INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS

JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Tajuk:FITRAH KEJADIAN MANUSIA
-Perspektif agama dan Biologi
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

-Konsep dan Prinsip-prinsip Asas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Oleh: Rohana Osman

DEFINISI

KAMUS DEWAN (1998) Fitrah berasal daripada bahasa Arab – sifat semulajadi,bakat,pembawaan atau perasaan keagamaan.

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah KejadianManusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang
Kristian : Manusia dilahirkan bergelumang dengan dosa, (yang dilakukan oleh Adam dan Hawa) maka ia perlu berusaha membersihkan dirinya. Buddha: Kelahiran manusia adalah penderitaan kerana terpakasa berpindah dari alam rohani yang bahagia ke alam dunia yang bersifat maya. Semua yang wujud ini bertujuan untuk mencapai nirvana iaitu kemusnahan nafsu dn kehendak

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang

Agama Hindu: Umumnya penganut hindu datangnya dari Brahma ( Tuhan yang Esa).. Brahma ialah satu realti rohaniah yang menjelma dalam bentuk-bentuk yang nyata. Jiwa adalah Atman iaitu Brahma yang masuk dalam diri manusia. Jiwa itu Tuhan

Oleh: Rohana Osman

Oleh: Rohana Osman .Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis kewujudan tuhan dan  Marx: Menafikan percaya manusia adalah hasil daripada pengaruh masyarakat dan persekitarannya  Sartre: Man is condemned to be free. Manusia bebas lakukan apa saja tanpa apaapa ikatan atau sekatan.

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis  Stoics: Manusia adalah makhluk rasional dan tidak langsung mempunyai sifat haiwan pada dirinya. Epicureans: Manusia tidak rasional malah mengandungi sifat haiwan pada dirinya. Oleh: Rohana Osman  .

Fitrah Kejadian Manusia.Sigmund Freud  ahli psikologi.1856-1939) ( mengandungi unsur naluri yang primitif termasuk unsur seks dan kerangsangan Oleh: Rohana Osman .

tabula rasa dan “innate goodness” Pada kurun ke pertengahan. Justeru.Fitrah Kejadian Manusia. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Oleh: Rohana Osman . tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersih mereka daripada dosa tersebut.Pandangan Ahli Falsafah Barat Ahli falsafah barat menganggap fitrah kejadian manusia berasaskan 3 konsep iaitu : semulajadi berdosa.

kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Justeru. Pada kurun ke-17. Oleh: Rohana Osman . John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa. Kanak-kanak diibaratkan seperti „blank blanket‟. Pada kurun pertengahan. Keperibadiannya terbentuk daripada pengalaman. tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersihkan mereka daripada dosa-dosa tersebut.

Menurutnya. beliau mencadangkan agar kanak-kanak dibiarkan membesarkan secara semula-jadi dengan pengawasan yang minimum. Oleh: Rohana Osman . Oleh itu. kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan sedia baik. Pada kurun berikutnya. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep innate goodness view.

Oleh: Rohana Osman .

di Trinil. falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Ini terjadi pada tahun 1891. Charles Darwin adalah dari lingkungan orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. Charles Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut manusia. kerana dengan demikian cukuplah bukti yang diperlukan untuk melengkapi teori Darwin. Bukti berupa fosil adalah makhluk yang berupakan antara beruk dan manusia. Ngawi menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia sempurna yang selama ini dicari. Ini menunjukkan bukti bahawa evolusi demikian pernah terjadi. Pada saat manusia meragui teori tersebut. Oleh: Rohana Osman .Kejadian Fitrah Manusia-Teori Darwin  Di Barat. Teori evolusi ini ditunjang oleh bukti-bukti yang kukuh. Dunia ilmu pengetahuan menjadi gempar. cukup banyak dan menyakinkan.

antrophus adalah manusia manakala erectus bermaksud berdiri.). makhluk ini berdiri tegak seperti manusia dan tingginya kurang dari manusia kerdil namun otaknya jenis kera kerana ia kurang dari 1000cc. fosil demi fosil yang ditemui memperkuatkan teori Darwin. Jelas di sini. Oleh sebab itu ia disebut Pithecantrophus erectue (Pithecus bermaksud kera. Demikianlah fosil tersebut melengkapi bukti teori bahawa manusia itu marupakan hasil evolusi. Oleh: Rohana Osman . Sesudah itu. Manusia Trinil ini bentuknya adalah gabungan manusia dan kera.

Kehidupan abadi (tanpa kematian) adalah di akhirat. Setiap manusia mempunyai dua musuh utama sejak lahir iaitu hawa nafsu dan syaitan Para Rasul diutus untuk memimpin manusia pada jalan kebenaran Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa & berakhlak mulia Setiap manusia mempunyai nasib tersendiri (Qada‟ dan Qadar) Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Manusia bersifat gelisah dan tergesa-gesa. Ibubapa yang menjadikannya seorang majusi. nasrani dsb. manakala Hawa (isteri Adam) dicipta dari tulang rusuk kiri Adam Anak lahir ibarat kain putih. Oleh: Rohana Osman . kecuali orang-orang yang sabar dan tetap dalam mendirikan solat dengan sempurna Manusia dihidupkan dan dimatikan untuk diuji siapakah yang terbaik amalannya ketika di dunia Pusingan hidup manusia ibarat bulan sabit Setiap manusia akan diberi pembalasan di hari akhirat Kehidupan di dunia bersifat sementara.Falsafah Kejadian Manusia Daripada Perspektif AlQuran & Sunnah                Manusia adalah sebaik-baik kejadian Manusia adalah khalifah Allah (mengurus dan mentadbir alam) menuju kesejahteraan Manusia pertama (Adam) dicipta dari tanah.

biologikal/fizikal. Manusia mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding kehidupan lain kerana manusia dikurniakan dengan akal fikiran untuk berfikir dan bertanggungjawab untuk mentadbir alam ini. Dengan adanya otak yang dapat berfikir dengan baik. Dengan kata lain. body. manusia menjadi pemimpin di kalangan semua haiwan/makluk yang ada di alam/bumi Oleh: Rohana Osman . manusia terdiri daripada akal/minda. antaranya ialah: mind. dan roh. dan spiritual. Manusia terdiri daripada tiga unsur. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan untuk melengkapi kehidupan di muka bumi ini.

Fikiran pula merupakan kebolehan untuk menilai dan bertindak secara logik/rasional. Manakala komponen roh(hani) pula komponen yang wujud tetapi tidak dapat diperhatikan secara zahir/fizikal yang kekal ada dalam setiap manusia. Roh yang mendorong manusia mencipta/mencari sistem kepercayaan. Komponen fizikal merangkumi semua organ/anggota tubuh manusia serta bahagian lain yang zahir/dapat dilihat dan dipegang secara langsung. . Oleh: Rohana Osman .

Fitrah Kejadian Manusia.Perspektif Biologi Oleh: Rohana Osman .

Perspektif Ahli sains sebenarnya tidak bila manusia mengetahui tentang Biologi (Barat) mengetahuiuterus(rahim) ibu. walaupun Aristotle telah mengatakan bahawa embrio ayam terbentuk secara berperingkat pada kurun ke-4. seorang ahli sains Yunani bernama Gelen mengatakan bahawa plasenta dan membran janin dalam bukunya berjudul “On The Formation of the Foetus”. ahli perubatan pada kurun ke-7 berkemungkinan besar mengetahui bahawa embrio manusia terbentuk dalam uterus. Kesedaran bahawa embrio manusia terbentuk secara berperingkat tidak pernah dibincangkan sehingga kurun masihi ke 15 Oleh: Rohana Osman . Tetapi tidak mungkin mereka mengetahui bahawa embrio terbentuk secara berperingkat. Pada kurun ke-2 Masehi. Sehubungan dengan itu.Fitrah Kejadian Manusia. tetapi rajah proses perkembangan manusia dalam pertama yang menunjukkan fetus berada dalam uterus telah dilukis oleh Leonardo da Vinci pada kurun ke-15.

Oleh: Rohana Osman . -sifat insan yang mempunyai bakat atau POTENSI semulajadi serta perasaan keagamaan. ketuhanan dan keakhiratan. kebendaan dan keduniaan Kerohanian.Kesimpulan  1) 2) Fitrah Kejadian manusia :kejasmanian.

sosial dan rohani serta dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Oleh: Rohana Osman .Dikaitkan juga dengan pertumbuhan yang asasnya merupakan perubahan fizikal tubuh badan.Konsep Asas Pertumbuhan dan Perkembangan Pada asasnya perkembangan ialah perubahan tingkah laku mental. Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga kematangan.emosi. Kajian ahli Psikologi: Perkembangan manusia ialah perubahan dari segi jasmani.kognitif.

Oleh: Rohana Osman . semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. dewasa dan berakhir dengan detik kematian. kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia.Pertumbuhan dan Perkembangan  Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal. remaja. pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak. Justeru. Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya.

gigi. Kawal perasaan dalam duka.bimbang. edih Meluaskan perhubungan.komuni kasi.organ deria .menganalisis. .s situasi tertentu.membuat kerja Mental Bertambah keupayaan berfikir Memikir. perkembangan Berjalan.anggota . taakul.gembira. Aspek Jasmani Pertumbuhan Saiz.dan pergaulan dengan orang lain Oleh: Rohana Osman Sosial Kemahiran mendisiplin dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain. mendengar.berat.melihat.mengingat.Perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan individu .takut. Emosi Seronok.

7. Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu. 3 Pertumbuhan secara menyeluruh mendahului secara khusus.tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat. Oleh: Rohana Osman . 8.      5. Pertumbuhan struktur badan mendahului kemahiran fungsinya. dari tengah ke tepi. 6. Pertumbuhan berlaku dalam dua arah : dari atas ke bawah.Perkembangan dan pertumbuhan saling berkait. Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap. 4.emosi dan sosial.Perkembangan egosentrik kepada menerima pandangan orang lain.Prinsip-prinsip Pertumbuhan dan perkembangan.perkembangan mental-dari konkrit ke abstrak. 2. 9. 1.Ciri pertumbuhan dan perkembangan adalah berperingkat.Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat jejaskan perkembangan rohani.

Tempoh perkembangan manusia dibahagikan tahap mengikut turutan iaitu: 1. Bayi: 18 bulan hingga 24 bulan.  Oleh: Rohana Osman .Tempoh Perkembangan Tempoh perkembangan merujuk kepada jangka masa dalam kehidupan seseorang yang ditandakan dengan beberapa kriteria. 2. Prenatal: Prenatal adalah tempoh masa dari dalam kandungan sehingga kelahiran. Melibatkan pertumbuhan pesat dari satu unit sel kepada satu organisma kompleks. Tempoh kebergantungan yang tinggi kepada orang dewasa dan tempoh permulaan aktiviti psikologi.

Remaja: Tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada orang dewasa awal.   3. Belajar menjadi selfsufficient. Bermula antara 10-12 tahun sehingga 18-22 tahun. Dikenali sebagai tempoh the elementary school year. abstrak dan idealistik. membentuk identiti. bersedia untuk belajar dan suka bermain dengan rakan sebaya. berfikiran logik. Kanak-kanak pertengahan dan akhir: 6 hingga 11 tahun. Mula berdikari. Mula bersekolah. 4. Mula menguasai kemahiran membaca. Kanak-kanak awal: 25 bulan hingga 6 tahun. Juga dikenali sebagai peringkat pra-sekolah. Mengalami pertumbuhan biologi yang pesat. Oleh: Rohana Osman . mengira dan menulis. 5.

8. Masa pengukuhan pribadi. Menjadi matang dan memperolehi kepuasan kerjaya. ekonomi dan memulakan hidup berkeluarga. Oleh: Rohana Osman . Dewasa akhir: 60-an atau 70-an hingga meninggal dunia. Terbahagi kepada dua iaitu tua awal (65-74 tahun) dan tua akhir (75 tahun dan ke atas). Dewasa pertengahan: 40 an-60-an. Dewasa awal: Awal 20-an hingga 30-an. 7.   6.

perubahan kemahiran motor. Oleh: Rohana Osman . pertumbuhan otak. pertambahan tinggi dan berat badan. perubahan hormon dan penurunan kardiovaskular mencerminkan peranan proses biologi dalam pertumbuhan manusia.Proses Biologi  Proses biologi merupakan proses perubahan fizikal manusia secara semula-jadi. Gen daripada keluarga.

Oleh: Rohana Osman . Sehubungan itu. berintegrasi dan mempengaruhi antara satu sama lain. perubahan emosi serta personalitinya. kognitif dan sosio-emosi manusia. kepintaran dan bahasa manusia. Kesemua proses ini saling berhubungan.Proses Kognitif dan Psiko-Emosi   Proses kognitif merupakan perubahan pemikiran. Proses sosioemosi pula berkait dengan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain. pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah intergrasi antara proses biologi.

Oleh: Rohana Osman .Pengkajian ahli psikologi terhadap fitrah kejadian manusia meliputi aspek    Potensi individu/ manusia Keperluan manusia Perbezaan individu.

Ia terkandung dalam beberapa aspek seperti jasmani.Definisi : Bakat @ potensi  Keupayaan dan kebolehan semulajadi yang terpendam dalam diri pada setiap insan. Oleh: Rohana Osman . kerohanian dan emosi. mental.

temubual dan ujian psikologi. Potensi merupakan suatu kebolehan yang dimiliki oleh pelajar secara semulajadi.soalselidik. Antara cara mengenalpasti potensi pelajar ialah menerusi pemerhatian. keupayaan dan kesanggupan pelajar melakukan sesuatu yang tidak menjangkau batas-batas fitrah. Oleh: Rohana Osman .Potensi manusia    Potensi pelajar merujuk kepada kemampuan.

kritis dan kreatif.bertanggungjawab dan berkepercayaan.Aspek potensi manusia     Mental –keupayaan pelajar menimba ilmu. Jasmani – kebolehan dan keupayaan fizikal dalam bentuk psikomotor dalam aktiviti permainan dan sukan. Oleh: Rohana Osman .membuat penaakulan dan generalisasi.keinsafan.berfikir secara rasional. Rohani – keupayaan untuk mencapai kesedaran.nilai dan mengawal perasaannya. Emosi – kemampuan pelajar untuk mengubah sikap.

Potensi manusia mempunyai 7 kecerdasan dalam dirinya :Kecerdasan linguistik Kecerdasan logikal-matematikal Kecerdasan visual-spatial Kecerdasan muzik. 5. Oleh: Rohana Osman . 6. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal. 2. Potensi individu berbeza dalam fitrahnya.Teori Pelbagai Kecerdasan-Howard Gardner (1991)   1. 3. 4. Kecerdasan tubuh kinestetik.

   Rancangan dan latihan Rangsangan yang sesuai melalui unsurunsur intelek dan unsur potensi yang lain. Oleh: Rohana Osman . Peranan pendidikan yang positif dan berkesan.Implikasi potensi manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran. Program pendidikan harus dirancang.

Keperluan manusia   1) 2) Kehendak seseorang untuk membetulkan kekurangan. kekacauan dan keadaan tidak seimbang berhubung dengan dirinya. Keperluan manusia boleh dibahagikan kepada 2 kategori :Keperluan fisiologi (asas) Keperluan psikologi (sekunder) Oleh: Rohana Osman .

-membuang kotoran.   - - Keperluan psikologi Keselamatan Kasih sayang Penghargaan Kendiri Mengetahui.minuman. -tidur dan rehat. -mendapatkan oksigen. Estetika.cari ilmu. -seks.Keperluan manusia Keperluan fisiologi -makanan. Oleh: Rohana Osman .

Keperluan psikologi lahir akibat interaksi manusia dengan persekitarannya. Keperluan fisiologi amat kuat dan memberi motivasi dalam kepada organisma hidup untuk memenuhinya.Perbezaan antara keperluan fisiologi dan keperluan psikologi.  Keperluan fisiologi timbul daripada kekurangan keperluan organik.  Oleh: Rohana Osman .

Oleh: Rohana Osman .Hierarki Keperluan Maslow – Abraham Maslow (1970)  Peringkat dan peratus anggaran di mana keperluan peringkat bawah perlu dipenuhi sebelum manusia berusaha memenuhi keperluan peringkat atas.

Dua keperluan Tambahan baru ESTETIK Keperluan penyuburan Keperluan psikologi (sekunder) MAKLUMAT 10% 40% KESEMPURNAAN DIRI PENGHARGAAN KENDIRI Lima keperluan 50% KASIH SAYANG 70% KESELAMATA N 85% FISIOLOGI Keperlu an asas Hiererki keperluan Maslow Oleh: Rohana Osman .

Kesihatan – makanan bersih dan seimbang.Implikasi Keperluan Manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran 1. Pengukuhan – kekuatan dan kelemahan pelajar. Penerimaan dan keperihatinan. 5. Keselesaan – tempat belajar kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. 2. 6. 3. Oleh: Rohana Osman . 4. Keselamatan – fizikal dan psikologi. Rangsangan/kepelbagaian kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

emosi dan sosial. Oleh: Rohana Osman .Perbezaan Individu    .manusia itu berbeza. Ketidaksamaan yang dimiliki oleh seseorang berbanding dengan individu lain dalam aspek fizikal. Perbezaan wujud walaupun di antara dua individu kembar seuri. mental.

mengingat. keupayaan berfikir.ketabahan dan toleransi. Emosi Sosial Rohani Oleh: Rohana Osman .menaakul dan mereka cipta. Perbezaan dari segi kecerdasan mental. perbezaan dari segi mudah bergaul. Perbezaan dari segi pegangan keagamaan. Perbezaan dari segi mudah mesr.kawalan perasaan. sikap. semangat kejiranan.pengamalan nilai-nilai murni.saiz dan bentuk badan dan warna kulit.Aspek-aspek Perbezaan Individu Domain Fizikal kognitif Unsur yang berbeza Perbezaan jantina.paras rupa.

Oleh: Rohana Osman .temperamen. Nilai masyarakat mempengaruhi nilai amalan pelajar.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEZAAN INDIVIDU FAKTOR Baka Kesan perbezaan manusia Saiz badan. Sikap guru yang positif membantu penyuburan nilai murni dalam diri pelajar. Rakan mempunyai pengaruh atas tingkahlaku pelajar. Kestabilan emosi Persekitarankeluarga pemakanan Rakan sebaya Kebudayaan Media guru Seimbang dan mencukupi membantu kesempurnaan tumbesaran anak. kecerdasan mental. Maklumat dari media mencorakkan pelajarpakaian.rambut dan mata.muzik dll.warna kulit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful