Praktikal 2: Daya dan Gerakan

Objektif : 1) Mengenal pasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan. 2) Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Pengenalan : Daya merupakan salah satu jenis fenomena yang sentiasa berada di sekeliling kita dalam kehidupan harian. Daya wujud dalam pelbagai jenis bentuk dan sentiasa berbeza dalam bentuknya ikut situasi-situasi yang berlainan. Namun begitu, semua daya bertindak mengikut 3 Hukum Newton yang dikenal pasti oleh Sir Issac Newton. Pengetahuan tentang daya adalah sangat penting dalam kehidupan kita, seperti penggunaan system takal dan penciptaan brek kereta. Teori :

1) Sentuhan antara 2 permukaan akan menghasilkan daya geseran yang menyebabkan sesuatu benda yang sedang bergerak mengalami pecutan negatif. 2) Jasad yang semakin besar akan mengalami daya apungan yang lebih besar kerana magnitud daya apungan adalah berkadar secara langsung dengan jisim air yang disesarkan. 3) Dalam setiap situasi, geseran antara permukaan jasad dengan molekul-molekul udara adalah diabaikan dalam pengiraan. 4) Geseran adalah penting dalam kehidupan kita dengan membenarkan kita berjalan atau memandu kereta. Daya geseran yang bertindak antara tapak kaki kita dengan permukaan tanah membenarkan kita bergerak dan hentikan diri. 5) Untuk mengurangkan geseran yang berada antara 2 permukaan, beberapa cara boleh digunakan. Contohnya seperti menjadikan permukaan tersebut lebih licin,dengan bahan pelincir, atau dengan mengubah bentuk beban yang perlu diangkat, seperti memasangkan roda. 6) Setiap jasad yang berada di atas permukaan bumi adalah sentiasa dikenakan oleh daya graviti yang bertindak ke pusat bumi.

iaitu 2 detik. 10) Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu. tetapi daya paduan yang dikenakan ke atas jasad tersebut adalah 0. . kita bole menghasilkan satu graf panjang pita detik berlawan masa dan mendapatkan kecerunan graf. persamaan di mana a = pecutan v = halaju akhir u = halaju asal t = masa 14) Daripada pita detik yang didapat. boleh digunakan. terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan.04s. di mana kecerunan graf= boleh digunakan. di 15) Untuk meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. daya yang bertindak ke atas sesuatu jasad juga akan berlainan bergantung kepada situasi tersebut. 11) Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan .7) Jasad yang berada dalam keadaan rehat juga dikenakan daya. semua jasad akan kekal dalam keadaan rehat atau bergerak dalam halaju yang tetap jika tidak dikenakan daya. 9) Menurut hokum Newton pertama. 8) Dalam situasi yang berbeza. 12) Untuk mendapatkan halaju sesuatu jasad. maka jangka masa yang diguna adalah 0. persamaan mana v = halaju s = sesaran t = masa 13) Untuk mendapatkan pecutan sesuatu jasad.

kita boleh mendapat v dan u dalam bentuk persamaan. Dengan ini. daya angkat yang digunakan untuk menaikan kapal terbang adalah berdasarkan kepada Prinsip Bernouli. Kawasan yang mempunyai halaju yang lebih . iaitu 17) Dalam penerbangan kapal terbang. menggantikan v dan u ke dalam persamaan yang kedua. pengembangan yang berdasarkan kedua-dua persamaan tersebut perlu dijalankan.16) Untuk mendapatkan pecutan beban dalam keadaan jatuh bebas daripada graf pita detik yang telah dibina. Sekarang. Prinsip Bernouli menyatakan bahawa perbezaan dalam halaju pengaliran bendalir akan mengasilkan perbezaan tekanan. Pergembangan boleh dijalankan seperti berikut: Dengan persamaan .

seperti gambarajah berikut: Seperti yang ditunjukkan di gambarajah atas. Dengan ini.tinggi mempunyai tekanan yang lebih rendah. Perbezaan ini akan menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. perbezaan pengaliran udara dapat dihasilkan. sayap kapal terbang direkakan dengan bentuk aerofoil supaya apabila kapal terbang bergerak dengan laju. Ini menwujudkan satu perbezaan tekanan udara antara bahagian atas dan bahagian bawah sayap kapal terbang. udara yang berada di atas sayap kapal terbang bergerak dalam halaju yang lebih tinggi. Berikut merupakan satu persamaan dan gambarajah sistem tuas yang menunjukkan penggunaan ilmu daya: Daya yang bertindak ke atas beban . menjadikan tekanan atas sayap kapal terbang lebih rendah. 18) Aplikasi daya juga dapat dilihat dalam sistem tuas. yang menghasilkan satu daya angkat yang menaikan kapal terbang ke atas.

Keputusan: Pemerhatian Prosedur 1 Inferens daya geseran antara Bermula bergerak dengan halaju Terdapat yang pecutan paling tinggi dengan permukaan bongkah kayu dengan tetap lantai yang menyebabkan pecutan negative yang sehingga bongkah kayu berada negatif dan memperhentikan bongkah dalam keadaan rehat. Wayar tersebut disentuh dan pemerhatian dicatatkan. Pemerhatian dicatatkan. bola ping pong. 2) Bola ping pong dilambung ke udara. 4) Bola ping pong diletakkan ke dalam bikar yang berisi air. buku Prosedur: 1) Bongkah kayu diletakkan di atas lantai.Aktiviti 1 :Mengenalpasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan Pernyataan masalah : Adakah semua daya sama dalam konteks yang berbeza? Hipotesis : Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. satu inferens dinyatakan. Bahan dan radas : Bongkah kayu. 5) Buku diletakkan di atas tapak tangan dan pemerhatian dicatatkan. Bola ping pong bergerak ke atas Daya gravity yang bertindak ke atas . Bongkah kayu tersebut ditolak dan pemerhatian dicatatkan. Pemerhatian dicatatkan 3) Wayar diikat dengan tegang di antara dua batang peku yang telah diketuk ke dalam sekeping kayu. 6) Bagi setiap pemerhatian. wayar yang direnggangkan atas bongkah kayu. bikar. Prosedur 2 kayu. Bola ping pong seterusnya ditekan ke dalam air.

pengapit. pita pelekat. Pernyataan masalah Adakah pecutan jatuh bebas sama untuk jasad yang berlainan jisim? Hipotesis : Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. pita detik. Aktiviti 2 : Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. : macam ditekan.dengan halaju yang paling tinggi. molekul-molekul udara menjadikan dan wayar tersebut berhenti bergetar semakin akhirnya berhenti bergetar. jisim 147. jisim 500g. Prosedur 3 Wayar bermula bergetar dengan Daya geseran antara wayar dengan amplitud menjadi yang paling kecil besar. Kesimpulan: Hipotesis diterima. Prosedur 4 Sebaik sahaja secara perlahan-perlahan. wayar penyambung. tersebut dengan bergerak pecutan ke atas sehingga sampai ke permukaan air. jisim 295g. lepas itu bola ping pong bergerak ke bawah dengan pecutan sehingga disambut. Bahan dan radas : Jangka masa detik. seperti ditekan buku membuatkan tangan kita rasa ke bawah. Prosedur : .5g. yang berada dalam air tangan Jasad melepaskan bola ping pong. sumber kuasa. Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. Prosedur 5 Tangan berasa satu daya yang Daya gravity yang bertindak ke atas tekan ke bawah. pergerakan ke atas sehingga berhenti. bola mengalami daya apungan. bola ping pong menjadikan fenomena menjadi semakin perlahan dalam yang seperti dalam pemerhatian.

adalah nilai pecutang yang diperoleh bagi jisim yang berbeza sama dengan nilai g? Terangkan. di mana tidak sama dengan keadaan bilik dalam eksperimen ini.0 Soalan : Kecerunan Graf.0 500. 4) Pita detik tersebut dipotong secara setiap 2 titik dan disusun untuk membentuk graf.5g diletakkan dengan pita pelekat. Tidak. 5) Langkah 3 dan 4 diulang dengan jisim 295g dan 500g Keputusan : Jisim(g) ( 147. 2) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? Daya tersebut adalah tetap dan berterusan. 3) Jangka masa detik dihidupkan dan beban dibiarkan jatuh secara bebas ke bawah. Terangkan. 2) Pita detik diletakkan pada jangka masa detik dan jisim 147. ms-1 ) ( Pecutan.5 295. Ini adalah kerana nilai g merujuk kepada pecutan jatuh bebas dalam keadaan sempurna. 3) Jika eksperimen ini dilakukan di bulan. Jangka masa detik diapitkan di bahagian atas kerusi.1) Kerusi diletakkan di atas meja. . ms-2 ) 1) Adakah nilai pecutan yang diperoleh bagi jism yang berbeza sama dengan nilai g (pecutan kea rah pusat gravity bumi).

5) Masa 1 detik adalah 1/50 saat. Ini adalah kerana penggunaan kamera dapat menghapuskan daya geseran yang terhasil antara permukaan pita detik dengan jangka masa detik. 6) Perasaan yang panas pada bongkah kayu adalah kesan daripada daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. 3) Untuk menghapuskan daya geseran antara beban dengan udara. Ini adalah kerana daya graviti yang terdapat pada bulan adalah lebih lemah daripada yang bumi. . eksperimen jatuh bebas boleh dijalankan dalam keadaan terkawal. Ini dapat mengurangkan daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai.Tidak. 2) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas dalam eksperimen jatuh bebas. memberikan satu bacaan yang lebih tepat.81ms-2. iaitu lebih kurang 1/6 daya graviti bumi. Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. permukaan yang lebih licin boleh digunakan. Ini adalah kita menggunakan arus A. iaitu dalam bilik vakum. memberikan pemerhatian yang lebih baik. 4) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik dalam aktiviti menolakkan bongkah kayu. Jika eksperimen jatuh bebas dijalankan dalam keadaan terkawal dan bacaan diambil dengan penggunaan kamera.C. Perbincangan: 1) Pecutan jatuh bebas yang didapat adalah berlainan daripada pecutan gravity.81ms-2. iaitu 9. Ini adalah kerana geseran antara pita detik dengan jangka masa detik serta geseran antara beban dengan molekul-molekul udara telah menjejaskan keputusan. maka kita akan mendapatkan keputusan eksperimen yang agak hamper dengan nilai pecutan yang dihasilkan oleh graviti untuk ketiga-tiga eksperimen. kamera dengan kekerapan gambar yang tinggi boleh dipakai. iaitu 9. yang frekuensinya adalah 50Hz. Kesimpulan: Hipotesis diterima. Keadaaan terkawal merujuk kepada satu keadaan di mana kehadiran udara dihapuskan.

Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas. jangka masa yang sebanyak 0. Ini dapat memberikan satu pemerhatian yang lebih jelas dan juga menarik bagi murid-murid yang masih dalam sekolah rendah. Ini adalah kerana wayar tidak dapat bergetar dengan berkesan dan perubahan yang boleh kita catat adalah terlalu sedikit.7) Pecutan untuk ketiga-tiga jisim adalah lebih kurang sama dalam eksperimen jatuh bebas kerana pecutan yang disebabkan oleh daya gravity terhadap pusat bumi tidak dipengaruhi oleh jisim beban.02s tidak dapat meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. pemerhatian perlu dilakukan dengan sangat teliti dan kurang sesuai dijalankan dengan penggunaan mata. Ini adalah kerana penggunaan jangka masa 0. 8) Satu bacaan yang luar biasa didapat dalam salah satu eksperimen jatuh bebas. seperti melanggar kerusi atau benda lain dalam proses jatuh ke lantai. 11) Dalam aktiviti satu. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik.04s digunakan. 10) Untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. 9) Semasa melukis graf. dan penggunaan jangka masa yang lebih panjang akan mengakibatkan panjang pita detik yang terlalu panjang dan tidak dapat diletakkan dalam kertas graf. dan dimainkan balik dalam kelajuan yang lebih perlahan supaya kita dapat menampak perubahan-perubahan yang kecil. penggunaan instrument muzik yang melibatkan getaran dawai boleh digunakan. 12) Penggunaan wayar untuk menjalankan pemerhatian adalah kurang sesuai. Ini adalah kerana penggunaan ketinggian yang tidak cukup akan menyebabkan . Ini akan menyebabkan bacaan tersebut menjadi kurang tepat. Bacaan ini mungkin disebabkan oleh jatuh bebas yang tidak lancar. 13) Ketinggian yang digunakan dalam eksperimen jatuh bebas perlulah tinggi. kamera boleh dipakai untuk merekodkan pemerhatian tersebut. Ini adalah kerana sesetengah bacaan yang diambil adalah kurang tepat dan penggunaan garisan terbaik dapat mengurangkan ralat-ralat yang mungkin terhasil daripada bacaan tersebut. contohnya gitar. satu garisan terbaik dilukis dan kecerunan graf dicari daripada garisan tersebut. Ini adalah kerana pemerhatian yang hanya dijalankan dengan penggunaan mata kurang jelas dan perubahanperubahan yang kecil mungkin diabaikan.

C. gunakan ketinggian yang lebih tinggi untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan jelas. 3) Pita detik dipastikan bersih untuk mendapatkan satu bacaan yang jelas. Benda yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air kurang sesuai untuk digunakan. supaya dapat menghasilkan getaran yang sebanyak 50Hz dalam satu saat. pastikan beban jatuh terus ke lantai dengan tanpa halangan. Benda yang bersaiz terlalu kecil atau besar menjadikan pemerhatian susah dijalankan. 5) Penulisan jisim beban pada belakang pita detik juga dapat menjaminkan bacaan pita detik jelas. pastikan arus yang diguna adalah A. . 14) Bola pingpong digunakan dalam aktiviti satu dalam pemerhatian daya apungan kerana ketumpatan bola pingpong yang rendah dan saiz bola ping pong yang sesuai. 2) Pastikan tiada bendasing pada permukaan lantai sebelum menolakkan bongkah kayu. 10) Pastikan panjang pita detik diukur dan dipotong sebelum memulakan eksperimen jatuh bebas. 8) Menggunakan voltan arus yang sesuai seperti yang ditulis pada jangka masa detik semasa menghidupkan jangka masa detik. 7) Sebelum memasangkan jangka masa detik. 6) Wayar yang diikat dipastikan tegang supaya dapat bergetar dengan jelas. 4) Jisim beban yang digunakan untuk setiap pita detik ditulis pada belakang pita detik untuk mengelakkan kekeliruan.bacaan yang diambil kurang tepat dan perubahan halaju tidak dapat dilihat dengan jelas. 9) Semasa menjalankan jatuh bebas. Voltan yang kurang sesuai akan mengrosakkan jangka masa detik. Langkah berjaga-jaga : 1) Dalam jatuh bebas.

(1961). (1996).org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion Buku Bergman. J. Classical Quantum Theory. J. Van Nostrand Company. Cologne: Hadronic Press Supplement. D. Newton's Laws Of Motion. Meadows. Ogos 2). N.rice. Wesley.. (2006.Rujukan Laman Web Force Theory. from Wikipedia: http://en. P.edu/Participants/louviere/Newton/ Newton's Laws Of Motion. New York: Oxford University Press. Oktober 24). 2012. . Retrieved Februari 10. P. (2007. Newton Versus Einstein.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_pertama Louviere. Januari 6). S. 2012. 2012. Force on Moving Objects. Retrieved Februari 10. Blumberg: Benjamin Wesley-Publisher. 2012.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_kedua Hukum Newton Ketiga. from Wikipedia: http://ms.org/wiki/Force_Theory Hukum Newton Kedua. from Wikipedia: http://ms. September 30). G. Moon. Februari 18). (2007. (2008. D. 2012. Ogos 2). New York: D. New York: Carlton Press. Retrieved Februari 10. (1987). 2012. (2011.wikipedia. G. Retrieved Februari 10. Retrieved Februari 10.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_ketiga Hukum Newton Pertama.wikipedia.wikipedia.wikipedia. Retrieved Ogos 10. (1993). from Wikipedia: http://ms. Graneau.wikipedia. (2012. (1997). The Great Scientists. from Wikipedia: http://en. Field Theory for Engineers. from teachertech: http://teachertech.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful