INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS

JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Tajuk:FITRAH KEJADIAN MANUSIA
-Perspektif agama dan Biologi
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

-Konsep dan Prinsip-prinsip Asas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Oleh: Rohana Osman

DEFINISI

KAMUS DEWAN (1998) Fitrah berasal daripada bahasa Arab – sifat semulajadi,bakat,pembawaan atau perasaan keagamaan.

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah KejadianManusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang
Kristian : Manusia dilahirkan bergelumang dengan dosa, (yang dilakukan oleh Adam dan Hawa) maka ia perlu berusaha membersihkan dirinya. Buddha: Kelahiran manusia adalah penderitaan kerana terpakasa berpindah dari alam rohani yang bahagia ke alam dunia yang bersifat maya. Semua yang wujud ini bertujuan untuk mencapai nirvana iaitu kemusnahan nafsu dn kehendak

Oleh: Rohana Osman

Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang

Agama Hindu: Umumnya penganut hindu datangnya dari Brahma ( Tuhan yang Esa).. Brahma ialah satu realti rohaniah yang menjelma dalam bentuk-bentuk yang nyata. Jiwa adalah Atman iaitu Brahma yang masuk dalam diri manusia. Jiwa itu Tuhan

Oleh: Rohana Osman

Manusia bebas lakukan apa saja tanpa apaapa ikatan atau sekatan. Oleh: Rohana Osman .Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis kewujudan tuhan dan  Marx: Menafikan percaya manusia adalah hasil daripada pengaruh masyarakat dan persekitarannya  Sartre: Man is condemned to be free.

Oleh: Rohana Osman  .Pandangan Terhadap Fitrah Kejadian Manusia Berbeza Mengikut Sistem Kepercayaan Yang Dipegang Golongan Rasionalis  Stoics: Manusia adalah makhluk rasional dan tidak langsung mempunyai sifat haiwan pada dirinya. Epicureans: Manusia tidak rasional malah mengandungi sifat haiwan pada dirinya.

1856-1939) ( mengandungi unsur naluri yang primitif termasuk unsur seks dan kerangsangan Oleh: Rohana Osman .Sigmund Freud  ahli psikologi.Fitrah Kejadian Manusia.

Justeru.Pandangan Ahli Falsafah Barat Ahli falsafah barat menganggap fitrah kejadian manusia berasaskan 3 konsep iaitu : semulajadi berdosa. tabula rasa dan “innate goodness” Pada kurun ke pertengahan. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Oleh: Rohana Osman . tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersih mereka daripada dosa tersebut.Fitrah Kejadian Manusia.

Justeru. John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa. Pada kurun pertengahan. Pada kurun ke-17. kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan kejahatan. Oleh: Rohana Osman . Keperibadiannya terbentuk daripada pengalaman. Kanak-kanak diibaratkan seperti „blank blanket‟. tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk membersihkan mereka daripada dosa-dosa tersebut.

Oleh itu. Menurutnya. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep innate goodness view. Pada kurun berikutnya. beliau mencadangkan agar kanak-kanak dibiarkan membesarkan secara semula-jadi dengan pengawasan yang minimum. Oleh: Rohana Osman . kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan sedia baik.

Oleh: Rohana Osman .

Ini terjadi pada tahun 1891. Teori evolusi ini ditunjang oleh bukti-bukti yang kukuh.Kejadian Fitrah Manusia-Teori Darwin  Di Barat. cukup banyak dan menyakinkan. kerana dengan demikian cukuplah bukti yang diperlukan untuk melengkapi teori Darwin. Charles Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut manusia. Dunia ilmu pengetahuan menjadi gempar. Ngawi menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia sempurna yang selama ini dicari. Pada saat manusia meragui teori tersebut. Oleh: Rohana Osman . di Trinil. falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Ini menunjukkan bukti bahawa evolusi demikian pernah terjadi. Charles Darwin adalah dari lingkungan orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. Bukti berupa fosil adalah makhluk yang berupakan antara beruk dan manusia.

). fosil demi fosil yang ditemui memperkuatkan teori Darwin. makhluk ini berdiri tegak seperti manusia dan tingginya kurang dari manusia kerdil namun otaknya jenis kera kerana ia kurang dari 1000cc. Manusia Trinil ini bentuknya adalah gabungan manusia dan kera. Sesudah itu. Jelas di sini. antrophus adalah manusia manakala erectus bermaksud berdiri. Oleh: Rohana Osman . Oleh sebab itu ia disebut Pithecantrophus erectue (Pithecus bermaksud kera. Demikianlah fosil tersebut melengkapi bukti teori bahawa manusia itu marupakan hasil evolusi.

Falsafah Kejadian Manusia Daripada Perspektif AlQuran & Sunnah                Manusia adalah sebaik-baik kejadian Manusia adalah khalifah Allah (mengurus dan mentadbir alam) menuju kesejahteraan Manusia pertama (Adam) dicipta dari tanah. manakala Hawa (isteri Adam) dicipta dari tulang rusuk kiri Adam Anak lahir ibarat kain putih. kecuali orang-orang yang sabar dan tetap dalam mendirikan solat dengan sempurna Manusia dihidupkan dan dimatikan untuk diuji siapakah yang terbaik amalannya ketika di dunia Pusingan hidup manusia ibarat bulan sabit Setiap manusia akan diberi pembalasan di hari akhirat Kehidupan di dunia bersifat sementara. Oleh: Rohana Osman . Ibubapa yang menjadikannya seorang majusi. Kehidupan abadi (tanpa kematian) adalah di akhirat. nasrani dsb. Setiap manusia mempunyai dua musuh utama sejak lahir iaitu hawa nafsu dan syaitan Para Rasul diutus untuk memimpin manusia pada jalan kebenaran Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa & berakhlak mulia Setiap manusia mempunyai nasib tersendiri (Qada‟ dan Qadar) Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Manusia bersifat gelisah dan tergesa-gesa.

body. Dengan adanya otak yang dapat berfikir dengan baik. manusia terdiri daripada akal/minda. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan untuk melengkapi kehidupan di muka bumi ini. dan spiritual. antaranya ialah: mind. manusia menjadi pemimpin di kalangan semua haiwan/makluk yang ada di alam/bumi Oleh: Rohana Osman . Manusia terdiri daripada tiga unsur. Manusia mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding kehidupan lain kerana manusia dikurniakan dengan akal fikiran untuk berfikir dan bertanggungjawab untuk mentadbir alam ini. biologikal/fizikal. dan roh. Dengan kata lain.

Roh yang mendorong manusia mencipta/mencari sistem kepercayaan. Manakala komponen roh(hani) pula komponen yang wujud tetapi tidak dapat diperhatikan secara zahir/fizikal yang kekal ada dalam setiap manusia. . Komponen fizikal merangkumi semua organ/anggota tubuh manusia serta bahagian lain yang zahir/dapat dilihat dan dipegang secara langsung. Fikiran pula merupakan kebolehan untuk menilai dan bertindak secara logik/rasional. Oleh: Rohana Osman .

Perspektif Biologi Oleh: Rohana Osman .Fitrah Kejadian Manusia.

tetapi rajah proses perkembangan manusia dalam pertama yang menunjukkan fetus berada dalam uterus telah dilukis oleh Leonardo da Vinci pada kurun ke-15. seorang ahli sains Yunani bernama Gelen mengatakan bahawa plasenta dan membran janin dalam bukunya berjudul “On The Formation of the Foetus”. Kesedaran bahawa embrio manusia terbentuk secara berperingkat tidak pernah dibincangkan sehingga kurun masihi ke 15 Oleh: Rohana Osman . walaupun Aristotle telah mengatakan bahawa embrio ayam terbentuk secara berperingkat pada kurun ke-4. Tetapi tidak mungkin mereka mengetahui bahawa embrio terbentuk secara berperingkat. Pada kurun ke-2 Masehi.Fitrah Kejadian Manusia. Sehubungan dengan itu. ahli perubatan pada kurun ke-7 berkemungkinan besar mengetahui bahawa embrio manusia terbentuk dalam uterus.Perspektif Ahli sains sebenarnya tidak bila manusia mengetahui tentang Biologi (Barat) mengetahuiuterus(rahim) ibu.

kebendaan dan keduniaan Kerohanian. -sifat insan yang mempunyai bakat atau POTENSI semulajadi serta perasaan keagamaan. Oleh: Rohana Osman . ketuhanan dan keakhiratan.Kesimpulan  1) 2) Fitrah Kejadian manusia :kejasmanian.

emosi.sosial dan rohani serta dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.Dikaitkan juga dengan pertumbuhan yang asasnya merupakan perubahan fizikal tubuh badan. Oleh: Rohana Osman .Konsep Asas Pertumbuhan dan Perkembangan Pada asasnya perkembangan ialah perubahan tingkah laku mental. Kajian ahli Psikologi: Perkembangan manusia ialah perubahan dari segi jasmani.kognitif. Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga kematangan.

semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya. dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Justeru. kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. remaja. Oleh: Rohana Osman . pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak.Pertumbuhan dan Perkembangan  Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal.

gigi.komuni kasi. edih Meluaskan perhubungan. Kawal perasaan dalam duka.menganalisis.s situasi tertentu.dan pergaulan dengan orang lain Oleh: Rohana Osman Sosial Kemahiran mendisiplin dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain.mengingat.takut.melihat.organ deria .anggota . taakul. .Perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan individu .gembira. perkembangan Berjalan.membuat kerja Mental Bertambah keupayaan berfikir Memikir. Aspek Jasmani Pertumbuhan Saiz. Emosi Seronok.bimbang.berat. mendengar.

Oleh: Rohana Osman . 8.      5. Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap. 4. dari tengah ke tepi. 2. 3 Pertumbuhan secara menyeluruh mendahului secara khusus.Ciri pertumbuhan dan perkembangan adalah berperingkat.emosi dan sosial.perkembangan mental-dari konkrit ke abstrak.tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat.Perkembangan egosentrik kepada menerima pandangan orang lain. Pertumbuhan struktur badan mendahului kemahiran fungsinya.Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat jejaskan perkembangan rohani.Prinsip-prinsip Pertumbuhan dan perkembangan. 7. 1. Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu. Pertumbuhan berlaku dalam dua arah : dari atas ke bawah.Perkembangan dan pertumbuhan saling berkait. 6. 9.

2. Tempoh perkembangan manusia dibahagikan tahap mengikut turutan iaitu: 1. Bayi: 18 bulan hingga 24 bulan. Melibatkan pertumbuhan pesat dari satu unit sel kepada satu organisma kompleks.  Oleh: Rohana Osman .Tempoh Perkembangan Tempoh perkembangan merujuk kepada jangka masa dalam kehidupan seseorang yang ditandakan dengan beberapa kriteria. Tempoh kebergantungan yang tinggi kepada orang dewasa dan tempoh permulaan aktiviti psikologi. Prenatal: Prenatal adalah tempoh masa dari dalam kandungan sehingga kelahiran.

bersedia untuk belajar dan suka bermain dengan rakan sebaya.   3. Belajar menjadi selfsufficient. 5. Mula berdikari. abstrak dan idealistik. Kanak-kanak awal: 25 bulan hingga 6 tahun. Kanak-kanak pertengahan dan akhir: 6 hingga 11 tahun. Mula menguasai kemahiran membaca. membentuk identiti. Remaja: Tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada orang dewasa awal. berfikiran logik. Dikenali sebagai tempoh the elementary school year. Bermula antara 10-12 tahun sehingga 18-22 tahun. Juga dikenali sebagai peringkat pra-sekolah. Mula bersekolah. 4. Oleh: Rohana Osman . Mengalami pertumbuhan biologi yang pesat. mengira dan menulis.

ekonomi dan memulakan hidup berkeluarga. Dewasa pertengahan: 40 an-60-an. Dewasa awal: Awal 20-an hingga 30-an. Menjadi matang dan memperolehi kepuasan kerjaya. Oleh: Rohana Osman . Masa pengukuhan pribadi. Terbahagi kepada dua iaitu tua awal (65-74 tahun) dan tua akhir (75 tahun dan ke atas). Dewasa akhir: 60-an atau 70-an hingga meninggal dunia. 8.   6. 7.

Proses Biologi  Proses biologi merupakan proses perubahan fizikal manusia secara semula-jadi. pertumbuhan otak. perubahan hormon dan penurunan kardiovaskular mencerminkan peranan proses biologi dalam pertumbuhan manusia. Gen daripada keluarga. Oleh: Rohana Osman . perubahan kemahiran motor. pertambahan tinggi dan berat badan.

Oleh: Rohana Osman . kognitif dan sosio-emosi manusia. kepintaran dan bahasa manusia. berintegrasi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Sehubungan itu. perubahan emosi serta personalitinya. pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah intergrasi antara proses biologi.Proses Kognitif dan Psiko-Emosi   Proses kognitif merupakan perubahan pemikiran. Proses sosioemosi pula berkait dengan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain. Kesemua proses ini saling berhubungan.

Pengkajian ahli psikologi terhadap fitrah kejadian manusia meliputi aspek    Potensi individu/ manusia Keperluan manusia Perbezaan individu. Oleh: Rohana Osman .

Definisi : Bakat @ potensi  Keupayaan dan kebolehan semulajadi yang terpendam dalam diri pada setiap insan. kerohanian dan emosi. Oleh: Rohana Osman . Ia terkandung dalam beberapa aspek seperti jasmani. mental.

Potensi merupakan suatu kebolehan yang dimiliki oleh pelajar secara semulajadi. Antara cara mengenalpasti potensi pelajar ialah menerusi pemerhatian.soalselidik. Oleh: Rohana Osman .temubual dan ujian psikologi. keupayaan dan kesanggupan pelajar melakukan sesuatu yang tidak menjangkau batas-batas fitrah.Potensi manusia    Potensi pelajar merujuk kepada kemampuan.

berfikir secara rasional. Emosi – kemampuan pelajar untuk mengubah sikap.membuat penaakulan dan generalisasi.keinsafan.nilai dan mengawal perasaannya.kritis dan kreatif.Aspek potensi manusia     Mental –keupayaan pelajar menimba ilmu. Rohani – keupayaan untuk mencapai kesedaran. Oleh: Rohana Osman .bertanggungjawab dan berkepercayaan. Jasmani – kebolehan dan keupayaan fizikal dalam bentuk psikomotor dalam aktiviti permainan dan sukan.

Potensi manusia mempunyai 7 kecerdasan dalam dirinya :Kecerdasan linguistik Kecerdasan logikal-matematikal Kecerdasan visual-spatial Kecerdasan muzik. Oleh: Rohana Osman . 3. 5. 4. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan tubuh kinestetik. 2.Teori Pelbagai Kecerdasan-Howard Gardner (1991)   1. Potensi individu berbeza dalam fitrahnya. Kecerdasan interpersonal. 7. 6.

   Rancangan dan latihan Rangsangan yang sesuai melalui unsurunsur intelek dan unsur potensi yang lain. Program pendidikan harus dirancang. Peranan pendidikan yang positif dan berkesan. Oleh: Rohana Osman .Implikasi potensi manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran.

Keperluan manusia   1) 2) Kehendak seseorang untuk membetulkan kekurangan. Keperluan manusia boleh dibahagikan kepada 2 kategori :Keperluan fisiologi (asas) Keperluan psikologi (sekunder) Oleh: Rohana Osman . kekacauan dan keadaan tidak seimbang berhubung dengan dirinya.

Oleh: Rohana Osman . Estetika. -membuang kotoran. -mendapatkan oksigen.   - - Keperluan psikologi Keselamatan Kasih sayang Penghargaan Kendiri Mengetahui. -seks.cari ilmu.minuman.Keperluan manusia Keperluan fisiologi -makanan. -tidur dan rehat.

Keperluan psikologi lahir akibat interaksi manusia dengan persekitarannya.  Keperluan fisiologi timbul daripada kekurangan keperluan organik.Perbezaan antara keperluan fisiologi dan keperluan psikologi. Keperluan fisiologi amat kuat dan memberi motivasi dalam kepada organisma hidup untuk memenuhinya.  Oleh: Rohana Osman .

Oleh: Rohana Osman .Hierarki Keperluan Maslow – Abraham Maslow (1970)  Peringkat dan peratus anggaran di mana keperluan peringkat bawah perlu dipenuhi sebelum manusia berusaha memenuhi keperluan peringkat atas.

Dua keperluan Tambahan baru ESTETIK Keperluan penyuburan Keperluan psikologi (sekunder) MAKLUMAT 10% 40% KESEMPURNAAN DIRI PENGHARGAAN KENDIRI Lima keperluan 50% KASIH SAYANG 70% KESELAMATA N 85% FISIOLOGI Keperlu an asas Hiererki keperluan Maslow Oleh: Rohana Osman .

Keselesaan – tempat belajar kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Rangsangan/kepelbagaian kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Keselamatan – fizikal dan psikologi. Pengukuhan – kekuatan dan kelemahan pelajar. 6. 5. Kesihatan – makanan bersih dan seimbang. Oleh: Rohana Osman . 3.Implikasi Keperluan Manusia terhadap pengajaran dan pembelajaran 1. 4. Penerimaan dan keperihatinan.

Oleh: Rohana Osman .manusia itu berbeza. Perbezaan wujud walaupun di antara dua individu kembar seuri. emosi dan sosial. mental. Ketidaksamaan yang dimiliki oleh seseorang berbanding dengan individu lain dalam aspek fizikal.Perbezaan Individu    .

Aspek-aspek Perbezaan Individu Domain Fizikal kognitif Unsur yang berbeza Perbezaan jantina.ketabahan dan toleransi. Perbezaan dari segi pegangan keagamaan.paras rupa. Perbezaan dari segi kecerdasan mental.saiz dan bentuk badan dan warna kulit.pengamalan nilai-nilai murni. perbezaan dari segi mudah bergaul. semangat kejiranan.kawalan perasaan. Emosi Sosial Rohani Oleh: Rohana Osman .menaakul dan mereka cipta. sikap. keupayaan berfikir. mengingat. Perbezaan dari segi mudah mesr.

Sikap guru yang positif membantu penyuburan nilai murni dalam diri pelajar.temperamen.muzik dll. Oleh: Rohana Osman . Nilai masyarakat mempengaruhi nilai amalan pelajar.rambut dan mata. Kestabilan emosi Persekitarankeluarga pemakanan Rakan sebaya Kebudayaan Media guru Seimbang dan mencukupi membantu kesempurnaan tumbesaran anak.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEZAAN INDIVIDU FAKTOR Baka Kesan perbezaan manusia Saiz badan. Rakan mempunyai pengaruh atas tingkahlaku pelajar. Maklumat dari media mencorakkan pelajarpakaian. kecerdasan mental.warna kulit.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.