P. 1
Kemahiran Lisan Dan Bacaan

Kemahiran Lisan Dan Bacaan

|Views: 379|Likes:

More info:

Published by: Muhammad Faizzudin Othman on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

UNIT 4

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BAHASA

Sinopsis

Unit ini direka bentuk khusus untuk membantu pelajar menguasai ilmu dan kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, dari aspek kemahiran lisan dan bacaan. Semasa meneroka unit ini, pelajar akan dapat mengetahui konsep, jenis dan peringkat kemahiran lisan dan bacaan tersebut. Untuk membolehkan kemahiran lisan dan bacaan ini dikuasai dengan berkesan, pelajar akan mengetahui strategi terutamanya aktiviti-aktiviti pengajaran dan Seterusnya, pelajar juga akan mengenal pasti cara memilih dan

pembelajaran yang sesuai.

menghasilkan bahan untuk mengajar kemahiran tersebut. Akhirnya, pelajar akan dapat membina jenis dan bentuk penilaian bagi aktiviti kemahiran lisan dan bacaan.

Hasil pembelajaran

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1. 2. 3. 4.

menjelaskan konsep kemahiran lisan dan bacaan ; mengenal pasti jenis-jenis kemahiran lisan dan bacaan; menyatakan peringkat-peringkat penguasaan kemahiran lisandan bacaan; menerang dan mengaplikasikan beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan dan bacaan;

5.

membina dan menggunakan

bahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran

kemahiran lisan dan bacaan ; dan 6. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran lisan dan bacaan.

1

Tajuk 4.1

KEMAHIRAN LISAN

Pengenalan Apabila kita menyebut lisan kita akan tergambar dua orang atau lebih sedang bertutur, berinteraksi mahupun berkomunikasi. Walau apapun perkataan atau istilah yang digunakan namun perlakuan yang terlibat ialah mereka menerima mesej dan menghasilkan maklumat berdasarkan mesej yang diterima itu tadi. Dengan itu, kemahiran lisan melibatkan dua komponen lain yang sama penting iaitu

kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar ialah kemahiran yang melibatkan aktiviti penerimaan mesej atau

maklumat dan kemahiran bertutur pula merupakan kemahiran yang melibatkan aktiviti penghasilan maklumat. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya itu dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik itu pula dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kesimpulannya, jika seseorang itu boleh memahami dan memproses maklumat yang didengari serta boleh pula bertutur dengan lancar, pastinya dia dapat mengembangkan daya pemikiran dan pengertiannya terhadap sesuatu perkara atau situasi komunikasi yang dialaminya ketika itu.

2

4.1.1

Kemahiran Mendengar

i.

Pengenalan Dalam proses pemerolehan bahasa kita terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai

bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Dengan itu kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali. kepada kita. Persekitaran inilah yang menjadi model

Jika model itu merupakan model yang baik iaitu mereka yang menggunakan Jika

bahasa yang baik (yang standard), maka keadaan ini akan menguntungkan kita. sebaliknya, kita akan rugi kerana memperoleh contoh dan meniru model yang salah.

Pegang kucing itu baik-baik, ya !

Situasi 1

Pegang atau pelukkah, mak?

situasi 2

Situasi 1 dan situasi 2 di atas menunjukkan proses mendengar berdasarkan dua model. Dalam situasi 1 si ibu telah menggunakan perkataan pegang untuk memberi maksud perlakuan

anaknya. Manakala dalam situasi 2 anak bertanya semula kepastian perlakuannya sama ada bermaksud pegang atau peluk. Jika mengikut kedua-dua gambar di atas, perkataan peluk adalah lebih tepat. Inilah yang dimaksudkan model baik dan model kurang baik. pastinyalah model baik adalah penting dalam proses mendengar dan meniru ini. Sudah

ii.

Jenis Kemahiran Mendengar
3

4 . Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. Eh. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang itu membuat tindakan. Mendengar Pasif Situasi 1 menunjukkan guru menerangkan nama sejenis pokok dengan menggunakan istilah saintifiknya. Pelajar-pelajarnya berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang dikatakan oleh gurunya. Apakah yang terjadi dalam proses mendengar itu? Ketika mendengar seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. Ha? ! Situasi 1 a. kenapa senyap saja ni! !!!! ???? . Murid mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya.Penyataan di atas menyatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. apakah yang berlaku dalam proses mendengar ini? Inilah yang dinamakan mendengar pasif. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan proses memaham. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. Pokok ini bernama „Vanda Diana‟. Jadi.

Terdapat dua peringkat kemahiran mendengar yang mempunyai aras rendah dan aras tinggi. mendengar aktif melibatkan komunikasi dua hala. putih dan lain-lain. mendengar aktif. Saya tahu. lagi Pokok orkid? Ibu saya suka tanam pokok orkid. jingga . 5 . Begitulah juga dengan proses kemahiran mendengar ini. kita tidak dapat lari daripada sesuatu keadaan yang berlaku secara berperingkat dan mengikut aras-aras tertentu. pelajar memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar. Peringkat Kemahiran Mendengar dan Memahami Apabila kita berkata tentang proses. Inilah yang dikatakan Maksudnya. Oleh itu. Situasi 2 b.Ini pokok orkid atau anggerik. iii. Mendengar Aktif Mengapa pelajar-pelajar di dalam situasi 2 di atas menjawab penyataan gurunya? Sebab pelajar-pelajar itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya itu. Bunga orkid ada warna biru. hijau.

      Aras Rendah Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci Mengenal maklumat khusus Mengesan urutan Mengenal sebab dan akibat Mengenal perhubungan orang-orang yang berinteraksi Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap   Aras Tinggi      Mengenal isi-isi penting Mengenal peranan dan perhubungan yang bercakap Mentafsirkan maksud orang yang bercakap Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan Mentafsirkan tujuan penutur menggunakan pelbagai bentuk struktur nahu Latihan 1 Sila baca dan fahami kemahiran mendengar mengikut peringkat aras rendah dan aras tinggi. Kemudian cuba huraikan perbezaan kemahiran mendengar mengikut aras-aras tersebut. 6 .

Apakah aktiviti yang dapat membantu pelajar menguasai kemahiran mendengar itu? Dalam konteks pengajaran dan Antara aktiviti-aktivitinya adalah seperti yang terkandung di dalam jadual di bawah: Kemahiran Cadangan Aktiviti  Mengenal dan mengecam jenis-jenis bunyi. Sekarang bagaimanakah pula anda dapat menguasai kemahiran mendengar itu? Ataupun. bagaimanakah anda dapat mengajar pelajar-pelajar anda menguasai kemahiran mendengar secara berkesan? Sudah tentulah dengan menggunakan sesuatu cara.  Mendengar serta lakonan sikap atau penutur drama daripada yang Mengenal dan mengecam diperdengarkan. 7 .  Menerangkan perkara. pembelajaran. Membuat inferens sebab-sebab Misalnya. gaya pengucapan perbualan.  Perbualan melalui telefon. cara itu dimaksudkan sebagai aktiviti. rakaman perbualan. cerita dan berita. Aktiviti Kemahiran Mendengar Anda telah mengetahui jenis dan peringkat kemahiran mendengar. Membuat penilaian  Memberi sesuatu pandangan perkara atau yang pendapat didengar tentang atau dibincangkan. intonasi.  Mengenal pasti erti kata-kata. kejadian sesuatu jelaskan sebab-sebab terjadinya tanah runtuh? Menganalisis maklumat  Mencari makna perkataan berdasarkan konteks dengan merujuk kamus.  Mengecam pelbagai jenis nada. wawancara.iv. Membuat rumusan  Membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang telah dianalisis.  Mengecam sebutan baku dan tidak baku dan bunyi kata.

sikap dan nilai antara pelajar dengan guru. Dengan itu. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. idea. papan tulis dan papan kapur sahaja. Ini bermaksud. Rujukan & Latihan 2 Sila buat rujukan lanjut tentang aktiviti-aktiviti kemahiran mendengar yang sesuai berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah. mengolah. 8 Memilih . guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. situasi pembelajaran itu mestilah menarik juga. Pembinaan dan Penggunaan Bahan untuk Kemahiran Mendengar Kita sedia maklum bahawa untuk menarik penumpuan dan minat pelajar-pelajar untuk mendengar. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. suara. guru hendaklah memproses bahan-bahan Beberapa langkah boleh digunakan. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. pandangan.. pilihlah 3 daripada aktiviti itu dan catatkan langkah-langkah menjalankan aktiviti itu bagi mengajar kemahiran mendengar tersebut. umpamanya proses tersebut sebelum ia digunakan. isyarat (gestures). membina. pelajar hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. pelajar dengan pelajar serta pelajar dengan bahan. memilih. sebaiknya. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan pelajar dengan berkesan. menggunakan dan menilai. Kenapa tidaknya? Sebab. v. Kemudian. Di samping pengajaran guru. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. Mana mungkin pelajar hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. jauh dan kabur. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria pelajar dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan.

pembinaan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dengan terperinci lagi.Menilai Objektif Pengajaran Dan pembelajaran Mengolah Mengguna Membina Rajah 1: Proses pembinaan bahan Rujukan Anda telah melihat rajah 1 iaitu proses pembinaan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. pengolahan. sila buat catatan tentang prinsip pemilihan. a) Klasifikasi Alat dan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu 9 . Oleh itu.

pembinaan. gambar kunci/ penunjuk. pengolahan. penjelasan konsep. perbincangan teks. Manusia dan Alam Sekeliling 7. Seperti (ii) dan (iii) Seperti (i) dan (ii) Jadual 1 : Klasifikasi alat dan bahan pengajaran b. graf. penggunaan dan penilaian bahan pengajaran bahasa Melayu. Ilustrasi. filem lajur. peta. Objek Fizikal 5. pita rakaman (audio). Benda sebenar. carta. Audia dan Visual 7. lut sinar dan OHP. dll. berita. petikan cerita. Kad. Visual 4. dan nyanyian. Audio Jenis alat Radio. Daripada senarai bahan-bahan tersebut kita boleh ambil beberapa bahan dan alat yang sesuai untuk pengajaran kemahiran mendengar. Rakaman yang dimainkan semula kepada pelajar-pelajar itu dapat didengar tanpa apa-apa perubahan terhadap sebutan. Namun. ayat kunci. Pita rakaman amat berkesan dalam latihan kemahiran mendengar kerana guru dapat memainkan semula bahagian-bahagian tertentu pada sesuatu rakaman sekiranya didapati perlu. Seperti (i) dan (iii) filem Kumpulan rakan sebaya. 10 .Bahan 1. Komputer 8. sedutan teks. Slaid. kit Sedutan sajak. kata filem.cerpen. Bahan bercetak 3. nada. pita rakaman video adalah lebih berkesan. senikata nyanyian. intonasi dan gaya pengucapan. Di atas tadi telah ditunjukkan klasifikasi alat dan bahan mengajar bahasa Melayu. T. situasi sesuatu tempat Disket dan hasil cetakan komputer Kedua-dua bahan dan alat (i) dan (ii) Perbincangan dialog. dan sedutan rencana. sekarang mari kita tumpukan khas kepada bahan bantu mengajar untuk kemahiran mendengar sahaja. model Kosa kata.. Audio dan Bahan Bercetak Bentuk bahan Petikan bunyi haiwan.V dan rakaman video. pantun. ( Pandang dan Dengar) 6. ayat. piring hitam 2. Bahan bantu mengajar yang paling kerap digunakan bagi melatih kemahiran mendengar ialah pita rakaman. novel. Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Mendengar Setelah anda faham tentang prinsip pemilihan. suasana. 5.

.pemandu itu menjadi panik. nada intonasi dan gaya pengucapan tetapi mereka juga dapat melihat gerak-geri mimik muka orang yang bertutur. bahan bantu mengajar seperti gambar. carta dan kad-kad imbasan dapat digunakan juga untuk membantu pelajar-pelajar memahami bahan yang diperdengar. 11 . poster. Tangannya menggeletar. Unsur-unsur bahasa dan unsur-unsur paralinguistik yang didengar dan unsur-unsur bukan linguistik yang dapat dilihat melalui pita rakaman video akan memudahkan pendengaran dan pemahaman pelajar. pelajar bukan sahaja dapat mendengar sebutan. rajah. ……. Dia tidak dapat mengawal kereta………. Latihan 3 Anda telah mengetahui beberapa jenis bahan bantu mengajar kemahiran mendengar. Di samping itu. bahan ini boleh menjadi alat yang dapat menggerakkan pelajar untuk sedia mendengar bahan rakaman. terangkan dan huraikan cara penggunaan bahan itu dalam aktiviti pengajaran kemahiran mendengar.Melalui pita rakaman video ini. Begitu juga. ilustrasi. Oleh itu.

Penilaian terhadap kemahiran mendengar dapat dibahagikan kepada dua bahagian. ialah penilaian terhadap keupayaan mendengar dan mendiskriminasikan komponen-komponen linguistik. dan mengenal pasti morfofonem tertentu yang hadir hasil daripada berlakunya proses pengimbuhan. mengenal pasti jenis-jenis ayat berdasarkan intonasi yang berlainan. Penilaian Kemahiran Mendengar a) Kenapakah kita perlu menilai kemahiran mendengar? Sebabnya adalah untuk mengetahui adakah pelajar-pelajar kita sudah menguasai atau belum kemahiran mendengar yang kita ajarkan. Walaupun aktiviti lisan itu dilakukan serentak dengan kemahiran bertutur tetapi fokusnya adalah penilaian terhadap kemahiran mendengarnya. Ini bermaksud guru menguji kemampuan pelajar menguasai kemahiran mendengar dan memahami serta menginterpretasi sesuatu wacana yang diperdengarkan kepada mereka. 12 Tuan suruh awak teruskan projek ini…tapi…. Kedua. Pengujian terhadap kemahiran mendengar ini memerlukan pelajar mengenal pasti makna-makna perkataan mengikut konteks. Pertama. ialah penilaian terhadap kemahiran mendengar bagi tujuan-tujuan komunikasi. sebenarnya . Teratak buruk???? Jemputlah datang ke teratak buruk saya…. b) Bilakah penilaian kemahiran mendengar perlu dilakukan? Penilaian kemahiran mendengar seringkali dilakukan secara tidak formal ketika pelajarpelajar melakukan aktiviti-aktiviti lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. mengasingkan perkataan mengikut golongan..vi.

13 .Iyakah? Terima kasih awak bagi kepercayaan kepada saya….     ujian mendengar petikan ujian mendengar perenggan ujian imlak Ujian mendengar menggunakan gambar c) Apakah instrumen yang kita gunakan untuk menilai kemahiran mendengar? Sebenarnya ada pelbagai instrumen yang boleh kita gunakan untuk menguji atau menilai kemahiran mendengar pelajar kita. antaranya ialah pemerhatian dan latihan amali.tak fahamkah aku tak nak bagi dia projek ni… Kita dapat rumuskan penyataan dia atas ke dalam empat teknik menguji kemahiran mendengar iaitu. Apalah dia ni….

Mendengar merupakan proses yang kompleks kerana dalam proses mendengar. Rumusan. 3. kemahiran mendengar itu merupakan komponen kemahiran lisan yang tidak boleh diabaikan oleh guruguru bahasa. satu daripada komponen kemahiran lisan. Seperti kata Juriah Long ( Perkedahan Pengajaran Bahasa Malaysia: 1990). 2. diajar secara serentak dengan kemahiran bertutur. menguji kemampuan dan kecekapan mendengar. mempunyai proses yang melibatkan dua aras penting. pengajaran yang melalui dua peringkat yang berdasarkan kesukaran tugasan atau fungsi mendengar itu. Sudahkah anda faham tentang kemahiran mendengar? Mari kita ingat semula penyataan penting tentang kemahiran mendengar ini.Latihan 4 Sila huraikan cara-cara melaksanakan empat teknik menguji kemahiran mendengar dan aplikasikannya dalam pengajaran anda di dalam bilik darjah. tetapi individu 14 . seseorang individu itu bukan sahaja menggunakan alat pendengarannya. merupakan kemahiran asas untuk menguasai kemahiran selanjutnya iaitu kemahiran bertutur. 4. dan 6. membaca dan menulis. 5. Kemahiran mendengar adalah: 1.

1. Oleh itu. katanya lagi. sila layari laman web untuk mendapat maklumat tambahan. Oleh itu. 4. Pengenalan 15 .tersebut juga perlu menggunakan otaknya untuk mentafsirkan perkataan-perkataan atau ayatayat bahasa yang didengarinya dan kemudian memberi gerak balas terhadap sebutan bahasa tersebut.2 Kemahiran Bertutur i. pelajar-pelajar perlu dilatih melalui beberapa aktiviti pembelajaran yang berkesan supaya mereka dapat mendengar dengan baik. Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan juga dapat membantu guru dalam latihan-latihan mendengar tersebut Rujukan Penerangan di atas boleh dikembang dan diperincikan lagi.

serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Maksudnya. intonasi dan tekanan) yang betul. lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan. ciri-ciri dan jenis-jenis aktiviti pertuturan sehala. Sekarang cuba anda lihat pula rajah 2 di bawah. dalam gaya (nada. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. 16 . Jenis Pertuturan a. Gambar ini menerangkan seorang doktor sedang memberi ceramah kepada golongan ibu dan bapa tentang penjagaan bayi yang betul. ii. Inilah yang dinamakan pertuturan sehala. situasi ceramah itu memerlukan hadirin mendengar sahaja apa yang disyarahkan oleh doktor tersebut. dan juga berdasarkan konteks yang sesuai.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat. Rajah 2 ini menerangkan dengan lebih terperinci tentang definisi. Doktor tersebut memberi ceramah tanpa menerima respons yang spontan daripada pihak pendengar. tuan-tuan dan puanpuan. Pertuturan Sehala Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan pertuturan sehala? Pertuturan sehala bolehlah ditakrifkan sebagai penyampaian mesej yang tidak menerima sebarang maklum balas secara spontan. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberi ceramah tentang cara penjagaan bayi yang betul. perasaan. pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran bercakap dengan tenang. Kesimpulannya. pendapat.

Komunikasi ini berlaku secara spontan dalam satu masa dan di tempat yang serupa. Apa yang terjadi ialah satu pihak menyampaikan maklumat dan satu pihak lagi menerima dan memberi respons kepada pihak penyampai tadi. Pertuturan Dua Hala Pertuturan dua hala pula boleh berlaku dalam pelbagai situasi.Definisi: Pengirim menyampaikan mesej manakala penerima tidak memberi sebarang maklum balas secara spontan Sehala Ciri-ciri: -Penyampai aktif -Penerima pasif -Tiada maklum balas spontan -Bahasa jelas dan sesuai -Keberkesanan komunikasi bergantung kepada penyampai Jenis-jenis Aktiviti Taklimat Pengumuman Pengucapan Awam Memberi arahan/panduan Pengacaraan Majlis -Khalayak besar Rajah 2: Pertuturan Sehala b. 17 .

Perhatikan pula rajah 3 bawah ini.Ini huruf apa? Huruf „t‟ Apakah yang anda faham dengan gambar di atas? Gambar di atas menerangkan bahawa dua orang sedang berdialog tentang tajuk yang sama. Inilah yang di namakan komunikasi dua hala. Ciri-ciri itu itu akan dapat dilihat dalam contoh-contoh aktiviti yang diberikan. Rajah 3 ini menjelaskan lagi definisi pertuturan dua hala dengan ciri-cirinya. Definisi: Ciri-ciri: 18 . di tempat yang serupa dan dalam suasana yang sama.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dalam pelbagai situasi perhubungan di sekolah dan dalam masyarakat. Catatkan kelebihan dan kelemahan bertutur yang dilakukan oleh pelajar anda dan berikan sebab-sebab berlaku demikian. Jenis-jenis Aktiviti Dialog Forum Wawancara/temu bual Perbincangan Perbahasan Mesyuarat Rajah 3: Pertuturan Dua Hala Latihan 5 Laksanakan satu daripada contoh aktiviti bertutur dua hala ini dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur kepada pelajar anda. Ada maklum balas spontan.Pengirim dan penerima berinteraksi. iii. Dua Hala Penyampai dan penerima saling biasanya bersemuka. maka sudah tentulah 19 .

 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu  Memberi respons peribadi tentang karya sastera Peringkat Tinggi Latihan 6 Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . Peringkat Rendah Pertuturan untuk membuat analisis atau inferens. mari kita lihat peringkat-peringkat kemahiran bertutur iaitu peringkat pertuturan rendah dan peringkat pertuturan tinggi.  Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat.  Mengemukakan pendapat/cadangan yang bernas dalam perbincangan. Dengan itu.kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh direalisasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Dengan itu. ramalan. dan justifikasi seperti. sila fikir dan senaraikan faktorfaktor yang boleh mempengaruhi penguasaan kemahiran bertutur itu. iv.  Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan. pandangan.peringkat. Sepertimana teknik. terdapat juga pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan 20 .

Pelajar boleh mengaitkan pengalaman dan pemerhatian sendiri untuk menyokong pandangan. Misalnya. Tapi. intonasi dan nada. a. Perbualan ini menunjukkan dua cara yang berlainan mengikut intonasi dan kata sapaan kata ganti nama diri yang digunakan oleh orang yang berbual. Dengan itu. Modul ini hanya menerangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Nanti adik ambil.semasa mengajar kemahiran bertutur ini. tolong ambilkan abang buku cerita itu! Baik abang. Jadi kita jangan guna perisa tiruan air limau. untuk memastikan perbualan itu menggunakan pertuturan yang baik. 21 Betul. Azam sudah habiskan kerja rumahkah? Dua situasi perbualan di atas menunjukkan tatacara berbual yang baik dan santun. Rasanya tidak sedap dan . Selain daripada itu pertuturan itu juga boleh menyampaikan maksud yang tersurat atau tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan kepadanya. Memberi Pendapat Aktiviti memberi pendapat membolehkan pelajar mencetuskan. ayat dan intonasi yang sesuai dengan konteks dan latar orang yang dilawan bertutur itu. Azam: Azmi : Adik. tujuan atau sebabmusabab. b. apabila memperkatakan tentang kesan perisa yang digunakan dalam makanan terhadap kesihatan. boleh saya pergi bermain bola di padang? Boleh. pelajar boleh melanjutkan pandangannya seperti memberikan akibat. Contoh: Kek yang emak buat ini sungguh sedap. Perbualan Aktiviti perbualan dijalankan untuk melatih pelajar berbicara dengan menggunakan kata. orang yang bertutur mestilah tahu menggunakan kata-kata. Azam: Emak : Emak. Sudah tentu emak masukkan air perahan buah limau Sunkist. menghuraikan dan mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan. ayat dan ungkapan yang sesuai dan betul semasa berhubung dengan orang lain dalam kehidupan hariannya.

c. Langkah-langkah     Pelajar diberikan kad peranan berdasarkan situasi tertentu Pelajar melakonkan peranan secara individu ataupun secara kumpulan berdasarkan arahan dalam kad peranan Guru dan pelajar membuat rumusan tentang peranan yang telah dimainkan Guru memberi aktiviti susulan Contoh Di Kaunter Pejabat Pos KAD A Anda sebagai kerani pos sedang melayan pelanggan di kaunter dengan mesra. 22 . Simulasi Teknik simulasi ialah teknik yang memerlukan keadaan atau situasi sosial yang sebenar. Para pelajar perlu membayangkan keadaan tersebut terlebih dahulu sebelum melakonkannya dalam situasi tiruan berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan.

Anda ingin mendapat kepastian sama ada setem itu masih ada lagi atau sudah kehabisan stok. Dengan menggunakan teknik main peranan. dijalankan. Anda dikehendaki menyatakan butiran yang diperlukan kepada pelajar itu. KAD C Sebagai seorang tua yang menghadapi masalah untuk mengisi borang kiriman wang. Contoh: Dua orang rakan anda telah ditahan oleh guru disiplin di pintu masuk ke sekolah anda. di samping itu anda diminta membantu seorang tua untuk mengisi borang kiriman wang. Tentukan watak-watak yang terlibat di kalangan pelajar. anda meminta bantuan daripada seorang pelajar untuk melengkapkan borang tersebut. Main Peranan Main Peranan ialah teknik pengajaran bahasa yang melibatkan gambaran pelajar terhadap situasi dan melakonkan peranan yang diberi berdasarkan situasi tertentu tanpa bantuan skrip. lakonkan situasi tersebut. Pelajar diminta melakonkan peranan yang diberi.KAD B Anda sebagai pelajar ingin membeli setem kenang-kenangan sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang ke -42. d. e. Langkah-langkah 23 . Guru dan pelajar membuat rumusan. Perbincangan Sewaktu perbincangan Perbincangan ialah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan. pelajar-pelajar dikehendaki mengambil bahagian aktif untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka mengenai sesuatu topik. Teknik ini mementingkan interaksi pelajar secara individu atau kumpulan. Langkah-langkah     Sediakan satu situasi sebenar untuk aktiviti main peranan yang dicadangkan.

Pembinaan dan Penggunaan Bahan Sumber Anda telahpun membaca tentang pemilihan dan penghasilan bahan untuk kemahiran mendengar. 3. Baik kita teruskan perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu mengikut aktiviti kemahiran itu sendiri. tidak perlulah lagi kita mengulang memperkatakan proses pemilihan bahan ini. Sila buat rujukan tentang aktiviti-aktiviti kemahiran bertutur yang lain. v. 2. Pilih satu aktiviti pengajaran pembelajaran kemahiran bertutur. laksanakanlah aktiviti berkenaan dalam pengajaran pembelajaran bahasa Melayu dalam bilik darjah dengan menggunakan bahan pengajaran yang sesuai. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Oleh itu. Anda diminta menulis laporan tentang pelaksanaan.      Guru memilih tajuk yang sesuai untuk dibincangkan Bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk perlu disediakan Guru menerangkan prosedur perbincangan Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan memilih ketua serta pencatat bagi setiap kumpulan Pelajar menjalankan perbincangan dan membentangkan hasil perbincangan kumpulan Guru memberi aktiviti dan membuat rumusan Latihan 7 1. 24 . keberkesanan dan kelemahan atau kekangan menggunakan aktiviti tersebut dalam pengajaran pembelajaran kemahiran bertutur yang telah anda laksanakan. Sebenarnya. Kemudian.

potret ataupun grafik kartun. carta.nada. c. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. Contohnya. Oleh itu guru perlulah menyediakan bahan –bahan yang boleh menimbulkan rangsangan kepada murid. pantun.struktur ayat dan ungkapan yang betul. Contohnya adalah seperti dialog. b. 25 . sajak. gambar-gambar bersiri. Aktiviti Memberi Pendapat Bahan-bahan untuk aktiviti memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid.a. Aktiviti Perbualan Untuk melatih murid-murid supaya dapat berbual dan berbicara dengan menggunakan kata. gambar sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri. alat-alat yang boleh digunakan ialah pita rakaman. seni kata lagu. Aktiviti Bercerita merupakan satu aktiviti yang menarik yang membolehkan menyampaikan Bercerita murid-murid menggunakan daya imaginasi yang tinggi serta kreatif semasa cerita melalui kemahiran pertuturan. intonasi. filem dan slaid. petikan rencana/isu semasa daripada akhbar/majalah dan petikan peristiwa dalam cerpen/novel.

aktiviti dan alat bantu mengajar yang 26 . Latihan 8 Anda telah membaca beberapa jenis aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Kesimpulannya. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. rencana kesihatan. berita bencana alam (banjir. Oleh itu. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Berdasarkan gambar ini guru boleh meminta murid mereka bercerita dengan hingga menjadi sebuah cerpen yang menarik. angin puting beliung dan sebagainya). petikan cerpen. anda bolehlah mengubahsuaikannya mengikut keperluan dan Apa yang penting ialah keadaan yang sesuai dengan peringkat pembelajaran pelajar. pantun dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. menggunakan imaginasi sendiri Seperkara lagi. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. tanah runtuh. perlu diingat bahawa bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur sebaik-baiknya terdiri daripada bahan–bahan yang autentik bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. syair. ataupun Contohnya.forum. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung pada sejauh mana deria seseorang itu dilibatkan. kebakaran. bacaan sajak. Sesungguhnya. Contoh penggunaan alat bantu mengajar yang telah dibincangkan tadi merupakan panduan sahaja. bagaimana anda dapat melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti yang menyediakan peluang untuk mereka menggunakan bahasa secara berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur serta memberikan pendapat dengan kreatif dan kritis. Oleh itu.Ini ialah gambar tunggal pemandangan sebuah rumah yang terletak di tebing sebuah sungai.

Nada. leksikal. Aspek Penilaian Kemahiran Bertutur Banyak aspek yang perlu diberi pertimbangan semasa hendak membuat penilaian kemahiran bertutur. Contohnya. Sebutan yang dimaksudkan itu ialah dari segi nada dan intonasi serta jeda dan tekanan. salah satu penilaian yang boleh dilaksanakan ialah dari segi transformasi ayat. Kepantasan bertutur juga perlu wujud dengan gerak anggota seperti mimik muka. gerak mata. tangan dan sebagainya. Aspek leksikal juga tidak kurang pentingnya untuk dinilai oleh seseorang guru bahasa untuk memastikan sama ada nama-nama objek yang dituturkan itu betul atau tidak. Maknanya murid tersebut mestilah boleh menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. kenyaringan dan kelantangan suara harus juga dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Pada aspek tatabahasa pula. Apabila hendak membuat penilaian dalam aspek fonologi kita hendaklah melihat pelajar tersebut boleh menyebut dengan betul dan tepat tentang sesuatu perkataan.sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Penilaian Kemahiran Bertutur a. penilaian pada kecekapan pelajar menuturkan ayat cakap ajuk atau ayat cakap pindah semasa menceritakan atau menyatakan sesuatu perkara dalam aktiviti di dalam kelas. vi. frasa atau ayat yang diminta oleh gurunya atau ayat yang dibina sendiri. 27 . konteks dan aspekaspek bahasa yang lain. tatabahasa. Antaranya ialah aspek fonologi.

Maksud aku bukan haus hendak minum air tetapi kasut aku ini. guru menunjukkan sekeping gambar kepada pelajar dan meminta pelajar menyebut nama objek yang terdapat di dalam gambar tersebut. memilih dan menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat yang hendak diberitahunya itu dengan jelas dan tepat. 28 . tapaknya telah haus. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Contoh: Sekumpulan pengembara telah membuat satu ekspedisi di Hutan Lipur Bukit Hijau. Kalau haus minumlah. Setelah berjalan beberapa kilometer mereka berhenti untuk melepaskan penat. A: B: A: Eh! Eh! Hauslah. Di sini berlaku dialog antara dua orang pengembara. B: Oh ! Aku ingatkan kau dahaga. „halimau‟ .contohnya. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. Dengan itu. Adakah pelajarnya akan menyebut „harimau‟ . Seseorang yang dianggap petah berkata-kata pula ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. „ghimau‟ atau „haghimau‟ ? Di sini guru boleh membuat penilaian aspek leksikal pelajarnya dan mungkin boleh membuat aktiviti susulan untuk membetulkan kesilapan sebutan pelajarnya. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza juga.

Teknik Menilai Kemahiran Bertutur Teknik menilai kemahiran bertutur ini boleh dibahagikan kepada dua jenis mengikut aspek yang hendak diuji. Contoh ayat-ayat di atas merujuk kepada ujaran-ujaran hormat seseorang kepada orang yang dilawan bercakap. b. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Jemputlah makan. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. b. d. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Contoh: a. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Oleh yang demikian. Seseorang itu akan menggunakan leksikon (perbendaharaan kata) tertentu dan berbeza-beza apabila berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan situasi tertentu. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Contohnya. Abang Long. Kemahiran Menyebut Kemahiran Bertutur 29 . Tegasnya. mempersilakan makan. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Boleh pinjamkan saya buku itu. c. Inilah yang disebut makna perkataan mengikut konteks. Demikian juga. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini.Perbualan di atas menunjukkan makna perkataan haus bagi Si A merujuk kepada tapak kasutnya yang menipis manakala makna perkataan haus bagi Si B pula ialah dahaga. marilah main dengan Angah. Silalah masuk.

Kita sedia maklum masalah bagi penutur kedua. Namun. Walau apapun masalah yang timbul. pembelajaran lisan untuk penutur pertama dan kedua. Rumusannya? Pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan melibatkan proses penyampaian dan penerimaan mesej. Mereka belajar bahasa yang asing daripada bahasa ibunda mereka. Sudah tentu dalam proses berkomunikasi itu terdapat banyak halangan dan Contohnhya. Kemudian berikan cara memberi markah bagi penilaian kemahiran bertutur tersebut. Lantas. guru memainkan peranan untuk mengetahui dan memahami konsep kemahiran lisan ini dan mengajar kemahiran itu kepada 30 . pengaruh tertentu mengikut latar penutur. mereka mempunyai segala masalah daripada penggunaan alat artikulasi untuk menyebut dan juga pemahaman untuk mentafsir makna ujaran yang dipertuturkan. Sila buat rujukan tentang cara mengendalikan teknik –teknik itu. Mengajuk atau meniru sebutan yang didengar  Menyebut perkataan yang terdiri daripada pasangan minimal  Membaca kuat        Bertutur mengikut arahan Bertutur berdasarkan gambar Membaca kuat Menceritakan semula cerita/ petikan Membuat penjelasan tentang sesuatu Main peranan Temubual atau temuduga Rujukan dan Latihan 9 Anda telah diterangkan tentang teknik-teknik untuk menilai kemahiran bertutur. penutur bahasa pertama juga menghadapi masalah yang sama disebabkan oleh pengaruh daripada pelbagai dialek daerah. konteks dan judul pertuturan. Ini memerlukan komunikasi yang jelas antara orang yang mendengar dan bertutur itu.

pelajar akan dapat menguasai kemahiran lisan yang terangkum di dalamnya kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik .1 Pengenalan Apakah bacaan? Kebanyakan pengertian yang telah diberi. Adalah diharap dengan menggunakan strategi pengajaran yang kreatif.pelajar melalui aktiviti. bahan yang menarik dan penilaian yang berkesan. Oleh itu. kreatif serta menarik. mari kita baca dan fahami definisi-definisi ini.2 KEMAHIRAN MEMBACA 4. 31 . dan bahan yang sesuai. Tajuk 4. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pula boleh dipastikan dengan mengaplikasikan pelbagai cara dan bentuk penilaian dan pengujian. menyatakan bacaan menekankan aspek-aspek yang khusus seperti kognitif atau pengamatan dan peringkatperingkat bacaan iaitu mod yang berupa bacaan secara nyaring atau secara senyap.2. Pengertian ini tidak mampu memberi gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang apa yang terjadi apabila seseorang itu membaca. fasih dan bermakna mengikut konteks dan wacana.

sudah tentu ini tidak semudah kita fikirkan kerana kita terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri. pelajar) akan membawa tujuan. i. berasaskan pengalaman lalu. seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. proses membaca adalah untuk memahami isi. membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan). penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca. aspek yang ditekan dalam proses membaca ialah aspek kepentingan berfikir. berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. iii. merasai dan membayangkan serta memahami apa yang dibaca. 32 . Akan tetapi. dan iv. Sekarang mari kita kenal pasti inti pati definisi-definisi di atas. seseorang pembaca (contohnya. ii.i. maklumat. Kita boleh rumuskan bahawa. memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Dengan itu. iii. ii. Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya. jangkaan dan pengetahuan serta pengalaman lalu kepada apa yang dibacanya. terdapat dua komponen dalam perlakuan mambaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan-perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca. Dengan itu.

iv. sesebuah perlakuan membaca itu tidak lengkap. bacaan adalah kefahaman. dalam perlakuan membaca itu. Mengaitkan lambang-lambang atau perkataan-perkataan itu dengan lambang atau makna. rakan atau guru. Sekarang bagi tahu cikgu cerita keseluruhan teks itu. Oleh itu." " Kamu sudah baca teks itu. " Adakah kamu faham apa yang telah kamu baca tadi?" " Cuba kamu beritahu apa yang kamu faham daripada teks yang kamu baca itu. mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Sehubungan itu. Proses kefahaman ini juga merangkumi proses mental yang kompleks seperti mengecam perkataan. Maksudnya." Jadi. Cuba menghuraikan atau menjelaskan idea-idea yang didapati kepada diri sendiri. iii. Tegasnya.Untuk menjawab soalan itu kita perlu mengenal pasti perkara yang perlu dilakukan semasa kita membaca. kebolehan untuk mengaitkan dan mengintegrasikan segala aspek tersebut di atas adalah penting bagi menghasilkan sebuah pembacaan dengan kefahaman. tugas-tugas berikut perlu dilakukan oleh pembaca. guru sendiri selalu bertanya kepada pelajarnya setelah mereka selesai membaca sesebuah teks. Dalam sebuah proses membaca. ii. menghubungkaitkan ideaidea dengan perkataan dan pengalaman yang sedia ada. memilih makna yang sesuai. matlamat guru mengajar kemahiran membaca dan memahami ialah supaya 33 . penubuhan generalisasi dan juga penilaian. tanpa kefahaman tentang apa yang dibaca. Mengesan atau mengenal lambang-lambang atau perkataan-perkataan yang dilihat. kita pasti menyentuh kefahaman. Menterjemah makna perkataan itu dengan mengaitkannya kepada apa yang telah sedia ada di dalam minda. Malah perkataan kefahaman ini adalah sinonim dengan perkataan bacaan. apabila kita memperkatakan tentang bacaan. tidak boleh tidak. penyusunan idea-idea. tulisan atau penggunaan lambang-lambang tertentu. Kita telah menyentuh perkataan kefahaman. Demikian juga. apakah kefahaman itu? Kafahaman ialah keupayaan menubuh. Tegasnya. Ini merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. i.

bunyi bahasa bacaan yang betul. Daripada kemahiran ini. kita telah memperkatakan tentang konsep dan pengertian bacaan dan kefahaman atau membaca dan memahami.   Tunjuk cara contoh Bacaan Mekanis/ kuat / nyaring (bersuara)  Bacaan bersuara yang dengan sebutan jelas dan tepat mengikut sistem Melayu.murid dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.  Guru berbincang dan bersoaljawab pelajar dengan isi tentang 34 . Oleh itu.2. sila jelaskan dengan lebih terperinci lagi tujuan –tujuan khusus bagi seseorang itu membaca.2 Jenis Bacaan Sebentar tadi. 4. Cuba and baca dan fahami penyataan di bawah ini. Murid membaca dan guru memantau bacaan murid. Sekarang mari kita fahamkan tentang jenis bacaan itu pula. mereka akan dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Latihan 10 Anda telah mengetahui konsep bacaan dan kefahaman.  Membaca dengan gaya dan intonasi yang betul. Bacaan terbahagi kepada dua jenis iaitu bacaan mekanis atau bersuara dan bacaan mentalis atau senyap. Jenis Bacaan Keterangan Cadangan pengajaran dan pembelajaran   Beri petikan teks yang sesuai Buat latih tubi baca perkataan/ rangkai kata yang sukar.

Begitu juga. Bacaan Mekanis/ Bacaan Kuat Daripada keterangan bacaan mekanis di atas dapat kita simpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. Jadi. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Lantas. Aktiviti pengukuhan- menceritakan semua isi petikan yang dibaca. Oleh yang demikian. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. Bacaan Mentalis/ Bacaan Senyap Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). Bersoal jawab tentang isi petikan. idea/ buah fikiran. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized 35 . fikiran dan perasaan seseorang pengarang.bacaan bagi menguji pemahaman pelajar. dia terlebih dahulu harus menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Ini bermaksud.    Bacaan Mentalis/ akaliah (senyap / kefahaman) Bacaan dalam hati Baca petikan secara tanpa suara. i. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar.  Membaca memahami untuk maklumat/ pelajar bacaan   senyap untuk mengesan maksud. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Dijalankan sebelum atau selepas menguasai bersuara. ii. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya.

pengajaran kedua-kedua jenis bacaan ini juga sudah tentu mempunyai tujuannya masing-masing. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Membaca pantas ini melibatkan pergerakan mata. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. Oleh itu.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. sila senaraikan tujuan guru mengajar pelajarnya membaca secara mekanis dan mentalis ini. sebutan. Begitu juga. Bacaan pantas Membaca pantas adalah satu bentuk kegiatan membaca yang dilakukan dengan kadar kelajuan tertentu dan tujuaannya menjimatkan masa. memilih. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik.3 Teknik Bacaan i. Berdasarkan pengertian dan kepentingan bacaan mekanis dan mentalis ini. dan maju sendiri. Mata bergerak berperingkat-peringkat mengikut urutan 36 . bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. kelajuan membaca itu disesuaikan dengan apa yang dibaca dan tujuan membaca ketika itu. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. Dengan itu. mengapakah anda mengajar jenis-jenis kemahiran membaca ini kepada pelajar anda? Latihan 11 Anda telah tahu bagaimana pelajar membaca secara mekanis dan mentalis. 4. Jadi. Walaubagaimanapun. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari.reading). bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati.2. Bacaan mekanis dan bacaan mentalis ternyata mempunyai ciri-ciri dan cara pengendalian yang berbeza . suara.

baris-baris yang bercetak. Bagi pembaca yang lemah, mata mereka akan berhenti membaca pada tahap-tahap tertentu untuk menyerap perkataan atau berundur ke belakang kepada perkataan yang sebelumnya. Namun, pembaca yang baik akan melakukan perkara yang sama terutama apabila teks itu sangat sukar difahami. Oleh itu pergerakan mata penting dalam

hubungan dengan kelajuan membaca. Dalam keadaan membaca pantas, pergerakan mata boleh mempengaruhi kandungan yang dibaca. Oleh yang demikian, kadar kelajuan membaca itu menentukan maklumat visual yang dapat diperoleh para pelajar dan ini memperlihatkan tahap keupayaan membaca para pelajar.

Membaca pantas hanya berlaku melalui bacaan senyap atau membaca dalam hati. Berbanding dengan bacaan kuat atau bersuara, pelajar sebenarnya menurunkan keupayaan membaca pada kadar kelajuan bercakap. Ini adalah kerana sewaktu membaca kuat, pembaca melibatkan pergerakan bibir dan lain-lain alat pengucapan manusia. Oleh itu, bacaan pantas adalah

bacaan senyap yang melibatkan mental, manakala bacaan kuat pula adalah sebagailatihan bercakap.

Membaca pantas ini terbahagi kepda dua jenis iaitu skimming dan scanning.

Jenis

Keterangan  Membaca secara sekilas pandang.  Mata bergerak dengan cepat, melihat bahan bertulis untuk mendapatkan maklumat denagn semerta.  Tujuan untuk mendapatkan kesan umum daripada sesebuah teks yang dibaca.  Mencari hal-hal yang melibatkan fakta dan informasi tertentu.  Kebaikannya, seseorang itu akan mendapat banyak

Cara pelaksanaan  Pembaca meneliti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, gambar dan diagram, indeks dan sebagainya.  Pembaca mendapatkan pandangan yang baik tentang organisasi teks tersebut.

Skimming

37

maklumat dan fakta dalam satu jangka masa yang singkat.

Scanning

 Membaca secara sepintas lalu.  Disebut juga sebagai bacaan tinjauan.  Tujuan untuk mendapatkan maklumat awal dan gambaran keselruhan tentang teks sebelum menjadi pilihan untuk dibaca.

 

pembaca meneliti bahagiabahagian buku. Pembaca meneliti indeks, daftar kata, judul, bab, rangka kasar buku, bibliografi., kandunga prakata, pendahuluan, sinopsis, abstrak dan sebagainya.

Penerangan di atas tidak menunjukkan perbezaan secara jelas antara skimming dan scanning. Walau bagaimanapun, kita dapat menyimpulkan bahawa skimming adalah membaca secara pantas sesuatu bahan dengan tujuan memahami ide utama atau tema bahan bacaan berkenaan. Dalam kata lain, membaca bertujuan mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu bahan yang dibaca. Manakala, scanning pula adalah pembacaan cepat untuk mendapatkan maklumat yang khusus dan bukan untk mendapat gambaran keseluhan sesuatu bahan bacaan itu. Pembacaan ini boleh melangkau bahagian-bahagian yang kurang penting. Oleh yang demikian, pembacaan cara ini lebih pantas daripada skimming.

38

Latihan 12 Dengan menggunakan pengurusan grafik, sila buat banding beza antara membaca pantas secara skimming dan scanning. Sila bina satu Rancangan Mengajar yang menggunakan skimming dan scanning dalam pengajaran membaca.

ii.

Bacaan Intensif

Definisi  Bacaan yang dilakukan secara teliti.  Melibatkan telaah isi dan bahasa.  Telaah isi melibatkan membaca untuk memahami, membaca kritis dan membaca idea.  Telaah bahasa menumpukan kepada aspek yang menyangkut tentang bahasa.

Tujuan  Untuk membolehkan pelajar dengan baik, betul dari segi sebutan, intonasi, lancar dan tahu menggunakan tanda bacaan denagn baik.  Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus.  Menilai atau mengulas isiisi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca.  Mengesan dan menikmati unsur estetik dalam bahasa.  Mengenal pasti pelbagai laras bahasa  Membuat kesimpulan apa yang dibaca Cara pelaksanaan   

BACAAN INTENSIF

Konsep  Membaca dengan pimpinan guru.  memberi penerangan tentang struktur perkataan yang sukar dan memperkembangan perbendaharaan kata.  Mengkaji ciri-ciri tatabahasa, seperti susunan kata dalam ayat,dan pengertian menurut kamus.  Men gembangkan lagi pengawalan penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan.  Gerak laju dan kelinan latihan adalah dianggap penting.

Pelajar membincangkan bahan bacaan bersama rakan. 39 Pelajar boleh juga merujuk kamus atau buku teks tatabahasa. Aktiviti dalam kelas hendaklah ditukar setiap hari. Contohnya, aktiviti mengkaji perkataan dengan menggunakan imbuhan, latihan mengkaji makna perkataan mengikut

 Mengembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa berbentuk puisi dan prosa. daftar kata. umur.  Melibatkan membaca tinjauan meneliti indeks.  Untuk memahami isi yang penting secara cepat.  Pelajar membaca sebanyak mana bahan yang termampu dengan perasaan puas. ayat dan lain-lain. menemukan hal-hal tertentu dan menemukan bahan daripada perpustakaan. Cara pelaksanaan  Pelajar diberi galakkan membaca seberapa banyak bahan yang diminati.  Mempertingkatkan mutu dan kepantasan membaca. seronok dan terhibur. pengalaman.  Memberi peluang kepada pelajar untuk meluaskan bacaan. bab.  Bahan bacaan harus daripada bahan yang berbeza.  Perlakuan membaca ini di lakukan di luar kelas secara bersendiri tanpa bimbingan guru. sikap serta cita-cita pelajar itu. Bacaan Ekstensif Definisi  Membaca secara luas. 40  Pelajar membuat catatan mengenai bahan-bahan yang dibacanya seperti isi-isi penting dan isi keseluruhan  Lebih baik jika pelajar merekod bahan yang dibacanya beserta .  Bahan bacaan adalah luas sesuai dari segi perbendaharaan kata dan minat. BACAAN EKSTENSIF Konsep  Dilakukan oleh pelajar secara sendiri di lauar kelas dan tanpa bimbingan guru.  Membolehkan pelajar membaca dengan fasih.  Untuk memperkayakan bahasa iaitu perbendaharaan kata. jantina. judul.  Membaca sebanyak teks dalam wakgtu yang singkat.iii.  Memdapat pengetahuan di samping dapat menghiburkan hati.  Membaca dangkal untuk mendapatkan pemahaman luaran dan dilakukan secara santai.  Menambah minat membaca dan membuat rujukan.  Membina daya berfikir secara kreatif dan kritis. kandungan dsb. Tujuan  Membolehkan pelajar membaca secara sendiri.  Membaca sekilas untuk mendapatkan maklumat umum.

4. Antaranya ialah: Nama 1. Sebagai rumusannya dapatlah kita simpulkan bahawa bacaan intensif ialah untuk membaca untuk memperkembangkan kebolehan pelajar meneliti. kebolehan memetik isi-isi penting dan membina minat membaca. memahami isi serta kesesuaian bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Kemudian aplikasikan aktiviti tersebut dalam pengajaran kemahiran membaca di dalam kelas.Anda telah membaca dan memahami persamaan dan perbezaan di antara bacaan intensif dan bacaan ekstensif.4 Aras Kefahaman Terdapat banyak model taksonomi kefahaman bacaan yang menganalisis peringkat kefahaman yang terkandung dalam teks atau bahan yang dibaca. Buat dan catat refleksi anda mengenai pengajaran kemahiran membaca itu. memahami dan mentafsir bahan bacaan dengan tepat. termasuklah mengkaji tatabahasa. sebaliknya bacaan ekstensif adalah dilakukan bersendirian oleh pelajar. Frank Peringkat Kefahaman 1. bacaan ekstensif pula ialah bacaan yang menekankan pengukuhan asas bacaan. Manakala. Latihan 13 Sila bina satu aktiviti pembelajaran membaca yang menggunakan teknik membaca intensif dan ekstensif. menambah kepantasan membaca. Perlu dingat juga bahawa bacaan intensif memerlukan bimbingan guru. pembentukan dan penggunaan perkataan. literal 41 .2. menambahkan kemahiran memahami dan menaakul isi bahan bacaan.

dan lain-lain. siapakah. seseorang guru boleh memilih mana-mana model taksonomi kefahaman bacaan yang difikirkan paling sesuai . Kefahaman peringkat teks diperoleh melalui pelbagai teknik membaca. dan menghasilkan idea atau pandangan baru tentang sesuatu yang telah dibaca dan difahami. Barrett (1972) 3. tepat dan praktis bagi pengajaran dan pengujian kemahiran membaca dan memaham di bilik darjah. 4. dan apakah kemungkinan. 2. Akan tetapi. Ketiga-tiga contoh model di atas adalah berasaskan teori ahli-ahli tentang bacaan dan kefahaman yang sudah tentunya mempunyai kekuatan masing-masing. Tafsiran : Kebolehan membuat interpretasi. mari kita baca dan fahami pula kefahaman pada peringkat teks. 2. jelaskan atau terangkan. pada pendapat anda dan lain-lain.5 Kefahaman Peringkat Teks Setelah mengetahui peringkat kefahaman bacaan yang perlu dilalui oleh pembaca. 5. penilaian kritis 4. nilaikan. di manakah. penilaian kreativiti 1. pandangan. literal penyimpulan pentafsiran penilaian penikmatan 2.2. Antaranya ialah: i. Teknik SQ3R 42 . idea. pentafsiran 3. Literal : Kebolehan memahami maksud yang tersurat. bagaimanakah.Smith (1969) 2. Penyoalan biasanya bermula dengan perkataan seperti mengapakah. Penyolan bermula dengan perkataan seperti bahaskan. apakah kesimpulan. Penyoalan biasanya bermula dengan perkataan seperti apakah. 3. 4. bilakah. bandingkan atau bezakan. ceritakan. Lamberg & Lamb (1980) 1. 3. Kritis/ Kreatif : Kebolehan menilai sesuatu maklumat.

Apakah SQ3R itu? S SURVEY MENINJAU Q QUESTION PENYOALAN SQ3R READ Membaca 3R RECITE Memberi penerangan REVIEW Menyemak 43 . Pelajar dapat membaca secara kendiri bagi memperkukuh kemahiran berfikir . Pengukuhan maklumat dibuat dengan melafaz dan menyemak semula. Ini semua dapat dilakukan dengan memberi penekanan kepada tinjauan dan mendapat maklumat melalui penyoalan.Teknik SQ3R digunakan oleh guru untuk membimbing pelajar bagi meningkatkan kemahiran belajar pelajar.

where (di mana?). gambar rajah dan petunjuk. kata pengantar dan sinopsis. pelajar membina soalan daripada tinjauan yang telah dilakukan. Memilih halaman. pelajar akan menandakan idea utama dan idea sokongan dalam setiap perenggan. d. Aspek ini perlu diteliti kerana ini boleh memberikan gambaran yang lebih jelas yang dapat membantu pelajar untuk memahami teks. Semasa membaca. topik-topik. Soalan boleh dibina dengan menggunakan prinsip 5W 1H iaitu what (apa?). Membaca indeks. Pelajar membaca indeks untuk mengenal pasti istilah-istilah yang sukar. why (mengapa?). 44 . Membaca Pelajar kemudiannya akan membaca dengan teliti. Bahagian ini menunjukkan arah kepada pelajar untuk merujuk bab-bab yang diperlukan. jaringan semantik dan bentuk ilustrasi lain yang boleh memudahkan lagi proses pemahaman dan ingatan. Apakah tujuan SQ3R ini?  Membolehkan pelajar membaca secara kritis. Pelajar boleh meninjau semula semua isi yang telah ditandakan sama ada isi penting atau isi sokongan berserta komen dan pandangan mengenai setiap nota yang telah ditulis itu. Pelajar juga akan mengenal pasti frasa atau ayat yang tidak difahami. Dengan pertanyaan ini pelajar akan tertumpu kepada mencari jawapan bagi soalan-soalan yang dibina. dan bahagian akhir teks untuk melihat struktur ayat sama ada mudah atau terlalu abstrak. Pelajar membaca beberapa halaman pada bab pertama. c. Meneliti susunan jadual. Membaca pendahuluan. Soalan Pada peringkat ini. Dari sini pelajar dapat mengetahui tujuan pengarang menulis. Pelajar juga boleh menggunakan pemetaan minda. 2. b.Apakah yang berlaku pada setiap peringkat bacaan? 1. 5. dan pengetahuan atau pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan kefahaman. a. apendiks. bahagian tengah. Survey Pada peringkat ini pelajar memeriksa teks secara keseluruhan. pelajar bolehlah melakukan langkah terakhir iaitu meninjau semula. Akhir sekali. pelajar akan mengingat kembali soalan-soalan yang dibina dan memastikan semua soalan itu sudah terjawab. e. ilustrasi. Menyemak glosori. when (bila?). 3. 4. who (siapa?) dan how (bagaimana?). Meninjau semula Setelah pelajar berjaya menjalani langkah-langkah sebelum ini. Menyatakan kembali Pelajar menyatakan kembali apa yang telah dibaca dengan menggunakan perkataan sendiri di atas kad nota. Kad nota ini boleh diberi judul dan disusun secara sistematik.

45 . Rujukan dan Latihan 14 1. Dengan menggunakan borang pengurusan grafik. Mengenal pasti perkara-perkara yang telah dipelajari dan perkara-perkara tambahan yang belum diketahu lagi. ii. L What I learned Apa yang saya telah pelajari. sila buat banding beza antara dua teknik ini. W What I want to learn Apa yang saya hendak belajar. 2.   Meninjau perkara-perkara yang telah diketahui tentang bahan tersebut untuk dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman pelajar. Pada pendapat anda. Sila buat rujukan di perpustakaan atau di pusat sumber mengenai teknik SQ3R ini dengan terperinci lagi. KWLH Teknik KWLH ialah satu teknik membaca secara kritis yang memerlukan pelajar meninjau perkara-perkara yang telah diketahui. Apakah KWLH itu? K What I know Apa yang saya tahu tentang perkara yang dibaca. Teknik ini bertujuan menggalakkan pelajar mencari maklumat tambahan daripada pelbagai sumber. H How much I want to know Apa lagi yang saya hendak tahu. yang akan diketahui dan yang telah dipelajari. Teknik ini juga sesuai dilaksanakan untuk bacaan ekstensif dan kritis. 4. Menarik minat pelajar untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui. apakah kelebihan teknik SQ4R berbanding dengan teknik SQ3R. Kemudian dapatkan maklumat mengenai SQ4R 3.

Sila buat rujukan di perpustakaan atau di pusat sumber mengenai teknik KWLH ini dengan terperinci lagi. 2. Guru meminta pelajar mengisi ruangan „W‟ ( apa yang saya ingin tahu) tentang tajuk yang diberi. Guru berbincang dengan pelajar tentang perkara yang telah mereka pelajari dan meinta pelajar mengisi ruangan „H‟ ( bagaimana saya boleh mendapatkan maklumat tambahan) berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. Catatn Nota dan Latihan 15 1. 4. Kemudian sila jawab soalan-soalan ini: a. Sediakan satu bahan pengajaran pembelajaran ( teks bacaan). b. c. 46 . Guru memberi petikan dan meminta pelajar membaca dan mencatat isi-isi penting dalam ruangan „L‟ ( apa yang saya telah pelajari). Sila jalankan pengajaran di dalam bilik darjah menggunakan teks bacaan dan jadual pengurusan grafik KWLH yang telah disediakan. Sediakan jadual pengurusan grafik KWLH. Anda dikehendaki menulis satu refleksi dan laporan tentang keberkesanan teknik KWLH tersebut. Guru berbincang dengan pelajar tentang tajuk dan meminta pelajar mengisi ruanagan „K‟ ( apa yang saya tahu) berkaitan dengan tajuk.Bagimanakah caranya?      Guru menyediakan tajuk dan memberi borang KWLH kepada pelajar. Rujukan. Berikan lima tujuan penting teknik KWLH kepada pelajar. 3.

Membina motivasi dan pengetahuan serta pengalaman sedia ada Memberi panduan pembacaan petikan atau cerita Membaca secara senyap dan nyaring (jika perlu) Membincangkan petikan Memberi atau menjalankan kegiatan lanjutan. 47 . d. buku dan makalah. Selanjutnya. Akhir sekali pembaca mampu untuk membuat resolusi atau keputusan tentang hipotesis tersebut berdasarkan bahan yang dibacanya. Ini adalah kerana membaca merupakan satu proses berfikir yang melibatkan pengalaman pembaca sendiri untuk membuat tanggapan terhadap idea pengarang. Kegiatan Membaca Terarah (KMT)/ Aktiviti Membaca. teknik ini bertujuan untuk membina kebolehan pelajar menjadi pembaca yang kreatif dan analitis. c.iii. Maksudnya. pembaca akan mencari maklumat untuk menjawab hipotesis itu dalam proses pembacaannya. KMT sangat sesuai digunakan untuk pengajaran bacaan secara keseluruhan kelas atau kumpulan kecil. KMT mengandungi lima langkah. b.Berfikir Terarah (AM-BT) Directed Reading Thinking Approach (DRTA) Kegiatan membaca terarah (KMT) adalah sebuah teknik pengajaran bacaan yang digunakan untuk memandu pelajar dalam pembacaan petikan. novel. Tanggapan semula oleh pembaca itu dimulai dengan membuat satu hipotesis yang boleh diuji kebenarannya. Ianya dibentuk khas untuk membantu pelajar membaca bahanbahan pada peringkat yang lebih tinggi daripada tahap bacaan bebas. a. e. Di antara yang berikut adalah langkah-langkah yang terkandung dalam rancangan pengajaran KMT.

Contoh: Tajuk : Sayur-sayuran Langkah Pelaksanaan Langkah 1 a. Jelaskan sifat-sifat sayur tersebut. Guru menanyangkan sebuah klip video yang memperlihatkan pemandangan di sebuah kebun sayur. 48 . Guru boleh juga melukiskan gambarajah untuk menyimpul perbezaannya. Pelajar dikehendaki menyebutkan sifat-sifat sayur yang tumbuh menjalar dan yang tumbuh dengan menggunakan pancang atau para. Langkah 2 Guru menetapkan tujuan membaca iaitu membaca untuk mengenali jenis-jenis dan sifat sayur –sayuran yang terdapat di Malaysia dan tujuan-tujuan pekebun menanamnya. Kemudian guru mengalihkan pandangan pelajar kepada jenisjenis sayur yang tumbuh menjalar.  Perhatian bentuk dan sifat sayur yang tumbuh menjalar. b. Guru mencatatnya di papan hitam. Adakah sayur ini berbeza dengan sayur yang tumbuh menggunakan para/ pancang? c.    Apakah yang kamu faham atau peroleh daripada melihat klip video tadi? Sebutkan nama-nama sayur yang terdapat dalam klip video itu.

Berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan yang telah dinyatakan di atas. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. guru akan menyeneraikan beberapa perkataan sukar atau baru di papan hitam. Selanjutnya. Selepas itu. Langkah 5 Pelajar diminta menjawab soalan-soalan kefahaman yang terdapat pada akhir petikan berdasarkan pengetahuan atau kefahaman mereka. perbincangan keseluruhan kelas dijalankan ke atas kefahaman pelajar tentang perenggan-perenggan yang dibaca. Guru akan membimbing pelajar melakukan aktiviti perbincangan ini. 2.Tiaptiap kumpulan akan meneliti dan membincangkan satu perenggan.Langkah 3 Guru menyuruh pelajar membaca petikan secara senyap untuk membolehkan mereka memahami petikan tersebut dan mendapatkan gambaran tentang perkara yang dibincangkan sebelum ini. Sila buat rujukan lanjut di perpustakaan atau di pusat sumber tentang teknik membaca DRTA . Catatan Nota dan Latihan 16 1. Rujukan. buatlah catatan nota secara terperinci dan huraikan 49 . Pelajar disuruh menerangkan maknanya dengan merujuk kepada petikan. Guru menyuruh pelajar membuat senarai sayur-sayuran tempatan dan sayur yang dibawa dari luar negara untuk perbincangan di kelas esoknya. Kemudian mereka dikehendaki membuat ayat sendiri menggunakan perkataan tersebut. b. d. Mereka boleh merujuk kepada petikan. Bacaan senyap Langkah 4 a.

guru menyoal untuk memastikan pelajar dapat mengingat dan memahami apa yang dibaca. sediakan satu Rancangan Pengajaran kemahiran membaca yang menggunakan teknik membaca DRTA . adalah penting bagi guru mengetahui jenis-jenis soalan yang dapat digunakan iaitu yang berkaitan dengan tujuan soalan-soalan itu dikemukakan kepada pelajarnya. Begitu juga. Umpamanya dia perlu memikirkan isi-isi penting. Dengan kata lain. Justeru itu. Tegasnya. Soalan dan Jawapan Sepertimana yang telah diperkatakan sebelum ini. Berpandukan contoh pengajaran dan pembelajaran yang telah diberikan.langkah-langkah pelaksanaan teknik membaca DRTA itu. seseorang itu perlu berupaya memikirkan apa yang dibaca. Apakah jenis-jenis soalan itu? Soalan Bertumpu Soalan Bercapah Jenis-jenis soalan Soalan Kritis Soalan Kreatif 50 . apabila mengajar bacaan dan kefahaman. Membaca tanpa memahami apa yang dibaca tidak dianggap sebagai sebuah perlakuan membaca. 3. bacaan adalah kefahaman. seseorang guru itu tidak dapat lari daripada mengemukakan soalan yang bersabit dengan petikan kepada pelajarpelajarnya. idea. persoalan dan juga maksud perkataan. guru menyoal dengan tujuan untuk memandu dan merangsangkan mutu pemikiran pelajar. Bagaimanakah seseorang guru dapat mengajar pelajar memikirkan apa yang dibacanya? Di sinilah letaknya peranan soalan dan penyoalan. konsep mahupun rangkai kata yang didapati daripada petikan. iv. Untuk memperoleh kefahaman itu pula.

Sekiranya jawapan yang diterima berbeza daripada apa yang tercatat dalam teks secara langsung. 51 . Kesemuanya mempunyai kelebihan masing-masing untuk mencapai aspek-aspek kemahiran membaca dalam bacaan kuat mahupun bacaan senyap. komen.Bagaimanakah jawapan yang diperlukan? Soalan Bertumpu. Soalan Kreatif Soalan jenis bercapah yang memerlukan seseorang menilai. Bimbingan Menjangka ( Anticipation Guide) dan Teater Pembaca. guru bolehlah memilih teknik yang sesuai dengan tujuan dia mengajar. ramalan dan penilaian terhadap sesuatu perkara atau isu. dan begitu juga dengan hasil pembelajaran aspek kemahiran membaca yang ingin dicapai. perasaan. Soalan jenis ini tidak menuju kepada suatu jawapan yang tepat. Soalan yang hanya memerlukan jawapan yang tepat. Dengan itu. Antaranya ialah QAR. Jenis-jenis Soalan Soalan Bercapah Soalan ini memerlukan seseorang menyatakan pandangan. maka jawapan itu adalah salah. Soalan Kritis Soalan jenis bercapah yang memerlukan seseorang menganalisis. menyusul periksa dan membuat kesimpulan. banyak lagi teknik bacaan yang boleh guru gunakan dalam pengajaran membaca kepada pelajarnya. Tatacerita. Sebenarnya. menyelesaikan masalah dan mencipta.

isi atau mesej yang tidak dinyatakan secara langsung. Dalam proses membuat tafsiran makna ini juga memerlukan murid berupaya untuk mengaitkan apa yang dibaca dengan pengetahuan dan pengalamannya yang lalu. Menubuhkan dan memahami makna perkataan mengikut penggunaan konteks yang berlainan ii. f. Di antara kemahiran pentafsiran adalah seperti yang berikut: i. Catatan Nota dan Latihan 17 1. v. buatlah catatan nota secara terperinci dan huraikan langkah-langkah pelaksanaan teknik membaca tersebut. Kemahiran untuk mentafsirkan makna memerlukan murid memperolehi kebolehan membuat inferen-inferen. vi. 4. penekanan juga perlu diberikan dalam memberikan makna atau maksud yang tersirat – sesuatu idea. Sila buat rujukan lanjut di perpustakaan atau di pusat sumber tentang teknik membaca yang tidak terdapat dalam huraian.Rujukan. Berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan yang telah dinyatakan di atas. iii.2. sediakan satu Rancangan Pengajaran kemahiran membaca yang menggunakan teknik Teater Pembaca . Berpandukan contoh pengajaran dan pembelajaran yang telah diberikan. e. ramalan. Kemahiran Mengesan Penyampaian Maklumat Pentafsiran makna Dalam proses memahami sesuatu bacaan yang dilakukan. tempat dan nada sesuatu yang dibaca Mengenal perhubungan sebab dan akibat 52 . Membuat jangkaan ke atas sikap dan tujuan penulis terhadap penulisannya Membuat jangkaan ke atas peristiwa yang akan berlaku berdasarkan peristiwaperistiwa yang lepas iv.6 1. dedjuksi dan memahami tuuan penulisan bahan yang dibaca. Memberikan idea pokok atau tema yang tidak dinyatakan Membuat inferen-inferen terhadap masa.

Langkah-langkah:    membentuk tujuan pembacaan selaras dengan kehendak soalan atau arahan. menilai petikan berdasarkan isi-isi dan cara penyampaian. orang. Mencara butiran Kebolehan untuk mencari maklumat. Membaca secara sepintas lalu untuk mencari dan mendapatkan makna perkataan-perkataan susah yang terdapat dalam petikan. Antara yang berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu didedahkan dan diajarkan untuk membolehkan murid membuat penilaian: i. peristiwa-peristiwa. memerlukan seseorang murid itu membuat keputusan tentang apa yang dibaca. 53 . analisis dan pertimbangan ke atas pembacaan mereka. fakta-fakta atau isi-isi tertentu yang terdapat dalam petikan atau bahan bacaan.vii. pendapat dan tarikh atau masa. Strategi mencari butiran. Mengenalpasti jenis petikan atau cerita yang dibaca berdasarkan isi-isi dan jalan cerita. Membaca setiap ayat dengan teliti untuk mendapatkan butiran-butiran yang penting. pemikiran yang kritis adalah penting. berupaya menubuhkan standard dan kriteria-kriteria tertentu sebagai asas penilaian membezakan di antara fakta dan pendapat mengenalpasti sama ada petikan itu mempunyai propaganda atau bentuk-bentuk emosi yang lain seperti prasangka iv. dalam proses kefahaman bacaan pada peringkat penilaian. iii. Penilaian makna Kefahaman bacaan pada peringkat ini. Maklumat-maklumat seperti nama tempat. membuat pertimbangan ke atas penggunaan bahasa dan persoalan-persoalan yang diberi v. Murid perlu dapat membuat perbezaan dan persamaan. ii. 2. Oleh itu.

Membentuk idea pokok bagi setiap perenggan yang dibaca. Langkah-langkah:  Membaca petikan secara sepintas lalu bagi mendapatkan gambartan ringkas tentang isi petikan. Stragtegi menentukan idea pokok. Membaca keseluruahan petikan dengan teliti serta memberi perhatian kepada ayat utama dan ayat yang menyimpul untuk mendapatkan gambaran yang ringkas tentang idea pokok petikan. 54 . Memilih butiran-butiran yang dikehendaki bagi menjawab soalan atau mengikut arahan. bentuk sebuah idea pokok yang utama.     Membaca perenggan demi perenggan untuk mendapatkan butiran-butiran. Strategi menentukan urutan cerita. Membentuk gambaran bagi setiap kejadian yang digambarkan oleh ayat-ayat atau perenggan. Kebolehan untuk mengingat dan menentukan maklumat-maklumat. fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam petikan mengikut urutan atau susunan yang tertentu. Menentukan urutan cerita. Langkah-langkah:   Membaca petikan secara sepintas lalu bagi mencari dan mendapatkan maksud keseluruhan petikan dan makna perkataan-perkataan yang susah. isi-isi. isi atau mesej utama yang terdapat dalam sesebuah petikan atau perenggan.   Membaca perenggan demi perenggan dengan memberi penumpuan kepada perkembangan isi atau jalan certia petikan yang terkandung. Berdasarkan idea-idea pokok yang didapati daripada perenggan-perenggan. Menentukan idea pokok Kebolehan untuk menentukan idea. Membuat pertimbangan ke atas idea pokok yang mempunyai butiran-butiran yang hampir sama.

Langkah-langkah:     Membaca sepintas lalu untuk mendapatkan makna perkataan sukar dan gambaran am tentang isi petikan. Langkah-langkah:     Membaca dan memahami petikan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang isi petikan. Menyusun isi-isi atau peristiwa-peristiwa dalam satu urutan yang sesuai dengan idea keseluruhan petikan. Membuat inferen Kebolehan untuk menyatakan idea-idea atau membuat telahan atau tekaan yang tidak terdapat di dalam petikan berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan oleh petikan dan pengalaman-pengalaman yang lalu. Strategi membuat inferen. Membuat inferen berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang dibuat ke atas fakta dan pendapat. Strategi membuat kesimpulan. 55 . Membaca petikan semula. Membaca isi petikan semula untuk menentukan fakta dan pendapat. Membuat penilaian dan pertimbangan ke atas fakta dan pendapat untuk membuat perbezaan. Ia mestilah didasarkan kepada maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan dan yang tidak diterangkan dengan jelas. perenggan demi perenggan untuk mencari dan mencatatkan maklumat atau isi penting. Membuat penilaian ke atas maklumat-maklumat penting yang dicatatkan bagi perenggan-perenggan. Membuat kesimpulan Kebolehan untuk memberi pendapat atau membuat pentafsiran terhadap apa yang dibaca. Membuat kesimpulan berdasarkan maklumat-maklumat penting yang didapati daripada perenggan-perenggan.

bertindak balas dan menilai idea.7 Perancangan Aktiviti Pengajaran Membaca Kita telah akui bahawa perlakuan membaca melibatkan pemikiran tentang perkara yang tersurat. menghubungkan idea-idea. Strategi membuat penilaian.2.   Kegiatan ini dapat dilakukan dengan meneliti isi-isi petikan dan juga menggunakan pengetahuan sedia ada. Kriteria-kriteria yang ditubuhkan boleh didapati dalam dua bentuk iaitu kriteria-kriteria objektif dan subjektif. Membaca sekali lagi untuk menentukan isi-isi atau aspek-aspek yang hendak dibuat pilihan. penilaian dapat ditubuhkan. menyoal. Menubuhkan kriteria-kriteria objektif atau subjektif untuk digunakan bagi membuat pilihan. Dengan itu membaca merupakan proses berterusan yang memperlihatkan interaksi antara pembaca dan penulis serta idea-idea 56 . dan juga mengaplikasi maklumat baru ke dalam situasi baru. Langkah-langkah:     Membaca petikan secara sepintas lalu untuk mendapat makna perkataan susah dan gambaran umum tentang isi petikan.Membuat penilaian Kebolehan untuk membuat penilaian dan mengenalpasti fakta-fakta atau isi-isi yang selaras dengan kriteria-kriteria yang ditubuhkan dan seterusnya membuat penilian berdasarkan butibukti dan keputusan yang diambil. Membaca semula petikan untuk menyesuaikan maklumat dengan kriteria-kriteria penilaian yang ditubuhkan. idea-idea atau bukti-bukti yang berkait supaya dapat membantu dalam membuat penilaian. 4. tersirat. Mendapatkan isi-isi. Berdasarkan daripada langkah di atas.

menggunakan teknik membaca yang ringkas dan menjimatkan masa membaca. terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan sebelum. kewibawaan dan bukti yang disampaikan oleh penulis melalui kenyataannya. mengenal pasti isi-isi penting dan isi-isi sampingan . dan membantu pelajar menyoal dan menilai sumber. Bagaimanakah perancangan itu dilaksanakan? Perancangan aktiviti pengajaran membaca ini dirancang mengikut beberapa fasa seperti. i.penulis. rencana atau antologi. Sebelum Membaca Sebelum sesuatu tugasan membaca teks. Sudah tentu beberapa fungsi pemikiran (kognitif) terlibat dalam masa seseorang itu membaca. semasa dan selepas membaca. menambah kelajuan membaca dengan memperbaiki teknik pemahaman membaca dan mengingati apa yang dibaca. pelajar perlulah menerima. Oleh itu . petikan.    penerangan secara keseluruhan tentang tugasan tersebut. Apakah tujuan mengadakan perancangan aktiviti pengajaran bacaan ini? Perancangan aktiviti pengajaran membaca ini dapat membantu pelajar untuk.      memilih perkara yang hendak dibaca yang sesuai dengan tujuan membaca. penjelasan konsep dan idea baru. Walau bagaimanapun dalam membaca sesuatu teks itu sebenarnya kita tidak perlu membaca semua yang tertulis kerana tidak semua yang tertulis itu penting. Teknik-teknik ini akan membolehkan seseorang membaca dengan cekap. tujuan bacaan itu dijalankan. 57 .

iii. menulis semula teks bacaan.  makna perkataan baru. dan struktur penyusunan tugasan hasil pembacaan bahan yang diberikan. mencatat tindak balas kendiri. ii. kita dapat simpulkan bahawa pengajaran dan pembelajaran membaca boleh dilakukan dengan dua cara. dan menilai sifat dan jenis bukti yang digunakan oleh penulis. memastikan isi-isi penting. menyoal soalan-soalan kritis.2. dia perlu. Semasa Membaca Semasa seseorang pelajar itu membaca jika sekiranya dia ingin mengingati apa yang dibacanya. meramal apa yang akan berlaku.8 Pembinaan Bahan Kemahiran Membaca Setelah membaca dan memahami konsep kemahiran membaca. Selepas membaca Selepas pelajar selesai membaca. dia memerlukan tindak ikut yang tersusun dan bermakna seperti. 4. membina soalan daripada teks. menghubungkan idea-idea.      menjawab soalan pemahaman. pelajar boleh dilatih membaca bersuara dan keduanya mereka boleh dilatih membaca secara 58 . menentukan bagaimanakah idea-idea penting dibina. Pertama. Adalah diharap aktiviti sebelum membaca ini akan dapat menolong pelajar memahami sesuatu teks yang dibaca dengan lebih jelas dan berkesan.          mengenal pasti isi-isi penting. mencatat maklumat baru. dan menghubungkan idea-idea penulis dengan apa yang telah diketahui. mengenal pasti pola pemikiran penulis.

senyap.9 Penilaian Kemahiran Membaca i. di samping proses membaca akan berlaku. 59 .2. fungsi dari komunikasi bahasanya pula adalah untuk menghantar atau menyampaikan mesej atau maklumat kepada sekumpulan pendengar atau penonton. Dengan itu. gaya. tumpuan guru adalah kepada kepantasan dan kefahaman membaca itu sendiri. Bagi latihan membaca secara bersuara perhatian adalah pada unsur-unsur bunyi yang menekankan kepada sebutan. bahan yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran membaca ini juga mestilah yang sesuai dengan jenis latihan yang ingin guru ajarkan iaitu sama ada membaca bersuara atau membaca senyap. nada dan irama dan sebagainya yang bersifat mekanis. Untuk latihan secara senyap pula. Ini sering berlaku dalam situasi yang formal seperti.  seseorang itu berucap dengan mebacakan teks ucapan yang telah disediakan secara bertulis dalam majlis rasmi. Bacaan Bersuara  pita rakaman  rakaman video  kad perkataan  kad ayat  kad cantuman  gambar  bahan bacaan lisan Bahan Kemahiran Membaca Bacaan Senyap  buku teks  akhbar  majalah  rencana  bahan auntentik yang lain 4. Bacaan Lisan Bacaan lisan (oral reading) adalah satu jenis ucapan. intonasi. Dalam bacaan secara lisan atau secara nyaring itu.

fakta dan seumpamanya) dengan jelas./ ?/ !/ “ /”/ dan seumpamanya). seseorang peserta menyampaikan kertas kerja dalam seminar. takut dan seumpamanya) dengan betul. hairan. seseorang itu melafazkan puisi seperti sajak atau syair . Aspek Suara dan Penyebutan      Pada keseluruhannya adakah bacaan murid didengar dengan jelas? Adakah sebutan perkataan betul menurut Bahasa Melayu standard? Adakah murid membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul? Adakah kualiti suaranya menarik? Adakah murid membaca dengan berani tanpa takut atau gentar? b.  Adakah pelajar membaca mengikut maksud teks atau menyampaikan maksud penulis ? Misalnya menyampaikan maklumat (kenyataan. Aspek Kefahaman  Adakah pelajar membaca dengan yakin dan bermakna? (menunjukkan yang dia faham apa yang dibacanya).    pemberita di radio atau televisyen membacakan berita daripada teks berita yang telah disediakan secara bertulis. Yang berikut ialah satu senarai semakan yang boleh digunakna oleh guru sebagai garis panduan memberi markah apabila mendengar seseorang murid membaca secara nyaring./ . berita. Adakah pelajar membaca dengan kadar kelajuan yang sesuai dan cara yang selesa? c.. suka. simpati. sedih. 60 . seseorang setiausaha atau pengerusi mesyuarat melaporkan (membacakan) minit mesyuarat yang telah lalu. a. . dan/atau menyampaikan perasaan penulis (marah. Aspek Kelancaran     Adakah pelajar membaca dengan lancar tanpa tersekat-sekat? Adakah pelajar membaca mengikut jeda atau frasa yang sesuai dan mengikut unit makna / pemikiran yang betul? Adakah pelajar membaca mengikut tanda bacaan dengan betul? (Misalnya.

 Adakah pelajar membaca dengan antonasi. Pada tahap ini. 61 . guru perlu merumuskan keseluruhan tanggapannya terhadap bacaan pelajar secara keseluruhannya. jeda dan unit-unit makna yang betul dan sesuai menurut isi/tema teks yang dibaca?  Adakah pelajar menggunakan tanda bacaan dengan betul dan berkesan? Senarai semakan yang diutarakan seperti di atas merupakan ciri yang terperinci yang boleh membantu guru dalam usaha mendengar dan memberi markah bacaan pelajar. selepas seseorang pelajar membaca. tekanan. permarkahan boleh dilakukan dengan menggunakan skala ukuran global 5 – mata seperti yang berikut. Walau bagaimanapun.

Dia hanya perlu mengenal pasti 62 . intonasi dan jeda. Penilaian Kemahiran Membaca dan Memaham Pada umumnya kemahiran membaca untuk tujuan memaham dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat. Menunjukkan kurang kefahaman terhadap apa-apa yang dibaca. ii. 2(D) Lemah Bacaan yang kurang jelas. Banyak kesalahan sebutan. tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. Sedikit kesilapan. misalnya dia tidak perlu menganalisis atau menilai sesuatu maklumat yang diperolehnya daripada pembacaan. jelas. Sangat mengecewakan kedua-dua pihak (pelajar dan penguji). Penuh keyakinan dan 4(B) Baik Bacaan yang hampir tepat dari segi segala aspek penting. Tidak ada kesalahan sebutan dan intonasi. terdapat beberapa kesalahan sebutan. iaitu peringkat mendapatkan maklumat dan mengingat kembali akan isi-isi yang tersurat di dalam bahan yang dibaca. selesa.Tidak menunjukkan kefahaman terhadap apa-apa yang dibaca.5(A) Cemerlang Bacaan yang tepat. terhenti-henti atau tergagapgagap. Peringkat yang paling rendah ialah peringkat kefahaman “literal”. 3(C) Sederhana Bacaan yang masih jelas. Susah hendak difahami oleh penguji. Pada peringkat ini pembaca tidak perlu menggunakan keupayaan kognitifnya pada peringkat yang lebih tinggi. lancar dan berkesan. intonasi dan jeda. 1(E) Sangat Lemah Bacaan yang tidak jelas.

Begitu juga. seseorang itu mestilah benar-benar 63 . Untuk mengubah kandungan atau maklumat dalam petikan prosa kepada bentuk gambar rajah. dapat memahami akan maksud sesuatu perkataan yang baru diketahuinya. Untuk menilai kemahiran memaham pada peringkat ini. Sebagai contoh. menghuraikan. misalnya daripada bentuk petikan kepada bentuk jadual. kalau bahan yang dibacanya itu menerangkan tentang caracara membuat wau. kalau seseorang itu. Peringkat ini memerlukan daya pemikiran dan daya kefahaman yang lebih tinggi.makna-makna perkataan mengikut konteks dan memahami penyataan-penyataan yang terdapat di dalam bahan yang dibacanya itu dan kemudian menyatakan semula maklumat tersebut dengan tepat untuk membuktikan kefahamannya. soalan-soalan yang berkaitan dengan tugas memberi penjelasan. Satu contoh teknik penilaian yang boleh digunakan untuk mengesan kemahiran ini di kalangan pelajar. Peringkat yang seterusnya ialah peringkat analisis. soalan-soalan yang menghendaki pembaca mengubah suatu bahan yang dibaca atau diteliti kepada satu bentuk yang lain. iaitu satu peringkat di mana seseorang pembaca itu berkeupayaan menganalisis maklumat-maklumat yang dibacanya. Begitu juga. maka ia seharusnya dapat. Peringkat ini merupakan peringkat kefahaman yang lebih tinggi. carta dan graf boeh diajukan. melihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan dan mengkategorikannya mengikut kriteria-kriteria tertentu. melalui pembacaaannya. yang memerlukan pembaca memahami dengan mendalam akan segala maklumat yang terdapat di dalam bahan yang dibacanya dan seterusnya memerlukan kecekapan menggunakan maklumat yang diperolehnya itu dalam konteks yang lain ataupun mencipta sesuatu yang baru berdasarkan keterangan atau maklumat itu tadi. maka si pembaca seharusnya berkemampuan mencipta sebuah wau berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dijelaskan oleh penulis dalam petikan tersebut. menggunakan perkataan di dalam konteks ayat yang lain. bukan setakat memahami secara “literal” akan apa yang dibaca atau setakat mengingat semula isi atau kandungan bahan bacaan. ialah dengan menyuruh mereka menggambarajahkan maklumat-maklumat yang ada di dalam bahan bacaan yang telah mereka baca. menginterpretasi. Peringkat kemahiran bacaan dan kefahaman yang selanjutnya ialah peringkat aplikasi. Peringkat yang kedua ialah peringkat terjemahan. huraian atau interpretasi haruslah dikemukakan. memberi takrif atau mengubah maklumat kepada bentuk lain dan sebagainya. misalnya menganalisis untuk melihat hubungan di antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Peringkat ini memerlukan seseorang pembaca itu menjelaskan.

Begitu juga. Penilaian dan pengujian terhadap kemahiran kefahaman bacaan. 64 . perlu diingat bahawa di antara satu peringkat dengan peringkat yang lainnya. kalau dia menilai bahawa maklumat yang diutarakan oleh penulis adalah tidak tepat. Ini bermakna seseorang itu mestilah berkeupayaan menginterpretasi dengan tepat dan jelas akan setiap penyataan pengarang. Satu lagi peringkat kefahaman bacaan yang memerlukan keupayaan mental yang lebih tinggi ialah kefahaman “inferensi”. pada prinsipnya boleh berdasarkan peringkat-peringkat yang dinyatakan di atas. Satu lagi peringkat kefahaman yang juga memerlukan keupayaan kognitif yang tinggi ialah kefahaman penilaian. Penilaian yang dibuat itu mestilah berdasarkan kriteriakriteria tertentu sebagai ukuran dan penilaian itu mestilah diperkukuhkan dengan mengemukakan bukti-bukti dalaman. terutamanya kefahaman pada peringkat literal. sama ada penyataan-penyataan yang tersurat ataupun yang tersirat. iaitu peringkat di mana seseorang pembaca itu boleh membuat rumusan ataupun kesimpulan terhadap idea-idea yang telah dikemukakan oleh pengarang dalam tulisannya. Walau bagaimanapun. iaitu memberi penilaian terhadap maklumat-maklumat atau idea-idea yang dikemukakan oleh pengarang. kefahaman pada peringkat inferensi memerlukan juga kemahiran-kemahiran kefahaman yang sebelumnya. tidak wujud garis pemisah yang jelas malah sebaliknya wujud pertalian yang kait-mengait. Sebagai contoh. itu. mengesan nada penulisan. daripada bahan tersebut. kalau seseorang pembaca itu memberi penilaian yang cemerlang terhadap penulisan yang dibacanya maka dia mestilah dapat menunjukkan bukti-bukti yang mampu memperkuatkan penilaiannya. Contoh-contoh soalan atau tugasan yang dapat mengesan kefahaman inferensi di kalangan murid ialah soalan yang berkaitan dengan mengesan sikap atau pendirian penulis terhadap isu yang diperkatakannya. Kefahaman pada peringkat penilaian pula memerlukan penguasan terhadap semua peringkat kefahaman yang sebelumnya. peringkat menterjemah dan menganalisis. Kefahaman ini memerlukan pembaca membuat taakulan yang lojik dan tepat terhadap maklumat-maklumat yang dibacanya.memahami maklumat-maklumat itu dan berupaya menganalisis bahagian-bahagiannya sebelum dia mengelompokkan bahagian-bahagian maklumat itu mengikut ciri-ciri tertentunya. maka dia haruslah dapat membutikan ketidaktepatan maklumat tersebut dengan jelas. mengesan idea pokok dan membuat ringkasan terhadap kandungan petikan yang dibacanya itu. Sebagai contoh.

isiisi sampingan. aneka pilihan ataupun memadankan. sama ada yang berbentuk Betul/Salah. memberikan simpulan bahasa atau peribahasa yang sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam petikan dan mengesan implikasi daripada perenggan-perenggan tertentu. memilih tajuk yang sesuai. menentukan bahawa soalan-soalan yang dikemukakan itu adalah semata-mata soalan kefahaman bacaan. Melengkap ayat atau penyataan Selain soalan-soalan objektif. mengenal pasti isi-isi penting atau idea utama. Petikan-petikan yang sesuai panjangnya diberikan kepada pelajar dan soalan-soalan yang disediakan itu mestilah yang hanya berkaitan dengan kandungan petikan sahaja. Di antara aspek-aspek kefahaman yang boleh disoal ialah memberi makna perkataan atau frasa. Beberapa Teknik Menilai Kemahiran Membaca dan Memaham a. iii. Oleh yang demikian. menilai watak (jika sesuai). Untuk melengkapkan penyataan atau ayat yang dikemukakan itu pelajar terpaksa memahami bahan yang dibacanya dan perlu mengisi bahagian yang dikosongkan itu dengan menggunakan ayat-ayat mereka sendiri. dan tidak termuat di dalam petikan itu. secara tidak langsung. Sila buat catatan anda mengenai penilaian ini dengan menggunakan borang pengurusan grafik.Latihan 18 Anda telah membaca secara terperinci mengenai penilaian kemahiran membaca dan memaham. bukan pengetahuan. soalan yang berbentuk melengkapkan ayat atau penyataan berkaitan dengan kandungan petikan juga boleh dikemukakan. Ujian objektif Kemahiran kefahaman bacaan boleh dinilai melalui ujian objektif. 65 . b. Guru hendaklah memastikan bahawa soalansoalan yang dikemukakan tidak berkaitan dengan pengetahuan yang Ini untuk sebenarnya.

penilaian kefahaman bacaan juga boleh dibuat dengan hanya meminta mereka menyenaraikan atau menyatakan semula isi-isi penting. pelajar-pelajar diminta menjelaskan atau menerangkan cerita atau maklumat-maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibacanya dengan menggunakan bahasanya sendiri. dia akan dapat menerangkan semula apa yang dibacanya itu dengan jelas dan tepat. peta. Untuk menyediakan ringkasan bagi sesebuah petikan. 66 . seseorang pelajar itu perlu membaca dan memahami dengan mendalam akan maklumat-maklumat yang terkandung di dalam petikan untuk memilih isi-isi penting dan mengasingkannya dengan isi-isi sampingan. mungkin hanya perlu satu perenggan yang mengandung antara 50-70 patah perkataan dan aras kesukarannnya sesuai dengan tahap penguasaan bahasa dan umur pelajar.pengujian mengikut teknik ini. Penjelasan d. Petikan yang diberikan itu tidak semestinya panjang. c. Menjelaskan atau menerangkan semula Di sini. pelan dan gambar-gambar rajah yang lain. Membuat ringkasan karangan / Merumuskan karangan Membat ringkasan merupakan satu lagi teknik untuk menilai kefahaman bacaan pelajar. Sekiranya pelajar benar-benar faham. mengintergrasikan kemahiran menulis dalam ujian bacaan. Teknik ini bukan sahaja sesuai untuk menguji kefahaman bacaan terhadap petikan tetapi juga penelitian terhadap jadual. boleh dibuat dalam bentuk lisan dan tulisan. Selain menugaskan pelajar membuat ringkasan.

sikap penulis. Menjawab soalan-soalan kefahaman Soalan kefahaman yang dimaksudkan di sini ialah soalan-soalan kefahaman secara gerak balas terbuka. f. e. misalnya menilai pendapat penulis. Soalan-soalan yang dikemukakan itu boleh bersifat soalan-soalan terhadap kefahaman yang tersurat.Bagi latihan merumus karangan pula pelajar ditugaskan mengenal pasti isi tersurat dan tersirat yang didapati di dalam petikan. soalan berkaitan dengan mudah daripada petikan. Soalan juga boleh berbentuk soalan kefahaman yang tersirat. menilai watak atau menilai penulisan itu secara keseluruhan. iaitu yang hanya dapat dijawab dengan menggunakan daya kefahaman yang lebih tinggi. Jawapan bagi soalan-soalan seperti ini tidak dapat dikesan Sebagai contoh. sikap watak-watak dalam cerita. iaitu yang dengan mudah dapat dikesan atau dicari oleh pelajar di dalam petikan (misalnya. membuat rumusan dan yang seumpamanya. dengan kadar kepanjangan yang terhad atau bebas. tarikh dan lain-lain yang memang jelas tertera di dalam petikan). implikasi daripada penyataan pengarang. nama watak. soalan tentang nama tempat. Sebuah petikan cerita yang telah diubah susunan ayat-ayatnya diberikan kepada pelajar-pelajar dan mereka disuruh menyusun semula ayat-ayat tersebut untuk membentuk sebuah 67 . Satu lagi jenis soalan kefahaman yang juga boleh dikemukakan ialah soalan kefahaman yang bersifat penilaian. iaitu soalan-soalan yang memerlukan pelajar menuliskan jawapan dengan menggunakan ayatayat mereka sendiri. mengesan tema petikan. dengan nada penulisan. Menyusun semula Teknik ini sesuai untuk menguji kefahaman bacaan pelajar terhadap petikan berbentuk cerita. Kemudian pelajar diminta membuat rumusan dan kesimpulan mengenai petikan tersebut.

Sudah hampir setengah hari mereka menunggu tetapi Amir tidak muncul juga. Lama benar mereka tidak berjumpa Amir. Contoh: Susun semula ayat-ayat berikut untuk membentuk sebuah petikan cerita yang lengkap. Puan Hasnah mengangguk lemah. kemudian perlu pula mengunakan logik fikirannya untuk menyusun semula ayat-ayat tersebut supaya terbentuk sebuah cerita yang lengkap.petikan cerita yang mengikut urutan peristiwa yang logik. seseorang pelajar itu perlu membaca dan memahami ayat-ayat di dalam petikan.     Kemudian mereka makan bersama.   Semalam Amir telah berjanji untuk bertemu mereka di tepi tasik ini. Hj Ali tidak mampu bersabar lagi. Untuk menyusun semula petikan seperti ini. Semalam Amir telah berjanji untuk bertemu mereka di tepi tasik ini. Susunan ayat-ayat dalam cerita sebenarnya ialah:   Lama benar mereka tidak berjumpa Amir. 68 .

Kemudian mereka makan bersama. Sudah hampir setengah hari mereka menunggu tetapi Amir tidak muncul juga. guru hendaklah memahami. Ujian ini dapat mengasah kemahiran membaca. kerana untuk mengisi tempat-tempat kosong yang disediakan di dalam petikan atau peranggan. Anda telah membaca dan memahami beberapa teknik menilai kemahiran membaca. Setelah mengajar. Ujian Kloz Teknik ujian kloz juga sesuai digunakan untuk menguji kefahaman bacaan. mendiskriminasi dengan pendengaran dan penglihatan yang tajam. Sudah tentu penjelasan dan huraian yang cukup terperinci ini memberi kefahaman yang mendalam kepada anda. Sila aplikasikan salah satu daripada teknik tersebut dalam pengajaran di bilik darjah. menyedari dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dan membantu mereka 69 . kita dapat menyimpulkan bahawa ketangkasan mental pelajar. Puan Hasnah mengangguk lemah. Kesimpulannya? Anda telahpun membaca penerangan tentang kemahiran membaca ini secara teliti. Ini demikian. Sila rujuk dan berbincang dengan guru pembimbing anda.    g. sila dapatkan pandangan daripada guru pembimbing mengenai pengajaran anda itu. keupayaan untuk memaham. pelajar-pelajar perlu memahami teks sedalam-dalamnya dan harus pula berfikir untuk memilih perkataanperkataan yang sesuai dengan konteks. memaham dan berffikir. Justeru. dan minat terhadap bacaan adalah merupakan ciri-ciri dan keadaan yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam kemahiran bacaan tersebut. Dengan demikian. Hj Ali tidak mampu bersabar lagi. Sila buat ulasan anda sendiri mengenai kelebihan dan kelemahan teknik pengujian yang dipilih itu serta kekangan untuk menggunakannya dalam pengajaran anda.

sama ada pembelajaran itu diperoleh melalui pendengaran atau pembacaan. kemahiran lisan dan mendengar adalah kemahiran yang penting sebagai asas penguasaan kemahiran berbahasa sebelum seseorang itu menguasai kemahiran menulis. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Talib (2000). kita tidak boleh menafikan bahawa kefahaman adalah asas pembelajaran. dia perlu menelah perasaan dan idea pengarang melalui pembacaannya. Dalam situasi begini. Seseorang yang telah menguasai kemahiran ini harus dapat mendengar dengan baik. Bhd. 70 . Kuala Lumpur: Utusan Oublication & Distributors Sdn. seseorang itu perlu berinteraksi dengan bahan bertulis. Juriah Long. Dengan kata lain. Pengajaran dan Pengujian Bahasa. dia mampu menjawab dan meneruskan pertuturannya dengan orang yang dilawan bertutur itu dengan lancar. (1990). bahan serta beberapa teknik ujian yang sesuai. Bhd. pembaca seharusnya memahami bahan yang dibacanya itu. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Sememangnya. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Demikianlah juga.mencapai segala objektif program bacaan dengan menggunakan aktiviti. kadang kala. Aziz Abd. Rumusan Modul ini membicarakan dua kemahiran bahasa yang sangat penting iaitu kemahiran lisan yang merangkumi kemahiran mendengar dan bertutur. dan kemahiran membaca. Abd. Justeru. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas. Raminah Hj Sabran dan Sofiah hamid. Kaedah dan Teknik. Dengan itu. Maksudnya. Apabila dia dapat mendengar dengan baik sudah tentu dia dapat membuat tafsiran terhadap pertuturan yang didengar itu dengan tepat . Bacaan Asas Abdul Aziz Talib (1989). perlakuan membaca ini mestilah disertai dengan kefahaman . dia dapat pula menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi pertuturannnya dengan orang lain. Akan tetapi.

Kamarudin Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Abdullah Hassan (1987). Budiman Sdn. Husin dan Siti Hajar Hj Abdul Aziz (1998). Jilid 1 & 2. Institut Bahasa (1994). Noor (1990). Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Siti Hajar Hj Abdul Aziz. Juriah Long dan Noor Ein Mohd. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu.Kamaruddin Hj Husin.Kuala Lumpur: Karya Bistari Raminah Hj Sabran (1991). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemarudin Hj. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya Pada Peringkat Sekolah Rendah. Alat dan Bahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Azaman Wan Chik (1986). Arb‟ie Sujud ( 1997). Abdul Aziz (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Kamaruddin Hj Husin (2001). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pengajian Melayu 1: Ilmu Bahasa Dan Kecekapan Berbahasa. Pedagogi Bahasa ( Perkaedahan). Mengajar Bahasa Malaysia. (1989). Bhd. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia. 71 . Bhd. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia. Husin dan Siti Hajar Hj. Kuala Lumpur: Kumpulan Marohaini Yusoff. Pengajian Melayu 2: Ketrampilan Bahasa. Penguasaan Kemahiran Membaca Kaedah dan Teknik Membaca.

iii. Aplikasikan rancangan pengajaran anda di dalam kelas dan buat refleksi mengenai kelebihan dan kelemahan pengajaran anda. TU TUTORIAL Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan Kemahiran Mendengar dan Bahasa Kemahiran Bertutur serta Kemahiran Bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran Melayu. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Cadangkan cara untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan atau bacaan tersebut. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. Bhd. Koh Boh Boon (1989). 72 . Setelah memahaminya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. iaitu : i. bincangkan perkara-perkara yang berikut.Kamarudin Hj Husin (1991). Pilih strategi pengajaran dan pembelajaran untuk kemahiran lisan atau membaca . Tunjukkan prosedur menggunakan strategi tersebut dalam satu rancangan persediaan mengajar. KBSM dan Model-Model Pengajaran Bahasa. ii.

M. PENASIHAT Munsyi Zainal Abidin b.“Selamat Berjaya” AHLI PANEL PENULISAN MODUL PEMBELAJARAN Bil Nama Kelayakan 1. B.A. PENGERUSI Pn. Rosaini bt. (UKM) – Linguistik B. Hj Kasim Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru.A (Hons) UM Guru Bahasa Melayu 10 Tahun Pensyarah Bahasa Melayu 6 Tahun Munsyi Dewan 7 Tahun 2.A(Hons) UM Linguistik dan Sastera Guru Bahasa Melayu 7 Tahun Pensyarah Pengajian Melayu 19 Tahun 73 . Khalid. Maktab Perguruan Raja Melewar Jalan Sikamat 70400 Seremban Negeri Sembilan DK.

Rancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan.A (Hons) UM Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Guru Bahasa Melayu 3 tahun 08000 Sungai Petani Pensyarah B. Gunakan bahan-bahan multimedia. 74 .3. Masa rehat (panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran). Melayu 22 tahun Kedah Darul Aman. Md. LAMPIRAN 1 KETERANGAN MAKSUD PENGGUNAAN IKON Gunakan pita rakaman audio atau radio. Zain B. AHLI 1 Pn. Rokiyah bt. Dokumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk „soft copy‟.

Senarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. Senarai penerangan makna ba gi sesuatu istilah. Akses bahan pembelajaran dalam bentuk video atau VCD. Rujukan surat khabar. Latihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep. isu-isu penting dengan membuat ulasan.Rujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir. Buatkan ujikaji. Hasilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi. Senarai semak. Panduan kepada pengguna. 75 . Akses CD-Rom untuk bahan-bahan seperti yang dinyatakan dalam modul. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. Buatkan catatan atau nota-nota penting.

Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Satu soalan yang dibentuk untuk membawa pelajar secara beransur-ansur ke isi pelajaran.. Hasilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah dibaca dengan cara lukisan atau lakaran (peta konsep. Itu saja yang perlu anda lakukan. jadual. lukisan).SELAMAT BERJAYA. 76 .... rajah... Sediakan geraf yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas. Fikir mengenai soalan yang diberikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->