SELAMAT

DATANG

KE – RANACO MARINE SDN. BHD.

KURSUS HELMSMAN

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

PERATURAN 1
( Perlaksanaan ) a) Peraturan ini melibatkan semua jenis kapal-kapal yang berlayar dilaut.

c) Peraturan ini tidak terikat dengan perlaksanaan peraturan-peraturan lain yang di buat oleh kuasa-kuasa tertentu mengenai pelabuhan, sungai, tasik, atau terusan darat yang hubungan dengan laut dan boleh di lalui oleh kapal-kapal laut. Peraturan-peraturan khas ini mestilah di sesuaikan dengan peraturan-peraturan antarabangsa.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

a) Peraturan ini tidak melibatkan peraturan khas yang di buat oleh sesebuah negara mengenai kapal perang, vesel yang bergerak secara beriringan ( convoi ) vesel penangkap ikan yang menangkap ikan secara kumpulan. Lampu-lampu isyarat atau isyarat wisel yang tersebut diatas mestilah berbeza dari lampu-lampu isyarat-isyarat yang terkandung dalam peraturan ini tidak akan mengelirukan. h) Sistem “Traffic Separation Scheme” telah disesuaikan oleh Pihak Lembaga bagi peraturan-peraturan ini.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

a) Apabila sesebuah negara telah menetapkan bahawa sesebuah kapal yang dibina untuk kegunaan khas tidak dapat mengikuti peraturan ini, ia-itu mengenai bilangan, kedudukan, jauh penglihatan atau lingkungan penglihatan bagi lampu-lampu, bentuk-bentuk isyarat dan aturan serta sifat-sifat alat bunyi, ia mestilah mematuhi peraturan-peraturan lain mengenai perkara-perkara tersebut seperti yang di tetapkan oleh negara nya yang bersesuaian dengan peraturan antarabangsa, tanpa menganggu tugas-tugas khas kapal itu.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

PERATURAN 2
( Tanggungjawab )

a) Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini, boleh melepaskan mana-mana vesel, atau pemiliknya, atau nakhoda atau anak-anak kapalnya dari akibat: Kecuaian mematuhi peraturan ini atau  Kecuaian mengambil apa-apa tindakan berjaga-jaga yang dikehendaki oleh amalan pelaut yang lazim, atau hal keadaan khas kes itu.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

a) Dalam mentafsirkan dan mematuhi peraturan-peraturan ini, perhatian yang wajar hendaklah diberi kepada : Segala bahaya pelayaran dan pelanggaran  Hal keadaan khas termasuklah had keupayaan vesel, yang membolehkan mengambil tindakan untuk mengelak pelanggaran serta merta walaupun menyimpang daripada peraturan ini.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

a) Istilah “Kapal Penangkap Ikan” – Kapal yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring, atau sebarang alat penangkap ikan yang menyebabkan pergerakan terbatas, tetapi tidak termasuk kapal yang menangkap ikan dengan cara mengail atau lain-lain cara yang tidak menganggu pergerakan kapal. g) Perkataan “Kapal Terbang Laut” – Mana-mana pesawat udara yang di reka bentuk untuk bergerak di atas air. f) Istilah “Kapal Yang Rosak” – Kapal yang tidak boleh bergerak dan mengubah haluanya, dan tidak boleh mengambil apa-apa tindakan untuk mengelak pelanggaran.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

g) Istilah “Kapal Pergerakan Terbatas” – Kapal yang tidak dapat bertindak untuk mengelak kedatangan kapal lain, oleh sebab tugas-tugas yang sedang di lakukan.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

PERATURAN 3
( Difinasi Am ) a) Perkataan Kapal - Semua jenis kenderaan yang digunakan sebagai kenderaan pengangkutan atas air.

e) Istilah “Kapal berkuasa Jentera” - Semua jenis kapal yang menggunakan alat jentera sebagai kuasa penggerak.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)
- Kapal yang menggunakan layar

a) Kapal Layar

c) Istilah “Kapal berkuasa Jentera” - Semua jenis kapal yang menggunakan alat jentera sebagai kuasa penggerak. g) Kapal Layar - Kapal yang menggunakan layar sebagai kuasa penggerak, tidak menggunakan jentera walaupun di lengkapkan.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

Kapal - Kapal Berikut Termasuklah Di dalam Senarai Kapal Yang Pergerakannya Terbatas.  i) Kapal yang meletak tanda-tanda pelayaran, memungut atau membaiki saluran paip atau kawat dasar laut.

ii) Operasi mengorek, mengukur di permukaan air. iii) Menukar pekerja, mengisi minyak atau bekalan. iv) Melancar atau mendaratkan pesawat udara.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

v ) Kapal yang melibatkan diri di dalam operasi menyapu periuk api. vi ) Kapal yang di tunda dan yang menunda,di mana untuk mengubah haluannya terbatas. h ) Istilah ‘Kapal yang tertakluk pada ukuran tenggelamnya di dalam air .-bermakna tidak boleh melencong dari haluanya di sebabkan kecetekan paras air di kawasan itu berbanding dengan ukuran tenggelamnya. I ) Perkataan ‘Sedang Belayar’ - tidak berlabuh, tidak terikat pada daratan atau terkandas

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

j ) Perkataan-perkataan “ Panjang ” Dan ” Kelebaran ” sesuatu vesel ertinya panjang keseluhurannya dan lebar yang lebar selebarnya. k) Kapal Dalam Penglihatan – Boleh dilihat dengan mata kasar. l ) Istilah “Penglihatan Yang Terhad” – keadaan seperti kabus,hujan salji, ribut petir, hujan lebat atau lain-lain keadaan yang membataskan penglihatan jauh.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

BAHAGIAN “ B ”
Peraturan-Peraturan Perjalanan Semasa Belayar.

SEKSYEN 1
Tatatertib Kapal Semasa Belayar,Di dalam Semua Keadaan Penglihatan.

PERATURAN 4
(PEMAKAIAN) Kaedah-kaedah dalam peraturan ini terpakai dalam apa jua keadaan kenampakan.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

PERATURAN 5
PENINJAUAN ( PEMERHATIAN ( Look Out ) ) Setiap vesel hendaklah setiap masa mengadakan peninjauan (look out) yang wajar melalui ;-Penglihatan -Pendengaran -Semua cara yang terdapat ketika itu supaya dapat membuat taksiran penuh tentang situasi dan risiko pelanggaran

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

PERATURAN 6 KELAJUAN SELAMAT Setiap vesel hendaklah setiapmasa berlayar dengan kelajuan yang sesuai dan selamat ,supaya tindakan berkesan dapat diambil untuk tujuan : Mengelak Perlanggaran Diberhentikan dalam jarak yang sesuai dalam keadaan yang terdapat ketika itu.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

Dalam menentukan kelajuan yang selamat di antara faktor-faktor berikut di ambil kira: c.OLEH SEMUA VESEL iv.Keadaan kenampakan ketika itu v.Kesibukan lalu lintas termasukklah penumpuan vesel nelayan atau mana-mana vesel lain vi.Kebolehan pergerakan vesel terutama jarak pemberhentian dan keupayaan membelok dalam keadaan yang terdapat ketika itu. vii.Pada waktu malam adanya cahaya lampu daratan atau penyebaran balik cahaya lampu sendiri. viii.Keadaan angin,laut dan arus dan adanya bahaya-bahaya kepada perjalanan kapal ix.Sukatan tenggelam kapal berbanding dengan paras air di tempat itu.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

a.

Sebagai tambahan oleh vesel yang di lengkapi dengan radar yang boleh di operasikan. i) ii) iii) Ciri-ciri,kecekapan dan bantasan kelengkapan radar Batasan radar penjarak radar Kesan keatas pengesanan radar oleh laut,cuaca dan lainlain benda terapung tidak boleh kesan oleh radar dari jarak memadai iv) Kemungkinan oleh bot-bot kecil,bungkah ais dan lain-lain objek yang timbul di permukaan air,tidak dapat dikesan oleh radar disebabkn jaraknya yang jauh.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

i) iii)

Kedudukan,bilangan dan arah pergerakan kapal yang dapat di kesan dengan radar. Keupayaan radar untuk mengesan jarak kapal atau lain-lain objek yang berhampiran.

RANACO MARINE SDN. BHD.

PERATURAN- PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PELANGGARAN DILAUT (1972)

PERATURAN 7 Kemungkinan Berlaku Perlanggaran e.Setiap vesel hendaklah menggunakan semua cara yang sesuai yang terdapat ketika itu untuk menentukan ada atau tidak risiko perlanggaran .Jika terdapat apa jua keraguan ,maka risiko itu hendaklah disifatkan ada

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 )

b.

Peralatan radar hendaklah digunakan sebaik mungkin termasuklah membuat tinjaun jarak jauh untuk menentukan Amaran lebih awal tentang risiko perlanggaran Memplot radar Pemerhatian yang sistematik akan benda-benda yang dikesan Andaian tidaklah boleh dibuat berdasarkan matlumat yang tidak mencukupi,terutama matlumat radar yang kabur

   

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 )

Dalam menentukan risiko perlanggaran pertimbanganpertimbagan berikut hendaklah diambil kira : Risiko itu hendaklah disifatkan jika ada bering kompas terhadap vesel yang menghampiri tidak berubah dengan ketara . Risiko mungkin kadangkala ada sekalipun perubahan bering yang ketara adalah nyata,terutama apabila : Menghampiri vesel yang besar Sesuatu kapal tunda Menghampiri sesuatu vesel dari jarak yang dekat.

iii.

v. • • •

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 )
PERATURAN 8 TINAKAN UNTUK MENGELAK PERLANGGARAN Apa jua tindakan yang diambil untuk mengelakkan perlanggaran mestilah,jika keadaan mengizinkan : Dengan segera (positif) Dalam masa yang cukup Memberi perhatian yang wajar kepada pemtuhan kepelautan yang baik.

c.   

b. Apa jua pengubahan haluan atau kelajuan untuk mengelakkan perlanggaran mestilah,jika keadaan mengizinkan  Cukup besar supaya jelas ternampak oleh sesuatu vesel yang lain yang melihat dengan mata kasar atau radar.  Pengubahan haluan atau kelajuan yang dibuat sedikit-sedikit perlulah di elakkan

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 )
a.

  

Jika terdapat keluasan laut yang mencukup,pengubahan haluan sahaja memadai dan berkesan untuk mengelakkan situasi bahaya berkesan dengan syarat : Ianya dibuat dengan awal Cukup besar Tidak mengakibatkan satu lagi situasi bahaya berdekatan.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 )
a.

b.

Tindakan yang diambil untuk mengelak perlanggaran hendaklah sedemikian cara supaya vasel yang satu lagi berselisih lepas dengan jarak yang selamat Jika perlu untuk mengelak perlanggaran atau memberi masa yang lebih sesuai untuk menilai situasi,vasel tersebut boleh : Mengurangkan kelajuan Berhenti atau mengundur.

 

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 ) PERATURAN 9 Terusan Sempit c. Sesebuah vesel yang berlayar sepanjang terusan sempit atau alur kapal hendaklah : Berlayar berhapiran yang boleh disebelah kanan alur e. Vesel yang panjang kurang dari 20 meter atau vesel layar tidaklah boleh menghalang laluan vesel yang hanya boleh berlayar dengan selamat dalam terusan sempit atau alur kapai f. Vesel nelayan tidak boleh menghalang laluan mana-mana vesel yang berlayar dalam terusan sempit atau alur kapal

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 )
a.

Sesuatu vesel tidak boleh melintas diterusan sempit atau alur kapal,jika lintasan itu menghalang laluan sesuatu vesel yang boleh berlayar dengan selamat dalam terusan sempit atau alurkapal sahaja,jika berasa ragu-ragu tentang maksud vesel yang melintas itu,vesel berkenaan bolehlah membunyikan dengan cepat 5 bagas pendek (.….)kaedah 34 (d) i) Memotong diterusan yang sempit atau alur kapal hanya boleh dilakukan jika vesel yang hendak dipotong itu kena brtindak membenarkan laluan yang selamat,vesel yang hendak memotong hendaklah membunyikan isyarat bunyi yang ditetapkan dalam kaedah 34 (c) (i),vesel yang hendak dipotong jika bersetuju hendaklah meyembunyikan isyarat yang ditetapakan dalam kaedah 34( c)(ii) dan mengambil langkah untuk membenarkan laluan dengan selamat.Jika ragu ia boleh menyembunyikan isyarat ditetapkan dalam kaedah 34(d)

c.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 ) ii ) Kaedah ini tidak melepaskan vesel yang memotng itu daripada tanggungjawab dibawah kaedah 13 f )Sesuatu vesel yang menghampiri selekoh atau suatu kawasan terusan sempit dimana vesel lain mungkin terlindung oleh perantaran hendaklah belayar dengan waspada dan berhati-hati dan hendaklah menyembunyikan isyarat yang ditetapkan dalam kaedah 34(e)***(satu vesel panjang dan isyarat ini hendaklah di balas oleh mana-mana vesel yang menghampiri yang mungkin berada dalam jarak pendengaran disebelah diselekoh dengan satu vesel panjang juga ) g)Mana-mana vesel hendaklah,jika keadaan ini mengizinkan,tidak berlabuh diterusan sempit.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 )
PERATURAN 10 Sistem “ Traffic Separetion Schemes” Telah disesuaikan oleh pihak lembaga persatuan rumah api Kapal yang menggunakan sistem ini hendaklah : i) Belayar mengikut laluan yang ditetapkan ii) Mengelak dari memasuki kawasan pemisah iii) Masuk dan keluar mengikut peraturan Kapal yang lain dari kapal melintas tidak dibenarkan memasuki kawasan pemisah kecuali i) Kapal dalam kecemasan ii) Kapal yang menangkap ikan dalam kawasan pemisah Kapal yang menangkap ikan tidak boleh menggangu kawasan traffic Kapal yangkurang dari 20 meter dari kapal layar boleh menggunakan lorong trafific pinggir laut.

c) d)

h)

k) l)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 PERATURAN 11 (SEKSYEN 11 )  Tatatertip Kapal-Kapal yang boleh melihat diantara satu dengan lain.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 PERATURAN 12 Kapal-kapal layar  Apabila 2 buah kapal layar bertemu antara satu sama lain,satu daripadanya hendaklah mengambil tindakan seperti berikut :  i) Kapal yang terdapat angin sebelah kiri (port side) hendaklah memberi jalan
 ii) Apabila kedua-duanya mendapat angin yang sama,maka

siapa yang mendapat angin dahulu ( atas angin) hendaklah memberi jalan

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 Memotong ( Overtaking )
c) Setiap kapal yang memotong hendaklah tidak mengganggu

pejalanan kapal lain d) Pada malam hari Cuma nampak lampu belakanh sahaja e) Memberi jalan kepada yang memotong dengan selamat

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 MEMOTONG  Tindakan saya tuan,saya membunyikan 2 wisel panjang diikuti dengan bagas pendek(- - .)saya hendak memotong di sebelah kanan.  Saya akan lihat dan dengar apakah tindakan oleh kapal di hadapan saya

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
 Jika ia membunyikan 5

bagas pendek (. . . . . ) tanda halangan ada dihadapan  Saya meminta memotong disebelah kiri dan membunyikan 2 bagas panjang di ikuti dua bagas pendek (- - ..)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) BERTEMU HALUAN  Sama-sama mengambil tindakan  Tindakan saya tuan,saya membunyikan satu wisel Pendek ( . ) Mengubah haluan Ke Kanan dan berjalan terus  Kapal Tuan pun Sama,membunyikan satu wisel pendek ubah haluan ke kanan.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 15 Situasi Melintas (Crossing Situation)
 Apabila dua kapal melintas,kapal yang sebelah kanan ( Starbort

Side) hendaklah memberi jalan kepada kapal sebelah kiri ( Port Side )
 Sekiranya keadaan mengizinkan ,tidak melitas dihadapan kapal

yang melintas dihadapan kapal yang nampaklampu kiri ( Port Side)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) MELINTAS
 Tindakan Saya

Tuan,Saya kerap kali mengambil Bering ,Jika bering berubah perlanggaran tidak akan berlaku
 Jika bering tidak

berubah perlanggaran akan berlaku.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) MELINTAS  Tindakan Saya Tuan,Saya Membunyikan Satu Wisel Pendek (.) Megubah Haluan Kekanan Dengan Jarak Yang Berpatutan Dan Kelajuan Yang Selamat.  Apabila Melepasi Kapal Tuan,Maka Saya kembali ke Haluan Yang Asal

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 16 Tindakan Kapal Yang Memberi Jalan
 Kapal yang memberi jalan,seboleh-bolehnya mengambil

tindakan yang seberapa segera.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 17 Tindakan oleh kapal yang diberi jalan
d) i)

Apabila kapal yang di berjalan,kapal yang sebuah lagi hendaklah meneruskan perjalanan di haluan sama dan laju yang sama. ii) Kapal yang diberi jalan boleh mengambil tindakan untuk mengelak perlanggaran apabila kapal lain tidak mengambil tindakan mengikut peraturan.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

b)

c)

Apabila kapal yang ditetapkan untuk meneruskan perjalanan di haluan yang sama,dengan laju yang sama mendapati ianya terlalu dekat dan perlanggaran tidak dap dielakkan melalui tindakan oleh kapal yang memberi jalan itu ,maka hendaklah ia mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelak perlanggaran tersebut. Dalam keadaan melintas untuk mengelak perlanggaran hendaklah megelak daripada menukar haluan ke kiri untuk kapal yang berada di sebelah kirinya. Apabila kapal yang ditetapkan untuk meneruskan perjalanannya di haluan yang sama ,dengan laju yang sama mendapati ianya terlalu dekat dan perlanggaran tidak dapat dielakkan melalui tindakan yang diambil oleh kapal yang memberi jalan itu,maka hendaklah ia mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelak perlanggaran tersebut.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
MELINTAS  Tindakan saya tuan ,saya membunyikan lima wisel pendek (. . . . . )saya lihat apakah tindakan kapal dihadapan saya.  Jika ia tidak mengambil tindakan,saya membunyikan satu (.) wisel pendek dan mengubah haluan kekanan dengan satu pusinagan kompas,bergerak di belakang kapal tuan,dengan jarak yang berpatutan dan kelajuan yang selamat

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) Apabila berada di belakang kapal tuan,saya catitkan nama kapal,kedudukan kapa,jam,tarikh,warna kapal dan saya berjalan terus.Biala masuk pelabuhan saya melapor pada Syahbandar.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 18 Tanggungjawab Antara Kapal-Kapal. Kecuali di mana peraturan-peraturan 9,10 dan 13 menetapkan berlainan
e) Kapal berkuasa jentera yang berlayar hendaklah memberi jalan

kepada : i) Kapal yang rosak ii) Kapal yang pergerakannaya terbatas iii) Kapal yang sedang digunakan menangkap ikan iv) kapal yang menggunakan layar

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

Kapal layar yang sedang berlayar ,Hendaklah memberi jalan kepada : i) Kapal yang rosak ii) kapal yang pergerakannya terbatas iii) Kapal yang digunakan menangkap ikan Kapal-kapal yang menangkap ikan,Apabila sedang berlayar seboleh-bolehnya memberi jalan kepada : i) Kapal yang rosak ii) Kapal yang pergerakannya terbatas

f)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) d) i) Selain dari Kapal Rosak,Kapal Pergerakan Terbatas,Sekiranya Keadaan Mengizinkan Hendaklah Mengelak Menggaggu Perjalanan Kapal Graft Dalam ii) Kapal yang tertakluk kepada ukuran tenggelamnya didalam air hendaklah berlayar dengan berhati-hati

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
PERATURAN 19 Tatatertib Kapal-Kapal Didalam Keadaan Penglihatan Yang Terhad

Melibatkan Kapal-Kapal Yang Tidak Boleh Dilihat Diantara Satu Sama Lain.

Keadaan ini terpakai bagi vesel yang tidak dapat melihat antara satu sama lain apabila berlayar di dalam atau berdekatan dengan kawasan kenampakan terhad g) Setiap vesel hendaklah berlayar dengan kelajuan yang selamat dan dalam semua situasi keadaan kenampakan terhad yang terdapat ketika itu.Sesuatu vesel pancuan kuasa hendaklah memastikan yang jenteranya bersiap sedia untuk berolahgerak dengan segera.
f)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

b)

Setiap vesel hendaklah memberi perhatian yang wajar kepada keadaan di sekeliling dan juga kepada kenampakan terhad yang terdapat ketika itu semasa mematuhi kaedah-keedah seksyen 1 bahagian ini. Sesuatu vesel yang dapat mengesan dengan radar adanya sesuatu vesel yang lain hendaklah menentukan sama situasi bahaya berdekatan sedang meningkat atau adanya risiko perlanggaran.Jika ada,ia hendaklah mengambil tindakan mengelak dalam masa yang cukup,dengan syarat bahawa sekiranya tindakan itu melibatkan pengubahan halua,setakat mana yang boleh yang berikut hendaklah di elakkan : i) Penggubalan ke kiri jika vesel itu berada dihadapan rusuknya,melaikan jika ianya sedang memotong vesel itu ii) Pengubahan haluan menuju ke rusuk atau ke belakang rusuk vesel.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) e) Kecuali jika telah dipastikan bahawa tidak ada risiko perlanggaran,setiap vesel yang mendengar isyarat kabus daripada sesuatu vesel yang lain dan bunyi itu seolah-olahnya datang dari arah hadapan rusuknya,atau yang tidak dapat mengelak situasi bahaya berdekatan dengan sesuatu vesel yang lain dihadapan rusuknya,hendaklah mengurangkan kelajuannya hingga ke takat minimum yang membolehkan ia tetap pada haluannya.Jika perlu memberhentikan lajaknya dan bagaimanapun hendak berlayar dengan sunggua hemat sehingga bahaya perlanggaran tidak ada lagi.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
PERATURAN 20 Pengenalan –Lampu-Lampu Dan Bentuk Isyarat
d) Peraturan ini mestilah dipatuhi dalam semua keadaan cuaca e) Lampu-lampu mestilah dari masa turun matahari hingga naik

matahari dan disepanjang masa .Lampu-lampu lain tidak boleh mengelirukan f) Sekiranya lampu-lampu yang telah ditetapkan ,maka siang hari hendakkah menunjukkan alat-alat bentuk yang telah di tetapkan. g) Peraturan-peraturan mengenai bentuk-bentuk isyarat hendaklah dipatuhi pada siang hari h) Lampu-lampu dan bentuk-bentuk isyarat yang dimasudkan di dalam peraturan ini hendaklah mematuhi penetapan-penetapan yang terkandung di dalam lampiran 1 bagi peraturan ini.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 21 Difinisi c) “Lampu Masthead” Bermakna lampu putih yang ditempatkan di atas garisan tengah kapal,menunjukkan sinaran sekeliling kaki langit sebanyak225 darjah dan ditempatkan supaya boleh kelihatan dari haluanhingga22.5 darjah kebelakang dari rusuk kapal di kedua dua sisi kapal. d) “Lampu-lampu Sisi” (side light) Bermakna satu lampu hijau disisi kanan kapal dan satu lampu merah disisi kiri kapal,yang menunjukkan sinaran di sekeliling kaki langit sebanyak 112.5 darjah dan ditetapkan supaya hanya boleh kelihatan dari laluan hingga 22.5 darjah kebelakang dari usuk kedua-dua sisi kapal.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) Bagi kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter,lampu-lampu sisinya boleh dicatumkan menjadi sebuah lampu dan ditempatkan di garisan tengah kapal b) “Lampu Belakang” (stern light) bermakn lampu putih yang ditempatkan bahagian belakang kapal yang menunjukkan siaran di sekeliling kaki langit sebanyak 135 darjah dan ditetapkan supaya boleh kelihatan dari arah belakang hingga 67.5 darjah di kanan dan kiri sisi kapal c) “Lampu Tunda” (towing light) Bermakna lampu kuning yang mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan lampu belakang seperti yang tersebut di para ( c ) dalam peraturan ini.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) e) “Lampu Sekeliling” (all round light ) bermakna lampu dan siarannya boleh kelihatan di sekeling kaki langit pada 360 darjah. f) “lampu Klip “ (flashing light) bermakna lampu yang berkelip dengan teratur dimana jumlah ulangannya ialah 120 kelip atau lebih bagi setiap satu minit.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 22 HAD PENGLIHATAN BAGI VESEL-VESEL Kapal-kapal berkuasa jentera yang sedang dalam perjalanan
e) Kapal berkuasa jentera yang sedang berlayar hendaklah

menunjukkan : > Satu Lampu Masthead Di Hadapan - 6 Batu > Lampu Sisi - 3 Batu > Lampu Belakang - 3 Batu > Lampu menunda - 3 Batu > Lampu putih,Merah,Hijau atau Kuning,yang Boleh kelihatan sekeliling 360 darjah - 3 Batu

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

Kapal yang panjangnya 12 Meter atau Lebih,Tetapi Kurang Daripada %0 Meter > Lampu Masthead 5 Batu > Lampu-Lampu Sisi 2 Batu > Lampu Belakang 2 Batu > Lampu Menunda 2 Batu > Lampu,putih,Merah,Hijau Atau Kuning, Yang Boleh Kelihatan Sekeliling 360 Darjah 2 Batu

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)

a)

Bagi Kapal Yang Kurang Dari 12 Meter > Lampu Masthead -2 Batu > Lampu-Lampu Sisi -1 Batu > Lampu Belakang -2 Batu > Lampu Putih,Merah,Hijau Atau Kuning Yang Boleh Kelihatan 360 Darjah -2 Batu

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 23 Kapal-Kapal Berkuasa Jentera Yang Sedang Dalam Perjalanan
e) Kapal Berkuasa Jentera Hendaklah Menunjukkan:-

i) Satu Lampu Masthead Di Hadapan ii) Lampu Masthead Yang Kedua Dan Tinggi daripada Lampu Hadapa,keculi kalau panjang kapal kurang 50meter ia tidak di wajibkan mempunyai lampu yang kedua ini. iii) Lampu Sisi iv) Lampu Belakang

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
VESEL PACUAN KUASA SEDANG BERLAYAR KAEDAH 23

Kapal Berkuasa Jentera.Kelihatan Dari Arah Hadapan,panjang kapal 50 meter dan lebih,berjalan pada waktu malam

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

Kapal yang bergerak di atas angin( hovercraft ) apabila berjalan hendaklah menunjukkan satu lampu klip berwarna kuning 360 darjah. Kapal kurang dari meter dan lajunya tidak melebihi 7 knot hendaklah menunjukkan satu lampu putih 360 darjah dan hendaklah di pasang lampu-lampu sisi

c)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
PERATURAN 24 Menolak Dan Menunda c) Kapal berkuasa jentera yang menunda hendaklah : i) Dua lampu masthead di hadapan,tegas sebaris,jika panjang tal tunda melebihi 200 meter tiga lampu putih tegak sebaris ii) Lampuu-lampu Sisi iii) Lampu Belakang iv) Lampu Tunda Tegak Sebaris Diatas Lampu Belakang v) Siang hari,kapal yang tali tunda lebih 200 meter satu bentuk diomand di tempatkan di tempat yang senang di lihat

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

Apabila lapal yang menolak dan yang di tolak digabungkan mejadi satu unit,merka akan dianggap sebagai kapal berkuasa jentera dan hendaklah menunjukkan lampu-lampu yang disebut di dalam peraturan 23

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
1.

2.

Kapal tunda yang menunda,kelihatan dari arah hadapan.Panjang kapal 50 meter dan lebih panjang tundaan kurang 200 meter,berjalan pada waktu malam Kapal tunda yang sedang menunda,kelihatan dari arah hadapan .Panjang kapal kurang 50 meter dan panjang tundaan lebih 200 meter,berjalan pada waktu malam.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) Kapal yang berkuasa jentera yang menolak dihadapan atau menunda kapal ,lain disisinya,kecuali keadaan dimana mereka di anggap sebagai satu unit hendaklah menunjukkan : ii) Sebagai pengganti lampu masthead di dalam peraturan 23 (a) (1), dua lampu masthead di hadapan yang tegaK selari,satu diatas dan satu di bawah. iii) Lampu-lampu sisi iv) Lampu belakang
a)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) Kapal berkuasa jentera yang terlibat dengan para (a) dan (c) dari peraturan ini,hendaklah mematuhi Peraturan 23 (a) (ii) b) Kapal atau objek yang di tunda hendaklah menunjukkan : i) Lampu-lampu sisi ii)Lampu belakang iii) Apabila panjang tunda melebihi 200 meter,satu bentuk ‘Diamod” di letak di tempat senang di lihat f) Kecuali kapal-kapal yang di tunda secara bergandingan atau di tolak sebagai satu unit ,hendaklah menunjukkan lampu-lampu sebagai sebuah kapal.
a)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
i)

Sebuah yang di tolak dihadapan,tetapi tidak menjadi satu unit,hendaklah menunjukkan di bahagian hadapannya lampulampu sisi Sesebuah kapal yang ditunda secara berganding,hendaklah menunjukkan lampu belakang dan bahagian hadapan lampulampu sisi Bersabit dari sesuatu sebabab yang tertentu sesebuah kapal atau objek yang di tunda tidak dapat menunjukkan lampulampu maka seberapa yang boleh mengadakan lampu bagi kapal atau objek tersebut sekurang-kurangnya hanya untuk menanadakan adanya kapal atau objek yang tidak berlampu itu.

iii)

v)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
LAMPU KAPAL PADA WAKTU MALAM KAPAL YANG SEDANG MENUNDA KAEDAH 24 (a )
Kapal Tunda yang sedang menunda kelihatan dari arah hadapan .panjang kapal 50 meter dan lebih.Panjang tundaan lebih 200 meter berjalan pada waktu malam

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 25 Kapal-Kapal Layar Yang Sedang Berlayar Dan Bot-Bot Yang Menggunakan Dayung c) Kapal-kapal yang sedang berlayar hendaklah menunjukkan: i) Lampu-Lampu Sisi ii) Lampu Belakang f) Kapal layar yang kurang dari 12 meter,lampu sisi boleh digabungkan,yang senang di lihat di puncak tiang. g) Sebagai lampu tambahan merah diatas dan hijau di bawah tegak sebaris dan boleh kelihatan 360 darjah.

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) Kapal layar kelihatan dari hadapan,berjalan pada waktu malam hari mempertunjukkan lampu tambahan

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) d) i) Kapal layar kurang dari 7 meter hendaklah menunjukkan lampu-lampu di para (a) atau (b) .Jika tidak boleh hendaklah menggunakan lampu suluh atau lampu minyak ,untuk mengelak dari berlakunya perlanggaran. i) Bot-bot yang menggunakan dayung boleh menunjukkan lampu-lampu yang disebut dalam peraturan ini seperti kapal-kapal layar ,tetapi jika tidak hendaklah menyediakn lampu-lampu atau lampu minyak ,untuk mengelak dari berlakunya perlanggaran. e) Kapal yang berlayar menggunakan layar dan kuasa jentera ,hendaklah di bahagian yang senang dan di lihat satu bentuk berupa kun puncak kebawah

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) PERATURAN 26 Kapal-Kapal Penangkap Ikan c) Mestilah menunjukkan lampu-lampu dan bentuk-bentu isyarat mengikut peraturan ini samada semasa di dalam perjalanan ataupun semasa berlabuh
e) Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dengan

menggunakan pukat tunda,seperti menggunakan jaring dan lain-lain di dalam air hendaklah menunjukkan :-

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
i)

ii)

iii)

Dua lampu tegak sebaris hijau di atas dan putih di bawah,kelihatan 360 darjah .Siang hari bentuk berupa dua kun pucuk bertemu pucuk Satu lampu masthead yang lebih tinggi dan di belakang lampu hijau.Kapal yang kurang dari 50 meter tidak diwajibkan,tetapi boleh jika perlu. Selain daripada lampu-lampu yang di sebut dalam peraturan ini apabila sedang bergerak ,menunjukkan lampu-lampu sisi dan lampu belakang

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972) Kepilan 11 ISYARAT-ISYARAT BAGI KAPAL-KAPAL YANG MENANGKAP IKAN DENGAN PUKAT c) Kapal-kapal yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat tunda ,samada alat itu untuk kegunaan di lautan luas atau untuk di pantai boleh menunjukkan :i) Apabila menghulur pukat -2 lampu putih tegak selari ii) Apabila menarik pukat - 1 lampu putih di atas 1 lampu merah tegak selari iii) Apabila jaring tersebut tersangkut - 2 lampu merah tegak selari

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

Setiap kapal yang menangkap ikan secara berganding boleh menunjukkan:i) Pada malam hari,satu lampu suluh yang di arahkan ke hadapan kapal yang satu lagi. Isyarat bagi kapal-kapal menagkap ikan yang menggunakan pukat lengkong i) Boleh menunjukkan dua lampu kuning tegak selari.lampulampu ini hendaklah berkelip selang setiap satu saat dengan cahaya yang sama serta masa kelip yang sama.

d)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972)
a)

Sesebuah kapal yang menangkap ikan berhampiran dengan kapal-kapal menangkap ikan yang lain bolehlah menunjukkan isyarat-isyarat tambahan yang tersebut dalam kepilan 11 bagi peraturan ini. Kapal yang tidak bekerja dalam operasi menangkap ikan tidak boleh menunjukkan lampu-lampu dan isyart mengikut ukuran panjang kapal itu.

c)

PERATURAN-PERATURAN ANTARABANGSA BAGI MENCEGAH PERLANGGARAN DILAUT(1972 ) Peraturan 27 Vesel rosak atau vesel-vesel pergerakan terbatas a)Vesel yang rosak hendaklah :
VII. Dua lampu merah tegak sebaris, kelihatan 360* IX. Dua bola hitam atau bentuk berupa bola , tegak selari di tempat

yang senang dilihat.

XI. Apabila bergerak melalui air , selain dari lampu yang disebut di para

ini , menunjukkan lampu-lampu di sisi dan lampu belakang

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)
LAMPU KAPAL TIDAK DIBAWAH PERINTAH KAPAL ROSAK Kaedah 27(a) Apabila bergerak hendaklah disertakan lampu sisi dan lampu buritan.

Sisi kanan

Sisi kiri

belakang

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

kapal rosa yang sedang berhayut

Tanda siang hari dua bebola hitam menegak sebaris

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) b)
n

Kapal pergerakan terbatas , kecuali kapal penyapu periuk api hendaklah menunjukkan : Tiga lampu tegak sebaris , lampu yang tertinggi sekali dan lampu yang terendah sekali berwarna merah sementara lampu yang di tengah-tengah berwarna putih Tiga bentuk isyarat tegak selari , dimana yang tertinggi dan yang rendah sekali berbentuk bola , sementara yang di tengah-tengah berupa diamond , di tempat yang senang di lihat Apabila bergerak mestilah menunjukkan lampu masthead , lampu sisi dan lampu belakang. Apabila berlabuh menunjukkan lampu - lampu , atau isyarat bentuk serta lampu-lampu atau bentuk isyarat dalam perkara (1) dan (2)

n

n

n

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) C) Kapal

yang sedang dalam operasi menunda , yang mana keupayaannya untuk menukar haluannya terbatas , mestilah menunjukkan lampu-lampu atau bentuk-bentuk isyarat yang di sebut dalam peraturan 24 (a) serta lampu-lampu dan bentuk-bentuk isyarat yang di sebut dalam para (b) (1) peraturan ini.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Bow view

Starn view

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)
d)

Kapal yang bertugas dalam operasi mengorek atau lain-lain tugas di bawah permukaan air , hendaklah menunjukkan lampu-lampu atau bentuk isyarat di para (b) peraturan ini dan menunjukkan : Dua lampu merah kelihatan 360 darjah atau dua bentuk berupa bola , tegak selari untuk menandakan di sebelah mana halangan berada Dua lampu hijau kelihatan 360 darjah atau dua bentuk diamond yang tegak selari bagi menunjukkan di sebelah mana kapal –kapal lain boleh lalu dengan selamat. Apabila bergerak melalui air , selain dari lampu-lampu yang di sebut di para ini , mestilah menunjukkan lampu masthead , lampu sisi , dan lampu belakang.

iii.

v.

vii.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)
i.

Apabila berlabuh , di mana ia dikehendaki menunjukkan lampu-lampu atau bentuk – bentuk isyarat yang tersebut di para (d)(1) dan (d)(2) sebagai ganti lampu-lampu atau bentukbentuk isyarat dalam peraturan 30.

e) Sekiranya sedang beroperasi di bawah permukaan air tidak dapat menunjukkan bentuk-bentuk isyarat di para (d) kerana ukurannya yang besar , sebagai ganti hendaklah menunjukkan bentuk replika bendara “A” isyarat antarabangsa (international code of signal) tidak kurang dari satu meter tinggi dan boleh kelihatan 360 darjah.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) f) Kapal yang bertugas menyapu periuk api hendaklah menunjukkan tiga lampu hijau yang boleh kelihatan 360 darjah atau tiga bentuk berupa bola , selain dari lampu-lampu yang ditetapkan dalam peraturan 23.Satu daripada lampu-lampu atau bentuk ini hendaklah ditempatkan di tiang hadapan atau berdekatan dengannya dan satu di hujung haluan hadapan di kedua-dua sisi kapal. Lampu-lampu atau bentuk ini menandakan merbahaya bagi kapal-kapal lain untuk meghampiri kurang dari 1000 meter di belakang atau 500 meter di kedua-dua sisi kapal penyapu periuk api

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) g) kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 7 meter tidak di kehendaki untuk menunjukkan lampu-lampu yang di sebut di dalam peraturan ini. h) Isyarat-isyarat dalam peraturan ini bukan lah isyarat bagi kapal dalam kecemasan dan memerlukan bantuan.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

1 lampu putih di atas

2 lampu putih diatas

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) LAMPU KAPAL PADA WAKTU MALAM KAPAL TUNDA PERGERAKAN TERBATAS (KAEDAH 27)(C)

kapal tunda pergerakan terbatas, kelihatan dari arah hadapan, panjang kapal 50 meter dan lebih, panjang tundaan lebih 200 meter, berjalan pada waktu malam.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 28 Vesel yang tertakluk kepada sukatan tenggelamnya (Grauf dalam) Kapal yang tertakluk kepada sukatan tenggelamnya boleh menunjukkan tiga lampu merah tegak selari yang boleh kelihatan 360 darjah. Siang hari satu bentuk berupa silinder , selain dari lampulampu yang ditetapkan dalam peraturan 23.

iv.

vi.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 29 Vesel-vesel pemandu ( pilot vessels ) a)
vi. vii. viii.

Kapal-kapal yang bertugas dalam kerja-kerja panduan ( pilotage duties ) hendaklah menunjukkan : Di tiang hadapan atau menunjukkan lampu-lampu sisi dan lampu belakang Apabila sedang belayar menunjukkan lampu-lampu sisi dan lampu belakang Apabila berlabuh , lampu-lampu di para (a)(1) dan lampulampu labuh atau bentuk-bentuk isyarat berlabuh.

b) Kapal pemandu ( pilot vessel ) yang tidak bertugas dalam kerjakerja pemanduan hendaklah menunjukkan lampu-lampu atau bentuk-bentuk isyarat yang ditetapkan mengikut ukuran panjangnya.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 30 Kapal-kapal yang berlabuh dan kapal-kapal yang terkandas
d) v. vi.

Kapal yang berlabuh hendaklah menunjukkan di tempat yang senang dilihat: Dibahagian hadapan , satu lampu putih yang boleh kelihatan 360 darjah atau bentuk berupa bola. Di belakang satu lampu putih boleh kelihatan 360 darjah dan rendah dari lampu hadapan.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) b) Kapal yang kurang dari 50 meter boleh menunjukkan satu lampu putih kelihatan 360 darjah , ditempat yang senang dilihat. c) Kapal yang lebih 100 meter hendaklah menggunakan lampulampu dek dan lain-lain lampu untuk menerangi dek nya. d) Kapal yang terkandas hendaklah menunjukkan lampu-lampu di para (a) atau (b) dan juga lampu-lampu berikut :
n vi.

Dua lampu merah tegak selari kelihatan sekeliling 360 darjah. Tiga bentuk berupa bebola ( hitam ) tegak sebaris

e) Kapal yang kurang dari 7 meter , apabila berlabuh atau terkandas di tempat selain dari kawasan terusan sempit, kawasan lalu lintas,tempat berlabuh atau tempat lalu lintas kapal ( sibuk ) tidak dikehendaki untuk menunjukkan lampulampu atau isyarat di para (a),(b) atau (d) dalam peraturan ini.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 32 Bahagian “D” isyarat-isyarat lampu dan isyarat bunyi. Definisi: d) Perkataan “wisel”- bermakna alat isyarat yang boleh mengeluarkan bunyi seperti mana yang ditetapkan dalam kepilan 11 bagi peraturan ini. e) Istilah “wisel pendek”- bermakna bunyi yang lamanya satu saat. f) Istilah “wisel panjang”- lamanya 4 hingga 6 saat

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 33
c)

d)

Kelengkapan isyarat bunyi. Kapal 12 meter atau lebih pendek hendaklah dilengkapkan dengan wisel dan loceng. Bagi kapal yang 100 meter atau lebih dilengkapkan dengan gong. Kapal yang kurang 12 meter tidak di wajibkan.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)
c)

Apabila kelihatan diantara satu dengan lain di terusan sempit atau perairan yang di gunakan untuk lalu lintas : ii. Sesebuah kapal yang hendak memotog sesebuah kapal yang lain di terusan sempit peraturan 9 ( e ) (1 ) adalah seperti berikut : G ( - - . ) – Dua wisel panjang diikuti dengan satu wisel pendek yang bermakna “ saya hendak memotong anda dari sebelah kanan” Z ( - - .. ) – Dua wisel panjang yang diikuti dua wisel pendek yang bermakna “ saya hendak memotong anda dari sebelah kiri. vi. Kapal yang akan dipotong , apabila mengambil tindakan mengikut peraturan 9 ( e ) ( 1 ) hendaklah menggunakan isyarat berikut apabila bersetuju : C ( - . -. ) – Satu wisel panjang . Satu wisel pendek , satu wisel panjang dan satu wisel pendek mengikut tertib
ix. x.

Lamanya satu klip ialah kira-kira satu saat.Tempoh masa di antara dua klip juga kira-kira satu saat dan tempoh lamanya antara dua isyarat yang berturut-turut tidak kurang dari sepuluh saat. Lampu yang digunakan untuk memberi isyarat hendaklah berwarna putih , dan boleh kelihatan 360 darjah dan boleh kelihatan sekurang-kurangnya 5 batu.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 34 Isyarat-isyarat amaran dan pergerakan. Kapal sedang belayar dan nampak antara satu sama lain hendaklah memberi isyarat berikut : Satu wisel pendek - “saya hendak menukar haluan ke kanan” Dua wisel pendek - “saya hendak menukar haluan ke kiri” Tiga wisel pendek- “saya sedang menggunakan jentera untuk mengundur Isyarat lampu boleh di gunakan seperti berikut : Satu klip - “saya menukar haluan ke kanan” Dua klip – “saya menukar haluan ke kiri” Tiga klip – “saya jalan mengundur”

c) iv. v. vi.

h) ix. x. xi.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) d) Apabila boleh kelihatan antara satu sama lain dan ragu-ragu hendaklah membunyikan 5 ( lima ) wisel pendek ( amaran ) atau isyarat lampu 5 ( lima ) kelipan yang berturut-turut. e) Kapal menghampiri selekoh , yang mana kapal lain tidak kelihatan hendaklah membunyikan 1 ( satu ) wisel panjang isyarat tersebut hendaklah di jawab dengan satu wisel panjang juga oleh kapal yang menuju ke kawasan tersebut. f) Sekiranya jarak penepatan diantara wisel-wisel yang di lengkapkan di kapal yang melebihi 100 meter jauhnya , hanya satu wisel yang boleh digunakan untuk memberi isyarat – isyarat pergerakan dan isyarat –isyarat amaran.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 35 Isyarat – isyarat berbunyi di dalam keadaan penglihatan terhad Isyarat yang terkandung dalam peraturan ini digunakan semasa belayar di laut dikawasan-kawasan dimana keadaan penglihatan terhad , sama ada waktu siang atau malam. e) Vesel yang sedang bergerak melalui air hendak lah membunyikan wisel panjang tidak melebihi dari dua minit. f) Vesel yang belayar tetapi tidak bergerak melalui air ( berhenti ) hendaklah membunyikan dua wisel panjang berturut-turut selang dua minit sekali. ( tempoh bunyi dua saat ) g) Kapal rosak, kapal yang terbatas pergerakannya , kapal graft dalam , kapal layar, kapal menangkap ikan dan kapal yang sedang menunda atau menolak kapal lain sebagai ganti di para ( a ) atau ( b ) hendaklah membunyikan tiga wisel berturut-turut , ia itu satu wisel panjang dan diikuti dengan dua wisel pendek selang dua munit sekali. h) Kapal penangkap ikan , kapal pergerakan terbatas yang

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972)
e) Kapal yang ditunda , jika lebih dari satu kapal yang ditunda hendaklah membunyikan empat wisel berturut-turut , ia-itu satu wisel panjang diikuti tiga wisel pendek selang dua minit sekali. Isyarat ini dibunyikan sebaik sahaja isyarat dari kapal menunda telah dibuat. f) Kapal yang menolak dan kapal yang ditolak di hadapan bercantum sebagai satu unit , di anggap sebagai kapal berkuasa jentera. Isyaratnya adalah seperti di para ( a ) atau ( b ). g) Kapal berlabuh hendak lah membunyikan loceng dengan cepat selama lima saat selang satu minit sekali. Kapal panjang 100 meter atau lebih isyarat loceng itu hendaklah dibunyikan di bahagian hadapan kapal dan diikuti pula dengan bunyi gong dengan cepat selama lima saat di bahagian belakang kapal. Kapal yang berlabuh sebagai tambahan membunyikan tiga wisel berturut-turut ia-itu satu wisel pendek satu wisel panjang dan satu wisel pendek (. -. ) amaran kepada kapal yang menuju ke arahnya , kemungkinan berlaku pelanggaran.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) h) Kapal yang terkandas hendak lah membunyikan isyarat loceng dan gong ia-itu ketuk loceng 3 kali lambat-lambat, goyang loceng pantas-pantas selama lima saat di ikuti dengan ketukan gong di belakang. Kapal yang panjang kurang daripada 12 meter tidak di wajibkan untuk membunyikan isyarat-isyarat yang tersebut di atas. Jika perlu hendak lah membunyikan alat-alat yang mengeluarkan bunyi tidak lebih dari 2 minit sekali. Kapal pemandu ( pilot vessel ) apabila bertugas dalam operasi pemanduan ( pilotage duties ) boleh membunyikan isyarat pengenalan ( identify signal ) yang berupa 4 wisel pendek berturut-turut ( .... ), sebagai tambahan ini di para ( a ) ( b ) atau ( f ).

ii)

j)

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 36 Isyarat-isyarat yang di gunakan untuk menarik perhatian Sekiranya perlu , untuk menarik perhatian sesebuah kapal yang lain. Mana-mana kapal boleh menggunakan isyarat lampu atau isyarat bunyi yang berlainan dan tidak menimbulkan kekeliruan dengan isyarat yang telah di tetapkan atau boleh menggunakan lampu suluh asalkan tidak mengganggu kapal lain.

Peraturan-peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut (1972) PERATURAN 37 Isyarat kecemasan Apabila sesebuah kapal berada dalam keadaan kecemasan dan memerlukan bantuan, ia hendak lah menggunakan atau menunjukkan isyarat-isyarat yang terkandung di dalam lampiran 1 seperti berikut :

Isyarat kecemasan

roket atau peluru yang mengeluarkan bintang merah

suatu isyarat senjata api atau isyaratisyarat bahan letupan yang lain yang di tembak satu minit sekali

Isyarat kecemasan

suatu pembunyian tidak berhenti-henti dengan mana-mana radas isyarat kabus.

Nyalaan atas vesel (seperti daripada tong tar terbakar, tong minyak dan lain-lain)

Isyarat kecemasan

sekeping kanvas berwarna jingga dengan suatu simbul empat segi dan bulatan hitam atau lain-lain simbul yang sesuai(pengenalan dari udara)

Isyarat kod antarabangsa menyatakan kecemasan dengan tanda N.C

Isyarat kecemasan
Satu isyarat asap yang mengeluarkan kepulan-kepulan asap yang berwarna kemerahmerahan(oren)

Isyarat bunyi semboyan dari radio telefon

Isyarat kecemasan
Isyarat yang di hantar dengan radio telefon yang terdiri daripada perkataan cakap “mayday”

Mengangkat dan menurunkan kedua-dua belah tangan yang terhulur ke sisi dengan perlahanlahan dan berulang-ulang

Isyarat kecemasan
Isyarat yang di buat dengan radio telegraf atau dengan apa-apa isyarat lain yang terdiri daripada kumpulan (sos) dalam kod morse

Suatu nyalaan terang paracut roket atau suatu nyalaan terang tangan (hand flare) yang menunjukkan suatu cahaya merah

Isyarat kecemasan
Suatu isyarat yang terdiri daripada satu bendera empat segi yang mempunyai diatas atau dibawah satu bebola atau apa-apa yang menyerupai bebola

Isyarat warna yang terang di buang dalam air untuk pemerhatian dari udara

Isyarat kecemasan
Isyarat bunyi semboyan dari radio telegraf.(lihat semboyan auto)

Isyarat yang di beri melalui radio suar (radio beacon) yang menunjukkan tempat kecemasan

SEKIAN TERIMA KASIH