FUNGSI KLAUSA

(klausa bebas) .KLAUSA BEBAS • Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna.Contoh: 1)Ahmad menari. klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap.

2)Dia lulus dalam ujian (klausa utama/klausa bebas) 3)kerana belajar bersungguh-sungguh (klausa tak bebas) .KLAUSA TIDAK BEBAS • Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk. klausa tak bebas ini dipancangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama. Contohnya: 1)Dia lulus dalam ujian kerana belajar bersungguhsungguh.

Contoh Klausa Bebas Dan Susunan Songsang:• • • • Wajahnya cantik Warnanya biru Kamu kedekut Beliau akan pergi Cantik wajahnya Biru warnanya Kedekut kamu Akan pergi beliau .

Susunan Klausa Kompleks: • Wajahnya cantik (KB) kerana dia menjaganya setiap hari (KTB) • Warnanya biru (KB) kerana terkena hujan setiap hari (KTB) • Beliau akan pergi (KB) kalau masa mengizinkan (KTB) .

RUJUKAN • BUKU RUJUKAN -Revisi Bahasa Melayu Akedemik 1 untuk PPISMP.Habibah Bt Mohd. Samin (Musyi Dewan) dan Hasnah Bt Awang. .2010.Bhd.Kumpulan Budiaman Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful