Proses Standard dalam NCTM

‡ Penyelesaian Masalah (problem solving) ‡ Penaakulan dan pembuktian (reasoning and proof) ‡ Komunikasi (communication) ‡ Perhubungan (connection) ‡ Penyampaian (representation) .

Membina pemahaman matematik melalui soalan terbuka dan penerokaan secara meluas 2. Membolehkan murid mengenali dan memilih cara penyelesaian dan strategi yang sesuai dalam penyelesaian masalah matematik .Penyelesaian masalah ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1.

Berfikir. Berbincang.3. Berkongsi dan Meringkas membolehkan murid merefleksi diri dan pelbagai strategi menyelesaikan masalah .

Mengenalpasti dan meneka melalui pemerhatian corak atau medium 2. Menyiasat sesuatu situasi atau medium serta membuktikan sama ada contoh penyelesaian betul atau tidak 3. Menerangkan dan menjustifikasi cara penyelesaian .Penaakulan dan Bukti ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1.

Menggunakan perbendaharaan kata matematik dengan tepat dalam menyampaikan idea .komunikasi Program pengajaran membolehkan murid:1. Menyusun atur dan menggabungkan pemikiran matematik dalam penulisan dan komunikasi lisan 2. Berkomunikasi pemikiran matematik antara murid dan guru secara jelas 3.

Memahami bahawa idea matemaik adalah saling berkait 2. Mengenali dan mengaplikasi hubungan antara situasi 3. Menyelesaikan masalah kehidupan seharian dengan menghubungkait ilmu matematik .Perhubungan ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1.

Menekankan pelbagai penyampaian matematik termasuklah perihal bertulis. 2. jadual. menterjemah dan mengaplikasi penyampaian matematik dalam menyelesaikan masalah 3. gambar rajah. persamaan. Situasi model kehidupan sebenar . Memilih.Penyampaian ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1.

Titik tumpuan kurikulum (2006) ‡ Titik tumpuan kurikulum 2006 mengenalpasti terdapat 3 bahagian kritikal pada setiap tahap daripada pra-sekolah hingga tahap menengah .

Berapakah bilangan pensil di atas meja? .Yang mana satukah yang lebih panjang? Meningkatkan pemahaman .Ukuran .Titik tumpuan bagi murid pra-sekolah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh .Bolehkan anda cari sesuatu yang berbentuk bulat? .Operasi dan nombor terhadap nombor bulat Mengenalpasti bentuk dan menerangkan hubungan ruang Mengenalpasti sifat-sifat ukuran dan membandingbeza antara sifat objek tersebut .Geometri .

Titik tumpuan bagi murid tahap rendah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh .Operasi dan nombor dalam perpuluhan dan hubungan antara pecahan Meningkatkan pemahaman . Berapa jumlah tempat duduk dalam auditorium tersebut? .Bagaimanakah mencari kawasan bagi bilik bentuk-L ini? Meningkatkan pemahaman -Operasi dan nombor secara cepat dalam .Apakah pecahan bagi perpuluhan 0.Algebra pendaraban dan bahagi serta nombor bulat Meningkatkan pemahaman . terdapat 26 baris yang mempunyai 89 tempat duduk.Ukuran dalam bentuk dan ruang 2D .Di dalam sebuah auditorium.2? .

Apakah nilai median dalam senarai nombor berikut? Analisis dan -Algebra menyampaikan fungsi linear dan penyelesaiannya dalam sistem persamaan linear Analisis ruang 2D dan 3D serta ukuran dan sudut -Geometry -Ukuran Analisis dan meringkas set data -Analisis data -Operasi dan nombor -Algebra .Gunakan teori pythagoras untuk mencari jarak antara dua titik dalam bentuk pada rajah berikut . Berapa kos jika 2 lagi pinggan ditambah dalam setiap basuhan? .Titik tumpuan bagi murid tahap menengah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh Persamaan Y = 4X + 4 menunjukkan kos y membasuh x pinggan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.