P. 1
Kemahiran Lisan Dan Bacaan

Kemahiran Lisan Dan Bacaan

|Views: 376|Likes:

More info:

Published by: Muhammad Faizzudin Othman on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

UNIT 4

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BAHASA

Sinopsis

Unit ini direka bentuk khusus untuk membantu pelajar menguasai ilmu dan kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, dari aspek kemahiran lisan dan bacaan. Semasa meneroka unit ini, pelajar akan dapat mengetahui konsep, jenis dan peringkat kemahiran lisan dan bacaan tersebut. Untuk membolehkan kemahiran lisan dan bacaan ini dikuasai dengan berkesan, pelajar akan mengetahui strategi terutamanya aktiviti-aktiviti pengajaran dan Seterusnya, pelajar juga akan mengenal pasti cara memilih dan

pembelajaran yang sesuai.

menghasilkan bahan untuk mengajar kemahiran tersebut. Akhirnya, pelajar akan dapat membina jenis dan bentuk penilaian bagi aktiviti kemahiran lisan dan bacaan.

Hasil pembelajaran

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1. 2. 3. 4.

menjelaskan konsep kemahiran lisan dan bacaan ; mengenal pasti jenis-jenis kemahiran lisan dan bacaan; menyatakan peringkat-peringkat penguasaan kemahiran lisandan bacaan; menerang dan mengaplikasikan beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan dan bacaan;

5.

membina dan menggunakan

bahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran

kemahiran lisan dan bacaan ; dan 6. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran lisan dan bacaan.

1

Tajuk 4.1

KEMAHIRAN LISAN

Pengenalan Apabila kita menyebut lisan kita akan tergambar dua orang atau lebih sedang bertutur, berinteraksi mahupun berkomunikasi. Walau apapun perkataan atau istilah yang digunakan namun perlakuan yang terlibat ialah mereka menerima mesej dan menghasilkan maklumat berdasarkan mesej yang diterima itu tadi. Dengan itu, kemahiran lisan melibatkan dua komponen lain yang sama penting iaitu

kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar ialah kemahiran yang melibatkan aktiviti penerimaan mesej atau

maklumat dan kemahiran bertutur pula merupakan kemahiran yang melibatkan aktiviti penghasilan maklumat. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya itu dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik itu pula dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kesimpulannya, jika seseorang itu boleh memahami dan memproses maklumat yang didengari serta boleh pula bertutur dengan lancar, pastinya dia dapat mengembangkan daya pemikiran dan pengertiannya terhadap sesuatu perkara atau situasi komunikasi yang dialaminya ketika itu.

2

4.1.1

Kemahiran Mendengar

i.

Pengenalan Dalam proses pemerolehan bahasa kita terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai

bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Dengan itu kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali. kepada kita. Persekitaran inilah yang menjadi model

Jika model itu merupakan model yang baik iaitu mereka yang menggunakan Jika

bahasa yang baik (yang standard), maka keadaan ini akan menguntungkan kita. sebaliknya, kita akan rugi kerana memperoleh contoh dan meniru model yang salah.

Pegang kucing itu baik-baik, ya !

Situasi 1

Pegang atau pelukkah, mak?

situasi 2

Situasi 1 dan situasi 2 di atas menunjukkan proses mendengar berdasarkan dua model. Dalam situasi 1 si ibu telah menggunakan perkataan pegang untuk memberi maksud perlakuan

anaknya. Manakala dalam situasi 2 anak bertanya semula kepastian perlakuannya sama ada bermaksud pegang atau peluk. Jika mengikut kedua-dua gambar di atas, perkataan peluk adalah lebih tepat. Inilah yang dimaksudkan model baik dan model kurang baik. pastinyalah model baik adalah penting dalam proses mendengar dan meniru ini. Sudah

ii.

Jenis Kemahiran Mendengar
3

Pelajar-pelajarnya berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang dikatakan oleh gurunya.Penyataan di atas menyatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. Apakah yang terjadi dalam proses mendengar itu? Ketika mendengar seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. Mendengar Pasif Situasi 1 menunjukkan guru menerangkan nama sejenis pokok dengan menggunakan istilah saintifiknya. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya. Pokok ini bernama „Vanda Diana‟. Murid mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. Eh. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan proses memaham. Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang itu membuat tindakan. Ha? ! Situasi 1 a. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. apakah yang berlaku dalam proses mendengar ini? Inilah yang dinamakan mendengar pasif. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. kenapa senyap saja ni! !!!! ???? . Jadi. 4 .

mendengar aktif. Terdapat dua peringkat kemahiran mendengar yang mempunyai aras rendah dan aras tinggi. kita tidak dapat lari daripada sesuatu keadaan yang berlaku secara berperingkat dan mengikut aras-aras tertentu. iii.Ini pokok orkid atau anggerik. Begitulah juga dengan proses kemahiran mendengar ini. mendengar aktif melibatkan komunikasi dua hala. Inilah yang dikatakan Maksudnya. pelajar memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar. hijau. Mendengar Aktif Mengapa pelajar-pelajar di dalam situasi 2 di atas menjawab penyataan gurunya? Sebab pelajar-pelajar itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya itu. Oleh itu. Situasi 2 b. Saya tahu. jingga . putih dan lain-lain. Bunga orkid ada warna biru. Peringkat Kemahiran Mendengar dan Memahami Apabila kita berkata tentang proses. lagi Pokok orkid? Ibu saya suka tanam pokok orkid. 5 .

Kemudian cuba huraikan perbezaan kemahiran mendengar mengikut aras-aras tersebut.      Aras Rendah Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci Mengenal maklumat khusus Mengesan urutan Mengenal sebab dan akibat Mengenal perhubungan orang-orang yang berinteraksi Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap   Aras Tinggi      Mengenal isi-isi penting Mengenal peranan dan perhubungan yang bercakap Mentafsirkan maksud orang yang bercakap Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan Mentafsirkan tujuan penutur menggunakan pelbagai bentuk struktur nahu Latihan 1 Sila baca dan fahami kemahiran mendengar mengikut peringkat aras rendah dan aras tinggi. 6 .

Membuat rumusan  Membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang telah dianalisis. Aktiviti Kemahiran Mendengar Anda telah mengetahui jenis dan peringkat kemahiran mendengar. cara itu dimaksudkan sebagai aktiviti.  Mengecam pelbagai jenis nada. Membuat inferens sebab-sebab Misalnya. pembelajaran.  Mendengar serta lakonan sikap atau penutur drama daripada yang Mengenal dan mengecam diperdengarkan. wawancara. intonasi. rakaman perbualan.iv. cerita dan berita. bagaimanakah anda dapat mengajar pelajar-pelajar anda menguasai kemahiran mendengar secara berkesan? Sudah tentulah dengan menggunakan sesuatu cara.  Mengenal pasti erti kata-kata.  Perbualan melalui telefon. kejadian sesuatu jelaskan sebab-sebab terjadinya tanah runtuh? Menganalisis maklumat  Mencari makna perkataan berdasarkan konteks dengan merujuk kamus. gaya pengucapan perbualan. Membuat penilaian  Memberi sesuatu pandangan perkara atau yang pendapat didengar tentang atau dibincangkan. Sekarang bagaimanakah pula anda dapat menguasai kemahiran mendengar itu? Ataupun. 7 .  Menerangkan perkara.  Mengecam sebutan baku dan tidak baku dan bunyi kata. Apakah aktiviti yang dapat membantu pelajar menguasai kemahiran mendengar itu? Dalam konteks pengajaran dan Antara aktiviti-aktivitinya adalah seperti yang terkandung di dalam jadual di bawah: Kemahiran Cadangan Aktiviti  Mengenal dan mengecam jenis-jenis bunyi.

idea. menggunakan dan menilai. isyarat (gestures). tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan pelajar dengan berkesan. 8 Memilih .. mengolah. membina. Mana mungkin pelajar hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. suara. Di samping pengajaran guru. memilih. Pembinaan dan Penggunaan Bahan untuk Kemahiran Mendengar Kita sedia maklum bahawa untuk menarik penumpuan dan minat pelajar-pelajar untuk mendengar. umpamanya proses tersebut sebelum ia digunakan. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. pelajar dengan pelajar serta pelajar dengan bahan. sebaiknya. pilihlah 3 daripada aktiviti itu dan catatkan langkah-langkah menjalankan aktiviti itu bagi mengajar kemahiran mendengar tersebut. guru hendaklah memproses bahan-bahan Beberapa langkah boleh digunakan. Kemudian. Dengan itu. sikap dan nilai antara pelajar dengan guru. papan tulis dan papan kapur sahaja. situasi pembelajaran itu mestilah menarik juga. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria pelajar dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan. v. jauh dan kabur. Kenapa tidaknya? Sebab. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Rujukan & Latihan 2 Sila buat rujukan lanjut tentang aktiviti-aktiviti kemahiran mendengar yang sesuai berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah. pandangan. pelajar hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. Ini bermaksud.

a) Klasifikasi Alat dan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu 9 . Oleh itu. pengolahan. sila buat catatan tentang prinsip pemilihan. pembinaan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dengan terperinci lagi.Menilai Objektif Pengajaran Dan pembelajaran Mengolah Mengguna Membina Rajah 1: Proses pembinaan bahan Rujukan Anda telah melihat rajah 1 iaitu proses pembinaan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

( Pandang dan Dengar) 6. kata filem. sedutan teks. pita rakaman video adalah lebih berkesan. Slaid. carta. berita. Seperti (ii) dan (iii) Seperti (i) dan (ii) Jadual 1 : Klasifikasi alat dan bahan pengajaran b. graf. perbincangan teks. dan sedutan rencana. gambar kunci/ penunjuk. intonasi dan gaya pengucapan. pembinaan. Komputer 8. Audio Jenis alat Radio. sekarang mari kita tumpukan khas kepada bahan bantu mengajar untuk kemahiran mendengar sahaja. penggunaan dan penilaian bahan pengajaran bahasa Melayu. Audio dan Bahan Bercetak Bentuk bahan Petikan bunyi haiwan. ayat. dll. Seperti (i) dan (iii) filem Kumpulan rakan sebaya. piring hitam 2. dan nyanyian. penjelasan konsep. ayat kunci. situasi sesuatu tempat Disket dan hasil cetakan komputer Kedua-dua bahan dan alat (i) dan (ii) Perbincangan dialog.Bahan 1. novel. Di atas tadi telah ditunjukkan klasifikasi alat dan bahan mengajar bahasa Melayu. pengolahan. pantun. Bahan bantu mengajar yang paling kerap digunakan bagi melatih kemahiran mendengar ialah pita rakaman. 10 . Pita rakaman amat berkesan dalam latihan kemahiran mendengar kerana guru dapat memainkan semula bahagian-bahagian tertentu pada sesuatu rakaman sekiranya didapati perlu. kit Sedutan sajak. lut sinar dan OHP.V dan rakaman video. Namun. Bahan bercetak 3. T. suasana. petikan cerita. senikata nyanyian.. Objek Fizikal 5. Kad.cerpen. Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Mendengar Setelah anda faham tentang prinsip pemilihan. Manusia dan Alam Sekeliling 7. peta. Audia dan Visual 7. model Kosa kata. nada. Ilustrasi. pita rakaman (audio). Rakaman yang dimainkan semula kepada pelajar-pelajar itu dapat didengar tanpa apa-apa perubahan terhadap sebutan. Daripada senarai bahan-bahan tersebut kita boleh ambil beberapa bahan dan alat yang sesuai untuk pengajaran kemahiran mendengar. 5. Benda sebenar. filem lajur. Visual 4.

