Etika dalam sukan Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan

penonton yang menyaksikan sesuatu permainan

Semangat kesukanan

Semangat kesukanan menggambarkan aspirasi atau etos yang aktiviti sukan itu akan dinikmati semata-mata kerananya tetapi selalunya tekanan pertandingan, kejayaan individu, atau pengenalan pada teknologi akan menyebabkan perkara yang sebaliknya berlaku pada peserta. Dengan kata lain, dalam sesuatu pertandingan, kekalahan akan menyebabkan rasa kecewa dan kesedihan

Hormat menghormati  

Menyatakan tiga cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan. Menjelaskan dengan contoh cara- cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan. Menghuraikan semangat kesukanan dalam pasukan permainan

Kesungguhan dalam sukan dan permainan.  

Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kebaikan semangat kesungguhan yang perlu ditanamkan dalam diri setiap ahli sukan. Menjelaskan dengan contoh tiga langkah-langkah untuk menanamkan semangat kesungguhan dalam diri setiap ahli sukan.

Menerima keputusan permainan.

. Relaksasi mental. Cara mengaw al perasaan setelah dew asa:    Mengikut arahan atau nasihat jurulatih. Pengelolaan:  Memahami undangundang dan peraturan am dalam sukan dan permainan o Menyatakan sekurang-kurangnya tiga keperluan mengadakan undangundang dan peraturan am dalam sukan dan permainan.Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi    Kurang kerjasama sepasukan. Kurang kemahiran. Menenangkan fikiran melalui aktiviti menyejukkan badan. Membincangkan langkah untuk meningkatkan disiplin diri dalam latihan sukan. Kelemahan strategi permainan. Disiplin dalam sukan dan permainan:  Disiplin diri dalam sukan dan permainan   Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor disiplin diri yang perlu ada pada setiap ahli sukan. o Mengenal pasti perlakuan yang tidak beretika semasa pertandingan.

o Menghuraikan cara-cara mengatasi masalah penonton dan peserta yang tidak beretika . Peranan peserta dan penonton dalam sukan dan permainan o Menyatakan peranan peserta dan penonton dalam sukan dan permainan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.