MUQADDIMAH

‫بسم ال الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين, والصلللة والسلللم علللى‬ ‫.أشرف النبياء والمرسلين، وعلى ءاله وصحبه أجمعين‬
Segala pujian bagi Allah Yang Maha Esa, Tuhan yang telah menurunkan wahyuNya yang mulia iaitu Al-Quran melalui utusanNya yang mulia iaitu Malaikat Jibril A.S kepada RasulNya yang mulia iaitu Nabi Muhammad S.A.W untuk disebarkan kepada ciptaanNya yang termulia iaitu umat manusia. Tidak dilupakan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi akhir zaman, serta mereka yang beriman kepadanya dengan penuh keyakinan.

Al-Quran menjadi kitab yang mulia kerana dipelihara sendiri oleh Tuhan yang menurunkannya iaitu Allah S.W.T. Allah S.W.T telah memilih mereka-mereka yang terpilih dikalangan hamba-hambaNya untuk terus memelihara kitab suci ini sehingga hari Qiamat bersesuaian dengan firmanNya yang bermaksud: “Kemudian Kami wariskan kitab (al-Quran) kepada hamba-hamba yang Kami pilih” Surah Faathir : ayat 32

Memandangkan al-Quran mempunyai kaedah dan cara bacaanya yang tersendiri maka para ulama’ telah berusaha membahagikan pengajian ilmu al-Quran itu kepada bahagian-bahagiannya yang tersendiri. Bahagian yang paling penting untuk dihadam oleh para pembaca al-Quran sudah pasti berkaitan sifat-sifat dan makhraj huruf al-Quran.

Bagi sama-sama lebih memahami bahagian yang penting ini, maka kami telah memilih tajuk tugasan ini dan menyediakannya dengan bahasa yang mudah, disertakan dengan pentakrifan dan contohcontoh sebagai panduan kepada kita semua. memberi faedah dan bertambah pengetahuan Semoga ianya kami semasa

menyediakan tugasan ini dan kita semua yang membacanya.

Akhir sekali kami memohon pengampunan kepada Allah S.W.T dan memohon tunjuk ajar daripada mereka-mereka yang arif berkaitan ilmu yang mulia ini jika terdapat sebarang kesalahan dan kecacatan dalam tugasan yang kami sediakan ini. Semoga usaha kami yang sedikit ini akan diberkati Allah S.W.T. Insyaallah. Wassalam.

BAHAGIAN SATU: SHIFAATIL HURUF DAN KEPENTINGANNYA DALAM PEMBACAAAN AL-QURAN.

1.0 Pendahuluan

Dalam bahagian satu ini akan menjelaskan secara detail berkenaan dengan sifat-sifat huruf yang terdapat di dalam al-Quran dan kepentingannya di dalampembacaan al-Quran.

1.1 Takrif Sifat Huruf Sifat huruf menurut Abu Mardhiyah (2005) dari segi bahasa ialah sesuatu yang berdiri pada benda seperti hitam, putih, kuat, lemah dan sebagainya. Manakala takrif sifat huruf dari segi istilah ialah cara menekan (menyekat) udara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi, nyaring, kuat dan sebagainya.

1.2 Bahagian Sifat Huruf 1.2.1 Sifat huruf terbahagi kepada 2 bahagian;
1) Sifat Lazim

(‫)لزم‬

iaitu asal yang terdapat pada Huruf

Hijaiyyah.
2) Sifat

‘Aaridh

(‫)عارض‬

iaitu sifat mendatang yang terdapat

pada Huruf Hijaiyyah.

1.2.2 Pendapat ulama mengenai bilangan Sifat Lazim bagi Huruf Hijaiyyah
1) Tujuh belas sifat iaitu pendapat Imam Ibnu Al-Jazari (inilah

pendapat yang masyhur lagi terpilih)

2) Enam belas sifat iaitu pendapat Imam Al-Sakhawi.

Beliau

menggugurkan Izlaq dan Ismat sebaliknya menambah satu sifat yang lain iaitu Hawaiyah.

3) Empat belas sifat iaitu pendapat Imam Al-Barkawi. Beliau

menggugurkan Izlaq, Ishmat, Inhiraf, dan Lin sebaliknya menambah sifat Ghunnah.

4) Empat puluh empat sifat iaitu pendapat Shahibu Al-Ri’ayah.

1.2.3 Bahagian Sifat Lazim Sifat Lazim mengikut Azahari Ibrahim (2000) terbahagi kepada 2 bahagian; 1) Sifat berlawanan: ada 10 (5 pasangan) iaitu:
-

Jahar

‫))جهر‬

lawannya Hamas

((‫همس‬ (‫.)رخللاوة‬
Antara

-

Syiddah

(‫)شللدة‬

lawannya Rakhawah

keduanya ada Tawassut/Bainiyah
-

Isti’la’

(‫ )إستعلء‬lawannya Istifal (‫)إستفال‬

- Itbaq (‫ )إطباق‬lawannya Infitah (‫)إنفتاح‬ (‫ )إصمات‬lawannya Idzlaq (‫)إذلق‬ - Ishmat 2) Sifat tunggal (tidak berlawanan) ada tujuh sepertimana berikut: .4 Bahagian Sifat ‘Aaridh - Izhar (‫)إظهار‬ (‫)إدغام‬ - Idgham Ikhfa’ Iqlab - (‫)إخفاء‬ - (‫)إقلب‬ (‫)سكته‬ (‫)تفخيم‬ - Saktah Tafkim - .Takrir(‫)تكرير‬ .Istitolah .Qalqalah .Tafasysyi 1.Lin (‫)صفير‬ (‫)لين‬ (‫)إستطالة‬ (‫)قلقلة‬ (‫)تفشي‬ .2.Shafir .Inhiraf (‫)إنحراف‬ .

qaf. wau. lam. dhad. ba’. ra’. zha’. nun. mim. zhal. hamzah dan ya’ yang terhimpun dalam rangkai kata: (‫)عظم وزن قارىءذى غض جد طلب‬ 2) Hamas ( ‫)همس‬ Dari segi bahasa: Sembunyi .3 Huraian Sifat-Sifat Yang Lazim Bagi Huruf Takrif dan huruf-hurufnya mengikut Ustaz Jamaludin Riduan (2000) adalah sepertimana berkiut: 1) Jahar (‫) جهر‬ Dari segi bahasa: Nyaring Dari segi istilah: Nafas bertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. Huruf Jahar ada 19 iaitu Alif. qhain. dhal. to’.- Tarqiq (‫)ترقيق‬ Mad - (‫)مد‬ (‫)قصر‬ (‫)سكون‬ (‫)حركة‬ - Qashr Sukun - - Harakah 1. zai. ‘ain. jim.

fa’. jim. kaf dan ha’ yang terhimpun dalam rangkai kata: (‫)فحثه شخص سنت‬ 3) Syiddah (‫)شدة‬ Dari segi bahasa: Kuat Dari segi istilah: Suara tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. to’. qaf. Huruf Syiddah ada 8 iaitu Ba’. kaf dan hamzah yang terhimpun dalam rangkai kata: (‫)أجد قط بكت‬ 4) Rakhawah (‫)رخاوة‬ Dari segi bahasa: Lembut Dari segi istilah: Suara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya. Shad. . dal. sin. ha’. kha’.Dari segi istilah: Nafas terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya Huruf Hamas ada 10 iaitu Ta’. syin. ta’. tha’.

sin. syin. zha’. )لن‬ 5) Isti’la’ (‫)إستعلء‬ Dari segi bahasa : Meninggi Dari segi istilah: Terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya. ha’ dan ya’ yang terhimpun dalam rangkai kata: ‫)خذ غث حظ فض‬ Tawassut (‫شوص زي ساه‬ (‫)توسط‬ Dari segi bahasa: Pertengahan Dari segi istilah: Suara pertengahan antara Syiddah dan Rakhawah semasa menyebut hurufnya. fa’. Huruf Tawassut ada 5 iaitu Ra’. tha’.Huruf Rakhawah ada 16 iaitu Alif. kha’. dzal. shad. wau. shad. . lam.)خص ضغط قظ‬ 6) Istifal (‫)إستفال‬ Dari segi bahasa: Menurun. dhad. ‘ain. dhad. qhain dan qaf yang terhimpun dalam rangkai kata (‫. qhain. Terhimpun dalam rangkai kata(‫عمر‬ ‫. zai. zha. mim dan nun. to’. ha’. Huruf Isti’la’ ada 7 ialah Kha’.

dzal.)أنشر حديث علمك سوف تجهز بذا‬ 7) Itbaq (‫)إطباق‬ Dari segi bahasa: Melekat. ba’. ha’. Dari segi Istilah: Terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. fa’. tha’. wau. - Huruf Itbaq To’ paling kuat. Dari segi Istilah: Tangkat lidah menutupi langit-langit semasa menyebut hurufnya. Huruf Itbaq ada 4 iaitu Shad. jim. to’. hamzah dan ya’ yang terhimpun dalam rangkai kata: (‫. zai. ‘ain. Huruf Istifal ada 22 Alif. mim. syin. Shad dan dhad sederhana. sin. kaf. dal. dhad. zha’. ta’. lam.Dari segi istilah: Tidak terangkat pangkal lidah semasa menyebut hurufnya. Zha’ paling lemah. . nun. 8) Infitah (‫)إنفتاح‬ Dari segi bahasa: Terbuka. terbahagi kepada 3 kategori. ra’. ha’.

wau. ha’. hamzah dan ya’. kaf. ra’. ta’. sin. yang terhimpun dalam rangkai kata: (‫)من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث‬ 9) Idzlaq (‫)إذلق‬ Dari segi bahasa: Lancar atau tergelincir. dal. qaf. ba’. kha’. Huruf Ishmat ada 23 iaitu Alif. lam. dzal. qhain. dal. ha’. ‘ain. syin. ta’. ‘ain. ha’. hamzah dan ya’ yang terhimpun dalam rangkai kata: (‫)جز غش ساخط صد ثقة إذ وعظه يحدك‬ . ra’. syin.)فر من لب‬ 10)Ishmat (‫)إصمات‬ Dari segi bahasa: Larang atau tegah. tha’. zai. Dari segi istilah: Menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan sebahagian lagi keluar dari dua bibir. Dari segi Istilah: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. zai. Huruf Idzlaq ada 6 iaitu Ba’. qhain. to’. sin. dhad. dzal. wau. jim. kaf. lam. nun. fa’. fa’. ha’.Huruf Infitah ada 25 iaitu Alif. kha’. shad. mim. zha. mim dan nun yang terhimpun dalam rangkai kata (‫. tha’. jim. qaf.

shad seperti angsa). jim. sin seperti belalang. Dari segi Istilah: Lantunan suara yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat.11)Shafir (‫)صفير‬ Dari segi bahasa: Siulan/berdesir. Huruf Qalqalah ada 5 iaitu Ba’. Huruf Shafir ada 3 iaitu Zai. Dari segi istilah: Menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir yang kuat yang menyerupai suara binatang. 12)Qalqalah (‫)قلقلة‬ Dari segi bahasa: Bergerak-gerak/bergetar. to’ dan qaf yang terhimpun dalam rangkai kata (‫. Sin dan Shad (zai berdesir seperti lebah.)قطب جد‬ Syarat–syarat Qalqalah ada 2 iaitu: 1) Hurufnya mesti sukun (kerana qalqalah tidak dinyatakan jika hurufnya berbaris). dal. Contoh:‫يولد‬ ‫لم يلد ولم‬ .

Contoh:‫وتب‬ 13) Lin (‫)لين‬ . Contoh:‫كسب‬ ‫وما‬ 3) Qalqalah Akbar/Asyaddu Qalqalah (‫)قلقلة أكبر/أشد قلقلة‬ huruf qalqalah yang Ia terjadi apabila waqaf pada bertasydid yang berada di hujung Kalimah.3) Tidak berlaku Idgham (kerana idgham menafikan qalqalah). Contoh: ‫يجمع‬ 2) Qalqalah Kubra (‫)قلقلة كبرى‬ Ia terjadi apabila waqaf pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah. Contoh :‫هذا‬ ‫أذهب بكتبى‬ Qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: 1) Qalqalah Shughra (‫)قلقله صغرى‬ Ia terjadi apabila huruf qalqalah berada di tengah kalimah.

hurufnya melencong daripada makhrajnya ke makhraj yang lain. Huruf Lin ada 2 iaitu Wau dan ya’ dengan syarat: 1) Wau sukun sebelumnya berbaris fathah. Dari segi istilah: Ketika menyebut. . Dari segi istilah: Keadaan hujung lidah bergerak-gerak atau bergetar ketika menyebut hurufnya. Contoh:‫فوق‬ 2) Ya’ sukun sebelumnya berbaris fathah. Huruf Inhiraf ada 2 ialah Ra’ dan lam ( Ra’ melencong belakang hujung lidah. Contoh:‫ليس‬ 14) Inhiraf (‫)إنحراف‬ Dari segi bahasa: Melencong. adapun lam melencong ke hujung lidah) .Dari segi bahasa : lembut. Dari segi Istilah: Menyebutnya dengan lembut dan mudah. 15) Takrir (‫)تكرير‬ Dari segi bahasa: Berulang-ulang.

Contoh:‫ألشمال‬ (2) Ausat (‫ )أوسط‬Iaitu peringkat pertengahan. kepada 3 peringkat iaitu: (1) A’la Tafasysyi terbahagi (‫)أعلى‬ iaitu peringkat paling tinggi. Ia terjadi pada syin yang bertasydid. .adapun sifat Takrir ini disembunyikan jika Ra’ itu bertasydid sama ada ketika: - Washal. Huruf Tafasysyi ada 1 sahaja iaitu Syin. Ia terjadi pada Syin Contoh:‫وإشهدو‬ yang sukun.Huruf Takrir ada 1 iaitu Ra’ . Contoh :‫ألحر‬ 16) Tafasysyi (‫)تفشي‬ Dari segi bahasa: Menghembur. Contoh:‫ألرحمن‬ - Waqaf. Ia terjadi pada Syin yang berbaris. Dari segi istilah: berhemburan angina (udara ) antara gigi depan dan langit-langit keras ketika menyebut hurufnya. (3) Adna ‫( )أدنى‬iaitu Contoh :‫يغشى‬ peringkat paling rendah.

Istifal. Istitolah dan Ghunnah. Huruf Istitolah ada 1 sahaja. Sifat Dha’ifah ada 8 iaitu Hamas. Lin dan Khuffa’. Itbaq. Inhiraf. Rakhawah. - Sifat Dha’ifah(‫ )صفة ضعيفة‬iaitu sifat yang lemah. Dari segi istilah: Makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga sampai ke makhraj lam. Bainiyah. Takrir. Infitah. Shafir. 1. . Pendapat mereka telah dibahagikan kepada dua kumpulan. Ishmat. Qalqalah.4 Pembahagian Sifat-sifat Huruf Para ulama’ berselisih pendapat dalam membahagikan sifat-sifat huruf. Tafasysyi. Syiddah. Huraiannya adalah seperti berikut: (1) Ada sebahagian ulama’ antaranya Mulla Ali al-Qari telah membahagikan sifat-sifat huruf kepada dua bahagian iaitu Qawiyah dan Dha’ifah: - Sifat Qawiyah (‫ )صفة قوية‬iaitu sifat yang kuat. idzlaq. Dhad.17) Istitolah (‫)إستطالة‬ Dari segi bahasa: Memanjang. Sifat Qawiyah ada 12 iaitu Jahar. Isti’la’.

Syiddah. Inhiraf. - Sifat Qawiyah (‫ٌٌقوية‬ ‫ )صفة‬iaitu sifat yang kuat. Isti’la’. Adapun kedua-duanya lebih kuat daripada Tafasysyi dan Shafir. Infitah. Di sini dinyatakan beberapa perkara berkaitan dengannya iaitu: - Qalqalah adalah sifat yang paling kuat di kalangan sifat Qawiyah. Mutawassitah dan Dha’ifah. .(2) Kebanyakan ulama’ membahagikan sifat-sifat huruf kepada 3 bahagian iaitu Qawiyah. - Sifat Mutawassitah (‫ )صفة متوسطة‬iaitu sifat yang sederhana. Shafir. - Syiddah lebih kuat daripada Jahar. Sifat Dha’ifah ada 6 iaitu Hamas. 3) Menurut pandangan ulama’ bahawa sifat Qawiyah tidak sama kekuatannya antara satu sama lain. Lin dan Khuffa’.Ishmat dan Idzlaq. Sifat Mutawassitah ada 3 iaitu Bainiyah. Qalqalah. Istitolah dan Ghunnah. Sifat Qawiyah ada 11 iaitu Jahar. Rakhawah. Takrir. Itbaq. istifal. - Itbaq lebih kuat daripada Isti’la’. - Sifat Dha’ifah(‫ )صفة ضعيفة‬iaitu sifat yang lemah. Tafasysyi.

Rakhawah. Infitah. Infitah dan Ishmat. Idzlaq dan Qalqalah. Syiddah. Istifal. Infitah dan Ishmat. Istifal. . Istifal. 3) Ta’ (‫ )ت‬mempunyai lima sifat: Hamas. Istifal. Istifal. Syiddah. Syiddah.1. Rakhawah. 4) Tha’ ‫ ))ث‬mempunyai lima sifat: Hamas.Ishmat dan Qalqalah. Infitah dan Ishmat. 2) Ba’ (‫ )ب‬mempunyai enam sifat: Jahar. Infitah. Infitah dan Ishmat. Istifal. 5) Jim (‫)ج‬ mempunyai enam sifat: Jahar. 6) Ha’ (‫)ح‬ mempunyai lima sifat: Hamas.5 Huruf dan Sifat-sifatnya Menurut Abu Mardiyah (2005) setiap Huruf Hijaiyyah mempunyai sekurang-kurangnya lima sifat dan paling banyak ada tujuh sifat. Huraiannya seperti berikut: 1) Alif ‫ ))ا‬dan semua Huruf Mad berkongsi pada lima sifat: Jahar. Rakhawah.

10) Ra’ (‫)ر‬ mempunyai tujuh sifat: Jahar. Infitah dan Ishmat. Infitah. Ishmat dan Tafasysyi. Ishmat dan Shafir. Ishmat dan Shafir. Istifal. Idzlaq. Istifal. Istifal. Itbaq. Isti’la’. Rakhawah. Infitah dan Ishmat. Rakhawah. Ishmat dan Shafir. Istifal. Infitah. Rakhawah. Inhiraf dan Takrir. Istifal. Infitah. 12) Sin (‫)س‬ mempunyai enam sifat: Hamas.Ishmat dan Qalqalah.7) Kha’ (‫)خ‬ mempunyai lima sifat: Hamas. Rakhawah. Isti’la’. 8) Dal (‫)د‬ mempunyai enam sifat: Jahar. Infitah. 14) Shad (‫)ص‬ mempunyai Enam sifat: Hamas. . 9) Dzal (‫ )ذ‬mempunyai lima sifat: Jahar. Istifal. Syiddah. 13) Syin (‫ )ش‬mempunyai enam sifat: Hamas. 11) Zai (‫)ز‬ mempunyai enam sifat: Jahar. Rakhawah. Infital. Rakhawah. Tawassut.

Isti’la’. Isti’la’. Istifal. istifal. Tawassut. Isti’la’. Itbaq. itbaq dan Ishmat. Rakhawah. 16) To’ (‫ )ط‬mempunyai enam sifat: Jahar. Syiddah. Infitah. Ishmat dan Qalqalah. Infitah dan Idzlaq. Rakhawah. Isti’la’. Rakhawah. 22) Kaf (‫ )ك‬mempunyai lima sifat: Hamas. 20)Fa’ (‫ )ف‬mempunyai lima sifat: Hamas. 19)Ghain (‫ )غ‬mempunyai lima sifat: Jahar. 21) Qaf (‫ )ق‬mempunyai enam sifat: Jahar. Ishmat dan Istitolah. Syiddah. Infitah dan Ishmat. Infitah dan Ishmat.15) Dhad (‫ )ض‬mempunyai enam sifat: Jahar. 17) Zha’ (‫ )ظ‬mempunyai lima sifat: Jahar. Istifal. Ishmat dan Qalqalah. Syiddah. 18)‘Ain (‫ )ع‬mempunyai lima sifat: Jahar. Isti’la’. . Infitah dan Ishmat. Itbaq. Rakhawah.

26) Wau (‫ )و‬mempunyai lima sifat: Jahar. Idzlaq dan Inhiraf. Infitah. Syiddah. Istifal. 29) Ya’ (‫ )ي‬mempunyai lima sifat: Jahar. Tawassut. 28) Hamzah (‫ )ء‬mempunyai lima sifat: Jahar. Infitah dan Ishmat.23) Lam (‫ )ل‬mempunyai enam sifat: Jahar. Rakhawah. 25) Nun (‫ )ن‬mempunyai lima sifat: Jahar. Tawassut. infitah dan Ishmat. Rakhawah. Istifal. 27) Ha’ (‫ )ه‬mempunyai lima sifat: Hamas. Infitah dan Ishmat. Tawassut. Istifal. Istifal.6 Pembahagian Huruf Mengikut Sifat-sifatnya Ulama’ telah membahagikan Huruf Hijaiyah kepada lima bahagian berdasarkan sifat-sifat yang terdapat padanya menurut Abu Mardiyah (2005). 24) Mim (‫ )م‬mempunyai lima sifat: Jahar. Infitah dan Idzlaq. Infitah dan Idzlaq. Istifal. Rakhawah. Infitah dan Ishmat. Istifal. Istifal. 1. .

Itbaq dan Ishmat. - Rakhawah 4 Jahar. Infitah dan Idzlaq. Bil Huruf Aqwa 1 Sifat Kuat Sifat Sederhana Jahar. Isti’la’. ishmat dan Qalqalah - Istifal dan Infitah 2 Jahar.Inhiraf dan Takrir Bainiyah Istifal. Ishmat Qalqalah. Syiddah. Itbaq. - Infitah Isti’la’. ishmat dan 2. Syiddah. Isti’la’. - Istifal dan infitah 3 ‫ر‬ Jahar. Huruf Aqwa ada empat . Huruf Qawiyah ada enam. 2 dan Rakhawah Sifat Lemah ‫ض‬ ‫ط‬ Jahar. Ishmat Istitolah. Itbaq.1. dan - - 3 ‫ظ‬ ‫ق‬ Jahar.Huruf Aqwa Iaitu huruf-huruf yang sangat kuat.Huruf Qawiyah iaitu huruf-huruf yang kuat. Isti’la’. Qalqalah. Bil Huruf Qawiya h 1 Sifat kuat Sifat sederhana Sifat lemah ‫ج‬ ‫د‬ Jahar. Syiddah. Syiddah. . IShmat dan Qalqalah.

Istifal dan Infitah 2 ‫ب‬ Jahar. Istifal dan Infitah 4 ‫خ‬ Isti’la’ dan Ishmat - Hamas. Rakhawah dan Infitah 5 ‫ذ‬ Jahar dan Ishmat - Rakhawah. Istifal dan Infitah 6 ‫ع‬ Jahar dan Hamas Bainiyah Istifal dan Infitah .4 ‫ز‬ Jahar. Itbaq. Ishmat dan Shafir - Rakhawah.Huruf Mutawassitah iaitu huruf-huruf yang sederhana. Ishmat dan Shafir. Syiddah dan Qalqalah - Istifal. Infitah dan Idzlaq 3 ‫ت‬ Syiddah dan Ishmat - Hamas. Isti’la’ dan Ishmat - Rakhawah dan Infitah 3. - Hamas dan Rakhawah 6 Jahar. Istifal dan Infitah 5 ‫ص‬ ‫غ‬ Isti’la’. Huruf Mutawassitah ada lapan iaitu: Bil Huruf Mutawassit ah 1 Sifat Kuat Sifat Sederhana Sifat Lemah ‫ا‬ Jahar dan Ishmat - Rakhawah.

Istifal dan Infitah 2 ‫ش‬ Ishmat dan Tafasysyi - Hamas.Huruf Dha’ifah iaitu huruf-huruf yang lemah. Syiddah dan Ishmat - Istifal dan Infitah 4. Istifal dan Infitah 8 ‫ء‬ Jahar.7 ‫ك‬ Syiddah dan Ishmat - Hamas. Bil Huruf Dha’ifah Sifat Kuat Sifat Sederhana Sifat Lemah 1 ‫س‬ Ishmat dan Shafir - Hamas. Infitah dan Idzlaq 4 ‫و‬ Jahar dan Ishmat - Rakhawah. Istifal dan Infitah 5 ‫ى‬ Jahar dan Ishmmat - Rakhawah. Rakhawah. Rakhawah. Huruf Dha’ifah ada lima. Istifal dan Infitah . Istifal dan Infitah 3 ‫ل‬ Jahar dan Inhiraf Bainiyah Istifal.

Istifal. 1.Huruf adh’af iaitu huruf-huruf yang sangat lemah.7 Hubungan Dua Huruf Berdasarkan Makhraj dan Sifat . Infitah dan Idzlaq 4 ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬ Jahar Bainiyah Istifal. Infitah dan Idzlaq 5 Jahar Bainiyah Istifal. Rakhawah.Istif al dan Infitah 3 ‫ف‬ - - Hamas. Infitah dan Idzlaq 6 Ishmat - Hamas. Istifal dan Infitah 2 Sifat Lemah ‫ث‬ ‫ح‬ Ishmat - Hamas. Rakhawah. Rakhawah. Istifal dan Infitah • Huruf Fa’ (‫)ف‬ adalah huruf yang paling lemah kerana terhimpun padanya sifat-sifat lemah sahaja. Bil Huruf Adh’af 1 Sifat Kuat Sifat Sederhana Ishmat Hamas. Rakhawah.5.Huruf adh’af ada enam.

Contoh . ‫وقققد‬ ‫دخلوا‬ surah al-Maidah ayat 61 b) Mutamathilan Kabir iaitu kedua-dua hurufnya berbaris seperti Lam dengan Lam. Mutaqariban. Mutamathilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu: a) Mutamathilan Shagir iaitu huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris seperti Dal dengan Dal. Contoh . Contoh . Contoh : ‫ وإذا قيل لهم‬surah al-Baqarah ayat 1 c) Mutamathilan Mutlaq iaitu huruf pertama berbaris sukun seperti Qaf dengan Qaf. Mutajanisan dan Mutaba’idan. ‫ شققنا ثم‬Surah ‘Abasa ayat 26 2) Mutaqariban iaitu dua huruf yang berhampiran sifat dan makhraj atau sifat atau makhraj sahaja.Apabila bertemu dua huruf hijaiyah maka terbahagi kepada empat jenis iaitu Mutamathilan. Huraiannya seperti berikut: 1) Mutamathilan iaitu dua huruf yang bersamaan pada sifat dan makhraj. ‫ كذبت ثمود‬surah al-Syams ayat 11 . Mutaqariban terbahagi kepada tiga bahagian iaitu: a) Mutaqariban Shagir iaitu huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris. Baginya tiga keadaan iaitu: o Berhampiran sifat dan makhraj seperti Ta’ dengan Tha’.

Contoh : ‫ إذ جاءوكم‬surah al-Ahzab ayat 10 o Berhampiran makhraj sahaja seperti Dal dengan Sin.Baginya tiga keadaan iaitu: o Berhampiran sifat dah makhraj seperti Qaf dengan Kaf Contoh : ‫ من فوقكم‬surah al-Ahzab ayat 10 o Berhampiran sifat sahaja seperti Qaf dan Dal Contoh : ‫ إلى قدر معلوم‬surah al-Mursalat ayat 22 o Berhampiran makhraj sahaja seperti Dal dan Sin Contoh : ‫ عدد سنين‬surah al-Mu’minun ayat 112 c) Mutaqariban Mutlak iaitu huruf pertama berbaris dan huruf kedua sukun. Contoh.o Berhampiran sifat sahaja seperti Dzal dengan Jim. Baginya tiga keadaan iaitu: o Berhampiran sifat dan makhraj seperti Ta’ dengan Tha’ . ‫ قد سمع‬surah al-Mujadilah ayat 1 b) Mutaqariban Kabir iaitu kedua-dua hurufnya berbaris.

Contoh . Contoh . Mutaba’idan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu: . ‫ يلتقطه‬surah Yusuf ayat 10 o Berhampiran makhraj sahajaseperti Sin dengan Nun Contoh . ‫ ثياب سندس‬surah al-Insan ayat 21 3) Mutajanisan iaitu dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifat. Contoh .‫ أفتطمعون‬surah alBaqarah ayat 75 4) Mutaba’idan iaitu dua huruf yang berjauhan makhraj serta berlainan sifat. ‫ ول يستثنون‬surah al-Qalam ayat 18 o Berhampiran sifat sahaja seperti Qaf dengan To’ Contoh .‫ قد أجيب دعوتكما‬surah Yunus ayat 89 b) Mutajanisan Kabir iaitu kedua-dua hurufnya berbaris seperti Ta’ dengan To’.‫ ولتأت طائفة أخرى‬surah al-Nisa’ ayat 102 c) Mutajanisan Mutlaq iaitu huruf pertama berbaris dan huruf kedua sukun seperti Ta’ dengan To’. Mutajanisan terbahagi kepada tiga bahagian: a) Mutajanisan Shagir iaitu huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris seperti Ta’ dengan Dal. Contoh .

3) Dapat memperelokkan sebutan huruf yang berlainan makhraj. Contoh .a) Mutaba’idan Shaqir iaitu huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris seperti Ta’ dengan ‘Ain. ‫تليت عليهم‬ Anfal ayat 2 surah al- b) Muta’idan Kabir iaitu kedua-dua hurufnya berbaris seperti Dal dengan Ha’. Contoh . Antaranya menurut Abu Mardiyah (2005) BAHAGIAN DUA: BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFSDARIPADA 'ASIM THORIQ SYATIBI .‫ أنفسهم‬surah alAnbiya’ ayat 64 1. ialah: 1)Dapat membezakan antara huruf yang berkongsi pada satu makhraj. Contoh . ‫ دهاقا‬surah al-Naba’ ayat 34 c) Mutaba’idan Mutlaq iaitu huruf pertama berbaris dan huruf kedua sukun seperti Ha’ dengan Mim. 2) Dapat mengetahui antara huruf yang kuat dengan huruf yang lemah.8 Kepentingan sifat Huruf Dalam Pembacaan Al-Quran Terdapat beberapa kepentingan atau faedah sifat huruf dalam pembacaan Al-Quran.

ص‬ Imam Hafs menetapkan bacaan dengan ‫ ص‬sahaja bagi perkataan di atas. Perkataan ‫ بصطة‬dan ‫ يبصط‬dibaca dengan ‫ س‬sahaja Dari segi bahasa. Perkataan ‫بمصيطر‬dibaca dengan ‫ ص‬sahaja Dari segi bahasa. Pendirian Imam Hafs menetapkan bacaan Dua perkataan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat di bawah sahaja: 2. perkataan di atas berasal dari perkataan ‫بمسيطر‬ iaitu dengan huruf ‫ .س‬Di dalam mushaf ia ditulis dengan huruf ‫. terdapat perbezaan-perbezaan khusus dalam bacaan Imam hafs 'An 'Asim dari Toriq Asy-Syatibiyyah berbanding imam-imam yang lain.2. dua perkataan ini berasal dari perkataan ‫بسطة‬ dan ‫ يبسط‬iaitu dengan huruf ‫ . Perkataan harus dibaca dengan ‫ س‬dan ‫ص‬ . 1.ص‬ dengan ‫ س‬sahaja.س‬Tetapi di dalam al-Quran ditulis dengan huruf ‫.0 Pendahuluan Menurut Syeikh Surur Shihabuddin An-Nadawi (2007). Perkataan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat di bawah: ________________________________ (22: Al-Ghashiya) 3.

Dari segi bahasa.ص‬Imam hafs mengharuskan dua bacaan iaitu dengan ‫س‬ atau ‫ ص‬bagi perkataan di atas. . perkataan di atas berasal dari perkataan ‫تأمننا‬ َ َُ ْ َ iaitu dengan dua nun berbaris ‫. Raum pula bermaksud membaca sebahagian baris sahaja dengan suara yang perlahan hanya dapat didengari oleh orang yang berdekatan sahaja.س‬Di dalam mushaf ia ditulis dengan huruf ‫ . perkataan di atas berasal dari perkataan ‫ المسيطرون‬iaitu dengan huruf ‫ . Perkataan ‫ تأمنا‬wajib dibaca dengan Isymam atau Raum Dari segi bahasa. ia ditulis Imam Hafs menetapkan dua huruf nun itu diidghamkan dan secara Isymam dan Raum. Isymam bermaksud memuncungkan dua bibir sebaik sahaja mensukunkan huruf itu dan memastikan adanya ruang kecil antara kedua bibir untuk melepaskan nafas tanpa mengeluarkan suara.مننا‬ َ َُ dengan satu nun. Dua bacaan ini perlu diambil secara musyafahah dari guru yang mengetahuinya. Manakala. atas khusus bagi ayat di bawah: _________________________ (37: Al-Tur) Bacaan yang dimaksudkan di 4. Di dalam mushaf.

boleh disamakan dalam Bahasa Melayu seperti sukukata RE pada perkataan REHAL. Perkataan ‫ ءأعجمي‬dibaca dengan Tashil ‫ ء‬kedua ّ َِ ْ ْ Dari segi bahasa.Bacaan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat yang di bawah: 5. Sebutan ini juga dikenali Bacaan yang dimaksudkan di atas adalah khusus bagi ayat di bawah: 6. Imam Hafs menetapkan bacaan dengan fathah mim dan Imalah ro'. Imalah bermaksud memiringkan sebutan fathah menghala Sebutan ini menyebut kepada sebutan kasrah pada kadar yang banyak. dengan Imalah Kubra. perkataan di atas mempunyai dua hamzah berbaris fathah iaitu ‫. Perkataan ‫ مجريها‬perlu dibaca dengan Imalah Dari segi bahasa.ءأعجمللي‬ ّ ِ َ ْ ََ Imam Hafs menetapkan bacaan . perkataan di atas berasal dari perkataan ‫مجراها‬ َ َُْ iaitu dengan fathah atau dhommah mim dan fathah ro'.

sebutan itu tidak menjadi hamzah sepenuhnya dan tidak juga menjadi sebutan alif sepenuhnya. 7. Manakala Tashil pula bermaksud menyebut hamzah dengan sebutan antara hamzah dan alif. Waqaf dengan mad Asli . Sebutan ini ialah seperti menggabungkan dua sebutan.dengan Tahqiq ‫ ء‬iaitu membaris fathah hamzah pertama dan Tashil ‫ أ‬hamzah kedua. iaitu sebutan ‫ أ‬dan ‫ . Perkataan ٍ ْ َ ‫ ضققققعف‬Harus dibaca dengan Fathah dan Dhommah Imam Hafs menetapkan harus membaca huruf ‫ ض‬bagi tiga perkataan ‫ ضغف‬pada ayat 54 surah Ar-Rum dengan baris fathah atau baris dhommah. tidak henti-henti antara kedua-duanya dan tidak pula memanjangkannya. Bacaan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat di bawah: 8. ئا‬Gabungan kedua-dua sebutan ini َ َ dibuat sekaligus. Bacaan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat di bawah: Maksud Tahqiq ialah membariskan huruf hamzah dengan baris asalnya. Wasal dengan membuang alif.

