INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS

JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Tajuk:FITRAH KEJADIAN MANUSIA
-Perspektif agama dan Biologi
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

-Konsep dan Prinsip-prinsip Asas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Oleh: Rohana Osman

DEFINISI

KAMUS DEWAN (1998) Fitrah berasal daripada bahasa Arab – sifat semulajadi,bakat,pembawaan atau perasaan keagamaan.

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah KejadianManusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang
Kristian : Manusia dilahirkan bergelumang dengan dosa, (yang dilakukan oleh Adam dan Hawa) maka ia perlu berusaha membersihkan dirinya. Buddha: Kelahiran manusia adalah penderitaan kerana terpakasa berpindah dari alam rohani yang bahagia ke alam dunia yang bersifat maya. Semua yang wujud ini bertujuan untuk mencapai nirvana iaitu kemusnahan nafsu dn kehendak

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang

Agama Hindu: Umumnya penganut hindu datangnya dari Brahma ( Tuhan yang Esa).. Brahma ialah satu realti rohaniah yang menjelma dalam bentuk-bentuk yang nyata. Jiwa adalah Atman iaitu Brahma yang masuk dalam diri manusia. Jiwa itu Tuhan

Oleh: Rohana Osman

Oleh: Rohana Osman .Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis kewujudan tuhan dan  Marx: Menafikan percaya manusia adalah hasil daripada pengaruh masyarakat dan persekitarannya  Sartre: Man is condemned to be free. Manusia bebas lakukan apa saja tanpa apaapa ikatan atau sekatan.

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis  Stoics: Manusia adalah makhluk rasional dan tidak langsung mempunyai sifat haiwan pada dirinya. Epicureans: Manusia tidak rasional malah mengandungi sifat haiwan pada dirinya. Oleh: Rohana Osman  .

Sigmund Freud  ahli psikologi.Fitrah Kejadian Manusia.1856-1939) ( mengandungi unsur naluri yang primitif termasuk unsur seks dan kerangsangan Oleh: Rohana Osman .

Pandangan Ahli Falsafah Barat Ahli falsafah barat menganggap fitrah kejadian manusia berasaskan 3 konsep iaitu : semulajadi berdosa. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Justeru. tabula rasa dan “innate goodness” Pada kurun ke pertengahan. Oleh: Rohana Osman . tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersih mereka daripada dosa tersebut.Fitrah Kejadian Manusia.

Kanak-kanak diibaratkan seperti „blank blanket‟. tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersihkan mereka daripada dosa-dosa tersebut. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Oleh: Rohana Osman . John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa. Pada kurun pertengahan. Justeru. Keperibadiannya terbentuk daripada pengalaman. Pada kurun ke-17.

 Pada kurun berikutnya. beliau mencadangkan agar kanak-kanak dibiarkan membesarkan secara semula-jadi dengan pengawasan yang minimum. Oleh: Rohana Osman . kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan sedia baik. Oleh itu. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep innate goodness view. Menurutnya.

Oleh: Rohana Osman .

di Trinil. kerana dengan demikian cukuplah bukti yang diperlukan untuk melengkapi teori Darwin. Ini terjadi pada tahun 1891. Charles Darwin adalah dari lingkungan orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. Bukti berupa fosil adalah makhluk yang berupakan antara beruk dan manusia.Kejadian Fitrah Manusia-Teori Darwin  Di Barat. cukup banyak dan menyakinkan. Dunia ilmu pengetahuan menjadi gempar. Pada saat manusia meragui teori tersebut. falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Ini menunjukkan bukti bahawa evolusi demikian pernah terjadi. Ngawi menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia sempurna yang selama ini dicari. Charles Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut manusia. Teori evolusi ini ditunjang oleh bukti-bukti yang kukuh. Oleh: Rohana Osman .

fosil demi fosil yang ditemui memperkuatkan teori Darwin. Jelas di sini.). Oleh: Rohana Osman . makhluk ini berdiri tegak seperti manusia dan tingginya kurang dari manusia kerdil namun otaknya jenis kera kerana ia kurang dari 1000cc. Oleh sebab itu ia disebut Pithecantrophus erectue (Pithecus bermaksud kera. antrophus adalah manusia manakala erectus bermaksud berdiri. Sesudah itu. Demikianlah fosil tersebut melengkapi bukti teori bahawa manusia itu marupakan hasil evolusi. Manusia Trinil ini bentuknya adalah gabungan manusia dan kera.

Oleh: Rohana Osman . Setiap manusia mempunyai dua musuh utama sejak lahir iaitu hawa nafsu dan syaitan Para Rasul diutus untuk memimpin manusia pada jalan kebenaran Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa & berakhlak mulia Setiap manusia mempunyai nasib tersendiri (Qada‟ dan Qadar) Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Manusia bersifat gelisah dan tergesa-gesa.Falsafah Kejadian Manusia Daripada Perspektif AlQuran & Sunnah                Manusia adalah sebaik-baik kejadian Manusia adalah khalifah Allah (mengurus dan mentadbir alam) menuju kesejahteraan Manusia pertama (Adam) dicipta dari tanah. Ibubapa yang menjadikannya seorang majusi. kecuali orang-orang yang sabar dan tetap dalam mendirikan solat dengan sempurna Manusia dihidupkan dan dimatikan untuk diuji siapakah yang terbaik amalannya ketika di dunia Pusingan hidup manusia ibarat bulan sabit Setiap manusia akan diberi pembalasan di hari akhirat Kehidupan di dunia bersifat sementara. nasrani dsb. Kehidupan abadi (tanpa kematian) adalah di akhirat. manakala Hawa (isteri Adam) dicipta dari tulang rusuk kiri Adam Anak lahir ibarat kain putih.

antaranya ialah: mind. biologikal/fizikal. dan roh. Manusia mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding kehidupan lain kerana manusia dikurniakan dengan akal fikiran untuk berfikir dan bertanggungjawab untuk mentadbir alam ini. Dengan adanya otak yang dapat berfikir dengan baik. body. Manusia terdiri daripada tiga unsur. manusia terdiri daripada akal/minda. dan spiritual. Dengan kata lain. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan untuk melengkapi kehidupan di muka bumi ini. manusia menjadi pemimpin di kalangan semua haiwan/makluk yang ada di alam/bumi Oleh: Rohana Osman .

Oleh: Rohana Osman . . Roh yang mendorong manusia mencipta/mencari sistem kepercayaan. Manakala komponen roh(hani) pula komponen yang wujud tetapi tidak dapat diperhatikan secara zahir/fizikal yang kekal ada dalam setiap manusia. Fikiran pula merupakan kebolehan untuk menilai dan bertindak secara logik/rasional. Komponen fizikal merangkumi semua organ/anggota tubuh manusia serta bahagian lain yang zahir/dapat dilihat dan dipegang secara langsung.

Fitrah Kejadian Manusia.Perspektif Biologi Oleh: Rohana Osman .

tetapi rajah proses perkembangan manusia dalam pertama yang menunjukkan fetus berada dalam uterus telah dilukis oleh Leonardo da Vinci pada kurun ke-15.Perspektif Ahli sains sebenarnya tidak bila manusia mengetahui tentang Biologi (Barat) mengetahuiuterus(rahim) ibu. ahli perubatan pada kurun ke-7 berkemungkinan besar mengetahui bahawa embrio manusia terbentuk dalam uterus. seorang ahli sains Yunani bernama Gelen mengatakan bahawa plasenta dan membran janin dalam bukunya berjudul “On The Formation of the Foetus”. walaupun Aristotle telah mengatakan bahawa embrio ayam terbentuk secara berperingkat pada kurun ke-4. Kesedaran bahawa embrio manusia terbentuk secara berperingkat tidak pernah dibincangkan sehingga kurun masihi ke 15 Oleh: Rohana Osman . Tetapi tidak mungkin mereka mengetahui bahawa embrio terbentuk secara berperingkat. Sehubungan dengan itu. Pada kurun ke-2 Masehi.Fitrah Kejadian Manusia.

kebendaan dan keduniaan Kerohanian. -sifat insan yang mempunyai bakat atau POTENSI semulajadi serta perasaan keagamaan.Kesimpulan  1) 2) Fitrah Kejadian manusia :kejasmanian. Oleh: Rohana Osman . ketuhanan dan keakhiratan.

sosial dan rohani serta dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Kajian ahli Psikologi: Perkembangan manusia ialah perubahan dari segi jasmani.emosi. Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga kematangan. Oleh: Rohana Osman .Dikaitkan juga dengan pertumbuhan yang asasnya merupakan perubahan fizikal tubuh badan.Konsep Asas Pertumbuhan dan Perkembangan Pada asasnya perkembangan ialah perubahan tingkah laku mental.kognitif.

Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya. pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak. remaja. kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia.Pertumbuhan dan Perkembangan  Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal. Justeru. dewasa dan berakhir dengan detik kematian. semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Oleh: Rohana Osman .

Aspek Jasmani Pertumbuhan Saiz.s situasi tertentu.berat.takut. mendengar.bimbang.mengingat.membuat kerja Mental Bertambah keupayaan berfikir Memikir.organ deria . edih Meluaskan perhubungan.melihat. Kawal perasaan dalam duka.anggota . .dan pergaulan dengan orang lain Oleh: Rohana Osman Sosial Kemahiran mendisiplin dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain. perkembangan Berjalan.gigi.gembira. taakul. Emosi Seronok.Perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan individu .komuni kasi.menganalisis.

Ciri pertumbuhan dan perkembangan adalah berperingkat. 9.emosi dan sosial. 2. 8. Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap. 6. dari tengah ke tepi.tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat.perkembangan mental-dari konkrit ke abstrak. Pertumbuhan berlaku dalam dua arah : dari atas ke bawah. 7. Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu.Perkembangan egosentrik kepada menerima pandangan orang lain. 1. Oleh: Rohana Osman .      5. 4.Perkembangan dan pertumbuhan saling berkait. 3 Pertumbuhan secara menyeluruh mendahului secara khusus.Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat jejaskan perkembangan rohani.Prinsip-prinsip Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan struktur badan mendahului kemahiran fungsinya.

2. Prenatal: Prenatal adalah tempoh masa dari dalam kandungan sehingga kelahiran.Tempoh Perkembangan Tempoh perkembangan merujuk kepada jangka masa dalam kehidupan seseorang yang ditandakan dengan beberapa kriteria. Tempoh perkembangan manusia dibahagikan tahap mengikut turutan iaitu: 1. Tempoh kebergantungan yang tinggi kepada orang dewasa dan tempoh permulaan aktiviti psikologi.  Oleh: Rohana Osman . Bayi: 18 bulan hingga 24 bulan. Melibatkan pertumbuhan pesat dari satu unit sel kepada satu organisma kompleks.

4. berfikiran logik. bersedia untuk belajar dan suka bermain dengan rakan sebaya.   3. mengira dan menulis. Dikenali sebagai tempoh the elementary school year. Juga dikenali sebagai peringkat pra-sekolah. Bermula antara 10-12 tahun sehingga 18-22 tahun. 5. Remaja: Tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada orang dewasa awal. Mula berdikari. Mengalami pertumbuhan biologi yang pesat. abstrak dan idealistik. Kanak-kanak pertengahan dan akhir: 6 hingga 11 tahun. Belajar menjadi selfsufficient. Mula menguasai kemahiran membaca. membentuk identiti. Kanak-kanak awal: 25 bulan hingga 6 tahun. Oleh: Rohana Osman . Mula bersekolah.

Dewasa akhir: 60-an atau 70-an hingga meninggal dunia. 8. Dewasa pertengahan: 40 an-60-an. ekonomi dan memulakan hidup berkeluarga.   6. 7. Oleh: Rohana Osman . Masa pengukuhan pribadi. Terbahagi kepada dua iaitu tua awal (65-74 tahun) dan tua akhir (75 tahun dan ke atas). Menjadi matang dan memperolehi kepuasan kerjaya. Dewasa awal: Awal 20-an hingga 30-an.

Gen daripada keluarga. perubahan kemahiran motor. perubahan hormon dan penurunan kardiovaskular mencerminkan peranan proses biologi dalam pertumbuhan manusia. pertambahan tinggi dan berat badan.Proses Biologi  Proses biologi merupakan proses perubahan fizikal manusia secara semula-jadi. Oleh: Rohana Osman . pertumbuhan otak.

Kesemua proses ini saling berhubungan. kepintaran dan bahasa manusia. Oleh: Rohana Osman . perubahan emosi serta personalitinya. berintegrasi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Sehubungan itu. pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah intergrasi antara proses biologi. Proses sosioemosi pula berkait dengan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain.Proses Kognitif dan Psiko-Emosi   Proses kognitif merupakan perubahan pemikiran. kognitif dan sosio-emosi manusia.

Pengkajian ahli psikologi terhadap fitrah kejadian manusia meliputi aspek    Potensi individu/ manusia Keperluan manusia Perbezaan individu. Oleh: Rohana Osman .

Oleh: Rohana Osman . mental. Ia terkandung dalam beberapa aspek seperti jasmani.Definisi : Bakat @ potensi  Keupayaan dan kebolehan semulajadi yang terpendam dalam diri pada setiap insan. kerohanian dan emosi.

Antara cara mengenalpasti potensi pelajar ialah menerusi pemerhatian.soalselidik.Potensi manusia    Potensi pelajar merujuk kepada kemampuan.temubual dan ujian psikologi. keupayaan dan kesanggupan pelajar melakukan sesuatu yang tidak menjangkau batas-batas fitrah. Potensi merupakan suatu kebolehan yang dimiliki oleh pelajar secara semulajadi. Oleh: Rohana Osman .

Aspek potensi manusia     Mental –keupayaan pelajar menimba ilmu.bertanggungjawab dan berkepercayaan.keinsafan.nilai dan mengawal perasaannya. Rohani – keupayaan untuk mencapai kesedaran.berfikir secara rasional. Oleh: Rohana Osman .membuat penaakulan dan generalisasi. Jasmani – kebolehan dan keupayaan fizikal dalam bentuk psikomotor dalam aktiviti permainan dan sukan. Emosi – kemampuan pelajar untuk mengubah sikap.kritis dan kreatif.

7. Kecerdasan tubuh kinestetik. Oleh: Rohana Osman . 4. 5. Potensi individu berbeza dalam fitrahnya. Kecerdasan interpersonal.Teori Pelbagai Kecerdasan-Howard Gardner (1991)   1. Kecerdasan intrapersonal. Potensi manusia mempunyai 7 kecerdasan dalam dirinya :Kecerdasan linguistik Kecerdasan logikal-matematikal Kecerdasan visual-spatial Kecerdasan muzik. 6. 2. 3.

Program pendidikan harus dirancang. Oleh: Rohana Osman . Peranan pendidikan yang positif dan berkesan.    Rancangan dan latihan Rangsangan yang sesuai melalui unsurunsur intelek dan unsur potensi yang lain.Implikasi potensi manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran.

kekacauan dan keadaan tidak seimbang berhubung dengan dirinya. Keperluan manusia boleh dibahagikan kepada 2 kategori :Keperluan fisiologi (asas) Keperluan psikologi (sekunder) Oleh: Rohana Osman .Keperluan manusia   1) 2) Kehendak seseorang untuk membetulkan kekurangan.

Oleh: Rohana Osman . -mendapatkan oksigen. -tidur dan rehat. Estetika.Keperluan manusia Keperluan fisiologi -makanan.   - - Keperluan psikologi Keselamatan Kasih sayang Penghargaan Kendiri Mengetahui.minuman. -membuang kotoran. -seks.cari ilmu.

Keperluan fisiologi amat kuat dan memberi motivasi dalam kepada organisma hidup untuk memenuhinya.  Keperluan fisiologi timbul daripada kekurangan keperluan organik.  Oleh: Rohana Osman .Perbezaan antara keperluan fisiologi dan keperluan psikologi. Keperluan psikologi lahir akibat interaksi manusia dengan persekitarannya.

Oleh: Rohana Osman .Hierarki Keperluan Maslow – Abraham Maslow (1970)  Peringkat dan peratus anggaran di mana keperluan peringkat bawah perlu dipenuhi sebelum manusia berusaha memenuhi keperluan peringkat atas.

Dua keperluan Tambahan baru ESTETIK Keperluan penyuburan Keperluan psikologi (sekunder) MAKLUMAT 10% 40% KESEMPURNAAN DIRI PENGHARGAAN KENDIRI Lima keperluan 50% KASIH SAYANG 70% KESELAMATA N 85% FISIOLOGI Keperlu an asas Hiererki keperluan Maslow Oleh: Rohana Osman .

Keselesaan – tempat belajar kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Kesihatan – makanan bersih dan seimbang. Penerimaan dan keperihatinan.Implikasi Keperluan Manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran 1. Oleh: Rohana Osman . 5. Keselamatan – fizikal dan psikologi. 6. Rangsangan/kepelbagaian kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3. Pengukuhan – kekuatan dan kelemahan pelajar. 4. 2.

Ketidaksamaan yang dimiliki oleh seseorang berbanding dengan individu lain dalam aspek fizikal. mental. Oleh: Rohana Osman .Perbezaan Individu    . emosi dan sosial. Perbezaan wujud walaupun di antara dua individu kembar seuri.manusia itu berbeza.

menaakul dan mereka cipta. mengingat. keupayaan berfikir.paras rupa. Emosi Sosial Rohani Oleh: Rohana Osman . Perbezaan dari segi pegangan keagamaan.Aspek-aspek Perbezaan Individu Domain Fizikal kognitif Unsur yang berbeza Perbezaan jantina. sikap. perbezaan dari segi mudah bergaul. semangat kejiranan.kawalan perasaan. Perbezaan dari segi mudah mesr.pengamalan nilai-nilai murni.saiz dan bentuk badan dan warna kulit.ketabahan dan toleransi. Perbezaan dari segi kecerdasan mental.

warna kulit. Maklumat dari media mencorakkan pelajarpakaian. kecerdasan mental. Oleh: Rohana Osman .FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEZAAN INDIVIDU FAKTOR Baka Kesan perbezaan manusia Saiz badan.rambut dan mata. Nilai masyarakat mempengaruhi nilai amalan pelajar.muzik dll.temperamen. Sikap guru yang positif membantu penyuburan nilai murni dalam diri pelajar. Rakan mempunyai pengaruh atas tingkahlaku pelajar. Kestabilan emosi Persekitarankeluarga pemakanan Rakan sebaya Kebudayaan Media guru Seimbang dan mencukupi membantu kesempurnaan tumbesaran anak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful