SULIT 910/1 6 RENDAH 2009 (AKHIR TAHUN) BAHASA MELAYU KERTAS 1 ( ANEKA PILIHAN) ( Dua jam

)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PEJABAT PELAJARAN DAERAH PENDANG Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Ada enam puluh soalan dalam ujian ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan: Anda dikehendaki memilih jawapan yang tepat sekali dan menandakan jawapan pada borang Jawapan Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 910/1 [ Lihat sebelah

Ada enam puluh soalan dalam kertas soalan ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat.

1 Soalan 1 hingga 3 berdasarkan petikan di bawah. Selain berperanan sebagai pusat untuk memperkaya minda pelajar dengan bahanbahan akademik dan ilmiah, sekolah juga seharusnya dilihat sebagai sebuah institusi untuk mendidik pelajar dalam hal-hal yang berkaitan dengan disiplin termasuklah pembentukan sahsiah dan budi pekerti dalam usaha untuk mewujudkan generasi yang seimbang dalam semua aspek. Walau bagaimanapun masyarakat umum kadang-kadang terlupa tentang peranan sekolah yang kedua itu dan membuat tanggapan bahawa pihak sekolah sepatutnya mendidik pelajar dari segi akademik semata-mata. Sebarang hukuman yang dikenakan walaupun mengikut peruntukan undang-undang yang ada, dianggap sebagai tidak patut dilaksanakan atau dikatakan sebagai tindakan yang melampau. Sekiranya tanggapan seperti ini tidak dikikis dengan segera, hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mewujudkan generasi yang seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani, dan rohani tidak akan tercapai. Disiplin dapat didefinisikan sebagai kesanggupan individu untuk menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada yang dikenakan dari pihak luar atau dengan kerelaan diri sendiri. Di sekolah, Guru Besar atau Pengetua (selepas ini disebut sebagai pentadbir sekolah) adalah orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin di sekolah. Hal ini bermaksud, pentadbir sekolah mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah untuk memastikan disiplin dan peraturan sekolah dipatuhi. Hal ini telah termaktub dalam Peraturan 4, Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. Walau bagaimanapun, Peraturan 6 memperuntukkan bahawa pentadbir sekolah boleh menurunkan kuasa disiplin dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain yang ditetapkan olehnya yang tertakluk pula kepada syarat-syarat atau had-had yang difikirkan wajar. Sebelum menjatuhkan apa-apa hukuman, pihak pentadbir hendaklah mengamalkan keadilan sebenar, iaitu sentiasa sedar bahawa seseorang yang dituduh sebagai bersalah itu hendaklah diadili berasaskan sebab. Di samping itu, seseorang yang tertuduh juga tidak boleh dihukum tanpa diberi peluang untuk membela diri. Hal ini demikian kerana seseorang yang tertuduh itu dianggap sebagai tidak bersalah sehingga kesalahannya dapat dibuktikan. Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk menyiasat kebenaran sesuatu aduan yang diterimanya, mengumpulkan bukti-bukti, dan membuat kesimpulan berdasarkan bahan bukti yang dikumpul. Sekiranya didapati ada kes prima facie, peluang yang munasabah hendaklah diberikan kepada yang tertuduh untuk menegakkan kebenarannya sebelum sebarang hukuman dijatuhkan. Dalam hal ini, pelajar yang menafikan kesalahannya hendaklah memberikan tunjuk sebab. Sementara itu, pertuduhan dan dakwaan yang dikenakan hendaklah diberikan kepada pelajar yang berkenaan secara jelas. Jika pelajar berkenaan memberikan keterangan yang memuaskan dan dapat membebaskan dirinya, maka pentadbir boleh memutuskan bahawa pertuduhan itu sebagai tiada bukti dan tidak perlu mengenakan sebarang hukuman. Walau bagaimanapun, jika 2

dan melakukan sesuatu yang di luar sifat-sifat kemanusiaan. Pihak pentadbir sekolah tidak sepatutnya mengelakkan diri daripada menjalankan tugas menghukum pelajar yang melanggar disiplin atau peraturan sekolah kerana bimbang “diserang” oleh ibu bapa atau masyarakat luar. Penggantungan sekolah adalah bersifat sementara. pihak pentadbir boleh memberikan amaran sebagai hukuman. Sementara itu.7/1995 yang menetapkan beberapa jenis hukuman yang tidak boleh dikenakan seperti menjemur pelajar di tengah panas. Di samping itu. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Ehwal Pendidikan. Mac 2007) 3 1 Apakah peranan sekolah mengikut penulis? . iaitu dalam jangka masa tertentu. Walau bagaimanapun. Keputusan hukuman hanya boleh dibuat oleh Guru Besar atau Pengetua sahaja. maka pihak pemtadbir sekolah hendaklah membuat keputusan terhadap hukuman yang sesuai yang hendak dikenakan terhadap pelajar tersebut.pelajar itu mengaku salah atau keterangan yang diberikan tidak dapat membebaskan dirinya. berlari dengan hanya memakai pakaian dalam. iaitu yang diperuntukkan dalam Peraturan 8(b) Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. Hukuman paling berat boleh dijatuhkan kepada mana-mana pelajar ialah hukuman dibuang sekolah. dan seorang guru yang menjadi saksi. ketuk ketampi sehingga pengsan. Yang penting. bahagian anggota badan yang dirotan. pelajar yang bersalah juga boleh dikenakan hukuman penggantungan sekolah yang bermaksud seseorang pelajar itu dilarang daripada memasuki kawasan sekolah. pihak pentadbir juga mempunyai beberapa pilihan hukuman yang lain yang sesuai mengikut budi bicara pihak pentadbir sekolah. sebab-sebab dirotan. hukuman merotan pula boleh dikenakan terhadap murid-murid lelaki tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan (Disiplin Sekolah) 1959. Hukuman merotan hendaklah dijalankan oleh Guru Besar atau Pengetua sendiri atau guru-guru yang diberi kuasa melalui penurunan kuasa. bagi kesalahan pertama yang dianggap ringan. tarikh dan tandatangan Guru Besar atau Pengetua. Selain itu. segala bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelajar hendaklah berpandukan peruntukan undang-undang seperti yang dinyatakan dalam surat pekeliling terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa. memukul hingga berdarah. Hukuman ini biasanya dijalankan atas alasan pelajar berkenaan berkelakuan liar dan mengganggu orang lain sehingga perlu diasingkan dari sekolah dan sedang menunggu hasil siasatan tentang cara yang paling sesuai untuk mendendanya. pihak pentadbir perlu peka dan sentiasa mematuhi arahan Surat Pekeliling bil. Pihak sekolah hendaklah mencatatkan hukuman rotan yang dikenakan dalam sebuah buku rekod khas dan menyatakan bilangan pukulan yang dikenakan. Hukuman ini juga dijalankan dengan menggunakan rotan ringan dan pukulan rotan hanya boleh dibuat di tapak tangan atau di bahagian punggung yang dilapik dengan pakaian. Selain hukuman yang berat seperti pembuangan dan penggantungan sekolah.

I II III IV A B C D 2 Pusat ilmu pengetahuan Sebagai pusat pendidikan sahaja Pusat pembentukan disiplin pelajar Pusat pembentukan sahsiah sahaja I dan II I dan III II dan III III dan IV Semua pernyataan yang berikut benar kecuali A B C D Hanya pengetua mempunyai kuasa terhadap disiplin pelajar Hukuman hanya boleh ditentukan oleh pihak pentadbir sahaja Pihak pentadbiran bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar Pelajar yang dituduh mesti diberi peluang untuk mempertahankan diri 3 Semua jenis hukuman ini boleh dikenakan ke atas pelajar kecuali A B C D buang sekolah ketuk ketampi hukuman rotan gantung sekolah 4 Fokus utama penulisan ini ialah A B C D peraturan sekolah disiplin di sekolah peranan pentadbir dalam disiplin pelajar tatacara melaksanakan tindakan disiplin terhadap pelajar 4 .

membuat keropok Contoh: Pakaian. menenun songket. Industri Ringan Memerlukan modal yang kecil Memerlukan bilangan pekerja yang sedikit Menggunakan perkakas dan jentera yang kecil dan murah Menggunakan teknik dan teknologi yang sederhana Industri Berat Memerlukan modal yang besar Memerlukan pekerja mahir dan separuh mahir Menggunakan banyak peralatan dan jemtera yang besar dan mahal Menggunakan teknik dan teknologi yang tinggi dalam proses pengeluaran Industri Desa Pemprosesan Pemasangan Barang-barang Modal Barang-barang Perantara Barang-barang Pengguna Contoh: Kereta Contoh: Melukis batik. peralatan elektrik Contoh: Teksi Contoh: Kilang membuat simen 5 Industri yang menggunakan bahan mentah tempatan dan melibatkan penggunaan kemahiran tradisional ialah A B C D industri desa industri pemasangan industri pemprosesan industri menghasilkan barang-barang pengguna 6 Pernyataan yang berikut benar tentang carta kecuali A B C D teksi merupakan barang modal kerana merupakan sumber rezeki industri pemasangan melibatkan pencantuman pelbagai komponen industri ringan lazimnya berskala besar tetapi memerlukan modal yang kecil seorang pemaju perumahan menjalankan industri berat apabila menggunakan simen sebagai satu bahan perantara . makanan di dalam tin Contoh: Radio. televisyen. barang hiasan.Soalan-soalan 5 hingga 7 berdasarkan carta di bawah ini. komputer.

7 5 Tajuk yang paling sesuai bagi carta di atas ialah A B C D Jenis-jenis Industri Perindustrian di Malaysia Industri Ringan dan Industri Berat Perbezaan antara Industri Berat dengan Industri Ringan Soalan-soalan 8 hingga 10 berdasarkan puisi di bawah ini. Asap pelita berkepul sesekali meliuk digerak angin ketika kami bercerita tantang bapa aku cukup faham pada sebuah doa yang selalu disebutkannya. Tadi. KETIKA KAMI BERCERITA TENTANGNYA Ketika kami bercerita tentangnya bapa sedang tidur aku cukup kenal pada lelap matanya tikar mengkuang lusuh barangkali. Tidak pernah kami menyoal mengapa demikian laut sejarahnya kerana seperti juga di hutan kehidupan ini kami sedia memaklumi akan ketentuan yang harus digenggam. Semoga ombak masa laluku bukan gelombang masa depanmu Lim Swee Tin . lama sekali bapa menemani kami mengisi malam-malam seperti selalunya duduk mengelilingi pelita minyak tanah yang kecil itu semacam pahit dan getir pengalamannya begitu akrab pula dengan kami semua. tambah lena bapa.

keprihatinan anak-anak terhadap ayahnya.6 8 Kesusahan hidup yang dialami oleh bapa ditunjukkan melalui frasa-frasa yang berikut kecuali I II III IV A B C D 9 pelita minyak tanah di hutan kehidupan ini tikar mengkuang lusuh gelombang masa depanmu I dan II I dan III I dan IV III dan IV Semua yang berikut benar tentang bapa kecuali A B C D penyayang berwawasan suka bersendirian bertanggungjawab 10 Mesej yang hendak disampaikan oleh penulis adalah tentang A B C D keperluan untuk hidup. . pengorbanan seorang bapa kepada anak-anaknya. takdir yang ditentukan oleh Tuhan.

11 Perkataan Melayu dapat diertikan mengikut konsep yang berikut kecuali A B C D hal yang meliputi bahasa Austronesia menurut fasal 153 Perlembagaan Persekutuan hal yang meliputi suku bangsa yang berbahasa Melayu mencakup penduduk bumiputera di Sabah dan Sarawak 12 Kelompok bahasa atau bentuk bahasa induk yang paling tua usianya ialah A B C D filum rumpun keluarga subkeluarga 7 13 X Cina-Tibet Z Austronesia Y Padanan yang betul bagi X dan Y ialah A B C D 14 X Austris Austris Austris Austris Y Nicobar Polinesia Austroasia Austroasis Antara yang berikut. yang manakah benar tentang Melayu Deutro? I II III IV Mereka mengamalkan kepercayaan Hindu Mereka lebih bijak dan mahir daripada Melayu Proto Mereka mempunyai kemahiran dalam bidang pelayaran Zaman mereka dikenali sebagai Zaman Neolitik atau Zaman Batu Baru .

yang manakah penyataan yang benar tentang bahasa Melayu kuno? I II III IV A B C D Banyak menerima pengaruh agama Islam Digunakan untuk penyebaran agama Islam Mudah menerima kosa kata daripada bahasa asing Berfungsi sebagai bahasa komunikasi dan bahasa pentadbiran I dan I dan II dan III dan II III IV IV 8 16 Semua batu bersurat berikut ditulis dalam tulisan Palava kecuali A B C D Batu Bersurat Talang Tuwo Batu Bersurat Karang Brahi Batu bersurat di Bangkahulu Batu Bersurat Kedukan Bukit 17 Pernyataan berikut ialah ciri-ciri bahasa Melayu Kuno kecuali A B C D kata kerja pasif ditandai oleh awalan nimempunyai konsonan yang diaspirasikan kata kerja aktif ditandai oleh awalan ma-. dan mangkonsonan /v/ berubah menjadi /b/ dalam bahasa Melayu moden Soalan 18 berdasarkan rangsangan di bawah ini: Bahasa Melayu Kuno Niparwuat niujari marwulan 18 Bahasa Melayu Moden diperbuat diujarkan berbulan Jadual di atas menunjukkan contoh perubahan dalam arus perkembangan bahasa bahasa Melayu kuno menjadi bahasa Melayu moden. Perubahan di atas .A B C D 15 I dan II II dan III II dan IV III dan IV Antara yang berikut. man-.

yang manakah penyataan yang menerangkan konsep bahasa Melayu klasik? A B C D Bahasa Melayu yang digunakan sebelum abad ke-7 dan berpengaruh bahasa Sanskrit Bahasa Melayu yang digunakan sebelum abad ke-9 dan berpengaruh bahasa Inggeris Bahasa Melayu yang digunakan sebelum abad ke-13 dan berpengaruh bahasa Arab Bahasa Melayu yang digunakan sebelum abad ke-16 dan berpengaruh bahasa Portugis 9 20 Fungsi bahasa Melayu pada zaman kerajaan Melayu Melaka adalah sebagai I II III IV A B C D lingua franca bahasa penyatuan bahasa kebangsaan bahasa kesusasteraan I dan II I dan IV II dan IV III dan IV 21 Semua yang berikut benar tentang bahasa Melayu klasik kecuali A B C D banyak menggunakan ayat majmuk sering menggunakan ayat songsang banyak menggunakan partikel dalam ayat semua kosa kata Sanskrit digantikan dengan kosa kata Arab 22 Menggunakan tulisan Jawi Terdapat banyak perkataan Arab Mengandung undang-undang Islam .merupakan perubahan dari segi A B C D 19 kosa kata sistem kata sistem ejaan lambang fonem Antara yang berikut.

Terengganu batu bersurat di Wilayah Phanrang. Said Karya Dewa al-Kulub Ilmu Mengarang Melayu Kisah Pelayaran Abdullah Buku Katan PBmPB Diraja Johor A B C D 24 10 Pernyataan yang berikut benar tentang ASAS 50 kecuali A B C D memperjuangkan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan beberapa Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu berusaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mewujudkan persepakatan dalam usaha memajukan bahasa Melayu dengan Balai Pustaka di Indonesia 25 Antara langkah awal Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyebarluaskan pengunaan istilah-istilah yang dibentuk oleh jawatankuasa-jawatankuasa istilahnya adalah melalui I II III IV A B C D penerbitan buku-buku istilah penggunaannya dalam buku teks ceramah-ceramah yang diadakan penguatkuasaannya dalam pelbagai sektor I dan I dan II dan III dan II III IV IV 26 Pengekodan Bahasa Melayu .A B C D 23 Batu Bersurat Minye Tujuh Batu Bersurat Pagar Ruyung Batu Bersurat Sungai Teresat. Champa Semua padanan berikut tentang tokoh dan karyanya betul kecuali Tokoh Raja Ali Haji Zainal Abidin bin Ahmad Abdullah Munsyi Mejar Dato’ Mohd.

-em- . Sanskrit puasa keluarga nisan skandal A B C D I dan II I dan III I dan IV III dan IV Arab Jahil Rakyat Firman Piala Inggeris pencen wayar komandan korupsi II III IV 29 Imbuhan bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Arab ialah A B C D -is. -i bi-. yang manakah faktor yang menyebabkan berlakunya peminjaman kosa kata bahasa asing? I II III IV A B C D pengaruh peradapan kebudayaan asing perasaan mengagung-agungkan bahasa asing keperluan untuk mengungkapkan konsep baharu pertembungan dengan bahasa yang berstatus tinggi 11 I dan II I dan III II dan IV III dan IV 28 Pilih kumpulan pinjaman yang betul mengikut bahasa sumber.Istilah X ialah Aejaan Btulisan C kosa kata Dtatabahasa 27 X Tatabahasa Sebutan Perkamusan Antara yang berikut. -ah -ti. -wati -man.

Antara perkataan yang berikut. II dan III D. yang manakah tidak mengandungi unsur pemulukan dan pendinaan A. Patik mohon ampun perkenan duli tuanku. yang manakah dieja menurut peraturan di atas? I II III IV A B C D definition petroleum tragedy dialogue I dan II dan II dan III dan II III IV IV definisi petroleum tragedi dialog 31. C. I Mempunyai kosa kata khusus II Hanya digunakan di istana III Mengalami perkembangan yang terancang IV Banyak digunakan dalam karya sastera pada zaman Kerajaan Melayu Melaka A. I dan IV C. 32. Baginda permaisuri sedang bersemayam di atas tahta keemasan. Patik menjunjung kasih atas keprihatinan tuanku. II dan III D. I dan II B. IV merupakan kelainan daripada bahasa yang sama A. III dan IV . C. B. Titah duli tuanku terjunjung atas jemala patik. I dan II B. Antara ayat yang berikut. D. Pilih keterangan yang tepat tentang bahasa istana.30 Kata pinjaman umum daripada bahasa Inggeris dieja mengikut bentuk visualnya. III dan IV Pernyataan yang benar tentang dialek daerah ialah I berbeza antara satu sama lain disebabkan konteks penggunaannya II memperlihatkan kelainan yang jelas dari segi tatabahasa III wujud unsur faham-memahami antara satu dialek dengan yang lainnya. I dan IV 33.

1 dan III B. bahasa kreol bahasa standard bahasa pijin bahasa slanga 35. .Berasaskan ketetapan dan peraturan . I dan II B. B.Tidak memakai bahasa kiasan dan peribahasa . konsep Bahasa pasar yang digunakan oleh masyarakat Malaysia dapat dipadankan dengan A. I dan IV C. II dan III D. II dan III D. I dan II B. III dan IV 13 36. C. Pernyataan yang manakah jelas memperlihatkan ciri-ciri laras bahasa iklan? I Mamanipulasikan ciri-ciri paralinguistik II Bersifat emotif dan kreatif III Bertujuan untuk pemaparan IV Memanfaatkan keseragaman bahasa A. yang manakah ciri bahasa halus I Digunakan secara tidak formal II Menggunakan tatabahasa yang lengkap III Mengandungi unsur pemulukan IV Diucapkan dengan sopan dan bertatasusila A. II dan IV C. Antara yang berikut . D. II dan IV A.Mengutamakan kepersisan dan keobjektifan . Perbezaan yang ketara antara bahasa istana dengan bahasa mesra adalah dari aspek I II III IV konstituen kata sapaan struktur ayat ganti nama diri C. III dan IV 38. I dan IV 37. II dan III D.34.

Pilih pernyataan yang benar tentang wacana. II dan III D. Huraian struktur D. 42. akademik 39. Ayat-ayat yang menggunakan kata hubung. I dan IV C. tidak termasuk dalam analisis wacana? A. keagamaan D. Manakah antara pernyataan yang berikut . media massa C. 41. yang manakah bukan ciri laras bahasa ilmiah? A. Menggunakan istilah khusus 14 40 -Disampaikan secara formal -Menggunakan istilah khusus -Kandungannya bersifat objektif -Mempunyai unsur kematangan dan kebenaran Ciri di atas menepati laras bahasa I II III IV agama sastera akademik media massa C. A. perundangan B. D. Konteks situasi B. Menggunakan sudut pandangan orang ketiga B. Banyak menggunakan ayat majmuk D. Satu satuan bahasa yang lengkap yang melebihi batas ayat.Ciri-ciri yang disenaraikan itu terdapat dalam laras bahasa A. II dan IV A. Hubungan semantik C. Terdapat retorik pemujukan yang ketara C. B. Gaya sebutan . Huraian bahasa berdasarkan aspek sosiolinguistik. Kata-kata sendi nama yang menghubungkan ayat dengan ayat. Antara yang berikut. I dan III B.

Kesinambungan idea yang terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks itu bermakna.43. tepat. dia tetap meneruskan tugasnya itu dengan penuh tanggungjawab. Penanda wacana yang berikut sesuai untuk mengisi ruang kosong dalam petikan yang berikut . . Pernyataan di atas merujuk kepada A interteks C B koheran D 45 • • • elipsis kohesi Bersifat deskriptif dan informatif Memberi gambaran visual yang jelas Dilakukan secara objektif.kecuali _____________ dia berasa kurang selesa. A B C D Walaupun Sungguhpun Meskipun Begitupun 15 44. dan jelas Retorik yang dimaksudkan di atas ialah A pemerian C penceritaan B pendedahan D penerangan Soalan 46 berdasarkan pernyataan yang berikut: • Memperlihatkan unsur estetik • Memaparkan imaginasi • Memanfaatkan kemahiran stilistik 46 Ciri di atas merujuk kepada retorik .

pilih padanan yang betul antara penanda wacana dengan fungsinya. pemujukan B penceritaan C pendedahan D pemerian Soalan 47 berdasarkan pernyataan yang berikut Pelajar-pelajar seharusnya menunjukkan sikap rajin berusaha dan bertanggungjawab untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. A.A. pendedahan D.. pemerian B. penghujahan 16 Soalan 48 berdasarkan pernyataan yang berikut • • • Menggunakan ayat yang pendek dan ringkas Banyak menggunakan kata adjektif Menggunakan retorik pujukan 48.. pemujukan C. Berdasarkan jadual di bawah. Kejayaan dicapai oleh anak-anak merupakan hadiah yang tidak ternilai kepada ibu bapa. I II III IV Fungsi Sebab Pertentangan Tambahan Penghubung tempoh I P S R R II S Q S Q III Q P Q S IV R R P P P Q R S Contoh Penanda Wacana Kemudian Di samping itu Oleh sebab Namun A B C D . Ciri-ciri di atas merujuk kepada laras bahasa A akademik C media massa B perniagaan D undang-undang 49. 47 Petikan di atas memperlihatkan retorik .

padanan yang betul antara gelaran dengan statusnya ialah A B C D I Q Q Q P II P R R Q III R P S S IV S S P R . 1 dan 2 B I dan IV C II dan III D III dan IV Soalan 52 berdasarkan jadual yang berikut: Gelaran Statusnya I Yang Amat P Ahli Dewan Rakyat Berhormat Toh Puan II Yang Berbahagia Q Suami bergelar Tun III Yang Berusaha R Bergelar Datuk Seri IV Yang Berhormat S Pegawai Daerah 52 Berdasarkan jadual di atas. pilih padanan yang sesuai antara rujukan hormat dengan orang yang disapa. Rujukan Hormat Yang Berhormat Yang Amat Arif Yang Mulia Yang Amat berhormat A B C D I R Q S Q II P R P R III Q P R S P Q R S IV S S Q P Orang yang Disapa Menteri Besar Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua hakim Negara Tengku/Tunku I II III IV 17 51.50 Berdasarkan jadual di bawah. Antara yang berikut . yang manakah gelaran iktisas? I Hajah II Inspektor III Ustazah IV Profesor A.

Haji S D Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Dr.D S Datuk Tan Sri Profesor 53. Panggilan hormat bagi S ialah A. Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Dr. yang manakah alat artikulasi? A Gigi bawah dan lelangit keras B Lidah dan lelangit lembut C Bibir atas dan velum D Gusi dan gigi atas Soalan 55 dan Soalan 56 berpandukan rajah di bawah: 1 2 4 3 55 Berdasarkan rajah di bawah. Haji S 18 54 Antara yang berikut. Haji S C Yang Berbahagia Datuk Tan Sri Profesor Dr.Soalan 53 berdasarkan carta yang berikut: Haji Ph. bahagian yang bertanda 6 ialah A vokal belakang separuh sempit B vokal belakang separuh luas C vokal belakang sempit D vokal depan luas Perkataan yang terhasil daripada bahagian 2 ialah I enak III boleh II emak IV gelang A I dan II C II dan III 6 5 56 . Haji S B Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Profesor Dr.

Bunyi diftong terdapat dalam perkataan A saat C ketua B sauk D rambai Antara yang berikut. dihamparkan atau dibundarkan Dimulai dengan vokal depan luas lalu digeluncurkan ke arah vokal depan sempit. Berdasarkan pernyataan di atas. yang manakah mengandung vokal rangkap? I Kerbau III Taun IIDamai IV Taut AI dan II C II dan III BI dan IV D III dan IV 60 . Keadaan bibir terhampar. perkataan yang terhasil ialah I ghairah III sepoi II dodoi IV lerai A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 19 58 59.B 57 I dan III D II dan IV Semua pernyataan berikut benar tentang penghasilan bunyi vokal kecuali A udara keluar dari paru-paru berterusan B semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar C lelangit lembut diturunkan dan udara keluar melalui rongga hidung D bibir boleh berada dalam keadaan neutral.

Skema jawapan BM 1 6 Rendah Akhir Tahun 2009 SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JAWAPAN B A B D A C C B C D B A C B D C D A C B D C A D B A D A B B SOALAN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 JAWAPAN A B D C B D A A B A C C D D A B B C B B D C A C C A D D D A ANALISIS JAWAPAN PILIHAN JAWAPAN A B C D JUMLAH .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.