Praktikal 2: Daya dan Gerakan

Objektif : 1) Mengenal pasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan. 2) Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Pengenalan : Daya merupakan salah satu jenis fenomena yang sentiasa berada di sekeliling kita dalam kehidupan harian. Daya wujud dalam pelbagai jenis bentuk dan sentiasa berbeza dalam bentuknya ikut situasi-situasi yang berlainan. Namun begitu, semua daya bertindak mengikut 3 Hukum Newton yang dikenal pasti oleh Sir Issac Newton. Pengetahuan tentang daya adalah sangat penting dalam kehidupan kita, seperti penggunaan system takal dan penciptaan brek kereta. Teori :

1) Sentuhan antara 2 permukaan akan menghasilkan daya geseran yang menyebabkan sesuatu benda yang sedang bergerak mengalami pecutan negatif. 2) Jasad yang semakin besar akan mengalami daya apungan yang lebih besar kerana magnitud daya apungan adalah berkadar secara langsung dengan jisim air yang disesarkan. 3) Dalam setiap situasi, geseran antara permukaan jasad dengan molekul-molekul udara adalah diabaikan dalam pengiraan. 4) Geseran adalah penting dalam kehidupan kita dengan membenarkan kita berjalan atau memandu kereta. Daya geseran yang bertindak antara tapak kaki kita dengan permukaan tanah membenarkan kita bergerak dan hentikan diri. 5) Untuk mengurangkan geseran yang berada antara 2 permukaan, beberapa cara boleh digunakan. Contohnya seperti menjadikan permukaan tersebut lebih licin,dengan bahan pelincir, atau dengan mengubah bentuk beban yang perlu diangkat, seperti memasangkan roda. 6) Setiap jasad yang berada di atas permukaan bumi adalah sentiasa dikenakan oleh daya graviti yang bertindak ke pusat bumi.

8) Dalam situasi yang berbeza.7) Jasad yang berada dalam keadaan rehat juga dikenakan daya. persamaan di mana a = pecutan v = halaju akhir u = halaju asal t = masa 14) Daripada pita detik yang didapat. kita bole menghasilkan satu graf panjang pita detik berlawan masa dan mendapatkan kecerunan graf. maka jangka masa yang diguna adalah 0. 11) Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan . daya yang bertindak ke atas sesuatu jasad juga akan berlainan bergantung kepada situasi tersebut. semua jasad akan kekal dalam keadaan rehat atau bergerak dalam halaju yang tetap jika tidak dikenakan daya. terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. . 9) Menurut hokum Newton pertama. di mana kecerunan graf= boleh digunakan. iaitu 2 detik. tetapi daya paduan yang dikenakan ke atas jasad tersebut adalah 0. persamaan mana v = halaju s = sesaran t = masa 13) Untuk mendapatkan pecutan sesuatu jasad. di 15) Untuk meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. boleh digunakan. 12) Untuk mendapatkan halaju sesuatu jasad. 10) Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu.04s.

pengembangan yang berdasarkan kedua-dua persamaan tersebut perlu dijalankan.16) Untuk mendapatkan pecutan beban dalam keadaan jatuh bebas daripada graf pita detik yang telah dibina. iaitu 17) Dalam penerbangan kapal terbang. Sekarang. Dengan ini. kita boleh mendapat v dan u dalam bentuk persamaan. menggantikan v dan u ke dalam persamaan yang kedua. Prinsip Bernouli menyatakan bahawa perbezaan dalam halaju pengaliran bendalir akan mengasilkan perbezaan tekanan. Pergembangan boleh dijalankan seperti berikut: Dengan persamaan . daya angkat yang digunakan untuk menaikan kapal terbang adalah berdasarkan kepada Prinsip Bernouli. Kawasan yang mempunyai halaju yang lebih .

yang menghasilkan satu daya angkat yang menaikan kapal terbang ke atas. Berikut merupakan satu persamaan dan gambarajah sistem tuas yang menunjukkan penggunaan ilmu daya: Daya yang bertindak ke atas beban . udara yang berada di atas sayap kapal terbang bergerak dalam halaju yang lebih tinggi. seperti gambarajah berikut: Seperti yang ditunjukkan di gambarajah atas.tinggi mempunyai tekanan yang lebih rendah. perbezaan pengaliran udara dapat dihasilkan. Dengan ini. 18) Aplikasi daya juga dapat dilihat dalam sistem tuas. Perbezaan ini akan menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Ini menwujudkan satu perbezaan tekanan udara antara bahagian atas dan bahagian bawah sayap kapal terbang. menjadikan tekanan atas sayap kapal terbang lebih rendah. sayap kapal terbang direkakan dengan bentuk aerofoil supaya apabila kapal terbang bergerak dengan laju.

Prosedur 2 kayu. Bola ping pong seterusnya ditekan ke dalam air. satu inferens dinyatakan. Bahan dan radas : Bongkah kayu. bola ping pong. Keputusan: Pemerhatian Prosedur 1 Inferens daya geseran antara Bermula bergerak dengan halaju Terdapat yang pecutan paling tinggi dengan permukaan bongkah kayu dengan tetap lantai yang menyebabkan pecutan negative yang sehingga bongkah kayu berada negatif dan memperhentikan bongkah dalam keadaan rehat. wayar yang direnggangkan atas bongkah kayu. Pemerhatian dicatatkan 3) Wayar diikat dengan tegang di antara dua batang peku yang telah diketuk ke dalam sekeping kayu. Pemerhatian dicatatkan.Aktiviti 1 :Mengenalpasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan Pernyataan masalah : Adakah semua daya sama dalam konteks yang berbeza? Hipotesis : Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. Wayar tersebut disentuh dan pemerhatian dicatatkan. 5) Buku diletakkan di atas tapak tangan dan pemerhatian dicatatkan. 2) Bola ping pong dilambung ke udara. bikar. Bola ping pong bergerak ke atas Daya gravity yang bertindak ke atas . 4) Bola ping pong diletakkan ke dalam bikar yang berisi air. Bongkah kayu tersebut ditolak dan pemerhatian dicatatkan. 6) Bagi setiap pemerhatian. buku Prosedur: 1) Bongkah kayu diletakkan di atas lantai.

Prosedur 4 Sebaik sahaja secara perlahan-perlahan. Aktiviti 2 : Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. : macam ditekan. jisim 295g. seperti ditekan buku membuatkan tangan kita rasa ke bawah. lepas itu bola ping pong bergerak ke bawah dengan pecutan sehingga disambut. Bahan dan radas : Jangka masa detik. bola mengalami daya apungan. sumber kuasa.dengan halaju yang paling tinggi. jisim 500g.5g. pita pelekat. Prosedur 5 Tangan berasa satu daya yang Daya gravity yang bertindak ke atas tekan ke bawah. jisim 147. pita detik. Prosedur 3 Wayar bermula bergetar dengan Daya geseran antara wayar dengan amplitud menjadi yang paling kecil besar. Prosedur : . wayar penyambung. bola ping pong menjadikan fenomena menjadi semakin perlahan dalam yang seperti dalam pemerhatian. yang berada dalam air tangan Jasad melepaskan bola ping pong. tersebut dengan bergerak pecutan ke atas sehingga sampai ke permukaan air. pergerakan ke atas sehingga berhenti. Kesimpulan: Hipotesis diterima. pengapit. Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. Pernyataan masalah Adakah pecutan jatuh bebas sama untuk jasad yang berlainan jisim? Hipotesis : Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. molekul-molekul udara menjadikan dan wayar tersebut berhenti bergetar semakin akhirnya berhenti bergetar.

4) Pita detik tersebut dipotong secara setiap 2 titik dan disusun untuk membentuk graf.5g diletakkan dengan pita pelekat. 3) Jangka masa detik dihidupkan dan beban dibiarkan jatuh secara bebas ke bawah. Ini adalah kerana nilai g merujuk kepada pecutan jatuh bebas dalam keadaan sempurna.0 Soalan : Kecerunan Graf. 2) Pita detik diletakkan pada jangka masa detik dan jisim 147. Jangka masa detik diapitkan di bahagian atas kerusi. adalah nilai pecutang yang diperoleh bagi jisim yang berbeza sama dengan nilai g? Terangkan. 2) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? Daya tersebut adalah tetap dan berterusan.1) Kerusi diletakkan di atas meja.0 500. Tidak. 3) Jika eksperimen ini dilakukan di bulan. ms-1 ) ( Pecutan. di mana tidak sama dengan keadaan bilik dalam eksperimen ini. Terangkan.5 295. . 5) Langkah 3 dan 4 diulang dengan jisim 295g dan 500g Keputusan : Jisim(g) ( 147. ms-2 ) 1) Adakah nilai pecutan yang diperoleh bagi jism yang berbeza sama dengan nilai g (pecutan kea rah pusat gravity bumi).

Kesimpulan: Hipotesis diterima. iaitu dalam bilik vakum. memberikan pemerhatian yang lebih baik.81ms-2. maka kita akan mendapatkan keputusan eksperimen yang agak hamper dengan nilai pecutan yang dihasilkan oleh graviti untuk ketiga-tiga eksperimen. 6) Perasaan yang panas pada bongkah kayu adalah kesan daripada daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. Ini adalah kita menggunakan arus A. iaitu 9. 3) Untuk menghapuskan daya geseran antara beban dengan udara.Tidak. kamera dengan kekerapan gambar yang tinggi boleh dipakai. 4) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik dalam aktiviti menolakkan bongkah kayu.C. eksperimen jatuh bebas boleh dijalankan dalam keadaan terkawal. Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. 5) Masa 1 detik adalah 1/50 saat. 2) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas dalam eksperimen jatuh bebas. permukaan yang lebih licin boleh digunakan. Jika eksperimen jatuh bebas dijalankan dalam keadaan terkawal dan bacaan diambil dengan penggunaan kamera. Ini dapat mengurangkan daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. Ini adalah kerana penggunaan kamera dapat menghapuskan daya geseran yang terhasil antara permukaan pita detik dengan jangka masa detik. . memberikan satu bacaan yang lebih tepat. Perbincangan: 1) Pecutan jatuh bebas yang didapat adalah berlainan daripada pecutan gravity. Keadaaan terkawal merujuk kepada satu keadaan di mana kehadiran udara dihapuskan. yang frekuensinya adalah 50Hz. iaitu lebih kurang 1/6 daya graviti bumi.81ms-2. Ini adalah kerana daya graviti yang terdapat pada bulan adalah lebih lemah daripada yang bumi. iaitu 9. Ini adalah kerana geseran antara pita detik dengan jangka masa detik serta geseran antara beban dengan molekul-molekul udara telah menjejaskan keputusan.

dan dimainkan balik dalam kelajuan yang lebih perlahan supaya kita dapat menampak perubahan-perubahan yang kecil. kamera boleh dipakai untuk merekodkan pemerhatian tersebut. 11) Dalam aktiviti satu. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik. Ini adalah kerana sesetengah bacaan yang diambil adalah kurang tepat dan penggunaan garisan terbaik dapat mengurangkan ralat-ralat yang mungkin terhasil daripada bacaan tersebut. jangka masa yang sebanyak 0. 8) Satu bacaan yang luar biasa didapat dalam salah satu eksperimen jatuh bebas.7) Pecutan untuk ketiga-tiga jisim adalah lebih kurang sama dalam eksperimen jatuh bebas kerana pecutan yang disebabkan oleh daya gravity terhadap pusat bumi tidak dipengaruhi oleh jisim beban. Ini dapat memberikan satu pemerhatian yang lebih jelas dan juga menarik bagi murid-murid yang masih dalam sekolah rendah. seperti melanggar kerusi atau benda lain dalam proses jatuh ke lantai. contohnya gitar. pemerhatian perlu dilakukan dengan sangat teliti dan kurang sesuai dijalankan dengan penggunaan mata. Ini adalah kerana wayar tidak dapat bergetar dengan berkesan dan perubahan yang boleh kita catat adalah terlalu sedikit. 13) Ketinggian yang digunakan dalam eksperimen jatuh bebas perlulah tinggi. dan penggunaan jangka masa yang lebih panjang akan mengakibatkan panjang pita detik yang terlalu panjang dan tidak dapat diletakkan dalam kertas graf. penggunaan instrument muzik yang melibatkan getaran dawai boleh digunakan. Ini akan menyebabkan bacaan tersebut menjadi kurang tepat. Ini adalah kerana penggunaan ketinggian yang tidak cukup akan menyebabkan .02s tidak dapat meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. 12) Penggunaan wayar untuk menjalankan pemerhatian adalah kurang sesuai. satu garisan terbaik dilukis dan kecerunan graf dicari daripada garisan tersebut. 9) Semasa melukis graf. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas.04s digunakan. Bacaan ini mungkin disebabkan oleh jatuh bebas yang tidak lancar. Ini adalah kerana penggunaan jangka masa 0. Ini adalah kerana pemerhatian yang hanya dijalankan dengan penggunaan mata kurang jelas dan perubahanperubahan yang kecil mungkin diabaikan. 10) Untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat.

. 3) Pita detik dipastikan bersih untuk mendapatkan satu bacaan yang jelas. 2) Pastikan tiada bendasing pada permukaan lantai sebelum menolakkan bongkah kayu. supaya dapat menghasilkan getaran yang sebanyak 50Hz dalam satu saat.bacaan yang diambil kurang tepat dan perubahan halaju tidak dapat dilihat dengan jelas. 10) Pastikan panjang pita detik diukur dan dipotong sebelum memulakan eksperimen jatuh bebas. 14) Bola pingpong digunakan dalam aktiviti satu dalam pemerhatian daya apungan kerana ketumpatan bola pingpong yang rendah dan saiz bola ping pong yang sesuai. 5) Penulisan jisim beban pada belakang pita detik juga dapat menjaminkan bacaan pita detik jelas. Langkah berjaga-jaga : 1) Dalam jatuh bebas. 9) Semasa menjalankan jatuh bebas. 8) Menggunakan voltan arus yang sesuai seperti yang ditulis pada jangka masa detik semasa menghidupkan jangka masa detik. pastikan beban jatuh terus ke lantai dengan tanpa halangan.C. pastikan arus yang diguna adalah A. Benda yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air kurang sesuai untuk digunakan. 6) Wayar yang diikat dipastikan tegang supaya dapat bergetar dengan jelas. 7) Sebelum memasangkan jangka masa detik. gunakan ketinggian yang lebih tinggi untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan jelas. Voltan yang kurang sesuai akan mengrosakkan jangka masa detik. Benda yang bersaiz terlalu kecil atau besar menjadikan pemerhatian susah dijalankan. 4) Jisim beban yang digunakan untuk setiap pita detik ditulis pada belakang pita detik untuk mengelakkan kekeliruan.

(1997). from Wikipedia: http://en. P. Classical Quantum Theory.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_ketiga Hukum Newton Pertama. Retrieved Februari 10. 2012.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion Buku Bergman. from Wikipedia: http://en. from Wikipedia: http://ms. (1987). Ogos 2). Newton's Laws Of Motion.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_kedua Hukum Newton Ketiga. Februari 18). from teachertech: http://teachertech.org/wiki/Force_Theory Hukum Newton Kedua. Force on Moving Objects. Retrieved Ogos 10. (2007. D. Cologne: Hadronic Press Supplement. S. 2012. J. Retrieved Februari 10.wikipedia. (1996). Field Theory for Engineers. Van Nostrand Company..rice.wikipedia. 2012. September 30). N. Wesley. . (2011. (2007. Retrieved Februari 10. 2012. Retrieved Februari 10. Newton Versus Einstein.Rujukan Laman Web Force Theory. Retrieved Februari 10. New York: Oxford University Press. from Wikipedia: http://ms. G. D. (1993). Graneau.wikipedia. (2008.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_pertama Louviere. The Great Scientists. from Wikipedia: http://ms. (1961). (2006. New York: Carlton Press. G. Ogos 2).edu/Participants/louviere/Newton/ Newton's Laws Of Motion. P. Oktober 24). 2012. (2012. New York: D. J. Meadows. Januari 6). 2012. Blumberg: Benjamin Wesley-Publisher.wikipedia. Moon.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.