INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS

JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Tajuk:FITRAH KEJADIAN MANUSIA
-Perspektif agama dan Biologi
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

-Konsep dan Prinsip-prinsip Asas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Oleh: Rohana Osman

DEFINISI

KAMUS DEWAN (1998) Fitrah berasal daripada bahasa Arab – sifat semulajadi,bakat,pembawaan atau perasaan keagamaan.

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah KejadianManusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang
Kristian : Manusia dilahirkan bergelumang dengan dosa, (yang dilakukan oleh Adam dan Hawa) maka ia perlu berusaha membersihkan dirinya. Buddha: Kelahiran manusia adalah penderitaan kerana terpakasa berpindah dari alam rohani yang bahagia ke alam dunia yang bersifat maya. Semua yang wujud ini bertujuan untuk mencapai nirvana iaitu kemusnahan nafsu dn kehendak

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang

Agama Hindu: Umumnya penganut hindu datangnya dari Brahma ( Tuhan yang Esa).. Brahma ialah satu realti rohaniah yang menjelma dalam bentuk-bentuk yang nyata. Jiwa adalah Atman iaitu Brahma yang masuk dalam diri manusia. Jiwa itu Tuhan

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis kewujudan tuhan dan  Marx: Menafikan percaya manusia adalah hasil daripada pengaruh masyarakat dan persekitarannya  Sartre: Man is condemned to be free. Oleh: Rohana Osman . Manusia bebas lakukan apa saja tanpa apaapa ikatan atau sekatan.

Oleh: Rohana Osman  . Epicureans: Manusia tidak rasional malah mengandungi sifat haiwan pada dirinya.Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis  Stoics: Manusia adalah makhluk rasional dan tidak langsung mempunyai sifat haiwan pada dirinya.

Sigmund Freud  ahli psikologi.1856-1939) ( mengandungi unsur naluri yang primitif termasuk unsur seks dan kerangsangan Oleh: Rohana Osman .Fitrah Kejadian Manusia.

Justeru. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan.Pandangan Ahli Falsafah Barat Ahli falsafah barat menganggap fitrah kejadian manusia berasaskan 3 konsep iaitu : semulajadi berdosa. tabula rasa dan “innate goodness” Pada kurun ke pertengahan.Fitrah Kejadian Manusia. Oleh: Rohana Osman . tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersih mereka daripada dosa tersebut.

Pada kurun ke-17. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Keperibadiannya terbentuk daripada pengalaman. Pada kurun pertengahan. Justeru. John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa. Oleh: Rohana Osman . tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersihkan mereka daripada dosa-dosa tersebut. Kanak-kanak diibaratkan seperti „blank blanket‟.

 Pada kurun berikutnya. Oleh itu. Oleh: Rohana Osman . kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan sedia baik. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep innate goodness view. Menurutnya. beliau mencadangkan agar kanak-kanak dibiarkan membesarkan secara semula-jadi dengan pengawasan yang minimum.

Oleh: Rohana Osman .

Ngawi menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia sempurna yang selama ini dicari.Kejadian Fitrah Manusia-Teori Darwin  Di Barat. cukup banyak dan menyakinkan. Pada saat manusia meragui teori tersebut. di Trinil. Teori evolusi ini ditunjang oleh bukti-bukti yang kukuh. Dunia ilmu pengetahuan menjadi gempar. Charles Darwin adalah dari lingkungan orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. Ini menunjukkan bukti bahawa evolusi demikian pernah terjadi. kerana dengan demikian cukuplah bukti yang diperlukan untuk melengkapi teori Darwin. Bukti berupa fosil adalah makhluk yang berupakan antara beruk dan manusia. Ini terjadi pada tahun 1891. falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Oleh: Rohana Osman . Charles Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut manusia.

Sesudah itu. fosil demi fosil yang ditemui memperkuatkan teori Darwin. makhluk ini berdiri tegak seperti manusia dan tingginya kurang dari manusia kerdil namun otaknya jenis kera kerana ia kurang dari 1000cc. Demikianlah fosil tersebut melengkapi bukti teori bahawa manusia itu marupakan hasil evolusi. Jelas di sini. Manusia Trinil ini bentuknya adalah gabungan manusia dan kera.). Oleh: Rohana Osman . Oleh sebab itu ia disebut Pithecantrophus erectue (Pithecus bermaksud kera. antrophus adalah manusia manakala erectus bermaksud berdiri.

nasrani dsb. Ibubapa yang menjadikannya seorang majusi. kecuali orang-orang yang sabar dan tetap dalam mendirikan solat dengan sempurna Manusia dihidupkan dan dimatikan untuk diuji siapakah yang terbaik amalannya ketika di dunia Pusingan hidup manusia ibarat bulan sabit Setiap manusia akan diberi pembalasan di hari akhirat Kehidupan di dunia bersifat sementara. manakala Hawa (isteri Adam) dicipta dari tulang rusuk kiri Adam Anak lahir ibarat kain putih. Kehidupan abadi (tanpa kematian) adalah di akhirat. Oleh: Rohana Osman .Falsafah Kejadian Manusia Daripada Perspektif AlQuran & Sunnah                Manusia adalah sebaik-baik kejadian Manusia adalah khalifah Allah (mengurus dan mentadbir alam) menuju kesejahteraan Manusia pertama (Adam) dicipta dari tanah. Setiap manusia mempunyai dua musuh utama sejak lahir iaitu hawa nafsu dan syaitan Para Rasul diutus untuk memimpin manusia pada jalan kebenaran Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa & berakhlak mulia Setiap manusia mempunyai nasib tersendiri (Qada‟ dan Qadar) Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Manusia bersifat gelisah dan tergesa-gesa.

Manusia terdiri daripada tiga unsur. biologikal/fizikal. manusia menjadi pemimpin di kalangan semua haiwan/makluk yang ada di alam/bumi Oleh: Rohana Osman . Manusia mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding kehidupan lain kerana manusia dikurniakan dengan akal fikiran untuk berfikir dan bertanggungjawab untuk mentadbir alam ini. antaranya ialah: mind. dan spiritual. Dengan adanya otak yang dapat berfikir dengan baik. Dengan kata lain. body. dan roh. manusia terdiri daripada akal/minda. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan untuk melengkapi kehidupan di muka bumi ini.

Oleh: Rohana Osman . Manakala komponen roh(hani) pula komponen yang wujud tetapi tidak dapat diperhatikan secara zahir/fizikal yang kekal ada dalam setiap manusia. Komponen fizikal merangkumi semua organ/anggota tubuh manusia serta bahagian lain yang zahir/dapat dilihat dan dipegang secara langsung. . Roh yang mendorong manusia mencipta/mencari sistem kepercayaan. Fikiran pula merupakan kebolehan untuk menilai dan bertindak secara logik/rasional.

Fitrah Kejadian Manusia.Perspektif Biologi Oleh: Rohana Osman .

tetapi rajah proses perkembangan manusia dalam pertama yang menunjukkan fetus berada dalam uterus telah dilukis oleh Leonardo da Vinci pada kurun ke-15. Tetapi tidak mungkin mereka mengetahui bahawa embrio terbentuk secara berperingkat.Fitrah Kejadian Manusia. seorang ahli sains Yunani bernama Gelen mengatakan bahawa plasenta dan membran janin dalam bukunya berjudul “On The Formation of the Foetus”. Kesedaran bahawa embrio manusia terbentuk secara berperingkat tidak pernah dibincangkan sehingga kurun masihi ke 15 Oleh: Rohana Osman .Perspektif Ahli sains sebenarnya tidak bila manusia mengetahui tentang Biologi (Barat) mengetahuiuterus(rahim) ibu. walaupun Aristotle telah mengatakan bahawa embrio ayam terbentuk secara berperingkat pada kurun ke-4. Pada kurun ke-2 Masehi. Sehubungan dengan itu. ahli perubatan pada kurun ke-7 berkemungkinan besar mengetahui bahawa embrio manusia terbentuk dalam uterus.

Oleh: Rohana Osman . -sifat insan yang mempunyai bakat atau POTENSI semulajadi serta perasaan keagamaan. kebendaan dan keduniaan Kerohanian. ketuhanan dan keakhiratan.Kesimpulan  1) 2) Fitrah Kejadian manusia :kejasmanian.

kognitif. Oleh: Rohana Osman .sosial dan rohani serta dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.emosi. Kajian ahli Psikologi: Perkembangan manusia ialah perubahan dari segi jasmani.Konsep Asas Pertumbuhan dan Perkembangan Pada asasnya perkembangan ialah perubahan tingkah laku mental. Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga kematangan.Dikaitkan juga dengan pertumbuhan yang asasnya merupakan perubahan fizikal tubuh badan.

Justeru. pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak. Oleh: Rohana Osman . dewasa dan berakhir dengan detik kematian.Pertumbuhan dan Perkembangan  Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal. Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya. remaja. kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas.

takut.gigi. Kawal perasaan dalam duka. mendengar.Perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan individu .s situasi tertentu.anggota . taakul. edih Meluaskan perhubungan.organ deria . .gembira. perkembangan Berjalan. Aspek Jasmani Pertumbuhan Saiz.membuat kerja Mental Bertambah keupayaan berfikir Memikir.menganalisis.dan pergaulan dengan orang lain Oleh: Rohana Osman Sosial Kemahiran mendisiplin dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain.mengingat.komuni kasi.bimbang.melihat.berat. Emosi Seronok.

3 Pertumbuhan secara menyeluruh mendahului secara khusus. Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap.Ciri pertumbuhan dan perkembangan adalah berperingkat. Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu. 9.Prinsip-prinsip Pertumbuhan dan perkembangan. 4.Perkembangan egosentrik kepada menerima pandangan orang lain. 8.emosi dan sosial. Pertumbuhan berlaku dalam dua arah : dari atas ke bawah.      5. Oleh: Rohana Osman .perkembangan mental-dari konkrit ke abstrak. 6. 2. dari tengah ke tepi. Pertumbuhan struktur badan mendahului kemahiran fungsinya. 1. 7.tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat.Perkembangan dan pertumbuhan saling berkait.Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat jejaskan perkembangan rohani.

Prenatal: Prenatal adalah tempoh masa dari dalam kandungan sehingga kelahiran. Bayi: 18 bulan hingga 24 bulan. 2. Melibatkan pertumbuhan pesat dari satu unit sel kepada satu organisma kompleks. Tempoh kebergantungan yang tinggi kepada orang dewasa dan tempoh permulaan aktiviti psikologi.Tempoh Perkembangan Tempoh perkembangan merujuk kepada jangka masa dalam kehidupan seseorang yang ditandakan dengan beberapa kriteria.  Oleh: Rohana Osman . Tempoh perkembangan manusia dibahagikan tahap mengikut turutan iaitu: 1.

Dikenali sebagai tempoh the elementary school year.   3. abstrak dan idealistik. Juga dikenali sebagai peringkat pra-sekolah. Mula bersekolah. Mengalami pertumbuhan biologi yang pesat. mengira dan menulis. Kanak-kanak pertengahan dan akhir: 6 hingga 11 tahun. 5. Mula berdikari. membentuk identiti. Bermula antara 10-12 tahun sehingga 18-22 tahun. Oleh: Rohana Osman . Mula menguasai kemahiran membaca. berfikiran logik. Belajar menjadi selfsufficient. Remaja: Tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada orang dewasa awal. 4. Kanak-kanak awal: 25 bulan hingga 6 tahun. bersedia untuk belajar dan suka bermain dengan rakan sebaya.

   6. Dewasa akhir: 60-an atau 70-an hingga meninggal dunia. 7. Dewasa pertengahan: 40 an-60-an. Terbahagi kepada dua iaitu tua awal (65-74 tahun) dan tua akhir (75 tahun dan ke atas). Dewasa awal: Awal 20-an hingga 30-an. ekonomi dan memulakan hidup berkeluarga. Oleh: Rohana Osman . 8. Masa pengukuhan pribadi. Menjadi matang dan memperolehi kepuasan kerjaya.

Gen daripada keluarga. perubahan hormon dan penurunan kardiovaskular mencerminkan peranan proses biologi dalam pertumbuhan manusia. pertambahan tinggi dan berat badan. Oleh: Rohana Osman . perubahan kemahiran motor.Proses Biologi  Proses biologi merupakan proses perubahan fizikal manusia secara semula-jadi. pertumbuhan otak.

kepintaran dan bahasa manusia. kognitif dan sosio-emosi manusia. pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah intergrasi antara proses biologi. Kesemua proses ini saling berhubungan. Proses sosioemosi pula berkait dengan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain. perubahan emosi serta personalitinya. berintegrasi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Sehubungan itu.Proses Kognitif dan Psiko-Emosi   Proses kognitif merupakan perubahan pemikiran. Oleh: Rohana Osman .

Pengkajian ahli psikologi terhadap fitrah kejadian manusia meliputi aspek    Potensi individu/ manusia Keperluan manusia Perbezaan individu. Oleh: Rohana Osman .

Definisi : Bakat @ potensi  Keupayaan dan kebolehan semulajadi yang terpendam dalam diri pada setiap insan. kerohanian dan emosi. Ia terkandung dalam beberapa aspek seperti jasmani. mental. Oleh: Rohana Osman .

Potensi merupakan suatu kebolehan yang dimiliki oleh pelajar secara semulajadi.Potensi manusia    Potensi pelajar merujuk kepada kemampuan.temubual dan ujian psikologi. Antara cara mengenalpasti potensi pelajar ialah menerusi pemerhatian.soalselidik. keupayaan dan kesanggupan pelajar melakukan sesuatu yang tidak menjangkau batas-batas fitrah. Oleh: Rohana Osman .

Aspek potensi manusia     Mental –keupayaan pelajar menimba ilmu.berfikir secara rasional. Jasmani – kebolehan dan keupayaan fizikal dalam bentuk psikomotor dalam aktiviti permainan dan sukan.membuat penaakulan dan generalisasi.keinsafan.bertanggungjawab dan berkepercayaan. Oleh: Rohana Osman .nilai dan mengawal perasaannya. Rohani – keupayaan untuk mencapai kesedaran. Emosi – kemampuan pelajar untuk mengubah sikap.kritis dan kreatif.

3.Teori Pelbagai Kecerdasan-Howard Gardner (1991)   1. 4. Potensi manusia mempunyai 7 kecerdasan dalam dirinya :Kecerdasan linguistik Kecerdasan logikal-matematikal Kecerdasan visual-spatial Kecerdasan muzik. Kecerdasan tubuh kinestetik. Oleh: Rohana Osman . Kecerdasan interpersonal. 5. 7. 2. Potensi individu berbeza dalam fitrahnya. Kecerdasan intrapersonal. 6.

Implikasi potensi manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran. Peranan pendidikan yang positif dan berkesan. Oleh: Rohana Osman .    Rancangan dan latihan Rangsangan yang sesuai melalui unsurunsur intelek dan unsur potensi yang lain. Program pendidikan harus dirancang.

Keperluan manusia   1) 2) Kehendak seseorang untuk membetulkan kekurangan. kekacauan dan keadaan tidak seimbang berhubung dengan dirinya. Keperluan manusia boleh dibahagikan kepada 2 kategori :Keperluan fisiologi (asas) Keperluan psikologi (sekunder) Oleh: Rohana Osman .

Estetika. Oleh: Rohana Osman . -mendapatkan oksigen.Keperluan manusia Keperluan fisiologi -makanan.   - - Keperluan psikologi Keselamatan Kasih sayang Penghargaan Kendiri Mengetahui. -membuang kotoran. -tidur dan rehat.cari ilmu. -seks.minuman.

 Keperluan fisiologi timbul daripada kekurangan keperluan organik.Perbezaan antara keperluan fisiologi dan keperluan psikologi. Keperluan psikologi lahir akibat interaksi manusia dengan persekitarannya. Keperluan fisiologi amat kuat dan memberi motivasi dalam kepada organisma hidup untuk memenuhinya.  Oleh: Rohana Osman .

Oleh: Rohana Osman .Hierarki Keperluan Maslow – Abraham Maslow (1970)  Peringkat dan peratus anggaran di mana keperluan peringkat bawah perlu dipenuhi sebelum manusia berusaha memenuhi keperluan peringkat atas.

Dua keperluan Tambahan baru ESTETIK Keperluan penyuburan Keperluan psikologi (sekunder) MAKLUMAT 10% 40% KESEMPURNAAN DIRI PENGHARGAAN KENDIRI Lima keperluan 50% KASIH SAYANG 70% KESELAMATA N 85% FISIOLOGI Keperlu an asas Hiererki keperluan Maslow Oleh: Rohana Osman .

Rangsangan/kepelbagaian kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh: Rohana Osman . Keselamatan – fizikal dan psikologi. 3. Kesihatan – makanan bersih dan seimbang. Pengukuhan – kekuatan dan kelemahan pelajar.Implikasi Keperluan Manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran 1. Keselesaan – tempat belajar kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. 4. 2. 6. 5. Penerimaan dan keperihatinan.

mental. Ketidaksamaan yang dimiliki oleh seseorang berbanding dengan individu lain dalam aspek fizikal.manusia itu berbeza. emosi dan sosial. Oleh: Rohana Osman . Perbezaan wujud walaupun di antara dua individu kembar seuri.Perbezaan Individu    .

Perbezaan dari segi pegangan keagamaan.kawalan perasaan. Emosi Sosial Rohani Oleh: Rohana Osman . mengingat.menaakul dan mereka cipta. sikap.saiz dan bentuk badan dan warna kulit.paras rupa.ketabahan dan toleransi. Perbezaan dari segi kecerdasan mental. Perbezaan dari segi mudah mesr. semangat kejiranan. keupayaan berfikir.pengamalan nilai-nilai murni.Aspek-aspek Perbezaan Individu Domain Fizikal kognitif Unsur yang berbeza Perbezaan jantina. perbezaan dari segi mudah bergaul.

rambut dan mata. Oleh: Rohana Osman . Maklumat dari media mencorakkan pelajarpakaian. kecerdasan mental. Sikap guru yang positif membantu penyuburan nilai murni dalam diri pelajar.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEZAAN INDIVIDU FAKTOR Baka Kesan perbezaan manusia Saiz badan.temperamen. Kestabilan emosi Persekitarankeluarga pemakanan Rakan sebaya Kebudayaan Media guru Seimbang dan mencukupi membantu kesempurnaan tumbesaran anak.warna kulit.muzik dll. Nilai masyarakat mempengaruhi nilai amalan pelajar. Rakan mempunyai pengaruh atas tingkahlaku pelajar.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.