INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS

JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Tajuk:FITRAH KEJADIAN MANUSIA
-Perspektif agama dan Biologi
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

-Konsep dan Prinsip-prinsip Asas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Oleh: Rohana Osman

DEFINISI

KAMUS DEWAN (1998) Fitrah berasal daripada bahasa Arab – sifat semulajadi,bakat,pembawaan atau perasaan keagamaan.

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah KejadianManusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang
Kristian : Manusia dilahirkan bergelumang dengan dosa, (yang dilakukan oleh Adam dan Hawa) maka ia perlu berusaha membersihkan dirinya. Buddha: Kelahiran manusia adalah penderitaan kerana terpakasa berpindah dari alam rohani yang bahagia ke alam dunia yang bersifat maya. Semua yang wujud ini bertujuan untuk mencapai nirvana iaitu kemusnahan nafsu dn kehendak

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang

Agama Hindu: Umumnya penganut hindu datangnya dari Brahma ( Tuhan yang Esa).. Brahma ialah satu realti rohaniah yang menjelma dalam bentuk-bentuk yang nyata. Jiwa adalah Atman iaitu Brahma yang masuk dalam diri manusia. Jiwa itu Tuhan

Oleh: Rohana Osman

Oleh: Rohana Osman . Manusia bebas lakukan apa saja tanpa apaapa ikatan atau sekatan.Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis kewujudan tuhan dan  Marx: Menafikan percaya manusia adalah hasil daripada pengaruh masyarakat dan persekitarannya  Sartre: Man is condemned to be free.

Epicureans: Manusia tidak rasional malah mengandungi sifat haiwan pada dirinya.Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis  Stoics: Manusia adalah makhluk rasional dan tidak langsung mempunyai sifat haiwan pada dirinya. Oleh: Rohana Osman  .

1856-1939) ( mengandungi unsur naluri yang primitif termasuk unsur seks dan kerangsangan Oleh: Rohana Osman .Fitrah Kejadian Manusia.Sigmund Freud  ahli psikologi.

Fitrah Kejadian Manusia.Pandangan Ahli Falsafah Barat Ahli falsafah barat menganggap fitrah kejadian manusia berasaskan 3 konsep iaitu : semulajadi berdosa. Oleh: Rohana Osman . tabula rasa dan “innate goodness” Pada kurun ke pertengahan. tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersih mereka daripada dosa tersebut. Justeru. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan.

John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa. Oleh: Rohana Osman . Pada kurun pertengahan. Kanak-kanak diibaratkan seperti „blank blanket‟. Pada kurun ke-17. Keperibadiannya terbentuk daripada pengalaman. Justeru. tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersihkan mereka daripada dosa-dosa tersebut. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan.

Oleh itu. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep innate goodness view. Oleh: Rohana Osman . Menurutnya. beliau mencadangkan agar kanak-kanak dibiarkan membesarkan secara semula-jadi dengan pengawasan yang minimum. Pada kurun berikutnya. kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan sedia baik.

Oleh: Rohana Osman .

Dunia ilmu pengetahuan menjadi gempar. Charles Darwin adalah dari lingkungan orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Teori evolusi ini ditunjang oleh bukti-bukti yang kukuh. cukup banyak dan menyakinkan. kerana dengan demikian cukuplah bukti yang diperlukan untuk melengkapi teori Darwin. Charles Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut manusia. Oleh: Rohana Osman . Ini terjadi pada tahun 1891. Pada saat manusia meragui teori tersebut. di Trinil. Bukti berupa fosil adalah makhluk yang berupakan antara beruk dan manusia.Kejadian Fitrah Manusia-Teori Darwin  Di Barat. Ngawi menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia sempurna yang selama ini dicari. Ini menunjukkan bukti bahawa evolusi demikian pernah terjadi.

Sesudah itu. fosil demi fosil yang ditemui memperkuatkan teori Darwin. Demikianlah fosil tersebut melengkapi bukti teori bahawa manusia itu marupakan hasil evolusi. antrophus adalah manusia manakala erectus bermaksud berdiri. Oleh sebab itu ia disebut Pithecantrophus erectue (Pithecus bermaksud kera. makhluk ini berdiri tegak seperti manusia dan tingginya kurang dari manusia kerdil namun otaknya jenis kera kerana ia kurang dari 1000cc. Oleh: Rohana Osman .). Jelas di sini. Manusia Trinil ini bentuknya adalah gabungan manusia dan kera.

Kehidupan abadi (tanpa kematian) adalah di akhirat. Ibubapa yang menjadikannya seorang majusi.Falsafah Kejadian Manusia Daripada Perspektif AlQuran & Sunnah                Manusia adalah sebaik-baik kejadian Manusia adalah khalifah Allah (mengurus dan mentadbir alam) menuju kesejahteraan Manusia pertama (Adam) dicipta dari tanah. Oleh: Rohana Osman . manakala Hawa (isteri Adam) dicipta dari tulang rusuk kiri Adam Anak lahir ibarat kain putih. Setiap manusia mempunyai dua musuh utama sejak lahir iaitu hawa nafsu dan syaitan Para Rasul diutus untuk memimpin manusia pada jalan kebenaran Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa & berakhlak mulia Setiap manusia mempunyai nasib tersendiri (Qada‟ dan Qadar) Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Manusia bersifat gelisah dan tergesa-gesa. kecuali orang-orang yang sabar dan tetap dalam mendirikan solat dengan sempurna Manusia dihidupkan dan dimatikan untuk diuji siapakah yang terbaik amalannya ketika di dunia Pusingan hidup manusia ibarat bulan sabit Setiap manusia akan diberi pembalasan di hari akhirat Kehidupan di dunia bersifat sementara. nasrani dsb.

Dengan adanya otak yang dapat berfikir dengan baik. manusia menjadi pemimpin di kalangan semua haiwan/makluk yang ada di alam/bumi Oleh: Rohana Osman . manusia terdiri daripada akal/minda. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan untuk melengkapi kehidupan di muka bumi ini. dan roh. biologikal/fizikal. body. antaranya ialah: mind. dan spiritual. Dengan kata lain. Manusia mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding kehidupan lain kerana manusia dikurniakan dengan akal fikiran untuk berfikir dan bertanggungjawab untuk mentadbir alam ini. Manusia terdiri daripada tiga unsur.

Manakala komponen roh(hani) pula komponen yang wujud tetapi tidak dapat diperhatikan secara zahir/fizikal yang kekal ada dalam setiap manusia. Fikiran pula merupakan kebolehan untuk menilai dan bertindak secara logik/rasional. Komponen fizikal merangkumi semua organ/anggota tubuh manusia serta bahagian lain yang zahir/dapat dilihat dan dipegang secara langsung. Roh yang mendorong manusia mencipta/mencari sistem kepercayaan. . Oleh: Rohana Osman .

Perspektif Biologi Oleh: Rohana Osman .Fitrah Kejadian Manusia.

Sehubungan dengan itu. walaupun Aristotle telah mengatakan bahawa embrio ayam terbentuk secara berperingkat pada kurun ke-4. Tetapi tidak mungkin mereka mengetahui bahawa embrio terbentuk secara berperingkat. Pada kurun ke-2 Masehi. ahli perubatan pada kurun ke-7 berkemungkinan besar mengetahui bahawa embrio manusia terbentuk dalam uterus. Kesedaran bahawa embrio manusia terbentuk secara berperingkat tidak pernah dibincangkan sehingga kurun masihi ke 15 Oleh: Rohana Osman .Perspektif Ahli sains sebenarnya tidak bila manusia mengetahui tentang Biologi (Barat) mengetahuiuterus(rahim) ibu. tetapi rajah proses perkembangan manusia dalam pertama yang menunjukkan fetus berada dalam uterus telah dilukis oleh Leonardo da Vinci pada kurun ke-15. seorang ahli sains Yunani bernama Gelen mengatakan bahawa plasenta dan membran janin dalam bukunya berjudul “On The Formation of the Foetus”.Fitrah Kejadian Manusia.

Oleh: Rohana Osman . ketuhanan dan keakhiratan. kebendaan dan keduniaan Kerohanian. -sifat insan yang mempunyai bakat atau POTENSI semulajadi serta perasaan keagamaan.Kesimpulan  1) 2) Fitrah Kejadian manusia :kejasmanian.

sosial dan rohani serta dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Oleh: Rohana Osman .Dikaitkan juga dengan pertumbuhan yang asasnya merupakan perubahan fizikal tubuh badan.emosi.kognitif.Konsep Asas Pertumbuhan dan Perkembangan Pada asasnya perkembangan ialah perubahan tingkah laku mental. Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga kematangan. Kajian ahli Psikologi: Perkembangan manusia ialah perubahan dari segi jasmani.

dewasa dan berakhir dengan detik kematian. semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. remaja. Justeru.Pertumbuhan dan Perkembangan  Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal. kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak. Oleh: Rohana Osman . Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya.

berat.s situasi tertentu.menganalisis. perkembangan Berjalan.organ deria . Aspek Jasmani Pertumbuhan Saiz. taakul. Emosi Seronok.anggota .bimbang.takut.melihat. mendengar.gigi.Perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan individu .gembira. edih Meluaskan perhubungan. Kawal perasaan dalam duka.mengingat.membuat kerja Mental Bertambah keupayaan berfikir Memikir. .komuni kasi.dan pergaulan dengan orang lain Oleh: Rohana Osman Sosial Kemahiran mendisiplin dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain.

7. Pertumbuhan berlaku dalam dua arah : dari atas ke bawah. 2. 1.Perkembangan egosentrik kepada menerima pandangan orang lain. 9. Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu. 4.Prinsip-prinsip Pertumbuhan dan perkembangan. 3 Pertumbuhan secara menyeluruh mendahului secara khusus.Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat jejaskan perkembangan rohani.perkembangan mental-dari konkrit ke abstrak. Oleh: Rohana Osman .Perkembangan dan pertumbuhan saling berkait. dari tengah ke tepi.tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat.emosi dan sosial.      5. Pertumbuhan struktur badan mendahului kemahiran fungsinya. 6. Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap.Ciri pertumbuhan dan perkembangan adalah berperingkat. 8.

2. Bayi: 18 bulan hingga 24 bulan. Tempoh perkembangan manusia dibahagikan tahap mengikut turutan iaitu: 1. Tempoh kebergantungan yang tinggi kepada orang dewasa dan tempoh permulaan aktiviti psikologi. Melibatkan pertumbuhan pesat dari satu unit sel kepada satu organisma kompleks. Prenatal: Prenatal adalah tempoh masa dari dalam kandungan sehingga kelahiran.Tempoh Perkembangan Tempoh perkembangan merujuk kepada jangka masa dalam kehidupan seseorang yang ditandakan dengan beberapa kriteria.  Oleh: Rohana Osman .

Dikenali sebagai tempoh the elementary school year. berfikiran logik. Juga dikenali sebagai peringkat pra-sekolah. Mula menguasai kemahiran membaca.   3. Bermula antara 10-12 tahun sehingga 18-22 tahun. bersedia untuk belajar dan suka bermain dengan rakan sebaya. mengira dan menulis. Oleh: Rohana Osman . membentuk identiti. Mula berdikari. Kanak-kanak awal: 25 bulan hingga 6 tahun. Remaja: Tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada orang dewasa awal. Mula bersekolah. 4. Kanak-kanak pertengahan dan akhir: 6 hingga 11 tahun. 5. abstrak dan idealistik. Mengalami pertumbuhan biologi yang pesat. Belajar menjadi selfsufficient.

Masa pengukuhan pribadi. ekonomi dan memulakan hidup berkeluarga. 8. Dewasa pertengahan: 40 an-60-an. Oleh: Rohana Osman . Dewasa awal: Awal 20-an hingga 30-an. Dewasa akhir: 60-an atau 70-an hingga meninggal dunia. 7. Terbahagi kepada dua iaitu tua awal (65-74 tahun) dan tua akhir (75 tahun dan ke atas). Menjadi matang dan memperolehi kepuasan kerjaya.   6.

Gen daripada keluarga.Proses Biologi  Proses biologi merupakan proses perubahan fizikal manusia secara semula-jadi. perubahan kemahiran motor. pertambahan tinggi dan berat badan. Oleh: Rohana Osman . perubahan hormon dan penurunan kardiovaskular mencerminkan peranan proses biologi dalam pertumbuhan manusia. pertumbuhan otak.

Proses Kognitif dan Psiko-Emosi   Proses kognitif merupakan perubahan pemikiran. Kesemua proses ini saling berhubungan. pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah intergrasi antara proses biologi. kognitif dan sosio-emosi manusia. Sehubungan itu. perubahan emosi serta personalitinya. berintegrasi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Oleh: Rohana Osman . Proses sosioemosi pula berkait dengan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain. kepintaran dan bahasa manusia.

Pengkajian ahli psikologi terhadap fitrah kejadian manusia meliputi aspek    Potensi individu/ manusia Keperluan manusia Perbezaan individu. Oleh: Rohana Osman .

Ia terkandung dalam beberapa aspek seperti jasmani. kerohanian dan emosi. Oleh: Rohana Osman . mental.Definisi : Bakat @ potensi  Keupayaan dan kebolehan semulajadi yang terpendam dalam diri pada setiap insan.

soalselidik. Potensi merupakan suatu kebolehan yang dimiliki oleh pelajar secara semulajadi. keupayaan dan kesanggupan pelajar melakukan sesuatu yang tidak menjangkau batas-batas fitrah. Antara cara mengenalpasti potensi pelajar ialah menerusi pemerhatian.Potensi manusia    Potensi pelajar merujuk kepada kemampuan. Oleh: Rohana Osman .temubual dan ujian psikologi.

Jasmani – kebolehan dan keupayaan fizikal dalam bentuk psikomotor dalam aktiviti permainan dan sukan. Oleh: Rohana Osman .keinsafan.Aspek potensi manusia     Mental –keupayaan pelajar menimba ilmu.membuat penaakulan dan generalisasi.bertanggungjawab dan berkepercayaan.kritis dan kreatif.berfikir secara rasional.nilai dan mengawal perasaannya. Emosi – kemampuan pelajar untuk mengubah sikap. Rohani – keupayaan untuk mencapai kesedaran.

Kecerdasan interpersonal. 3. Potensi individu berbeza dalam fitrahnya.Teori Pelbagai Kecerdasan-Howard Gardner (1991)   1. Potensi manusia mempunyai 7 kecerdasan dalam dirinya :Kecerdasan linguistik Kecerdasan logikal-matematikal Kecerdasan visual-spatial Kecerdasan muzik. Oleh: Rohana Osman . 4. Kecerdasan intrapersonal. 6. 2. 5. Kecerdasan tubuh kinestetik. 7.

Oleh: Rohana Osman . Peranan pendidikan yang positif dan berkesan.    Rancangan dan latihan Rangsangan yang sesuai melalui unsurunsur intelek dan unsur potensi yang lain.Implikasi potensi manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran. Program pendidikan harus dirancang.

kekacauan dan keadaan tidak seimbang berhubung dengan dirinya. Keperluan manusia boleh dibahagikan kepada 2 kategori :Keperluan fisiologi (asas) Keperluan psikologi (sekunder) Oleh: Rohana Osman .Keperluan manusia   1) 2) Kehendak seseorang untuk membetulkan kekurangan.

cari ilmu. -membuang kotoran.Keperluan manusia Keperluan fisiologi -makanan. -seks. Oleh: Rohana Osman . -mendapatkan oksigen.   - - Keperluan psikologi Keselamatan Kasih sayang Penghargaan Kendiri Mengetahui. -tidur dan rehat.minuman. Estetika.

 Oleh: Rohana Osman .Perbezaan antara keperluan fisiologi dan keperluan psikologi. Keperluan fisiologi amat kuat dan memberi motivasi dalam kepada organisma hidup untuk memenuhinya.  Keperluan fisiologi timbul daripada kekurangan keperluan organik. Keperluan psikologi lahir akibat interaksi manusia dengan persekitarannya.

Hierarki Keperluan Maslow – Abraham Maslow (1970)  Peringkat dan peratus anggaran di mana keperluan peringkat bawah perlu dipenuhi sebelum manusia berusaha memenuhi keperluan peringkat atas. Oleh: Rohana Osman .

Dua keperluan Tambahan baru ESTETIK Keperluan penyuburan Keperluan psikologi (sekunder) MAKLUMAT 10% 40% KESEMPURNAAN DIRI PENGHARGAAN KENDIRI Lima keperluan 50% KASIH SAYANG 70% KESELAMATA N 85% FISIOLOGI Keperlu an asas Hiererki keperluan Maslow Oleh: Rohana Osman .

4. Pengukuhan – kekuatan dan kelemahan pelajar. Rangsangan/kepelbagaian kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kesihatan – makanan bersih dan seimbang.Implikasi Keperluan Manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran 1. 3. Oleh: Rohana Osman . Penerimaan dan keperihatinan. 2. Keselesaan – tempat belajar kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. 5. 6. Keselamatan – fizikal dan psikologi.

Ketidaksamaan yang dimiliki oleh seseorang berbanding dengan individu lain dalam aspek fizikal. Perbezaan wujud walaupun di antara dua individu kembar seuri. mental.manusia itu berbeza. Oleh: Rohana Osman .Perbezaan Individu    . emosi dan sosial.

Perbezaan dari segi mudah mesr. semangat kejiranan. Perbezaan dari segi pegangan keagamaan. mengingat.pengamalan nilai-nilai murni.menaakul dan mereka cipta.ketabahan dan toleransi.Aspek-aspek Perbezaan Individu Domain Fizikal kognitif Unsur yang berbeza Perbezaan jantina. Perbezaan dari segi kecerdasan mental.kawalan perasaan.saiz dan bentuk badan dan warna kulit. keupayaan berfikir. sikap. Emosi Sosial Rohani Oleh: Rohana Osman .paras rupa. perbezaan dari segi mudah bergaul.

warna kulit.muzik dll. Maklumat dari media mencorakkan pelajarpakaian.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEZAAN INDIVIDU FAKTOR Baka Kesan perbezaan manusia Saiz badan.rambut dan mata. kecerdasan mental. Sikap guru yang positif membantu penyuburan nilai murni dalam diri pelajar. Kestabilan emosi Persekitarankeluarga pemakanan Rakan sebaya Kebudayaan Media guru Seimbang dan mencukupi membantu kesempurnaan tumbesaran anak. Nilai masyarakat mempengaruhi nilai amalan pelajar.temperamen. Oleh: Rohana Osman . Rakan mempunyai pengaruh atas tingkahlaku pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful