Praktikal 2: Daya dan Gerakan

Objektif : 1) Mengenal pasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan. 2) Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Pengenalan : Daya merupakan salah satu jenis fenomena yang sentiasa berada di sekeliling kita dalam kehidupan harian. Daya wujud dalam pelbagai jenis bentuk dan sentiasa berbeza dalam bentuknya ikut situasi-situasi yang berlainan. Namun begitu, semua daya bertindak mengikut 3 Hukum Newton yang dikenal pasti oleh Sir Issac Newton. Pengetahuan tentang daya adalah sangat penting dalam kehidupan kita, seperti penggunaan system takal dan penciptaan brek kereta. Teori :

1) Sentuhan antara 2 permukaan akan menghasilkan daya geseran yang menyebabkan sesuatu benda yang sedang bergerak mengalami pecutan negatif. 2) Jasad yang semakin besar akan mengalami daya apungan yang lebih besar kerana magnitud daya apungan adalah berkadar secara langsung dengan jisim air yang disesarkan. 3) Dalam setiap situasi, geseran antara permukaan jasad dengan molekul-molekul udara adalah diabaikan dalam pengiraan. 4) Geseran adalah penting dalam kehidupan kita dengan membenarkan kita berjalan atau memandu kereta. Daya geseran yang bertindak antara tapak kaki kita dengan permukaan tanah membenarkan kita bergerak dan hentikan diri. 5) Untuk mengurangkan geseran yang berada antara 2 permukaan, beberapa cara boleh digunakan. Contohnya seperti menjadikan permukaan tersebut lebih licin,dengan bahan pelincir, atau dengan mengubah bentuk beban yang perlu diangkat, seperti memasangkan roda. 6) Setiap jasad yang berada di atas permukaan bumi adalah sentiasa dikenakan oleh daya graviti yang bertindak ke pusat bumi.

maka jangka masa yang diguna adalah 0. 12) Untuk mendapatkan halaju sesuatu jasad. tetapi daya paduan yang dikenakan ke atas jasad tersebut adalah 0. kita bole menghasilkan satu graf panjang pita detik berlawan masa dan mendapatkan kecerunan graf. 9) Menurut hokum Newton pertama. persamaan di mana a = pecutan v = halaju akhir u = halaju asal t = masa 14) Daripada pita detik yang didapat. di 15) Untuk meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. 11) Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan . di mana kecerunan graf= boleh digunakan. iaitu 2 detik. 10) Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu. 8) Dalam situasi yang berbeza. boleh digunakan. semua jasad akan kekal dalam keadaan rehat atau bergerak dalam halaju yang tetap jika tidak dikenakan daya.7) Jasad yang berada dalam keadaan rehat juga dikenakan daya. . persamaan mana v = halaju s = sesaran t = masa 13) Untuk mendapatkan pecutan sesuatu jasad. daya yang bertindak ke atas sesuatu jasad juga akan berlainan bergantung kepada situasi tersebut. terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan.04s.

Pergembangan boleh dijalankan seperti berikut: Dengan persamaan . iaitu 17) Dalam penerbangan kapal terbang. daya angkat yang digunakan untuk menaikan kapal terbang adalah berdasarkan kepada Prinsip Bernouli. Sekarang. Dengan ini. menggantikan v dan u ke dalam persamaan yang kedua. Kawasan yang mempunyai halaju yang lebih . pengembangan yang berdasarkan kedua-dua persamaan tersebut perlu dijalankan. kita boleh mendapat v dan u dalam bentuk persamaan. Prinsip Bernouli menyatakan bahawa perbezaan dalam halaju pengaliran bendalir akan mengasilkan perbezaan tekanan.16) Untuk mendapatkan pecutan beban dalam keadaan jatuh bebas daripada graf pita detik yang telah dibina.

Dengan ini. perbezaan pengaliran udara dapat dihasilkan.tinggi mempunyai tekanan yang lebih rendah. 18) Aplikasi daya juga dapat dilihat dalam sistem tuas. menjadikan tekanan atas sayap kapal terbang lebih rendah. udara yang berada di atas sayap kapal terbang bergerak dalam halaju yang lebih tinggi. seperti gambarajah berikut: Seperti yang ditunjukkan di gambarajah atas. Perbezaan ini akan menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Ini menwujudkan satu perbezaan tekanan udara antara bahagian atas dan bahagian bawah sayap kapal terbang. yang menghasilkan satu daya angkat yang menaikan kapal terbang ke atas. sayap kapal terbang direkakan dengan bentuk aerofoil supaya apabila kapal terbang bergerak dengan laju. Berikut merupakan satu persamaan dan gambarajah sistem tuas yang menunjukkan penggunaan ilmu daya: Daya yang bertindak ke atas beban .

satu inferens dinyatakan. Pemerhatian dicatatkan 3) Wayar diikat dengan tegang di antara dua batang peku yang telah diketuk ke dalam sekeping kayu. Keputusan: Pemerhatian Prosedur 1 Inferens daya geseran antara Bermula bergerak dengan halaju Terdapat yang pecutan paling tinggi dengan permukaan bongkah kayu dengan tetap lantai yang menyebabkan pecutan negative yang sehingga bongkah kayu berada negatif dan memperhentikan bongkah dalam keadaan rehat. 5) Buku diletakkan di atas tapak tangan dan pemerhatian dicatatkan. Bola ping pong seterusnya ditekan ke dalam air. Prosedur 2 kayu. 2) Bola ping pong dilambung ke udara. buku Prosedur: 1) Bongkah kayu diletakkan di atas lantai.Aktiviti 1 :Mengenalpasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan Pernyataan masalah : Adakah semua daya sama dalam konteks yang berbeza? Hipotesis : Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. Wayar tersebut disentuh dan pemerhatian dicatatkan. Bongkah kayu tersebut ditolak dan pemerhatian dicatatkan. wayar yang direnggangkan atas bongkah kayu. Bola ping pong bergerak ke atas Daya gravity yang bertindak ke atas . Pemerhatian dicatatkan. bikar. 6) Bagi setiap pemerhatian. bola ping pong. 4) Bola ping pong diletakkan ke dalam bikar yang berisi air. Bahan dan radas : Bongkah kayu.

Prosedur 4 Sebaik sahaja secara perlahan-perlahan. bola ping pong menjadikan fenomena menjadi semakin perlahan dalam yang seperti dalam pemerhatian. Prosedur 3 Wayar bermula bergetar dengan Daya geseran antara wayar dengan amplitud menjadi yang paling kecil besar. bola mengalami daya apungan. Bahan dan radas : Jangka masa detik. lepas itu bola ping pong bergerak ke bawah dengan pecutan sehingga disambut. Prosedur 5 Tangan berasa satu daya yang Daya gravity yang bertindak ke atas tekan ke bawah.5g. Pernyataan masalah Adakah pecutan jatuh bebas sama untuk jasad yang berlainan jisim? Hipotesis : Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. : macam ditekan. Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. jisim 500g.dengan halaju yang paling tinggi. tersebut dengan bergerak pecutan ke atas sehingga sampai ke permukaan air. Prosedur : . pita detik. pengapit. molekul-molekul udara menjadikan dan wayar tersebut berhenti bergetar semakin akhirnya berhenti bergetar. seperti ditekan buku membuatkan tangan kita rasa ke bawah. pergerakan ke atas sehingga berhenti. wayar penyambung. Kesimpulan: Hipotesis diterima. pita pelekat. yang berada dalam air tangan Jasad melepaskan bola ping pong. sumber kuasa. jisim 295g. jisim 147. Aktiviti 2 : Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas.

ms-1 ) ( Pecutan. . 3) Jangka masa detik dihidupkan dan beban dibiarkan jatuh secara bebas ke bawah. 5) Langkah 3 dan 4 diulang dengan jisim 295g dan 500g Keputusan : Jisim(g) ( 147. Tidak. Ini adalah kerana nilai g merujuk kepada pecutan jatuh bebas dalam keadaan sempurna.5 295. Terangkan. di mana tidak sama dengan keadaan bilik dalam eksperimen ini.0 Soalan : Kecerunan Graf.1) Kerusi diletakkan di atas meja. ms-2 ) 1) Adakah nilai pecutan yang diperoleh bagi jism yang berbeza sama dengan nilai g (pecutan kea rah pusat gravity bumi). 4) Pita detik tersebut dipotong secara setiap 2 titik dan disusun untuk membentuk graf. Jangka masa detik diapitkan di bahagian atas kerusi.5g diletakkan dengan pita pelekat. 3) Jika eksperimen ini dilakukan di bulan. 2) Pita detik diletakkan pada jangka masa detik dan jisim 147. adalah nilai pecutang yang diperoleh bagi jisim yang berbeza sama dengan nilai g? Terangkan.0 500. 2) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? Daya tersebut adalah tetap dan berterusan.

kamera dengan kekerapan gambar yang tinggi boleh dipakai. yang frekuensinya adalah 50Hz.C. iaitu dalam bilik vakum.Tidak. Ini adalah kita menggunakan arus A. Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim.81ms-2. Ini adalah kerana geseran antara pita detik dengan jangka masa detik serta geseran antara beban dengan molekul-molekul udara telah menjejaskan keputusan. maka kita akan mendapatkan keputusan eksperimen yang agak hamper dengan nilai pecutan yang dihasilkan oleh graviti untuk ketiga-tiga eksperimen. iaitu 9. Keadaaan terkawal merujuk kepada satu keadaan di mana kehadiran udara dihapuskan. 5) Masa 1 detik adalah 1/50 saat. permukaan yang lebih licin boleh digunakan. 2) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas dalam eksperimen jatuh bebas. iaitu 9. Ini adalah kerana daya graviti yang terdapat pada bulan adalah lebih lemah daripada yang bumi. memberikan satu bacaan yang lebih tepat. eksperimen jatuh bebas boleh dijalankan dalam keadaan terkawal. 4) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik dalam aktiviti menolakkan bongkah kayu. Jika eksperimen jatuh bebas dijalankan dalam keadaan terkawal dan bacaan diambil dengan penggunaan kamera. iaitu lebih kurang 1/6 daya graviti bumi. Kesimpulan: Hipotesis diterima. memberikan pemerhatian yang lebih baik. Perbincangan: 1) Pecutan jatuh bebas yang didapat adalah berlainan daripada pecutan gravity. Ini adalah kerana penggunaan kamera dapat menghapuskan daya geseran yang terhasil antara permukaan pita detik dengan jangka masa detik. 3) Untuk menghapuskan daya geseran antara beban dengan udara. 6) Perasaan yang panas pada bongkah kayu adalah kesan daripada daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. . Ini dapat mengurangkan daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai.81ms-2.

13) Ketinggian yang digunakan dalam eksperimen jatuh bebas perlulah tinggi. jangka masa yang sebanyak 0. dan dimainkan balik dalam kelajuan yang lebih perlahan supaya kita dapat menampak perubahan-perubahan yang kecil. 10) Untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. 11) Dalam aktiviti satu.02s tidak dapat meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. seperti melanggar kerusi atau benda lain dalam proses jatuh ke lantai. Ini adalah kerana wayar tidak dapat bergetar dengan berkesan dan perubahan yang boleh kita catat adalah terlalu sedikit. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik. dan penggunaan jangka masa yang lebih panjang akan mengakibatkan panjang pita detik yang terlalu panjang dan tidak dapat diletakkan dalam kertas graf. Ini akan menyebabkan bacaan tersebut menjadi kurang tepat. 12) Penggunaan wayar untuk menjalankan pemerhatian adalah kurang sesuai. Ini adalah kerana sesetengah bacaan yang diambil adalah kurang tepat dan penggunaan garisan terbaik dapat mengurangkan ralat-ralat yang mungkin terhasil daripada bacaan tersebut. contohnya gitar. pemerhatian perlu dilakukan dengan sangat teliti dan kurang sesuai dijalankan dengan penggunaan mata. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas. Bacaan ini mungkin disebabkan oleh jatuh bebas yang tidak lancar. kamera boleh dipakai untuk merekodkan pemerhatian tersebut. satu garisan terbaik dilukis dan kecerunan graf dicari daripada garisan tersebut.04s digunakan. penggunaan instrument muzik yang melibatkan getaran dawai boleh digunakan. Ini dapat memberikan satu pemerhatian yang lebih jelas dan juga menarik bagi murid-murid yang masih dalam sekolah rendah.7) Pecutan untuk ketiga-tiga jisim adalah lebih kurang sama dalam eksperimen jatuh bebas kerana pecutan yang disebabkan oleh daya gravity terhadap pusat bumi tidak dipengaruhi oleh jisim beban. Ini adalah kerana penggunaan jangka masa 0. 9) Semasa melukis graf. 8) Satu bacaan yang luar biasa didapat dalam salah satu eksperimen jatuh bebas. Ini adalah kerana penggunaan ketinggian yang tidak cukup akan menyebabkan . Ini adalah kerana pemerhatian yang hanya dijalankan dengan penggunaan mata kurang jelas dan perubahanperubahan yang kecil mungkin diabaikan.

supaya dapat menghasilkan getaran yang sebanyak 50Hz dalam satu saat. Benda yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air kurang sesuai untuk digunakan. 10) Pastikan panjang pita detik diukur dan dipotong sebelum memulakan eksperimen jatuh bebas. gunakan ketinggian yang lebih tinggi untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan jelas. 2) Pastikan tiada bendasing pada permukaan lantai sebelum menolakkan bongkah kayu.bacaan yang diambil kurang tepat dan perubahan halaju tidak dapat dilihat dengan jelas. Langkah berjaga-jaga : 1) Dalam jatuh bebas. 3) Pita detik dipastikan bersih untuk mendapatkan satu bacaan yang jelas. 6) Wayar yang diikat dipastikan tegang supaya dapat bergetar dengan jelas. 8) Menggunakan voltan arus yang sesuai seperti yang ditulis pada jangka masa detik semasa menghidupkan jangka masa detik. Benda yang bersaiz terlalu kecil atau besar menjadikan pemerhatian susah dijalankan. pastikan beban jatuh terus ke lantai dengan tanpa halangan. Voltan yang kurang sesuai akan mengrosakkan jangka masa detik. 4) Jisim beban yang digunakan untuk setiap pita detik ditulis pada belakang pita detik untuk mengelakkan kekeliruan. 5) Penulisan jisim beban pada belakang pita detik juga dapat menjaminkan bacaan pita detik jelas. pastikan arus yang diguna adalah A. 7) Sebelum memasangkan jangka masa detik. . 9) Semasa menjalankan jatuh bebas. 14) Bola pingpong digunakan dalam aktiviti satu dalam pemerhatian daya apungan kerana ketumpatan bola pingpong yang rendah dan saiz bola ping pong yang sesuai.C.

D. (1993).wikipedia. New York: Oxford University Press. Classical Quantum Theory. Oktober 24).. 2012. Ogos 2). (1997). Retrieved Ogos 10. (2008. . from Wikipedia: http://ms. The Great Scientists. from Wikipedia: http://ms. (2007. Newton's Laws Of Motion. Moon. P. 2012. (1996). 2012. September 30).wikipedia. Newton Versus Einstein. (1987). (2011.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion Buku Bergman. Meadows. New York: D. N. Ogos 2). Retrieved Februari 10.org/wiki/Force_Theory Hukum Newton Kedua.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_pertama Louviere.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_ketiga Hukum Newton Pertama. Februari 18).wikipedia. Graneau. from teachertech: http://teachertech. G. D.edu/Participants/louviere/Newton/ Newton's Laws Of Motion.wikipedia. P. from Wikipedia: http://ms. Retrieved Februari 10. (2012. Van Nostrand Company. G. New York: Carlton Press. Wesley. from Wikipedia: http://en. Retrieved Februari 10. Cologne: Hadronic Press Supplement. J.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_kedua Hukum Newton Ketiga.rice. (2007. (2006. J. 2012. Field Theory for Engineers. S. (1961).wikipedia. Force on Moving Objects. Blumberg: Benjamin Wesley-Publisher.Rujukan Laman Web Force Theory. Retrieved Februari 10. from Wikipedia: http://en. 2012. Retrieved Februari 10. 2012. Januari 6).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful