P. 1
Sistem Kawalan Lampu Isyarat Mudah Alih

Sistem Kawalan Lampu Isyarat Mudah Alih

|Views: 523|Likes:
Published by mamin_121

More info:

Published by: mamin_121 on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

SISTEM KA WALAN LAMPU ISYARAT MUDAH ALIH

MUHAMMAD SUBRI BIN ZAID

Laporan ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan pengajian ljazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa lndustri).

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknikal Malaysia Melaka

7 MEl 2007

v

ABSTRAK

Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih merupakan

satu alatan yang ini

penting dalam kehidupan manusia masa kini. Sistem yang akan dibangunkan

merupakan sistem yang mengawal kesesakan lalu lintas yang mana menggantikan pemegang bendera mengawal laluan kenderaan khususnya bagi kenderaan berat. Pembinaan projek ini memerlukan pengetahuan dalam bidang elektrik dan juga

elektronik. Ianya direka khas untuk meminimumkan kadar kematian atau kekerapan kecederaan dan kemalangan oleh pegawai-pegawai atau pemegang bendera kerana

mereka mempunyai risiko yang tinggi semasa arahan lalu lintas ketika kerja-kerja pembinaan, kecemasan atau keadaan-keadaan tertentu. Sistem ini dapat dikawal

secara manual dan automatik bergantung kepada keadaan yang mana penggunaan alat kawalan jauh diperlukan untuk kawalan secara manual. Sistem lampu isyarat mudah alih ini juga menggunakan bekalan voltan yang rendah iaitu antara 9-12 volt. Penggunaan bateri yang biasa boleh digunakan selain daripada penggunaan bekalan kuasa. Bagi alat kawalan jauh, penggunaan radio frekuensi digunakan kerana ia dapat bertindak dengan lebih jauh. Pemasa digunakan dalam sistem ini dimana setiap lampu isyarat yang menyala akan disetkan pada masa tertentu supaya setiap lampu yang menyala akan menyala secara berturutan. Litar bersepadu merupakan litar.

komponen utama dalam sistem ini yang akan mengawal setiap perjalanan

Keseluruhan kawalan didalam sistem ini adalah berdasarkan kepada penggunaan litar bersepadu sebagai suis yang menerima isyarat masukan dan mengeluarkan isyarat

'ON' atau 'OFF'. Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini memenuhi keperluan manusia dengan dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan dapat mengurangkan jumlah penggunaan tenaga kerja manusia.

For the control devices. lorries and so on. The portable traffic light control system is right choosing to require for human life. The project is special design to minimize the death rate or injure of the workers who hold the flat because they have high risk to have accident when do the work construction. .VI ABSTRACT The portable traffic light control system is the important device which is the function is to control and reduce the traffic jams where is to change the workers who hold the flat to control the traffic such as busses. Timer is used to set the time of traffic light work consecutive. The usual battery also can use. Integrated circuit is the main component in this system to control the circuit. Besides. The portable traffic light control system can control with manual or automatic device which is depends on the situation that needs to control with manual. The project work needs to understand and know about the knowledge of electric and electronic course. to reduce the traffic jam and can minimize the workers. this system used the low voltage supply of 9-12 volt. emergency and so on. The whole control in this system is based on the use of the integrated circuit at is the switch which is received the input signal and switch to "ON" and "OFF". the frequency radio can use because it can detect the frequency far away.

Dengan adanya sistem lampu isyarat. 1. . Berbagai ini dapat dari berlakunya kemalangan. Pesuruhjaya Polis Bingham telah diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah lalu lintas dengan kebenaran mencipta alat penyelesaian bagi kesesakan pada masa itu oleh mereka yang mempunyai ilmu atau khusus dalam bidang ini kerana pada asalnya undang-undang "peraturan jalan" yang telah dibuat adalah sedikit sukar kerana kerajaan pada mulanya tidak memberi kuasa kepada Cawangan Polis untuk mengeluarkan saman kepada mereka yang melanggar lalu lintas sehingga 1910 di mana terciptanya lampu isyarat yang pertama. lampu isyarat direka dan dibangunkan untuk digunakan bukan sahaja mengawal keadaan lalulintas di jalan raya malah digunakan ketika berlakunya hal-hal kecemasan.1 Latar Belakang Pada Disember 1980. Kita dapat lihat bagaimana keadaan lalu lintas dalam bandaraya kita berkembang dengan licin. setiap perjalanan sesebuah kenderaan di jalan raya lebih sistematik mengelakkan dan teratur mengikut haluan masing-masing.BABI PENGENALAN Lampu isyarat adalah sebahagian alat yang penting dalam kehidupan moden ini. cekap dan kenderaan-kenderaan bergerak lebih pantas dari satu destinasi ke suatu destinasi yang lain. Hal ini kerana keadaan lalu lintas pada zaman moden ini dikawal oleh satu sistem kawalan lampu isyarat yang canggih berbanding pada ketika zaman dahulu. Manusia telah pun dapat mencipta lampu isyarat yang tidak memerlukan khidmat pegawai yang perlu menjaga setiap laluan kenderaan.

1 Jenis Lampu Isyarat Masa kini . - Rajah 1. Pada hari ini. satu projek akan oleh saya iaitu sistem kawalan pemegang bendera yang lampu isyarat mudah alih yang laluan ketika kecemasan mengawal contohnya semasa jalan raya dibaik pulih. manusia mengawal lalu lintas dengan menggunakan beberapa orang pegawai yang memegang tanda atau perkataan Berhenti dan Jalan.2 Sebelum awal kemunculan lampu isyarat. Dengan berkonsepkan dibangunkan menggantikan sistem lampu isyarat sekarang. Projek yang saya bangunkan ini bukan sahaja mengawal lalu lintas maIah ianya bertujuan untuk meminimumkan kadar kematian dan kekerapan kecederaan atau kemalangan dimana pegawai-pegawai atau pemegang bendera adalah berisiko tinggi semasa arahan lalu lintas. Sehingga sekarang ianya masih digunakan tetapi digunakan bukan untuk mengawal kesibukan lalu lintas tetapi untuk memberi laluan kepada murid-murid sekolah melintas jalan. perjalanan keluar kenderaan berat dari tempat pembinaan dan juga memberi laluan kepada murid-murid sekolah yang ingin melintas jalan raya. lampu isyarat digunakan untuk mengawal laluan kenderaan dengan menggunakan nyalaan lampu dimana nyalaan lampu merah untuk berhenti. nyalaan lampu kuning untuk sedia dan nyalaan lampu hijau untukjalan.

Antara sebab-sebab utama kerana:• kenapa sistem ini dibangunkan Terjadinya kesesakan lalu lintas apabila berlakunya kecemasan di jalan raya atau disebabkan oleh kerja-kerja pembaikian jalan raya dan juga ketika kerjakerja dari tapak pembinaan. . kenderaan oleh pemegang • Risiko kadar kematian atau kecederaan pegawai-pegawai atau pemegang bendera yang bertugas mengawal kenderaan adalah tinggi terutamanya ketika waktu malam.3 1. • Penggunaan tenaga manusia yang ramai dalam mengawal keadaan lalu lintas dimana setiap selekoh memerlukan pemegang bendera bagi mengawal laluan kenderaan • Kerja terpaksa ditunda semasa keadaan cuaca yang buruk kerana tiada arahan atau kawalan dijalan raya yang mengawallauan bendera atau pegawai-pegawai tertentu. Sistem lampu isyarat mudah alih dibangunkan berdasarkan sebabialah sebab tersebut. setiap masalah perlu dinyatakan dalam pemyataan masalah bagi menunjukkan kenapa projek ini perlu dibangunkan. setiap masalah yang menyebabkan kenapa dan mengapa sesuatu projek perlu dibangunkan haruslah diambil kira sebelum sesuatu projek dibangunkan kerana ini akan membantu dalam menyiapkan projek tersebut.2 PemyataanMasalah Bagi memulakan sesuatu projek atau ingin membangunkan projek. Dengan itu. • Mengelak daripada berlakunya kemalangan akibat dari kecuaian manusia yang boleh membahayakan nyawa orang ramai ketika mengawal keadaan lalu lintas.

4 Rajah 1.3 Gambarajah Pemegang Bendera .2 Contoh Kemalangan Akibat Kecuaian Manusia Rajah 1.

Hal ini juga boleh berlaku sekiranya tiada kawalan lampu isyarat di jalan raya yang mana boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini terjadi. perlulah ada altematif sebagai sokongan kepada sistem sedia ada. bendera yang memberi arahan atau mengawalialu • Sistem kawalan Iampu isyarat mudah alih yang akan dibina boleh dikawal secara manual atau secara automatik mengikut keadaan dan keperluan semasa • Mencipta alat yang tidak memerlukan penggunaan kuasa yang besar serta tidak memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi.3 ObjektifProjek Dalam menjalankan kajian ini.2 menunjukkan contoh kemalangan yang berlaku akibat kecuaian pemandu yang tidak mematuhi peraturan di jalan raya.3 menunjukkan seorang pemegang bendera yang mengawal laluan kenderaan berat masuk dan keluar dari kawasan pembangunan. Dengan adanya Iampu isyarat mudah aIih. secara kasarnya objektif kajian yang saya bangunkan ini dilakukan adalah bertujuan untuk : • Mencipta digunakan alat yang boleh mengawal sebagai pengganti kepada kesesakan Ialu Iintas yang mana atau pemegang pegawai-pegawai lintas. • Mudah dibawa kemana-mana dan dapat digunakan setiap masa khususnya digunakan ketika berlakunya kecemasan . Merujuk kepada permasalahan yang wujud dalam industri ketika ini. Dalam kontek kajian ini. 1. adalah penting untuk menyatakan tujuan atau objektif bagi memastikan kajian yang dilakukan berjalan di atas Iandasan yang tepat dan tidak terpesong dari apa yang akan dilakukan. Rajah 1.5 Rajah 1. ia dapat mengelak daripada berlaku kemalangan jalan raya dan juga membantu menggantikan pemegang bendera dalam mengawalialuan kenderaan.

setiap komponen yang digunakan perlulah diketahui kegunaan atau fungsinya • Memahami konsep perjalanan sistem litar lampu isyarat mudah alih dan aplikasinya terhadap hasil yang akan dikeluarkan. Jadi. lni adalah kerana penggunaan bateri adalah mudah didapati dan kos untuk memilikinya adalah rendah. Penguat kendalian ini juga akan bertindak sebagai suis yang memberi arahan kepada sistem dalam pencahayaan lampu isyarat secara turutan selain daripada menggunakan pemasa (timer) • Mengambil rujukan menggunakan kajian literatur. . Kita perlu faham konsep bagaimana lampu isyarat dapat dihasulkan dari sumber bekalan sehinggalah kepada hasilnya iaitu lampu (LED) • Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih yang dibina hanya menggunakan bekalan kuasa yang kecil iaitu 9-12 volt dimana penggunaan bateri boleh digunakan. pelajar akan mendapat serba sedikit maklumat yang berkaitan dengan projek yang dijalankan dari segi perbezaan atau persamaan sekiranya menggunakan kaedah yang berlainan. setiap komponen projek sistem kawalan lampu isyarat mudah alih yang digunakan perlu dipelajari untuk elektronik membina lampu isyarat. • Menggunakan peguat kendalian dalam mengawal segala perjalanan sistem litar kawalan lampu isyarat ini.4 • Skop Projek Di dalam membangunkan ini.6 1. Melalui kajian literatur ini.

Penulis-penulis dalam projek ini telah mencadangkan atau membina satu sistem kawalan lampu isyarat menggunakan Fuzzy Logic yang mana merupakan satu .BABII KAJIAN LITERATUR 2. Marzuki KhaIid dan Rubiyah Yusof telah dijadikan sebagai kajian literatur bagi projek sistem kawaIan lampu isyarat mudah aIih ini. Semua kajian terdahulu yang berkaitan dengan kawalan lampu isyarat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya diambil dan dikaji dengan memahami kajian tersebut dengan mencari kelebihan dan kelemahan kajian tersebut selaras dengan tajuk yang akan dibangunkan supaya dapat menghasilkan sesuatu yang diharap-harapkan.1 Pengenalan Kajian literature merupakan kajian yang dijalankan terhadap sesuatu projek yang mana dilaksanakan oleh seseorang individu. Projek yang bertajuk 'Kebijaksaan Sistem Lampu Isyarat Menggunakan Fuzzy Logic' merupakan projek mereka diambil sebagai kajian literatur kerana ianya selaras dengan projek yang ingin dibangunkan dan dijadikan sebagai satu panduan atau rujukan yang penting. Kajian terdahulu yang dijalankan diambil untuk dijadikan sebagai rujukan atau panduan bagi membangunkan projek yang dicadangkan dengan menjalankan kajian literature. tokoh-tokoh cendiakawan dan sebagainya. 2.2 Model Kajian Dan Pemerhatian Projek yang dibina oleh Tan Kok Khiang.

Antaranya penulis-penulis tidak menerangkan tentang ciri-ciri penggunaan atau perisian yang digunakan dengan lebih lanjut. Antara kelebihannya ialah. didapati terdapat beberapa kelebihan dan keburukan pada projek tersebut. Pemandu perlu menunggu giliran utuk bergerak dengan menunggu nyalaan lampu hijau di lorongnya walaupun tiada kenderaan yang menunggu di lorong sebelah atau lorong yang antara sistem kawalan lampu lain. Ini kerana sistem yang digunakan sekarang telah menetapkan masa pada setiap nyalaan lampu isyarat.8 perisian yang canggih selaras dengan teknologi masa kini untuk mengawal sistem lampu isyarat dengan lebih bijak dn berkesan berbanding dengan sistem yang digunakan sekarang. Penulis juga tidak menerangkan bagaimana penggunaan Fuzzy Logic pada lampu isyarat samada menggunakan kenderaan.Penulis juga telah menunjukkan perbandingan isyarat menggunakan Fuzzy Logic berbanding sistem masa yang digunakan sekarang dengan perbandingan graf. Projek yang dicadangkan ini lebih menjimatkan masa pemandu berbanding dengan sistem yang ada sekarang iaitu menggunakan mengawal masa setiap nyalaan lampu. penulis-penulis telah menyatakan masalah yang dihadapi oleh sistem kawalan lampu isyarat sekarang yang hanya membuang masa pemandu dan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas. mereka menyatakan pelbagai informasi samada dari segi prinsip atau teori. perisian untuk Selain itu. sensor atau alat lain untuk mengesan . Setelah membuat kajian terhadap projek ini. Tetapi terdapat juga beberapa kelemahan pada projek penulis tersebut.

kuning dan hijau. sistem lampu isyarat mudah alih yang dibangunkan ini boleh digunakan ditempat yang berlainan selain tidak memerlukan bekalan kuasa yang tinggi. Fungsi utamanya adalah mengawallalu lintas bagi semua kenderaan. Selain dari mengawal kesibukan lalu lintas. Ianya hanya memerlukan bekalan voltan yang keeil antara 9-12 volt di mana sel kering boleh digunakan iaitu bateri biasa. .BAD III TEORI 3. Akan tetapi. meminimumkan kadar kematian dan kekerapan keeederaan pagawai atau pemegang bendera yang mengawallalu lintas terutamanya pada waktu malam. Sistem ini juga digunakan sebagai pengganti kepada pemegang bendera yang mengawal laluan kenderaan berat dari kawasan pembinaan dan ketika berlakunya Dengan adanya sistem kerosakan kawalan di jalan raya semasa kerja-kerja lampu isyarat mudah alih pembaikian. sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini direka untuk menggantikan pegawai-pegawai yang bertugas mengawal keadaan lalu lintas samada ketika berlakunya keeemasan seperti beneana alam dan kemalangan. ia dapat ini.1 Pengenalan Lampu Isyarat Mudah Alih Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ialah sistem yang mengawal keadaan lalu lintas yang sibuk dimana-mana sahaja dijalan raya dimana sistem kawalan lampu isyarat ini boleh dialih dan digerakkan ke tempat lain dengan mudah. Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini adalah sarna fungsinya dengan lampu isyarat sedia ada yang mempunyai tiga warna lampu yang berlainan iaitu warna merah.

Penggunaan strip board adalah mudah dan akan menampakkan satu litar teratur dan tersusun dengan kemas. kuning dan hijau. 3.10 Pembinaan lampu isyarat mudah alih ini adalah ringkas yang mana menggunakan lampu LED dengan wama seperti lampu isyarat yang sedia ada iaitu wama merah. .ini kerana dengan menggunakan komponen elektronik. LED senang disambung terus kepada penguat kendalian (K'). Biasanya strip board sangat popular digunakan berbanding papan litar yang lain. sistem ini juga tidak memerlukan penggunaan bekalan kuasa yang tinggi dan sistem ini juga mudah diselenggara dan disimpan. Keburukan yang biasa adalah memerlukan kerja pemotongan jalur pengalir pada papan litar terutamanya jika menggunakan Ie.1 Gambarajah Papan Litar Papan litar adalah media yang menjadikan gabungan beberapa komponen tersusun membentuk satu litar.2 Komponen Litar Papan litar Rajah 3. Selain dari menggunakan kos yang rendah. Strip board memegang mempunyai beberapa jalur pengalir dan berlubang untuk kaki komponen.

Nilai perintang adalah dalam julat Ohm (0). Nilai Ohm akan berganda dari Ohm ke Mega Ohm dan ke Giga Ohm. Perintang juga biasanya selalu dikaitan denga hukum Ohm yang menyatakan V=IR. Ia tiada polariti positif atau negatif dan ianya adalah peranti pasif. It--" Rajah 3. Kebiasaannya terdapat empat kod warna pada setiap perintang. Perintang yang biasa digunakan adalah jenis karbon bersaiz Y4Watt dan Y2 Watt. . Nilai perintang juga boleh diketahui dengan menggunakan meter Ohm atau meter Pelbagai.2 Gambarajah Perintang SimbolPerintang Perintang adalah peranti elektronik membolehkan had arus elektrik mengalir melaluinya di dalam litar dan menghasilkan kejatuhan voltan pada kedua-dua terminal. Fungsi perintang lazimnya adalah sebagai penghad aliran arus elektrik. Perintang sangat diperlukan hampir semua litar elektronik. Setiap perintang mempunyai nilai rintangannya yang tersendiri. . di mana V adalah voltan. Perintang mempunyai dua kaki biasanya digunakan dalam semua litar elektronik.11 Perintang .. I adalah arus dan R adalah rintangan._e·' . Setiap kod warna yang tertera di atas badan perintang mewakili nilai tertentu. Contoh seperti warna merah mewakili nilai nombor dua. Dalam bidang elektronik Hukum Ohm adalah asas yang perlu dipelajari dan difahami terlebih dahulu.

bermakna nilai toleransi bagi nilai terendah bagi 10K adalah 9K dan nilai tertinggi pula adalah 11K Ohm. Nilai toleransi mengikut warna seperti dalam Rajah 3. kod wana perlulah diketahui terlebih dahulu.3 Contoh Perintang I Coklat-Hitam-Oren-Emas = IOxlOOO +1-10% Warna kod di atas menunjukkan nilai perintang 10K Ohm bertolarensi 1+10%. Jalur warna yang keempat mewakili nilai toleransi. Warna kod keempat kebiasaannya terdiri dari warna emas dan perak.3 Perang 1% Merah2% HijauO. Untuk warna perak nilai toleransi adalah -1+20%.5% BiruO. . Warna kod keempat menentukan toleransi sebanyak 10% bagi nilai 10K Ohm.25% UnguO.l0% Kelabu 0.12 Untuk membaca kod perintang. Jika nilai di atas 10K Ohm bertoleransi 1+10%.05% Emas5% Perak 10% Tiada warna 20% Contoh: IIII I Rajah 3.

Semakin besar nilai Farad semakin banyak cas yang boleh disimpan. Kapasitor juga sangat popular dalam litar elektronik. Ia mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. Ceramik.lF(mikro) .4 Gambarajah Kapasitor Simbol Kapasitor Kapasitor juga mempunyai dua kaki. kapasitor mempunyai kaki yang berpolariti dan ada juga yang adalah yang berpolariti positif dan Kapasitor jenis elektrolitik negatif. Cara membaca kod kapasitor: Contoh 105. Tantalum dan lain-lain lagi adalah jenis tidak berpolariti.13 Kapasitor Rajah 3. Walaubagaimanapun tidak berpolariti. Nilai yang biasa digunakan adalah mikroFarad. Manakala kapasitor jenis Mika. Contoh Kiraan:105 = 10 + 5 sifar (00000) = 10+ 00000 = 1 000 000 pF (Piko) = 1 J. Fungsi kapasitor adalah sebagai penapis dan ia boleh mengecas (menyimpan) dan menyahcas (membuang) cas elektrik. Kod 105 bermaksud nilainya adalah luF. Unit bagi kapasitor ialah dalam julat Farad (F). nanoFarad dan pikoFarad.

Nilai kod transsitor tertera pada badan transistor menunjukkan ianya jenis PNP atau NPN. Cara transistor bekerja adalah bergantung kepada tiga kakinya iaitu pemungut (collector atau C). Setiap satu kaki mempunyai nama dan fungsi yang tertentu. MOSFET dan sebagainya. Vntuk mengetahui kedudukan kaki C. pengatur dan sebagai suis. VJT.5 Gambarajah Transistor Simbol Transistor Asasnya transistor mempunyai tiga kaki. Transistor akan mudah rosak atau terbakar jika penyambungan tidak betul atau penggunaan arus elektrik yang melebihi kaki yang had yang ditetapkan. tapak (base atau B) dan pengeluar (emitter atau E). Setiap transistor mempunyai fungsi yang tertentu mengikut nombor yang tertera pada badan transistor. Ianya komponen yang berpolariti dan mengandungi unsur N dan P.14 Transistor Rajah 3. Terdapat dua jenis transistor yang perlu diketahui iaitu transistor NPN dan transistor PNP.Transistor mempunyai beberapa kumpulan tertentu seperti transistor FET. B dan E boleh ditentukan dengan multimeter pada julat Ohm. Pada asasnya transistor berfungsi sebagai penguat. .

kuning. Penggunaan voltannya amat sedikit berbanding lampu mentol. Terdapat pelbagai bentuk dan warna serta mempunyai saiz yang berbezabeza. biru. Bezanya ia tidak mengeluarkan cahaya yang nampak. jingga. Warna yang terdapat pada masa kini adalah merah. Istimewanya ia mengeluarkan cahaya. Selain LED biasa. Ia biasa digunakan untuk remote control televisyen. Ada juga LED yang mengeluarkan lebih dari satu warna seperti merah dan hijau dan ia mempunyai tiga pin kaki. Penggunaan arus elektrik yang melebihi had yang ditetapkan akan menyebabkan berlaku kerosakan pada LED. ada juga LED yang dicipta khas seperti IR LED dan fotodiode. . putih dan ultaungu. Penggunaan voltan yang sedikit menjadikan LED ini sangat popular digunakan dalam pelbagai sektor terutama industri pengiklanan. Terdapat dua kaki yang berpolariti positif dan negatif. radio dan sebagainya. Peranti ini menyerupai seperti LED biasa.6 Gambarajah LED Simbol Diod Pemancar Cahaya Diod Pemancar Cahaya atau LED adalah tergolong dari jenis komponen diod. IR LED memancarkan cahaya infrared yang tidak nampak pada mata kasar manusia. hijau. Kebiasaannya penggunaan voltan LED tidak melebihi 3 volt.15 Light Emiting Diode(LED) Rajah 3.

penggunaan ruang pada papan litar adalah keeil dan kemas. Tanda kod yang tertera pada badan komponen ini memberi maksud fungsi litar bersepadu tersebut. Dengan adanya litar bersepadu ini.7 Gambarajah IC Litar Bersepadu atau Intergrated Circuit (IC) merupakan komponen yang mempunyai banyak bilangan kaki atau pin.16 Intergrated Circuit (IC) ( Rajah 3. Di dalam litar bersepadu ini terdapat litar-litar yang keeil yang dipadatkan di dalam satu bekas untuk menjadi satu litar lengkap dan kecil beserta dengan fungsinya yang tertentu. Setiap pin kaki mewakili terminal yang mempunyai tugas tertentu. Terdapat beribu-ribu dan beratus-ratus perintang dan transistor dalam satu litar bersepadu. Antara litar bersepadu yang digunakan pada litar lampu isyarat ialah IC NE555 dan IC HEF4017B . lanya sangat sensitif dan mudah rosak jika berlaku penyambungan yang salah.

jika Rl.3 Unsur Litar Setiap nilai bagi unsur litar yang ada dalam setiap litar yang digunakan amat penting kerana untuk memperolehi hasil yang betul dan tepat.3.32 kn Rl dan R2 boleh digantikan dengan satu perin tang setara: A Rj =Rl +R2 B Secara umum. Rj = Rl + R2 + . Rn disambung bersiri.1 Perintang Perintang bersiri: R1 A R2 B Rintangan berkesan di antara titik A dan B: Rj Contoh: = Rl + R2 Jika Rl = 120 Q dan R2 = 1. 3. Pengiraan bagi setiap unsur litar haruslah diketahui. jumlah rintangan: + Rn .2 kn Rj = 120 + 1200 = 1320 = 1. setiap nilai-nilai yang ada dalam litar harus dikira.17 3. R2.

18 Perintang selari: A Rl B R2 Perintang berkesan di antara A dan B di cari dengan menggunakan persamaan: llRj Contoh: = (l1R1) + (l1R2) Jika Rl = 40 n dan R2 = 25 n I/R] = (1140) + (1125) = . . IIRI = GI. jika Rl.065 = 15.38 n Secara umum.065 Rj = 110. Rn disambung selari. bagi konduktans ialah G: G= llR Oleh itu dalam contoh di atas.. R2.04 = 0. jumlah rintang Rj boleh llRj = llRl + llR2 + + IIRn Konduktans (Conductance) Oleh sebab dalam mencari rintangan jumlah dalam sambungan selari Simbol melibatkan penggunaan l/R. . istilah konduktans (conductance) digunakan. IIR2 = G2. dicari dengan persamaan: . IIRn = Gn dan IIRj = Gj: Gj = G 1 + G2 + + Gn Perbincangan selanjutnya akan menyusul di bawah topik analisis litar mudah.025 + 0.. .

2 Pemuat I Kapasitor Kapasitor diperbuat daripada dua plat selari yang diasingkan oleh bahan penebat (dielectric) seperti kertas.Kaki sambungan (connecting leads) membolehkan sambungan dibuat ke unsur-unsur luar yang lain. d II t t Simbol bagi kapasitor: Penebat (dielectric) C 39nF C C --1~ Kapasitor tetap (fixed) --1EKapasitor berpolariti 100pF 470pF Kapasitor bolehubah * Kapasitor boleh menyimpan cas elektrik: PlatA PlatB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapasitor R v .19 3.3. mika (mica) atau udara.

Nisbah Q:V adalah malar dan dinamakan pemuat atau kapasitor (capacitor): C=QN atau Q=CV (3.Plat B bercas negatif. Unit pecahan: pF nF ~F mF F = 10-12 F = 10-9 F = 10-6 F = 10-3 F = 10°F Nilai kapasitan bagi sesuatu kapasitor bergantung kepada binaan fizikalnya dan diberikan oleh persamaan: C=EAld E = ErEo [F] (3.1) Cas akan tersimpan dalam plat-plat kapasitor selepas sambungan ke bateri diputuskan. kemasukan cas seterusnya akan terhalang. Apabila nila beza upaya sama dengan voltan bateri. Cas positif yang terkumpul dalam plat A mengurangkan kemasukan cas positif yang lebih banyak daripada terminal positif bateri sementara cas negatif dalam plat B mengurangkan kemasukan cas negatif yang lebih banyak dari terminal negatif bateri pengaliran cas (arus) dari bateri ke plat menjadi semakin berkurangan. Terminal negatif bateri V menolak cas negatif (elektron) ke plat B dan menarik cas positif (ion positit) daripadanya . Cas yang terkumpul dalam plat-plat membina beza upaya yang bertambah dengan bertambahnya jumlah cas yang terkumpul.Plat A bercas positif.2) . Keupayaan menyimpan jumlah cas pada nilai voltan tertentu dinamakan kemuatan atau kapasitan (capacitance) dan diukur dalam unit Farad (F) yang ditakritkan sebagai kemuatan 1 C cas pada beza upaya 1 V.20 Terminal positif menolak cas positif (ion positif) ke plat A dan menarik cas negatif (elektron) daripadanya .

cas juga akan turut berubah. Kedua-dua plat diasingkan oleh satu bahan penebat 0. jika nilai voltan yang dikenakan kepada kapasitor (oleh bateri) sentiasa berubah dengan masa. E= ketelutan mutlak [F1m] Er Eo = ketelutan = ketelutan relatif [tiada unit] ruang bebas [8.854 x 10-12 x 10)/5 pF X 10-3 = 88. Voltan yang bergantung dengan masa dinyatakan sebagai v dan Q dinyatakan sebagai q: q = Cv Dengan kerbedaan (difforentiation): dq=Cdv dt dt i=C dv dt (3.3) Atau v = ~ fidt Kuasa dalam kapasitor diberikan oleh: p=Vl= .54 Dalam persamaan Q = CV. C dv vdt (3.854 x 10-12 x 10 x 10-4)/0. C = ErEoAId = (5 = (5 x 8. Carl nilai kapasitannya.21 Dimana.5) .854 x 10-12 F/m] A = luas satu plat [m2] d = jarak antara dua plat [m] Contoh: Satu kapasitor terbina daripada dua plat selari seluas 10 cm2 setiap satu.5 x 8.5 mm yang mempunyai ketelutan relatif 5.4) (3.

8) W = !CV 2 2 • VI(tl Kapasitor yang disambung bersiri VT(t 1 I T CI Dengan hukum Kirchhoff bagi voltan: VT(t) = VIet) + V2(t) V2(tf C2 (3. C v- dv dt (3.22 Kapasitor tidak melesapkan kuasa menjadi tenaga haba seperti perintang.7) Oleh itu nilai tenaga yang tersimpan ialah: (3. tenaga: dw = pdt = Cvdv (3.5) Dalam tempoh dt saat.9) .6) Bagi nilai di antara v W = 0 hingga v = V =c fvdv :c[v. tetapi mempunyai keupayaan menyimpan tenaga. I i(t (3. Kapasitor menyimpan tenaga dalam medan elektrik di antara dua platnya: Medan elektrik PlatA (+ve) ) 0 0 0 0 0 t 0 0 0< 0 0 0 0 PlatB (Mve) Kuasa: P=Vl= .

+ Cz + . .I_c_1 __ --IT C... ir(t) = il(t) + h(t) C dv(t) == dv(t) + C dv(t) C T dt I dt 2 dt Secara umum. Cn disambung bersiri: Secara umum....23 _1_ Jidt ==1 fidt + _1_ Jidt _ CT C1 C2 -=-+CT C1 111 C2 .. jumlah kapasitans CT = C. ... berkesan: C2.. 1 1 1 1 -==-+-+ K CT C. C2 h(t) +Cn sri h(l) vCt) I h(l)l __. Cn disambung selari. sekiranya C1.. C2. sekirannya Cl. + Cn Contoh: A II I3~F J C1 1 C2 2 PF : 470pF B ...

QI = 20 J. cas dalam CI dan C2 ialah masingmasing Q 1 dan Q2.1 .1 V W2 = YzC2(V2i = Yzx 980 X = 12.lF.:.lC dan Q2 = 5 J.65nF C1 l I4.67uF IC2 _____ I.3 V WI 10-6)/(4.lQ X 10-6x 4.67 = 43.lC. Q2 = 5 J.67 VI J. A = 350~F + 150pF= 365~F = 3.: J.67 x 1O~ = YzCI(VI)2 = Yzx 4.24 Cari jumlah kapasitans berkesan di antara titik A dan B C. C2 dan C3 dan jumlah keseluruhan tenaga yang tersimpan di dalam semua kapasitor tersebut.LT 5.J lC3 392nF B Bagi rangkaian dalam rajah di atas.LT C2 = 980 nF.7 W3 J. Sekiranya Q 1 = 20 J.32 V2 =Q2/C2 = (5 x 10-6)/(980 x 10-9) =5.lQ =QlICI = (20 x =4._9_8_o_nF __.12 10-9 x 5. cari tenaga yang tersimpan dalam C 1. CI = 4.LT = YzC3(V2)2 = Yzx 392 X 10-9 x 5.12 :.2 J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->