ْ َ . Bacaan yang ditetapkan oleh Imam Hafs bagi perkataan ‫سلسللل‬ َ dalam ayat 4 Surah Al-Insan ialah seperti berikut: - Wasal dengan membuang huruf alif (‫ )ل‬tanpa mad. Imam Hafs menetapkan ‫ قواريرا‬pertama pada ayat َ ِ ََ 15 dibaca dengan tanpa mad ketika wasal dan dipanjangkan dengan Mad Asli ketika waqaf. ََ Terdapat dua perkataan ‫ ق لواريرا‬dalam ayat 15 dan 16 surah alَ ِ َ َ Insan di atas. Bagi ‫ قواريرا‬kedua pada ayat 16. Perkataan selain ْ ََ dari ‫ أنا‬hanya ditemui dalam ayat yang tersebut di atas sahaja. َ ِ ََ Imam Hafs menetapkan ia dibaca dengan tanpa mad ketika wasal tetapi dibuang alif dan sukun ro' (‫)قوارير‬ketika waqaf. ْ َ ََ 9. Contoh enam perkataan ini di dalam al-Quran adalah seperti di bawah: Perkataan ‫ أنا‬banyak ditemui di dalam al-Quran.Terdapat enam perkataan dalam al-Quran yang dibaca dengan membuang alif ketika wasal tetapi dipanjangkan dengan Mad Asli ketika Waqaf. Perkataan ‫ سلسل‬Wasal dengan membuang alif (‫ )ل‬tetapi َ ْ َ Waqaf dengan membuang atau mengekalkannya.

Surah al-Hujurat iaitu ُ ِ dengan membariskan secara ‫ السم‬atau ‫.لسلم‬ ْ َِ ِْ telah disepakati oleh semua Qurra'. - Wasal dengan mengekalkan bacaan huruf ya' ( ) dengan baris fathah.- Waqaf dengan mengekalkan huruf alif (‫)سلسلللللل‬ َ atau membuangnya .(‫)سلسلللل‬bacaan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat di bawah: 10. Bacaan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat di bawah: 11. Bacaan yang ditetapkan oleh Imam Hafs bagi perkataan: dalam ayat 36: Surah al-Naml ialah seperti berikut: - Waqaf dengan salah satu dari dua cara iaitu membuang huruf ya' ( ) atau dikekalkan ketika waqaf. ( / ). Dua cara bacaan ini . Perkataan ِ َ َ ‫:ءا تقققققان‬ Waqaf dengan membuang atau mengekalkan ( ) tetapi Wasal dengan mengekalkannya. Perkataan ‫ السم‬dibaca dengan ‫ السم‬atau ‫ لسم‬Ibtida' ُ ِ ْ َِ ْ ِ Imam Hafs menetapkan dua cara dalam memulakan bacaan (ibtida') pada perkataan ‫ السم‬dalam ayat 11.

Tiga perkataan tersebut dikhususkan bagi enam tempat dalam alQuran seperti berikut: . Dibaca dengan Ibdal (6 harakat) atau Tashil (tanpa harakat) Terdapat tiga perkataan dalam al-Quran yang harus dibaca dengan dua cara iaitu Ibdal (6 harakat) atau Tashil (tanpa harakat) di sisi bacaan riwayat Hafs 'An 'Asim.Bacaan yang dimaksudkan di atas khusus bagi ayat di bawah sahaja: Bagi keadaan wasal. 12. perkataan ini mesti dibaca secara ‫بئس لسللم‬ ْ ِ َ َْ (membuang hamzah dan sukun lam) sahaja.

Huruf ‫ ع‬harus Dibaca 4 atau 6 Harakat . Maka perkataan __________ dan ________ akan dibaca dengan Mad Lazim Kalimi Musaqqal. َ َ sebutan ini dibuat sekali gus. Tetapi permasalahan Ibdal hamzah ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh para Qurra'.Maksud membaca secara Ibdal: ialah membacanya dengan hamzah dibaris fathahkan dan dipanjangkan dengan harakat. Perkataan _________ pula akan dibaca dengan Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf. Maksud membaca secara Tashil ialah membacanya dengan sebutan di antara hamzah dan alif. Oleh itu. Secara amnya dua cara bacaan ini diharuskan oleh semua Imam Qiraat Sepuluh beserta riwayat-riwayat mereka. sesiapa yang mahukan perincian boleh merujuk kepada kitab-kitab induk ilmu Qiraat. 13. tidak terhenti-henti antara keduaduanya dan tidak pula memanjangkannya. maka sebutan itu tidak menjadi hamzah sepenuhnya dan tidak juga menjadi sebutan alif sepenuhnya. Bacaan Tashil yang tepat hanya dapat dikuasai secara mempelajarinya dari guru yang mengetahui. iaitu sebutan ‫( أ‬A) dan ‫( ئا‬Aa). Sebutan ini adalah seperti menggabungkan dua Gabungan kedua-dua sebutan.

Wajib Saktah Ketika Wasal Terdapat empat tempat yang wajib dibaca dengan Saktah bagi bacaan Imam Hafs jika seseorang itu memilih untuk wasal atau ayat tersebut. Saktah bermaksud menghentikan bacaan tanpa memutuskan nafas sekadar tidak lebih dari dua harakat kemudian meneruskan bacaan tersebut dengan nafas yang sama. Bagi seseorang yang memilih untuk waqaf maka tiada apa yang perlu disaktahkan. Bacaan Saktah hanya perlu dilakukan jika seseorang itu memilih untuk mewasalkan bacaan pada perkataan tersebut. 14. Empat perkataan yang wajib dibaca dengan Saktah di dalam alQuran adalah pada ayat-ayat berikut: . Dua cara bacaan huruf ‫ع‬ ini bukan sahaja diharuskan oleh Imam Hafs tetapi juga diharuskan oleh semua Imam Qiraat Sepuluh berserta Riwayatriwayat mereka.Imam Hafs menetapkan dua cara bacaan huruf ‫ ع‬bagi _________(1: Maryam) dan _________ (1-2:Asy-Syura).

Dibaca dengan Idgham Naqis dengan Mengekalkan Sifat Itbaq Wajib membaca secara Idgham Naqis bagi huruf ‫ ط‬bertemu ‫ث‬ dalam satu perkataan.15. setelah dipanjangkan dengan enam harakat jika wasal. Pertemuan ini berlaku seperti berikut: . 16. Di sisi Imam Hafs. tidak boleh diidghamkan nun sakinah itu ke dalam huruf selepasnya. Sebaliknya hendaklah dibaca dengan Izhar nun. Wasal dengan Izhar berserta 6 Harakat Perkataan _________ (1-2: Yaasin) dan ________ (1: Al-Qalam) jika dibaca secara lafaz (__________________) terdapat suara nun sukun bertemu wau. Idgham Ketika Wasal Imam Hafs menetapkan bacaan secara Idgham bagi dua perkataan bagi dua ayat berikut sahaja: __________________ dan _______________ (42: Hud) 17.

Bacaan sebegini telah disepakati oleh semua Qurra'._____________(22:An-Naml) (28: Al-Maidah) Maksud membacanya secara Idgham Naqis ialah menggabungkan huruf ‫ ط‬ke dalam huruf ‫ ث‬dengan melenyapkan makhraj huruf ‫ ط‬itu sahaja tetapi dikekalkan sifat-sifatnya selain Qalqalah.ق‬Maka yang jelas kedengaran ialah bacaan huruf ‫ ك‬yang bersabdu. . Manakala Idgham Naqis ialah menggabungkan huruf ‫ ق‬ke dalam huruf ‫ ك‬dengan melenyapkan makhraj huruf ‫ ق‬itu sahaja dan mengekalkan sifatnya kecuali Qalqalah. Dibaca dengan Idgham Kamil atau Idgham Naqis Harus membaca perkataan _____________ (20: Al-Mursalaat) dengan Idgham Kamil atau Idgham Naqis. 18. Maka suara huruf ‫ ق‬ditebalkan (Tafkhim) semasa mensukunkan huruf ‫ ق‬tetapi tanpa Qalqalah. Para Qurra' semuanya mengharuskan dua cara bacaan ini iaitu Idgam Kamil dan Idham Naqis tetapi lebih baik Idgham Kamil disisi Jumhur Qurra' Bacaan dengan Idgham Kamil adalah dengan cara menggabungkan huruf ‫ ق‬ke dalam huruf ‫ ك‬dengan melenyapkan semua makhraj dan sifat huruf ‫ . Maka suara huruf ‫ ط‬mesti ditebalkan (Tafkhim) semasa mensukunkan huruf ‫ ط‬tetapi tidak diqaldalahkan huruf ‫ ط‬itu.

iii. ii. Ha' simpul pada ayat __________ (111: Al-A'raf) dibaca dengan membuang hamzah dan sukun Ha' disisi Imam Hafs. iv. v. Ha' simpul pada ayat _________________ (7: Al-Zumar) dibaca ُ dengan dhommah ‫ ﮫ‬tanpa Silah disisi Imam Hafs. . perkataan ini berasal dari perkataan ‫ لكللم يرضللاه‬iaitu َ َ ْ َ َُ dengan huruf mad sebelum Ha' simpul. Dari segi bahasa. Ha' simpul pada ayat ____________ (69: Al-Furqan) dibaca dengan Silah Ha' Simpul iaitu memanjangkan 2 harakat disisi Imam Hafs. perkataan ini berasal dari perkataan ‫ أرجئه‬iaitu dengan ُ ِْ ْ َ sukun hamzah dan dhommah Ha' simpul. Ha' simpul pada ayat _____________ (28: Al-Naml) dibaca dengan sukun Ha' ‫ ْﮫ‬di sisi Imam Hafs. Bacaan Ha' Dhomir (Ha' Simpul) Terdapat beberapa huruf Ha' Dhomir (Ha' Simpul) yang tidak dibaca seperti perkataan asalnya. Imam Hafs menetapkan bacaan Ha' Simpul adalah seperti berikut: i.19. Dari segi bahasa. Ha' simpul pada ayat ____________ (52 : al-Nur) dibaca dengan sukun ‫ ق‬dan tanpa silah Ha' simpul di sisi Imam Hafs.

. Al. Gombak Kuala Lumpur. Darul Nu’man.Jenderaki Enterprise.20. Qiraat ‘Aashim Riwayat Hafs Toriq Syatibi. perkataan Dari segi bahasa. Tiga perkataan yang dimaksudkan di atas boleh ditemui pada ayat-ayat berikut: BIBLIORAFI Abu Mardiyah (2005) Tajwid Al-Quran. Jalan Masjid India Kuala Lumpur. perkataan di atas berasal dari ْ َ ِ ْ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ‫ ، لنسللفغن،وليكوننللإذن‬iaitu dengan nun sukun pada akhir ketiga-tiga perkataan di atas. Perkataan ، ‫ لنسققفعا، وليكونققاإذا‬Wasal dengan Tanwin. Waqaf dengan Alif Imam Hafs berserta Qurra' yang lain menetapkan perkataan di atas dibaca dengan tanwin jika wasal tetapi dengan alif (mad asli) jika waqaf. Azahari Ibrahim (2000) Kitab Pembelajaran Tajwid.

. Prospecta Printers Sdn. Batu Caves. kuala Lumpur. Bhd.Ustaz Jamaludin Riduan (2000) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Al-Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful