Format Surat Rasmi

Nama penerima Alamat penerima Nama pengirim Alamat pengirim no fail tarikh

Tuan, Perkara (digaris atau diBOLD) Pendahuluan (tidak perlu perenggan) 1. Perkara 1- butir utama perkara Barisan kedua disambung di sini 2. Perkara 2 – butir sampingan perkara 3. Perhargaan Sekian, terima kasih

Pengesahan pengirim (Yang menjalankan tugas) Tandatangan Nama penuh & jawatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful