P. 1
bmm3106

bmm3106

|Views: 46|Likes:
Published by Seth Flores

More info:

Published by: Seth Flores on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

Menganalisis Masalah Dan Membuat Perancangan

MENGANALISIS MASALAH Mengadakan ujian disnostik secara bertulis dalam bentuk objektif atau subjektif Masalah kecacatan fizikal dan mental .

 Ujian ini dapat mambantu guru mengenalpasti punca kegagalan menguasai sesuatu kemahiran. .Mengadakan Ujian Diagnostik Secara Bertulis Dalam Bentuk Objektif Atau Subjektif  ujian diagnostik merupakan satu ujian formatif.  Data-data yang diperolehi menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan murid.

bacaan.  Bagi ujian lisan guru boleh menjalankan secara individu.pendengaran dan sensori motor). bagi ujian bertulis pula ia boleh dijalankan secara kumpulan kecil. . analisa ujian ini juga dapat membantu guru merancang program pengajaran kepada individu atau kumpulan secara tepat dan sistematik.  Manakala kandungan ujian diagnostik merangkumi ujian lisan. Di samping itu. penulisan dan pengamatan (penglihatan.

. Selain itu guru perlulah menyediakan ujian mengikut urutan kognitif iaitu daripada rendah kepada lebih tinggi (taksonomi bloom). ujian ini diberhentikan sekiranya seseorang murid gagal menjawab dengan betul dalam tiga kemahiran yang berturutturut.  Walau bagaimanapun.  Tambahan pula proses ujian yang baik haruslah dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti dengan ujian bertulis.

 Dan yang amat penting ialah setiap jawapan murid direkodkan ke dalam borang rekod ujian diagnostik  Konklusinya. keputusan ujian diagnostik ini akan menentukan tahap kebolehan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran. Jika murid yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dikumpulkan dalam satu kumpulan kecil untuk membolehkan guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai .

Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental .

kita perlulah mengetahui masalah kecacatan fizikal dan mental yang dihadapi oleh murid kerana ini dapat membantu kita dalam proses P&P yang akan dijalankan. . Sebelum guru melaksanakan sesi pengajaran guru seharusnya memastikan cirri-ciri yang ada pada setiap murid.  Antara masalah kecacatan yang dihadapi oleh murid ialah autisme.Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental  Sebagai seorang guru juga. hyperactive. dan lain-lain.

 Daripada pemerhatian ini kita dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid tersebut.  Antara cirri-ciri yang mugkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran ialah: . Terdapat banyak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran.

 Ciri-ciri fizikal  Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa. .

mereka mempunyai rendah daya ingatan. Ciri-ciri intelek atau mental  Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. .  Sebagai contohnya. kebolehan dalam bidang pengamatan dan penrkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif.

 Ciri-ciri intelek atau mental  Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermasalah tidak sama dengan kanak-kanak biasa.  Contohnya. . mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari oleh kanakkanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih.

. guru yang prihatin tidak akan membiarkan muridnya terus tersesat ibarat orang buta tanpa tongkat nya. Rancangan hendaklah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip berikut:  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditumpukan kepada kelemahan murid  Hal ini kerana.

 Contoh: Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara-cara berwuduk yang betul.  Menggunakan alat bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep.  Langkah penyampaian hendaklah daripada yang konkrit kepada yang abstrak. .

 Simbol atau istilah hendaklah dikaitkan dengan pengalaman murid supaya murid dapat mengenal pasti kesilapan yang dilakukannya. .  Latihan bertulis harus diadakan selepas sesi pengajaran.  Mengadakan penilaian selepas latihan tertulis untuk menentukan sama ada objektif pengajaran pemulihan tercapai atau tidak.

TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->