Soalan 2 Membuat analisis tentang proses pembentukan kata dan jenis-jenis golongan kata yang terdapat pada

setiap perkataan dalam teks polihan sendiri. Petikan: Wajahnya keanak-anakan tetapi jangan terpedaya, di sebalik wajah comel itu, kehebatannya menggegarkan ramai. Pemain utama perseorangan lelaki dalam acara badminton ini, Datuk Lee Chong Wei, sudah membuka banyak mata

untuk melihat taring anak kelahiran Bukit Mertajam, Pulau Pinang ini dalam sukan
itu. Dinobatkan sebagai pemain nombor satu dunia ini, kejayaannya bukan sedikit. Beliau merangkul pingat perak di temasya Sukan Olimpik 2008, maka menjadi rakyat Malaysia pertama yang layak ke pusingan akhir acara perseorangan lelaki, sekaligus menamatkan kemarau pingat Olimpik Malaysia sejak tahun 1996. Pencapaian ini mengurniakan gelaran Datuk kepadanya, serta sanjungan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai wira kebangsaan.

Petikan 1.

Golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat, iaitu: i. ii. iii. iv. Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata tugas

32. 19. 29. 12. 28. 18. 16. 8. 11. 23. 2.Analisis penggolongan kata dalam petikan. 15. 26. 3. 22. 25. 31. 33. 5. 27. 9. 13. 30. 21. 10. 34. 17. . 14. 37. 38. 36. 20. Bil 1. 6. 4. 24. 7. Kata Nama wajahnya wajah sebalik kehebatannya pemain (2) utama lelaki (2) perseorangan (2) acara (2) badminton datuk (2) lee chong wei mata taring anak bukit mertajam pulau pinang sukan (2) nombor dunia kejayaannya beliau pingat (2) temasya olimpik (2) 2008 rakyat malaysia (3) pusingan akhir kemarau tahun 1996 pencapaian perdana menteri datuk seri najib tun razak wira kebangsaan Kata Kerja terpedaya menggegarkan membuka melihat kelahiran dinobatkan merangkul menjadi layak menamatkan mengurniakan sanjungan Kata Adjektif comel keanak-anakan ramai satu sedikit perak pertama Kata Tugas tetapi di (2) itu (2) jangan dalam (2) ini (4) sudah untuk sebagai (2) bukan maka yang ke sekaligus sejak kepadanya serta oleh -nya Jadual 1: Analisis penggolongan kata dalam petikan. 35. 39.

1 Manusia 1. Kata Nama Am 3. Kata Ganti Nama Rajah 1: Golongan kata nama. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: 1. Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.1. Kata Nama Khas Kata Nama 2. kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.2 Bukan Manusia Rajah 2: Golongan kata nama khas. 1. .2 Tak Hidup 1.GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama boleh dipecahkan kepada dua subgolongan kecil berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya.1 Hidup Kata Nama Khas 1.1. iaitu seperti yang berikut: 1.

Hasil analisis kata nama khas dalam petikan: Kata Nama Khas Hidup Kata Nama Khas Tak Hidup Manusia Lee Chong Wei Najib Tun Razak Bukan Manusia Badminton Datuk Perdana Menteri Datuk Seri Bukit Mertajam Pulau Pinang Olimpik Malaysia Wira Kebangsaan Rajah 3: Hasil analisis kata nama khas. Tak Berbilang . kata nama am tak hidup institusi. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkaraperkara yang umum sifatnya. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama am hidup manusia. 2. kata nama an hidup bukan manusia. (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga) Manusia Hidup Bukan Manusia Kata Nama Am Tak Hidup Institusi Bukan Institusi Konkrit Berbilang Abstrak Rajah 4: Kata nama am.

. Kata Nama Am Tak Hidup Kata Nama Tak Am Hidup Institusi Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi wajah sebalik kehebatannya utama perseorangan acara mata taring sukan nombor dunia kejayaannya pingat temasya pusingan akhir kemarau tahun pencapaian Rajah 6: Kata nama am tak hidup.Hasil analisis kata nama am dalam petikan: Kata Nama Am Hidup Kata Nama Am Hidup Manusia lelaki anak rakyat pemain mata Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia Rajah 5: Kata nama am hidup.

3. kata ganti nama diri orang kedua. Kata ganti diri nama orang terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. dan kata ganti nama diri orang ketiga. Ketiga . iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri orang Pertama Kedua Rajah 8: Kata ganti nama.Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak Berbilang taring pingat mata utama perseorangan acara sukan nombor temasya pusingan akhir tahun Tak Berbilang wajah pencapaian kemarau kejayaannya dunia kehebatannya sebalik Rajah 7: kata nama am tak hidup bukan institusi. Kata ganti nama diri boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang.

dan mana yang merujuk benda atau orang. dan orang ketiga. beta. Kedua saudara. Terdapat hanya dua kata ganti nama tunjuk. dan ini untuk menunjuk pada yang dekat. beliau. Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia dan terdiri daripada tiga kategori. engkau. perkara atau manusia. Terdapat tiga bentuk kata ganti nama diri tanya. patik. Hasil analisis kata ganti nama dalam petikan: i. apa yang merujuk benda atau perkara. Contohnya. kami. Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Ketiga ia. orang kedua. anda 3. Bil 1. dia. iaitu itu untuk menunjuk pada yang jauh. awak. Contoh dalam petikan: Itu Ini . iaitu orang pertama. aku. kita 2. kamu.Kata ganti nama diri tanya ialah jenis kata nama yang berfungsi menanyakan hal benda. mereka. Kata Ganti Diri Orang Pertama Contoh saya. –nya Rajah 9: Contoh kata ganti nama. iaitu siapa yang merujuk orang.

atau manusia. . Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Penggolongan ini dapat dgambarkan melalui rajah berikut: Tak Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Aktif Kata Kerja Transitif Pasif Rajah 10: Golongan kata kerja. Kata kerja transitif pula dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dankata kerja transitif pasif. iaitu: a) Kata ganti nama diri tanya b) Kata ganti nama diri orang Contoh dalam petikan: beliau GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah kata dasar yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata Ganti Nama Diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua kumpulan.ii. perkara.

sementara yang lainnya tidak perlu diikuti pleh pelengkap. Oleh itu kata kerja tak transitif dapat dipecahkan kepada dua subgolongan.Kata kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek atau objek sesudahnya. iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja transitif tak berpelengkap Contoh-contoh kata kerja tak transitif: 1. Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti oleh pelengkap. . kata kerja tak transitif tak berpelengkap          bangun tumbang berjalan menjerit 2. kata kerja tak transitif berpelengkap beransur tinggal menjadi berbuat berbantalkan Hasil analisis kata kerja tak transitif dalam petikan: Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap terpedaya melihat layak Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap menggegarkan (ramai) kelahiran (bukit mertajam) merangkul (pingat) menjadi (rakyat) menamatkan (kemarau) mengurniakan (gelaran) Rajah 11: Kata kerja tak transitif.

. Hasil analisis kata kerja tak transitif dalam petikan: Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif Aktif menggegarkan melihat merangkul menjadi menamatkan mengurniakan membuka layak kelahiran Kata Kerja Transitif Pasif dinobatkan sanjungan Rajah 12: Kata kerja transitif. . .Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya.sekaligus menamatkan kemarau pingat Olimpik Malaysia sejak tahun 1996. 2.. Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua.. Pencapaian itu mengurniakan gelaran Datuk kepadanya. Contoh ayat aktif dalam petikan. . 6. Beliau merangkul pemain nombor satu dunia ini.maka menjadi rakyat Malaysia pertama yang layak ke pusingan akhit acara perseorangan lelaki. Datuk Lee Chong Wei. 4.kehebatannya menggegarkan ramai.dengan atau tanpa akhiran –kan atau i. 3. iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. 1... Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. 5. sudah membuka banyak mata untuk melihat taring anak kelahiran Bukit Mertajam. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN. . yang disebut objek..

bising. : harum. iii. gopoh. kuning. masam. kasar. biru. tohor iv. lemah. leper. GOLONGAN KATA ADJEKTIF Kata adjektif ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. busuk. keras. kecil. perlahan . lambat. 2. Kata adjektif sifat / keadaan Contoh-contohnya Baik. Namun kata adjektif apat dibahagikan kepada sekurang-kurangnya Sembilan kumpulan berdasarkan berdasarkan makna perkataan-perkataannya. iaitu: Kata Adjektif i. cerdik. vii. deras. Golongan kata adjektif tidak mempunyai subgolongan yang ketara. pendek. hijau.. Segera. 1. serta sanjungan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai wira kebangsaan. lambat. bujur. lonjong Rasa : sedap. tegas ii. lewat. hodoh. ayu Dengar Bau Sentuh vi. dalam. Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Putih. nyaring.tenang. nipis. Kata adjektif waktu Kata adjektif cara : merdu.Contoh ayat pasif dalam petikan. Kata adjektif bentuk Kata adjektif pancaindera Bulat. hapak : halus. Dinobatkan sebagai pemain nombor satu dunia ini. cetek. v. awal Cepat. Pencapaian itu mengurniakan gelaran Datuk kepadanya. laju. merah. spontan. segar. tebal. kelat Pandang:cantik. manis. kasar. Panjang. licin.berani. bundar. wangi. tinggi. molek. pandai.

pembenar. sayang Jauh. iaitu sama ada sebagai penghubung. geram. penerang. iaitu yang terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbezabeza tetapi mempunyai satu sifat yang sama. Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran perak ramai satu sedikit pertama Rajah 14: Hasil analisis golongan kata adjektif. pembantu. ataupun tugastugas yang lain lagi. . GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen. ix. 3. Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Rindu. Kata Adjektif Kata adjektif sifatan Contoh comel keanak-anakan 2. frasa kerja dan frasa adjektif. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu.viii. hampir. pemeri. penegas. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik: frasa nama. pendepan. benci. cinta. penguat. Hasil analisis kata adjektif dalam petikan: Bil 1. nyaris Rajah 13: Golongan kata adjektif. penafi. dekat. klausa. Kata-kata tugas masuk ke dalam ayat.

tolong. bukan ialah. atau. harap hatta. tetapi wah. beribu-ribu. 10. amat. 14. amboi. 11. selalu. 6. benar. 13. berapa. paling juga. 15. -tah. dari. aduh bagaimana. dalam ya. 2. adalah di. maka. diam-diam -nya Contoh . pernah sangat. 4. 9. 8. mengapa sila. Kata Tugas Kata hubung Kata seru Kata Tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda dan. 3. 7. 12. segala. betul dua.Berdasarkan tugas-tugas yang demikian. bawah. pun tidak. 5. syahadan akan. bila. dalam begini. masing-masing atas. 17. sudah. -lah. maka kata tugas boleh dikenal pasti sebagai yang berikut: Bil 1.

2. bukan Contoh 9. Kata Tugas Kata hubung Kata pangkal ayat Kata bantu tetapi serta.17. 6. kepadanya. yang. Hasil analisis kata tugas dalam petikan: Bil 1. 14. 13. ke maka sudah. dalam satu itu. sekaligus. ini -nya Rajah 16: Hasil analisis kata tugas. Kata nafi Kata sendi nama Kata bilangan Kata arah Kata pembenda di. sebagai. . 11. untuk. oleh. 17. Kata penekan -ny Rajah 15: Kata tugas. sejak jangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful