1.0 PENDAHULUAN.

Burhus Frederick Skinner telah dilahirkan pada 20 Mac 1904 di Susquehanna Pennsylvania. Bapanya seorang peguam di bandar kecil itu. Skinner belajar di Kolej Hamilton di Clinton, New York, di mana beliau mengkhusus dalam kesusasteraan Inggeris. Beliau tidak mengambil apa-apa kursus psikologi tetapi pernah memenangi hadiah kerana karyanya dalam bahasa Greek. Beliau mula minat terhadap bidang psikologi apabila beliau menyedari bahawa beliau tidak mempunyai fakta untuk menulis cereka dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran dan lulus dalam bidang psikologi dengan harapan beliau dapat mengatasi masalah tersebut. Beliau, melanjutkan pelajaran di Harvard pada tahun 1928. Dalam masa tiga tahun beliau telah dianugerahkan ijazah PhD, dengan menulis disertasi yang cuba memperincikan undang-undang tingkahlaku untuk menerangkan perjalanan sistem saraf pusat. Beliau terus berada di Harvard selama lima tahun selepas mendapat ijazah. Ia melanjutkan usaha Thorndike dalam kajian pelaziman. Beliau membuat kajian yang cuba mengenal pasti undang-ungdang asas dalam tingkah laku organisme. Satu daripadanya ialah mengaturkan seekor binatang dalam alat itu boleh melakukan mekanisme yang dapat mendatangkan ganjaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan sebarang tuas yang ringkas. Dengan menggabungkan ciptaan-ciptaan ini, gerakbalas menekan tuas itu dapat dirakamkan secara automatik untuk menandakan kekerapan gerakbalas bagi sesuatu organisme secara keseluruhan. Dengan ini lahirlah “ Kotak Skinner ” yang sejak itu telah menjadi satu alat kebiasaan dalam kajiselidik psikologi. Beliau berjaya menerbitkan sebuah buku berjudul, The Behavior of Organisms (1938).

1

Mengikut Skinner (1972, 110-11), beliau minat terhadap aturan pengukuhan adalah secara kebetulan. Pada suatu hari Sabtu, beliau menyedari bahawa bilangan tempat makanan dalam alat itu tidak mencukupi bagi seminggu. Oleh itu menukar cara supaya hanya satu gerak balas akan diberi ganjaran bagi setiap minit. Dengan cara ini, beliau mempunyai bilangan tempat makanan yang mencukupi. Beliau juga mendapati bahawa tikus-tikus itu lebih stabil tingkah lakunyadalam jangka yang lebih teratur pula. Kemudian, beliau terus mengkaji kesan jenis-jenis pengukuhan sebahagian pada kadar yang tetap atau berubah ke atas jumlah penekanan tuas. 1.1 FALSAFAH BEHAVIORISME MENGIKUT SKINNER Falsafah Skinner ini bersifat saintifik. Sifat saintifik itu pula adalah dalam bentuk radikal. Beliau mahu mencari hubungan biasa antara kelas-kelas kejadian yang boleh diperhatikan supaya pola sebab musabab dapat dipastikan. Dalam hal ini beliau tidak mementingkan teori dalam erti kata yang biasa. Fenomena pembelajaran yang paling baik dikaji adalah dari segi menganalisis hubunganhubungan fungsional antara gerak balas-gerak balas dan keadaan-keadaan sebelumnya. Cara ini tidak memerlukan teori untuk mengetahui apa yang berlaku di antara kedua-dua pembolehubah itu. Sesuatu teori itu didapati penting dari segi membuat kenyataan ringkas mengenai pola-pola hubungan yang dapat dilihat, tetapi tidak ada satu keperluan yang merujukkannya kepada proses mental untuk menghuraikan tingkahlaku. Tingkahlaku sentiasa dihuraikan dengan mengenalpasti keadaan-keadaan penggerak objektif dari mana tingkahlaku itu timbul(termasuklah sejarah pengukuhan organisme itu sebelumnya).

2

Skinner juga boleh dianggap sebagai pengikut ‘ operasionalisme ’ yang didefinisikan oleh beliau sebagai kebiasaan bercakap mengenai pemerhatian yang dibuat oleh seseorang, tatacara manipulatif dan perkiraan yang terlibat dalam membuat pemerhatian, langkah-langkah logik dan matematikal yang hadir di antara kenyataan yang sebelum dan sesudah, serta tiada yang lain ( Skinner 1972, hal. 370 ). Kebaikan yang paling utama dalam operasionalisme yang dilihat sebagai sesuai dalam psikologi mengikut Skinner terdapat dalam isi keempat iaitu ia menolong kita mengetepikan hal-hal yang tidak perlu dalam usaha untuk mewujudkan sains objektif. Setengah variasi operasionalisme menganggap bahawa kejadian-kejadian umum ( kejadian yang boleh diperhatikan secara luar dan disahkan ) sebagai sesuai untuk analisis saintifik. Skinner pula berpendapat bahawa sebahagian daripada kejadian sulit juga boleh dijadikan bahan. Isunya bagi beliau bukanlah perbezaan antara umum dan sulit tetapi sama ada kejadian-kejadian itu boleh diperhatikan. Dalam karya Beyond Freedom and Dignity , Skinner memperlihatkan dirinya bukan sahaja sebagai ahli sains yang berkebolehan dan sebagi pengikut sesuatu cara yang tertentu untuk membuat sesuatu yang saintifik tetapi beliau juga memperlihatkan dirinya sebagai ahli falsafah yang mengenai hal ehwal manusia. Ini tidaklah menghairankan kerana tema-tema yang beliau utarakan merupakan hal-hal yang dijumpai di makmal psikologi.

3

Menurut Skinner, untuk menyelasaikan masalah manusia kita perlu menerapkan apa saja jenis teknologi. Masalah tingkah laku manusia tidak boleh diselesaikan oleh teknologi fizikal dan teknologi iaitu teknologi tingkah laku. Ramai orang menentang bahawa teknologi tingkah laku juga diperlukan. Mereka menentangnya kerana mereka berfikir teknologi ini tidak boleh memberi kesan, dan mereka menentangnya kerana mereka fikir teknologi ini tidak diperlukan. Kedua-dua tentangan ini boleh dikaitkan dengan konsep ‘ manusia autonomous ’ iaitu idea bahawa terdapat suatu kejadian dalaman yang bertindak sendiri untuk menyebabkan berlakunya tingkah laku. Oleh kerana tingkah laku itu mempunyai sebab dalaman, maka idea ini begitu teguh sehingga mereka merasakan teknologi tingkah laku itu tidak mungkin memberikan kesan. Atau sebaliknya, walaupun sekiranya ia boleh memberikan kesan, tetapi ia tidak diperlukan kerana ia akan merosakkan nilai-nilai penting mengenai kebebasan dan kemuliaan seseorang itu. Mengikut Skinner, analisis tingkah laku secara ujikaji tidak membenarkan kita mengutarakan idea mengenai kejadian dalaman. tingkah laku dikawal oleh keadaan-keadaan Sebaliknya kita dapati Konsep-konsep sekitaran.

kebebasan dan kemuliaan mungkin lebih difahami dalam erti kata penentuan sekitaran daripada dalam erti kata pernyataan sesuatu yang secara dalaman bersifat autonomous. ‘ Pergelutan untuk kebebasan ’ merupakan tingkah laku haiwan yang cuba mengelak atau bebas daripada keadaan-keadaan yang merbahaya. ‘ Kederiaaan dan kemuliaan ’ merupakan suatu yang diatribusikan individu, ataupun apa yang diatribusikan individu pada dirinya kerana keadaan berlakunya tingkah laku itu tidak dapat difahami sepenuhnya. Kehendak kepada kebebasan itu akan terhapusnya keadaan-keadaan yang merbahaya, dan digniti menjadi tidak perlu apabila tingkah laku dapat dihuraikan secara terperinci. Namun, tidak ada sebab untuk melihat kebebasan dan digniti sebagai hasil daripada kuasa dalaman.

4

Setiap kali kita bertindak secara sistematik ke atas persekitaran untuk memberi kesan kepada perkara lain. hal. Mengikut Skinner. maka dalam evolusi budaya juga bentuk-bentuk itu akan terus hidup dan akan mengawal manusia dalam semua bidang keputusan tingkah laku mereka. 143 ). Hal ini boleh dijadikan prinsip yang membimbing reka bentuk atau reka bentuk kembali keseluruhan sesuatu budaya itu. 1971. dan benda-benda yang menjadi barangan kerana ia membantu sebuah budaya untuk terus hidup. kita tidak perlu mengkhuatiri konsep ‘ kawalan ’. Seperti juga dalam proses biologi di mana jenis-jenis organisme yang lebih sensitif kepada keputusan tindakannya akan lebih senang untuk terus hidup.Teknologi tingkah laku bukanlah suatu mimpi. Ia terus hidup sebagai satu jenis dan sebagai seorang individu. Ia dilihat sebagai menjadi fungsi kepada keadaan-keadaan sekitaran. Tingkahlakunya pula tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang datang dari dalam. Ke arah matlamat apa hendak kita bentuk tingkahlaku itu? Bagi Skinner jawapan yang senang ialah untuk menyediakan pengukuhan positif yang tekal berikutnya boleh dikategorikan kepada tiga jenis nilai atau barangan iaitu benda-benda yang menjadi barangan kerana ianya membantu penerusan hidup biologi. kita perlu ‘ memesatkan lagi perkembangan praktis yang akan mengambil kira juga keputusan-keputusan yang jauh ’ ( Skinner. Dalam kesemua hal ini. Tetapi bagaimana boleh kita membantu budaya untuk berterusan? Menurut Skinner. Kedua-dua kategori yang pertama itu tidak begitu konversial seperti yang ketiga. ia sudah berada dalam proses perkembangan. Manusia tidak hapus. benda-benda yang menjadi barangan kerana ianya membantu yang lain. maka kita telah menguatkuasakan kawalan. 5 . Masalah utama ialah kita perlu lebih jelas mengenai objektif kawalan itu dan bertindak dengan lebih berkesan dalam memilih cara-cara mengawal. Kuncinya boleh didapati dalam kontigensi pengukuhan.

Seperti kucing dalam teori Thorndike. Kemudian secara tidak sengaja.2.1. tikus tertekan alat penekan dan birin makanan akan keluar. Dalam kajian Skinner ialah beliau meletakkan seekor tikus yang lapar ke dalam kotak Skinner seperti pada Rajah 1.1 Kotak Skinner. makanan akan diperoleh’. Tindakan ini diulangulang sehingga tikus belajar bahawa ‘Jika alat penekan ini ditekan. tikus juga dibiarkan berlari secara rawak dalam kotak tikus Skinner. Rajah 1 2. Kotak Skinner tersebut mempunyai alat penekan pada dindingnya. 6 . Ini dikatakan pembelajaran melalui pelaziman.0 TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER 2.1 Langkah pertama Skinner telah menjalankan satu eksperimen dengan menggunakan tikus. Ini bermakna tikus telah belajar cara memperoleh makanan dengan menekan alat penekan tersebut.

Peringkat ini dikenali penghapusan. Dengan langkah ini. tikus pun berhenti menekan alat penekan tersebut ( gerak balas terhapus ).2. Lama-kelamaan tikus belajar untuk menekan lat penekan hanya apabila lampu menyala.1. 7 . Apabila lampu menyala. apabila ganjaran ( makanan ) dihentikan. Ini bermakna.3 Langkah ketiga Kemudian Skinner memasukkan lampu dalam kotak tikus beliau. Apabila tikus menekan alat penekan tersebut. tikus menekan alat penekan dan bijirin diperolehi. iaitu dapat membezakan masa yang paling sesuai untuk menekan alat penekan untuk mendapatkan makanan. makanan tidak akan keluar. 2. Manakala. Skinner telah memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan. tikus belajar konsep diskriminasi.2 Langkah kedua Seterusnya. jika lampu tidak menyala tetapi tikus menekan alat penekan. maka bijirin tidak akan diperolehi.1.

1 Langkah pertama Eksperimen kedua Skinner ialah dengan melibatkan burung merpati. Apabila burung merpati menghampiri bola ping pong. sehingga kedua-duanya burung merpati berjaya bermain ping pong. 2. Skinner cuba mengajar burung merpati untuk bermain ping pong.2. apabila burung merpati berjaya mematuk bola ping pong ke sebelah jaring dengan paruhnya. 8 .2 Eksperimen Skinner dengan burung merpati 2. Langkah pertama kajian beliau ialah Skinner cuba membentuk tingkah laku burung merpati secara berperingkat-peringkat.3 Langkah ketiga. Seterusnya. beliau memberikan kacang hijau kepada seekor burung merpati lagi yang berada di sebelah jaring yang lain.4 Langkah keempat. Dengan peneguhan ini. Apabila burung merpati tersebut mematuk bola ping pong. 2. ia diberi peneguhan dalam bentuk kacang hijau.2. Kemudian.2. ia juga diberi peneguhan positif dalam bentuk kacang hijau.2 Langkah kedua. Dalam kajian ini. 2. Langkah ini diulang-ulang sehingga burung merpati dilazimkan dengan peneguhan. burung merpati terus mematuk bola ping pong tersebut. ia diberikan peneguhan berbentuk kacang hijau.2.2.

Skinner menjalankan kajian dengan menggunakan haiwan seperti tikus dan burung merpati.0 PRINSIP-PRINSIP TEORI BEHAVIOURIS. dalam teori pelaziman operan gerak balas boleh diperkuatkan ( diulangi ) atau dihapuskan ( tidak diulangi ). Skinner membahagikan peneguhan kepada dua jenis iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. dalam teori pelaziman operan gerak balas boleh dperkuatkan ( diulang ) atau dihapuskan ( tidak diulangi ). jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas ditunjukkan.3. Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Beliau menghasilkan “ Skinner Box ” di mana tingkah laku binatang dalam kotak tersebut boleh dikawal dan gerakbalasnya boleh diperhatikan dan direkod/diukur. 9 . jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas ditunjukkan. Skinner menyatakan bahawa perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan mudah. Daripada kajian yang telah dilakukan ini telah membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Terdapat lima jenis proses dalam teori operan Skinner iaitu peneguhan positif. Menurut Skinner ( 1953 ). Menurut Rachlin ( 1991 ). Menurut Skinner ( 1953 ). dendaan. Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan diulangi. peneguhan negatif. peneguhan diberikan pertamanya untuk memuaskan kehendak individu. keduanya untuk mengurangkan tekanan dan meransang otak. prinsip Premack dan pelupusan.

banyak soalan yang baik. Dalam bilik darjah. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi.2 Peneguhan Negatif. ( c ) memuji tanpa pilih kasih. Tingkah Laku Pelajar Kesan / Akibat kemukakan Guru memuji pelajar. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu contoh motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. 3. ( d ) memuji usaha dan cuba jaya. Jadual 1 : Peneguhan Positif. Menurut Brophy ( 1981 ).3. ( b ) memuji dengan cepat. ciri-ciri pujian ( peneguhan positif ) yang memberi kesan ialah ( a ) memuji secara ikhlas. memberikan senyuman. 10 .1 Peneguhan Positif. Tingkah Laku Masa lebih Hadapan Pelajar kemukakan soalan dengan baik. ( e ) memuji tingkah laku yang spesifik dan ( f ) memuji jawapan atau respons yang spontan. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. menepuk bahu pelajar. memberi hadiah dan sebagainya. Contoh peneguhan positif ialah seperti berikut.

Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. Jadual 3 menunjukkan peneguhan yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Tindakan anak ( membuat kerja rumah ) dapat mengelakkan daripada ransangan yang tidak diingini ( leteran bapa ). maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya. peneguhan berkala tetap. tepat pada Hadapan Pelajar akan menyiapkan tugasan yang seterusnya tepat pada waktunya. Jadual 2 : Peneguhan Negatif. Peneguhan boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala. Contohnya. Contoh adalah seperti berikut. peneguhan berkala nisbah tetap dan peneguhan berkala nisbah berubah. 11 . Jadual ini meliputi peneguhan berterusan. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. peneguhan berkala berubah.Peneguhan negatif ialah ransangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Tingkah Laku Kesan / Akibat Tingkah Laku Masa Pelajar tidak menyiapkan Guru menegur pelajar. Contoh peneguhan negatif ialah seperti berikut. tugasan waktunya.

12 .

13 . guru memberi kerja tambahan. Tegasnya. Jadual 4 : Dendaan.1 Dendaan Persembahan.3 Dendaan. sistem demerit. kepada pelajar. Contohnya. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.3. Dendaan bentuk ini tidak melibatkan fizikal.2 Dendaan Penyingkiran. membuat bising di dalam Dendaan boleh dibahagikan kepada dua bentuk. 3. Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini.3. larian padang. tetapi dapat menakutkan pelajar. Contoh dendaan adalah seperti berikut: Tingkah Laku Kesan / Akibat Tingkah Laku Masa berhenti Hadapan Pelajar membuat bising di Guru memberi amaran Pelajar dalam kelas. kelas.3. iaitu pertama dendaan persembahan ( jenis I ) dan kedua dendaan penyingkiran ( Jenis II ). Dendaan persembahan ( presentation punishment ) berlaku apabila sesuatu ransangan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku diri pelajar tersebut. 3.

seperti pengasingan diri. beberapa peringatan perlu di ambil kira.4 Prinsip Premack. 3. 14 . Dendaan mestilah diberi atas dasar untuk mengubah kelakuan dan bukan sebagai balasan perlakuannya. maka B mesti dikenakan 3 rotan untuk kesalahan yang sama. Kalau A dikenakan 3 rotan untuk kesalahan yang dilakukan. mengenakan dendaan penyingkiran ialah seperti tidak membenarkan mereka mononton televisyen dalam tempoh seminggu sebab mereka tidak membuat kerja rumah Matematik. ibu bapa atau guru-guru tidak memberi kemudahan apabila seseorang pelajar tidak berkelakuan betul. sebaik sahaja perlakuan tidak diingini dipamerkan. Orang yang menerima dendaan mestilah tahu mengapa dia dihukum. Dendaan dikenakan hendaklah tekal. Dendaan yang keterlaluan boleh dianggap sebagai suatu deraan atau dendaan yang dikenakan secara berterusan boleh membentuk tingkah laku yang negatif. Untuk menjadikan dendaan lebih efektif. Ada pendapat yang mengatakan bahawa dendaan boleh menghasilkan gangguan emosi yang berpanjangan dan ia juga boleh membawa kepada persoalan etika. rasa rendah diri dan mengganggu perkembangan emosi dalam jangka masa panjang. Antaranya ialah dendaan dilakukan segera.Dendaan penyingkiran ( removal punishment ) berkaitan dengan penyingkiran ransangan. Contohnya. Contohnya.

Sebagai guru. Contohnya. Jeda masa tetap merujuk pada peneguhan yang diberikan pada masa yang telah ditetapkan. Selain itu guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. selepas mengakhiri mata pelajaran Matematik. pelajar cemerlang akan menerima anugerah yang berupa hadiah atau sijil pada hari anugerah cemerlang yang diadakan setiap tahun. 3. Peneguhan jeda masa tidak tetap pula merujuk kepada peneguhan yang boleh diberikan pada masa yang tidak ditentukan. Biasanya peneguhan jeda masa 15 . Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan.Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Jeda masa yang boleh diberi peneguhan dapat dibahagikan kepada dua iaitu jeda masa tetap dan jeda masa tidak tetap. Keadaan ini akan dapat diatasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti dan peneguhan itu tidak digunakan. kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid.5 Pelupusan. Prinsip peneguhan jeda masa yang merujuk pada peneguhan akan diberikan satu jangka masa yang ditentukan sendiri oleh guru atau penyelidik. 3. Umpamanya.6 Peneguhan Jeda Masa. Prinsip Premack juga dikenali sebagai “ Grandma’s Rule “ yang berasaskan kenyataan “ kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini “.

3.7 Peneguhan Mengikut Nisbah. Umpamanya. Begitulah seterusnya. Umpamanya. 16 . Guru akan memberikan pujian kepada pelajar-pelajar yang berusaha bersungguh-sungguh menjawab soalan tersebut walaupun dia tidak memberikan jawapan yang tepat.tidak tetap ini diberikan sebaik sahaja sesuatu tingkah laku yang diingini telah dilakukan. guru memberikan peneguhan setiap lima kali tingkah laku yang diingini itu dilakukan. Peneguhan kedua diberikan kepada tingkah laku yang sama dilakukan pada kali keenam. Kemudiannya beliau akan menetapkan tingkah laku yang ke 10 atau yang ke 15 kali. Umpamanya. 3. Peneguhan mengikut nisbah dapat dibahagikan kepada dua kategori. Jadual nisbah tidak tetap merujuk pada peneguhan tingkah laku mengikut satu purata yang telah ditentukan oleh guru atau penyelidik. Kategori yang pertama ialah “ Jadual Nisbah Tetap “.8 Kesan Jadual Peneguhan Skinner. Kategori yang seterusnya ialah “ Jadual Nisbah Tidak Tetap “. jadual nisbah tetap 3 merujuk pada peneguhan yang diberikan kepada tingkah laku yang diingini yang telah ditunjukkan pada kali yang ketiga. Jadual nisbah tetap merujuk pada peneguhan yang diberikan kepada seseorang atau organisma setelah melakukan tingkah laku yang telah ditetapkan beberapa kali. seorang pelajar yang telah berusaha untuk menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh guru. Prinsip peneguhan mengikut nisbah ialah sesuatu peneguhan yang akan diberikan hanya selapas tingkah laku yang dimatlamatkan dilakukan beberapa kali.

17 . Oleh itu. individu akan menunjukkan lebih banyak tingkah laku positif kerana mengharapkan peneguhan.peneguhan yang berterusan mesti diberikan pada awalnya. Individu dapat mengagak bila peneguhan akan diberi dan dia bertindak balas dengan sewajarnya. Di dalam peneguhan masa atau nisbah tetap. Bila sesuatu tingkah laku operan diwujudkan. peneguhan berterusan dan berkala mesti diberhentikan. Individu akan perlihatkan tingkah laku operan yang lebih banyak jika jadual peneguhan yang berubah digunakan. Selepas itu ditukar kepada peneguhan berkala untuk mengekalkan tingkah laku operan tersebut. pelajar akan perlihatkan tingkah laku operan yang paling sedikit kerana dia berjaya meramal pola peneguhan yang diberikan. Jika hendak menghapuskan tingkah laku operan.Peneguhan nisbah dan masa yang berubah akan menyababkan organisma menghasilkan lebih banyak tingkah laku operan kerana peneguhan tidak ditetapkan oleh masa atau nisbah.

bintang.4.0 IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN. Selain itu. guru perlu menghentikan peneguhan yang diberikan sama ada positif atau negatif secara perlahan-lahan. kata-kata perangsang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. lama kelamaan dia akan menghentikan tingkah laku yang negatif tersebut dan sedikit sebanyak telah bertingkah laku positif.. Peneguhan positif yang baik akan menjamin tingkah laku yang baik. wang. Jika guru ingin menghentikan sesuatu tingkah laku operan. kepastian bahawa objektif tingkah laku haruslah bersifat realistik dan menggunakan penguasaan kemahiran secara berperingkat. Ia mesti sejajar dengan kebolehan dan kemampuan pelajar. Penggunaan prinsip penghapusan dalam bilik darjah adalah amat penting. Guru mesti memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya untuk pelajar. token. Apabila pelajar mendapati dia tidak mendapat apa-apa perhatian. seorang guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan yang tercantik dalam bilik darjah. pujian. Selain itu. Contohnya. Pemberian peneguhan yang positif seperti hadiah.F Skinner) supaya mereka dapat belajar menguasai permainan tersebut dengan berkesan. Ini kerana ia merupakan salah satu cara untuk memodifikasi tingkah laku pelajar. 18 . guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola jaring secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain bola ping pong mengikut teori B. Namun demikian. pemberian peneguhan mestilah diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku.

