P. 1
Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

|Views: 101|Likes:
Published by ariena70

More info:

Published by: ariena70 on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

Mohd Zohir Ahmad. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). panduan dan peraturan. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. dimoderasi. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. ujian lisan.prestasi. kokurikulum dan ekstrakurikulum. sukan. Shavelson. Hashimah Amran (2006). Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. dianalisis. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Analisis. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. pengendalian. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Ini bermakna pelaksanaan. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. kesahan. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. 2 .

Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. ambiguiti. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. masa tidak mencukupi. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. struktur ayat sukar difahami. membuat persembahan lakonan . Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. Sejarah dan Kemahiran Hidup.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. laporan. guru perlu tekal dalam pemberian skor. aras kesukaran kurang sesuai. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid.bilangan item tidak mencukupi. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. uji dan uji sekali lagi. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal.

Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut .murid mereka. berubah mengikut masa dan keadaan 2. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. 1. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. Diantaranya ialah. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . 3.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 . pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP.

samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. tujuan ujian itu dilaksanakan. Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. masa ujian itu dilaksanakan .memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. samada formatif atau sumatif dan 4.1. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian. kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran. Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . Kedua- 5 .

penyelarasan dan pemantauan. 4. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. pengesanan. murid. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. murid. untuk menandakan sesuatu yang signifikan.assessment. 4. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. 6 . Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn.

Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid .4. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. 4. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. Aschbacher and Winters 1993) 7 . menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. McMillan 2004) 3. Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer.

Sederhana . Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. . Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Baxter. 4. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Lemah atau Sangat lemah. Baik. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Brown. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Rubrik holistik 2. Glaswell and Hartland 2004.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Shavelson. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. 1. Goldman dan Pine 1992. Dunbar. 8 . Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Zainuriyah 2008) . Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Brooks and Kubicka-Miller 2006.

Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. Appropriately Clear main ideas. Appropriately Clear main ideas. self-selected sequencing. writes on interesting details. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. edits to eliminate most errors. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. varied topics. details and examples. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. Connects opinion. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Almost appropriate word choice. and edits to reduce errors. sequencing. self-selected topics. clear organization. meaningful sentence structure. middle and end. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. varied sentence structure. sentence structure. Sentence 9 . meaningful sentence structure. few Almost appropriate word choice. few details. and edits to reduce errors.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. Weak elements in the beginning . edits to eliminate most errors. details and examples. clear assigned or organization. self-selected topics. interesting details. Clear main ideas. Effective organization and sequencing. Clear main ideas. Effective organization and sequencing.

karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. topics. Weak elements assigned or in the beginning . middle self-selected and end.writes on details.0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. karangan fakta. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP . Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 .mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. structure lacks variety and contains error 1.

International Journal off Educational Research. Empirician and values : two faces of educational changes. 1990. P. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. Rujukan Airasian. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. Washington D. Standards for Educational and Psychological Testing. 1997. 27:433-445 American Educational Research Association.C.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. 11 .

S. R. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. 12 .2006.D.2005. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. 2006. 2004. 6th Ed. Innovative Higher Education.. N.P. J.R. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction. Universiti Sains Malaysia.B. Aschbacher.L. 2000. Measurement and Assessment in Teaching... Applied Measurement in Education..D. Mohd. Phi Delta Kappan.C.E. Journal of educational Measurement 29(1):1-17.. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. New York: MacMillan Publishing Company Herman.R.K.E. 2002. University Of California Linn. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland. L. Samad. Yunus and Amran Abd. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh.. L. Linn.H. and Kubicka-Miller.H. Shavelson. J. N. and Winters. and Gronlund. Zohir Ahmad. G. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. Black. Colombus: Pearson Publication.211-221 Mokhtar Ismail. Glaswell. D.S.G. D. 1993. 1991.N. New Jersey: Prentice Hall.L. Inside the black box. Koretz. 2006. and Linn.. Dunbar.289-303. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment. P.J.4(4).R. Lembaga Peperiksaan. Dan William. Gronlund.Baxter. Brooks. United States Of America : Pearson.J. Brown. and Hoover. Measurement and Assessment In Teaching. and Hartland. (80)2.E. Measuremant and Evaluation In Teaching. D. T. Hashimah Mohd. Goldman. Dunbar. Kuala Lumpur International Conference. Mohd. and Pine. McMillan. 1998. R. A Practical Guide to Alternative Assessment. M. School based assessment: an expectation in Malaysia. 2004. 1992. Daud Hamzah dan Shuki Osman.M. 1990. R.32(2): 115-128.F.hlm. Kementerian Pelajaran Malaysia. and Miller. Lembaga Peperiksaan. Quality control in the development and use of performance assessment.P.L. Prosiding National Conference on School Based Assessment.

N. 2008. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. and Shavelson..41-53.. R.J. R.P. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. On the stability of performance assessments.30. 13 .Shavelson. The Elementary School Journal.J. Vacc. G. Zainuriyah Abdul Khatab.N. 1993. Baxter. 1989.90:87-95. Journal of Educational Measurement.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->