P. 1
Kepelbagaian sosio

Kepelbagaian sosio

|Views: 2,900|Likes:
Published by Shafila Azmi

More info:

Published by: Shafila Azmi on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

4.

1

Implikasi positif 4.1.1 Guru Faktor kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia memberikan impak kepada guru untuk memastikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dapat diterima oleh semua murid. Ini dapat dijalankan sekiranya guru menjalankann tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap professional dalam pekerjaannya. Guru haruslah peka dengan kepelbagaian sosio-budaya murid-muridnya. Pendekatan yang bijak harus digunakan dengan tidak membezakan kelas sosial murid. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira samada mereka dari kelas atasan atau bawahan. Perbezaan tahap kecerdasan murid juga harus dititik beratkan oleh seseorang guru dalam

menyampaikan pelajaran. Aktiviti yang melibatkan interaksi di kalangan murid haruslah sentiasa dijalankan agar murid dapat menjalinkan hubungan yang lebih mesra sesama mereka tanpa mengira latar belakang sosial dan kecerdasan individu. Sebagai seorang yang menawarkan perkhidmatan, pelanggan iaitu murid

haruslah sentiasa dihormati dan bersikap adil kepada mereka. Guru harus mempelbagaikan kaedah pengajaran bersesuaian dengan tahap murid. Perkara ini perlu untuk mengelakkan murid-murid merasa bosan dan seterusnya akan mengakibatkan masalah disiplin yang sukar dikawal. Guru juga harus bijak mencetuskan situasi pembelajaran yang mesra rakan. Guru perlu sentiasa bertindak dalam memastikan ruang pembelajaran murid tidak terganggu dengan perbezaan latar belakang, kelas sosial dan kaum masing-masing dengan cara tidak membezakan mereka di antara satu sama lain. Contohnya, guru akan memastikan murid dari pelbagai latar belakang

Murid dibimbing untuk memahami kekuatan pada diri sendiri yang boleh digunakan untuk membantu murid lain. Oleh yang demikian. Hubungan guru dengan murid akan erat dan ini akan meningkatkan minat murid untuk meneruskan pembelajaran mereka. kelas sosial murid juga harus diberikan perhatian oleh guru. Perkara ini akan meningkatkan rasa hormat murid terhadap guru dan menjadikan guru sebagai idola mereka. Bagi mereka yang datang dari kelas soasial atasan dan berkedudukan juga harus dilayan sama rata dengan murid yang lain. Murid yang datangnya dari kelas sosial yang rendah tidak harus diabaikan. guru juga perlu sentiasa membantu murid untuk memahami diri sendiri dalam membentuk nilai.ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama semasa melakukan aktiviti berkumpulan. Mereka digalakkan untuk mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid.terdapat lima kelas sosial yang boleh dibezakan iaitu golongan atasan. sikap dan tingkah laku yang sesuai. pertengahan bawahan. sentiasa bersikap adil dan berdisiplin dalam apa jua hal. pekerja dan bawah. Hubungan rapo dapat dijalinkan di antara guru dengan murid. Contohnya guru datang awal ke bilik darjah. Ini dapat membuatkan murid tersebut rasa dihargai dan akan sentiasa bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang dilakukannya. Guru juga perlu . pertengahan atasan. Guru juga perlu menunjukkan teladan yang baik di hadapan murid-murid. Selain itu. Karl Marx menyatakan kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca-punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sistem pengagihan dan pertukaran. Ini akan memberikan peluang kepada murid untuk berinteraksi sesama sendiri secara terbuka seterusnya mewujudkan pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa sekatan budaya dan masyarakat.

guru bertanggungjawab untuk membina persefahaman di antara setiap murid yang berlainan latar belakang. Penggunaan bahasa yang standard memberi peluang kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran. Langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan bagi menghalang mana-mana aktiviti yang tidak diingini seperti pergaduhan antara kaum. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah dipastikan tidak mempunyai unsur bias kepada mana-mana murid bagi memberi peluang kepada setiap murid untuk menerokai aktiviti pembelajaran. Seterusnya. Dalam memastikan . Guru boleh meminta pandangan murid-murid mengenai masalah pembelajaran yang mereka hadapi dan aktiviti-aktiviti yang ingin mereka lakukan secara bersama-sama. Guru perlu sentiasa memikirkan kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan. Kemajuan dan kelemahan setiap murid perlu dicatat dan diambil tindakan dengan cara membuat penambahbaikan terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran selain daripada membimbing murid untuk mempertingkatkan prestasi tanpa membezakan mereka di antara satu sama lain.membantu murid membina konsep positif kendiri serta memberi tunjuk ajar bagi meningkatkan prestasi murid samada dari segi akademik dan sebagainya. Guru perlu menggunakan bahasa standard kebangsaan yang boleh diterima oleh semua lapisan murid dan bukannya menggunakan dialek bahasa yang sedikit sebanyak memberikan impak terhadap pembelajaran. mengejek dan menghina di antara satu sama lain dan sebagainya. Guru juga perlu memberi peluang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Selain daripada itu. guru juga perlu mengetahui dan memahami bidang kerjayanya dan bijak dalam mengendalikan anak muridnya.

keupayaan diri dan sebagainya memastikan kejayaan tersebut. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh setiap murid perlu dihormati bagi memastikan proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan.perancangan yang dilakukan selaras dengan kepelbagaian sosiobudaya masyarakat. Murid juga perlu mengamalkan penggunaan bahasa yang standard dan mengelakkan unsur-unsur dialek mengikut kaum.1. Ini dapat direalisasikan sekiranya murid dapat membunag sikap prejudis terhadap latar belakang murid lain dan berinteraksi di antara satu sama lain. Sikap hormat menghormati di antara satu sama lain berupaya untuk menyemai semangat saling percaya mempercayai di dalam jiwa murid dan secara tidak langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan seterusnya membentuk individu yang toleran ke arah pemacu pembangunan negara. Faktor ini mendesak guru menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan bilik darjah. kemahiran. 4. Kerap kali terdapat perbezaan antara individu murid atau umpulan murid dengan yang lain. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalm bilik darjah. Penting bagi guru untuk memahami tingkah laku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. guru perlu sentiasa meningkatkan bagi kualiti. Murid perlu berusaha untuk menggunakan bahasa yang betul . Murid harus bersosial di antara satu sama lain dalam melakukan aktiviti bagi memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai.2 Murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah.

4. Penggunaan dan tahap pengamalan bahasa standard akan meningkatkan penguasaan bahasa murid selain daripada dapaat mencapai tahap kematangan sosial yang sepatutnya. Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang di kalangan murid. emosi kreatif dan disamping inovatif. Segala aktiviti dalam pembelajaran yang diikuti perlulah melibatkan rakan yang berlainan jantina dan bersesuaian dengan tugasan yang telah diberikan. mereka perlulah diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina ini. guru perlu membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. pembelajaran yang berobjektif dan bermatlamat. kecergasan penyertaan yang aktif.3 Sekolah . Murid juga suka akan budaya belajar yang ceria. hubungan yang mesra sesama murid dan guru. mementingkan aspek nilai-nilai murni. menyeronokkann meningkatkan yang menyentuh mental. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya akan menunjukkan tahap disiplin diri yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. Dalam masa yang sama. hormat dan sebagainya di antara satu sama lain. Oleh itu. Guru juga boleh menggunakan pendekatan penyayang dalam komunikasi. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina.dalam interaksi dengan individu lain. Interaksi yang beterusan di antara murid akan menimbulkan rasa sayang.1. Guru juga perlu bertanggungjawab dalam mengingatkan murid untuk memperbetulkan bahasa murid agar tidak melarat hingga ke dewasa.

hubungan di antara setiap murid dapat dijalinkan melalui aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. Pada masa ini terdapat pelbagai pilihan jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. Pihak-pihak berwajib boleh menyumbangkan sokongan samada dalam bentuk moral atau material bagi mengembangkan lagi pengetanuan dan perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah merupan ruang untuk guru menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. jantina dan sebagainya. Pada peringkat meniengah pula wujudnya Sekolah Berasarama Penuh (SBP). Pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan dalam membina perhubungan tersebut selain daripada sekolah/Program Ntegrasi Untuk Perpaduan (RIMUP) adalah salah satu aktiviti yang diusahakan oleh Kementerian Pelajaran bagi memastikan perpaduan dipupuk dalam kalangan murid tanpa mengira latar belakang.oleh itu. terdapat. Murid juga haruslah sentiasa siingatkan agr sentiasa mengikut aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. kecenderungan dan kebolehan murid di pelbagai jenis sekolah. murid perlu diterapkan dengan nilai-nilai yang baik tanpa mengira latar sosio budaya mereka. Oleh itu. . kaum. Sekolah Menengah Teknik (SMT). Sekolah Kebangsaan (SK). agama. Sekolah Jenis kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT).Pendidikan yang lebih khusus adalah penting bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi minat dan potensi. Sekolah Model Khas dan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) harian. Pada peringkat rendah. pelbagai aktivit dirancang dengan teliti agar ia berkesan untuk mengatasi kepelbagaian sosio budaya yang wujud. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Selain daripada meningkatkan pengetahuan murid.

Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai sosio budaya ini memberikan implikasi kepada kurikulum sekolah. 4. Melalui kurikulum tersirat. sudah tentu masa hadapan akan lahir satu generasi yang hormat dan bertoleransi di antara satu sama lain.4 Kurikulum tersirat Kurikulum sistematik merujuk kepada perancangan bertulis yang strategi merangkumi objektif.Sekolah Wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. Oleh itu. Kurikulum tersirat boleh diaplikasikan melalui aktiviti berpesatuan. kandungan. . kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. kini disatukann dalam satu sistem pendidikan yang seragam. Apabila murid-murid yang berlainan latar belakang dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahann. Sekolah ini adalah antara sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain. nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interkasi di sekolah. Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya masyarakat dengan melaksanakan aktiviti sampingan khususnya melalui aktiviti ko kurikulum.1. Kurikulum tersirat pula merujuk kepada norma. penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum perlu dipupuk sejak kecil iaitu sejak dari bangku sekolah rendah kerana ia akan lebih memudahkan mereka untuk menghadapi masyarakat di masa akan datang. kegiatan panitia dan aktiviti dalam unit beruniform. penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan. Semasa merancang aktiviti guru bolehlah menyelitkan nilai yang dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Nilai. Kurikulm tersirat merangkumi nilai-nilai yang dibentuk oleh warga sekolah sendiri seperti amalan. Kurikulum tersirat juga boleh dilaksanakan melalui aktiviti kokurikulm seperti aktiviti berpesatua.2 Kesan negatif 4. peraturan. Ianya dijalanan secara tidak langsung seperti mempelajari tingkah laku baik guru. pertalian dan truktur di sekolah.Kurikulum tersirat memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud di kalangan warga sekolah. Budaya akademik di sekolah boleh dikatakan sebagai kurikulm tersirat. kita masih dapat melihat kesankesan negati atau kekurangan yang berlaku. Contohnya murid di sekolah sekitar Kelantan mungkin akan menghadapai masalah komunikasi walaupun guru menggunakan bahasa standard. prosedur. 4. peratuaran. hubungan rapo diantra warga sekolah dan sebagainya. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum pastilah menyebabkan berlakunya dialek bahasa yang sedikit sebanyak akan memberi impak kepada pembelajaran. Ini kerana penggunaan bahasa dialek sejak kecil mempengaruhi gaya percakapan mereka.1 Guru Disamping melihat kepada kesan positif terhadap implikasi kepelbagaian sosio budaya.2. guru mempamerkan akhlak budi pekerti. Guru mungkin mengambil masa untuk menyesuaikan diri . daya intelek dan apa juga yang dibawa di dalam persekitaran sekolah akan memberikan kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup murid. norma. Guru mungkin akan menghadapi masalah perhubungan dan komunikasi dengan murid. kegiatan panitia dan sebagainya.

guru juga sukar untuk menyesuaikan alat bantu mengajar yang sesuai dan rancangan pengajaran harian yang dapat mengintegrasikan semua kaum. guru juga mungkin menghadapi masalah dengan penjaga murid yang rata-ratanya sering meletakkan tanggungjawab yang tinggi terhadap guru di sekolah. The instructors find it hard to expose the truth about racism in the country. Justeru. mencaci dalam kalangan murid. Keadaan ini juga merupakan satu cabaran kepada guru dalam mencorakkan budaya kelas yang mesra budaya.This is because the instructors use specific content when teaching the countries culture and history. Guru sukar mengawal tingkah laku murid yang berbeza.html ―most researchers argue that multicultural education leads to racism . salah faham. Masalah ini sering timbul apabila berlaku pergaduhan. Disamping itu. . Berdasarkan satu penulis dari laman web http://businesscustomwriting. menghina. Selain itu. Murid perlu berusaha untuk menggunakan bahasa yang betul dalam interaksi dengan individu lain. budaya dan latar belakang. Ini akan mendatangkan kesan negatif sekiranya guru tidak dapat memahami reaksi dan tingkah laku murid. Guru juga bimbang akan berlaku unsur-unsur bias sekiranya rancangan pengajaran yang dibuat tidak menepati budaya dan cara hidup murid-murid yang pelbagai.com/buypaper/563. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai juga boleh menyebabkan salah faham guru terhadap murid berlaku.dengan persekitaran untuk memberi peluang kepada murid memahami bahasa standard yang digunakan. Sekiranya murid gagal atau tahap pencapaian yang kurang memuaskan guru akan menjadi sasaran utama kepada faktor pencapaian anak-anak mereka. This in turn leads to racism” Guru juga bimbang jika jangkaan yang dibuat terhadap tindakan murid tidak tepat. Guru juga tidak mempunyai ruang untuk menjelaskan kenapa dan mengapa tingkah laku ini terjadi disebabkan budaya persekitaran yang menjadi amalan mereka. guru yang baik mungkin akan mengambil masa untuk mengenali keplbagaian budaya yang ada. Penjaga meletakkan tanggungjawagb kepada guru untuk mengajar mereka cara menghormati orang lain selain menerapkan nilai-nilai baik kepada murid. Guru juga menghadapi masalah kekurangn bahan-bahan rujukan.

Mereka akan menjadi pasif di dalam kelas dan rasa dipinggirkan oleh rakan-rakan. Saifuddin Hj Masduki (1977) dalam kajiannya mendapati bahawa hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Menggunakan data sekunder. Sekolah . Jantina yang berbeza juga akan memberikan kesan kepada aktiviti pembelajaran. asal usul.Murid Faktor kelas sosial mempengaruhi pencapaian akademik murid. Murid-murid berkemungkinan besar akan mengalami kecelaruan identiti apabila mereka mudah terpengaruh dengan tingkah laku kumpulan gender majoriti. makanan berkhasiat dan kawalann penyakit juga menjadi faktor kepada pencapaian murid. Tahap kesihatan seperti kemudahan mendapat rawatan. Rentetan dari itu. Di sini peranan sangat besar bagi membantu murid mengenali jati diri. Murid yang miskin mungkin akan menghadapi masalah pembelajaran kerana kemungkinan besar ibu bapa tidak dapat menyediakan kemudahan dan keperluan pembelajaran anak-nak mereka. Murid juga dibimbangi terjebak dengan pergaulan bebas antara murid lelaki dan perempuan memandangkan pelbagai pengaruh persekitran dan media masa yang negatif. Pencapaian murid yang datang dari golongan berada tentunya lebih baik berbanding dari murid yang datang dari golongan miskin dan memerlukan bantuan. guru perlu mengambil kira faktor jantina ketika melaksanakan pengajaran di dalam kelas. Sesetengah guru mengamal unsur bias terhadap gender murid di dalam kelas. Dapatan beliau menunjukkan kedua-dua hubungan adalah positif. tahap keyakinan murid akan menurun. Oleh yang demikian. shamsulbahriah (1989) mendapati wujud ketaksamaan gender dalm proses pembangunan ekonomi negara Malaysia. Murid-murid perempuan mungkin bersikap lebih maskulin manakala lelaki bersifat feminime. budaya yang sepatutnya menjadi amalan mereka.

. Terdapat 767 buah sekolah rendah dan 28 buah sekolah menegah yang masih belum mempunyai bekalan elektrik 24 jam. Sekolah yang daif tidak dapat menyediakan suasana pembelajaran yang harmoni. pihak sekolah kurang menitikberatkan penggunaan bahasa rasmi dan bahasa penghantar dalam segala urusan rasmi.Faktor kekurangan kemudahan asas di sekolah tidak dapat memenuhi kepelbagaian sosio budaya dalam kalangan murid. Kurikulum tersirat Sesetengah kurikulum tersirat kadang-kadang mempunyai konotasi negatif kerana nilai niali yang disebarkan mungkin menjurus kepada hal-hal seperti menyokong perbezaan kelas di mana murid dibahagikan kelas mengikut tahap kepandaian. 2001. Terdapat juga sekolah yang mengalami masalah kekurangan murid. Selain itu. Bagi sekolah dikawasan pedalaman. penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh di pedalaman. kaum dan jantina dan ini akan menjurus kepada pengagihan modal pendidikan secara tidak sekata. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Jumlah murid yang terlalu kecil mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan. kemudahan dan guru terlatih. Kekurangan sumber rujukan juga menghalang kepada proses perkembangan emosi dan sosial murid. kondusif dan mesra budaya. Dalam hal ini. Kurikulum tersirat atau tersembunyi dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik murid tetapi kajian mengenai perkara tersebut sama ada si peringkat sekolah atau di peringkat pengajian tinggi adalah terlalu sedikit (Margolis. guru perlu memainkan peranan dan memberikan perhatian kepada kurikulum tersirat sewajarnya supaya bersifat positif ke arah membina keadilan sosial berlandaskan kepada kepelbagaian sosio-budaya masyarakat setempat. Janakuasa yang dibekalkan pula berkuasa rendah dan tidak mencukupi untuk menampung penggunaan teknologi maklumat (ICT) di sekolah. Hampi semua Sekolah Kurang Murid (SKM) berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan.

Apakah yang dimaksudkan dengan sosio-budaya? Menurut ensiklopedia bebas http://ms. 1997). terlebih dahulu dihuraikan maksud budaya itu sendiri. Manakala daya ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa. Setiap etnik membawa sosio-budaya yang berbeza yang diwarisi dari nenek moyang yang terdahulu. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA EDU3106 Perbezaan dan kepelbagaian sosio-budaya sukar untuk dinafikan dalam sebuah Negara seperti Malaysia yang lahir dari kelompok masyarakat yang berbilang etnik iaitu Melayu. Apabila ke dua – dua perkataan ini dicantumkan (budaya) membawa maksud tenaga. norma.chafel. ilmu pengetahuan serta struktur – struktur kemasyarakatan. Mohd. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri – ciri khas . yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal – hal berkaitan budi dan akal manusia. lahir dari pegangan dan kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang hidup. Arshad Hj.org/ budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula. nilai. Sebelum membincangkan lebih lanjut berkaitan kepelbagaian sosio-budaya. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat tersebut.wikipedia. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3. Dr.com/usrah/pembangunan -sistem-sosio-budayaislam-dalam-kontek-masyarakat-malaysia/ maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat. fikiran. yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi. dan India yang menjadi majoriti terbesar serta kaum pribumi Sabah dan Sarawak serta orang asli dan kaum – kaum lain menjadi kaum minoriti. Cina. Daripada kajian berkenaan Margolis merumuskan bahawa terdapat perbezaan aplikasi kurikulum tersirat di peringkat institusi pengajian tinggi tetapi perbezaan tersebut berada di atas dasar yang sama dengan rasional bahawa sekolah tetap sekolah walau di mana sekali pun lokasi sekolah berkenan.wordpress. Taib ( bekas professor Madya UiTM) telah menyatakan dalam laman web http://dppwp. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa.1996.m/s:180 menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. tenaga dan pengaruh.

etnik dan adat budaya mereka sahaja. kepercayaan. Guru perlu berkemahiran menangani masalah kepelbagaian sosio-budaya murid-murid agar masalah guru ‘syok sendiri’ dalam mengajar tidak berlaku. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. kepelbagaian sosio budaya individu itu bukan sahaja dilihat dari ras. Dalam konteks pendidikan. tatasusila. tahap tenaga. kesenian. kesihatan. Taylor. undang – undang. Guru perlu berkemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi aspek perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran . adat resam dan lain – lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. personaliti dan emosi. saiz badan.sesebuah masyarakat. Menurut Papalia (2001) individu manusia itu berbeza dari segi jantina. Implikasi kepada guru Semua guru yang mengajar di dalam kelas harus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap professional. Tanggungjawab dan amanah ini terletak dipundak guru yang mengajar mengenal tulis baca. Kepelbagaian sosio-budaya di antara murid memberi implikasi secara langsung terhadap guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti pembelajaran yang dirancang oleh guru seharusnya boleh member peluang kepada semua murid tanpa mengira etnik dan jantina. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan boleh ditakrifkan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkualiti iaitu proses yang dapat mengembangkan potensi insan dari segi psikomotor. penglibatan aktif murid. (2001). Pendekatan. Penggunaan bahasa standard iaitu bahasa rasmi kebangsaan iaitu bahasa Melayu hendaklah digunakan tanpa pengaruh bahasa dialek. Selain itu guru perlu mahir dalam menguruskan bilik darjah dan mengintegrasikan TMK. kognitif dan afektif ke tahap yang optimum. Penilaian dan penambahbaikan P&P secara berterusan. Ini akan memberi peluang sama rata kepasa semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. elemen yang perlu dikuasai oleh setiap guru untuk menjadikan pengajarannya berkesan meliputi kesesuaian bahan pengajaran. . penilaian prestasi. kaedah dan teknik yang dipelbagaikan dengan melibatkan murid secara aktif. Dalam erti kata lain. masa yang diperuntukkan dan profil pelajar mengikut tahap kecerdasan. persekitaran bilik darjah. sumber pembelajaran. Berpandukan bahan-bahan sokongan yang relevan dengan tahap pencapaian semasa. Merujuk kepada Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia. Murid adalah pelanggan manakala guru merupakan individu yang menawarkan perkhidmatan. iii.yang dapat menjamin kemajuan pelajar secara optimum. proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa prinsip yang digariskan. pengukuran dan penambahbaikan. spesifik dan relevan dengan objektif pembelajaran. Sebagai seorang guru perkara-perkara pokok seperti perancangan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Oleh itu perkhidmatan yang diberi haruslah mengiktu standard yang telah ditetapkan oleh majikan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah: i. potensi dan kemajuan murid. ii.

malahan meliputi skop yang lebih luas seperti gaya kepimpinan.Isu yang mempunyai unsur bias kepada mana-mana jantina mesti dielakkan untuk memberi peluang sama rata pada setiap murid meneroka aktiviti pembelajaran. Anjakan paradigma haruslah dilakukan oleh setiap guru dan tidak berada di zon selesa sentiasa. Penyampaian pengajaran guru haruslah kreatif dan efektif. Sebagai seorang pelanggan. Bagi murid yang kecelaruan jantina. Secara ringkasnya dapat disimpulkan pengajaran berkesan oleh guru bukan sahaja meliputi aspek kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah. Setiap kepercayaan dan nilai haruslah diterima seadanya oleh setiap guru. realistic dan bijak dalam pengurusan masa. Guru haruslah pro-aktif dalam mengatasi kelebihan dan kelemahan muridnya. pengurusan bilik darjah. boleh diukur pencapaiannya. boleh dicapai. Catatan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran hendaklah dicatatkan sebagai refleksi atau impak di akhir sesi pembelajaran. kerja yang dilakukan lebih spesifik. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Ini akan memudahkan guru untuk merancang strategi dan kaedah yang sesuai untuk mengatasi kelemahan. Implikasi kepada murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru di dalam bilik darjah. budaya ilmu dan berfikir. Guru merupakan ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. motivasi dan dorongan serta kepimpinan kurikulum di tempat kerja. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. kita haruslah . Aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah menjurus kepada penglibatan semua murid tanpa mengira kaum. Isu sensitif berkaitan dengan agama dan kaum hendaklah dielakkan sama sekali. adat budaya dan pegangan agama mereka. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang yang mana fokus utama ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif di kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut. menarik dan menyeronokkan.

Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. (1) Tanpa menjejaskan keluasan Perkara 8. khususnya. Perkara 12. Petikan perlembagaan Malaysia Berlandaskan Perlembagaan Malaysia. tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara semata-mata atas alasan agama. Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prajudis terhadap bangsa lain. dan. penggunaan bahasa standard iaitu . ras. kemasukan murid-murid atau pelajarpelajar atau pembayaran fi. Antara perkara yang boleh dijadikan panduan dalam mengurus tingkahlaku murid ialah menyenaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran. Hak berkenaan dengan pendidikan. atau (b) dalam memberikan bantuan kewangan daripada wang sesuatu pihak berkuasa awam bagi penyenggaraan atau pendidikan murid-murid atau pelajar-pelajar di mana-mana institusi pendidikan (sama ada disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam atau tidak dan sama ada di dalam atau di luar Persekutuan). Dalam berkomunikasi. keturunan atau tempat lahir— (a) dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan yang disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam. Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran. seharusnya guru mengurus tingkahlaku murid berdasarkan matlamat untuk menghapus atau merapatkan jurang kepelbagaian sosio-budaya di kalangan murid agar prinsip keadilan kesaksamaan dapat dipraktikkan. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat dan seterusnya berupaya membentuk masyarakat yang toleran kea rah memacu pembangunan Negara.melayan mereka dengan adil dan saksama.

Kepelbagaian sosio-budaya murid member kesan secara langsung terhadap kaedah yang harus digunapakai oleh guru dalam sesi P&P agar setiap murid mendapat peluang sama rata dalam penerimaan pembelajaran. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negative. Guru sebagai ‘role model’ kepada murid-murid. Dalam pengurusan bilik darjah. Budaya belajar yang ceria. Cadangan kaedah P&P dalam menangani kepelbagaan sosio-budaya murid. menyentuh emosi. namun kita harus menerima hakikat. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. setiap murid haruslah diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu untuk menanam semangat kerjasama dan cintakan kelas mereka. aktiviti yang bercorak kea rah peningkatan bahasa perlu disertai supaya tahap penguasaan bahasa murid sentiasa bertambah. vandalisma dan sebagainya yang dilakukan oleh murid. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. salah satu faktor penyebab permasalahan ini adalah datangnya dari guru yang tidak komited terhadap kerjayanya. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. disamping meningkatkan kecergasan mental. Seharusnya seseorang guru mengenali dan memahami sosio-budaya setiap muridnya agar sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan mesra murid. Ahli Jawatan Kuasa keceriaan kelas perlu diwujudkan disamping jawatan ketua kelas dan penolong ketua kelas. Dengan ini setiap murid dapat merasakan diri mereka tidak dipinggirkan di dalam kelas mereka. . menyeronokkan. Walaupun berat untuk diakui.Bahasa Melayu harus diamalkan oleh murid. Acapkali dibaca dan didengar permasalahan masalah disiplin seperti ponteng sekolah. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada setiap murid. kreatif dan inovatif dan bermatlamat boleh menarik minat murid. penggunaan laras bahasa yang tepat mestilah diamalkan dalam situasi yang sesuai.

Masa lapang mereka dipenuhi dengan aktiviti permainan. Memanjat pokok. ada kalangan ibu bapa Orang Asli yang menanamkan kepercayaan bahawa sekolah tidak akan mengubah masa depan kaum mereka. sensitif dan malu meminta bantuan guru untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran menyebabkan pelajar Orang Asli terus memendam perasaan tanpa berusaha mengatasi masalah yang dihadapi.Menurut sumber Kementerian Pelajaran. dan mandi sungai merupakan aktiviti yang sering dilakukan oleh mereka. kita tidak dapat lari daripada isu pembangunan dan budaya pemikiran komuniti Orang Asli yang masih dibelenggu struktur persekitaran dan sosial masyarakat mereka sendiri. Seandainya guru tidak meratakan jurang kepimpinan dimana guru melakukan proses pengajaran dan pembelajaran sekata antara pelajar. mereka akan menyampaikan perilaku guru tersebut kepada ibu bapa. Kemelut budaya. Apabila membicarakan tentang budaya pelajar Orang Asli. Mereka suka bermain alat muzik seperti gitar dan dram serta suka menyanyi. Ibu bapa pelajar Orang Asli mudah percaya dengan aduan anak mereka dan ini menyumbang kepada faktor ponteng sekolah seterusnya akan mematikan minat untuk belajar. Sebagai seorang guru. perkara ini boleh dijadikan kelebihan dalam merancang kaedah P&P yang sesuai untuk menarik minat anak-anak Orang Asli ini mengikuti pelajaran. Berdasarkan perkara – perkara di atas. budaya mencintai kesenian telah tertanam dalam kehidupan Orang Asli. . kajian mendapati. Selain daripada itu. menjerat haiwan. dua kaedah yang dirasakan sesuai dipilih untuk dilaksanakan di dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian sosial dan mempunyai anak Orang Asli di dalam kelas tersebut. golongan Orang Asli ini akan ketinggalan jika mereka tidak memahami sesuatu kerana budaya yang diwarisi mempengaruhi mereka untuk terus berdiam diri dan memendam rasa tanpa reaksi bahkan mereka akan tersinggung dengan kata-kata guru khususnya di sekolah. Pelajar Orang Asli lebih suka bersantai dan tidak suka dikongkong.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->