P. 1
KAEDAH KUANTITATIF

KAEDAH KUANTITATIF

|Views: 104|Likes:
Published by Harliyana Haron

More info:

Published by: Harliyana Haron on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel.Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan. 1 .Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu.1.Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar.Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi.Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut.Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi.

Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .018.Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual.063.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas.dan pelajar bernombor 288. 2 .0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan.persampelan rawak berlapis.146.135.Melalui kaedah ini.persampelan kelompok dan persampelan sistematik. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel. 2.kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.302.katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian.109.Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.042.Sebagai contoh.

Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi. kawasan geografi.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel. 3 .Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas.2. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu. Melalui kaedah ini. kelas sosioekonomi. Sebagai contoh.Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata. melalui peluang.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi . Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi. seperti jantina.Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada. agama. sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata. etnik dan sebagainya. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza. Ralat persampelan terjadi apabila.Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen. Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi.

56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36. Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 .36+20=56. setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N.2.3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula. Melalui persampelan sistematik.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih .56. nombor bulat akan digunakan.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak.Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama. Jika k bukan nilai integer.Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama.76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.(16+20=36.

4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap .Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem. 1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama .Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja. Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.2.Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok.Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas.Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok.

Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah. Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. persampelan pertimbangan nilai. tidak kira apa keadaan sekalipun. sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak.1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa. Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. rumah yang tiada anjing. sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah. apartment tingkat pertama. temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah. rumah yang hampir dengan jalan raya.3. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi. Sebagai contoh. 6 . Sampel kelihatan kurang angkubah hampir. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik.0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini. Sebaliknya. sampel selesa isi rumah. 3. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama.

pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil. Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem. Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak. Melalui persampelan pertimbangan nilai. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan. Kadangkala beretika.3. tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai. Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka. 7 .2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang. Walau bagaimanapun. Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak.

8 . penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. Walau bagaimanapun. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran. Di dalam persampelan kuota. seperti kumpulan umur. Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. Walau bagaimanapun. Melalui persampelan kuota. kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi. Juga. Contohnya .Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata. adalah digunakan untuk strata. ia hanya pergi ke unsur berikutnya.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW. Sub-kelas populasi tertentu. terkini atau boleh digunakan. Di dalam kes ini. Secara amnya. penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina.3. penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota. kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. jantina. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan. atau kawasan geografi. berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. Sebagai contoh.

Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. 9 . persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata. Walau bagaimanapun. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji. ia hanyalah persampelan tidak rawak. Melalui rujukan ini. 3. subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap.Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain. Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang.Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan. Walau bagaimanapun. khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak.

4. Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil. 10 .0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad.teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran. persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan.

PENUTUP .

Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur. Yap Bee Wah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. .Dewan Bahasa dan Pustaka. Algifari (1997) Statistika Ekonomi.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan.Yogyakarta.Kementerian Pendidikan Malaysia.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor. IBS Buku Sdn Bhd.Kuala Lumpur. Kementerian Pelajar Malaysia. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->