NOTA RINGKAS SYARIAH ( 930 ) STPM FIQH

MUAMALAT

DISEDIAKAN OLEH : ABD LATIF BIN MUHAMMAD SMK KUDAT, SABAH

1

1.

JUAL BELI

1.1 PENGERTIAN Menukar harta dengan harta mengikut cara-cara yang tertentu 1.2 HUKUM Harus sekiranya redha meredhai kecuali pada perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad 1.3 DALIL

     
1.4 HIKMAH

-

Mengelakkan kejadian rampas-merampas

-

Mengajar hidup bersatu padu, berperaturan

-

Memenuhi tabiat semulajadi manusia yang memerlukan kepada pertukaran sesuatu

1.5 RUKUN Penjual Pembeli Barang jualan Harga Sighah ( ijab dan qabul )

1.6 SYARAT PENJUAL DAN PEMBELI Mukallaf ( akil dan baligh ) : Tidak sah jual beli oleh orang gila, orang bodoh atau kanak-kanak 2

anjing : Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak berfaedah pada syarak 3 . jual beli orang buta 1. bangkai.: Hanbali ( Sah jual beli oleh kanak-kanak sekiranya barang itu sedikit ) : Hanafiah ( Tidak disyaratkan baligh. kadar dan sifat barang itu : Tidak sah jual beli barang yang majhul. sah jual beli kanakkanak mumayyiz ) Bukan golongan orang yang ditahan hartanya kerana bangkrap atau bodoh Bukan dipaksa kecuali dipaksa secara hak seperti dipaksa untuk membayar hutang Merdahika Beragama Islam : Tidak sah jual beli oleh hamba : Khas untuk penjualan senjata. anjing dan babi : Tidak sah menjual barang yang tidak berfaedah seperti serangga dan sesuatu yang tidak bernilai seperti 1 biji gandum Barang kepunyaaan penjual sendiri atau wakil penjual : Tidak sah jual beli barang yang bukan hak sebenar penjual Sanggup menyerahkan barang jualan kepada pembeli ketika akad kecuali jual beli salam : Tidak sah menjual sesuatu yang hilang. hadith dan kitabkitab Islam 1. al-Quran. barang yang ada tetapi tidak dilihat. dirampas atau dicuri Penjual dan pembeli mesti tahu tentang jenis.7 SYARAT BARANG JUALAN Barang itu bersih Barang itu berfaedah : Tidak sah menjual najis.8 SYARAT HARGA Harga mesti bersih Berfaedah pada syarak : Tidak sah jika harga itu arak.

10JENIS-JENIS JUAL BELI Barang yang boleh dilihat oleh pembeli dan penjual : Sangat dituntut Barang jualan belum ada di depan mata tetapi telah dinyatakan jenis.- Kepunyaan pembeli : Tidak sah jika wang bukan kepunyaan pembeli Mampu diserahkan oleh pembeli : Tidak sah jual beli dengan mata wang yang tidak mampu diserahkan oleh pembeli - Tahu jenis matawang yang digunakan dari segi sifat dan kadar 1.11JUAL BELI YANG TIDAK SAH DAN DIHARAMKAN Menjual air benih binatang ternakan ( Tidak bernilai dan tidak dapat diserahkan ) Menjual anak binatang yang masih di dalam perut ibunya ( Tidak diketahui anak itu akan lahir dalam keadaan hidup atau mati ) Menjual buah-buahan yang masih dipokok kecuali telah nyata masaknya Menjual daging dengan binatang 4 . terbatuk Sama maksud antara ijab dan qabul walaupun berlainan lafaz Tidak boleh dihadkan masa Tidak boleh dita’likkan Didengari lafaz ijab dan qabul oleh orang berdekatan 1. sifat dan kadar : Harus Barang jualan tiada di tempat akad atau ada tetapi tidak ditunjukkan : Tidak diharuskan dan dilarang Jualan faedah atau manfaat seperti upah dan sewa : Harus 1.9 SYARAT SIGHAH ( IJAB DAN QABUL ) Tidak diselangi oleh perkataan lain yang tidak ada hubungan dengan akad Tidak diselangi oleh diam yang lama kecuali sekejap seperti bernafas.

burung yang masih di udara Jualan dengan syarat hutang Menjual sesuatu yang dibeli tetapi belum diterima 1.13JUAL BELI QUDULI Mereka yang menguruskan urusan orang lain tanpa diberi kuasa untuk mengurusnya / Mereka yang mengurus hak orang lain tanpa izin syar’ie Hanafi dan Maliki : Sah sekiranya dipersetujui oleh tuan punya Barang Syafi’e. Hanabalah dan Zahiriah : Batal dan tidak sah walaupun dipersetujui oleh tuan punya barang 5 .- Jualan bersyarat Jualan barang majhul seperti ikan yang masih di laut.12JUAL BELI YANG DIHARAMKAN TETAPI SAH Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran biasa supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain tetapi masih dalam masa khiyar Menyekat pedagang dari desa di pertengahan jalan sedangkan mereka itu tidak tahu harga sebenar sekiranya barang itu dijual di pasar Membeli barang keperluan untuk disorok dengan tujuan untuk dijual dengan harga yang lebih mahal Menjual sesuatu barang untuk keperluan maksiat seperti menjual anggur untuk dijadikan arak Jual beli secara tipu dan kecoh seperti meletak barang yang baik di atas tetapi meletakkan barang yang buruk di bawah Jual beli untuk mengatasi tawaran orang lain ( menyakiti hati orang lain ) 1.

Mutawalli : Sah pada semua perkara yang dianggap jualan kerana ia kembali kepada adat Ar-Ruyani : Harus pada barang yang berharga murah sahaja 1. Baghawi. Sekiranya tidak bersetuju maka dihibahkan cengkeram itu kepada penjual Jumhur ulama’ : Tidak sah dan dilarang kerana mengandungi unsur penipuan serta syarat fasid iaitu hibah dan tolak Ahmad ibnu Hanbal : Tidak mengapa kerana bertujuan mengikat pembeli dan mengelakkan kerugian kerana menunggu terlalu lama dengan bayaran yang terlalu sedikit 1. ramai yang lakukan.16TAS’IR ( KAWALAN HARGA ) Syafi’e dan Hanabalah : Tidak boleh dan haram pemerintah mengawal harga barang walaupun ketika barang melambung tinggi Ibnu Rif’ah : Harus ketika harga barang terlampau tinggi 6 .15JUAL BELI ‘URBUN ( CENGKERAM ) Membeli sesuatu barang dengan membayar cengkeram terlebih dahulu.1. sekiranya pembeli bersetuju dengan barang maka dejelaskan bakinya.14JUAL BELI MU’ATAH Jual beli tanpa ijab dan qabul Jumhur ulama’ : Sah jika menjadi adat yang menunjukkan redhameredhai antara kedua pihak. tiada yang mengingkari Syafi’eah : Tidak sah sama ada barang mahal atau murah kerana wajib adanya akad sama ada sorih atau kinayah Nawawi.

3 DALIL       2.- Hanafiah dan Malikiah : Harus untuk menglakkan kemudharatan kepada orang ramai dengan mempamerkan tanda harga dengan persetujuan secara bermesyuarat - Ibnu Habib : Wajib pemerintah mengawal harga barang yang disukat dan ditimbang sahaja sama ada makanan atau bukan 2.2 HUKUM Haram secara mutlak 2.1 PENGERTIAN Suatu akad bagi pertukaran barang tertentu tetapi tidak diketahui persamaannya menurut kiraan syarak ketika akad atau diketahui persamaannya dengan menangguhkan kedua-dua pertukaran itu 2. RIBA 2.4HIKMAH DIHARAMKAN - Pemakan riba bertambah kaya dan senang - Tiada lagi hutang yang dibayar mengikut kadar asal - Mendorong pemakannya hidup senang lenang tanpa berusaha 7 .

bayaran lebih 2.6 BARANG RIBA - Gandum. jagung.7 SYARAT PENJUALAN BARANG RIBA 8 . pemakan riba dan orang miskin 2.5 JENIS Al-Fadhli : Riba yang dibayar lebih pada suatu pihak pertukaran : 1 kg beras siam ditukar dengan 1 kg beras hancur Al-Yadd : Riba yang dibayar lebih kerana tidak berterimaan di majlis akad : Tukar gandum dengan beras tanpa berterimaan di majlis akad An-Nasi’ah : Riba yang dibayar lebih kerana dilambatkan pembayaran : Lambat bayar hutang dikenakan bunga.- Merenggang dan merosakkan hubungan antara orang kaya. beras. sya’ir - Garam. halia - Emas. perak 2.

mengikut sesuka hati 3.- Sama jenis : Sama sukatan dan timbangan : Tunai : Berterimaan di dalam majlis akad - Tidak sama jenis : Tunai : Berterimaan di dalam majlis akad - Riba dengan bukan riba : Tiada syarat.1 PENGERTIAN Memilih dua perkara. sama ada ingin meneruskan jual beli atau ditarik balik ( tidak jadi ) 3.3 DALIL ‫اذا تبايع الرجلن فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا‬ 3. KHIYAR 3.4HIKMAH DIHARAMKAN - Pembeli dan penjual dapat memikirkan dengan lebih mendalam terhadap kepentingan masing-masing 9 .2 HUKUM Harus 3.

