Rancangan Mengajar Peranan Seorang Jurulatih

09. Kemahiran Dan Sikap Seorang Jurulatih Yang Efektif Mengenalpasti Bidang Tertentu Untuk Pembangunan Diri Ke Arah Menjadi seorang Jurulatih Yang Efektif Masa Kandungan Proses Alat Bantuan Mengajar 15 minit 1.Tajuk Pelajaran Rujukan Alat Bantuan Mengajar Kaedah Lokasi Tarikh & Masa Langkah Keselamatan Catitan Peranan Seorang Jurulatih Komputer. Pengenalan: Mengkaji Konsep Latihan • Mengkaji hubungan di antara latihan dengan pembelajaran • Mengkaji tujuan latihan dalam Organisasi Syarahan dan perbincangan whiteboard 20 minit 2.2009 150 minit (2. Ciri-Ciri Seorang Jurulatih Apakah ciri-ciri Jurulatih? • Jurulatih Yang Tidak baik • Jurulatih Yang baik 20 minit 3 Persembahan Peserta Mengikut Peserta Di Pecahkan Kepada 4 Kumpulan Peserta Dikehendaki berbincang dan Menyenaraikan Ciri-Ciri Jurulatih yang baik dan Tidak baik Persembahan Peserta Flipchart/Whiteboard Flipchart/Whiteboard .5 jam) - OBJEKTIF • • • Menerangkan Tentang Peranan Seorang Jurulatih Mengenalpasti Keperluan Pengetahuan . LCD Projektor Syarahan & Penerangan Bilik Kuliah JPAM Negeri Sabah 08.

Rumusan dan Penutup Syarahan dan soal jawab dengan peserta . Perbincangan Dengan Peserta dengan peserta berdasarkan – ”Imej Sebagai Jurulatih” berpandukan Imej sebagai Jurulatih yang dibuat oleh Peserta Syarahan Dan Perbincangan Flipchart/Whiteboard 15 minit 7. Pengaruh Jurulatih Bagi Memotivasikan Pelatih Powerpoint 5 minit 8. Imej Sebagai Jurulatih • Peserta dikehendaki merenung kembali peranan dan syarat seorang jurulatih yang telah dibincangkan • Menyenaraikan imej sebagai seorang jurulatih • Mengenalpasti bidang yang ingin diperbaiki ke arah menjadi seorang jurulatih yang efektif Syarat-Syarat Seorang Jurulatih Peserta mengisi format IMEJKU yang diedarkan Syarahan dan Perbincangan Powerpoint Sama Flipchart/Whiteboard 15 minit Perbincangan 6.Kumpulan 5 minit Rehat Peserta dibenarkan keluar Syarahan 20 minit 4 Mengkaji Peranan Jurulatih Berdasarkan Nota Yang Diberi 15 minit 5 10 minit 5.

1.Peranan latihan sebagai sebahagian daripada usaha Pembangunan Sumber Tenaga Manusia yang berhasrat untuk membawa perubahan yang kekal kepada individu dalam meningkatkan pengetahuan. 1. kemahiran dan sikap (Knowledge . sikap dan kesempurnaan (ideals) yang diperolehi disimpan dan digunakan untuk menghasilkan ide-ide yang progresif serta perubahan ke atas tingkah laku” 1.2.PERANAN SEORANG JURULATIH 1. PENGENALAN 1. Program pembelajaran disediakan adalah secara intensif dan teratur.Proses pembelajaran yang berterusan (lifelong process) melibatkan pendedahan kepada berbagai pengalaman baru yang mendorong kepada perubahan di dalam diri individu.1.Skill dan Attitude) dengan menyediakan peluang pembelajaran.Mengikut kamus takrif Pembelajaran ialah “pengetahuan yang diperolehi dari belajar iaitu tingkahlaku di mana pengetahuan atau kemahiran diperolehi” Ia juga adalah satu aktiviti mental di mana tabiat ( habits) ide .Definisi Pembangunan Sumber Tenaga Manusia prestasi (PSTM) kerja ialah “program untuk yang pembelajaran yang dirancang dalam suatu jangka masa tertentu dengan kemungkinan untuk meningkatkan individu perkembangan atau perubahan organisasi”. Pembelajaran dikatakan telah berjaya apabila ada atau berlaku perubahan ke atas tingkahlaku seseorang itu. manakala fokus utamanya ialah menyediakan peluang pembelajaran kepada individu untuk meningkatkan prestasi kerja. Sebelum dibincangkan peranan jurulatih adalah lebih baik lagi kita memahami apa itu Pembelajaran dan Latihan.4. .3.

