P. 1
Rancangan Mengajar Peranan Seorang Jurulatih

Rancangan Mengajar Peranan Seorang Jurulatih

|Views: 217|Likes:
Published by kirinoput

More info:

Published by: kirinoput on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2012

pdf

text

original

LCD Projektor Syarahan & Penerangan Bilik Kuliah JPAM Negeri Sabah 08. Kemahiran Dan Sikap Seorang Jurulatih Yang Efektif Mengenalpasti Bidang Tertentu Untuk Pembangunan Diri Ke Arah Menjadi seorang Jurulatih Yang Efektif Masa Kandungan Proses Alat Bantuan Mengajar 15 minit 1.Tajuk Pelajaran Rujukan Alat Bantuan Mengajar Kaedah Lokasi Tarikh & Masa Langkah Keselamatan Catitan Peranan Seorang Jurulatih Komputer.2009 150 minit (2.09.5 jam) - OBJEKTIF • • • Menerangkan Tentang Peranan Seorang Jurulatih Mengenalpasti Keperluan Pengetahuan . Ciri-Ciri Seorang Jurulatih Apakah ciri-ciri Jurulatih? • Jurulatih Yang Tidak baik • Jurulatih Yang baik 20 minit 3 Persembahan Peserta Mengikut Peserta Di Pecahkan Kepada 4 Kumpulan Peserta Dikehendaki berbincang dan Menyenaraikan Ciri-Ciri Jurulatih yang baik dan Tidak baik Persembahan Peserta Flipchart/Whiteboard Flipchart/Whiteboard . Pengenalan: Mengkaji Konsep Latihan • Mengkaji hubungan di antara latihan dengan pembelajaran • Mengkaji tujuan latihan dalam Organisasi Syarahan dan perbincangan whiteboard 20 minit 2.

Imej Sebagai Jurulatih • Peserta dikehendaki merenung kembali peranan dan syarat seorang jurulatih yang telah dibincangkan • Menyenaraikan imej sebagai seorang jurulatih • Mengenalpasti bidang yang ingin diperbaiki ke arah menjadi seorang jurulatih yang efektif Syarat-Syarat Seorang Jurulatih Peserta mengisi format IMEJKU yang diedarkan Syarahan dan Perbincangan Powerpoint Sama Flipchart/Whiteboard 15 minit Perbincangan 6. Rumusan dan Penutup Syarahan dan soal jawab dengan peserta . Pengaruh Jurulatih Bagi Memotivasikan Pelatih Powerpoint 5 minit 8.Kumpulan 5 minit Rehat Peserta dibenarkan keluar Syarahan 20 minit 4 Mengkaji Peranan Jurulatih Berdasarkan Nota Yang Diberi 15 minit 5 10 minit 5. Perbincangan Dengan Peserta dengan peserta berdasarkan – ”Imej Sebagai Jurulatih” berpandukan Imej sebagai Jurulatih yang dibuat oleh Peserta Syarahan Dan Perbincangan Flipchart/Whiteboard 15 minit 7.

1.Proses pembelajaran yang berterusan (lifelong process) melibatkan pendedahan kepada berbagai pengalaman baru yang mendorong kepada perubahan di dalam diri individu.PERANAN SEORANG JURULATIH 1.Skill dan Attitude) dengan menyediakan peluang pembelajaran. Program pembelajaran disediakan adalah secara intensif dan teratur. 1.Definisi Pembangunan Sumber Tenaga Manusia prestasi (PSTM) kerja ialah “program untuk yang pembelajaran yang dirancang dalam suatu jangka masa tertentu dengan kemungkinan untuk meningkatkan individu perkembangan atau perubahan organisasi”. Pembelajaran dikatakan telah berjaya apabila ada atau berlaku perubahan ke atas tingkahlaku seseorang itu. manakala fokus utamanya ialah menyediakan peluang pembelajaran kepada individu untuk meningkatkan prestasi kerja.Peranan latihan sebagai sebahagian daripada usaha Pembangunan Sumber Tenaga Manusia yang berhasrat untuk membawa perubahan yang kekal kepada individu dalam meningkatkan pengetahuan. sikap dan kesempurnaan (ideals) yang diperolehi disimpan dan digunakan untuk menghasilkan ide-ide yang progresif serta perubahan ke atas tingkah laku” 1.4.Mengikut kamus takrif Pembelajaran ialah “pengetahuan yang diperolehi dari belajar iaitu tingkahlaku di mana pengetahuan atau kemahiran diperolehi” Ia juga adalah satu aktiviti mental di mana tabiat ( habits) ide . .3. PENGENALAN 1.2. Sebelum dibincangkan peranan jurulatih adalah lebih baik lagi kita memahami apa itu Pembelajaran dan Latihan.1. kemahiran dan sikap (Knowledge .

Tanpa pekerja atau anggota yang berkebolehan dan kemahiran yang lengkap maka sudah pasti sesebuah organisasi itu tidak akan berfungsi dengan berkesan serta daya pengeluarannya akan berkurangan. berpendidikan dan berpengalaman.7. organisasi perlu berusaha mempastikan supaya sumber tenaga manusianya mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dan sikap yang positif selaras dengan arus perubahan atau pembangunan serta kehendadak nilai dan etika kerja.1. Oleh itu banyak peruntukan perlu dan akan dibelanjakan bagi tujuan mengadakan program latihan yang efektif samada secara formal atau tidak formal. kemahiran dan sikap individu dalam memberi sumbangan ke arah keberkesanan organisasi. Tahap survivalnya atau daya saingnya terhadap persekitaran akan turut tergugat.5.6. Perlu ditegaskan bahawa perubahan ke atas tingkahlaku individu itu hendaklah sesuatu yang menguntungkan.Latihan adalah perlu untuk memberi peluang pembelajaran secara teratur dengan tujuan untuk membawa perubahan yang kekal ke atas tingkahlaku seseorang individu. 2.Latihan memainkan peranan penting dalam menyediakan peluang-peluang peningkatan kemahiran untuk mempastikan pekerja maju ke hadapan di dalam kerjayanya. Sesuatu program latihan yang hendak dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan kehendak danb keperluan kedua-dua pihgak iaitu organisasi dan individu itu sendiri. 1. Oleh itu pendekatan latihan kepada peserta-peserta mestilah bersesuaian dengan konsep pembelajaran dewasa kerana gulungan pekerja atau anggota adalah terdiri daripada mereka yang berumur.Perkembangan yang semakin pesat . 1. Dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan. PERANAN JURULATIH .

merancang kandungan serta memlih kaedah penyampaian yang bersesuai.2. menentukan objektif.1. Terdapat cara yang berbeza dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta dan beliau mestilah mahir di dalam memilih cara penyampaian yang berkesan. maka peranan jurulatih menjadi semakin mencabar dalam usaha merancang dan mengatur sesuatu program latihan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan selaras dengan kehendak organisasi.2. Beberapa peranan utama seseorang jurulatih ialah sebagai: • • • • Pemudahcara pembelajaran (fasilitator) Pengurus atau pentadbir program latihan Perunding atau penasihat latihan Penyelidik 2.2. Pembangun Strateji Pengajaran .3.Fasilitator pembelajaran yang kurang pengetahuan dalam bidang ini tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagai jurulatih dengan berkesan. Beliau mestilah mahir dalam menganalisis keperluan latihan.1.Fasilitator Pembelajaran (Pemudahcara Latihan) 2.2. Pakar Dalam Pembelajaran Beliau mestilah mempunyai pengetahuan mengenai konsep pembelajaran dewasa iaitu mengetahui cara orang-orang dewasa belajar. 2.2. Pereka Program Pembelajaran Peranan jurulatih sebagai fasilitator pembelajaran melibatkan kebolehannya mengenalpasti masalah organisasi supaya berkemampuan merangka program latihan yang dapat memenuhi kehendak organisasi.2.Dengan perkembangan yang semakin pesat di mana organisasi memerlukan latihan untuk anggota atau pekerjanya. 2. Di samping itu jurulatih juga diharapkan dapat menghasilkan ”outline” yang juga boleh digunakan oleh orang lain.

Jurulatih mempunyai pelbagai pilihan untuk digunakan di dalam teknik pengajaran yang diantaranya ialah seperti berikut: i. Kaedah Pengajaran ii. . Kaedah Simulasi iii.2.4. 2. Jurulatih dapat memahami dan menganalisis masalah peserta serta dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sesuatu program.Program latihan akan menjadi lebih berkesan dengan pemilihan strateji yang berbeza dari aspek keadh dan teknik pengajaran. ”In basket method” Kajian Kes ”management games” Kaedah Pengalaman ”Role Play” Latihan Kendiri latihan dalam kerja syarahan program pengajaran tayangan video Jurulatih mestilah cekap dan mahir dalam menentukan strateji untuk digunakan dalam sesuatu program latihan. Tenaga Pengajar Fasilitator pembelajaran juga dikenali sebagai pengajar yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam sesuatu subjek atau bidang latihan yang diceburinya di samping berkebolehan menyampaikan segala pengetahuannnya kepada para peserta.

Peserta mungkin telah memperolehi berbagai pengalaman baru. Pentadbir Kewangan Dan Kemudahan .4.3. 2. Keupayaan jurulatih diperlukan dalam mewujudkan kumpulan kerja yang dapat memberikan tumpuan atau sokongan ke arah menjayakan program latihan.3.2. Pembangunan Personel Keberkesanan program pembelajaran dalam latihan bergantung kepada sikap klien ( organisasi) di mana organisasi mestilah memberikan sokongan kepada ”tingkahlaku baru” yang diperolehi oleh peserta. 2. tetapi jika kurang peneguhan (lack of reinforcement) sekembalinya peserta ke tempat kerja. Pengekal Perhubungan Program latihan yang berjaya bergantung kepada kecekapan jurulatih merancang keperluan latihan yang menepati objektif organisasi. Pengurus atau pentadbir program latihan 2.3.2.2. Penasihat Program Setelah merancang kandungan program. Oleh itu jurulatih memainkan peranan penting dalam menentukan polisi latihan supaya ianya dapat menemui kehendak kedua-dua pihak (organisasi dan peserta) 2. 2.3.1. tugas ini memerlukan kerjasama dan sokongan dari pelbagai pihak. peranan jurulatih pula ialah menjadi penyelia semasa program berjalan bagi memastikan kelancaran dan kejayaan serta membuat penilaian termasuk tindakan susulan (follow – up) selepas tamatnya program.5. Kaunselor Sebagai kaunselor fasilitator pembelajaran juga menjalankan peranan membantu peserta-peserta mengambil bahagian dalam pembelajaran dengan memberi nasihat dan bimbingan. mereka tidak dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari.3.3.

2. Dengan cara ini penilian dapat dibuat sama ada objektif latihan.3. KUALITI SEORANG JURULATIH . 2. 2. pihak pengurusan sentiasa memerlukan khidmat nasihat dalam memberi pendapat dan cadangan untuk mengatasi masalah. Oleh itu jurulatih sentiasa memerlukan pengetahuan baru dengan membuat penyelidikan ke atas setiap program yang telah dilaksanakan. Perunding Dan Penasihat Sebagai seorang yang mempunyai pengethuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya.Jurulatih mestilah cekap dalam mengurus dan mentadbir sumber kewangan bagi mendapatkan pelbagai kemudahan untuk sesuatu program latihan supaya dapat mengurangkan pembaziran.4. 2.bahan bantuan pengajaran dan bahan lain yang diperlukan bagi proses pengajaran. harapan peserta dan program pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Jurulatih juga seorang agen perubahan yang menjalankan program latihan mengikut perkembangan sains dan teknologi serta melaksanakan dasar-dasar baru bagi Pembangunan Sumber Tenaga Manusia.5. Peranan ini merupakan peranan yang paling mencabar dan memerlukan kepakaran tinggi dalam bidang latihan .5. 3. Penganalisis Keperluan Latihan Jurulatih memainkan peranan penting menentukan keperluan latihan untuk pelatih.6. Penyelidik Peranan jurulatih dalam menentukan program pembelajaran dapat dihayati dengan berkesan oleh peserta supaya objektif latihan dapat dicapai. adalah merupakan satu cabaran buat jurulatih. Penulis Bahan Pembelajaran Jurulatih juga berperanan untuk menyediakan bahan pengajaran seperti nota kursus.

4.1. 3.6. 3.3.2. 3. Beberapa kriteria jurulatih yang tidak berkualiti telah dapat dikenalpasti melalui pemerhatian. 3.4.3. 3. 3.2.7.8.3. 3.2.6. seseorang jurulatih hendaklah mempunyai kualiti tertentu. antaranya ialah. buka apabila jurulatih telah berjaya mengajar.2.2.1.1.2.8.1.1. teknik mengajar yang sehala dan kurang peneyrtaan peserta yang lemah dan kurang daya fahamannya 3. kurang pengetahuan dan penghayatan ke atas subjek yang diajar kurang kemahiran berkomunikasi atau interaksi secara lisan menyampaikan maklumat yang terlalu banyak dalam keadaan yang tergesa-gesa tidak bertsedia menerima teguran mengenai teknik pengajaran kurang pergaulan sosial kurang ktrampilan diri 3. 3.9.2. .1. Manakala jurulatih yang berkualiti pula ialah.2.1. 3.5. Kejayaan sesuatu program latihan ialah apabila peserta telah mendapat mencerapkan pengetahuan. 3. sentiasa bersedia dan berkemampuan membantu peserta belajar mampu menwujudkan suasana belajar yang menarik berkebolehan menghubung –kaitkan pembelajaran kepada situasi kerja yang sebenar menyedari tahap-tahap kebolehan peserta menerima pembelajaran yang berbeza mempunyai teknik kemahiran yang tinggi dalam bidang yang diceburi mempunyai tahap kemahiran berkomunikasi yang tinggi seorang pendengar dan penyoal yang baik menggunakan pelbagai teknik dan strateji dalam latihan pengurusan atau penyelia kursus dan berkemampuan mendapatkan sokongan dan kerjasama dari pihak 3.5. 3.2. 3.2. Seorang jurulatih yang efektif mestilah sentiasa meningkatkan kemahiran dalam bidang latihan . bersikap tidak bertolak ansur atau tidak sabar apabila menghadapi peserta 3.1.2.1. Untuk memainkan peranan sebagai jurulatih yang berkesan. 3. 3.7.2.3. 3.1.1.

4. mahir 4.4.4. menyampaikan pengetahuan yang terlalu tinggi atau terlalu cuba menunjuk-nunjuk bahawa ia tersangat pandai randah yang tidak setaraf dengan penerimaan pelatih bercakap dengan perlahan atau bercakap dengan cepat bercerita terlalu panjang dan berpusing-pusing bercakap kasar kepada pelatih menyindir atau bercakap terlalu kuat tanpa sebab bercakap laju seperti”mesingan” di atas perkara yang ia sangat bersedia dan komited untuk mencapai tuajuan dalam perkara tahu mengadaptasikan kepelbagaian prinsip.4.3. 4. pengajaran 4. yang diajar 4.3. Mengajar dan belajar yang berkesan berkehendakan kerjasama yang tinggi di antara jurulatih dan pelatih. 4.5.2. 4.Selain daripada itu jurulatih yang baik ialah seorang yang berhati-hati daripada.3.4.3.Belajar ialah suatu proses yang berpunca daripada keinginan dan kemahuan sendiri.1. 4.4. 4. Sesiapa pun tidak boleh memaksa dan dipaksa untuk belajar.3. CIRI-CIRI JURULATIH YANG BAIK 4.1. 4. kemaskini 4.4.6. 4.7.4.Cara-cara mengajar yang baik adalah merupakan satu kepandaian dalam menyampaikan maklumat atau mengajar ke suatu kemahiran ddengan cara yang berkesan supaya pelatih dapat memahami dan menggunakan pengetahuan yang diajar.3. teknik dalam suka menjalankan tugasnya sebagai pengajar suka mengkaji dengan mendalam dan secara tepat untuk mendapatkan pengetahuan dalam sesuatu perkara dengan lengkap dan .4. Keduia-dua pihak yang terlibat hendaklah bersatu untuk mencapai tujuan mereka agar proses pembelajaran menjadi efektif.4. Pada permulaannya jurulatih yang baik ialah seorang yang 4.2.1.4.4.2.3. 4.

4.Adalah jelas bahawa jurulatih boleh memainkan peranan sebagai fasilitator pembelajaran. . penasihat.8.1.4. RUMUSAN 5. Jurulatih mestilah dapat menentukan objektif dan matlamat latihan dapat dicapai sehingga ke peringkat maksima dan ganjarannya dapat dihayati oleh peserta untuk dipraktikkan sekembalinya ke tempat kerjanya masing-masing.Latihan mestilah dapat menghasilkan perubahan yang positif untuk meningkatkan prestasi dan mutu perkhidmatan seseorang individu. menggunakan istilah – istilah atau bahasa yang sangat sukar difahami oleh pelatih.2. Jurulatih mestilah sentiasa menyiapkan dirinya dengan pengetahuan baru dalam bidang latihan bagi meningkatkan kemahiran selaras dengan perkembangan dan pembangunan yang pesat serta semasa. perunding serta penyelidik dalam masa yang sama. pengurus dan pentadbir program pembelajaran. 5. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->