setelah beredar dua atau tiga langkah b.- Mengelakkan dari berlakunya penyesalan di kemudian hari - Memuaskan hati masing-masing setelah berlakunya khiyar 3. setelah keluar kedai : Kedai terlalu besar atau tempat lapang. gadaian : Pinjaman. Tidak boleh khiyar d.5 JENIS Majlis : Pembeli dan penjual memilih sama ada meneruskan atau membatalkan jual beli selagi mereka masih di tempat jual beli a. Akad : Kerugian. Tidak perlu khiyar c. pawah. Berpisah dari tempat akad : Mengikut adat kebiasaan : Jika kedai kecil. simpanan. perkahwinan dan hibah : Sah menurut Syafi’e dan Hanbali : Batal menurut Hanafi dan Maliki Syarat : Kedua-dua penjual atau pembeli atau salah seorang daripadanya membuat syarat semasa akad a. jual beli makanan. Thabit khiyar : Tukaran wang. perkongsian dan perdamaian c. khuluk. talak : Abu Hanifah dan Syafi’e ( tidak lebih 3 hari ) : Hanbali ( mengikut persetujuan pembeli dan penjual walaupun lebih 3 hari ) 10 . jual salam. Tidak boleh khiyar d. Tempoh : Sewa. syarikat. wasiat : Perkahwinan. mudharabah. Boleh khiyar b.

Hukum : Barang milik orang yang mensyaratkan khiyar. sekiranya kedua-duanya syarat khiyar maka tiada milik sesiapa sehingga tamat tempoh khiyar : Mesti ada lafaz yang jelas menunjukkan jadi atau tidak jual beli : Sekiranya barang digunakan oleh penjual maka dikira jadi jual beli dan jika digunakan oleh penjual maka dikira batal jual beli ‘Aib a. Syarat : Rosak atau cacat barang yang dibeli : Kecacatan sebelum akad atau selepas akad tetapi barang belum diterima : Kejahilan pembeli tentang kecacatan di waktu akad dan menerima : Tidak disyaratkan oleh penjual terlepas dari ‘aib di tempat akad : Tidak hilang kecacatan sebelum fasakh b. Hukum : Kecacatan yang berlaku sesudah akad tetapi barang belum diterima adalah tanggungjawab penjual : Perlu dikembalikan dengan segera mengikut adat kebiasaan c.: Maliki ( mengikut keperluan ) e. Gugur khiyar : Redha dengan kecacatan selepas diketahui secara jelas atau dalalah : Menggugurkan khiyar secara jelas atau dalalah : berlaku kecacatan baru di tangan pembeli : Bertambah barang yang cacat di tangan pembeli 11 .

2 HUKUM Harus 4. JUAL SALAM 4.4HIKMAH - Memberi peluang kepada ahli perniagaan mendapatkan modal bagi menjalankan perniagaan - Pembeli akan selesa kerana mendapat sesuatu mengikut apa yang ditetapkan dan dikehendaki - Tolong-menolong antara satu sama lain 4.1 PENGERTIAN Menjual sesuatu barang yang tidak dilihat dengan ditentukan sifatnya 4.5 RUKUN 12 .3 DALIL            4.bukan dari yang asal seperti terdirinya bangunan 4.

7 SYARAT SAH AKAD - Disebut jenis barang yang dijual dengan sifat yang berbeza - Disebut kadar banyaknya dengan perkara yang boleh menolak kejahilan 13 .6SYARAT SAH BARANG JUALAN - Dinyatakan jenis dan sifat - Ada di waktu atau tempoh yang ditetapkan - Kebiasaannya ada : Tidak sah jualan barang yang jarang ada - Jenis yang boleh dijual beli - Barang jualan sebagai hutang 4.- Penjual salam - Pembeli - Barang jualan - Wang atau harga - Sighah ( ijab dan qabul ) 4.

2 HUKUM Tidak harus mengikut qiyas tetapi harus mengikut istihsan 5.3 DALIL 14 . JUAL ISTISNA’ 5.- Disebut semasa akad tempoh masa yang tertentu - Ada barang yang dijual salam itu semasa dijanjikan - Ada barang yang dijual pada ghalibnya - Dinyatakan semasa akad itu tempat perniagaan apabila tempat akad itu tidak sesuai untuk penyerahan - Berterimaan kedua-dua belah pihak penjual dan pembeli di majlis akad - Akad jual salam adalah terlaksana. tidak boleh khiyar syarat 5.1 PENGERTIAN Suatu akad untuk membeli barang yang tertentu yang akan diperbuat oleh tukang yang mana barang tempahan dan membuatnya itu adalah dari pengusaha 5.

4 RUKUN - Penempah atau pembeli - Pengusaha atau penjual - Barang yang ditempah atau diusahakan - Wang atau harga - Sighah ( ijab dan qabul ) 5.‫ل تجتمع أمتى علن ضللة‬ 5.6 PERBEZAAN JUAL SALAM DAN ISTISNA’ PERBEZAAN Hutang JUAL SALAM Hutang yang ditanggung oleh penjual ISTISNA’ Bukan hutang Tempoh masa Ditentukan tempoh masa 15 Tidak ditentukan tempoh .5 SYARAT - Menyatakan jenis yang ditempah. kadar dan sifatnya - Barang yang banyak berlaku atau kebiasaannyaberlaku di kalangan orang ramai - Tidak ditentukan tempoh masa mengikut Hanafi 5.

JUALAN HARGA TANGGUH ( AL-BAI’U BITHAMANIN AAJIL ) 6.2 HUKUM Harus dilebihkan bayaran berbanding harga tunai 6. GADAIAN 16 .1 PENGERTIAN Penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan segera manakala pembeli menangguhkan pembayaran kepada suatu tempoh tertentu. Perbezaan harga tunai dan tangguh adalah rendah : Bank membeli tanah dan membuat rumah dan dijual dengan harga tangguh : Bank membeli rumah siap dan dijual dengan harga tangguh ii. Sekiranya melibatkan wang yang banyak 7. atau membayar secara ansuran 6.3 CADANGAN SISTEM i.penyerahan masa Akad Bayaran di majlis akad Lazim Mesti menerima bayaran di majlis akad Tidak lazim Tidak disyaratkan menerima bayaran di majlis akad 6.

4HIKMAH - Pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan - Memudahkan orang yang memerlukan wang mendapatkannya kerana adanya cagaran - Menjamin keselamatan wang atau barang yang dihutangkan - Menimbulkan sifat kasih mesra 7.5 RUKUN - Penggadai - Pemegang gadai - Barang yang digadai 17 .1 PENGERTIAN Menjadikan suatu barang itu sebagai cagaran bagi suatu hutang dan menjadi bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang itu 7.7.3 DALIL             7.2 HUKUM Harus semasa musafir atau tidak musafir 7.

7 SYARAT BARANG GADAIAN - Barang yang digadai itu ain ( barang yang wujud ) : Tidak sah gadai hutang dan manfaat atau faedah - Semua jenis barang yang sah dijual beli 7.6 SYARAT PENGGADAI DAN PEMEGANG GADAI - Berkeahlian dalam mengurus hartanya - Bukan dipaksa 7.- Barang yang diberikan kepada penggadai ( bayaran ) - Sighah ( ijab dan qabul ) 7.8 SYARAT BARANG YANG DIBERI KEPADA PENGGADAI ( BAYARAN ) - Diketahui oleh kedua belah pihak atau salah seorang daripadanya - Pembayaran sebagai hutang yang lazim atau akan menjadi lazim : Tidak sah komisyen sebelum selesai kerja jualan Bayaran sebagai hutang yang tetap lagi wajib : Tidak sah bayaran dengan harta yang dirampas. barang dipinjam dan barang disimpan 18 .

diadakan saksi Syarat batal : Mensyaratkan pada perkara yang tidak ada tujuan seperti tidak akan makan binatang yang digadai Syarat rosakkan akad : Mensyaratkan dengan perkara yang boleh memberi kemudharatan kepada pemegang gadai atau penggadai 7. kata-kata penggadai hendaklah diterima dengan syarat beliau bersumpah 7.11BATAL GADAIAN - Barang yang digadaikan diserahkan semula kepada penggadai 19 .9SYARAT SIGHAH ( IJAB DAN QABUL ) : Sama seperti syarat sighah jual beli Syarat sah : Barang yang dikehendaki seperti meminta disegerakan tebus.10HUKUM BERKAITAN - Penggadai boleh menggunakan barang gadaian sekiranya penggunaan tidak mengurangkan harga barang Penggadai berhak menarik balik gadaian sekiranya barang itu belum diterima oleh pemegang gadai Pemegang gadai tidak dikenakan ganti rugi sekiranya barang itu berlaku kerosakan. kehilangan yang tidak disengajakan Dakwaan mengenai kerosakan barang oleh pemegang gadai adalah diterima tetapi beliau mesti bersumpah Barang gadaian tidak dipulangkan kepada penggadai sehingga dijelaskan kesemua hutangnya Sekiranya berlaku perbalahan antara penggadai dan pemegang gadai.7.

SYARIKAT ( PERKONGSIAN ) 8.1 PENGERTIAN Menetapkan hak pada sesuatu bagi 2 orang atau lebih dengan cara berkongsi 8. dihibahkan atau disedekahkan sama ada oleh penggadai atau pemegang gadai 8.- Penggadai membayar semua hutangnya - Kadi memerintahkan supaya barang gadaian dijual - Pemegang gadai memfasakhkan gadaian walaupun tanpa penggadai - Kematian penggadai sebelum penerimaan barang - Rosak barang yang digadai - Barang yang digadai disewa.2 HUKUM Harus 8.3 HIKMAH Mampu menjalankan perniagaan yang lebih besar yang tidak mampu dilaksanakan seorang diri Membimbing masyarakat hidup bekerjasama Mengeratkan hubungan silaturrahim Meninggikan lagi taraf ekonomi masyarakat 20 .

4 DALIL       8.5 SYARIKAT ‘UKUD - ‘Inan : Berkongsi 2 orang atau lebih mengeluarkan modal untuk sesuatu perniagaan dan keuntungan dibahagikan mengikut kadar modal yang dikeluarkan - Abdan : 2 orang atau lebih berkongsi tenaga dan usaha untuk menjalankan sesuatu perniagaan dan hasilnya dibahagi sama rata - Mufawadah : 2 orang atau lebih berkongsi harta atau tenaga pada 21 .4 JENIS - ‘Ukud - Amlak - Takmin 8.- Memimpin masyarakat supaya bersifat amanah dan jujur 8.

wujuh dan abdan batal - Hanbali : Mufawadah batal. sama – sama menjual barang dan keuntungan dibahagikan secara sama rata - Jumhur sepakat syarikat ‘inan adalah harus - Syafi’e : Mufawadah harus. Yang terkenal berusaha jual barang dan yang tidak terkenal mengeluarkan modal tetapi untung dibahagi sama rata : 2 orang yang terkenal membeli barang dengan cara hutang. abdan dan wujuh harus - Maliki : Wujuh batal.suatu perniagaan tetapi modal tidak dicampurkan sebelum akad dan kerugian ditanggung bersama - Wujuh : 2 orang berkongsi. seorang terkenal dan seorang tidak terkenal. abdan dan mufawadah harus - Hanafi : Semua adalah harus sekiranya sempurna syarat 22 .

8.6 SYARIKAT AMLAK - Berkongsi milik 2 orang atau lebih suatu barang tanpa akad syarikat - Ikhtiyari : 2 orang sama – sama membeli suatu barang atau diwasiatkan kepada 2 orang atau dihibahkan kepada 2 orang - Jabrun : 2 orang atau lebih bukan dari perbuatan mereka seperti menerima sesuatu dari harta pusaka - Setiap rakan kongsi seperti ajnabi dan perlu mendapat keizinan dari yang seorang lagi untuk mengurus hartanya 8.8 PENGHARAMAN - Riba dalam bentuk penentuan keuntungan kepada pemegang polisi 23 .7 SYARIKAT TAKMIN ( INSURANS ) - Gabungan anggota manusia bagi meringankan beban individu serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan 8.

10UBAHSUAI 24 .9 PENGHARUSAN - Tidak bertentangan dengan prinsip islam - Bukan bertujuan mengaut untung tetapi khidmat am terhadap orang ramai - Kontrak jenis baru yang tiada nas melarangnya - Kontrak sama seperti mudharabah kerana syarikat berperanan sebagai pengumpul modal sahaja - Kontrak bukan jual beli tetapi bersifat takaful - Menjaga kepentingan ekonomi islam yang memerlukan pembangunan 8.- Pertaruhan dan perjudian - Bertentangan dengan hukum syarak - Syubhah - Eksploitasi syarikat dari modal pemegang polisi - Tidak memenuhi syarat akad 8.

11 RUKUN - Ahli syarikat - Modal - Pekerjaan - Sighah ( ijab dan qabul ) 25 .- Penting pada masa sekarang tetapi perlu dibuang unsur riba dan gharar - Perubahan pada bahagian yang bercanggah sahaja - Perlu dikendalikan oleh kerajaan supaya tidak bercanggah dengan syariah - Ijmak antara ulama dan pakar insurans perlu untuk hilangkan kekeliruan 8.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.