Proses Standard dalam NCTM

‡ Penyelesaian Masalah (problem solving) ‡ Penaakulan dan pembuktian (reasoning and proof) ‡ Komunikasi (communication) ‡ Perhubungan (connection) ‡ Penyampaian (representation) .

Membolehkan murid mengenali dan memilih cara penyelesaian dan strategi yang sesuai dalam penyelesaian masalah matematik .Penyelesaian masalah ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Membina pemahaman matematik melalui soalan terbuka dan penerokaan secara meluas 2.

3. Berfikir. Berbincang. Berkongsi dan Meringkas membolehkan murid merefleksi diri dan pelbagai strategi menyelesaikan masalah .

Penaakulan dan Bukti ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Menerangkan dan menjustifikasi cara penyelesaian . Menyiasat sesuatu situasi atau medium serta membuktikan sama ada contoh penyelesaian betul atau tidak 3. Mengenalpasti dan meneka melalui pemerhatian corak atau medium 2.

Menggunakan perbendaharaan kata matematik dengan tepat dalam menyampaikan idea . Berkomunikasi pemikiran matematik antara murid dan guru secara jelas 3.komunikasi Program pengajaran membolehkan murid:1. Menyusun atur dan menggabungkan pemikiran matematik dalam penulisan dan komunikasi lisan 2.

Perhubungan ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Mengenali dan mengaplikasi hubungan antara situasi 3. Memahami bahawa idea matemaik adalah saling berkait 2. Menyelesaikan masalah kehidupan seharian dengan menghubungkait ilmu matematik .

2. Memilih. Situasi model kehidupan sebenar . jadual. gambar rajah. menterjemah dan mengaplikasi penyampaian matematik dalam menyelesaikan masalah 3. Menekankan pelbagai penyampaian matematik termasuklah perihal bertulis.Penyampaian ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. persamaan.

Titik tumpuan kurikulum (2006) ‡ Titik tumpuan kurikulum 2006 mengenalpasti terdapat 3 bahagian kritikal pada setiap tahap daripada pra-sekolah hingga tahap menengah .

Yang mana satukah yang lebih panjang? Meningkatkan pemahaman .Operasi dan nombor terhadap nombor bulat Mengenalpasti bentuk dan menerangkan hubungan ruang Mengenalpasti sifat-sifat ukuran dan membandingbeza antara sifat objek tersebut .Bolehkan anda cari sesuatu yang berbentuk bulat? .Berapakah bilangan pensil di atas meja? .Ukuran .Titik tumpuan bagi murid pra-sekolah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh .Geometri .

Berapa jumlah tempat duduk dalam auditorium tersebut? .Apakah pecahan bagi perpuluhan 0.Ukuran dalam bentuk dan ruang 2D .Bagaimanakah mencari kawasan bagi bilik bentuk-L ini? Meningkatkan pemahaman -Operasi dan nombor secara cepat dalam .Titik tumpuan bagi murid tahap rendah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh . terdapat 26 baris yang mempunyai 89 tempat duduk.Di dalam sebuah auditorium.Operasi dan nombor dalam perpuluhan dan hubungan antara pecahan Meningkatkan pemahaman .Algebra pendaraban dan bahagi serta nombor bulat Meningkatkan pemahaman .2? .

Apakah nilai median dalam senarai nombor berikut? Analisis dan -Algebra menyampaikan fungsi linear dan penyelesaiannya dalam sistem persamaan linear Analisis ruang 2D dan 3D serta ukuran dan sudut -Geometry -Ukuran Analisis dan meringkas set data -Analisis data -Operasi dan nombor -Algebra . Berapa kos jika 2 lagi pinggan ditambah dalam setiap basuhan? .Titik tumpuan bagi murid tahap menengah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh Persamaan Y = 4X + 4 menunjukkan kos y membasuh x pinggan.Gunakan teori pythagoras untuk mencari jarak antara dua titik dalam bentuk pada rajah berikut .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful