P. 1
Perancangan Strategik Persatuan Bahasa Melayu 2010

Perancangan Strategik Persatuan Bahasa Melayu 2010

|Views: 435|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Asraff Jasni on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

PERANCANGAN STRETEGIK KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN SRI RENGIT TAHUN 2011 Tajuk Program : Perancangan Strategik Persatuan Bahasa

1. Visi Sekolah : Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang 2. Misi Sekolah : Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 3. Isu-isu strategik : 3.1 Murid-murid tidak beranai menonjolkan kebolehan mereka dalam aktiviti berbahasa. 3.2 Murid-murid tidak yakin dengan kebolehan mereka. 3.3 Murid-murid masih kurang minat membaca buku. 4. Jawatankuasa : 4.1 Pengerusi 4.2 N/Pengerusi 4.3 Setiausaha 4.4 P/Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Encik Jalil B. Rusek ( Guru Besar ) Encik Saadon b. Mohammad Puan Nurul Waheeda binti Ahmad Puan

Objektif Khusus : Mencungkil bakat-bakat baru di kalangan murid-murid Tahap 2 di dalam akitiviti-aktiviti bahasa seperti bercerita, mendeklamasikan sajak,berpidato dan lain-lain. Sasaran : Murid-murid Tahun 4 hingga Tahun 6 ( 2010 ) Latar belakang ( BM ) Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 % Lulus dalam UPSR % Lulus ( Pemahaman Tahun ) 90.9 2004 93.4 2005 100 2006 100 2007 98.5 2008 % Lulus ( Penulisan ) 94.8 92.1 96.1 100 92.3

Analisas SWOT : Kekuatan ( K ) K1 Kemahiran guru berpengalaman Kelemahan ( L ) L1 Persekitaran kurang menggalakkan

5. akhbar. 3. P3 Kemudahan terkini Ancaman ( A ) A1 Pengaruh rakan sebaya A2 Pengaruh media-buku-buku picisan A3 Sikap negatif murid SWOT MATRIK Bil 1. SWOT K1 + K2 + K3 + K4 + L1 + L2 + P1 K3 + K4 + L1 + L2 + L3 + P2 + A1 K1 + K2 = K3 +K4 + L1 + L2 + P1 K2 + K4 + L2 + P2 +P3 + A1 K4 + P2 + P3 + A1 + A3 Bentuk Rutin Rutin Rutin Rutinl Developmental Strategi Buku skrap Bijak Bahasa Bank soalan Minggu Bahasa Pertandingan Bahasa Melayu . 4. P2 Penggunaan Bahasa Melayu standard dalam perbualan.K2 K3 K4 K5 Suasana kondusif HSP disediakan Komitmen tinggi Guru mengikuti pencapaian murid L2 Murid-murid kurang minat membaca L3 Penggunaan kamus sederhana Peluang ( P ) P1 Sumber-kamus. internet dsb. 2.

2.1 Buku skrap Semua guru Semua penasihat murid Mac Mei 2010 Murid lebih yakin menggunakan Bahasa Melayu 90% murid boleh menghasilkan sebuah buku skrap 11. mendeklamasi sajak.3 11.4 11.1 11. pidato dan sebagainya. Mendedahkan murid-murid dengan akitiviti-aktiviti bahasa seperti bercerita. Objektif : 1. Status Masalah : Tahap keyakinan murid-murid berada di peringkat sederhana.2 Bijak Bahasa Semua guru Semua Bahasa murid Melayu Jan – Feb 2010 Sek Murid-murid dapat menambahkan perbendaharaa n kata 90% murid dapat mencatat perbendahara -an kata dan menggunakan -nya dengan betul dalam ayat. . Mendedahkan murid-murid menghasilkan satu buku skrap berdasarkan Satu kemahiran yang dipilih oleh murid.5 Buku Skrap Bijak Bahasa Bank soalan Minggu Bahasa Pertandingan Bahasa Melayu Matlamat : Meningkatkan kebolehan murid-murid Tahap dalam mengikuti aktivitiakitiviti bahasa. 5. Pelaksana Sasaran Tempoh Kos (RM) RM5 0 (Sek) OUTPUT KPI PLAN KOTENJEN SI Pembahagian tugas guru Perbincangan bahan yang akan dipilih Berbincang dengan guru perkataan yang akan diberikan Menerangkan kepada murid tindakan yang Bil Strategi/ Program 11. 3. Nama Strategi : 11. Membina keyakinan dan menguji kepintaran dalam menyertai pertandingan Bahasa Melayu.Pelan Tektikal Teras ( PIPP ) : Memperkasa Sekolah Kebamgsaan Fokus ( PIPP ) : Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan.2 11. Mendedahkan murid-murid dengan suasana dan persekitaran Bahasa Melayu yang lebih menyeronokkan.

3 Bank soalan Semua guru Semua penasihat murid Mei Julai 2010 Sek Murid-murid dapat menambah/ menyediakan soalan-soalan contoh untuk peperiksaan Murid-murid dapat menggunakan bahasa dengan betul dalam pertuturan saharian. Merangka aktiviti dan menyediakan hadiah untuk setiap pertandingan. 11. Semua ahli persatuan dapat menyertai pertandingan. Membina keyakinan diri murid-murid.perlu diambil.4 Minggu Bahasa Semua guru Semua Bahasa murid Melayu Julai 2010 500 (Sek) . 11.5 Pertanding Semua guru Semua an Bahasa pemimpin murid Melayu Persatuan Bahasa Melayu. 90% murid dapat menjawab soalan-soalan yang dikumpulkan Berbincang bahan yang akan dipilih Menerangkan kepada murid tindakan yang perlu diambil 11. Julai 400 2010 (Sek) hingga Sept 2010 Ahli-ahli Persatuan dapat menyertai pertandingan yang diadakan.

Guru Penasihat Mac 2010 Mac Apr 2010 3. Murid-murid dapat menggunakan bahan-bahan yang disediakan untuk memantapkan penggunaan bahasa. Membincangkan bahan-bahan yang diperlukan. Penilaian Guru Besar Pemantauan GPK Koko dijalankan dari masa ke April 2010 Aktiviti dapat Menetapkan tarikh dijalankan dan masa dengan baik.Pelan Operasi. Pemantauan Memantau dapat perjalanan program. : Nama Program : Program Buku Skrap Objektif : i. : RM 50.kan semua guru-guru seperti yang penasihat dirancang. Guru Penasihat 4. dijalankan Menyediakan laporan. penggunaan bahan oleh murid-murid. Pembahagia n Tugas Perlaksanaa n Penyediaan bahan mengikut ketetapan. dirancangkan Memantau . Dapat Agihan tugas untuk dijalan.00 Proses Perancanga n awal. Kos Bi l 1. Mendedahkan murid-murid dengan P & P Bahasa Melayu secara tidak langsung. . Program Menyediakan bahan dapat dan memastikan dijalankan disusun dengan seperti yang teratur. ii. Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Guru Penasihat Mac 2010 Status Plan Kotenjensi Catata n 2.

Catata n 2. Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Semua guru Januari Bahasa Melayu 2010 Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Februari 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. Dapat dilaksanakan dengan baik Feb – Okt Program 2010 dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . Bahan ditampal dengan kemas dan menarik. Memantau perjalanan program. Agihan tugas untuk semua guru-guru Bahasa Melayu. Plan Kotenjensi Membincangkan aktiviti dan bahan yang diperlukan. Menyediakan bahan dan ditampal di papan kenyataan kelas. Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Mac – Okt 2010 Pemantauan dapat dijalankan . : Sekolah Proses Perancanga n awal. Kos Bi l 1.semasa Nama Program : Program Bijak Bahasa Objektif : i. Menyediakan laporan program. Murid-murid dapat menambah perbendeharaan kata. 4. Bahan mengikut HSP sebagai rujukan. Pembahagin Tugas Perlaksanaa n Penyediaan bahan mengikut ketetapan. Murid-murid dapat menggunakan kosa kata dengan betul dalam ayat. 3. ii.

Memastikan semua murid mempunyai akhbar didik Meminta murid mengumpulkan contoh-contoh soalan daripada akhbar Memastikan contohcontoh soalan ditampal di dalam buku latihan Memantau perjalanan program. Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Jun 2010 Pemantauan dapat dijalankan . 4. Pembahagin Tugas Pelaksanaan Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Guru Penasihat Mei 2010 Semua guru penasihat Semua guru penasihat Mei 2010 Jun 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. Dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Plan Kotenjensi Membincangkan aktiviti dan perkara yang perlu dilakukan. Menyediakan pembahagian tugas dan bahan guru.Nama Program : Bank Soalan Objektif : i. : Sekolah Proses Perancanga n awal. 3. Catata n 2. Murid-murid dapat menyelesaikan semua soalan yang telah dikumpul Kos Bi l 1. Menyediakan laporan program. Murid-murid mengumpulkan contoh-contoh soalan daripada akhbar Didik ii. Program dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . Sessi refleksi.

Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Jun – Julai 2010 . Memastikan muridmurid menjalankan aktiviti seperti yang diarahkan. Pemantauan dapat dijalankan Plan Kotenjensi Melantik AJK kepada bahagian masing-masing. Murid-murid dapat menggunakan Bahasa Melayu dengan betul. ii. Agihan tugas kepada guru-guru. Program dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . Menyediakan laporan program. iii. Catata n 3. Memantau perjalanan program. Murid-murid dapat bermain permainan bahasa. : Sekolah Proses Perancanga n awal.Nama Program : Minggu Bahasa Objektif : i. Dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Pembahagin Tugas Pelaksanaan Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Guru Penasihat Februari 2010 Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Mei 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. 2. Murid-murid dapat membina ayat-ayat yang gramatis. Jun – Julai 2010 4. Kos Bi l 1.

: Sekolah Proses Perancanga n awal. Dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. ii. Kos Bi l 1. Program dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . 2. Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Penilaian : Kualiti Kuantiti : Murid-murid dapat meningkatkan penggunaan Bahasa Melayu mereka dengan lebih Tekun. Murid-murid dapat menggunakan laras bahasa yang betul dalam pertuturan. : 90% program-program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pemantauan dapat dijalankan Plan Kotenjensi Melantik AJK kepada bahagian masing-masing.Nama Program : Pertandingan Bahasa Melayu Objektif : i. Catata n 3. Memantau perjalanan program. Menyediakan laporan program. 4. Memastikan muridmurid menjalankan aktiviti seperti yang diarahkan. Agihan tugas kepada guru-guru. Pemantauan : PKKK / PKHEM / PK 1 / GB . Pembahagin Tugas Pelaksanaan Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Semua guru Jun 2010 Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Jun 2010 Julai 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. Mencungkil bakat murid-murid dalam pelbagai bidang bahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->