Contohnya. Maka guru mesti memastikan pelajar tersebut tidak mendapat apa-apa peneguhan daripadanya atau rakan sebayanya akibat daripada tingkah laku negatifnya itu. seorang pelajar membuang gumpalan kertas di dalam bilik darjah. Proses ini penting untuk mendapatkan ilmu dan isi yang penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih daripada maklumat yang penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. Sebagai contoh.Prinsip Skinner yang boleh digunakan di sini ialah ‘jangan teguhkan tingkah laku yang tidak diingini’. generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan. Manakala diskriminasi rangsangan bermaksud guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsangan-rangsangan yang lebih penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara situasi yang berlainan. Sebagai contoh. Proses generalisasi yang berlaku ialah dimana guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahunya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. Untuk mengatasi masalah ini. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. dia akan menghentikan tingkah laku negatif ini. Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. Pemindahan pembelajaran yang berlaku dari situasi A kepada situasi B. sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. Apabila pelajar tidak mendapat apaapa perhatian. 19 .

seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian kerana dapat menyiapkan kerjanya dengan kemas sekali. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. apabila guru masuk ke dalam kelas ( rangsangan ) pelajar berdiri dan mengucapkan ‘Selamat Pagi’ ( gerak balas ). penerapan motivasi akan membangkitkan tingkah laku yang positif dengan ganjaran yang sesuai. Guru pun memuji pelajar. Ini dapat dikesan apabila semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim yang berlaku. Selain itu. Maka guru itu akan mendapati bahawa kerja kemas pelajarnya itu mungkin akan berterusan. Sebagai contoh. Dengan itu. Pujian yang diberikan terhadap hasil kerja tersebut akan mengakibatkan hasil kerja yang kemas berterusan. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah mereka. Sebagai contoh. 20 .Seterusnya. pelajar boleh mempelajari sesuatu dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerakbalas yang berlaku. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk membentuk tingkah laku yang tidak diingini. guru akan dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. hadiah. walaupun tanpa arahan guru. guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Sebagai contoh. Seterusnya. Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi seterusnya ialah rangsangan dan gerak balas dapat diperkukuhkan dengan latihan. Dengan itu. guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. walaupun tidak mendapat sebarang pujian daripada gurunya.

Dalam situasi ini guru boleh mengikis perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali. setelah mereka dapat menguasai sesuatu kemahiran itu. guru boleh meningkatkan keyakinannya secara berperingkat-peringkat. Kaedah ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut. jika pelajar takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. sesuatu tingkah laku tidak diberi peneguhan Jika ia boleh dikikiskan secara perlahan. 21 . guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk. Menurut Skinner.Implikasi yang seterusnya ialah timbulnya kaedah penghapusan. Sebagai contoh. Pertama sekali. guru perlu memberikan banyak peneguhan positif kepada mereka supaya mereka lebih berminat untuk mendalami sesuatu perkara yang baru itu. guru tersebut mestilah memastikan peneguhan secara berkala diberikan untuk memastikan tingkah laku secara operan itu sentiasa wujud didalam diri pelajar. kemudian semasa berdiri untuk membetuk semangat dan keyakinan diri. Penggunaan prinsip jadual peneguhan Skinner dalam bilik darjah memainkan peranan yang penting untuk menentukan aras peneguhan yang perlu diberikan kepada pelajar. apabila pelajar sedang mempelajari sesuatu yang baru. barulah pelajar itu diberi peluang untuk membaca di hadapan kelas. Akan tetapi.

Yang terakhir ialah. 22 . arahan berikut: ‘Semua murid harus beratur untuk pergi rehat. Kesannya. apabila loceng berbunyi. Ini juga merupakan satu kaedah modifikasi tingkah laku. Jika tidak anda akan kehilangan lima minit masa rehat anda’. Sebagai contoh. Tingkah laku operan yang dikehendaki oleh guru ialah supaya pelajar terus beratur untuk pergi rehat pada waktu rehat. guru tersebut dapat menggunakan sebarang peneguhan negatif untuk tingkah laku-tingkah laku yang tertentu. pelajar akan terus berbuat demikian kerana tidak mahu kehilangan lima minit masa rehat mereka. Guru boleh menggunakan guru memberi peneguhan negatif untuk mendapatkan tingkah laku operan yang dikehendaki daripada pelajar.

1.0 IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAGI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS. Rencatan akal Gangguan tingkah laku Dutisme Kecacatan deria iv. 23 . a) Mc Donnell.5. Pendidikan khas juga merangkumi aspek pengajaran dan pembelajaran.1 Kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak yang dianggap mempunyai risiko untuk gagal dalam pelajaran di bangku sekolah Kanak-kanakmempunyai kecacatan yang diambil kira dibawah sesuatu akta/undang-undang khas di sesebuah negara. v. ii. Kecacatan kesihatan b) Lerner et. 5. Al. 5. ii. et. hospital dan institut. Kecacatan fizikal vii. Gangguan pembelajaran vi. ( 1995 ). mengkategorikan kanak-kanak berkeperluan khas ialah terdiri daripada: i. iii. Al ( 1998 ) mencadangkan dua kategori kanak-kanak berkeperluan khas: i.1 STRATEGI KEPADA KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Pendidikan khas didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan/kurang upaya. latihan jasmani dan pendidikan yang berteraskan rumah.

sentiasa merendah diri dalam semua perkara. termasuklah pelajar-pelajar yang pintar cerdas. d) Pendidikan khas adalah pendidikan yang ditujukan kepada pelajar-pelajar yang cacat penglihatan. bermasalah dalam pembelajaran dan tingkah laku.c) Mahmood Nazar i. Seterusnya guru perlu meyakinkan pelajar bahawa dia disukai oleh semua orang di sekelilingnya. Selain itu guru perlulah menjelaskan apakah akibatnya sekiranya kanak-kanak tersebut terus bersikap sedemikian. cacat fizikal dan sebagainya. Tingkah laku yang seterusnya pula ialah kanak-kanak yang berkelakuan sering tertekan ataupun merasa rendah diri. cacat budaya atau sosial. Kanak-kanak berkeperluan khas boleh ditakrifkan sebagai kanakkanak yang dianggap berdepan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal dan mentalnya. suka bermasam muka. Antara ciri-ciri kanak-kanak ini ialah mereka tidak mempedulikan perkara yang berlaku di sekeliling mereka.F Skinner ialah jenis kanak-kanak pendendam. berkelakuan ganas serta garang. 24 . cacat mental. Ciri-ciri kanak-kanak ini ialah seorang yang suka mencabar orang lain. cacat pendengaran. Antara tingkah laku utama kanak-kanak berkeperluan khas dan strategi untuk mengatasinya mengikut Teori B. mereka adalah jenis yang tidak suka mencuba. sentiasa gagal dalam semua perkara dan mereka juga tidak berasa yakin untuk bertanggungjawab ke atas sesuatu perkara. Manakala strategi untuk mengatasinya ialah antaranya guru janganlah berkelakuan seperti diri sendiri yang terluka dengan menunjukkan perasaan tidak puas hati guru terhadap murid tersebut.

Guru juga perlu tegas kepada murid tetapi bukan dengan perasaan marah ketika menegurnya. guru mestilah menunjukkan kepada pelajar bahawa kamu yakin terhadapnya dengan memberikan kata-kata perangsang dan tidak mengkritiknya serta sentiasa cuba untuk mendekatinya secara personal dan bertanyakan apakah masalah mereka. Sudah menjadi tugas seorang individu yang bergelar seorang guru untuk menanamkan prinsip di dalam diri pelajar bahawa sesiapa pelajar yang percaya kepada diri sendiri dan berani mencuba akan berjaya dalam semua perkara. Selain itu. guru boleh memberi perhatian yang lebih kepada pelajar yang tertentu pada waktu tertentu seperti mendekatinya secara personal tetapi bukan secara umum di dalam kelas. suka membuat lawak yang keterlaluan dalam kelas dan digelar sebagai ‘pelawak kelas’. Antara strategi yang boleh digunakan untuk mengatasinya ialah guru perlu mengabaikan kelakuan buruk yang kecil yang pernah dilakukan oleh kanak-kanak dengan mengelakkan hukuman dan leteran. berasa marah atau cuba mencabar sesiapa untuk mencapai sesuatu kejayaan. Tingkah laku kanak-kanak yang menonjolkan diri turut menjadi satu keperluan dalam keperluan khas. 25 . tidak akan Walaubagaimanapun. Selain itu guru juga hendaklah menggalakkan usaha yang positif kepada kanak-kanak tersebut supaya mereka akan berbuat perkara yang positif dan mengekalkannya.Strategi untuk mengatasinya ialah guru perlulah mengabaikan semua kegagalan yang pernah dialami oleh murid tersebut dengan mengurangkan kritikan terhadap mereka. pelajar yang merasakan dirinya telah diterima dan dihargai oleh guru dan rakan sekelilingnya bergaduh. Mereka bercirikan seperti suka menonjolkan diri sendiri tidak kira bila waktu. Mereka juga adalah seorang yang malas. Seterusnya.

5. Antaranya ialah guru hendaklah menolak dan mengelakkan diri daripada terperangkap dalam pergaduhan dan kemarahan dengan pelajar supaya keadaan tidak bertambah rumit.1 Definisi tingkah laku. Seterusnya guru tersebut haruslah mengenal pasti manakah pelajar yang berkelakuan bagus serta berkualiti di dalam kelas. ‘Tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku. Tingkah laku yang negatif seperti agresif. suka merosakkan harta benda orang ( vandalisme ) boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positif jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti.2. Pelbagai strategi boleh dilakukan untuk menghadapi kanak-kanak yang bersikap seperti ini. suka merajuk. Antara sikap kanak-kanak tersebut ialah suka bergaduh dengan pelajar lain. guru masih perlu bersikap tegas. suka menentang pendapat orang lain. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa.Tingkah laku yang melibatkan keperluan khas ialah kanak-kanak yang bersikap gila kuasa. Seterusnya memuji mereka supaya mereka dapat mengekalkan tingkah laku positif tersebut. dan suka menimbulkan kemarahan orang lain. 5. Namun begitu. 1979 ) 26 .’ ( Kamus Dewan. baik dan adil terhadap pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengelakkan pilih kasih.2 Pengurusan Tingkah Laku Pada umumnya hasil kajian saintifik pengurusan tingkah laku mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. iaitu sesuai dan sistematik.

1968 ) Antara tingkah laku positif dan negatif yang dialami oleh kanak-kanak berkeperluan khas ialah: Tingkahlaku positif Tingkahlaku negatif Pintar cerdas Cepat belajar Ingin tahu Proaktif Pergantungan berlebihan Hiperaktif Kebimbangan Tingkahlaku merosakkan(agresif) Tingkahlaku mengganggu Pengunduran diri Model tingkah laku terdiri daripada tiga iaitu: 27 .’ ( Bear. Wolf and Risley.‘Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu.

kata perangsang serta wang. Kaedah ini 28 . Sebagai langkah pertama. Seterusnya guru boleh menggunakan sistem ganjaran atau peneguhan positif yang berbentuk token. guru tidak menggunakan kaedah ancaman/ugutan atau menengking untuk mengubah tingkah laku pelajar tersebut. Jika ini berlaku dikhuatiri kanak-kanak tersebut akan memberontak dan melakukan perkara yang tidak baik semasa di dalam kelas. Jikalau kanak-kanak melakukan tingkah laku yang tidak menyenangkan pelajar lain dan guru maka guru tersebut perlulah mengambil langkah yang bijak dengan menawarkan sesuatu seperti yang telah dinyatakan sebagai umpan untuk membuatkan mereka bertingkah laku baik. kaedah time-out dapat digunakan untuk membendung tingkah laku yang tidak diingini berlaku dalam sesuatu organisasi.a) Rangsangan adalah sebarang bentuk keadaan persekitaran atau benda/objek yang boleh menyebabkan tindak balas perlakuan berlaku. hadiah.3 Cara Mengatasi Masalah Tingkahlaku Kanak-kanak. pujian. Selain itu guru juga boleh memodelkan tingkahlaku yang positif dari kalangan guru dan pelajar untuk dijadikan rujukan dan untuk ditiru tingkah lakunya. b) Tindak balas merupakan tingkah laku yang terhasil daripada kewujudan rangsangan yang tertentu. Sebagai contoh. Kanak-kanak berkeperluan khas perlu di atasi dengan pelbagai cara sehabis baik agar mereka dapat diberikan perhatian dan tumpuan yang bersesuaian dengan keadaan fizikal dan mental mereka tanpa perlu menyakiti mereka. kebiasaannya guru akan mengenal pasti pelajar yang berkelakuan elok dan dijadikan sebagai contoh teladan kepada pelajar yang lain tanpa pelajar lain berasa diperbandingkan dengan pelajar tersebut. c) Kesan / akibat adalah kejadian yang terjadi ke atas murid selepas tindak balas berlaku 5. Namun begitu. bintang.

Namun demikian. Mengenakan dendaan terhadap tingkah laku yang tidak diingini juga dapat mengurangkan dan membendung tingkah laku yang negatif di kalangan mereka supaya mereka dapat berkelakuan lebih baik dari itu. . Penggunaan pendekatan kaunseling dan bimbingan untuk menghadapi atau menangani masalah tingkah laku. Namun begitu ganjaran masih boleh diberikan kepada mereka tetapi bukan terlalu kerap tetapi guru bolehlah memberikannya dalam bentuk berkala. Guru boleh membiarkan murid tersebut melakukan tingkah laku itu kesedaran serta hingga dia jemu melakukannya dan berhenti sendiri sekiranya mereka tetap tidak mendengar nasihat guru mereka. Ini dapat dikaitkan dengan peranan guru 29 . Selain itu juga. teknik pengasingann (isolation) merupakan suatu peneguh daripada tingkah laku yang dipilih. Pemberian pengukuhan kepada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh murid yang menjurus kepada pembentukan ( shaping ) perlakuan yang dikehendaki melalui ganjaran yang sepatutnya dapat membantu guru tersebut dalam membina tingkah laku yang positif. Pengasingan tersebut dilakukan untuk memberikan untuk mengubah kelakuan mereka. pengurangan tingkah laku atau ganjaran secara perlahan-lahan ( fading ) juga dapat membantu guru kerana pelajar tidak perlu diberikan peneguhan yang berterusan apabila sudah menguasai sesuatu kemahiran.betujuan untuk menyedarkan tentang tingkah laku yang telah pelajar lakukan dalam sesuatu organisasi dengan mengeluarkan kanak-kanak yang melanggari peraturan permainan dari permainan tersebut sehingga ianya bersikap baik. Contohnya dalam permainan anak patung. Guru juga boleh mengenakan tindakantindakan secara beransur-ansur untuk menghilangkan rasa gugup atau takut yang berlebihan seperti takut untuk bercakap di depan kelas atau mengalamii fobia.

6. Tambahan lagi. guru juga boleh menggunakan kontrak perjanjian ( contingency contracting ) iaitu persetujuan diantara dua pihak atau lebih ( guru dan murid ) secara lisan atau bertulis tentang perlakuan tingkah laku mereka. Walaubagaimanapun. guru masih boleh memberhentikan atau menyekat murid-murid daripada terus melakukan tingkah laku negatif secara beransuransur dengan menggantikan dengan tingkah laku yang positif seperti belajar untuk menghormati pelajar lain dengan tidak membuat bising di dalam kelas.kaunseling untuk menerapkan nilai yang murni serta memberikan motivasi kepada mereka untuk berubah tingkah laku dengan mendalami masalah mereka.0 GARIS PANDUAN BAGI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( PNP ) 30 . guru juga boleh menggunakan pendekatan muzik atau seni untuk mententeramkan emosi. Selain itu. kebimbangan dan melepaskan perasaan yang tertekan.

guru dapat mengetahui apakah langkah yang pelajarnya tidak dapat mengikuti perangkaan tersebut sepenuhnya. Ini dapat dilakukan dengan adanya Sebagai contoh. Melalui seterusnya jika rangkaan ini. guru meeka dengan janganlah cepat marah sekiranya pelajarnya masih lagi takut untuk menyuarakan kepada mengatakan bahawa setiap pendapat daripada pelajar akan diterima. Akhir sekali.Seharusnya sudah menjadi bidang kemahiran serta kreativiti seorang guru untuk menghubungkaitkan perkara-perkara positif dengan tugasan pembelajaran. Guru perlulah melakukan rangkaan terhadap setiap langkah-langkah kecil untuk menyelesaikan sesuatu masalah seperti dalam memikirkan cara penyelesaian untuk menceriakan dan mencantikkan kelas mereka. pendapat tetapi perlulah memberikan galakan menakutkan untuk penghapusan secara perlahan-lahan. guru perlulah sentiasa membantu murid dalam membezakan keadaan antara generalisasi dan diskriminasi supaya mereka dapat membezakan apakah yang penting dan yang tidak penting dalam proses 31 . Guru juga perlu menggalakkan pelajar kepada situasi yang bimbingan yang berterusan daripada guru tersebut. Ataupun guru perlulah menciptakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi soalan Matematik yang diberikan kepada murid supaya murid mereka faham dan tahu bagaimana untuk menyelesaikan soalan sedemikian nanti. Sebagai contoh guru tersebut boleh mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai murni seperti tidak mengganggu orang lain ketika sedang membuat kerja di samping dapat memupuk sikap yang positif dalam kelas.

Pembezaan pengetahuan yang diperoleh semasa proses pembelajaran dan pengajaran akan membantu pelajar untuk tentang konsep tersebut.pembelajaran dan pengajaran. lebih mendalami dan memahami 32 . Ini disebabkan tidak semua yang diberikan oleh guru itu adalah penting dan boleh digunakan dalam keadaan yang tertentu.

0 RUMUSAN Setelah dipelajari melalui tajuk ini. guru perlu meneruskan dengan memberikan peneguhan untuk memelihara kesinambungan tingkah laku tersebut supaya tingkah laku yang positif dapat dikekalkan seterusnya dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin. penting untuk mengenal pasti tingkah laku yang dikehendaki ataupun tidak semasa di dalam bilik darjah. Skinner menjelaskan apabila selepas setiap tingkah laku yang baru diwujudkan. Sebaliknya.F Skinner yang menekankan lebih tekun. kita telah mendapati bahawa terdapat dan kaedah pelbagai cara untuk mempelajari dan mendalami tajuk berdasarkan Teori B. Selain itu. Dalam mendidik kanak-kanak. kita perlulah menggunakan sebarang petua yang ada untuk membina tingkah laku. 33 .7. didapati bahawa guru perlu menggunakan Dalam aspek ini. Skinner juga menekankan bahawa guru perlu memberikan peneguhan yang banyak semasa dalam mewujudkan tingkah laku yang baru berbanding selepas tingkah laku positif tersebut telah dibentuk oleh guru. guru perlu memainkan peranan yang peneguhan yang positif atau negatif bagi setiap tingkah laku yang berbeza di dalam bilik darjah. konsep peneguhan dalam membentuk tingkah laku manusia disamping dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar Melalui teori ini.

Saya dapati tajuk kawan saya. Kami turut membahagikan tugas bagi melancarkan lagi kerja kami.REFLEKSI Kami telah diberi tajuk iaitu Teori Behavioris B. di samping menerima pertolongan daripada pensyarah pembinbing Puan Haliza Hussein dan Puan Noraini Mansor. Saya mendapat tajuk tentang eksperimen yang dijalankan oleh Skinner dan biodatanya. Hasil kerjasama yang padu oleh ahli kumpulan saya. kami terpaksa mebahagikan sama rata tentang tajuk ‘peneguhan’.F Skinner untuk pembentangan di dalam kuliah. Akhirnya. kami begitu menghargai pertolongan pensyarah pembimbing kami kerana mereka sedikit sebanyak mengurangkan beban kami. kami sedaya upaya membentangkannya. Kami mencari bahan mengenai teori behaviour di Pusat Sumber IPIS. kami mengadakan perbincangan mengenai tajuk tersebut. 34 . Bagi saya tajuk yang saya dapat adalah mudah. Kami turut mencari bahan menggunakan internet tetapi malangnya tidak begitu banyak bahan rujukan yang kami jumpa di internet. Kami mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan Puan Haliza untuk memberitahu masalah kami. Sekali lagi kami berjumpa dengan pensyarah pembimbing iaitu Puan Norani untuk berbincang mengenainya. tambahan pula kami mendapat sokongan dari Puan Haliza. Oleh sebab itu. Rosyati bt Mohd Rofee dan Siti Mariam Bt Mhd Yusof. iaitu implikasi kepada kanak-kanak berkeperluan khas mengalami sedikit kesukaran. Masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan hasil pembentangan juga adalah memuaskan. Kemudian kami menghadapi masalah apabila seorang dari ahli kumpulan kami tidak mencukupi kerana terlibat dengan aktiviti rasmi IPIS selama tiga minggu. akhirnya kami berjaya menyiapkan tugasan ini. maka saya cuba untuk menolong rakan-rakan saya yang lain untuk tajuk mereka. Walaupun kami tidak begitu mahir dengan tajuk tersebut. Setelah kami mengumpul segala bahan.

apabila seorang murid tidak dapat menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. juga kesan yang buruk kerana murid akan melakukan tingkah laku yang diingini 35 . terdapat menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik. Sebagai contoh.Hasil yang saya dapat mengenai tajuk yang kami bentangkan ini amat berguna kepada saya apabila saya mengajar kelak. Ini kerana saya boleh mengaplikasikan peneguhan berbentuk positif di dalam kelas nanti seperti pujian. Selain itu. gula-gula ataupun bintang. rendah diri atau terpinggir. Saya tidak mahu murid berasa takut atau tidak selesa semasa saya mengajar mereka. saya mendapati bahawa saya akan berusaha agar tidak mengaplikasikan peneguhan negatif terhadap murid. tingkah laku yang dikehendaki kadang kala berjaya ditonjolkan tetapi murid tersebut mungkin akan berasa Dengan ini. Walaupun. Skinner juga mengutarakan konsep lain iaitu peneguhan negatif yang membawa kesan yang tidak menyeronokkan ataupun memalukan. jika mereka diberikan peneguhan. Secara tidak langsung. murid akan tersinggung dan cuba memperbaiki kesilapannya. maka murid tersebut akan ditengking atau digelar dengan perkataan yang tidak sedap didengar. peneguhan positif seperti memberi bintang kepada murid-murid sering diberi oleh guru di sekolah rendah. dengan ini murid akan berlumbalumba untuk memperbaiki kesilapan mereka. Guru hanya akan memberikan bintang kepada murid yang berjaya Walaubagaimanapun. hadiah. Jika diingati semula.

kebimbangan dan agresif. tikus berhenti menekan alat penekan apabila dia mengetahui makanan dihentikan. Kadang kala. terima kasih. Mengikut eksperimen Skinner dengan burung merpati.Seterusnya. apabila guru mengetahui bahawa pelajar tersebut sentiasa berasa rendah diri. Bagi seorang guru . guru perlulah bersikap tegas. guru boleh melibatkan murid tersebut dengan aktiviti yang menarik minat murid itu untuk menyertainya. Bagi menangani masalah ini. Sebagai seorang guru. saya difahami bahawa jika sesuatu tingkah laku tidak diberikan peneguhan ia boleh dikikis secara perlahan-lahan. Lama kelamaan murid itu akan berkeyakinan apabila dia menyedari dia boleh membantu seseorang. hiperaktif. Akhir sekali. prinsip ini boleh digunakan kepada pelajar. di dalam kelas terdapat juga pelajar berkeperluan khas. Seterusnya. Ia harus sejajar dengan kebolehan pelajar. baik dan adil dalam proses pengajaran supaya murid tidak terasa berat sebelah dan mula memberontak. menghapuskan perasaan rendah diri oleh murid tersebut. Ia dinamakan prinsip penghapusan. Secara tidak langsung dia berasa penting di dalam organisasi tersebut. guru boleh melantik murid tersebut memegang jawatan yang kecil di dalam kelas. Sekian. dapat disimpulkan bahawa guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berperingkat supaya murid menguasainya dengan lebih berkesan. Sebagai contoh. saya mendapati bahawa guru seharusnya memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan adalah realistik dan tidak terlalu tinggi atau rendah arasnya. Tingkah laku yang mereka tonjolkan adalah seperti pergantungan berlebihan. Seperti di dalam eksperimen kotak Skinner. Nor Lina Bt Hud Ini dapat 36 . kita juga perlu sentiasa prihatin dengan sikap murid yang mempunyai pelbagai tingkah laku yang negatif.

saya juga turut berjumpa dengan guru pembimbing utnuk berbincang tentang maklumat yang telah kami pantauan guru matapelajaran Murid dan Alam 37 . kami juga telah berjumpa dengan pensyarah penasihat untuk bertanyakan tentang tajuk tersebut apabila kami mendapati tidak begitu banyak maklumat dan rujukan yang diperoleh selain daripada dapat merungkaikan segala tanda tanya kami untuk melaksanakan tugasan tersebut. kami telah membuat pembahagian tugasan untuk setiap individu dan saya telah ditugaskan untuk membentangkan subtopic bagi implikasi teori Behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran serta strategi kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Di samping itu. Puan Noraini Mansur dan Puan Haliza Hussein tidak lokek untuk memberikan tunjuk ajar kepada kami supaya pembentangan kami akan menjadi bertambah menarik.REFLEKSI Setelah ahli kumpulan mendapat tugasan ini kami telah berusaha mencari maklumat seberapa banyak yang boleh tentang tajuk ini iaitu Teori Behavioris B. saya dan ahli kumpulan yang lain telah berusaha mengumpulkan sebnyak yang mungkin maklumat yang dapat digunakan untuk kerja kursus ini nanti. Seterusnya kami tetap berusaha untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan daripada kawan-kawan yang lain serta membuat salinan daripada buku-buku rujukan bagi keperluan kami. kami telah membuat perbincangan untuk menyelesaikan dalam mencari bahan rujukan untuk tajuk kami. Setelah mendapat tunjuk ajar daripada guru pembimbing matapelajaran kami. Dalam pada itu. kami juga ada membuat rujukan melalui internet dan buku-buku teori behavioris yang berkaitan untuk maklumat tambahn kami bagi melengkapkan pembentangan kami nanti. kami mendapati bahawa guru pembimbing. Oleh sebab tajuk ini adalah besar dan memerlukan penerangan yang spesifik. dapati dan kumpulkan untuk Selain itu.F Skinner di Pusat Sumber Al Ghazali. bermakna dan berpengetahuan tentang tajuk tersebut. Dalam masa yang sama juga.

Pendedahan ini telah mengajar saya bahawa kawalan tingkah laku adalah sesuatu yang amat penting dalam keharmonian kelas dan dapat menjamin kelancaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Kami memanfaatkan masa yang ada untuk melakukan persiapan yang terbaik untuk hari pembentangan kami nanti. Saya mendapati bahawa Teori B. 38 . memberikan komitmen yang tinggi dan perhatian yang menyeluruh terhadap pembentangan kumpulan kami. aspek kerjasama yang ditekankan betul-betul telah berjaya melaksanakan tugasan dengan baik sekali terutamanya semasa memberikan idea dan pendapat serta contoh dan penerangan terhadap perkara-perkara yang penting. Guru kami juga turut memberikan beberapa rujukan dan petunjuk yang amat berguna kepada kami dalam menyempuranakan tugasan yang telah diamanahkan.F Skinner mengkaji tentang peneguhan yang perlu diberikan kepada murid di atas tingkah laku mereka semasa di dalam kelas samada ianya berbentuk peneguhan positif atau peneguhan negatif. Kami bertuah kerana mempunyai masa senggang yang agak berpatutan untuk menyiapkan tugasan tersebut sebelum menunggu giliran kami untuk membentangkan tentang tajuk kami. saya telah mendapat petunjuk yang bermakna dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajarn yang berkesan dalam kelas dengan menitikberatkan aplikasi tingkah laku yang positif semasa dalam kelas. seterusnya. iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif.Belajar. Daripada tugasan yang telah kami lakukan ini. Mereka banyak membantu saya dalam menyiapkan Semuanya tugasan ini bersama terutamanya semasa hari pembentangan. Kami bekerjasama dalam mencari tajuk yang berkaitan untuk dikongsi bersama dalam kumpulan. Akhirnya tugasan tersebut berjaya disiapkan dengan jayanya dengan bantuan daripada ahli kumpulan saya yang lain iaitu Norlina bt Hud dan Sitii Mariam bt Mhd Yusof. Manakala tingkah laku pula terbahagi kepada dua.

individu. Oleh itu. manakala tingkah laku hiperaktif. saya telah dapat mengenal pasti antara tingkah laku yang positif dan negatif yang mungkin saya akan temui apabila berada di sekolah nanti. Sekian terima kasih. Ini kerana kanak-kanak memang sukakan pendekatan secara peneguhan positif kerana mereka sukakan sesuatu yang berbentuk ganjaran dan kegembiraan. cepat belajar. Selain itu. mengganggu. Rosyati bt Mohd Rofee pelbagai cara lagi yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku positif 39 . saya akan mempraktikannya di sekolah nanti untuk membentuk tingkah laku yang baik di kalangan pelajar mengikut kesesuaian.Selain itu. perbuatan negatif pula terdiri daripada pergantungan berlebihan. Sebarang perkara yang melibatkan tingkah laku kanak-kanak adalah bergantung kepada tindakan guru untuk membentukkannya. Antara tingkah laku yang positif ialah kanak-kanak yang cerdas pintar. Selain itu terdapat juga beberapa garis panduan yang boleh diikuti bagi membentuk tingkah laku positif pelajar. Bak kata pepatah. ingin tahu dan banyak lagi. kanak-kanak seperti kain putih. kitalah yang mencorakkannya menjadi seperti apa yang kita mahu. Antara cara tersebut ialah dengan yang melibatkan pengecualian Di samping itu. yang positif. pelbagai cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tingkah laku di kalangan murid sekolah supaya murid tersebut akan dapat menikmati kehidupan soaial sebagai pelajar yang normal tanpa perlu memikirkan gangguan yang tidak sepatutnya berlaku semasa berada di dalam alam persekolahan rendah. proaktif. Berdasarkan pengetahuan yang ada ini. mengundurkan diri dan lain-lain yang tidak sepatutnya ada dalam diri seorang kanak-kanak yang baik. terdapat menggunakan pendekatan peneguhan dan ganjaran positif terhadap tingkah laku menggunakan kaedah time out untuk menjamin perlakuan yang baik diperolehi. ia juga berkesan untuk individu itu sendiri dalam membina keyakinan diri sendiri.

Pn. Saya berasa amat bertuah kerana dapat mempelajari subjek Murid dan Alam Belajar ini kerana saya dapat mempelajari perkara baru yang belum pernah saya temui dan saya juga dapat menambah ilmu pengetahuan saya. saya tetap menyiapkan tajuk tugasan saya sebelum saya menyertai aktiviti tersebut. 40 . Kemudian kami berusaha mencari bahan di perpustakan Al-Ghazali dan juga melalui internet. Pada awalnya. saya terpaksa mengikuti aktiviti Tunas Samudera yang dianjurkan oleh pihak BPG dan juga Tentera Laut diRaja Malaysia. Alhamdulillah kami berjaya mendapat bahan yang diperlukan. ada juga bahan yang kami tidak perolehi. Terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan saya Nor Lina dan Rosyati kerana telah banyak membantu saya. Skinner. Maka terpaksalah saya menyerahkan kerja-kerja ini kepada rakan saya. F. Jadi kami berjumpa dengan pensyarah pembimbing bagi mendapatkan bantuan untuk memperoleh maklumat yang kami perlukan. Namun. Ketika sedang seronok membuat persediaan untuk pembentangan. Haliza dan Pn. Kami perlu membuat pembentangan mengenai tajuk ini. kami telah membahagikan tajuk-tajuk yang terdapat di dalam topik ini secara saksama.REFLEKSI Kumpulan saya yang terdiri daripada tiga orang ahli iaitu saya sendiri Siti Mariam binti Mhd Yusof. Nor Lina binti Hud serta Rosyati binti Mohd Rofee. Bantuan yang diberikan oleh pensyarah amat membantu kami. Kumpulan kami mendapat tajuk Teori Pembelajaran Behavioris B. Namun. Norani banyak membantu kami mendapatkan maklumat yang kami perlukan dalam usaha kami menyiapkan tugasan ini.

Contohnya. B. kepercayaan dan pemikiran. Ahli psikologi kognitif pula lebih berminat menerangkan cara pembelajaran berlaku pada individu berlainan umur dan kebolehan. E. mazhab sosial pula mengembangkan idea pembelajaran yang merangkumi faktor dalaman serta perubahan yang tidak dapat diperhatikan seperti harapan. mazhab humanis mengakui keunikan dan keindividuan seseorang pelajar. Mazhab Sosial dan juga Mazhab Humanis.Melalui tajuk Teori Pembelajaran saya dapat mempelajari beberapa mazhab yang terdapat didalamnya seperti Mazhab Behavioris. emosi dan cita-cita peribadi serta perhubungan khusus dengan orang lain. Melalui subjek ini saya dapat meneliti aspekaspek yang perlu saya titik beratkan ketika mengajar nanti. perbezaan di antara mazhab behavioris dan mazhab kognitif adalah dari segi cara ahli-ahli psikologi ini mengkaji pembelajaran. Keempat-empat teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut mempunyai perbezaan di antara satu sama lain. F Skinner. Ia mempunyai perasaan. Gagne. Kabanyakan kajian yang dijalankan oleh golongan behavioris adalah berdasarkan kepada pemerhatian yang dibuat ke atas haiwan yang terkongkong dalam keadaan bilik makmal. dengan mempelajari mazhab-mazhab ini saya dapat mengenali beberapa orang tokoh-tokoh dan ahli psikologi yang terkenal seperti Pavlov. Sementara itu. Melalui teori ini. L Thorndike. Mazhab Kognitif. pembelajaran meliputi aspek yang lebih daripada tingkah laku yang nyata iaitu seseorang mungkin akan “ mengetahui “ lebih daripada tanda luar atau tingkah laku yang ditunjukkan. Mazhab ini menyarankan setiap individu adalah berbeza dengan individu lain. Bandura dan juga Maslow. Selain itu. Bruner. 41 . Manakala.

Haliza Hussein. Akhir sekali. Saya telah memperoleh banyak ilmu melalui sesi pembelajaran di dalam kelas dan juga tunjuk ajar yang diberikan oleh pensyarah saya iaitu Pn.Saya mendapati. sebagai seorang guru kita mesti memahami konsep-konsep yang diterapkan dalam subjek ini supaya kita dapat memahami pelajar kita. SITI MARIAM BINTI MHD YUSOF 42 . Saya juga lebih harus prihatin dan memberi tumpuan kepada setiap murid saya. Saya telah mendapat manfaat dan faedah yang banyak mengenai pembelajaran ini. sebagai seorang guru saya harus memahami dan cuba mengenali anak murid saya supaya lebih memudahkan saya untuk mengajar mereka. Ini penting kerana apabila saya mengenali mereka sama juga seperti saya memberi peneguhan positif kepada mereka.

(1994). Teori Kaunseling Dan Psikoterapi : Pearson : Petaling Jaya. Rahil Mahyuddin. ( 2007 ). Asas Pendidikan 2 Psikologi dalam Bilik Darjah : Kumpulan Budiman Sdn Bhd : Kuala Lumpur. (1995). ( 2007 ) . Shahabuddin Hashim dan Dr Rohizani Yaakub. (2004) . (1976). Penghantar Psikologi (Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia) : Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.BIBLIOGRAFI Khadijah Rohani Mohd Yusof. ( 2005 ). Psikologi Pendididkan Untuk Perguruan : Karisma Publications Sdn.Bhd : Shah Alam Walter Mischel. E mavis Hetherington Dan Ross D Parke. Psikologi Pembelajaran & Personaliti : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd : Pahang Darul Makmur 43 . Introduction To Personality : Holt Rinehart Wiston : United State of Amerika Sabariah Siron. Psikologi Dalam Bilik Darjah : Fajar Bakti Sdn Bhd : Kuala Lumpur Lee Shok Mee. Psikologi Pendidikan : Open Universiti (OUM) : Kuala Lumpur. Mahmood Nazar Mohamed. ( 1994 ). Child Psychology : Me Graw Hill Book Company : United State Ee Ah Meng. ( 2005 ).

search.search.com/Burrhus_Frederic_Skinner http://images.jpg&p=skin ner+box&type=jpeg&no=6&tt=585&oid=125cd576e5ce45aa&ei=UTF-8 44 .ccccd.yahoo.bookrags.com/search/images? p=Burrhus+Frederick+Skinner&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF8&vc=&fp_ip=MY http://www.com/search/images/view?back=http%3A%2F %2Fimages.yahoo.stolaf.http://www.edu/people/huff/classes/Intro/Skinner.htm&size=65.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dskinner%2Bbox %26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyfp-t-501%26fp_ip%3DMY%26x %3Dwrt&w=854&h=794&imgurl=ftp.yahoo.search.edu%2Flipscomb%2F16_week_course %2Foperant_conditioning_lab.ccccd.jpg&rurl=http%3A%2F %2Fftp.edu%2Flipscomb %2F16_week_course%2Fimages%2FSkinner_Box.0kB&name=Skinner_Box.html http://images.

LAMPIRAN 45 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful