Proses Standard dalam NCTM

‡ Penyelesaian Masalah (problem solving) ‡ Penaakulan dan pembuktian (reasoning and proof) ‡ Komunikasi (communication) ‡ Perhubungan (connection) ‡ Penyampaian (representation) .

Membolehkan murid mengenali dan memilih cara penyelesaian dan strategi yang sesuai dalam penyelesaian masalah matematik . Membina pemahaman matematik melalui soalan terbuka dan penerokaan secara meluas 2.Penyelesaian masalah ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1.

Berbincang. Berkongsi dan Meringkas membolehkan murid merefleksi diri dan pelbagai strategi menyelesaikan masalah . Berfikir.3.

Penaakulan dan Bukti ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Menyiasat sesuatu situasi atau medium serta membuktikan sama ada contoh penyelesaian betul atau tidak 3. Menerangkan dan menjustifikasi cara penyelesaian . Mengenalpasti dan meneka melalui pemerhatian corak atau medium 2.

Menggunakan perbendaharaan kata matematik dengan tepat dalam menyampaikan idea . Berkomunikasi pemikiran matematik antara murid dan guru secara jelas 3. Menyusun atur dan menggabungkan pemikiran matematik dalam penulisan dan komunikasi lisan 2.komunikasi Program pengajaran membolehkan murid:1.

Memahami bahawa idea matemaik adalah saling berkait 2. Menyelesaikan masalah kehidupan seharian dengan menghubungkait ilmu matematik . Mengenali dan mengaplikasi hubungan antara situasi 3.Perhubungan ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1.

Situasi model kehidupan sebenar .Penyampaian ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. gambar rajah. persamaan. Menekankan pelbagai penyampaian matematik termasuklah perihal bertulis. jadual. menterjemah dan mengaplikasi penyampaian matematik dalam menyelesaikan masalah 3. Memilih. 2.

Titik tumpuan kurikulum (2006) ‡ Titik tumpuan kurikulum 2006 mengenalpasti terdapat 3 bahagian kritikal pada setiap tahap daripada pra-sekolah hingga tahap menengah .

Geometri .Ukuran .Berapakah bilangan pensil di atas meja? .Titik tumpuan bagi murid pra-sekolah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh .Yang mana satukah yang lebih panjang? Meningkatkan pemahaman .Operasi dan nombor terhadap nombor bulat Mengenalpasti bentuk dan menerangkan hubungan ruang Mengenalpasti sifat-sifat ukuran dan membandingbeza antara sifat objek tersebut .Bolehkan anda cari sesuatu yang berbentuk bulat? .

2? .Titik tumpuan bagi murid tahap rendah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh .Bagaimanakah mencari kawasan bagi bilik bentuk-L ini? Meningkatkan pemahaman -Operasi dan nombor secara cepat dalam .Di dalam sebuah auditorium.Algebra pendaraban dan bahagi serta nombor bulat Meningkatkan pemahaman .Ukuran dalam bentuk dan ruang 2D .Apakah pecahan bagi perpuluhan 0.Operasi dan nombor dalam perpuluhan dan hubungan antara pecahan Meningkatkan pemahaman . Berapa jumlah tempat duduk dalam auditorium tersebut? . terdapat 26 baris yang mempunyai 89 tempat duduk.

Titik tumpuan bagi murid tahap menengah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh Persamaan Y = 4X + 4 menunjukkan kos y membasuh x pinggan.Gunakan teori pythagoras untuk mencari jarak antara dua titik dalam bentuk pada rajah berikut . Berapa kos jika 2 lagi pinggan ditambah dalam setiap basuhan? .Apakah nilai median dalam senarai nombor berikut? Analisis dan -Algebra menyampaikan fungsi linear dan penyelesaiannya dalam sistem persamaan linear Analisis ruang 2D dan 3D serta ukuran dan sudut -Geometry -Ukuran Analisis dan meringkas set data -Analisis data -Operasi dan nombor -Algebra .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful