P. 1
bmm3106

bmm3106

|Views: 46|Likes:
Published by Seth Flores

More info:

Published by: Seth Flores on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

Menganalisis Masalah Dan Membuat Perancangan

MENGANALISIS MASALAH Mengadakan ujian disnostik secara bertulis dalam bentuk objektif atau subjektif Masalah kecacatan fizikal dan mental .

 Ujian ini dapat mambantu guru mengenalpasti punca kegagalan menguasai sesuatu kemahiran. .  Data-data yang diperolehi menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan murid.Mengadakan Ujian Diagnostik Secara Bertulis Dalam Bentuk Objektif Atau Subjektif  ujian diagnostik merupakan satu ujian formatif.

bacaan. penulisan dan pengamatan (penglihatan. . bagi ujian bertulis pula ia boleh dijalankan secara kumpulan kecil. analisa ujian ini juga dapat membantu guru merancang program pengajaran kepada individu atau kumpulan secara tepat dan sistematik.  Manakala kandungan ujian diagnostik merangkumi ujian lisan.pendengaran dan sensori motor). Di samping itu.  Bagi ujian lisan guru boleh menjalankan secara individu.

ujian ini diberhentikan sekiranya seseorang murid gagal menjawab dengan betul dalam tiga kemahiran yang berturutturut. Selain itu guru perlulah menyediakan ujian mengikut urutan kognitif iaitu daripada rendah kepada lebih tinggi (taksonomi bloom).  Walau bagaimanapun.  Tambahan pula proses ujian yang baik haruslah dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti dengan ujian bertulis. .

keputusan ujian diagnostik ini akan menentukan tahap kebolehan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran. Dan yang amat penting ialah setiap jawapan murid direkodkan ke dalam borang rekod ujian diagnostik  Konklusinya. Jika murid yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dikumpulkan dalam satu kumpulan kecil untuk membolehkan guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai .

Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental .

. Sebelum guru melaksanakan sesi pengajaran guru seharusnya memastikan cirri-ciri yang ada pada setiap murid. kita perlulah mengetahui masalah kecacatan fizikal dan mental yang dihadapi oleh murid kerana ini dapat membantu kita dalam proses P&P yang akan dijalankan. dan lain-lain. hyperactive.Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental  Sebagai seorang guru juga.  Antara masalah kecacatan yang dihadapi oleh murid ialah autisme.

Terdapat banyak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran. Daripada pemerhatian ini kita dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid tersebut.  Antara cirri-ciri yang mugkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran ialah: .

 Ciri-ciri fizikal  Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa. .

 Ciri-ciri intelek atau mental  Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. .  Sebagai contohnya. mereka mempunyai rendah daya ingatan. kebolehan dalam bidang pengamatan dan penrkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif.

 Ciri-ciri intelek atau mental  Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermasalah tidak sama dengan kanak-kanak biasa.  Contohnya. . mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari oleh kanakkanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih.

 Rancangan hendaklah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip berikut:  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditumpukan kepada kelemahan murid  Hal ini kerana. . guru yang prihatin tidak akan membiarkan muridnya terus tersesat ibarat orang buta tanpa tongkat nya.

 Menggunakan alat bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep.  Langkah penyampaian hendaklah daripada yang konkrit kepada yang abstrak. . Contoh: Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara-cara berwuduk yang betul.

 Latihan bertulis harus diadakan selepas sesi pengajaran.  Mengadakan penilaian selepas latihan tertulis untuk menentukan sama ada objektif pengajaran pemulihan tercapai atau tidak. Simbol atau istilah hendaklah dikaitkan dengan pengalaman murid supaya murid dapat mengenal pasti kesilapan yang dilakukannya. .

TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->