1.Latihan adalah perlu untuk memberi peluang pembelajaran secara teratur dengan tujuan untuk membawa perubahan yang kekal ke atas tingkahlaku seseorang individu.Latihan memainkan peranan penting dalam menyediakan peluang-peluang peningkatan kemahiran untuk mempastikan pekerja maju ke hadapan di dalam kerjayanya. Dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan. Oleh itu pendekatan latihan kepada peserta-peserta mestilah bersesuaian dengan konsep pembelajaran dewasa kerana gulungan pekerja atau anggota adalah terdiri daripada mereka yang berumur. 1. Tanpa pekerja atau anggota yang berkebolehan dan kemahiran yang lengkap maka sudah pasti sesebuah organisasi itu tidak akan berfungsi dengan berkesan serta daya pengeluarannya akan berkurangan. Oleh itu banyak peruntukan perlu dan akan dibelanjakan bagi tujuan mengadakan program latihan yang efektif samada secara formal atau tidak formal. Tahap survivalnya atau daya saingnya terhadap persekitaran akan turut tergugat. berpendidikan dan berpengalaman.1. PERANAN JURULATIH .Perkembangan yang semakin pesat .5.7. 2. Sesuatu program latihan yang hendak dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan kehendak danb keperluan kedua-dua pihgak iaitu organisasi dan individu itu sendiri.6. kemahiran dan sikap individu dalam memberi sumbangan ke arah keberkesanan organisasi. Perlu ditegaskan bahawa perubahan ke atas tingkahlaku individu itu hendaklah sesuatu yang menguntungkan. organisasi perlu berusaha mempastikan supaya sumber tenaga manusianya mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dan sikap yang positif selaras dengan arus perubahan atau pembangunan serta kehendadak nilai dan etika kerja.

2. maka peranan jurulatih menjadi semakin mencabar dalam usaha merancang dan mengatur sesuatu program latihan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan selaras dengan kehendak organisasi.3.2.Fasilitator pembelajaran yang kurang pengetahuan dalam bidang ini tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagai jurulatih dengan berkesan. Di samping itu jurulatih juga diharapkan dapat menghasilkan ”outline” yang juga boleh digunakan oleh orang lain.2.Dengan perkembangan yang semakin pesat di mana organisasi memerlukan latihan untuk anggota atau pekerjanya.Fasilitator Pembelajaran (Pemudahcara Latihan) 2. Pembangun Strateji Pengajaran . Beberapa peranan utama seseorang jurulatih ialah sebagai: • • • • Pemudahcara pembelajaran (fasilitator) Pengurus atau pentadbir program latihan Perunding atau penasihat latihan Penyelidik 2.2. merancang kandungan serta memlih kaedah penyampaian yang bersesuai.2.1. Pereka Program Pembelajaran Peranan jurulatih sebagai fasilitator pembelajaran melibatkan kebolehannya mengenalpasti masalah organisasi supaya berkemampuan merangka program latihan yang dapat memenuhi kehendak organisasi. menentukan objektif.1.2. 2. Terdapat cara yang berbeza dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta dan beliau mestilah mahir di dalam memilih cara penyampaian yang berkesan. Pakar Dalam Pembelajaran Beliau mestilah mempunyai pengetahuan mengenai konsep pembelajaran dewasa iaitu mengetahui cara orang-orang dewasa belajar. Beliau mestilah mahir dalam menganalisis keperluan latihan.2.

2. . Kaedah Pengajaran ii. Tenaga Pengajar Fasilitator pembelajaran juga dikenali sebagai pengajar yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam sesuatu subjek atau bidang latihan yang diceburinya di samping berkebolehan menyampaikan segala pengetahuannnya kepada para peserta.2. ”In basket method” Kajian Kes ”management games” Kaedah Pengalaman ”Role Play” Latihan Kendiri latihan dalam kerja syarahan program pengajaran tayangan video Jurulatih mestilah cekap dan mahir dalam menentukan strateji untuk digunakan dalam sesuatu program latihan.4. Jurulatih dapat memahami dan menganalisis masalah peserta serta dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sesuatu program. Kaedah Simulasi iii.Program latihan akan menjadi lebih berkesan dengan pemilihan strateji yang berbeza dari aspek keadh dan teknik pengajaran. Jurulatih mempunyai pelbagai pilihan untuk digunakan di dalam teknik pengajaran yang diantaranya ialah seperti berikut: i.

tugas ini memerlukan kerjasama dan sokongan dari pelbagai pihak. 2. Pengurus atau pentadbir program latihan 2. 2.1.3.5.3. Keupayaan jurulatih diperlukan dalam mewujudkan kumpulan kerja yang dapat memberikan tumpuan atau sokongan ke arah menjayakan program latihan.3. Oleh itu jurulatih memainkan peranan penting dalam menentukan polisi latihan supaya ianya dapat menemui kehendak kedua-dua pihak (organisasi dan peserta) 2.3.3.3. Peserta mungkin telah memperolehi berbagai pengalaman baru. tetapi jika kurang peneguhan (lack of reinforcement) sekembalinya peserta ke tempat kerja.2.2. mereka tidak dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Pentadbir Kewangan Dan Kemudahan .4. 2. Pengekal Perhubungan Program latihan yang berjaya bergantung kepada kecekapan jurulatih merancang keperluan latihan yang menepati objektif organisasi. Pembangunan Personel Keberkesanan program pembelajaran dalam latihan bergantung kepada sikap klien ( organisasi) di mana organisasi mestilah memberikan sokongan kepada ”tingkahlaku baru” yang diperolehi oleh peserta. Kaunselor Sebagai kaunselor fasilitator pembelajaran juga menjalankan peranan membantu peserta-peserta mengambil bahagian dalam pembelajaran dengan memberi nasihat dan bimbingan. peranan jurulatih pula ialah menjadi penyelia semasa program berjalan bagi memastikan kelancaran dan kejayaan serta membuat penilaian termasuk tindakan susulan (follow – up) selepas tamatnya program. Penasihat Program Setelah merancang kandungan program.2.

Jurulatih mestilah cekap dalam mengurus dan mentadbir sumber kewangan bagi mendapatkan pelbagai kemudahan untuk sesuatu program latihan supaya dapat mengurangkan pembaziran.3. 2.5. adalah merupakan satu cabaran buat jurulatih. Penyelidik Peranan jurulatih dalam menentukan program pembelajaran dapat dihayati dengan berkesan oleh peserta supaya objektif latihan dapat dicapai. Oleh itu jurulatih sentiasa memerlukan pengetahuan baru dengan membuat penyelidikan ke atas setiap program yang telah dilaksanakan. Perunding Dan Penasihat Sebagai seorang yang mempunyai pengethuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya.6.4. 2. harapan peserta dan program pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Penulis Bahan Pembelajaran Jurulatih juga berperanan untuk menyediakan bahan pengajaran seperti nota kursus.5. Peranan ini merupakan peranan yang paling mencabar dan memerlukan kepakaran tinggi dalam bidang latihan .bahan bantuan pengajaran dan bahan lain yang diperlukan bagi proses pengajaran. 2. Dengan cara ini penilian dapat dibuat sama ada objektif latihan. pihak pengurusan sentiasa memerlukan khidmat nasihat dalam memberi pendapat dan cadangan untuk mengatasi masalah. 2. Penganalisis Keperluan Latihan Jurulatih memainkan peranan penting menentukan keperluan latihan untuk pelatih. Jurulatih juga seorang agen perubahan yang menjalankan program latihan mengikut perkembangan sains dan teknologi serta melaksanakan dasar-dasar baru bagi Pembangunan Sumber Tenaga Manusia. KUALITI SEORANG JURULATIH . 3.

8.7.8.1.6.4.1.2.5. 3. bersikap tidak bertolak ansur atau tidak sabar apabila menghadapi peserta 3. Seorang jurulatih yang efektif mestilah sentiasa meningkatkan kemahiran dalam bidang latihan .1.1.1.2. 3.1.2.2.2.3. 3. 3.3.5.9.1.1.7. seseorang jurulatih hendaklah mempunyai kualiti tertentu.2.2.2. buka apabila jurulatih telah berjaya mengajar. Beberapa kriteria jurulatih yang tidak berkualiti telah dapat dikenalpasti melalui pemerhatian.1. 3. 3. 3. 3. 3.2. sentiasa bersedia dan berkemampuan membantu peserta belajar mampu menwujudkan suasana belajar yang menarik berkebolehan menghubung –kaitkan pembelajaran kepada situasi kerja yang sebenar menyedari tahap-tahap kebolehan peserta menerima pembelajaran yang berbeza mempunyai teknik kemahiran yang tinggi dalam bidang yang diceburi mempunyai tahap kemahiran berkomunikasi yang tinggi seorang pendengar dan penyoal yang baik menggunakan pelbagai teknik dan strateji dalam latihan pengurusan atau penyelia kursus dan berkemampuan mendapatkan sokongan dan kerjasama dari pihak 3.2. Kejayaan sesuatu program latihan ialah apabila peserta telah mendapat mencerapkan pengetahuan. 3.3. 3. kurang pengetahuan dan penghayatan ke atas subjek yang diajar kurang kemahiran berkomunikasi atau interaksi secara lisan menyampaikan maklumat yang terlalu banyak dalam keadaan yang tergesa-gesa tidak bertsedia menerima teguran mengenai teknik pengajaran kurang pergaulan sosial kurang ktrampilan diri 3. Untuk memainkan peranan sebagai jurulatih yang berkesan.1. antaranya ialah. teknik mengajar yang sehala dan kurang peneyrtaan peserta yang lemah dan kurang daya fahamannya 3.2. 3. 3.4.2. .1.6. 3. Manakala jurulatih yang berkualiti pula ialah. 3.3.

Belajar ialah suatu proses yang berpunca daripada keinginan dan kemahuan sendiri.3.Selain daripada itu jurulatih yang baik ialah seorang yang berhati-hati daripada.4. 4. menyampaikan pengetahuan yang terlalu tinggi atau terlalu cuba menunjuk-nunjuk bahawa ia tersangat pandai randah yang tidak setaraf dengan penerimaan pelatih bercakap dengan perlahan atau bercakap dengan cepat bercerita terlalu panjang dan berpusing-pusing bercakap kasar kepada pelatih menyindir atau bercakap terlalu kuat tanpa sebab bercakap laju seperti”mesingan” di atas perkara yang ia sangat bersedia dan komited untuk mencapai tuajuan dalam perkara tahu mengadaptasikan kepelbagaian prinsip. 4.1.3.7.2.1.1.2.3. Keduia-dua pihak yang terlibat hendaklah bersatu untuk mencapai tujuan mereka agar proses pembelajaran menjadi efektif. Pada permulaannya jurulatih yang baik ialah seorang yang 4.3. pengajaran 4. 4.4. 4. 4. teknik dalam suka menjalankan tugasnya sebagai pengajar suka mengkaji dengan mendalam dan secara tepat untuk mendapatkan pengetahuan dalam sesuatu perkara dengan lengkap dan .4.6.3. yang diajar 4.4.4.Cara-cara mengajar yang baik adalah merupakan satu kepandaian dalam menyampaikan maklumat atau mengajar ke suatu kemahiran ddengan cara yang berkesan supaya pelatih dapat memahami dan menggunakan pengetahuan yang diajar.3. kemaskini 4.5. Sesiapa pun tidak boleh memaksa dan dipaksa untuk belajar.4.4. CIRI-CIRI JURULATIH YANG BAIK 4. 4.3. 4.4.4.4. mahir 4. Mengajar dan belajar yang berkesan berkehendakan kerjasama yang tinggi di antara jurulatih dan pelatih.4.2. 4. 4.

1.4. perunding serta penyelidik dalam masa yang sama. menggunakan istilah – istilah atau bahasa yang sangat sukar difahami oleh pelatih.2. RUMUSAN 5. Jurulatih mestilah sentiasa menyiapkan dirinya dengan pengetahuan baru dalam bidang latihan bagi meningkatkan kemahiran selaras dengan perkembangan dan pembangunan yang pesat serta semasa.Latihan mestilah dapat menghasilkan perubahan yang positif untuk meningkatkan prestasi dan mutu perkhidmatan seseorang individu. .4. Jurulatih mestilah dapat menentukan objektif dan matlamat latihan dapat dicapai sehingga ke peringkat maksima dan ganjarannya dapat dihayati oleh peserta untuk dipraktikkan sekembalinya ke tempat kerjanya masing-masing.Adalah jelas bahawa jurulatih boleh memainkan peranan sebagai fasilitator pembelajaran. pengurus dan pentadbir program pembelajaran. penasihat.8. 5. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful