Praktikal 2: Daya dan Gerakan

Objektif : 1) Mengenal pasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan. 2) Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Pengenalan : Daya merupakan salah satu jenis fenomena yang sentiasa berada di sekeliling kita dalam kehidupan harian. Daya wujud dalam pelbagai jenis bentuk dan sentiasa berbeza dalam bentuknya ikut situasi-situasi yang berlainan. Namun begitu, semua daya bertindak mengikut 3 Hukum Newton yang dikenal pasti oleh Sir Issac Newton. Pengetahuan tentang daya adalah sangat penting dalam kehidupan kita, seperti penggunaan system takal dan penciptaan brek kereta. Teori :

1) Sentuhan antara 2 permukaan akan menghasilkan daya geseran yang menyebabkan sesuatu benda yang sedang bergerak mengalami pecutan negatif. 2) Jasad yang semakin besar akan mengalami daya apungan yang lebih besar kerana magnitud daya apungan adalah berkadar secara langsung dengan jisim air yang disesarkan. 3) Dalam setiap situasi, geseran antara permukaan jasad dengan molekul-molekul udara adalah diabaikan dalam pengiraan. 4) Geseran adalah penting dalam kehidupan kita dengan membenarkan kita berjalan atau memandu kereta. Daya geseran yang bertindak antara tapak kaki kita dengan permukaan tanah membenarkan kita bergerak dan hentikan diri. 5) Untuk mengurangkan geseran yang berada antara 2 permukaan, beberapa cara boleh digunakan. Contohnya seperti menjadikan permukaan tersebut lebih licin,dengan bahan pelincir, atau dengan mengubah bentuk beban yang perlu diangkat, seperti memasangkan roda. 6) Setiap jasad yang berada di atas permukaan bumi adalah sentiasa dikenakan oleh daya graviti yang bertindak ke pusat bumi.

di mana kecerunan graf= boleh digunakan. maka jangka masa yang diguna adalah 0. 11) Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan . persamaan mana v = halaju s = sesaran t = masa 13) Untuk mendapatkan pecutan sesuatu jasad. 10) Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu. di 15) Untuk meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. boleh digunakan. daya yang bertindak ke atas sesuatu jasad juga akan berlainan bergantung kepada situasi tersebut. . 9) Menurut hokum Newton pertama. kita bole menghasilkan satu graf panjang pita detik berlawan masa dan mendapatkan kecerunan graf. terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan.04s. persamaan di mana a = pecutan v = halaju akhir u = halaju asal t = masa 14) Daripada pita detik yang didapat. 12) Untuk mendapatkan halaju sesuatu jasad. iaitu 2 detik. 8) Dalam situasi yang berbeza. semua jasad akan kekal dalam keadaan rehat atau bergerak dalam halaju yang tetap jika tidak dikenakan daya. tetapi daya paduan yang dikenakan ke atas jasad tersebut adalah 0.7) Jasad yang berada dalam keadaan rehat juga dikenakan daya.

daya angkat yang digunakan untuk menaikan kapal terbang adalah berdasarkan kepada Prinsip Bernouli. iaitu 17) Dalam penerbangan kapal terbang. Prinsip Bernouli menyatakan bahawa perbezaan dalam halaju pengaliran bendalir akan mengasilkan perbezaan tekanan. Pergembangan boleh dijalankan seperti berikut: Dengan persamaan . kita boleh mendapat v dan u dalam bentuk persamaan. Sekarang. Kawasan yang mempunyai halaju yang lebih . Dengan ini.16) Untuk mendapatkan pecutan beban dalam keadaan jatuh bebas daripada graf pita detik yang telah dibina. pengembangan yang berdasarkan kedua-dua persamaan tersebut perlu dijalankan. menggantikan v dan u ke dalam persamaan yang kedua.

menjadikan tekanan atas sayap kapal terbang lebih rendah. Berikut merupakan satu persamaan dan gambarajah sistem tuas yang menunjukkan penggunaan ilmu daya: Daya yang bertindak ke atas beban . sayap kapal terbang direkakan dengan bentuk aerofoil supaya apabila kapal terbang bergerak dengan laju. Dengan ini. perbezaan pengaliran udara dapat dihasilkan. Perbezaan ini akan menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. yang menghasilkan satu daya angkat yang menaikan kapal terbang ke atas. 18) Aplikasi daya juga dapat dilihat dalam sistem tuas. seperti gambarajah berikut: Seperti yang ditunjukkan di gambarajah atas.tinggi mempunyai tekanan yang lebih rendah. Ini menwujudkan satu perbezaan tekanan udara antara bahagian atas dan bahagian bawah sayap kapal terbang. udara yang berada di atas sayap kapal terbang bergerak dalam halaju yang lebih tinggi.

buku Prosedur: 1) Bongkah kayu diletakkan di atas lantai.Aktiviti 1 :Mengenalpasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan Pernyataan masalah : Adakah semua daya sama dalam konteks yang berbeza? Hipotesis : Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. 6) Bagi setiap pemerhatian. wayar yang direnggangkan atas bongkah kayu. 2) Bola ping pong dilambung ke udara. bikar. Bahan dan radas : Bongkah kayu. Bola ping pong bergerak ke atas Daya gravity yang bertindak ke atas . Bola ping pong seterusnya ditekan ke dalam air. 5) Buku diletakkan di atas tapak tangan dan pemerhatian dicatatkan. Bongkah kayu tersebut ditolak dan pemerhatian dicatatkan. satu inferens dinyatakan. bola ping pong. Keputusan: Pemerhatian Prosedur 1 Inferens daya geseran antara Bermula bergerak dengan halaju Terdapat yang pecutan paling tinggi dengan permukaan bongkah kayu dengan tetap lantai yang menyebabkan pecutan negative yang sehingga bongkah kayu berada negatif dan memperhentikan bongkah dalam keadaan rehat. 4) Bola ping pong diletakkan ke dalam bikar yang berisi air. Wayar tersebut disentuh dan pemerhatian dicatatkan. Pemerhatian dicatatkan 3) Wayar diikat dengan tegang di antara dua batang peku yang telah diketuk ke dalam sekeping kayu. Prosedur 2 kayu. Pemerhatian dicatatkan.

Bahan dan radas : Jangka masa detik. lepas itu bola ping pong bergerak ke bawah dengan pecutan sehingga disambut. pergerakan ke atas sehingga berhenti. Kesimpulan: Hipotesis diterima. pita pelekat. bola mengalami daya apungan. seperti ditekan buku membuatkan tangan kita rasa ke bawah. Prosedur 4 Sebaik sahaja secara perlahan-perlahan. molekul-molekul udara menjadikan dan wayar tersebut berhenti bergetar semakin akhirnya berhenti bergetar. Prosedur 3 Wayar bermula bergetar dengan Daya geseran antara wayar dengan amplitud menjadi yang paling kecil besar. Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. tersebut dengan bergerak pecutan ke atas sehingga sampai ke permukaan air. Aktiviti 2 : Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas.dengan halaju yang paling tinggi. : macam ditekan. pita detik. bola ping pong menjadikan fenomena menjadi semakin perlahan dalam yang seperti dalam pemerhatian. Pernyataan masalah Adakah pecutan jatuh bebas sama untuk jasad yang berlainan jisim? Hipotesis : Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. yang berada dalam air tangan Jasad melepaskan bola ping pong. sumber kuasa. Prosedur 5 Tangan berasa satu daya yang Daya gravity yang bertindak ke atas tekan ke bawah. Prosedur : .5g. wayar penyambung. pengapit. jisim 295g. jisim 147. jisim 500g.

Tidak. ms-2 ) 1) Adakah nilai pecutan yang diperoleh bagi jism yang berbeza sama dengan nilai g (pecutan kea rah pusat gravity bumi).1) Kerusi diletakkan di atas meja. 5) Langkah 3 dan 4 diulang dengan jisim 295g dan 500g Keputusan : Jisim(g) ( 147. 3) Jangka masa detik dihidupkan dan beban dibiarkan jatuh secara bebas ke bawah.0 500. Terangkan.5g diletakkan dengan pita pelekat. adalah nilai pecutang yang diperoleh bagi jisim yang berbeza sama dengan nilai g? Terangkan. ms-1 ) ( Pecutan. 2) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? Daya tersebut adalah tetap dan berterusan. Ini adalah kerana nilai g merujuk kepada pecutan jatuh bebas dalam keadaan sempurna.0 Soalan : Kecerunan Graf. di mana tidak sama dengan keadaan bilik dalam eksperimen ini. 2) Pita detik diletakkan pada jangka masa detik dan jisim 147. 3) Jika eksperimen ini dilakukan di bulan.5 295. . 4) Pita detik tersebut dipotong secara setiap 2 titik dan disusun untuk membentuk graf. Jangka masa detik diapitkan di bahagian atas kerusi.

Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. yang frekuensinya adalah 50Hz.Tidak. Kesimpulan: Hipotesis diterima.81ms-2. iaitu dalam bilik vakum. Ini adalah kerana penggunaan kamera dapat menghapuskan daya geseran yang terhasil antara permukaan pita detik dengan jangka masa detik. Ini dapat mengurangkan daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. iaitu 9.81ms-2. Ini adalah kita menggunakan arus A. kamera dengan kekerapan gambar yang tinggi boleh dipakai. eksperimen jatuh bebas boleh dijalankan dalam keadaan terkawal. permukaan yang lebih licin boleh digunakan.C. 6) Perasaan yang panas pada bongkah kayu adalah kesan daripada daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. 3) Untuk menghapuskan daya geseran antara beban dengan udara. memberikan satu bacaan yang lebih tepat. maka kita akan mendapatkan keputusan eksperimen yang agak hamper dengan nilai pecutan yang dihasilkan oleh graviti untuk ketiga-tiga eksperimen. iaitu lebih kurang 1/6 daya graviti bumi. 5) Masa 1 detik adalah 1/50 saat. Ini adalah kerana daya graviti yang terdapat pada bulan adalah lebih lemah daripada yang bumi. 4) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik dalam aktiviti menolakkan bongkah kayu. Perbincangan: 1) Pecutan jatuh bebas yang didapat adalah berlainan daripada pecutan gravity. 2) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas dalam eksperimen jatuh bebas. Ini adalah kerana geseran antara pita detik dengan jangka masa detik serta geseran antara beban dengan molekul-molekul udara telah menjejaskan keputusan. iaitu 9. . memberikan pemerhatian yang lebih baik. Keadaaan terkawal merujuk kepada satu keadaan di mana kehadiran udara dihapuskan. Jika eksperimen jatuh bebas dijalankan dalam keadaan terkawal dan bacaan diambil dengan penggunaan kamera.

7) Pecutan untuk ketiga-tiga jisim adalah lebih kurang sama dalam eksperimen jatuh bebas kerana pecutan yang disebabkan oleh daya gravity terhadap pusat bumi tidak dipengaruhi oleh jisim beban. 9) Semasa melukis graf. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas. 11) Dalam aktiviti satu. Ini adalah kerana penggunaan ketinggian yang tidak cukup akan menyebabkan . Ini adalah kerana penggunaan jangka masa 0. Bacaan ini mungkin disebabkan oleh jatuh bebas yang tidak lancar. 10) Untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. contohnya gitar.02s tidak dapat meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. seperti melanggar kerusi atau benda lain dalam proses jatuh ke lantai. 13) Ketinggian yang digunakan dalam eksperimen jatuh bebas perlulah tinggi. Ini adalah kerana pemerhatian yang hanya dijalankan dengan penggunaan mata kurang jelas dan perubahanperubahan yang kecil mungkin diabaikan.04s digunakan. jangka masa yang sebanyak 0. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik. pemerhatian perlu dilakukan dengan sangat teliti dan kurang sesuai dijalankan dengan penggunaan mata. 12) Penggunaan wayar untuk menjalankan pemerhatian adalah kurang sesuai. Ini adalah kerana sesetengah bacaan yang diambil adalah kurang tepat dan penggunaan garisan terbaik dapat mengurangkan ralat-ralat yang mungkin terhasil daripada bacaan tersebut. Ini akan menyebabkan bacaan tersebut menjadi kurang tepat. 8) Satu bacaan yang luar biasa didapat dalam salah satu eksperimen jatuh bebas. penggunaan instrument muzik yang melibatkan getaran dawai boleh digunakan. Ini adalah kerana wayar tidak dapat bergetar dengan berkesan dan perubahan yang boleh kita catat adalah terlalu sedikit. dan dimainkan balik dalam kelajuan yang lebih perlahan supaya kita dapat menampak perubahan-perubahan yang kecil. Ini dapat memberikan satu pemerhatian yang lebih jelas dan juga menarik bagi murid-murid yang masih dalam sekolah rendah. satu garisan terbaik dilukis dan kecerunan graf dicari daripada garisan tersebut. kamera boleh dipakai untuk merekodkan pemerhatian tersebut. dan penggunaan jangka masa yang lebih panjang akan mengakibatkan panjang pita detik yang terlalu panjang dan tidak dapat diletakkan dalam kertas graf.

7) Sebelum memasangkan jangka masa detik. 5) Penulisan jisim beban pada belakang pita detik juga dapat menjaminkan bacaan pita detik jelas.C. 4) Jisim beban yang digunakan untuk setiap pita detik ditulis pada belakang pita detik untuk mengelakkan kekeliruan. 6) Wayar yang diikat dipastikan tegang supaya dapat bergetar dengan jelas. 9) Semasa menjalankan jatuh bebas. . Benda yang bersaiz terlalu kecil atau besar menjadikan pemerhatian susah dijalankan. pastikan beban jatuh terus ke lantai dengan tanpa halangan. Langkah berjaga-jaga : 1) Dalam jatuh bebas. Benda yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air kurang sesuai untuk digunakan. 14) Bola pingpong digunakan dalam aktiviti satu dalam pemerhatian daya apungan kerana ketumpatan bola pingpong yang rendah dan saiz bola ping pong yang sesuai. 10) Pastikan panjang pita detik diukur dan dipotong sebelum memulakan eksperimen jatuh bebas. Voltan yang kurang sesuai akan mengrosakkan jangka masa detik. supaya dapat menghasilkan getaran yang sebanyak 50Hz dalam satu saat. 2) Pastikan tiada bendasing pada permukaan lantai sebelum menolakkan bongkah kayu. 8) Menggunakan voltan arus yang sesuai seperti yang ditulis pada jangka masa detik semasa menghidupkan jangka masa detik. 3) Pita detik dipastikan bersih untuk mendapatkan satu bacaan yang jelas.bacaan yang diambil kurang tepat dan perubahan halaju tidak dapat dilihat dengan jelas. gunakan ketinggian yang lebih tinggi untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan jelas. pastikan arus yang diguna adalah A.

Newton Versus Einstein. (2012. New York: Oxford University Press. (2011. Field Theory for Engineers. 2012. . Februari 18). Classical Quantum Theory. from Wikipedia: http://ms. New York: Carlton Press. Graneau. (1961). from Wikipedia: http://en. from Wikipedia: http://ms. Retrieved Februari 10.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_ketiga Hukum Newton Pertama. 2012.edu/Participants/louviere/Newton/ Newton's Laws Of Motion. Januari 6). Retrieved Februari 10.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion Buku Bergman. J. (2007. Ogos 2). Van Nostrand Company. (2007. N. Newton's Laws Of Motion. (1993). Cologne: Hadronic Press Supplement. New York: D.rice. Meadows. D.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_kedua Hukum Newton Ketiga.. G. (1997).org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_pertama Louviere. P. Force on Moving Objects.wikipedia. (2008. G. S. Retrieved Februari 10. 2012. Retrieved Februari 10.org/wiki/Force_Theory Hukum Newton Kedua. Oktober 24). 2012. (1987). September 30). J. 2012.wikipedia. Wesley. Blumberg: Benjamin Wesley-Publisher. from teachertech: http://teachertech. Ogos 2). D.Rujukan Laman Web Force Theory. The Great Scientists. Retrieved Februari 10. Retrieved Ogos 10. from Wikipedia: http://ms.wikipedia. from Wikipedia: http://en. P. (1996).wikipedia. Moon. 2012. (2006.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful