektif Pembelajaran 1. bunga. • Menggantung permainan di atas katil bayi untuk meransang daya tumpuan. Mengagah bayi dari pelbagai posisi. 2. 3. Cadangan Aktiviti • Baringkan bayi di atas katil bayi. letak di kerusi atau kerusi bayi dalam kereta. Mendukung bayi dalam keadaan vertikal. Menayangkan kepada bayi mainan pelbagai bentuk dan warna yang menarik. Kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perspektif yang berbeza.di mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif. baring dengan sokongan bantal. Membezakan warna dan objek.

Contohnya. pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan peristiwa secara lebih berkesan. Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semua 16 . Mereka juga mula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakang sesuatu. ia akan berbunyi. Hasil daripada kemahiran ini. (Aminah Ayob et al. Pada tahap perkembangan ini. 4. membina dan memecah dan membina semula. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan yang berlaku. dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan bermatlamat. Selain itu juga. perkembangan bayi sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. menghadap ke depan atau ke belakang. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Pada umur 7 hingga 12 bulan. 2008). 2004). Selain itu. ( Rohani Abdullah.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan Menurut Piaget. pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. bayi sudah dapat menyusun dan mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. suka menyusun.tahu. kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus wujud walaupun tidak kelihatan. Mereka amat gemar melakukan aktiviti mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci.

Akhir sekali. mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiada di depannya ketika itu. Intervensi yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagai bunyi dan meningkatkan deria pendengaran. (Aminah Ayob et al.deria termasuk deria rasa. Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahaman cirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah kain ataupun di belakang penjaga. mengenali objek. Selain itu. beliau sudah pandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya. (Aminah Ayob et al. Pada peringkat ini. apabila 17 . dapat mengenali dan menamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. Misalnya. membezakan warna dan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. seorang bayi berusia 9 bulan. 2008). Akan tetapi. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayi mula memahami ciri ‘kekalan’ pada objek yang terdapat di sekitarnya. Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri. membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri. Contohnya. Mereka amat suka meneroka dengan menyentuh semua barang dalam persekitarannya. 2008). bayi hanya terikat kepada tempat yang tersorok.

Jadi. mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupun menangis. bayi tersebut tetap mencari bola di belakang abangnya. Bayi sudah berupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang dengan mewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental. (Rohani Abdullah. Peningkatan kebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badan bayi membantu mereka mengambil bahagian permainan cikucak. secara langsung dalam Kurikulum Pendidikan Sains Awal 18 . Panggilan ini mengembirakan ibu bapa. 2004). Mereka akan mencarinya pada tempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut.abangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain. Dia sudah dapat memahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. yang akan terus memberi galakkan kepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilang bagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad. Pada hujung peringkat kecil ini. apabila mereka ingin mendapat perhatian ibu. misalnya ibunya akan wujud setiap kali mereka menjerit ataupun menangis. bayi berkebolehan mengawal bahasa dengan menggunakan dua perkataan seperti “papa” ataupun “mama”. Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapat menjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan.

• Mencari bunyi: contoh dapatkan alat muzik atau kotak muzik. KAEDAH a. OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Memperkenalkan pelbagai bunyi dari sumber yang berlainan. • Bermain dengan objek yang berbeza bentuk dan warna (alat mainan mobil). • Menggunakan boneka dalam bercerita atau memoerdengarkan lagu warna dan objek yang berlainan. CADANGAN AKTIVITI • Memanggil nama bayi dengan intonasi yang berbeza. Tanya bayi “bunyi apa tu? Dari mana datangnya bunyi tu?” mula mencari bunyi tersebut bersama bayi dengan cara merangkak bersamasama. • Bermain barang mainan yang lembut atau boneka yang berwarna terang dan berbeza. Menggalakkan bayi bermain dengan objek yang berlaian bentuk dan warna yang berlainan. Ucap tahniah pada bayi apabila menjumpai mainan tersebut. 19 . Memperkenalkan kepelbagai bauan yang berbeza. Kebolehan membezakan pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria pendengaran. Membezakan a. Bercakap dengan bayi b. • Mainkan rentak muzik atau alunan nasyid yang berlaian setiap hari. bunyikan dan sembunyikan. b. 2.Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan. • Mengetuk objek berbeza yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza di hadapan.

pada peringkat usia 12 hingga 18 bulan. bungkuskan dengan pembalut yang berbeza warna dan hayun dan tayangkan di depan bayi.Membezakan bauan yang pelbagai dan meningkatkan kepekaan deria bau. dan reka cerita sendiri.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun Menurut Rohani Abdullah (2004). Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagi seorang sanitis kecil. Membacakan buku dengan meletakkan bayi di atas pangkuan bayi. membezakan sesuatu objek. 3. Cari peluang untuk bunyikan bunyi yang biasa pada pendengaran kanak-kanak. • ‘Spider’ menggunakan labah-labah. • Letakkan bauan yang berbeza dalam helaian kain/tisu. 3. • Tunjukkan buku cerita yang hanya ada gambar atau lukisan. Kanak-kanak pada usia ini juga 20 . Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan dan mengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif serta menunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikan cabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain. menamankan anggota badan. 4.‘incy wincy’. Mengenali dan a. • Menujukkan buku bergambar berwarna (tanpa tulisan) dan membaca bersama-sama.

kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidak semestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. kanak-kanak ini akan mengalami perkembangan kemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol dan memutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya. Menjelang usia 18 bulan. kanak-kanak ini semakin meningkat dan juga memahaman terhadap kekekalan objek kepada penguasaan bahasa juga tumpuan mempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untuk menanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada. kanak-kanak akan menghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkan kemahiran kognitifnya. dalam Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor. Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan. Contohnya. iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. Oleh itu. (Suppiah Nachiappenet al. 2008). di mana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasi pemikiran. kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalami sendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek ini 21 .cuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagi menyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya. Bukan itu saja. kanak-kanak ini boleh mengetahui untuk menggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwa bagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. Pada usia ini juga. Oleh itu.

namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atau objek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiran penumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakan warna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakan buku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba (Rohani Abdullah. kanak-kanak ini masih dalam jangka masa pemerhatian yang semakin bertambah. 2004). mereka akan dapat mengingat lebih banyak perkara. Oleh itu. Pada peringkat ini.untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yang sama(Aminah Ayob et al. Sementara itu. 2008). kanak-kanak pada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakan pelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka. Fokus Modul Umur 1-2 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan persekitaran lagi melalui kebolehan penggunaan kanak-kanak deria menyesuaikan meningkatkan diri dengan serta kemahiran 22 . Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belum menguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi.

Meningkatkan deria melihat dan menyentuh KAEDAH Membacakan buku CADANGAN AKTIVITI • Gunakan buku cerita bergambar yang besar dan berwarna warni serta mempunyai tekstur yang berbeza dan biarkan kanakkanak membolak-balik muka surat. • Bawa mereka keluar dan biarkan mereka mendengar pelbagai bunyi yang berlainan yang mempunyai maksud dalam kehidupan mereka contoh dengan bunyi burung. menghidu dan meras buahan b. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa a. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa. Menyeidakan pelbagai • Sediakan buah-buahan seperti oren. dan anggur. pelbagai bunyi dari persekitaran a. siren ambulans. 23 .penumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. jambu merah dan hijau. bergambar sambil memangku anak tatih di atas riba permainan berfungsi ada dan hilang. mendengar. 2. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. 3. 3. menyentuh. dan merasa.menghidu. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria a. bahan yang membolehkan kanak-kanak melihat. Memperdengarkan tersebut. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. 2. Bermain dengan • Hide and seek biarkan kanakkanak melihat pengasuh bersembunyi dahulu sehingga mereka memahami permainan. menyentuh tekstur kulit. • Galakkan mereka melihat. tangisan kanak-kanak lain dan sebagainya.

kanak-kanak di peringkat awal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan makna tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. Oleh itu. ( Jas Laile Suzana Jaafar. 1996). 24 . seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapu sebagai kuda . 4. Oleh itu. Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalam menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif. Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanak melalui arahan. Tetapi biasanya kanakkanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpa disedari.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun Pada tempoh usia ini. contohnya. 1988). ulasan. Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlaku perubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula boleh menggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk perwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mudah. dan soalan dengan mengambil kira kebolehan pemahaman bahasa anak (Damon. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka.Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun. ibu bapa sentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabah dalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positif dan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya.

Berdasarkan teori piaget. Oleh itu. kanak-kanak masih menggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesan information dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semula informasi. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 25 .1972. 1990). Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan dan memantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda dengan perkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agar dapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkat awal. tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. Lockhart dan Craik. membuat penelitian. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan.lambang-lambang. (Craik dan Lockhart. pada peringkat praoperasi. objek dan perkataan. Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atau perwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali peristiwa yang lalu.

Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 1. dengar dan bau serta mematapkan perkembangan bahasa.Menydiakan merangsang deria untuk sesuatu benda. • Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. a. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. Meningkatkan deria sentuhan. 4. aktiviti penggunaan mengenali • Letakkan objek yang berkainan di dalam kotak suruh mereka mencari objek yang dikehendaki tanpa melihat ke dalam kotak. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. 2. • Menutup mata kanak-kanak dan biarkan mereka merasa 26 . 3.1. Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria. Peningkatan kemahiran meneliti sesuatu benda mengguanakan deria ii. dengar dan bau serta memantapkan perkembangan bahasa. • Meningkatkan deria sentuhan.

• Pelbagai jenis objek yang digunakan yang boleh dikenali berdasarkan bunyi. • Memperkenalkan kepada anak tatih pelbagai benda dan makanan serta fungsinya. Agaknya apa yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan 27 . 1. • Memerhati benda-benda hidup di sekitar. Merasai perbezaaan melalui sentuhan dan merangsang perkembangan afektif dan emosi. • Berlakon. a. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu. lembut dan lainlain sambil memeperkenalkan perkataana-perkataan baru tersebut.iii. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. dan menamakan objek dengan mata yang tertutup. • Menyanyi.Mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai cara untuk menguasai bahasa dan menambahkan ilmu • Bercerita bersama kanakkanak. 2. bentuk dan tekstur. • Sediakan permulaan objek yang berbeza teksturseperti kasar. licin. • Berjalan di atas permukaan yang berbeza seperti rata dan tidak rata. bau. a. Gunakan peluang yang ada untuk melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti berfikir. Sebagai contoh : mengenai ‘ pokok tomato kita ni berbuah sangat lebah dan pokoknya juga tinggi.

kelebatan buah pokok ini’ ? 3. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknpologi dalam kehidupan seharian disamping meningkatkan daya kreativiti dan menguatkan otot-otot tangan. Mendedahkan kepada anak tatih barangan berteknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti gunting. mereka dapat menyoal. • Sediakan gunting kanakkanak dan suruh mereka mengunting bentuk dan objek yang berlainan tetapi mesti dengan pengawasan orang dewasa. tetapi sebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakan 28 . Biar mereka guntung bentuk yang diingini oleh mereka. 4. • Membuka peti ais. Dalam tahap usia ini mereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini. kanak-kanak ini akan mula berupaya menerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri. peti ais basikal dan sebagainya. memahami jawapan dan dapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun Mengikut Teori Psikososial Erikson. Mereka mempunyai persekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak. Perkembangan bahasa berkembang dengan cepat. mengenalkan barangan di dalamnya sambil menerangkan fungsinya ‘menyejukkan’ beri peluang anak tatih bermain dengan basikal atau trisikal sambil pengasuh menerangkan fungsi ‘kayuh’ 4.

Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakin meningkat. kanak-kanak telah berkeinginaan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian. Pada umur 3 hingga 4 tahun.2002).hal ini kerana mereka bimbang dan malu apabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan orang lain (Aminah Ayob et al. Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang dan masa hadapan. Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umur ini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka. Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk menyatakan sesuatu. susun angka mudah ikut urutan dan nama anggota badan.begitu juga. Fokus Modul Umur 3 hingga 4 Tahun 29 . kanak-kanak ini boleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna. 2008). Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individu yang berberada di sekeliling mereka. Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. maka ia akan memperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takut dan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas Laile Suzana Jaafar.kehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa. Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan. empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis.

Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif. bentuk dan warna. menumpukan perhatian objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada penggunaan teknlogi dalam kehidupan. 4. membuat pengamatan dan analisis.Fokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan. 2. 6. membuat penelitian. bentuk dan warna. mahir dan kaitan objek/situasi dengan rutin harian. Kurikulum Pendidikan Sains Awal Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun. sentuhan. Memahami kemahiran penggunaan. 5. Mempertingkatkan kemahiran deria. 7. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa. Meningkatkan deria rasa. Intervensi yang dijalankan adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut : 1. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI 30 . 3.

dan bentuk seperti kunci. 2. a. a. • Ajak kanak-kanak meneroka dan mendengar setiap bunyi yang dihasilkan. sikat. Agar lebih menarik. Memberikan peluang kanakkanak menerokai melalui pengalaman langsung. Bermain pasir/ air • Sediakan bekas diisi dengan air atau pasir yang berlainan. Meningkatkan deria rasa. Mempertingkatkan kemahiran deria. • Ajar kanak-kanak memasukkan tali ke dalam lubang objek 31 . bau dari sentuhan. 3. 4.1. Warna/ tekstur. a. • Minta kanak-kanak memasukkan tangan ke dalam karung tersebut meneka dan menamakan objek berdasarkan tekstur. bau dari pelbagai objek yang berbeza bentuk dan menamakannya a. bau tanpa melihatnya. sentuhan. • Sediakan tali sederhana halus dan objek yang berlubang ditengahnya untuk dimasukkan tali ditengahnya. Memperdengar dan memperkenalkan pelbagai objek yang berbeza untuk bunyi yang berbeza • Letakkan di dalam karung kecil objek-objek yang berbeza rupa. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. tin dan lain-lain. bentuk. • Meneka bunyi objek yang hilang boleh mempertingkatkan daya kemahiran deria dan mefokus. • Biarkan kanak-kanak bermain dengan selesa mengikut kehendak mereka. Menjahit. dalam keadaan mata tertutup teka bunyi apa yang dihasilkan atau bunyi yang tidak terdengar. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai tekstur dan suhu yang berlainan. menumpukan perhatian dan pengamatan. Boleh sediakan bekas yang berbagai bentuk untuk memberikan peluang kepada kanak-kanak menerokainya.

b. burung (atas pokok). • Lebih menarik jika disediakan b. Meningkatkan kemahiran mengimbangi tangan dan jari dan meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa. ikan (dalam sungai/laut). deduktif. c. Mendedahkan kanak-kanak dengan pengalaman langsung. e. a. bentuk dan warna. • Sediakan replika/ permainan binatang yang menarik dihadapan kanak-kanak (Mini World Play Materials ). binatang buas (dalam hutan). a. Berbual dengan kanak- kanak tentang perbezaan rasa. 5. • Minta kanak-kanak asingkan c. membuat pengalaman dan analisis. Menyediakan persekitarann yang menggalakkan pemikiran analogi. dan membuat pengalaman dan analisis sifat bahan. Ajak mereka merasa makanan/ minuman yang mereka sediakan. 6. Memasak dan merasa : Ajar dan ajak kanak-kanak memasak dan menyediakan masakan ringkas atau minuman yang pelbagai rasa. tanah liat dan puzzle. • Berbual dengan kanak-kanak untuk menggalakkan penggunaan bahasa dan perkataan yang sesuai semasa papan imaginasi bertemakan safari. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan secara analogi dan deduktif. Belajar menggunakan bahan yang ada untuk menyelesaikan masalah dan belajar mencuba dengan menggunakan strategi yang sedia ada. Bermain lego.dengan perlahan. antara replika binatang-binatang itu di atas papan imasginasi safari contohnya. a. tekstur bentuk dan warna bahan masakan/ minuman. jelas dan berulang-ulang. d. Mengasingkan replika binatang/ benda mengikut kumpulan. 32 . Bereksperimen dengan air. 1.

Memahami kemahiran pengunaan. • Sediakan permainan pelbagai jenis tekstur dan material yang boleh direndamkan dalam bekas yang berisi air. 33 . ikan. kerusi. panjang dan lain-lain. Melabel objek/situasi • Ajak kanak-kanak membantu melabekan objek atau situasi tertentu di dalam kelas atau sekitar sekolah. bulat. • Sambil melabel. bekas plastik dan lain-lain. Contohnya tinggi. • Tunjuk contoh hasil kerja diikuti dengan galakkan dan pujian yang selari dengan pencapaian hasil kerja. ajak mereka berbual tentang objek atau situasi tersebut. • Galakkan pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. makna dan kaitan objek/ situasi dengan rutin harian. 7. span. rendah. • Galaka pembinaan daya kreatif dengan memberi satu permasaalahan. besar. bunga. reka cerita fantasi untuk lebih menarik.pengasingan dibuat. a. • Ajar kanak-kanak menggunakan alat permainan. tali. Anak patung. kecil meja.

5. Membuat permerhatian atau pencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains. Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi. air dan pasir serta bahan- 34 . Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif. Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAKKANAK Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam “Sikap & keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal” . membuat inferens dan membentuk hipotesis. terdapat enam komponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secara bersepadu. Kefahaman konsep asas serta penguasaan kemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok. dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. konsep ruang. Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. Tambahan pula. Kemahiran proses sains membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta memupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. proses sains dan penyelesaian masalah. memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Komponen perkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadap sains.

bahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi. Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran (mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu. kemahiran serta sikap yang bersesuaian dengan subjek yang diajar. Para pendidik diharapkan faham. kepuasan dan keseronokan serta perkembangan kanak-kanak. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan konsepsi. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk dan menanam sikap yang sesuai terhadap sains. kepercayaan serta nilai yang dihayati guru turut mempengaruhi corak Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran. Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan. Sikap dianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang khususnya dalam pendidikan.1997). Kepercayaan berkait rapat dengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepada pendidik yang berada di dalam kelas. Bandura (1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utama 35 . Selain sikap. Kajian turut menunjukkan sikap guru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadi ikutan murid-murid(Gabel & Rubba. menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan. sikap serta kepercayaan guru tentang sains sering mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sains awal kanak-kanak. berlakon dan mendengar atau menonton cerita kanak-kanak.

Efikasikendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat. Umumnya. individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanya akan dihargai. Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yang sama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi ‘keuntungan’ kepadanya. Menurut Bandura (1986).yang memandu tingkah-laku. kita membina jangkaan- jangkaan( expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang keyakinan an keupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan. Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaan hasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan ‘hasil kerja’. Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkah laku tersebut. minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam “Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan”. perkembangan kognitif pelajar dapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah. Dengan ini. kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golongan yang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih tinggi. Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. 36 . Disebabkan inilah pembangun memilih projek untuk membangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkat ini. usaha dan ketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi.

Menurut Lumpe & Staver (1995). Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa Melayu Malaysia berkata. Oleh itu. grafik. pelajar hilang minat terhadap sesuatu pembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalah bahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik. Dr . guru boleh bermula dengan aktiviti ‘sains harian ’iaitu perbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari. Bustam Kamri. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains. audio. Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciran pelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik. Seterusnya.Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. proses pengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukan guru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanakkanak. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar. matapelajaran Sains adalah begitu penting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arah kemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun 2020. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains. penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks. Tambahan pula sejak kebelakangan ini. Sains di peringkat pra- 37 .

sekolah katanya. Dalam menjana pendidikan. 38 . pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan “ilmu” atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Selaras dengan itu. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuknya yang praktikal. 5. adalah dunia sebenar dan pengalaman harian. Secara umumnya. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak. Ini secara tidak langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari dengan pengalaman harian mereka. pembelajaran awal adalah sangat penting untuk kanak-kanak. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. pembelajaran sains awal banyak dikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyak individu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan dan pembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting.

Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akan membuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan seperti membuat andaian pilihan. children make choices. and the work they produce. and emerging skills through their conversations. Dalam pada itu. memberi contoh perlakuan dan membawa mereka meneroka kepada sesuatu yang ‘aneh’ iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka. drawings. adalah sangat penting menjana pemikiran kanakkanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi. al.Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden dan Jacqueline Jones (1999) yang menyatakan “Dialogue on Early Childhood Science. voice opinions. and perform various investigations. dan akan memperkatakan pendapat mereka melalui perkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. their questions. Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K. Mathematics and Technology” yang menyebut. understandings. and Technology Education/First Experiences in Science. such as constructions. Mathematics. or writings”(Bredekamp dan Rosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ). their actions. Setelah itu. kanakkanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yang tersendiri. (2007) didalam “A Guide to Early Childhood Program Development”. “in active science programs. Kajian ini turut 39 . children might demonstrate their interests. In such settings. M Quillan et.

pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. M Quillan et. kanak-kanak harus dibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agar dapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapat menjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesi pembelajaran mereka diperingkat awal tersebut. Menurut French (2004) di dalam Kathy 40 .mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tiga peringkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak adalah sangat aktif dan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru. dan. Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut. “His contributions can be witnessed in early childhood settings which focus on providing direct experience with materials and peers. maka melalui pelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri. Menerokai idea baru. al. 2007). Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaran sains diperingkat awal kanak-kanak. iaitu: Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang menarik.” (Mark K. Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkan pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy Cabe Trundle (2009) dalam jurnalnya “Teaching Science During the Early Childhood Years”. and encouraging the pursuit of individual interests and questions.

tetapi melihat kepada bidang yang diminati oleh kanak-kanak tersebut. Science and Literacy provides a 41 . Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidak memberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilang arahnya. “Young children need quality science experiences during their early childhood years. Merujuk kepada kenyataan tersebut. Kanak-kanak akan lebih cenderung untuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedah kepadanya didalam menganjak kedewasaan. yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dan kemurungan. Sehubungan dengan itu. memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yang saintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaan akademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. & GarciaMilla (1992).Cabe Trundle (2009) “Young children are motivated to explore the world around them. pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanak adalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepada sesuatu bidang yang yang digemarinya. Kanakkanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebih berdaya maju dengan pelbagai kelebihan. and early science experiences can capitalize on this inclination”. di dalam Kathy Cabe Trundle. Maka dengan itu. kecenderungan kanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendak atau keinginan ibu bapanya sahaja. 2009). Kuhn & Schauble. “Supporting children as they develop scientific thinking during the early childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills to other academic domains which may support their academic achievement and their sense of self-efficacy” Kuhn & Pearsall (2000).

al. Selain itu. Shonkoff et. ini berikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima oleh kanak-kanak. menurut mereka pembelajaran ini adalah berterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangan keupayaan minda kanak-kanak tersebut. illustrations. “Toxic stress in early childhood is associated with persistent effects on the nervous system and stress hormone systems that can damage developing brain architecture and lead to lifelong problems in learning. and both physical and mental health”. Kajian ini mengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal (sebelum lahir) sehingga dewasa. 2009) “The basic architecture of the brain is constructed through an ongoing process that begins before birth and continues into adulthood” (Jack P. ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran 42 . 2007). behavior. al. and diagrams into inquiry-based instruction” (Kathy Cabe Trundle. a standards-based curriculum. kajian ini banyak memperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru (pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius. Menurut Jack P. Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaran sains awal kanak-kanak melalui Jack P. al.systematic instructional framework. (2007) melalui jurnal mereka yang bertajuk “The Science of Early Childhood Development”. Shonkoff et. This program also effectively integrates text. Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akan memberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri. and high quality teacher resources. (2007). Shonkoff et.

Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari dengan teori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalam bidang perkembangan manusia dan kanak-kanak. al. terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakan tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. Menurutnya “sensitive periods” merupakan satu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. (Jack P.tersebut. 2007). ianya mula diperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak. Shonkoff et. al. fokus mereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanakkanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampu bergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampu melihat hala tuju mereka. Kesimpulannya. Membentuk kanak-kanak adalah berdasarkan kecenderungannya dari usia awal. Merujuk kepada “sensitive periods”. 2007). kerana diusia awal. setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itu merupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinya sendiri. ini lebih efektif daripada membentuknya di usia dewasa. kanak-kanak lebih terdedah dengan “sensitive periods” yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokus dan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang mereka tertarik secara semula jadi. Dalam pada itu. 43 . “Getting things right the first time is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later” (Jack P. “Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriously damaging”. Shonkoff et. Walaubagaimanapun.

Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan meneroka alat fizikal mereka. rasa dan bau.7. semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar. pengalaman sains awal membuka jalan dan menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa hadapan. maka semakin meningkat minat dan keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan bahasa. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahanbahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka. melihat.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. sentuhan. Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahan- 44 .

Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. Level of processing : A framework for memory research.I. Teaching children science: A discovery approach (5th ed.. A. pendidik perlu berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan itu. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. Interaksi antara mereka akan membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai konsep-konsep. Boston: Allyn & Bacon. The Social World of Child. RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI Aminah Ayob. (1986). NJ: Prentice-Hall Craik. CURRICULUM 507 229 Bandura. W. Tanjong malim.F. Mastura Badrzis. (2000). San Francisco : Jossey-Bass. Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanakkanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanakkanak meneroka alam sekeliling. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . J. Rohani Abdullah. membuat ramalan melalui eksperimen ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. 1977.S. Damon. 2008. 45 . Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanakkanak 0-4 Tahun. Secara tidak lansung. 11 : 671-684.).bahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanakkanak dalam aspek ini. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. selain itu. Englewood Cliffs.R.M dan Lockhart. Abruscato. (1972).

Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006). S. pada 26 Februari 2010. Diperolehi daripada http://www. Buckingham. Shonkoff et.R.utm. National Scientific Council on the Developing Child. M. (2007). (1996). al. NJ: Merrill Curriculum 507 375 Johnston. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dialogue on Early Childhood Science. 1996. Selangor.pdf pada 26 Februari 2010. J. The Ohio State University.ga. Diperolehi dari http://www. pada 26 Februari 2010. 16. Englewood Cliffs. Journal of Research in Science Teaching.Rubba P.doe. The Science of Early Childhood Development.T. Perisian pengajaran berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan.ngsp. and Technology Education/First Experiences in Science.. Technology for children. Jas Laile Suzana Jaafar.gov/pdf/Shonkoff. Journal of Research in Science Teaching. (1979). Mathematics and Technology. Peer collaboration and concept development. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja. Sydney: Prentice Hall Australia. Harlan & Jelly (1989). Kathy Cabe Trundle (2009).fp. UK: Open University Press. J. 5&6.358044 3. D.speaker. Lumpe. CURRICULUM 507 437 Jack P.Edward Chittenden. American Association for the Advancement of Science (AAAS). 19-24. 46 .. FISHER CURRICULUM 372.Universiti Teknologi Malaysia. & Staver. 1995. Ampang. & Rivkin.pdf Gabel. Center on the Developing Child at Harvard University./SCL22-0429A_AM_Trundle. Jacqueline Jones (1999).aspx/Dialogue on Early Childhood Science. 32(1) : 71-98. 607 88 Harlan.Attitude change of elementry teachers according to the curriculum studied during workshop participation and their role as model science teachers. Diperolehi dari http://public.k12.us/DMGetDocument.pdf.). D. A.com/Portals/0/. Early explorations in science. J. Teaching Science During the Early Childhood Years. Science experiences for the early childhood years: An integrated approach (6th ed. (1996). Diperolehi dari www.pdf. FISHER CURRICULUM also has 1st ed. Mathematics.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD AAP010074D2006TTP.

PTS Publication & Distributor Sdn. State Board of Education. Suppiah Nachiappan. Nani Menon & Rohani Abdullah. Ali. Pahang.ct.I.). A Guide to Early Childhood Program Development.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide. 44. (2007). 2003. 2004.3044 1 Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004). Canadian Journal of Psychology. Rohani Abdullah. pada 26 Februari 2010. Mark K. Science for children (2nd ed.M (1990).Universiti Sains Malaysia. Oxford fajar Sdn. FISHER CURRICULUM 372. Level of processing : A retrospective commentar on a framework for memory reseacrh.sde. pdf.Lockhart. Shah Alam. al. 2008.Bhd. Psikologi Pendidikan. Diperolehi dari http://www. Selangor Darul Ehsan. Sikap & keyakinan guruguru prasekolah dalam pengajaran sains awal.R. Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. Pendidikan Prasekolah.Bhd. Bayi Cerdik. Sydney: Prentice Hall Australia. M Quillan et. 156 & 159. Pahang. 2008. Bentong. Shah Alam. Selangor. 87-112.F. Surayah Zaidon & Haslinda Md. 47 .Bhd. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah.S dan Craik. Publication & Distributor Sdn. Bentong. Vyogtsky (1984).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful