P. 1
Peranan Guru Dalam MBMMBI

Peranan Guru Dalam MBMMBI

|Views: 351|Likes:
Published by Yee San Chan

More info:

Published by: Yee San Chan on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

PERANAN GURU DALAM MBMMBI

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN MBMMBI

Pengenalan Definisi Memartabatkan Bahasa Malaysia bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996.

Memperkukuh Bahasa Inggeris pula membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

TUJUAN MBMMBI

Tujuan utama memartabatkan Bahasa Malaysia adalah kerana Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia.

Tujuan utama memperkukuh Bahasa Inggeris adalah kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu untuk bersaing di peringkat nasional dan global.

CHAN YEE SAN[Type text]

Page 1

Kerajaan juga telah mengeluarkan surat pekeliling ikhtisas bilangan 12 2011 mengenai MBMMBI. Penguasaan asas kemahiran berbahasa diperkukuh melalui pendekatan modular yang bersepadu. Ini memandangkan proses pengajaran dan pembelajaran guru CHAN YEE SAN[Type text] Page 2 . Setiap komponen dalam kemahiran bahasa. Guru perlu menggunakan pendekatan modular dalam pembaharuan yang akan dilaksanakan bagi memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI).PERANAN GURU DALAM MBMMBI PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN MBMMBI Sebagai guru saya berperanan untuk mempertejemahkan dasar KPM ini agar menjadi satu dasar yang diiktiraf dan kebolehkepercayaan di kalangan masyarakat. Isu MBMMBI ini menjadi buah mulut dan perbualan hangat di kalangan masyarakat Malaysia. Guru harus memainkan peranan ini untuk melaksanaakan MBMMBI apabila menggunakan Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. seimbang dan holistik menerusi modul P&P yang telah dibina oleh KPM. Salah satu peranan yang boleh disumbangkan oleh guru ialah di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Apabila guru menggunakan pendekatan Modular ini penguasaan litersi murid akan menjadi lebih cepat dan kukuh. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. serta disokong dengan modul tatabahasa dan modul seni bahasa. Pendekatan modular bagi kedua-dua bahasa ini akan memberi fokus dan menitikberatkan penguasaan literasi asas kemahiran bahasa di kalangan murid. kemahiran membaca dan kemahiran menulis mempunyai modulnya yang tersendiri.

Di samping perkara yang disebut tadi. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa pula berasaskan sistem bahasa yang betul dan dilakukan secara bersepadu dalam konteks. Kurikulum kedua-dua bahasa tersebut akan menitikberatkan pengukuhan penguasaan asas bahasa. Seterusnya sebagai guru juga harus menggunakan asas berbahasa (Basics To Basics). Sebagai contoh. Pengukuhan asas berbahasa dilakukan secara berstruktur dan sistematik. Pengenalan sistem bunyi yang dilakukan secara berstruktur dan sistematik melalui phonics berupaya memantapkan penguasaan asas bahasa murid. prabaca dan pratulis diperkukuh melalui modul pengajaran dan pembelajaran yang menerapkan elemen didik hibur dalam seni bahasa. Dalam pengajaran dan pembelajaran saya juga menggunakan pendekatan Didik Hibur. Ironinya untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkasakan bahasa Inggeris adalah dengan memberi tumpuan kepada prinsip asas bahasa (back to basic). menulis. pendekatan didik hibur CHAN YEE SAN[Type text] Page 3 . Pendekatan didik hibur ini menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik melalui pelbagai kaedah yang berlainan. Kemahiran mendengar. bagi pengukuhan penguasaan asas bahasa Inggeris akan dilakukan dengan memberi penekanan kepada phonics iaitu sebutan dan intonasi. membaca.PERANAN GURU DALAM MBMMBI mengambil kira kemahiran mengikut keupayan murid dan kemahiran itu secara ansur maju iaitu dari mudah kepada yang sukar. prabunyi. pencarian maklumat. Asas berbahasa pradengar. tatabahasa dan seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan." Asas bahasa yang kukuh merupakan elemen terpenting bagi pembelajaran yang berkesan. bertutur.

Guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia perlu beropsyen Bahasa Malaysia untuk memastikan kualiti dari segi ilmu pedagogi. para pendidik. Namun guru yang tidak beropsyen seperti di sekolah SJKC dan SJKT. pengajaran dan pembelajaran melalui modul seni bahasa akan memberi tumpuan dan penekanan kepada pembelajaran yang menarik. pengucapan awam. Penggunaan teknologi maklumat seperti perisian.PERANAN GURU DALAM MBMMBI dan menghargai bahasa akan diberi perhatian dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkasakan bahasa Inggeris. inovatif dan berkesan yang boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti berbahasa seperti nyanyian. guru digalakkan menghadiri kursus peningkatan profesionalisme yang memberikan pendedahan tentang perkembangan terkini ilmu pedagogi dan juga perkembangan bahasa daripada pakar dari dalam dan luar negara. berpuisi. laman sembang. e-mel. Selain itu. saya juga akan memastikan Penggunaan Bahasa Malaysia Standard Merentas Kurikulum . Penggunaan sistem bahasa yang betul dalam mata pelajaran lain akan menyokong pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Satu portal akan diwujudkan untuk menghimpunkan bahan penulisan serta menyediakan forum bagi penggiat bahasa. sasterawan. blog dan laman web dapat menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat interaktif serta menghiburkan. choral speaking. jazz chants. Guru juga boleh menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kreatif. drama dan muzik. Sebagai contoh. Penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar mesti dipantau agar tidak menjejas standard dan mutu Bahasa Malaysia itu sendiri. berlakon. CHAN YEE SAN[Type text] Page 4 .

Karya-karya guru adalah paling sesuai untuk murid kerana mereka boleh menghasilkan bahan-bahan yang sesuai mengikut tahap keperluan murid mereka. Kegagalan komunikasi kebiasaannya adalah disebabkan masalah bahasa. Selain itu. Usaha-usaha menterjemah karya agung dari luar negara perlu diperhebatkan. Guru perlu bijak memilih waktu atau masa yang sesuai ketika berkomunikasi dengan murid. mengkaji dan mencari maklumat tentang bahasa. Penggunaan Bahasa Malaysia juga mestilah tekal dan mantap dalam semua urusan rasmi agar hasrat 1Malaysia terlaksana melalui identiti negara bangsa. seterusnya menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Bahan. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dijadikan Bahasa Ilmu dan Komunikasi sepanjang masa oleh guru. Guru berperanan memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris melalui perbualan dan komunikasi. rakan sejawat dan masyarakat.PERANAN GURU DALAM MBMMBI pelajar serta pengguna Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris untuk berbincang. CHAN YEE SAN[Type text] Page 5 . Kemahiran berkomunikasi dengan baik dan betul mampu memberi keyakinan kepada guru untuk menggunakan bahasa dengan betul dan lancar.bahan tambahan ini menjadi bahan bacaan kepada murid mereka. Guru sepatutnya bukan setakat mengajar di dalam bilik darjah sahaja tetapi mampu untuk berkarya dan menghasilkan buku-buku ilmu supaya dapat membantu MBMMBI di kalangan guru dan murid. Melalui cara ini perluasan ilmu melalui pembacaan dalam bahasa dapat dipergiat.

Sebagai contoh dalam etika keguruan. CHAN YEE SAN[Type text] Page 6 . Tambahan pula. mesyuarat penggunaan Bahasa Malaysia amat penting agar bahasa itu dapat dimartabatkan manakala Bahasa Inggeris boleh dijadikan bahasa komunikasi lisan dalam ruang lingkup sosial mereka. sebagai pendidik guru bertanggungjawab agar kreabilitinya tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Komunikasi guru dan murid menjadi lebih mudah kerana kehidupan murid kebanyakan berada bersama guru. Guru juga berperanan memikul tanggungjawab etika perguruan itu dilaksanakan. Mendokong dasar baru KPM ini juga merupakan salah satu tanggungjawab pendidik mengikut etika perguruan. Oleh itu. Atau dengan perkataan lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan dua amanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan. Tugas guru hanyalah memberi bimbingan dengan membuat teguran dan memperbetulkan bahasa murid.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Melalui komunikasi yang berkesan juga proses meningkatkan Bahasa Malaysia dan memartabatkan Bahasa Inggeris boleh berlaku. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. murid lebih mesra dan tidak malu untuk berkomunikasi bersama guru berbanding dengan orang lain. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Di dalam majlis-majlis rasmi seperti perhimpunan. Komunikasi yang berkesan juga boleh berlaku antara guru dengan murid. Guru boleh membantu murid dengan membimbing murid mereka menggunakan bahasa yang baik dan betul. Sebagai contoh perhimpunan mingguan di sekolah adalah menjadi satu kewajiban guru untuk menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi walaupun ketika audien adalah terdiri daripada pelbagai bangsa.

membina prestasi serta memiliki merit hingga dapat bersaing dan CHAN YEE SAN[Type text] Page 7 . dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. berdaya saing dan berdaya tahan. Oleh itu. murid kencing berlari.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Menerusi kod etika. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi. Selari dengan aspirasi negara yang meletakkan usaha membina budaya baru iaitu berani berlumba. berkemahiran.” Guru diharapkan sentiasa mempamerkan contoh yang baik kepada anak muridnya. Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadi yang menjadi contoh murid mereka. guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Seperti peribahasa “Guru kencing berdiri. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Oleh itu. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara. sudah menjadi tugas guru untuk memikul amanah dan tanggungjawab majikannya untuk memastikan dasar-dasar baru Kementerian Pelajaran Malaysia dapat diperjelaskan dan laksanakan dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Pengamalan etika dapat mengekal. Memastikan MBMMBI terlaksana adalah salah satu etika keguruan yang menjadi amalan guru. berakhlak.

Modal insan itu dibentuk daripada sistem pendidikan yang diperkenalkan dan dilaksanakan. bukan saja bangsa menjadi mundur. kreatif dan inovatif serta memiliki kualiti peribadi yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu bersaing dengan negara lain atau tidak. Anak murid haruslah dididik sejak kecil.PERANAN GURU DALAM MBMMBI bertanding pada peringkat antarabangsa. malah sesebuah tamadun mungkin mengalami kemerosotan daya saing yang sepenuhnya. pernah menulis dalam artikelnya Investing in Human Capital ( Policy Options ) mengenai peri pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan negara kerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak lagi potensi pertumbuhan yang mampu dicapai oleh sesebuah negara. Dengan perkataan lain. Guru harus positif dan kreatif dalam menggunakan kaedah dan teknik pengajaran mereka agar penguasaan bahasa murid dapat ditingkatkan. Sejauh mana kejayaan kita membina generasi yang berminda kritis. Sebagai guru tentunya melaksanakan dasar kerajaan yang akan memberi impak kepada pembangunan modal insan melalui penguasaan bahasa yang baik. pembinaan modal insan turut menjadi teras dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( RMK-9 ). hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantung kepada modal insannya. Tanpa modal insan yang mantap lagi padu. Guru hendaklah menggunakan kaedah atau teknik yang betul ketika melaksanakan MBMMBI. CHAN YEE SAN[Type text] Page 8 . berjiwa penyelidikan dan pembangunan. Monique Jerome Forget. Seorang ahli akademik . seperti pepatah yang diungkapkan. anak kecil diibaratkan sehelai kain putih. berani mencuba sesuatu yang baru.

PERANAN GURU DALAM MBMMBI Bagi mencapai agenda negara itu. aktiviti sokongan. Guru juga berperanan memastikan organisasi bilik darjah KSSR mengandungi suatu ciri keistimewaan dan suasana pembelajaran yang kondusif iaitu ruang aktiviti pembelajaran secara kelas. Oleh itu. ruang-ruang aktiviti pembelajaran yang lain. ruang Pendidikan Seni. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. CHAN YEE SAN[Type text] Page 9 . Dalam hal ini. aktiviti bacaan tambahan. bercerita dan aktiviti jual-beli. Kecintaan kepada bahasa mampu menanamkan semagat nasionalisme dan semangat bersaing di peringkat global dengan penguasaan bahasa yang lain. Aktiviti yang bercorak permainan bahasa harus diperbanyakkan kerana jenis aktiviti ini dapat menarik minat murid untuk belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan tidak membosankan. melaksanakan MBMMBI di kalangan murid mampu membina modal insan yang mempunyai kesetiaan kepada bangsa. khasnya ruang digunakan untuk aktiviti kumpulan juga disediakan. ruang bacaan dan sebagainya. pendidikan menjadi wahana utama. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. Sehubungan dengan ini. banyak aktiviti kumpulan adalah dijalankan dalam ruang-ruang pembelajaran seperti sudut Matematik. ruang-ruang pembelajaran juga digunakan untuk mempamerkan bahan-bahan pelajaran dan hasil kerja atau murid-murid dalam kelas. agama dan negara. gemilang dan terbilang. Disamping itu. Aktiviti-aktiviti yang biasanya dijalankan dalam sudut atau ruang pembelajaran ialah aktiviti pengayaan dan pemulihan. perbincangan.

Aktiviti seperti ini juga dapat menggalakkan murid belajar secara berdikari tanpa bergantung pada guru. Suasana kondusif yang dibina oleh guru ini mampu untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan bahasa Inggeris kerana murid-murid berasa selesa dan dalam keadaan pembelajaran yang menyeronokkan. guru boleh melantik seorang ketua daripada kumpulan murid untuk membantunya supaya menjaga dan membimbing rakan-rakan sedarjah menggunakan ruang dan sudut pembelajaran dengan cara yang betul dan menarik dan mampu membina pencarian ilmu di kalangan murid. Secara tidak langsung aktiviti ini mampu mambantu murid dalam kemahiran berbahasa melalui aktiviti di dalam kelas. Guru-guru juga boleh mengantung poster-poster yang ada kaitan dengan pelaksanaan MBMMBI di dalam kelas agar sentiasa menjadi perhatian kepada murid-murid.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Dalam kerja pengurusan sudut dan ruang pembelajaran. Aktiviti-aktiviti seperti ini juga merupakan salah satu cara untuk memartabatkan dan memperkukuhkan bahasa.Menjalin CHAN YEE SAN[Type text] Page 10 . guru harus memastikan bahawa sudat dan ruang itu adalah dikelolakan dalam keadaan yang kemas dan teratur serta dilengkapkan d e n g a n bahan-bahan pelajaran yang sesuai digunakan oleh murid-murid semasa menjalankan aktiviti pembelajaran. Hasil-hasil murid dalam mata pelajaran bahasa bolehlah dipamerkan di ruang-ruang dan sudut yang disediakan supaya dapat memotivasikan murid dalam proses pembelajaran mereka. Untuk mencapai tujuan ini.

Semua murid digalakkan untuk sama-sama melihat persembahan atau pertandingan tersebut supaya mereka boleh mempelajari sedikit sebanyak ilmu walaupun hanya sebagai penonton sahaja. Bacaan Pagi. perlulah membantu merancang aktiviti-aktiviti luar bilik darjah yang mampu dijadikan sebagai satu aktiviti yang boleh memartabatkan Bahasa CHAN YEE SAN[Type text] Page 11 . Sebagai guru mahupun guru panitia.PERANAN GURU DALAM MBMMBI hubungan mesra demi membina iklim bilik darjah yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. demi memupuk arahan kerja dan disiplin di kalangan mereka. dan pertandingan koakademik boleh dijadikan antara aktiviti yang berkesan. Penglibatan murid perlulah menyeluruh dan boleh dilakukan dengan pertandingan di dalam kumpulan. Guru perlu membimbing murid bagaimana mereka perlu menyertai setiap pertandingan di dalam aktiviti koakademik. Aktiviti-aktiviti itu mampu menjana penguasaan berbahasa dengan baik. Aktiviti-aktiviti seperti Minggu Bahasa. Ini merupakan pra syarat untuk mewujudkan iklim penyayang alam belajar dan menentukan kelancaran aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sebagai guru juga boleh memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris melalui aktiviti-aktiviti koekademik di sekolah. kelas. berpantun adalah antara aktiviti yang boleh dirancang dan dilaksanakan oleh guru di sekolah. antara kelas dan seterusnya peringkat sekolah. Guru perlu menyampai pelajarannya dengan berkesan supaya murid sudi mematuhi segala arahan guru dan peraturan bilik darjah. bercerita. Pertandingan berbahas.

Guru menjadi watak penting pelaksanaan MBMMBI ini berkesan dan menjadi satu realiti. Sikap membaca bahan bacaan mampu memartabatkan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Program-program sekolah seperti perjumpaan waris. Mesyuarat PIBG. Guru adalah insan yang paling disegani dan dipercayai oleh masyarakat dan menjadi tanggungjawab guru untuk membantu masyarat mengetahui maklumat tentang dasar tersebut.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris. papan kenyataan untuk menyebarkan maklumat dan aktivitaktiviti ilmiah juga boleh dijadikan satu pendekatan untuk menyebarkan maklumat tentang MBMMBI. Minat membaca di kalangan murid boleh dipupuk melalui amalan ibubapa mereka. Akhir sekali guru juga berperanan sebagai penyebar maklumat pelaksanaan MBMMBI di kalangan masyarakat atau warga sekolah yang lain. Guru boleh juga mengalakkan ibubapa menjadi contoh kepada anak mereka dengan amalan membaca. CHAN YEE SAN[Type text] Page 12 . Guru perlu memberi maklumat yang tepat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Hari Sukan. Penguasaan bahasa murid juga akan bertambah baik selain mendapat pengetahuan melalui amalan membaca. Guru juga bertindak sebagai penyebar maklumat kepada masyarakat sekelilingnya dasar-dasar kerajaan agar kreadibiliti profesion perguruan tidak dipertikai.

Oleh itu menjadi satu tugas dan tanggungjawab yang besar kepada guru untuk melaksanakan setiap dasar Kementerian Pelajaran agar pendidikan itu berada di tahap yang paling tinggi dan dihormati. MBMMBI tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya jika guru memilih jalan dengan menganggap bahawa ia hanyalah satu dasar atau program semata-mata atas kertas sahaja. CHAN YEE SAN[Type text] Page 13 .PERANAN GURU DALAM MBMMBI KESIMPULANNYA Persekitaran Pembelajaran yang kondusif dan pemantauan daripada aspek kebersihan. keceriaan dan keselamatan di sekolah perlulah juga dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi memastikan saiz kelas. serta keadaan fizikal bilik darjah dan sekolah lebih kondusif untuk P&P.

Siri Pendidikan Perguruan Pendidikan Di Malaysia untuk Kursus Diploma Perguruan .KPM 9. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. 31 Januari 2009 3 . C a r l H . KUKTEM 2005. Jakarta. KayazanoEnterprise. Mok Soon Sang. Selangor 8.2008 2. W a d s w o r t h P u b l i s h i n g C o m p a n y. H u s i n & S i t i H a j a r H j . Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya . R i n n e . Pedagogi Asas Pendidikan .PERANAN GURU DALAM MBMMBI RUJUKAN 1. Belmont 5. Rineka Cipta. Drs Slameto. Excellent Classroom Management . Surat Pekeliling Bilangan 12/2012 Pelaksanaan MBMMBI. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Portal KPM. CHAN YEE SAN[Type text] Page 14 . 2004. 4. Edisi ke-8. Pelaksanaan MBMMBI dan Pemansuhan PPSMI. Academic Staff Development Center (ASDC). Quantum Books. A b d u l A z i z . 2004 7. Januari1995 6. K a m a r u d i n H j . 1 9 9 7 . Kumpulan Budiman Sdn Bhd. BPSH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->