Praktikal 2: Daya dan Gerakan

Objektif : 1) Mengenal pasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan. 2) Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Pengenalan : Daya merupakan salah satu jenis fenomena yang sentiasa berada di sekeliling kita dalam kehidupan harian. Daya wujud dalam pelbagai jenis bentuk dan sentiasa berbeza dalam bentuknya ikut situasi-situasi yang berlainan. Namun begitu, semua daya bertindak mengikut 3 Hukum Newton yang dikenal pasti oleh Sir Issac Newton. Pengetahuan tentang daya adalah sangat penting dalam kehidupan kita, seperti penggunaan system takal dan penciptaan brek kereta. Teori :

1) Sentuhan antara 2 permukaan akan menghasilkan daya geseran yang menyebabkan sesuatu benda yang sedang bergerak mengalami pecutan negatif. 2) Jasad yang semakin besar akan mengalami daya apungan yang lebih besar kerana magnitud daya apungan adalah berkadar secara langsung dengan jisim air yang disesarkan. 3) Dalam setiap situasi, geseran antara permukaan jasad dengan molekul-molekul udara adalah diabaikan dalam pengiraan. 4) Geseran adalah penting dalam kehidupan kita dengan membenarkan kita berjalan atau memandu kereta. Daya geseran yang bertindak antara tapak kaki kita dengan permukaan tanah membenarkan kita bergerak dan hentikan diri. 5) Untuk mengurangkan geseran yang berada antara 2 permukaan, beberapa cara boleh digunakan. Contohnya seperti menjadikan permukaan tersebut lebih licin,dengan bahan pelincir, atau dengan mengubah bentuk beban yang perlu diangkat, seperti memasangkan roda. 6) Setiap jasad yang berada di atas permukaan bumi adalah sentiasa dikenakan oleh daya graviti yang bertindak ke pusat bumi.

8) Dalam situasi yang berbeza. tetapi daya paduan yang dikenakan ke atas jasad tersebut adalah 0.7) Jasad yang berada dalam keadaan rehat juga dikenakan daya. persamaan mana v = halaju s = sesaran t = masa 13) Untuk mendapatkan pecutan sesuatu jasad. daya yang bertindak ke atas sesuatu jasad juga akan berlainan bergantung kepada situasi tersebut. semua jasad akan kekal dalam keadaan rehat atau bergerak dalam halaju yang tetap jika tidak dikenakan daya. . 10) Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu. iaitu 2 detik. di 15) Untuk meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. boleh digunakan.04s. 11) Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan . kita bole menghasilkan satu graf panjang pita detik berlawan masa dan mendapatkan kecerunan graf. persamaan di mana a = pecutan v = halaju akhir u = halaju asal t = masa 14) Daripada pita detik yang didapat. di mana kecerunan graf= boleh digunakan. maka jangka masa yang diguna adalah 0. 9) Menurut hokum Newton pertama. 12) Untuk mendapatkan halaju sesuatu jasad. terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan.

Pergembangan boleh dijalankan seperti berikut: Dengan persamaan . menggantikan v dan u ke dalam persamaan yang kedua. pengembangan yang berdasarkan kedua-dua persamaan tersebut perlu dijalankan. daya angkat yang digunakan untuk menaikan kapal terbang adalah berdasarkan kepada Prinsip Bernouli.16) Untuk mendapatkan pecutan beban dalam keadaan jatuh bebas daripada graf pita detik yang telah dibina. iaitu 17) Dalam penerbangan kapal terbang. Dengan ini. Sekarang. kita boleh mendapat v dan u dalam bentuk persamaan. Kawasan yang mempunyai halaju yang lebih . Prinsip Bernouli menyatakan bahawa perbezaan dalam halaju pengaliran bendalir akan mengasilkan perbezaan tekanan.

sayap kapal terbang direkakan dengan bentuk aerofoil supaya apabila kapal terbang bergerak dengan laju. udara yang berada di atas sayap kapal terbang bergerak dalam halaju yang lebih tinggi. 18) Aplikasi daya juga dapat dilihat dalam sistem tuas.tinggi mempunyai tekanan yang lebih rendah. Ini menwujudkan satu perbezaan tekanan udara antara bahagian atas dan bahagian bawah sayap kapal terbang. perbezaan pengaliran udara dapat dihasilkan. yang menghasilkan satu daya angkat yang menaikan kapal terbang ke atas. seperti gambarajah berikut: Seperti yang ditunjukkan di gambarajah atas. menjadikan tekanan atas sayap kapal terbang lebih rendah. Berikut merupakan satu persamaan dan gambarajah sistem tuas yang menunjukkan penggunaan ilmu daya: Daya yang bertindak ke atas beban . Dengan ini. Perbezaan ini akan menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah.

Pemerhatian dicatatkan. 5) Buku diletakkan di atas tapak tangan dan pemerhatian dicatatkan. Bola ping pong seterusnya ditekan ke dalam air. 6) Bagi setiap pemerhatian. 2) Bola ping pong dilambung ke udara. Prosedur 2 kayu. Pemerhatian dicatatkan 3) Wayar diikat dengan tegang di antara dua batang peku yang telah diketuk ke dalam sekeping kayu. satu inferens dinyatakan. wayar yang direnggangkan atas bongkah kayu. Wayar tersebut disentuh dan pemerhatian dicatatkan. 4) Bola ping pong diletakkan ke dalam bikar yang berisi air. Bahan dan radas : Bongkah kayu.Aktiviti 1 :Mengenalpasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan Pernyataan masalah : Adakah semua daya sama dalam konteks yang berbeza? Hipotesis : Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. Bongkah kayu tersebut ditolak dan pemerhatian dicatatkan. bola ping pong. Keputusan: Pemerhatian Prosedur 1 Inferens daya geseran antara Bermula bergerak dengan halaju Terdapat yang pecutan paling tinggi dengan permukaan bongkah kayu dengan tetap lantai yang menyebabkan pecutan negative yang sehingga bongkah kayu berada negatif dan memperhentikan bongkah dalam keadaan rehat. Bola ping pong bergerak ke atas Daya gravity yang bertindak ke atas . buku Prosedur: 1) Bongkah kayu diletakkan di atas lantai. bikar.

: macam ditekan. Pernyataan masalah Adakah pecutan jatuh bebas sama untuk jasad yang berlainan jisim? Hipotesis : Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. wayar penyambung. sumber kuasa. jisim 295g. jisim 147. tersebut dengan bergerak pecutan ke atas sehingga sampai ke permukaan air. Prosedur 4 Sebaik sahaja secara perlahan-perlahan. Kesimpulan: Hipotesis diterima. seperti ditekan buku membuatkan tangan kita rasa ke bawah. Aktiviti 2 : Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. pita detik. Prosedur : . pergerakan ke atas sehingga berhenti. jisim 500g. pengapit. Bahan dan radas : Jangka masa detik.5g.dengan halaju yang paling tinggi. bola mengalami daya apungan. Prosedur 3 Wayar bermula bergetar dengan Daya geseran antara wayar dengan amplitud menjadi yang paling kecil besar. pita pelekat. Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. molekul-molekul udara menjadikan dan wayar tersebut berhenti bergetar semakin akhirnya berhenti bergetar. bola ping pong menjadikan fenomena menjadi semakin perlahan dalam yang seperti dalam pemerhatian. yang berada dalam air tangan Jasad melepaskan bola ping pong. lepas itu bola ping pong bergerak ke bawah dengan pecutan sehingga disambut. Prosedur 5 Tangan berasa satu daya yang Daya gravity yang bertindak ke atas tekan ke bawah.

5) Langkah 3 dan 4 diulang dengan jisim 295g dan 500g Keputusan : Jisim(g) ( 147. . di mana tidak sama dengan keadaan bilik dalam eksperimen ini.5 295.1) Kerusi diletakkan di atas meja. adalah nilai pecutang yang diperoleh bagi jisim yang berbeza sama dengan nilai g? Terangkan. Jangka masa detik diapitkan di bahagian atas kerusi. 4) Pita detik tersebut dipotong secara setiap 2 titik dan disusun untuk membentuk graf. 2) Pita detik diletakkan pada jangka masa detik dan jisim 147.0 Soalan : Kecerunan Graf. Terangkan. ms-1 ) ( Pecutan. Ini adalah kerana nilai g merujuk kepada pecutan jatuh bebas dalam keadaan sempurna. 3) Jangka masa detik dihidupkan dan beban dibiarkan jatuh secara bebas ke bawah.5g diletakkan dengan pita pelekat. 3) Jika eksperimen ini dilakukan di bulan. ms-2 ) 1) Adakah nilai pecutan yang diperoleh bagi jism yang berbeza sama dengan nilai g (pecutan kea rah pusat gravity bumi). 2) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? Daya tersebut adalah tetap dan berterusan. Tidak.0 500.

Tidak. iaitu 9. eksperimen jatuh bebas boleh dijalankan dalam keadaan terkawal. 2) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas dalam eksperimen jatuh bebas. memberikan satu bacaan yang lebih tepat.81ms-2. maka kita akan mendapatkan keputusan eksperimen yang agak hamper dengan nilai pecutan yang dihasilkan oleh graviti untuk ketiga-tiga eksperimen. Ini adalah kerana penggunaan kamera dapat menghapuskan daya geseran yang terhasil antara permukaan pita detik dengan jangka masa detik. Ini adalah kita menggunakan arus A. Ini adalah kerana daya graviti yang terdapat pada bulan adalah lebih lemah daripada yang bumi. Ini adalah kerana geseran antara pita detik dengan jangka masa detik serta geseran antara beban dengan molekul-molekul udara telah menjejaskan keputusan. yang frekuensinya adalah 50Hz. Ini dapat mengurangkan daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. Jika eksperimen jatuh bebas dijalankan dalam keadaan terkawal dan bacaan diambil dengan penggunaan kamera. 5) Masa 1 detik adalah 1/50 saat. permukaan yang lebih licin boleh digunakan. 6) Perasaan yang panas pada bongkah kayu adalah kesan daripada daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai.C. iaitu lebih kurang 1/6 daya graviti bumi. iaitu dalam bilik vakum. Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. . iaitu 9. 3) Untuk menghapuskan daya geseran antara beban dengan udara. Perbincangan: 1) Pecutan jatuh bebas yang didapat adalah berlainan daripada pecutan gravity. Kesimpulan: Hipotesis diterima. memberikan pemerhatian yang lebih baik.81ms-2. kamera dengan kekerapan gambar yang tinggi boleh dipakai. 4) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik dalam aktiviti menolakkan bongkah kayu. Keadaaan terkawal merujuk kepada satu keadaan di mana kehadiran udara dihapuskan.

dan dimainkan balik dalam kelajuan yang lebih perlahan supaya kita dapat menampak perubahan-perubahan yang kecil. Ini adalah kerana penggunaan ketinggian yang tidak cukup akan menyebabkan . Ini adalah kerana penggunaan jangka masa 0. contohnya gitar. kamera boleh dipakai untuk merekodkan pemerhatian tersebut.7) Pecutan untuk ketiga-tiga jisim adalah lebih kurang sama dalam eksperimen jatuh bebas kerana pecutan yang disebabkan oleh daya gravity terhadap pusat bumi tidak dipengaruhi oleh jisim beban. Ini adalah kerana wayar tidak dapat bergetar dengan berkesan dan perubahan yang boleh kita catat adalah terlalu sedikit. 11) Dalam aktiviti satu. 10) Untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Ini akan menyebabkan bacaan tersebut menjadi kurang tepat. Ini adalah kerana pemerhatian yang hanya dijalankan dengan penggunaan mata kurang jelas dan perubahanperubahan yang kecil mungkin diabaikan. satu garisan terbaik dilukis dan kecerunan graf dicari daripada garisan tersebut. Bacaan ini mungkin disebabkan oleh jatuh bebas yang tidak lancar. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik. Ini adalah kerana sesetengah bacaan yang diambil adalah kurang tepat dan penggunaan garisan terbaik dapat mengurangkan ralat-ralat yang mungkin terhasil daripada bacaan tersebut. penggunaan instrument muzik yang melibatkan getaran dawai boleh digunakan. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas. Ini dapat memberikan satu pemerhatian yang lebih jelas dan juga menarik bagi murid-murid yang masih dalam sekolah rendah.02s tidak dapat meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. 9) Semasa melukis graf. dan penggunaan jangka masa yang lebih panjang akan mengakibatkan panjang pita detik yang terlalu panjang dan tidak dapat diletakkan dalam kertas graf.04s digunakan. seperti melanggar kerusi atau benda lain dalam proses jatuh ke lantai. 8) Satu bacaan yang luar biasa didapat dalam salah satu eksperimen jatuh bebas. 12) Penggunaan wayar untuk menjalankan pemerhatian adalah kurang sesuai. 13) Ketinggian yang digunakan dalam eksperimen jatuh bebas perlulah tinggi. jangka masa yang sebanyak 0. pemerhatian perlu dilakukan dengan sangat teliti dan kurang sesuai dijalankan dengan penggunaan mata.

Benda yang bersaiz terlalu kecil atau besar menjadikan pemerhatian susah dijalankan. Benda yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air kurang sesuai untuk digunakan. 4) Jisim beban yang digunakan untuk setiap pita detik ditulis pada belakang pita detik untuk mengelakkan kekeliruan. 14) Bola pingpong digunakan dalam aktiviti satu dalam pemerhatian daya apungan kerana ketumpatan bola pingpong yang rendah dan saiz bola ping pong yang sesuai. pastikan beban jatuh terus ke lantai dengan tanpa halangan. 3) Pita detik dipastikan bersih untuk mendapatkan satu bacaan yang jelas. . 2) Pastikan tiada bendasing pada permukaan lantai sebelum menolakkan bongkah kayu. pastikan arus yang diguna adalah A. gunakan ketinggian yang lebih tinggi untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan jelas. 9) Semasa menjalankan jatuh bebas.C. 7) Sebelum memasangkan jangka masa detik. 10) Pastikan panjang pita detik diukur dan dipotong sebelum memulakan eksperimen jatuh bebas. 5) Penulisan jisim beban pada belakang pita detik juga dapat menjaminkan bacaan pita detik jelas.bacaan yang diambil kurang tepat dan perubahan halaju tidak dapat dilihat dengan jelas. Voltan yang kurang sesuai akan mengrosakkan jangka masa detik. 8) Menggunakan voltan arus yang sesuai seperti yang ditulis pada jangka masa detik semasa menghidupkan jangka masa detik. Langkah berjaga-jaga : 1) Dalam jatuh bebas. supaya dapat menghasilkan getaran yang sebanyak 50Hz dalam satu saat. 6) Wayar yang diikat dipastikan tegang supaya dapat bergetar dengan jelas.

. (2006. Newton's Laws Of Motion.wikipedia. 2012. Classical Quantum Theory. 2012. from teachertech: http://teachertech. Newton Versus Einstein. Wesley.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_kedua Hukum Newton Ketiga. (2008. (2007. (2011. (2012. J. 2012. Februari 18). from Wikipedia: http://ms. (2007. from Wikipedia: http://ms. from Wikipedia: http://en.rice. The Great Scientists. Graneau. (1996).wikipedia. Van Nostrand Company. 2012. New York: D. New York: Oxford University Press. D.edu/Participants/louviere/Newton/ Newton's Laws Of Motion. 2012.. Meadows.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_pertama Louviere. S.org/wiki/Force_Theory Hukum Newton Kedua. G. Retrieved Februari 10. J. Force on Moving Objects. N. from Wikipedia: http://ms. Cologne: Hadronic Press Supplement. Januari 6). Moon. G. September 30).wikipedia. 2012.wikipedia. New York: Carlton Press. Retrieved Ogos 10.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_ketiga Hukum Newton Pertama. Retrieved Februari 10. Retrieved Februari 10. (1993). (1997). D. Field Theory for Engineers. (1987). Oktober 24).wikipedia. Retrieved Februari 10.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion Buku Bergman.Rujukan Laman Web Force Theory. Retrieved Februari 10. (1961). Blumberg: Benjamin Wesley-Publisher. P. from Wikipedia: http://en. Ogos 2). P. Ogos 2).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful