P. 1
KAEDAH KUANTITATIF

KAEDAH KUANTITATIF

|Views: 108|Likes:
Published by Harliyana Haron

More info:

Published by: Harliyana Haron on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya.Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut.1.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi.Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu.Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel.Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi.Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan. 1 .0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel.

302.1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual.Sebagai contoh.Melalui kaedah ini.kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.042.Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .018.063. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas. 2 .0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan.135.Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.109.Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian.persampelan kelompok dan persampelan sistematik.dan pelajar bernombor 288.persampelan rawak berlapis.katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain. 2.146.

kelas sosioekonomi. agama. Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan. kawasan geografi. Sebagai contoh. sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada.Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi.Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata. etnik dan sebagainya.2. Melalui kaedah ini.Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata. seperti jantina.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi . Ralat persampelan terjadi apabila. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu. Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi. melalui peluang.Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza.Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi. 3 .

nombor bulat akan digunakan.3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36.2. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula.(16+20=36. setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N.56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan.Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama.36+20=56. Melalui persampelan sistematik.56.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih . Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 . Jika k bukan nilai integer.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak.76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama.

Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama .2.Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok. Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja.Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok.Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem.Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas. 1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap .

1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa. sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama. 3. temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah.0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’.3. Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi. Sebaliknya. Sampel kelihatan kurang angkubah hampir. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik. rumah yang tiada anjing. Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati. sampel selesa isi rumah. tidak kira apa keadaan sekalipun. apartment tingkat pertama.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran. rumah yang hampir dengan jalan raya. persampelan pertimbangan nilai. Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak. 6 . Sebagai contoh.

Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. Kadangkala beretika. Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka. Melalui persampelan pertimbangan nilai. Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah. tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak.3.2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang. pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan. Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak. Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem. 7 . Walau bagaimanapun.

Walau bagaimanapun. Sub-kelas populasi tertentu.3. Di dalam kes ini. atau kawasan geografi. Contohnya . adalah digunakan untuk strata. Secara amnya.Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. Sebagai contoh. jantina. Walau bagaimanapun. penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan. kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi. Di dalam persampelan kuota. Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. Melalui persampelan kuota. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum. 8 . ia hanya pergi ke unsur berikutnya. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota. seperti kumpulan umur. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. terkini atau boleh digunakan.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW. Juga.

Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata. Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang.Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji. persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata. ia hanyalah persampelan tidak rawak. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota. subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap. Melalui rujukan ini. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak. khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. 9 . Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. 3.

10 . Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil.teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran.0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad.4. persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan.

PENUTUP .

Algifari (1997) Statistika Ekonomi. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik.Yogyakarta. Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor. Yap Bee Wah.Kementerian Pendidikan Malaysia. IBS Buku Sdn Bhd. Kuala Lumpur. .Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.Kuala Lumpur. Kementerian Pelajar Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->