Melalui pita rakaman video ini. poster. carta dan kad-kad imbasan dapat digunakan juga untuk membantu pelajar-pelajar memahami bahan yang diperdengar. Oleh itu. terangkan dan huraikan cara penggunaan bahan itu dalam aktiviti pengajaran kemahiran mendengar. Di samping itu. Begitu juga. Latihan 3 Anda telah mengetahui beberapa jenis bahan bantu mengajar kemahiran mendengar. Dia tidak dapat mengawal kereta………. rajah. pelajar bukan sahaja dapat mendengar sebutan. bahan bantu mengajar seperti gambar. 11 .pemandu itu menjadi panik. Tangannya menggeletar.. nada intonasi dan gaya pengucapan tetapi mereka juga dapat melihat gerak-geri mimik muka orang yang bertutur. ilustrasi. ……. bahan ini boleh menjadi alat yang dapat menggerakkan pelajar untuk sedia mendengar bahan rakaman. Unsur-unsur bahasa dan unsur-unsur paralinguistik yang didengar dan unsur-unsur bukan linguistik yang dapat dilihat melalui pita rakaman video akan memudahkan pendengaran dan pemahaman pelajar.

mengenal pasti jenis-jenis ayat berdasarkan intonasi yang berlainan. ialah penilaian terhadap keupayaan mendengar dan mendiskriminasikan komponen-komponen linguistik. Ini bermaksud guru menguji kemampuan pelajar menguasai kemahiran mendengar dan memahami serta menginterpretasi sesuatu wacana yang diperdengarkan kepada mereka. b) Bilakah penilaian kemahiran mendengar perlu dilakukan? Penilaian kemahiran mendengar seringkali dilakukan secara tidak formal ketika pelajarpelajar melakukan aktiviti-aktiviti lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.. Kedua. Teratak buruk???? Jemputlah datang ke teratak buruk saya…. Pengujian terhadap kemahiran mendengar ini memerlukan pelajar mengenal pasti makna-makna perkataan mengikut konteks. Penilaian Kemahiran Mendengar a) Kenapakah kita perlu menilai kemahiran mendengar? Sebabnya adalah untuk mengetahui adakah pelajar-pelajar kita sudah menguasai atau belum kemahiran mendengar yang kita ajarkan. Walaupun aktiviti lisan itu dilakukan serentak dengan kemahiran bertutur tetapi fokusnya adalah penilaian terhadap kemahiran mendengarnya.vi. dan mengenal pasti morfofonem tertentu yang hadir hasil daripada berlakunya proses pengimbuhan. ialah penilaian terhadap kemahiran mendengar bagi tujuan-tujuan komunikasi. Penilaian terhadap kemahiran mendengar dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama. 12 Tuan suruh awak teruskan projek ini…tapi…. sebenarnya . mengasingkan perkataan mengikut golongan.

    ujian mendengar petikan ujian mendengar perenggan ujian imlak Ujian mendengar menggunakan gambar c) Apakah instrumen yang kita gunakan untuk menilai kemahiran mendengar? Sebenarnya ada pelbagai instrumen yang boleh kita gunakan untuk menguji atau menilai kemahiran mendengar pelajar kita. Apalah dia ni….Iyakah? Terima kasih awak bagi kepercayaan kepada saya….tak fahamkah aku tak nak bagi dia projek ni… Kita dapat rumuskan penyataan dia atas ke dalam empat teknik menguji kemahiran mendengar iaitu. antaranya ialah pemerhatian dan latihan amali. 13 .

satu daripada komponen kemahiran lisan. seseorang individu itu bukan sahaja menggunakan alat pendengarannya. merupakan kemahiran asas untuk menguasai kemahiran selanjutnya iaitu kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar adalah: 1.Latihan 4 Sila huraikan cara-cara melaksanakan empat teknik menguji kemahiran mendengar dan aplikasikannya dalam pengajaran anda di dalam bilik darjah. 3. pengajaran yang melalui dua peringkat yang berdasarkan kesukaran tugasan atau fungsi mendengar itu. 4. Mendengar merupakan proses yang kompleks kerana dalam proses mendengar. 2. menguji kemampuan dan kecekapan mendengar. membaca dan menulis. tetapi individu 14 . Sudahkah anda faham tentang kemahiran mendengar? Mari kita ingat semula penyataan penting tentang kemahiran mendengar ini. kemahiran mendengar itu merupakan komponen kemahiran lisan yang tidak boleh diabaikan oleh guruguru bahasa. Rumusan. Seperti kata Juriah Long ( Perkedahan Pengajaran Bahasa Malaysia: 1990). 5. dan 6. mempunyai proses yang melibatkan dua aras penting. diajar secara serentak dengan kemahiran bertutur.

4. Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan juga dapat membantu guru dalam latihan-latihan mendengar tersebut Rujukan Penerangan di atas boleh dikembang dan diperincikan lagi. Oleh itu. pelajar-pelajar perlu dilatih melalui beberapa aktiviti pembelajaran yang berkesan supaya mereka dapat mendengar dengan baik.1.tersebut juga perlu menggunakan otaknya untuk mentafsirkan perkataan-perkataan atau ayatayat bahasa yang didengarinya dan kemudian memberi gerak balas terhadap sebutan bahasa tersebut.2 Kemahiran Bertutur i. sila layari laman web untuk mendapat maklumat tambahan. katanya lagi. Pengenalan 15 . Oleh itu.

Doktor tersebut memberi ceramah tanpa menerima respons yang spontan daripada pihak pendengar. pendapat. pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran bercakap dengan tenang. Pertuturan Sehala Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan pertuturan sehala? Pertuturan sehala bolehlah ditakrifkan sebagai penyampaian mesej yang tidak menerima sebarang maklum balas secara spontan. tuan-tuan dan puanpuan. dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Rajah 2 ini menerangkan dengan lebih terperinci tentang definisi. Hari ini saya akan memberi ceramah tentang cara penjagaan bayi yang betul. dalam gaya (nada. 16 . perasaan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Gambar ini menerangkan seorang doktor sedang memberi ceramah kepada golongan ibu dan bapa tentang penjagaan bayi yang betul. ciri-ciri dan jenis-jenis aktiviti pertuturan sehala. intonasi dan tekanan) yang betul. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan. Jenis Pertuturan a. Kesimpulannya.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat. ii. Sekarang cuba anda lihat pula rajah 2 di bawah. Selamat pagi. Inilah yang dinamakan pertuturan sehala. Maksudnya. situasi ceramah itu memerlukan hadirin mendengar sahaja apa yang disyarahkan oleh doktor tersebut.

17 .Definisi: Pengirim menyampaikan mesej manakala penerima tidak memberi sebarang maklum balas secara spontan Sehala Ciri-ciri: -Penyampai aktif -Penerima pasif -Tiada maklum balas spontan -Bahasa jelas dan sesuai -Keberkesanan komunikasi bergantung kepada penyampai Jenis-jenis Aktiviti Taklimat Pengumuman Pengucapan Awam Memberi arahan/panduan Pengacaraan Majlis -Khalayak besar Rajah 2: Pertuturan Sehala b. Apa yang terjadi ialah satu pihak menyampaikan maklumat dan satu pihak lagi menerima dan memberi respons kepada pihak penyampai tadi. Komunikasi ini berlaku secara spontan dalam satu masa dan di tempat yang serupa. Pertuturan Dua Hala Pertuturan dua hala pula boleh berlaku dalam pelbagai situasi.

Ciri-ciri itu itu akan dapat dilihat dalam contoh-contoh aktiviti yang diberikan. Rajah 3 ini menjelaskan lagi definisi pertuturan dua hala dengan ciri-cirinya.Ini huruf apa? Huruf „t‟ Apakah yang anda faham dengan gambar di atas? Gambar di atas menerangkan bahawa dua orang sedang berdialog tentang tajuk yang sama. Perhatikan pula rajah 3 bawah ini. Definisi: Ciri-ciri: 18 . Inilah yang di namakan komunikasi dua hala. di tempat yang serupa dan dalam suasana yang sama.

iii. maka sudah tentulah 19 .Pengirim dan penerima berinteraksi. Catatkan kelebihan dan kelemahan bertutur yang dilakukan oleh pelajar anda dan berikan sebab-sebab berlaku demikian. Jenis-jenis Aktiviti Dialog Forum Wawancara/temu bual Perbincangan Perbahasan Mesyuarat Rajah 3: Pertuturan Dua Hala Latihan 5 Laksanakan satu daripada contoh aktiviti bertutur dua hala ini dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur kepada pelajar anda. Dua Hala Penyampai dan penerima saling biasanya bersemuka. Ada maklum balas spontan. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dalam pelbagai situasi perhubungan di sekolah dan dalam masyarakat.

pandangan. Dengan itu. sila fikir dan senaraikan faktorfaktor yang boleh mempengaruhi penguasaan kemahiran bertutur itu.  Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.  Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat. terdapat juga pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan 20 .peringkat.  Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu  Memberi respons peribadi tentang karya sastera Peringkat Tinggi Latihan 6 Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . iv. Sepertimana teknik.kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. ramalan. Dengan itu. dan justifikasi seperti. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh direalisasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. mari kita lihat peringkat-peringkat kemahiran bertutur iaitu peringkat pertuturan rendah dan peringkat pertuturan tinggi.  Mengemukakan pendapat/cadangan yang bernas dalam perbincangan. Peringkat Rendah Pertuturan untuk membuat analisis atau inferens.

Memberi Pendapat Aktiviti memberi pendapat membolehkan pelajar mencetuskan. 21 Betul. Azam sudah habiskan kerja rumahkah? Dua situasi perbualan di atas menunjukkan tatacara berbual yang baik dan santun. Jadi kita jangan guna perisa tiruan air limau. Selain daripada itu pertuturan itu juga boleh menyampaikan maksud yang tersurat atau tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan kepadanya. apabila memperkatakan tentang kesan perisa yang digunakan dalam makanan terhadap kesihatan. Contoh: Kek yang emak buat ini sungguh sedap. pelajar boleh melanjutkan pandangannya seperti memberikan akibat. a. Nanti adik ambil. Dengan itu. tolong ambilkan abang buku cerita itu! Baik abang. orang yang bertutur mestilah tahu menggunakan kata-kata. Sudah tentu emak masukkan air perahan buah limau Sunkist. tujuan atau sebabmusabab. intonasi dan nada. untuk memastikan perbualan itu menggunakan pertuturan yang baik.semasa mengajar kemahiran bertutur ini. Azam: Azmi : Adik. Modul ini hanya menerangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Rasanya tidak sedap dan . boleh saya pergi bermain bola di padang? Boleh. Pelajar boleh mengaitkan pengalaman dan pemerhatian sendiri untuk menyokong pandangan. Perbualan ini menunjukkan dua cara yang berlainan mengikut intonasi dan kata sapaan kata ganti nama diri yang digunakan oleh orang yang berbual. ayat dan ungkapan yang sesuai dan betul semasa berhubung dengan orang lain dalam kehidupan hariannya. b. menghuraikan dan mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan. Azam: Emak : Emak. ayat dan intonasi yang sesuai dengan konteks dan latar orang yang dilawan bertutur itu. Misalnya. Perbualan Aktiviti perbualan dijalankan untuk melatih pelajar berbicara dengan menggunakan kata. Tapi.

Langkah-langkah     Pelajar diberikan kad peranan berdasarkan situasi tertentu Pelajar melakonkan peranan secara individu ataupun secara kumpulan berdasarkan arahan dalam kad peranan Guru dan pelajar membuat rumusan tentang peranan yang telah dimainkan Guru memberi aktiviti susulan Contoh Di Kaunter Pejabat Pos KAD A Anda sebagai kerani pos sedang melayan pelanggan di kaunter dengan mesra. 22 . Para pelajar perlu membayangkan keadaan tersebut terlebih dahulu sebelum melakonkannya dalam situasi tiruan berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan.c. Simulasi Teknik simulasi ialah teknik yang memerlukan keadaan atau situasi sosial yang sebenar.

Perbincangan Sewaktu perbincangan Perbincangan ialah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan. KAD C Sebagai seorang tua yang menghadapi masalah untuk mengisi borang kiriman wang. d. Langkah-langkah 23 . di samping itu anda diminta membantu seorang tua untuk mengisi borang kiriman wang. Dengan menggunakan teknik main peranan. Tentukan watak-watak yang terlibat di kalangan pelajar. Anda dikehendaki menyatakan butiran yang diperlukan kepada pelajar itu. e. Teknik ini mementingkan interaksi pelajar secara individu atau kumpulan. pelajar-pelajar dikehendaki mengambil bahagian aktif untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka mengenai sesuatu topik.KAD B Anda sebagai pelajar ingin membeli setem kenang-kenangan sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang ke -42. Langkah-langkah     Sediakan satu situasi sebenar untuk aktiviti main peranan yang dicadangkan. Guru dan pelajar membuat rumusan. Main Peranan Main Peranan ialah teknik pengajaran bahasa yang melibatkan gambaran pelajar terhadap situasi dan melakonkan peranan yang diberi berdasarkan situasi tertentu tanpa bantuan skrip. Anda ingin mendapat kepastian sama ada setem itu masih ada lagi atau sudah kehabisan stok. Pelajar diminta melakonkan peranan yang diberi. Contoh: Dua orang rakan anda telah ditahan oleh guru disiplin di pintu masuk ke sekolah anda. dijalankan. anda meminta bantuan daripada seorang pelajar untuk melengkapkan borang tersebut. lakonkan situasi tersebut.

2. tidak perlulah lagi kita mengulang memperkatakan proses pemilihan bahan ini. 3. Kemudian. Anda diminta menulis laporan tentang pelaksanaan. Pembinaan dan Penggunaan Bahan Sumber Anda telahpun membaca tentang pemilihan dan penghasilan bahan untuk kemahiran mendengar. Sebenarnya. Pilih satu aktiviti pengajaran pembelajaran kemahiran bertutur. Sila buat rujukan tentang aktiviti-aktiviti kemahiran bertutur yang lain. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. keberkesanan dan kelemahan atau kekangan menggunakan aktiviti tersebut dalam pengajaran pembelajaran kemahiran bertutur yang telah anda laksanakan. Baik kita teruskan perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu mengikut aktiviti kemahiran itu sendiri.      Guru memilih tajuk yang sesuai untuk dibincangkan Bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk perlu disediakan Guru menerangkan prosedur perbincangan Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan memilih ketua serta pencatat bagi setiap kumpulan Pelajar menjalankan perbincangan dan membentangkan hasil perbincangan kumpulan Guru memberi aktiviti dan membuat rumusan Latihan 7 1. Oleh itu. laksanakanlah aktiviti berkenaan dalam pengajaran pembelajaran bahasa Melayu dalam bilik darjah dengan menggunakan bahan pengajaran yang sesuai. v. 24 .

Contohnya adalah seperti dialog. gambar-gambar bersiri. Aktiviti Memberi Pendapat Bahan-bahan untuk aktiviti memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar.a. intonasi. filem dan slaid. petikan rencana/isu semasa daripada akhbar/majalah dan petikan peristiwa dalam cerpen/novel. Aktiviti Bercerita merupakan satu aktiviti yang menarik yang membolehkan menyampaikan Bercerita murid-murid menggunakan daya imaginasi yang tinggi serta kreatif semasa cerita melalui kemahiran pertuturan. potret ataupun grafik kartun. gambar sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri.nada. Contohnya. Oleh itu guru perlulah menyediakan bahan –bahan yang boleh menimbulkan rangsangan kepada murid. Aktiviti Perbualan Untuk melatih murid-murid supaya dapat berbual dan berbicara dengan menggunakan kata. carta. alat-alat yang boleh digunakan ialah pita rakaman. b. sajak.struktur ayat dan ungkapan yang betul. c. pantun. 25 . seni kata lagu.

Contoh penggunaan alat bantu mengajar yang telah dibincangkan tadi merupakan panduan sahaja. angin puting beliung dan sebagainya). Oleh itu. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Kesimpulannya. bacaan sajak. aktiviti dan alat bantu mengajar yang 26 . rencana kesihatan. bagaimana anda dapat melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti yang menyediakan peluang untuk mereka menggunakan bahasa secara berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur serta memberikan pendapat dengan kreatif dan kritis. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung pada sejauh mana deria seseorang itu dilibatkan. Latihan 8 Anda telah membaca beberapa jenis aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. pantun dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. perlu diingat bahawa bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur sebaik-baiknya terdiri daripada bahan–bahan yang autentik bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. ataupun Contohnya. petikan cerpen. menggunakan imaginasi sendiri Seperkara lagi. tanah runtuh.forum. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Sesungguhnya. Oleh itu. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. syair. Berdasarkan gambar ini guru boleh meminta murid mereka bercerita dengan hingga menjadi sebuah cerpen yang menarik. kebakaran.Ini ialah gambar tunggal pemandangan sebuah rumah yang terletak di tebing sebuah sungai. berita bencana alam (banjir. anda bolehlah mengubahsuaikannya mengikut keperluan dan Apa yang penting ialah keadaan yang sesuai dengan peringkat pembelajaran pelajar.

27 . tatabahasa. Contohnya. vi. Maknanya murid tersebut mestilah boleh menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Antaranya ialah aspek fonologi. Kepantasan bertutur juga perlu wujud dengan gerak anggota seperti mimik muka. tangan dan sebagainya. frasa atau ayat yang diminta oleh gurunya atau ayat yang dibina sendiri. Sebutan yang dimaksudkan itu ialah dari segi nada dan intonasi serta jeda dan tekanan. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Aspek Penilaian Kemahiran Bertutur Banyak aspek yang perlu diberi pertimbangan semasa hendak membuat penilaian kemahiran bertutur. gerak mata. Pada aspek tatabahasa pula. penilaian pada kecekapan pelajar menuturkan ayat cakap ajuk atau ayat cakap pindah semasa menceritakan atau menyatakan sesuatu perkara dalam aktiviti di dalam kelas. Aspek leksikal juga tidak kurang pentingnya untuk dinilai oleh seseorang guru bahasa untuk memastikan sama ada nama-nama objek yang dituturkan itu betul atau tidak. kenyaringan dan kelantangan suara harus juga dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Nada. Apabila hendak membuat penilaian dalam aspek fonologi kita hendaklah melihat pelajar tersebut boleh menyebut dengan betul dan tepat tentang sesuatu perkataan. salah satu penilaian yang boleh dilaksanakan ialah dari segi transformasi ayat. leksikal.sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Penilaian Kemahiran Bertutur a. konteks dan aspekaspek bahasa yang lain.

iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Setelah berjalan beberapa kilometer mereka berhenti untuk melepaskan penat. 28 . dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. „ghimau‟ atau „haghimau‟ ? Di sini guru boleh membuat penilaian aspek leksikal pelajarnya dan mungkin boleh membuat aktiviti susulan untuk membetulkan kesilapan sebutan pelajarnya. memilih dan menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat yang hendak diberitahunya itu dengan jelas dan tepat. Dengan itu. Adakah pelajarnya akan menyebut „harimau‟ . guru menunjukkan sekeping gambar kepada pelajar dan meminta pelajar menyebut nama objek yang terdapat di dalam gambar tersebut. A: B: A: Eh! Eh! Hauslah. Di sini berlaku dialog antara dua orang pengembara. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata pula ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza juga. Maksud aku bukan haus hendak minum air tetapi kasut aku ini. B: Oh ! Aku ingatkan kau dahaga.contohnya. Contoh: Sekumpulan pengembara telah membuat satu ekspedisi di Hutan Lipur Bukit Hijau. Kalau haus minumlah. „halimau‟ . tapaknya telah haus.

pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Contoh ayat-ayat di atas merujuk kepada ujaran-ujaran hormat seseorang kepada orang yang dilawan bercakap. d. Silalah masuk. mempersilakan makan. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. c. Oleh yang demikian. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. Tegasnya. Demikian juga. Contohnya. Boleh pinjamkan saya buku itu. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. Teknik Menilai Kemahiran Bertutur Teknik menilai kemahiran bertutur ini boleh dibahagikan kepada dua jenis mengikut aspek yang hendak diuji. b. Contoh: a. marilah main dengan Angah. Abang Long. Kemahiran Menyebut Kemahiran Bertutur 29 . Jemputlah makan. Seseorang itu akan menggunakan leksikon (perbendaharaan kata) tertentu dan berbeza-beza apabila berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan situasi tertentu. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. b.Perbualan di atas menunjukkan makna perkataan haus bagi Si A merujuk kepada tapak kasutnya yang menipis manakala makna perkataan haus bagi Si B pula ialah dahaga. Inilah yang disebut makna perkataan mengikut konteks.

konteks dan judul pertuturan. Rumusannya? Pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan melibatkan proses penyampaian dan penerimaan mesej. Ini memerlukan komunikasi yang jelas antara orang yang mendengar dan bertutur itu. Namun. Sudah tentu dalam proses berkomunikasi itu terdapat banyak halangan dan Contohnhya. penutur bahasa pertama juga menghadapi masalah yang sama disebabkan oleh pengaruh daripada pelbagai dialek daerah. Mereka belajar bahasa yang asing daripada bahasa ibunda mereka. Walau apapun masalah yang timbul. Sila buat rujukan tentang cara mengendalikan teknik –teknik itu. Kita sedia maklum masalah bagi penutur kedua. guru memainkan peranan untuk mengetahui dan memahami konsep kemahiran lisan ini dan mengajar kemahiran itu kepada 30 . Lantas. pengaruh tertentu mengikut latar penutur. Kemudian berikan cara memberi markah bagi penilaian kemahiran bertutur tersebut. mereka mempunyai segala masalah daripada penggunaan alat artikulasi untuk menyebut dan juga pemahaman untuk mentafsir makna ujaran yang dipertuturkan. Mengajuk atau meniru sebutan yang didengar  Menyebut perkataan yang terdiri daripada pasangan minimal  Membaca kuat        Bertutur mengikut arahan Bertutur berdasarkan gambar Membaca kuat Menceritakan semula cerita/ petikan Membuat penjelasan tentang sesuatu Main peranan Temubual atau temuduga Rujukan dan Latihan 9 Anda telah diterangkan tentang teknik-teknik untuk menilai kemahiran bertutur. pembelajaran lisan untuk penutur pertama dan kedua.

fasih dan bermakna mengikut konteks dan wacana. mari kita baca dan fahami definisi-definisi ini. dan bahan yang sesuai. Oleh itu. Adalah diharap dengan menggunakan strategi pengajaran yang kreatif. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pula boleh dipastikan dengan mengaplikasikan pelbagai cara dan bentuk penilaian dan pengujian. menyatakan bacaan menekankan aspek-aspek yang khusus seperti kognitif atau pengamatan dan peringkatperingkat bacaan iaitu mod yang berupa bacaan secara nyaring atau secara senyap.2. 31 .pelajar melalui aktiviti. kreatif serta menarik. bahan yang menarik dan penilaian yang berkesan.1 Pengenalan Apakah bacaan? Kebanyakan pengertian yang telah diberi. pelajar akan dapat menguasai kemahiran lisan yang terangkum di dalamnya kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik . Pengertian ini tidak mampu memberi gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang apa yang terjadi apabila seseorang itu membaca. Tajuk 4.2 KEMAHIRAN MEMBACA 4.

Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. 32 . i. menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya. Sekarang mari kita kenal pasti inti pati definisi-definisi di atas. sudah tentu ini tidak semudah kita fikirkan kerana kita terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan). merasai dan membayangkan serta memahami apa yang dibaca. jangkaan dan pengetahuan serta pengalaman lalu kepada apa yang dibacanya. memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Akan tetapi. maklumat. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca. Kita boleh rumuskan bahawa. Dengan itu. Dengan itu. penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis. dan iv. berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. ii. iii. seseorang pembaca (contohnya. terdapat dua komponen dalam perlakuan mambaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan-perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca. ii. aspek yang ditekan dalam proses membaca ialah aspek kepentingan berfikir.i. membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. proses membaca adalah untuk memahami isi. seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. pelajar) akan membawa tujuan. berasaskan pengalaman lalu. iii.

Mengaitkan lambang-lambang atau perkataan-perkataan itu dengan lambang atau makna. Tegasnya.Untuk menjawab soalan itu kita perlu mengenal pasti perkara yang perlu dilakukan semasa kita membaca. matlamat guru mengajar kemahiran membaca dan memahami ialah supaya 33 . Dalam sebuah proses membaca. Demikian juga." " Kamu sudah baca teks itu. Maksudnya. rakan atau guru. iii. bacaan adalah kefahaman. Oleh itu. tugas-tugas berikut perlu dilakukan oleh pembaca. Cuba menghuraikan atau menjelaskan idea-idea yang didapati kepada diri sendiri. iv. apabila kita memperkatakan tentang bacaan. sesebuah perlakuan membaca itu tidak lengkap. Sehubungan itu. i. tulisan atau penggunaan lambang-lambang tertentu. guru sendiri selalu bertanya kepada pelajarnya setelah mereka selesai membaca sesebuah teks. memilih makna yang sesuai. kebolehan untuk mengaitkan dan mengintegrasikan segala aspek tersebut di atas adalah penting bagi menghasilkan sebuah pembacaan dengan kefahaman. Ini merupakan satu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. Menterjemah makna perkataan itu dengan mengaitkannya kepada apa yang telah sedia ada di dalam minda. dalam perlakuan membaca itu. mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. penyusunan idea-idea. " Adakah kamu faham apa yang telah kamu baca tadi?" " Cuba kamu beritahu apa yang kamu faham daripada teks yang kamu baca itu. Sekarang bagi tahu cikgu cerita keseluruhan teks itu. ii. penubuhan generalisasi dan juga penilaian. Tegasnya. tidak boleh tidak. Proses kefahaman ini juga merangkumi proses mental yang kompleks seperti mengecam perkataan. menghubungkaitkan ideaidea dengan perkataan dan pengalaman yang sedia ada. tanpa kefahaman tentang apa yang dibaca. Malah perkataan kefahaman ini adalah sinonim dengan perkataan bacaan. Kita telah menyentuh perkataan kefahaman. Mengesan atau mengenal lambang-lambang atau perkataan-perkataan yang dilihat. apakah kefahaman itu? Kafahaman ialah keupayaan menubuh." Jadi. kita pasti menyentuh kefahaman.

Daripada kemahiran ini. sila jelaskan dengan lebih terperinci lagi tujuan –tujuan khusus bagi seseorang itu membaca.  Guru berbincang dan bersoaljawab pelajar dengan isi tentang 34 . Sekarang mari kita fahamkan tentang jenis bacaan itu pula. Cuba and baca dan fahami penyataan di bawah ini. bunyi bahasa bacaan yang betul.murid dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. kita telah memperkatakan tentang konsep dan pengertian bacaan dan kefahaman atau membaca dan memahami.   Tunjuk cara contoh Bacaan Mekanis/ kuat / nyaring (bersuara)  Bacaan bersuara yang dengan sebutan jelas dan tepat mengikut sistem Melayu. Latihan 10 Anda telah mengetahui konsep bacaan dan kefahaman. 4.2 Jenis Bacaan Sebentar tadi. Oleh itu. Jenis Bacaan Keterangan Cadangan pengajaran dan pembelajaran   Beri petikan teks yang sesuai Buat latih tubi baca perkataan/ rangkai kata yang sukar. Bacaan terbahagi kepada dua jenis iaitu bacaan mekanis atau bersuara dan bacaan mentalis atau senyap.2.  Membaca dengan gaya dan intonasi yang betul. Murid membaca dan guru memantau bacaan murid. mereka akan dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis.

Bacaan Mentalis/ Bacaan Senyap Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). Bacaan Mekanis/ Bacaan Kuat Daripada keterangan bacaan mekanis di atas dapat kita simpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. Ini bermaksud. Oleh yang demikian. Lantas. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. dia terlebih dahulu harus menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized 35 . idea/ buah fikiran. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. Jadi.  Membaca memahami untuk maklumat/ pelajar bacaan   senyap untuk mengesan maksud. Aktiviti pengukuhan- menceritakan semua isi petikan yang dibaca.    Bacaan Mentalis/ akaliah (senyap / kefahaman) Bacaan dalam hati Baca petikan secara tanpa suara. i. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. Begitu juga. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. Dijalankan sebelum atau selepas menguasai bersuara.bacaan bagi menguji pemahaman pelajar. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. ii. Bersoal jawab tentang isi petikan. dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar.

memilih. Bacaan pantas Membaca pantas adalah satu bentuk kegiatan membaca yang dilakukan dengan kadar kelajuan tertentu dan tujuaannya menjimatkan masa. Dengan itu. 4. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. mengapakah anda mengajar jenis-jenis kemahiran membaca ini kepada pelajar anda? Latihan 11 Anda telah tahu bagaimana pelajar membaca secara mekanis dan mentalis.3 Teknik Bacaan i. bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. kelajuan membaca itu disesuaikan dengan apa yang dibaca dan tujuan membaca ketika itu.dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. Membaca pantas ini melibatkan pergerakan mata.reading). Jadi. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. Walaubagaimanapun. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. suara. Oleh itu. pengajaran kedua-kedua jenis bacaan ini juga sudah tentu mempunyai tujuannya masing-masing. sebutan. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Mata bergerak berperingkat-peringkat mengikut urutan 36 . Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. sila senaraikan tujuan guru mengajar pelajarnya membaca secara mekanis dan mentalis ini. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada.2. Begitu juga. dan maju sendiri. Bacaan mekanis dan bacaan mentalis ternyata mempunyai ciri-ciri dan cara pengendalian yang berbeza . Berdasarkan pengertian dan kepentingan bacaan mekanis dan mentalis ini.

baris-baris yang bercetak. Bagi pembaca yang lemah, mata mereka akan berhenti membaca pada tahap-tahap tertentu untuk menyerap perkataan atau berundur ke belakang kepada perkataan yang sebelumnya. Namun, pembaca yang baik akan melakukan perkara yang sama terutama apabila teks itu sangat sukar difahami. Oleh itu pergerakan mata penting dalam

hubungan dengan kelajuan membaca. Dalam keadaan membaca pantas, pergerakan mata boleh mempengaruhi kandungan yang dibaca. Oleh yang demikian, kadar kelajuan membaca itu menentukan maklumat visual yang dapat diperoleh para pelajar dan ini memperlihatkan tahap keupayaan membaca para pelajar.

Membaca pantas hanya berlaku melalui bacaan senyap atau membaca dalam hati. Berbanding dengan bacaan kuat atau bersuara, pelajar sebenarnya menurunkan keupayaan membaca pada kadar kelajuan bercakap. Ini adalah kerana sewaktu membaca kuat, pembaca melibatkan pergerakan bibir dan lain-lain alat pengucapan manusia. Oleh itu, bacaan pantas adalah

bacaan senyap yang melibatkan mental, manakala bacaan kuat pula adalah sebagailatihan bercakap.

Membaca pantas ini terbahagi kepda dua jenis iaitu skimming dan scanning.

Jenis

Keterangan  Membaca secara sekilas pandang.  Mata bergerak dengan cepat, melihat bahan bertulis untuk mendapatkan maklumat denagn semerta.  Tujuan untuk mendapatkan kesan umum daripada sesebuah teks yang dibaca.  Mencari hal-hal yang melibatkan fakta dan informasi tertentu.  Kebaikannya, seseorang itu akan mendapat banyak

Cara pelaksanaan  Pembaca meneliti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, gambar dan diagram, indeks dan sebagainya.  Pembaca mendapatkan pandangan yang baik tentang organisasi teks tersebut.

Skimming

37

maklumat dan fakta dalam satu jangka masa yang singkat.

Scanning

 Membaca secara sepintas lalu.  Disebut juga sebagai bacaan tinjauan.  Tujuan untuk mendapatkan maklumat awal dan gambaran keselruhan tentang teks sebelum menjadi pilihan untuk dibaca.

 

pembaca meneliti bahagiabahagian buku. Pembaca meneliti indeks, daftar kata, judul, bab, rangka kasar buku, bibliografi., kandunga prakata, pendahuluan, sinopsis, abstrak dan sebagainya.

Penerangan di atas tidak menunjukkan perbezaan secara jelas antara skimming dan scanning. Walau bagaimanapun, kita dapat menyimpulkan bahawa skimming adalah membaca secara pantas sesuatu bahan dengan tujuan memahami ide utama atau tema bahan bacaan berkenaan. Dalam kata lain, membaca bertujuan mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu bahan yang dibaca. Manakala, scanning pula adalah pembacaan cepat untuk mendapatkan maklumat yang khusus dan bukan untk mendapat gambaran keseluhan sesuatu bahan bacaan itu. Pembacaan ini boleh melangkau bahagian-bahagian yang kurang penting. Oleh yang demikian, pembacaan cara ini lebih pantas daripada skimming.

38

Latihan 12 Dengan menggunakan pengurusan grafik, sila buat banding beza antara membaca pantas secara skimming dan scanning. Sila bina satu Rancangan Mengajar yang menggunakan skimming dan scanning dalam pengajaran membaca.

ii.

Bacaan Intensif

Definisi  Bacaan yang dilakukan secara teliti.  Melibatkan telaah isi dan bahasa.  Telaah isi melibatkan membaca untuk memahami, membaca kritis dan membaca idea.  Telaah bahasa menumpukan kepada aspek yang menyangkut tentang bahasa.

Tujuan  Untuk membolehkan pelajar dengan baik, betul dari segi sebutan, intonasi, lancar dan tahu menggunakan tanda bacaan denagn baik.  Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus.  Menilai atau mengulas isiisi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca.  Mengesan dan menikmati unsur estetik dalam bahasa.  Mengenal pasti pelbagai laras bahasa  Membuat kesimpulan apa yang dibaca Cara pelaksanaan   

BACAAN INTENSIF

Konsep  Membaca dengan pimpinan guru.  memberi penerangan tentang struktur perkataan yang sukar dan memperkembangan perbendaharaan kata.  Mengkaji ciri-ciri tatabahasa, seperti susunan kata dalam ayat,dan pengertian menurut kamus.  Men gembangkan lagi pengawalan penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan.  Gerak laju dan kelinan latihan adalah dianggap penting.

Pelajar membincangkan bahan bacaan bersama rakan. 39 Pelajar boleh juga merujuk kamus atau buku teks tatabahasa. Aktiviti dalam kelas hendaklah ditukar setiap hari. Contohnya, aktiviti mengkaji perkataan dengan menggunakan imbuhan, latihan mengkaji makna perkataan mengikut

sikap serta cita-cita pelajar itu.  Melibatkan membaca tinjauan meneliti indeks. Cara pelaksanaan  Pelajar diberi galakkan membaca seberapa banyak bahan yang diminati. daftar kata.  Membina daya berfikir secara kreatif dan kritis. ayat dan lain-lain.  Membolehkan pelajar membaca dengan fasih. judul.  Mengembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa berbentuk puisi dan prosa.  Bahan bacaan adalah luas sesuai dari segi perbendaharaan kata dan minat.iii. seronok dan terhibur.  Untuk memperkayakan bahasa iaitu perbendaharaan kata. menemukan hal-hal tertentu dan menemukan bahan daripada perpustakaan. jantina.  Membaca sekilas untuk mendapatkan maklumat umum. umur.  Menambah minat membaca dan membuat rujukan.  Untuk memahami isi yang penting secara cepat.  Perlakuan membaca ini di lakukan di luar kelas secara bersendiri tanpa bimbingan guru.  Pelajar membaca sebanyak mana bahan yang termampu dengan perasaan puas. BACAAN EKSTENSIF Konsep  Dilakukan oleh pelajar secara sendiri di lauar kelas dan tanpa bimbingan guru.  Bahan bacaan harus daripada bahan yang berbeza.  Memberi peluang kepada pelajar untuk meluaskan bacaan.  Mempertingkatkan mutu dan kepantasan membaca. Bacaan Ekstensif Definisi  Membaca secara luas. pengalaman.  Membaca dangkal untuk mendapatkan pemahaman luaran dan dilakukan secara santai. Tujuan  Membolehkan pelajar membaca secara sendiri. 40  Pelajar membuat catatan mengenai bahan-bahan yang dibacanya seperti isi-isi penting dan isi keseluruhan  Lebih baik jika pelajar merekod bahan yang dibacanya beserta .  Membaca sebanyak teks dalam wakgtu yang singkat. kandungan dsb. bab.  Memdapat pengetahuan di samping dapat menghiburkan hati.

Buat dan catat refleksi anda mengenai pengajaran kemahiran membaca itu. Kemudian aplikasikan aktiviti tersebut dalam pengajaran kemahiran membaca di dalam kelas.4 Aras Kefahaman Terdapat banyak model taksonomi kefahaman bacaan yang menganalisis peringkat kefahaman yang terkandung dalam teks atau bahan yang dibaca. 4. Manakala. literal 41 . bacaan ekstensif pula ialah bacaan yang menekankan pengukuhan asas bacaan. Antaranya ialah: Nama 1.2. memahami dan mentafsir bahan bacaan dengan tepat. menambahkan kemahiran memahami dan menaakul isi bahan bacaan. menambah kepantasan membaca. Latihan 13 Sila bina satu aktiviti pembelajaran membaca yang menggunakan teknik membaca intensif dan ekstensif. Sebagai rumusannya dapatlah kita simpulkan bahawa bacaan intensif ialah untuk membaca untuk memperkembangkan kebolehan pelajar meneliti. sebaliknya bacaan ekstensif adalah dilakukan bersendirian oleh pelajar.Anda telah membaca dan memahami persamaan dan perbezaan di antara bacaan intensif dan bacaan ekstensif. Frank Peringkat Kefahaman 1. memahami isi serta kesesuaian bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Perlu dingat juga bahawa bacaan intensif memerlukan bimbingan guru. pembentukan dan penggunaan perkataan. termasuklah mengkaji tatabahasa. kebolehan memetik isi-isi penting dan membina minat membaca.

siapakah. dan menghasilkan idea atau pandangan baru tentang sesuatu yang telah dibaca dan difahami. Penyoalan biasanya bermula dengan perkataan seperti mengapakah. Teknik SQ3R 42 . bandingkan atau bezakan. dan lain-lain. tepat dan praktis bagi pengajaran dan pengujian kemahiran membaca dan memaham di bilik darjah. Barrett (1972) 3. 5. Antaranya ialah: i. literal penyimpulan pentafsiran penilaian penikmatan 2. Kefahaman peringkat teks diperoleh melalui pelbagai teknik membaca. bilakah. mari kita baca dan fahami pula kefahaman pada peringkat teks. Lamberg & Lamb (1980) 1. di manakah. bagaimanakah. Ketiga-tiga contoh model di atas adalah berasaskan teori ahli-ahli tentang bacaan dan kefahaman yang sudah tentunya mempunyai kekuatan masing-masing.Smith (1969) 2. Penyolan bermula dengan perkataan seperti bahaskan. dan apakah kemungkinan. penilaian kritis 4. ceritakan. pentafsiran 3. Tafsiran : Kebolehan membuat interpretasi. 3. Akan tetapi. seseorang guru boleh memilih mana-mana model taksonomi kefahaman bacaan yang difikirkan paling sesuai . Kritis/ Kreatif : Kebolehan menilai sesuatu maklumat. 4. Penyoalan biasanya bermula dengan perkataan seperti apakah.5 Kefahaman Peringkat Teks Setelah mengetahui peringkat kefahaman bacaan yang perlu dilalui oleh pembaca. idea. 2. penilaian kreativiti 1. 2. Literal : Kebolehan memahami maksud yang tersurat. pandangan. pada pendapat anda dan lain-lain. 4. apakah kesimpulan. 3. jelaskan atau terangkan.2. nilaikan.

Apakah SQ3R itu? S SURVEY MENINJAU Q QUESTION PENYOALAN SQ3R READ Membaca 3R RECITE Memberi penerangan REVIEW Menyemak 43 .Teknik SQ3R digunakan oleh guru untuk membimbing pelajar bagi meningkatkan kemahiran belajar pelajar. Pengukuhan maklumat dibuat dengan melafaz dan menyemak semula. Pelajar dapat membaca secara kendiri bagi memperkukuh kemahiran berfikir . Ini semua dapat dilakukan dengan memberi penekanan kepada tinjauan dan mendapat maklumat melalui penyoalan.

Dari sini pelajar dapat mengetahui tujuan pengarang menulis. where (di mana?). apendiks. a. Pelajar membaca indeks untuk mengenal pasti istilah-istilah yang sukar. Meneliti susunan jadual. Semasa membaca. 44 . Kad nota ini boleh diberi judul dan disusun secara sistematik. Survey Pada peringkat ini pelajar memeriksa teks secara keseluruhan. pelajar membina soalan daripada tinjauan yang telah dilakukan. topik-topik. b.Apakah yang berlaku pada setiap peringkat bacaan? 1. when (bila?). Pelajar boleh meninjau semula semua isi yang telah ditandakan sama ada isi penting atau isi sokongan berserta komen dan pandangan mengenai setiap nota yang telah ditulis itu. Menyatakan kembali Pelajar menyatakan kembali apa yang telah dibaca dengan menggunakan perkataan sendiri di atas kad nota. pelajar akan menandakan idea utama dan idea sokongan dalam setiap perenggan. bahagian tengah. Soalan Pada peringkat ini. dan pengetahuan atau pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan kefahaman. Bahagian ini menunjukkan arah kepada pelajar untuk merujuk bab-bab yang diperlukan. Aspek ini perlu diteliti kerana ini boleh memberikan gambaran yang lebih jelas yang dapat membantu pelajar untuk memahami teks. 4. d. gambar rajah dan petunjuk. why (mengapa?). kata pengantar dan sinopsis. Meninjau semula Setelah pelajar berjaya menjalani langkah-langkah sebelum ini. Membaca pendahuluan. Pelajar juga boleh menggunakan pemetaan minda. dan bahagian akhir teks untuk melihat struktur ayat sama ada mudah atau terlalu abstrak. 3. who (siapa?) dan how (bagaimana?). pelajar akan mengingat kembali soalan-soalan yang dibina dan memastikan semua soalan itu sudah terjawab. Apakah tujuan SQ3R ini?  Membolehkan pelajar membaca secara kritis. pelajar bolehlah melakukan langkah terakhir iaitu meninjau semula. Membaca indeks. Menyemak glosori. Dengan pertanyaan ini pelajar akan tertumpu kepada mencari jawapan bagi soalan-soalan yang dibina. 5. e. Membaca Pelajar kemudiannya akan membaca dengan teliti. Memilih halaman. jaringan semantik dan bentuk ilustrasi lain yang boleh memudahkan lagi proses pemahaman dan ingatan. c. Soalan boleh dibina dengan menggunakan prinsip 5W 1H iaitu what (apa?). 2. Akhir sekali. Pelajar juga akan mengenal pasti frasa atau ayat yang tidak difahami. ilustrasi. Pelajar membaca beberapa halaman pada bab pertama.

Menarik minat pelajar untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui. 2. W What I want to learn Apa yang saya hendak belajar. ii. Teknik ini bertujuan menggalakkan pelajar mencari maklumat tambahan daripada pelbagai sumber. Sila buat rujukan di perpustakaan atau di pusat sumber mengenai teknik SQ3R ini dengan terperinci lagi. sila buat banding beza antara dua teknik ini. 45 . KWLH Teknik KWLH ialah satu teknik membaca secara kritis yang memerlukan pelajar meninjau perkara-perkara yang telah diketahui. Kemudian dapatkan maklumat mengenai SQ4R 3. Apakah KWLH itu? K What I know Apa yang saya tahu tentang perkara yang dibaca. Rujukan dan Latihan 14 1.   Meninjau perkara-perkara yang telah diketahui tentang bahan tersebut untuk dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman pelajar. 4. Teknik ini juga sesuai dilaksanakan untuk bacaan ekstensif dan kritis. Pada pendapat anda. L What I learned Apa yang saya telah pelajari. Mengenal pasti perkara-perkara yang telah dipelajari dan perkara-perkara tambahan yang belum diketahu lagi. H How much I want to know Apa lagi yang saya hendak tahu. yang akan diketahui dan yang telah dipelajari. apakah kelebihan teknik SQ4R berbanding dengan teknik SQ3R. Dengan menggunakan borang pengurusan grafik.

Guru meminta pelajar mengisi ruangan „W‟ ( apa yang saya ingin tahu) tentang tajuk yang diberi. Guru memberi petikan dan meminta pelajar membaca dan mencatat isi-isi penting dalam ruangan „L‟ ( apa yang saya telah pelajari). Sediakan satu bahan pengajaran pembelajaran ( teks bacaan). Guru berbincang dengan pelajar tentang tajuk dan meminta pelajar mengisi ruanagan „K‟ ( apa yang saya tahu) berkaitan dengan tajuk. Sila buat rujukan di perpustakaan atau di pusat sumber mengenai teknik KWLH ini dengan terperinci lagi. Anda dikehendaki menulis satu refleksi dan laporan tentang keberkesanan teknik KWLH tersebut. c. b. Guru berbincang dengan pelajar tentang perkara yang telah mereka pelajari dan meinta pelajar mengisi ruangan „H‟ ( bagaimana saya boleh mendapatkan maklumat tambahan) berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. 4. Rujukan. Catatn Nota dan Latihan 15 1. Berikan lima tujuan penting teknik KWLH kepada pelajar. 2. 46 . Kemudian sila jawab soalan-soalan ini: a. Sila jalankan pengajaran di dalam bilik darjah menggunakan teks bacaan dan jadual pengurusan grafik KWLH yang telah disediakan.Bagimanakah caranya?      Guru menyediakan tajuk dan memberi borang KWLH kepada pelajar. Sediakan jadual pengurusan grafik KWLH. 3.

Akhir sekali pembaca mampu untuk membuat resolusi atau keputusan tentang hipotesis tersebut berdasarkan bahan yang dibacanya. Di antara yang berikut adalah langkah-langkah yang terkandung dalam rancangan pengajaran KMT. Maksudnya. Tanggapan semula oleh pembaca itu dimulai dengan membuat satu hipotesis yang boleh diuji kebenarannya. Ianya dibentuk khas untuk membantu pelajar membaca bahanbahan pada peringkat yang lebih tinggi daripada tahap bacaan bebas. novel.iii. KMT mengandungi lima langkah. Membina motivasi dan pengetahuan serta pengalaman sedia ada Memberi panduan pembacaan petikan atau cerita Membaca secara senyap dan nyaring (jika perlu) Membincangkan petikan Memberi atau menjalankan kegiatan lanjutan. 47 .Berfikir Terarah (AM-BT) Directed Reading Thinking Approach (DRTA) Kegiatan membaca terarah (KMT) adalah sebuah teknik pengajaran bacaan yang digunakan untuk memandu pelajar dalam pembacaan petikan. Kegiatan Membaca Terarah (KMT)/ Aktiviti Membaca. teknik ini bertujuan untuk membina kebolehan pelajar menjadi pembaca yang kreatif dan analitis. d. KMT sangat sesuai digunakan untuk pengajaran bacaan secara keseluruhan kelas atau kumpulan kecil. a. e. Selanjutnya. Ini adalah kerana membaca merupakan satu proses berfikir yang melibatkan pengalaman pembaca sendiri untuk membuat tanggapan terhadap idea pengarang. c. pembaca akan mencari maklumat untuk menjawab hipotesis itu dalam proses pembacaannya. buku dan makalah. b.

Guru menanyangkan sebuah klip video yang memperlihatkan pemandangan di sebuah kebun sayur. Guru boleh juga melukiskan gambarajah untuk menyimpul perbezaannya. Jelaskan sifat-sifat sayur tersebut. Kemudian guru mengalihkan pandangan pelajar kepada jenisjenis sayur yang tumbuh menjalar. Adakah sayur ini berbeza dengan sayur yang tumbuh menggunakan para/ pancang? c.  Perhatian bentuk dan sifat sayur yang tumbuh menjalar. b.Contoh: Tajuk : Sayur-sayuran Langkah Pelaksanaan Langkah 1 a. Guru mencatatnya di papan hitam. 48 . Pelajar dikehendaki menyebutkan sifat-sifat sayur yang tumbuh menjalar dan yang tumbuh dengan menggunakan pancang atau para. Langkah 2 Guru menetapkan tujuan membaca iaitu membaca untuk mengenali jenis-jenis dan sifat sayur –sayuran yang terdapat di Malaysia dan tujuan-tujuan pekebun menanamnya.    Apakah yang kamu faham atau peroleh daripada melihat klip video tadi? Sebutkan nama-nama sayur yang terdapat dalam klip video itu.

perbincangan keseluruhan kelas dijalankan ke atas kefahaman pelajar tentang perenggan-perenggan yang dibaca. guru akan menyeneraikan beberapa perkataan sukar atau baru di papan hitam. 2. b.Langkah 3 Guru menyuruh pelajar membaca petikan secara senyap untuk membolehkan mereka memahami petikan tersebut dan mendapatkan gambaran tentang perkara yang dibincangkan sebelum ini. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.Tiaptiap kumpulan akan meneliti dan membincangkan satu perenggan. Rujukan. Pelajar disuruh menerangkan maknanya dengan merujuk kepada petikan. Catatan Nota dan Latihan 16 1. Langkah 5 Pelajar diminta menjawab soalan-soalan kefahaman yang terdapat pada akhir petikan berdasarkan pengetahuan atau kefahaman mereka. Guru akan membimbing pelajar melakukan aktiviti perbincangan ini. Bacaan senyap Langkah 4 a. Berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan yang telah dinyatakan di atas. Guru menyuruh pelajar membuat senarai sayur-sayuran tempatan dan sayur yang dibawa dari luar negara untuk perbincangan di kelas esoknya. Mereka boleh merujuk kepada petikan. Sila buat rujukan lanjut di perpustakaan atau di pusat sumber tentang teknik membaca DRTA . d. Selanjutnya. buatlah catatan nota secara terperinci dan huraikan 49 . Kemudian mereka dikehendaki membuat ayat sendiri menggunakan perkataan tersebut. Selepas itu.

idea. apabila mengajar bacaan dan kefahaman. persoalan dan juga maksud perkataan. sediakan satu Rancangan Pengajaran kemahiran membaca yang menggunakan teknik membaca DRTA . Apakah jenis-jenis soalan itu? Soalan Bertumpu Soalan Bercapah Jenis-jenis soalan Soalan Kritis Soalan Kreatif 50 . guru menyoal untuk memastikan pelajar dapat mengingat dan memahami apa yang dibaca. Tegasnya. Dengan kata lain.langkah-langkah pelaksanaan teknik membaca DRTA itu. 3. bacaan adalah kefahaman. adalah penting bagi guru mengetahui jenis-jenis soalan yang dapat digunakan iaitu yang berkaitan dengan tujuan soalan-soalan itu dikemukakan kepada pelajarnya. Justeru itu. konsep mahupun rangkai kata yang didapati daripada petikan. Untuk memperoleh kefahaman itu pula. seseorang itu perlu berupaya memikirkan apa yang dibaca. guru menyoal dengan tujuan untuk memandu dan merangsangkan mutu pemikiran pelajar. Membaca tanpa memahami apa yang dibaca tidak dianggap sebagai sebuah perlakuan membaca. Begitu juga. Soalan dan Jawapan Sepertimana yang telah diperkatakan sebelum ini. seseorang guru itu tidak dapat lari daripada mengemukakan soalan yang bersabit dengan petikan kepada pelajarpelajarnya. Umpamanya dia perlu memikirkan isi-isi penting. iv. Bagaimanakah seseorang guru dapat mengajar pelajar memikirkan apa yang dibacanya? Di sinilah letaknya peranan soalan dan penyoalan. Berpandukan contoh pengajaran dan pembelajaran yang telah diberikan.

Antaranya ialah QAR. Dengan itu. Tatacerita. Jenis-jenis Soalan Soalan Bercapah Soalan ini memerlukan seseorang menyatakan pandangan. Bimbingan Menjangka ( Anticipation Guide) dan Teater Pembaca. Soalan Kreatif Soalan jenis bercapah yang memerlukan seseorang menilai. Kesemuanya mempunyai kelebihan masing-masing untuk mencapai aspek-aspek kemahiran membaca dalam bacaan kuat mahupun bacaan senyap. 51 . menyusul periksa dan membuat kesimpulan.Bagaimanakah jawapan yang diperlukan? Soalan Bertumpu. Soalan yang hanya memerlukan jawapan yang tepat. ramalan dan penilaian terhadap sesuatu perkara atau isu. guru bolehlah memilih teknik yang sesuai dengan tujuan dia mengajar. perasaan. maka jawapan itu adalah salah. Sebenarnya. Soalan Kritis Soalan jenis bercapah yang memerlukan seseorang menganalisis. komen. Sekiranya jawapan yang diterima berbeza daripada apa yang tercatat dalam teks secara langsung. Soalan jenis ini tidak menuju kepada suatu jawapan yang tepat. menyelesaikan masalah dan mencipta. banyak lagi teknik bacaan yang boleh guru gunakan dalam pengajaran membaca kepada pelajarnya. dan begitu juga dengan hasil pembelajaran aspek kemahiran membaca yang ingin dicapai.

e. f. Membuat jangkaan ke atas sikap dan tujuan penulis terhadap penulisannya Membuat jangkaan ke atas peristiwa yang akan berlaku berdasarkan peristiwaperistiwa yang lepas iv. vi. Dalam proses membuat tafsiran makna ini juga memerlukan murid berupaya untuk mengaitkan apa yang dibaca dengan pengetahuan dan pengalamannya yang lalu. Catatan Nota dan Latihan 17 1. penekanan juga perlu diberikan dalam memberikan makna atau maksud yang tersirat – sesuatu idea. Berpandukan contoh pengajaran dan pembelajaran yang telah diberikan. isi atau mesej yang tidak dinyatakan secara langsung.Rujukan. iii. Di antara kemahiran pentafsiran adalah seperti yang berikut: i. Menubuhkan dan memahami makna perkataan mengikut penggunaan konteks yang berlainan ii. 4. Sila buat rujukan lanjut di perpustakaan atau di pusat sumber tentang teknik membaca yang tidak terdapat dalam huraian. sediakan satu Rancangan Pengajaran kemahiran membaca yang menggunakan teknik Teater Pembaca . dedjuksi dan memahami tuuan penulisan bahan yang dibaca. ramalan. Kemahiran untuk mentafsirkan makna memerlukan murid memperolehi kebolehan membuat inferen-inferen. tempat dan nada sesuatu yang dibaca Mengenal perhubungan sebab dan akibat 52 . Memberikan idea pokok atau tema yang tidak dinyatakan Membuat inferen-inferen terhadap masa. Kemahiran Mengesan Penyampaian Maklumat Pentafsiran makna Dalam proses memahami sesuatu bacaan yang dilakukan.2. Berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan yang telah dinyatakan di atas.6 1. v. buatlah catatan nota secara terperinci dan huraikan langkah-langkah pelaksanaan teknik membaca tersebut.

Maklumat-maklumat seperti nama tempat. pendapat dan tarikh atau masa. 2. analisis dan pertimbangan ke atas pembacaan mereka. Antara yang berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu didedahkan dan diajarkan untuk membolehkan murid membuat penilaian: i. 53 . iii. Strategi mencari butiran.vii. membuat pertimbangan ke atas penggunaan bahasa dan persoalan-persoalan yang diberi v. Membaca setiap ayat dengan teliti untuk mendapatkan butiran-butiran yang penting. fakta-fakta atau isi-isi tertentu yang terdapat dalam petikan atau bahan bacaan. Penilaian makna Kefahaman bacaan pada peringkat ini. Mengenalpasti jenis petikan atau cerita yang dibaca berdasarkan isi-isi dan jalan cerita. memerlukan seseorang murid itu membuat keputusan tentang apa yang dibaca. Oleh itu. menilai petikan berdasarkan isi-isi dan cara penyampaian. Langkah-langkah:    membentuk tujuan pembacaan selaras dengan kehendak soalan atau arahan. Murid perlu dapat membuat perbezaan dan persamaan. peristiwa-peristiwa. orang. pemikiran yang kritis adalah penting. Mencara butiran Kebolehan untuk mencari maklumat. Membaca secara sepintas lalu untuk mencari dan mendapatkan makna perkataan-perkataan susah yang terdapat dalam petikan. dalam proses kefahaman bacaan pada peringkat penilaian. ii. berupaya menubuhkan standard dan kriteria-kriteria tertentu sebagai asas penilaian membezakan di antara fakta dan pendapat mengenalpasti sama ada petikan itu mempunyai propaganda atau bentuk-bentuk emosi yang lain seperti prasangka iv.

Membentuk gambaran bagi setiap kejadian yang digambarkan oleh ayat-ayat atau perenggan. Stragtegi menentukan idea pokok. fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam petikan mengikut urutan atau susunan yang tertentu. Langkah-langkah:   Membaca petikan secara sepintas lalu bagi mencari dan mendapatkan maksud keseluruhan petikan dan makna perkataan-perkataan yang susah. Memilih butiran-butiran yang dikehendaki bagi menjawab soalan atau mengikut arahan. 54 . isi atau mesej utama yang terdapat dalam sesebuah petikan atau perenggan. Strategi menentukan urutan cerita.     Membaca perenggan demi perenggan untuk mendapatkan butiran-butiran. Membuat pertimbangan ke atas idea pokok yang mempunyai butiran-butiran yang hampir sama. Membaca keseluruahan petikan dengan teliti serta memberi perhatian kepada ayat utama dan ayat yang menyimpul untuk mendapatkan gambaran yang ringkas tentang idea pokok petikan. Menentukan urutan cerita. Kebolehan untuk mengingat dan menentukan maklumat-maklumat. isi-isi. Menentukan idea pokok Kebolehan untuk menentukan idea. bentuk sebuah idea pokok yang utama.   Membaca perenggan demi perenggan dengan memberi penumpuan kepada perkembangan isi atau jalan certia petikan yang terkandung. Langkah-langkah:  Membaca petikan secara sepintas lalu bagi mendapatkan gambartan ringkas tentang isi petikan. Berdasarkan idea-idea pokok yang didapati daripada perenggan-perenggan. Membentuk idea pokok bagi setiap perenggan yang dibaca.

Membuat kesimpulan Kebolehan untuk memberi pendapat atau membuat pentafsiran terhadap apa yang dibaca. Strategi membuat inferen. Membuat kesimpulan berdasarkan maklumat-maklumat penting yang didapati daripada perenggan-perenggan. Strategi membuat kesimpulan. Membuat penilaian dan pertimbangan ke atas fakta dan pendapat untuk membuat perbezaan. perenggan demi perenggan untuk mencari dan mencatatkan maklumat atau isi penting. Membaca petikan semula. Langkah-langkah:     Membaca dan memahami petikan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang isi petikan. 55 . Menyusun isi-isi atau peristiwa-peristiwa dalam satu urutan yang sesuai dengan idea keseluruhan petikan. Membuat inferen Kebolehan untuk menyatakan idea-idea atau membuat telahan atau tekaan yang tidak terdapat di dalam petikan berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan oleh petikan dan pengalaman-pengalaman yang lalu. Membuat penilaian ke atas maklumat-maklumat penting yang dicatatkan bagi perenggan-perenggan. Langkah-langkah:     Membaca sepintas lalu untuk mendapatkan makna perkataan sukar dan gambaran am tentang isi petikan. Membaca isi petikan semula untuk menentukan fakta dan pendapat. Ia mestilah didasarkan kepada maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan dan yang tidak diterangkan dengan jelas. Membuat inferen berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang dibuat ke atas fakta dan pendapat.

tersirat.7 Perancangan Aktiviti Pengajaran Membaca Kita telah akui bahawa perlakuan membaca melibatkan pemikiran tentang perkara yang tersurat. Membaca semula petikan untuk menyesuaikan maklumat dengan kriteria-kriteria penilaian yang ditubuhkan. Langkah-langkah:     Membaca petikan secara sepintas lalu untuk mendapat makna perkataan susah dan gambaran umum tentang isi petikan. Mendapatkan isi-isi.   Kegiatan ini dapat dilakukan dengan meneliti isi-isi petikan dan juga menggunakan pengetahuan sedia ada.Membuat penilaian Kebolehan untuk membuat penilaian dan mengenalpasti fakta-fakta atau isi-isi yang selaras dengan kriteria-kriteria yang ditubuhkan dan seterusnya membuat penilian berdasarkan butibukti dan keputusan yang diambil. idea-idea atau bukti-bukti yang berkait supaya dapat membantu dalam membuat penilaian. bertindak balas dan menilai idea. penilaian dapat ditubuhkan. menghubungkan idea-idea. Menubuhkan kriteria-kriteria objektif atau subjektif untuk digunakan bagi membuat pilihan. Berdasarkan daripada langkah di atas. Kriteria-kriteria yang ditubuhkan boleh didapati dalam dua bentuk iaitu kriteria-kriteria objektif dan subjektif. menyoal. 4. Membaca sekali lagi untuk menentukan isi-isi atau aspek-aspek yang hendak dibuat pilihan.2. Dengan itu membaca merupakan proses berterusan yang memperlihatkan interaksi antara pembaca dan penulis serta idea-idea 56 . dan juga mengaplikasi maklumat baru ke dalam situasi baru. Strategi membuat penilaian.

penjelasan konsep dan idea baru. rencana atau antologi. Walau bagaimanapun dalam membaca sesuatu teks itu sebenarnya kita tidak perlu membaca semua yang tertulis kerana tidak semua yang tertulis itu penting. kewibawaan dan bukti yang disampaikan oleh penulis melalui kenyataannya. 57 . pelajar perlulah menerima. menggunakan teknik membaca yang ringkas dan menjimatkan masa membaca. tujuan bacaan itu dijalankan.penulis. Oleh itu . dan membantu pelajar menyoal dan menilai sumber.    penerangan secara keseluruhan tentang tugasan tersebut. terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan sebelum. Apakah tujuan mengadakan perancangan aktiviti pengajaran bacaan ini? Perancangan aktiviti pengajaran membaca ini dapat membantu pelajar untuk.      memilih perkara yang hendak dibaca yang sesuai dengan tujuan membaca. Sudah tentu beberapa fungsi pemikiran (kognitif) terlibat dalam masa seseorang itu membaca. Sebelum Membaca Sebelum sesuatu tugasan membaca teks. Teknik-teknik ini akan membolehkan seseorang membaca dengan cekap. menambah kelajuan membaca dengan memperbaiki teknik pemahaman membaca dan mengingati apa yang dibaca. Bagaimanakah perancangan itu dilaksanakan? Perancangan aktiviti pengajaran membaca ini dirancang mengikut beberapa fasa seperti. i. petikan. mengenal pasti isi-isi penting dan isi-isi sampingan . semasa dan selepas membaca.

menghubungkan idea-idea. menyoal soalan-soalan kritis. pelajar boleh dilatih membaca bersuara dan keduanya mereka boleh dilatih membaca secara 58 . membina soalan daripada teks. dan menilai sifat dan jenis bukti yang digunakan oleh penulis. Selepas membaca Selepas pelajar selesai membaca. iii. mencatat maklumat baru. Semasa Membaca Semasa seseorang pelajar itu membaca jika sekiranya dia ingin mengingati apa yang dibacanya. memastikan isi-isi penting. Pertama.8 Pembinaan Bahan Kemahiran Membaca Setelah membaca dan memahami konsep kemahiran membaca. 4. menulis semula teks bacaan. dia memerlukan tindak ikut yang tersusun dan bermakna seperti.  makna perkataan baru. Adalah diharap aktiviti sebelum membaca ini akan dapat menolong pelajar memahami sesuatu teks yang dibaca dengan lebih jelas dan berkesan. ii. menentukan bagaimanakah idea-idea penting dibina. mencatat tindak balas kendiri.2. dan menghubungkan idea-idea penulis dengan apa yang telah diketahui.          mengenal pasti isi-isi penting. dan struktur penyusunan tugasan hasil pembacaan bahan yang diberikan. dia perlu. meramal apa yang akan berlaku.      menjawab soalan pemahaman. kita dapat simpulkan bahawa pengajaran dan pembelajaran membaca boleh dilakukan dengan dua cara. mengenal pasti pola pemikiran penulis.

Dalam bacaan secara lisan atau secara nyaring itu. di samping proses membaca akan berlaku. Bacaan Bersuara  pita rakaman  rakaman video  kad perkataan  kad ayat  kad cantuman  gambar  bahan bacaan lisan Bahan Kemahiran Membaca Bacaan Senyap  buku teks  akhbar  majalah  rencana  bahan auntentik yang lain 4. Untuk latihan secara senyap pula.  seseorang itu berucap dengan mebacakan teks ucapan yang telah disediakan secara bertulis dalam majlis rasmi. fungsi dari komunikasi bahasanya pula adalah untuk menghantar atau menyampaikan mesej atau maklumat kepada sekumpulan pendengar atau penonton. intonasi. nada dan irama dan sebagainya yang bersifat mekanis. Bagi latihan membaca secara bersuara perhatian adalah pada unsur-unsur bunyi yang menekankan kepada sebutan. 59 .9 Penilaian Kemahiran Membaca i. gaya.senyap. Bacaan Lisan Bacaan lisan (oral reading) adalah satu jenis ucapan. tumpuan guru adalah kepada kepantasan dan kefahaman membaca itu sendiri.2. Ini sering berlaku dalam situasi yang formal seperti. bahan yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran membaca ini juga mestilah yang sesuai dengan jenis latihan yang ingin guru ajarkan iaitu sama ada membaca bersuara atau membaca senyap. Dengan itu.

    pemberita di radio atau televisyen membacakan berita daripada teks berita yang telah disediakan secara bertulis. berita. 60 . fakta dan seumpamanya) dengan jelas. dan/atau menyampaikan perasaan penulis (marah. takut dan seumpamanya) dengan betul. suka./ . seseorang peserta menyampaikan kertas kerja dalam seminar./ ?/ !/ “ /”/ dan seumpamanya). . Aspek Suara dan Penyebutan      Pada keseluruhannya adakah bacaan murid didengar dengan jelas? Adakah sebutan perkataan betul menurut Bahasa Melayu standard? Adakah murid membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul? Adakah kualiti suaranya menarik? Adakah murid membaca dengan berani tanpa takut atau gentar? b. a. hairan. Aspek Kefahaman  Adakah pelajar membaca dengan yakin dan bermakna? (menunjukkan yang dia faham apa yang dibacanya). seseorang setiausaha atau pengerusi mesyuarat melaporkan (membacakan) minit mesyuarat yang telah lalu.  Adakah pelajar membaca mengikut maksud teks atau menyampaikan maksud penulis ? Misalnya menyampaikan maklumat (kenyataan. sedih. simpati. seseorang itu melafazkan puisi seperti sajak atau syair . Yang berikut ialah satu senarai semakan yang boleh digunakna oleh guru sebagai garis panduan memberi markah apabila mendengar seseorang murid membaca secara nyaring.. Aspek Kelancaran     Adakah pelajar membaca dengan lancar tanpa tersekat-sekat? Adakah pelajar membaca mengikut jeda atau frasa yang sesuai dan mengikut unit makna / pemikiran yang betul? Adakah pelajar membaca mengikut tanda bacaan dengan betul? (Misalnya. Adakah pelajar membaca dengan kadar kelajuan yang sesuai dan cara yang selesa? c.

61 . selepas seseorang pelajar membaca. Adakah pelajar membaca dengan antonasi. guru perlu merumuskan keseluruhan tanggapannya terhadap bacaan pelajar secara keseluruhannya. jeda dan unit-unit makna yang betul dan sesuai menurut isi/tema teks yang dibaca?  Adakah pelajar menggunakan tanda bacaan dengan betul dan berkesan? Senarai semakan yang diutarakan seperti di atas merupakan ciri yang terperinci yang boleh membantu guru dalam usaha mendengar dan memberi markah bacaan pelajar. tekanan. Pada tahap ini. permarkahan boleh dilakukan dengan menggunakan skala ukuran global 5 – mata seperti yang berikut. Walau bagaimanapun.

Sangat mengecewakan kedua-dua pihak (pelajar dan penguji). Penilaian Kemahiran Membaca dan Memaham Pada umumnya kemahiran membaca untuk tujuan memaham dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat. tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. lancar dan berkesan. 3(C) Sederhana Bacaan yang masih jelas. intonasi dan jeda.Tidak menunjukkan kefahaman terhadap apa-apa yang dibaca. selesa. Dia hanya perlu mengenal pasti 62 . Menunjukkan kurang kefahaman terhadap apa-apa yang dibaca. ii. Pada peringkat ini pembaca tidak perlu menggunakan keupayaan kognitifnya pada peringkat yang lebih tinggi. iaitu peringkat mendapatkan maklumat dan mengingat kembali akan isi-isi yang tersurat di dalam bahan yang dibaca. Susah hendak difahami oleh penguji. Tidak ada kesalahan sebutan dan intonasi. jelas. terdapat beberapa kesalahan sebutan. Penuh keyakinan dan 4(B) Baik Bacaan yang hampir tepat dari segi segala aspek penting. Sedikit kesilapan. Peringkat yang paling rendah ialah peringkat kefahaman “literal”.5(A) Cemerlang Bacaan yang tepat. 2(D) Lemah Bacaan yang kurang jelas. Banyak kesalahan sebutan. terhenti-henti atau tergagapgagap. misalnya dia tidak perlu menganalisis atau menilai sesuatu maklumat yang diperolehnya daripada pembacaan. 1(E) Sangat Lemah Bacaan yang tidak jelas. intonasi dan jeda.

makna-makna perkataan mengikut konteks dan memahami penyataan-penyataan yang terdapat di dalam bahan yang dibacanya itu dan kemudian menyatakan semula maklumat tersebut dengan tepat untuk membuktikan kefahamannya. menghuraikan. menginterpretasi. Begitu juga. maka si pembaca seharusnya berkemampuan mencipta sebuah wau berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dijelaskan oleh penulis dalam petikan tersebut. kalau seseorang itu. dapat memahami akan maksud sesuatu perkataan yang baru diketahuinya. soalan-soalan yang berkaitan dengan tugas memberi penjelasan. Satu contoh teknik penilaian yang boleh digunakan untuk mengesan kemahiran ini di kalangan pelajar. Untuk menilai kemahiran memaham pada peringkat ini. soalan-soalan yang menghendaki pembaca mengubah suatu bahan yang dibaca atau diteliti kepada satu bentuk yang lain. misalnya menganalisis untuk melihat hubungan di antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. menggunakan perkataan di dalam konteks ayat yang lain. iaitu satu peringkat di mana seseorang pembaca itu berkeupayaan menganalisis maklumat-maklumat yang dibacanya. Peringkat ini merupakan peringkat kefahaman yang lebih tinggi. Peringkat yang kedua ialah peringkat terjemahan. Peringkat kemahiran bacaan dan kefahaman yang selanjutnya ialah peringkat aplikasi. Peringkat yang seterusnya ialah peringkat analisis. seseorang itu mestilah benar-benar 63 . Untuk mengubah kandungan atau maklumat dalam petikan prosa kepada bentuk gambar rajah. ialah dengan menyuruh mereka menggambarajahkan maklumat-maklumat yang ada di dalam bahan bacaan yang telah mereka baca. misalnya daripada bentuk petikan kepada bentuk jadual. huraian atau interpretasi haruslah dikemukakan. Peringkat ini memerlukan seseorang pembaca itu menjelaskan. yang memerlukan pembaca memahami dengan mendalam akan segala maklumat yang terdapat di dalam bahan yang dibacanya dan seterusnya memerlukan kecekapan menggunakan maklumat yang diperolehnya itu dalam konteks yang lain ataupun mencipta sesuatu yang baru berdasarkan keterangan atau maklumat itu tadi. maka ia seharusnya dapat. Begitu juga. memberi takrif atau mengubah maklumat kepada bentuk lain dan sebagainya. Peringkat ini memerlukan daya pemikiran dan daya kefahaman yang lebih tinggi. carta dan graf boeh diajukan. melalui pembacaaannya. melihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan dan mengkategorikannya mengikut kriteria-kriteria tertentu. Sebagai contoh. bukan setakat memahami secara “literal” akan apa yang dibaca atau setakat mengingat semula isi atau kandungan bahan bacaan. kalau bahan yang dibacanya itu menerangkan tentang caracara membuat wau.

sama ada penyataan-penyataan yang tersurat ataupun yang tersirat. Kefahaman ini memerlukan pembaca membuat taakulan yang lojik dan tepat terhadap maklumat-maklumat yang dibacanya. tidak wujud garis pemisah yang jelas malah sebaliknya wujud pertalian yang kait-mengait. Satu lagi peringkat kefahaman bacaan yang memerlukan keupayaan mental yang lebih tinggi ialah kefahaman “inferensi”. mengesan idea pokok dan membuat ringkasan terhadap kandungan petikan yang dibacanya itu. Ini bermakna seseorang itu mestilah berkeupayaan menginterpretasi dengan tepat dan jelas akan setiap penyataan pengarang. iaitu memberi penilaian terhadap maklumat-maklumat atau idea-idea yang dikemukakan oleh pengarang. 64 . Begitu juga. daripada bahan tersebut. Sebagai contoh. Penilaian dan pengujian terhadap kemahiran kefahaman bacaan. itu. Penilaian yang dibuat itu mestilah berdasarkan kriteriakriteria tertentu sebagai ukuran dan penilaian itu mestilah diperkukuhkan dengan mengemukakan bukti-bukti dalaman. maka dia haruslah dapat membutikan ketidaktepatan maklumat tersebut dengan jelas. Satu lagi peringkat kefahaman yang juga memerlukan keupayaan kognitif yang tinggi ialah kefahaman penilaian. kalau dia menilai bahawa maklumat yang diutarakan oleh penulis adalah tidak tepat. Kefahaman pada peringkat penilaian pula memerlukan penguasan terhadap semua peringkat kefahaman yang sebelumnya. Sebagai contoh. perlu diingat bahawa di antara satu peringkat dengan peringkat yang lainnya. mengesan nada penulisan. Walau bagaimanapun. terutamanya kefahaman pada peringkat literal.memahami maklumat-maklumat itu dan berupaya menganalisis bahagian-bahagiannya sebelum dia mengelompokkan bahagian-bahagian maklumat itu mengikut ciri-ciri tertentunya. Contoh-contoh soalan atau tugasan yang dapat mengesan kefahaman inferensi di kalangan murid ialah soalan yang berkaitan dengan mengesan sikap atau pendirian penulis terhadap isu yang diperkatakannya. pada prinsipnya boleh berdasarkan peringkat-peringkat yang dinyatakan di atas. iaitu peringkat di mana seseorang pembaca itu boleh membuat rumusan ataupun kesimpulan terhadap idea-idea yang telah dikemukakan oleh pengarang dalam tulisannya. peringkat menterjemah dan menganalisis. kefahaman pada peringkat inferensi memerlukan juga kemahiran-kemahiran kefahaman yang sebelumnya. kalau seseorang pembaca itu memberi penilaian yang cemerlang terhadap penulisan yang dibacanya maka dia mestilah dapat menunjukkan bukti-bukti yang mampu memperkuatkan penilaiannya.

Sila buat catatan anda mengenai penilaian ini dengan menggunakan borang pengurusan grafik. Ujian objektif Kemahiran kefahaman bacaan boleh dinilai melalui ujian objektif. sama ada yang berbentuk Betul/Salah. b. Petikan-petikan yang sesuai panjangnya diberikan kepada pelajar dan soalan-soalan yang disediakan itu mestilah yang hanya berkaitan dengan kandungan petikan sahaja. menentukan bahawa soalan-soalan yang dikemukakan itu adalah semata-mata soalan kefahaman bacaan. dan tidak termuat di dalam petikan itu. Untuk melengkapkan penyataan atau ayat yang dikemukakan itu pelajar terpaksa memahami bahan yang dibacanya dan perlu mengisi bahagian yang dikosongkan itu dengan menggunakan ayat-ayat mereka sendiri. Guru hendaklah memastikan bahawa soalansoalan yang dikemukakan tidak berkaitan dengan pengetahuan yang Ini untuk sebenarnya. Melengkap ayat atau penyataan Selain soalan-soalan objektif. iii. memilih tajuk yang sesuai. Beberapa Teknik Menilai Kemahiran Membaca dan Memaham a. mengenal pasti isi-isi penting atau idea utama.Latihan 18 Anda telah membaca secara terperinci mengenai penilaian kemahiran membaca dan memaham. secara tidak langsung. menilai watak (jika sesuai). Di antara aspek-aspek kefahaman yang boleh disoal ialah memberi makna perkataan atau frasa. bukan pengetahuan. memberikan simpulan bahasa atau peribahasa yang sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam petikan dan mengesan implikasi daripada perenggan-perenggan tertentu. 65 . soalan yang berbentuk melengkapkan ayat atau penyataan berkaitan dengan kandungan petikan juga boleh dikemukakan. aneka pilihan ataupun memadankan. Oleh yang demikian. isiisi sampingan.

seseorang pelajar itu perlu membaca dan memahami dengan mendalam akan maklumat-maklumat yang terkandung di dalam petikan untuk memilih isi-isi penting dan mengasingkannya dengan isi-isi sampingan. pelajar-pelajar diminta menjelaskan atau menerangkan cerita atau maklumat-maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibacanya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Selain menugaskan pelajar membuat ringkasan. dia akan dapat menerangkan semula apa yang dibacanya itu dengan jelas dan tepat. Menjelaskan atau menerangkan semula Di sini. penilaian kefahaman bacaan juga boleh dibuat dengan hanya meminta mereka menyenaraikan atau menyatakan semula isi-isi penting. Teknik ini bukan sahaja sesuai untuk menguji kefahaman bacaan terhadap petikan tetapi juga penelitian terhadap jadual. Penjelasan d. Sekiranya pelajar benar-benar faham. Petikan yang diberikan itu tidak semestinya panjang. c. pelan dan gambar-gambar rajah yang lain.pengujian mengikut teknik ini. Untuk menyediakan ringkasan bagi sesebuah petikan. mengintergrasikan kemahiran menulis dalam ujian bacaan. mungkin hanya perlu satu perenggan yang mengandung antara 50-70 patah perkataan dan aras kesukarannnya sesuai dengan tahap penguasaan bahasa dan umur pelajar. boleh dibuat dalam bentuk lisan dan tulisan. 66 . Membuat ringkasan karangan / Merumuskan karangan Membat ringkasan merupakan satu lagi teknik untuk menilai kefahaman bacaan pelajar. peta.

nama watak. iaitu yang dengan mudah dapat dikesan atau dicari oleh pelajar di dalam petikan (misalnya. implikasi daripada penyataan pengarang. tarikh dan lain-lain yang memang jelas tertera di dalam petikan). dengan nada penulisan. mengesan tema petikan.Bagi latihan merumus karangan pula pelajar ditugaskan mengenal pasti isi tersurat dan tersirat yang didapati di dalam petikan. Soalan juga boleh berbentuk soalan kefahaman yang tersirat. sikap watak-watak dalam cerita. Soalan-soalan yang dikemukakan itu boleh bersifat soalan-soalan terhadap kefahaman yang tersurat. misalnya menilai pendapat penulis. Menyusun semula Teknik ini sesuai untuk menguji kefahaman bacaan pelajar terhadap petikan berbentuk cerita. Sebuah petikan cerita yang telah diubah susunan ayat-ayatnya diberikan kepada pelajar-pelajar dan mereka disuruh menyusun semula ayat-ayat tersebut untuk membentuk sebuah 67 . menilai watak atau menilai penulisan itu secara keseluruhan. Satu lagi jenis soalan kefahaman yang juga boleh dikemukakan ialah soalan kefahaman yang bersifat penilaian. soalan tentang nama tempat. dengan kadar kepanjangan yang terhad atau bebas. Kemudian pelajar diminta membuat rumusan dan kesimpulan mengenai petikan tersebut. membuat rumusan dan yang seumpamanya. e. Jawapan bagi soalan-soalan seperti ini tidak dapat dikesan Sebagai contoh. f. iaitu soalan-soalan yang memerlukan pelajar menuliskan jawapan dengan menggunakan ayatayat mereka sendiri. sikap penulis. iaitu yang hanya dapat dijawab dengan menggunakan daya kefahaman yang lebih tinggi. soalan berkaitan dengan mudah daripada petikan. Menjawab soalan-soalan kefahaman Soalan kefahaman yang dimaksudkan di sini ialah soalan-soalan kefahaman secara gerak balas terbuka.

  Semalam Amir telah berjanji untuk bertemu mereka di tepi tasik ini. kemudian perlu pula mengunakan logik fikirannya untuk menyusun semula ayat-ayat tersebut supaya terbentuk sebuah cerita yang lengkap. Sudah hampir setengah hari mereka menunggu tetapi Amir tidak muncul juga. Puan Hasnah mengangguk lemah. Contoh: Susun semula ayat-ayat berikut untuk membentuk sebuah petikan cerita yang lengkap. seseorang pelajar itu perlu membaca dan memahami ayat-ayat di dalam petikan. Semalam Amir telah berjanji untuk bertemu mereka di tepi tasik ini. Susunan ayat-ayat dalam cerita sebenarnya ialah:   Lama benar mereka tidak berjumpa Amir. 68 . Lama benar mereka tidak berjumpa Amir. Untuk menyusun semula petikan seperti ini.petikan cerita yang mengikut urutan peristiwa yang logik.     Kemudian mereka makan bersama. Hj Ali tidak mampu bersabar lagi.

guru hendaklah memahami. pelajar-pelajar perlu memahami teks sedalam-dalamnya dan harus pula berfikir untuk memilih perkataanperkataan yang sesuai dengan konteks. Ini demikian. kita dapat menyimpulkan bahawa ketangkasan mental pelajar. Sila buat ulasan anda sendiri mengenai kelebihan dan kelemahan teknik pengujian yang dipilih itu serta kekangan untuk menggunakannya dalam pengajaran anda. keupayaan untuk memaham. Ujian Kloz Teknik ujian kloz juga sesuai digunakan untuk menguji kefahaman bacaan. Sila aplikasikan salah satu daripada teknik tersebut dalam pengajaran di bilik darjah. mendiskriminasi dengan pendengaran dan penglihatan yang tajam. Sudah tentu penjelasan dan huraian yang cukup terperinci ini memberi kefahaman yang mendalam kepada anda. menyedari dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dan membantu mereka 69 . memaham dan berffikir. Justeru. dan minat terhadap bacaan adalah merupakan ciri-ciri dan keadaan yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam kemahiran bacaan tersebut. Kesimpulannya? Anda telahpun membaca penerangan tentang kemahiran membaca ini secara teliti. Puan Hasnah mengangguk lemah. Hj Ali tidak mampu bersabar lagi. kerana untuk mengisi tempat-tempat kosong yang disediakan di dalam petikan atau peranggan. sila dapatkan pandangan daripada guru pembimbing mengenai pengajaran anda itu. Kemudian mereka makan bersama.    g. Anda telah membaca dan memahami beberapa teknik menilai kemahiran membaca. Dengan demikian. Sila rujuk dan berbincang dengan guru pembimbing anda. Sudah hampir setengah hari mereka menunggu tetapi Amir tidak muncul juga. Setelah mengajar. Ujian ini dapat mengasah kemahiran membaca.

kita tidak boleh menafikan bahawa kefahaman adalah asas pembelajaran. dia dapat pula menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi pertuturannnya dengan orang lain. 70 . pembaca seharusnya memahami bahan yang dibacanya itu. Sememangnya. Kuala Lumpur: Utusan Oublication & Distributors Sdn. kemahiran lisan dan mendengar adalah kemahiran yang penting sebagai asas penguasaan kemahiran berbahasa sebelum seseorang itu menguasai kemahiran menulis. Bacaan Asas Abdul Aziz Talib (1989). dia mampu menjawab dan meneruskan pertuturannya dengan orang yang dilawan bertutur itu dengan lancar. Demikianlah juga. kadang kala. Akan tetapi. Kaedah dan Teknik. Dengan itu. Dalam situasi begini. Talib (2000). Dengan kata lain. bahan serta beberapa teknik ujian yang sesuai. Maksudnya. Bhd. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Bhd. Seseorang yang telah menguasai kemahiran ini harus dapat mendengar dengan baik. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas. sama ada pembelajaran itu diperoleh melalui pendengaran atau pembacaan. Rumusan Modul ini membicarakan dua kemahiran bahasa yang sangat penting iaitu kemahiran lisan yang merangkumi kemahiran mendengar dan bertutur. seseorang itu perlu berinteraksi dengan bahan bertulis. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Aziz Abd. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Abd. Raminah Hj Sabran dan Sofiah hamid. Apabila dia dapat mendengar dengan baik sudah tentu dia dapat membuat tafsiran terhadap pertuturan yang didengar itu dengan tepat .mencapai segala objektif program bacaan dengan menggunakan aktiviti. (1990). dia perlu menelah perasaan dan idea pengarang melalui pembacaannya. dan kemahiran membaca. Juriah Long. Justeru. perlakuan membaca ini mestilah disertai dengan kefahaman . Pengajaran dan Pengujian Bahasa.

Juriah Long dan Noor Ein Mohd. Penguasaan Kemahiran Membaca Kaedah dan Teknik Membaca. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Husin dan Siti Hajar Hj. Bhd. Azaman Wan Chik (1986). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia. Jilid 1 & 2. Noor (1990). Pengajian Melayu 2: Ketrampilan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. Arb‟ie Sujud ( 1997). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Kamaruddin Hj Husin. Abdul Aziz (1997). Bhd. Mengajar Bahasa Malaysia. Rujukan Abdullah Hassan (1987). (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedagogi Bahasa ( Perkaedahan). Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya Pada Peringkat Sekolah Rendah. Budiman Sdn.Kuala Lumpur: Karya Bistari Raminah Hj Sabran (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Hj Abdul Aziz (1998). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Kamaruddin Hj Husin (2001). Siti Hajar Hj Abdul Aziz. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia. Alat dan Bahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Kumpulan Marohaini Yusoff. 71 . Bhd. Institut Bahasa (1994). Kemarudin Hj. Pengajian Melayu 1: Ilmu Bahasa Dan Kecekapan Berbahasa.

72 . Koh Boh Boon (1989). Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. TU TUTORIAL Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan Kemahiran Mendengar dan Bahasa Kemahiran Bertutur serta Kemahiran Bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ii. iaitu : i. Aplikasikan rancangan pengajaran anda di dalam kelas dan buat refleksi mengenai kelebihan dan kelemahan pengajaran anda. Bhd.Kamarudin Hj Husin (1991). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. iii. KBSM dan Model-Model Pengajaran Bahasa. Cadangkan cara untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan atau bacaan tersebut. bincangkan perkara-perkara yang berikut. Tunjukkan prosedur menggunakan strategi tersebut dalam satu rancangan persediaan mengajar. Pilih strategi pengajaran dan pembelajaran untuk kemahiran lisan atau membaca . Setelah memahaminya.

“Selamat Berjaya” AHLI PANEL PENULISAN MODUL PEMBELAJARAN Bil Nama Kelayakan 1. Rosaini bt. PENGERUSI Pn. B. Khalid. (UKM) – Linguistik B. PENASIHAT Munsyi Zainal Abidin b. M.A(Hons) UM Linguistik dan Sastera Guru Bahasa Melayu 7 Tahun Pensyarah Pengajian Melayu 19 Tahun 73 .A.A (Hons) UM Guru Bahasa Melayu 10 Tahun Pensyarah Bahasa Melayu 6 Tahun Munsyi Dewan 7 Tahun 2. Maktab Perguruan Raja Melewar Jalan Sikamat 70400 Seremban Negeri Sembilan DK. Hj Kasim Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru.

Masa rehat (panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran).A (Hons) UM Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Guru Bahasa Melayu 3 tahun 08000 Sungai Petani Pensyarah B. Melayu 22 tahun Kedah Darul Aman. LAMPIRAN 1 KETERANGAN MAKSUD PENGGUNAAN IKON Gunakan pita rakaman audio atau radio. Md. Rancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan. Rokiyah bt. Dokumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk „soft copy‟.3. Gunakan bahan-bahan multimedia. AHLI 1 Pn. 74 . Zain B.

Buatkan catatan atau nota-nota penting. Buatkan ujikaji. isu-isu penting dengan membuat ulasan. Rujukan surat khabar. Panduan kepada pengguna. Senarai semak. Hasilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. 75 . Senarai penerangan makna ba gi sesuatu istilah. Senarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. Latihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep. Akses CD-Rom untuk bahan-bahan seperti yang dinyatakan dalam modul. Akses bahan pembelajaran dalam bentuk video atau VCD.Rujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir.

Fikir mengenai soalan yang diberikan.. lukisan). jadual...SELAMAT BERJAYA... rajah. 76 .Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Satu soalan yang dibentuk untuk membawa pelajar secara beransur-ansur ke isi pelajaran. Hasilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah dibaca dengan cara lukisan atau lakaran (peta konsep. Sediakan geraf yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas.. Itu saja yang perlu anda lakukan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->