FUNGSI KLAUSA

Contoh: 1)Ahmad menari.KLAUSA BEBAS • Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap. (klausa bebas) .

klausa tak bebas ini dipancangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama. 2)Dia lulus dalam ujian (klausa utama/klausa bebas) 3)kerana belajar bersungguh-sungguh (klausa tak bebas) .KLAUSA TIDAK BEBAS • Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk. Contohnya: 1)Dia lulus dalam ujian kerana belajar bersungguhsungguh.

Contoh Klausa Bebas Dan Susunan Songsang:• • • • Wajahnya cantik Warnanya biru Kamu kedekut Beliau akan pergi Cantik wajahnya Biru warnanya Kedekut kamu Akan pergi beliau .

Susunan Klausa Kompleks: • Wajahnya cantik (KB) kerana dia menjaganya setiap hari (KTB) • Warnanya biru (KB) kerana terkena hujan setiap hari (KTB) • Beliau akan pergi (KB) kalau masa mengizinkan (KTB) .

.Kumpulan Budiaman Sdn.Habibah Bt Mohd.Bhd.RUJUKAN • BUKU RUJUKAN -Revisi Bahasa Melayu Akedemik 1 untuk PPISMP. Samin (Musyi Dewan) dan Hasnah Bt Awang.2010.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.