MAKALAH PUASA WAJIB

( Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqih Ibadah )

Dosen Pengampu: Drs. Malik Ibrahim

Oleh :
Muhammad Usman Sukijo (11370057) Fandi Abdurrahman Wahid (11370089)

PRODI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012

namun tata caranya sama. syarat syah puasa.Pengantar puasa pada bulan suci ramadhan merupakan salah satu dari 5 Rukun Islam.. tidak lesu. Adapun hukum puasa bermacam-macam. maka kita hendaknya mempelajari secara paham. Perintah puasa telah difirmankan oleh Allah SWT pada Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 183.dimana mampunya kita untuk menahan hawa nafsu kita (bahkan hingga makan dan minum pun kita tahan) kemudian menjalankan keinginan Allah sepenuhnya.ke seluruh wilayah.. yang berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman.secaara artian adalah menahan keinginan hawa nafsu(atau jasad/diri). Al-Baqarah : 183) Mengingat betapa pentingnya menjalankan ibadah puasa. namun di sinilah terlihat sifat kesabaran(tidak lemah. . bagaimana tata cara puasa. syarat wajib puasa. rukun puasa serta hikmah atau manfaat puasa itu sendiri. puasa sunnah (puasa yang dilakukan pada hari-hari tertentu) dan puasa haram / haram puasa (Puasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa). Hukum puasa antara lain: Puasa wajib (puasa pada bulan ramadhan). sehingga meraih Taqwa Perintah pusa jatuh pada madinah. sehingga lebih optimal lagi dalam menjalankan ibadah yang Allah inginkan. Pengertian Puasa Secara Aktifitas Puasa adalah menahan.dimana dikondisi ummat islam saat itu baru saja hijrah dari mekkah setelah di tekan dari berbagai sisi kehidupan. Perintah puasa lebih menekankan kedalam aktifitas sendi kehidupan.namun justru malah menjalankan keinginan keinginan Allah lah yang terkandung di dalam AlQuran. pantang mundur) dari semangat ummat islam untuk bangkit menyebarkan ayat-ayat Allah. sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam kitab suci-Nya. serta sebagai salah satu rukun islam. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS.

dimulai pada hari ke-2 (setelah Idul Fitri) sampai hari ke-7  Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji   Puasa Senin-Kamis Puasa Daud (sehari puasa. dan 15 Puasa Sya‟ban (Nisfu Sya‟ban) pada awal pertengahan bulan Sya‟ban  Syarat Wajib Puasa     Beragama Islam Berakal sehat Baligh (sudah cukup umur) Mampu melaksanakannya . 14. sehari tidak). tanggal 13.Macam-macam / Jenis-Jenis Puasa Puasa Wajib    Puasa Ramadan Puasa karena nazar Puasa kifarat atau denda Puasa Sunah  Puasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal.  Puasa 3 hari pada pertengahan bulan (menurut kalender islam)(Yaumil Bidh). bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud As.

 Orang yang sedang berada di tempat (tidak sedang safar) Syarat Syah Puasa     Islam (tidak murtad) Mummayiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) Suci dari haid dan nifas Mengetahui waktu diterimanya puasa Rukun Puasa   Niat Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari .

seseorang itu perlu turut bersama merayakannya. jika tidak ada dengan air Membaca doa berbuka puasa Perkara-perkara yang Makruh dilakukan saat Berpuasa     Selalu berkumur-kumur Merasa makanan dengan lidah Berbekam kecuali perlu Mengulum sesuatu .Haram Puasa (Waktu-waktu Yang Diharamkan Untuk Puasa) Waktu haram puasa adalah waktu saat umat Muslim dilarang berpuasa. 12. dan 13 Zulhijjah) Sunah-sunah Ketika Menjalankan Ibadah Puasa        Bersahur walaupun sedikit makanan atau minuman Melambatkan bersahur Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji Segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka Mendahulukan berbuka daripada sembahyang Maghrib Berbuka dengan buah tamar.Hikmah puasa adalah ketika semua orang bergembira.    Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal) Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah) Hari-hari Tasyrik (11.

mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Allah menyukai orang-orang yang sabar” (Q. dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Al.S Ali „Imran : 146) www. “Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa.duniabaca. Ali „Imran : 146.Hal-hal / Perkara Yang Membatalkan Puasa         Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan Muntah dengan sengaja Bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja kedatangan haid atau nifas Melahirkan anak atau keguguran Gila walaupun sekejap Mabuk ataupun pengsan sepanjang hari Murtad atau keluar daripada agama Islam Hikmah / Manfaat Puasa Ibadah puasa Ramadhan yang diwajibkan Allah kepada setiap mu‟min adalah ibadah yang ditujukan untuk menghamba kepada Allah seperti yang tertera dalam QS. Hikmah dari ibadah shaum itu sendiri adalah melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup.Baqarah: 183.com .Maksud dari sabar yang tertera dalam al-Quran adalah „gigih dan ulet‟ seperti yang dimaksud dalam QS.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.