http://www.SumberDayaLinuwih.webatu.

com

DOA MENDATANGKAN JIN MUSLIM
(Minta Bantuan Padanya)
Bila anda punya hajat tertentu, sementara anda merasa kesulitan memenuhinya sendiri, maka anda bisa meminta pertolongan kepada jin muslim. Anda dapat mengundangnya dan menyampaikan permintaan bantuan itu secara langsung, tentu saja dengan izin Allah SWT. Adapun cara mendatangkannya adalah sebagai berikut : 1. Bangunlah pada malam hari sekitar pukul 01.00-03.00 dini hari (dengan syarat sudah tidur dahulu). Lakukanlah shalat tahajud 2 (dua) rakaat. 2. Sesudah salam bacalah surat Al-Faatihah dihadiahkan pada Jin Syekh Muhammad Al-Asy’ari Baghdad Al-Faatihah (baca surat Al-faatihah 1x). 3. Sesudah membaca surat Al-Faatihah, bacalah surat Al-Waqi’ah 3 (tiga) kali dan surat Yasin 3 (tiga) kali. 4. Kemudian bacalah doa dibawah ini : “Alhamdu lillaahi robbil aalamiin, wash-sholaatu wassalaamu alaa asyrofil mursalin, sayyidina muhammadin wa’aalihii washohbihi ajma’iin. Allahumma awshil tsawaaba maa qoro’naahu minal faatihati wal waaqi’ati wayaasiin ilaa ruuhisy syaikhi mawlaanal asy’arii baghdad.” 5. Selesai membaca doa di atas, duduklah yang tenang dan panggilah ia : “Ya Syekh Muhammad Al-Asy’ari Baghdad kulo aturi rawuh, kulo wonten

kepentingan…… (sebutkan kepentingan/keperluan anda) Artinya: “Wahai Syekh Muhammad Al-Asy’ari Baghdad, datanglah, saya punya kepentingan…” 6. Tunggulah sampai ia datang sambil membaca selawat Nabi yaitu “Shallalaahu alaa Muhammad.” Dan kalau sudah datang ucapkanlah salam dan sampaikan apa keperluan anda. 7. Bila anda takut bertemu langsung, maka segeralah tidur. Insya Allah anda akan di temuinya dalammimpi. Dengan izin Allah jin itu akan membantu sesuai dengan yang anda inginkan.