NAMA MURID : _____________________________ TARIKH : ___________________

KELAS / TAHUN :___________________

x

2

3

4

5

6

7

8

9

X X X X X X X X X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 N X N N N N N N N N X N N N N N N N N N 4 N X N N N N N N N N X N N N N N N N N 5 N X N X X X X X X X X X X X N X X X X X X X X 6 X X N X X X X X X X X X X N X X X X X X X X 7 X X N N X X X X X X X X X X X N N X 8 X N X X N X 9 X N X X X N X PANDUAN : Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul dan ( X ) pada jawapan X X N yang salah dalam petak yang disediakan. X X N X X N X X 2 3 4 5 6 7 8 9 X N X X X 4 X X X X N X X 2 X X X X X X X N X X X X X X X X X X X N N 3 X N N X N N N X N N N N N N N N N X 4 X N N N N N N N X N N X N N N N N N N N X 5 N X X N X X N X X N X X X X N X X X X X X X X 6 X N X X X X X X X X X X N X X X X X X X X 7 X X N N X X X X X X X X X X N X N X X X 8 X N X X X X N X 9 X N X X X N X X X N PANDUAN : Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul dan ( X ) pada jawapan X X yang salah dalam petak yang disediakan. X N X N X X N X N X X

MARKAH

MARKAH

Kemudian Uji semula murid.guru mengemukakan dua soalan secara individu kepada seorang demi seorang murid untuk dijawap secara cepat. Sifir 2 . Soalan seterusnya pilih murid yang sederhana pandai untuk menjawab soalan. Dua Dua Empat (2 2 4 ) Tiga Tiga Sembilan ( 3 3 9 ) 2. ii. Sifir 5 .5 saat ( JUMLAH MASA MENJAWAB = 2 Minit 8 saat.masing dengan jujur.20 saat iv. Guru mempersembahkan JSPG yang disediakan melalui ”POWER POINT “. 10. Guru perlu mengemukakan soalan mengikut tahap kesukaran dan pilih murid yang dapat menjawab ( Murid Pandai ) yang dipanggil sebagai ‘ PENYELAMAT ‘. Sifir 4 . iv. 6. 2.murid tersebut dengan menggunakan “ PETAK SERATUS ( PETAK 100 ) bahagian kedua yang disediakan untuk program pengukuhan.25 saat v. Tarikh ‘ JANGAN MENULIS ATAU MENGISI PETAK ’. 5. Berhenti selepas arahan berhenti . Sekiranya soalan yang diajukan tak dapat dijawap semua murid dalam kelas tidak boleh duduk. Dua orang murid tersebut dipanggil “ PENYELAMAT “ 3. 2012 . Guru boleh membuat kesimpulan tentangan Tahap kemampuan murid dalam kelas.20 saat. Guru perlu menghadkan masa tertentu bagi setiap sifir. Mengisi Sifir yang diarah oleh guru sahaja. 4. Sifir 9 . Contoh.) Guru minta murid menyemak sendiri hasil masing. Sifir 8 . 9.15 saat vii. Amalkan setiap hari dan guru boleh buat pendekatan tersendiri mengikut keadaan atau masa. v. vii.LANGKAH PENGAJARAN JSPG BERKESAN 1. Guru mengedarkan borang Petak Seratus ( PETAK 100 ) kepada semua murid dalam kelas. Menulis Nama. i. Selepas murid mendendang kod bunyi JSPG .20 saat vi. 8.15 saat iii. Murid diminta melipat kertas A4 “PETAK 100”. Nama Kelas. i. Guru mengarahkan murid . vi. Jangan siapkan JSPG yang belum lengkap selepas tempoh masa tamat. Bagi membina JSPG dengan pantas murid boleh berlatih mendendangkan kod bunyi nombor sebelum memulakan P&P. setiap hari. ii. Contoh: Dua Kali Dua sama dengan Empat ( 2 x 2 = 4 ) Diringkaskan menjadi : 1. Contoh: Dalam keadaan murid berdiri selepas mendendangkan kod bunyi JSPG . Disediakan oleh Unit Matematik Rendah Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sabah. iii. Sifir 6 .8 saat viii. Sifir 7 . Sifir 3 . guru boleh menguji soalan kepada dua atau tiga orang murid secara rawak sebagai pengukuhan supaya semua murid sentiasa persediaan dari rumah setiap hari. 7.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.