P. 1
Praktikal 2

Praktikal 2

|Views: 2,436|Likes:
Published by Cherry Hor

More info:

Published by: Cherry Hor on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Praktikal 2: Daya dan Gerakan

Objektif : 1) Mengenal pasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan. 2) Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Pengenalan : Daya merupakan salah satu jenis fenomena yang sentiasa berada di sekeliling kita dalam kehidupan harian. Daya wujud dalam pelbagai jenis bentuk dan sentiasa berbeza dalam bentuknya ikut situasi-situasi yang berlainan. Namun begitu, semua daya bertindak mengikut 3 Hukum Newton yang dikenal pasti oleh Sir Issac Newton. Pengetahuan tentang daya adalah sangat penting dalam kehidupan kita, seperti penggunaan system takal dan penciptaan brek kereta. Teori :

1) Sentuhan antara 2 permukaan akan menghasilkan daya geseran yang menyebabkan sesuatu benda yang sedang bergerak mengalami pecutan negatif. 2) Jasad yang semakin besar akan mengalami daya apungan yang lebih besar kerana magnitud daya apungan adalah berkadar secara langsung dengan jisim air yang disesarkan. 3) Dalam setiap situasi, geseran antara permukaan jasad dengan molekul-molekul udara adalah diabaikan dalam pengiraan. 4) Geseran adalah penting dalam kehidupan kita dengan membenarkan kita berjalan atau memandu kereta. Daya geseran yang bertindak antara tapak kaki kita dengan permukaan tanah membenarkan kita bergerak dan hentikan diri. 5) Untuk mengurangkan geseran yang berada antara 2 permukaan, beberapa cara boleh digunakan. Contohnya seperti menjadikan permukaan tersebut lebih licin,dengan bahan pelincir, atau dengan mengubah bentuk beban yang perlu diangkat, seperti memasangkan roda. 6) Setiap jasad yang berada di atas permukaan bumi adalah sentiasa dikenakan oleh daya graviti yang bertindak ke pusat bumi.

kita bole menghasilkan satu graf panjang pita detik berlawan masa dan mendapatkan kecerunan graf. iaitu 2 detik. boleh digunakan. 10) Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu. terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. di 15) Untuk meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. tetapi daya paduan yang dikenakan ke atas jasad tersebut adalah 0.04s. 11) Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan . daya yang bertindak ke atas sesuatu jasad juga akan berlainan bergantung kepada situasi tersebut. semua jasad akan kekal dalam keadaan rehat atau bergerak dalam halaju yang tetap jika tidak dikenakan daya. 8) Dalam situasi yang berbeza.7) Jasad yang berada dalam keadaan rehat juga dikenakan daya. 9) Menurut hokum Newton pertama. di mana kecerunan graf= boleh digunakan. persamaan mana v = halaju s = sesaran t = masa 13) Untuk mendapatkan pecutan sesuatu jasad. 12) Untuk mendapatkan halaju sesuatu jasad. persamaan di mana a = pecutan v = halaju akhir u = halaju asal t = masa 14) Daripada pita detik yang didapat. maka jangka masa yang diguna adalah 0. .

16) Untuk mendapatkan pecutan beban dalam keadaan jatuh bebas daripada graf pita detik yang telah dibina. menggantikan v dan u ke dalam persamaan yang kedua. Prinsip Bernouli menyatakan bahawa perbezaan dalam halaju pengaliran bendalir akan mengasilkan perbezaan tekanan. Pergembangan boleh dijalankan seperti berikut: Dengan persamaan . iaitu 17) Dalam penerbangan kapal terbang. Sekarang. kita boleh mendapat v dan u dalam bentuk persamaan. pengembangan yang berdasarkan kedua-dua persamaan tersebut perlu dijalankan. Kawasan yang mempunyai halaju yang lebih . daya angkat yang digunakan untuk menaikan kapal terbang adalah berdasarkan kepada Prinsip Bernouli. Dengan ini.

menjadikan tekanan atas sayap kapal terbang lebih rendah. Perbezaan ini akan menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Berikut merupakan satu persamaan dan gambarajah sistem tuas yang menunjukkan penggunaan ilmu daya: Daya yang bertindak ke atas beban . Dengan ini. seperti gambarajah berikut: Seperti yang ditunjukkan di gambarajah atas. 18) Aplikasi daya juga dapat dilihat dalam sistem tuas. perbezaan pengaliran udara dapat dihasilkan. sayap kapal terbang direkakan dengan bentuk aerofoil supaya apabila kapal terbang bergerak dengan laju. yang menghasilkan satu daya angkat yang menaikan kapal terbang ke atas. udara yang berada di atas sayap kapal terbang bergerak dalam halaju yang lebih tinggi. Ini menwujudkan satu perbezaan tekanan udara antara bahagian atas dan bahagian bawah sayap kapal terbang.tinggi mempunyai tekanan yang lebih rendah.

6) Bagi setiap pemerhatian. Prosedur 2 kayu. Pemerhatian dicatatkan 3) Wayar diikat dengan tegang di antara dua batang peku yang telah diketuk ke dalam sekeping kayu. Wayar tersebut disentuh dan pemerhatian dicatatkan. buku Prosedur: 1) Bongkah kayu diletakkan di atas lantai. Bongkah kayu tersebut ditolak dan pemerhatian dicatatkan. Pemerhatian dicatatkan.Aktiviti 1 :Mengenalpasti jenis daya yang berbeza di dalam konteks yang berlainan Pernyataan masalah : Adakah semua daya sama dalam konteks yang berbeza? Hipotesis : Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. 5) Buku diletakkan di atas tapak tangan dan pemerhatian dicatatkan. bikar. 2) Bola ping pong dilambung ke udara. wayar yang direnggangkan atas bongkah kayu. Bahan dan radas : Bongkah kayu. 4) Bola ping pong diletakkan ke dalam bikar yang berisi air. satu inferens dinyatakan. Bola ping pong seterusnya ditekan ke dalam air. Bola ping pong bergerak ke atas Daya gravity yang bertindak ke atas . Keputusan: Pemerhatian Prosedur 1 Inferens daya geseran antara Bermula bergerak dengan halaju Terdapat yang pecutan paling tinggi dengan permukaan bongkah kayu dengan tetap lantai yang menyebabkan pecutan negative yang sehingga bongkah kayu berada negatif dan memperhentikan bongkah dalam keadaan rehat. bola ping pong.

pengapit. Aktiviti 2 : Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. jisim 295g.dengan halaju yang paling tinggi. pita pelekat. Bahan dan radas : Jangka masa detik. Kesimpulan: Hipotesis diterima. Prosedur 5 Tangan berasa satu daya yang Daya gravity yang bertindak ke atas tekan ke bawah. pergerakan ke atas sehingga berhenti. Jenis daya adalah berbeza dalam konteks yang berbeza. bola ping pong menjadikan fenomena menjadi semakin perlahan dalam yang seperti dalam pemerhatian. seperti ditekan buku membuatkan tangan kita rasa ke bawah. tersebut dengan bergerak pecutan ke atas sehingga sampai ke permukaan air.5g. lepas itu bola ping pong bergerak ke bawah dengan pecutan sehingga disambut. Prosedur 3 Wayar bermula bergetar dengan Daya geseran antara wayar dengan amplitud menjadi yang paling kecil besar. molekul-molekul udara menjadikan dan wayar tersebut berhenti bergetar semakin akhirnya berhenti bergetar. Prosedur 4 Sebaik sahaja secara perlahan-perlahan. yang berada dalam air tangan Jasad melepaskan bola ping pong. jisim 147. Pernyataan masalah Adakah pecutan jatuh bebas sama untuk jasad yang berlainan jisim? Hipotesis : Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. : macam ditekan. sumber kuasa. jisim 500g. bola mengalami daya apungan. wayar penyambung. pita detik. Prosedur : .

2) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? Daya tersebut adalah tetap dan berterusan. Jangka masa detik diapitkan di bahagian atas kerusi. ms-2 ) 1) Adakah nilai pecutan yang diperoleh bagi jism yang berbeza sama dengan nilai g (pecutan kea rah pusat gravity bumi).1) Kerusi diletakkan di atas meja. 3) Jika eksperimen ini dilakukan di bulan.5 295.0 500. Tidak. 4) Pita detik tersebut dipotong secara setiap 2 titik dan disusun untuk membentuk graf.0 Soalan : Kecerunan Graf. Terangkan. 3) Jangka masa detik dihidupkan dan beban dibiarkan jatuh secara bebas ke bawah. 2) Pita detik diletakkan pada jangka masa detik dan jisim 147.5g diletakkan dengan pita pelekat. di mana tidak sama dengan keadaan bilik dalam eksperimen ini. ms-1 ) ( Pecutan. . 5) Langkah 3 dan 4 diulang dengan jisim 295g dan 500g Keputusan : Jisim(g) ( 147. Ini adalah kerana nilai g merujuk kepada pecutan jatuh bebas dalam keadaan sempurna. adalah nilai pecutang yang diperoleh bagi jisim yang berbeza sama dengan nilai g? Terangkan.

iaitu lebih kurang 1/6 daya graviti bumi. 5) Masa 1 detik adalah 1/50 saat. Kesimpulan: Hipotesis diterima. Pecutan jatuh bebas adalah sama untuk jasad yang berlainan jisim. maka kita akan mendapatkan keputusan eksperimen yang agak hamper dengan nilai pecutan yang dihasilkan oleh graviti untuk ketiga-tiga eksperimen. iaitu dalam bilik vakum. Ini adalah kerana geseran antara pita detik dengan jangka masa detik serta geseran antara beban dengan molekul-molekul udara telah menjejaskan keputusan.C. 4) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik dalam aktiviti menolakkan bongkah kayu.81ms-2. Ini adalah kerana penggunaan kamera dapat menghapuskan daya geseran yang terhasil antara permukaan pita detik dengan jangka masa detik.Tidak. 3) Untuk menghapuskan daya geseran antara beban dengan udara. 2) Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas dalam eksperimen jatuh bebas. Ini adalah kita menggunakan arus A. Keadaaan terkawal merujuk kepada satu keadaan di mana kehadiran udara dihapuskan. iaitu 9. permukaan yang lebih licin boleh digunakan. yang frekuensinya adalah 50Hz. kamera dengan kekerapan gambar yang tinggi boleh dipakai. Ini adalah kerana daya graviti yang terdapat pada bulan adalah lebih lemah daripada yang bumi. 6) Perasaan yang panas pada bongkah kayu adalah kesan daripada daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. Ini dapat mengurangkan daya geseran antara permukaan bongkah kayu dengan lantai. . memberikan pemerhatian yang lebih baik.81ms-2. eksperimen jatuh bebas boleh dijalankan dalam keadaan terkawal. Jika eksperimen jatuh bebas dijalankan dalam keadaan terkawal dan bacaan diambil dengan penggunaan kamera. iaitu 9. Perbincangan: 1) Pecutan jatuh bebas yang didapat adalah berlainan daripada pecutan gravity. memberikan satu bacaan yang lebih tepat.

Bacaan ini mungkin disebabkan oleh jatuh bebas yang tidak lancar. 9) Semasa melukis graf. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih jelas. 13) Ketinggian yang digunakan dalam eksperimen jatuh bebas perlulah tinggi.04s digunakan. jangka masa yang sebanyak 0. contohnya gitar.02s tidak dapat meliputi 75% jumlah luas permukaan kertas graf. satu garisan terbaik dilukis dan kecerunan graf dicari daripada garisan tersebut. 10) Untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. 12) Penggunaan wayar untuk menjalankan pemerhatian adalah kurang sesuai. dan dimainkan balik dalam kelajuan yang lebih perlahan supaya kita dapat menampak perubahan-perubahan yang kecil. 11) Dalam aktiviti satu. Ini akan menyebabkan bacaan tersebut menjadi kurang tepat. Untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik. Ini adalah kerana pemerhatian yang hanya dijalankan dengan penggunaan mata kurang jelas dan perubahanperubahan yang kecil mungkin diabaikan. Ini adalah kerana penggunaan jangka masa 0. pemerhatian perlu dilakukan dengan sangat teliti dan kurang sesuai dijalankan dengan penggunaan mata. Ini adalah kerana wayar tidak dapat bergetar dengan berkesan dan perubahan yang boleh kita catat adalah terlalu sedikit. Ini adalah kerana penggunaan ketinggian yang tidak cukup akan menyebabkan . penggunaan instrument muzik yang melibatkan getaran dawai boleh digunakan. 8) Satu bacaan yang luar biasa didapat dalam salah satu eksperimen jatuh bebas. dan penggunaan jangka masa yang lebih panjang akan mengakibatkan panjang pita detik yang terlalu panjang dan tidak dapat diletakkan dalam kertas graf.7) Pecutan untuk ketiga-tiga jisim adalah lebih kurang sama dalam eksperimen jatuh bebas kerana pecutan yang disebabkan oleh daya gravity terhadap pusat bumi tidak dipengaruhi oleh jisim beban. Ini dapat memberikan satu pemerhatian yang lebih jelas dan juga menarik bagi murid-murid yang masih dalam sekolah rendah. Ini adalah kerana sesetengah bacaan yang diambil adalah kurang tepat dan penggunaan garisan terbaik dapat mengurangkan ralat-ralat yang mungkin terhasil daripada bacaan tersebut. kamera boleh dipakai untuk merekodkan pemerhatian tersebut. seperti melanggar kerusi atau benda lain dalam proses jatuh ke lantai.

5) Penulisan jisim beban pada belakang pita detik juga dapat menjaminkan bacaan pita detik jelas.C. pastikan beban jatuh terus ke lantai dengan tanpa halangan. Langkah berjaga-jaga : 1) Dalam jatuh bebas. 4) Jisim beban yang digunakan untuk setiap pita detik ditulis pada belakang pita detik untuk mengelakkan kekeliruan. Benda yang bersaiz terlalu kecil atau besar menjadikan pemerhatian susah dijalankan. supaya dapat menghasilkan getaran yang sebanyak 50Hz dalam satu saat. 7) Sebelum memasangkan jangka masa detik. Benda yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air kurang sesuai untuk digunakan.bacaan yang diambil kurang tepat dan perubahan halaju tidak dapat dilihat dengan jelas. pastikan arus yang diguna adalah A. 9) Semasa menjalankan jatuh bebas. 2) Pastikan tiada bendasing pada permukaan lantai sebelum menolakkan bongkah kayu. . 3) Pita detik dipastikan bersih untuk mendapatkan satu bacaan yang jelas. Voltan yang kurang sesuai akan mengrosakkan jangka masa detik. 14) Bola pingpong digunakan dalam aktiviti satu dalam pemerhatian daya apungan kerana ketumpatan bola pingpong yang rendah dan saiz bola ping pong yang sesuai. 6) Wayar yang diikat dipastikan tegang supaya dapat bergetar dengan jelas. gunakan ketinggian yang lebih tinggi untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan jelas. 10) Pastikan panjang pita detik diukur dan dipotong sebelum memulakan eksperimen jatuh bebas. 8) Menggunakan voltan arus yang sesuai seperti yang ditulis pada jangka masa detik semasa menghidupkan jangka masa detik.

Januari 6). .wikipedia. (1997). from Wikipedia: http://ms. (1996). Ogos 2). 2012. Field Theory for Engineers. September 30). (1987). G. D. D.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_pertama Louviere. Cologne: Hadronic Press Supplement. Ogos 2). Wesley. Blumberg: Benjamin Wesley-Publisher. (2012.edu/Participants/louviere/Newton/ Newton's Laws Of Motion. Retrieved Februari 10. P.wikipedia. 2012. (2007. (2011. Van Nostrand Company. P. from Wikipedia: http://ms. New York: Oxford University Press. (2006. Classical Quantum Theory. Retrieved Februari 10. from Wikipedia: http://en.wikipedia. Force on Moving Objects. 2012.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion Buku Bergman. Retrieved Februari 10. Oktober 24). (1993). Newton Versus Einstein. New York: D.. from teachertech: http://teachertech. N. Newton's Laws Of Motion. S. New York: Carlton Press. (2008. 2012. Meadows. Moon. Februari 18). from Wikipedia: http://ms.org/wiki/Force_Theory Hukum Newton Kedua. G.rice. J. from Wikipedia: http://en. The Great Scientists.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_kedua Hukum Newton Ketiga. (2007.wikipedia. Graneau. 2012.org/wiki/Hukum_gerakan_Newton_ketiga Hukum Newton Pertama. Retrieved Februari 10. (1961). Retrieved Ogos 10. J. 2012.Rujukan Laman Web Force Theory. Retrieved Februari 10.wikipedia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->