TAKLIMAT KEPADA PENGARAH JPN, SEKTOR JPN, BAHAGIAN KPM, DAN BAHAGIAN KEMASUKAN PELAJAR KPTM

SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MULAI SESI 2012/2013

1

PUNCA KUASA

4 Januari 2012 (Rabu): Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM) bersetuju (b) (iv) dengan pelaksanaan sistem pentaksiran modular bagi menggantikan sistem peperiksaan terminal dalam peperiksaan STPM mulai sesi pengambilan 2012/2013; (b) (vi) supaya Dasar Pemansuhan Yuran Peperiksaan Awam bagi calon sekolah Kerajaan dan sekolah bantuan Kerajaan diteruskan bagi peperiksaan STPM sistem modular.

2

3
3

4
4

TIDAK BERUBAH DAN MASIH SAMA
Perlu duduki MUET
Peruntukan waktu pengajaran: 8 waktu= 1 minggu per mp (40 min= 1 waktu)
Kaedah bayaran pendaftaran: PIN MEC beli di BSN, kredit kad, FPX

9 8

10 1

Jenis Calon: J1, J2, J3, J7, dan J8. Tiket LPKC. JPN tentukan pusat

2
Dasar Pemansuhan Yuran Peperiksaan Awam: STPM (J1, J7, J8)

7

SAMA
3 6 5
Pembatalan keputusan, Kes salah laku, Penyingkiran Calon

Calon Kes Istimewa. Permohonan pertimbangan khas kpd MPM
Syarat Kelayakan duduki STPM. Jumlah mata pelajaran 23. Mak: 5 mp Min: 4 mp

4

TARIKH BUKA DAN TUTUP MELALUI AKHBAR, KALENDAR, DAN PORTAL MPM

Tempoh Pengajian: 1 ½ tahun. Penggredan kertas dan mata pelajaran. Pengeluran Sijil

Pindah pusat, Tarik diri, Tangguh Periksa, Penyakit berjangkit

PENDAFTARAN SEMUA CALON SECARA DALAM TALIAN (ONLINE)

5

APA YANG BERBEZA? 2012 sahaja: Ada dua mod peperiksaan berjalan serentak (Nov/Dis 2012). 6 Atas tidak terjejas (STPM sedia ada:kohort terakhir) dan 6 Bawah (STPM baharu:kohort pertama) Sukatan pelajaran STPM baharu mempunyai kandungan yang dibahagikan kepada tiga bahagian kurikulum mengikut kelompok atau mengikut kesesuaian bidang kajian disiplin untuk mengisi tiga penggal, iaitu Penggal 1, 2, dan 3 dalam tempoh pengajian selama 1 ½ tahun Terdapat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) STPM bagi 19 mata pelajaran. 4 mp tiada PBS: BCina (532 calon), BTamil (722 calon), Lit in Eng (109 calon), dan FMaths (23 calon). Jumlah=53,078 Terdapat peperiksaan bertulis pada setiap penggal persekolahan tingkatan 6 (Penggal 1, 2, dan 3)

1

2

3

4

5

Pentaksiran pencapaian pelajar akan dijalankan pada setiap penggal dan keputusan peperiksaan (slip keputusan) juga akan dikeluarkan pada setiap penggal
6

APA YANG BERBEZA?

6

Pelajar dibenarkan untuk memperbaiki keputusan peperiksaan akhir penggal 1 dan/atau penggal 2 dengan menduduki semula peperiksaan akhir bagi penggal berkenaan pada hujung penggal 3 (hujung tahun) Pelajar yang tidak mencapai keputusan yang baik bagi penggal 3 boleh juga menduduki semula peperiksaan akhir penggal 3 sahaja pada bulan Mac/April tahun berikutnya Keputusan peperiksaan STPM (baharu) adalah berdasarkan gabungan keputusan terbaik bagi ketiga-tiga penggal Pelajar akan dinilai berdasarkan dua kaedah pentaksiran, PBS dengan wajaran 20-40%, dan peperiksaan akhir berpusat dengan wajaran 60-80%. (Peratusan wajaran berbeza mengikut mata pelajaran) Terdapat yuran peperiksaan yang baharu: Asas:RM120.00 dan per MP: RM90.00. 4 MP=RM480.00, 5 MP=RM570.00
7

7

8

9

10

APA YANG BERBEZA? Terdapat mesra calon untuk bayar yuran (J2 dan J3) (a) Dua kali ansuran: Pertama: Daftar di penggal 1 hanya bayar Asas:RM120.00 dan mata pelajaran penggal 1 sahaja:RM30.00 per mata pelajaran (b) Kedua: Bakinya bayar di penggal 2, iaitu mata pelajaran penggal 2 dan penggal 3:RM60.00 per mata pelajaran Atau bayar sekali gus di penggal 1 persekolahan tingkatan enam Atau bayar sekali gus semasa calon mendaftar di penggal 3 persekolahan tingkatan enam (bagi calon yang akan menduduki semua kertas di penggal 3 sekali gus) Tiada prasyarat kelulusan gred minimum dalam sesuatu penggal untuk melayakkan pelajar mengikuti pengajian pada penggal yang berikutnya Jadual waktu peperiksaan dikeluarkan bagi setiap penggal.

11

12

13

14

15

8

APA YANG BERBEZA? Pendaftaran lewat dibenarkan kepada calon yang gagal memasuki IPTA. Calon hendaklah membuat pendaftaran lewat dalam tempoh satu minggu selepas keputusan kemasukan ke IPTA dikeluarkan. Calon boleh duduki peperiksaan mengikut penggal semasa atau duduki bagi ketiga-tiga penggal sekali gus pada penggal 3. Tugasan kerja kursus PBS juga dikehendaki disiapkan mengikut keperluan mata pelajaran yang berkenaan. Nama baharu 922: Kesusasteraan Melayu Komunikatif (dahulu Kesusasteraan Melayu), 950: Mathematics (M) (dahulu Mathematics (S), 958: Information and Communications Technology (dahulu Computing)

16

17

9

Kadar Caj Peperiksaan
Jenis Caj
Caj menduduki semula peperiksaan akhir per kertas Caj menukar mata pelajaran selepas tarikh tutup (Penggal 1 dan 2 sahaja) Caj menukar pusat peperiksaan (sebelum 4 minggu dari peperiksaan bermula) Caj rayuan semakan keputusan per kertas Caj menukar maklumat peribadi pendaftaran selepas tarikh tutup Caj menambah mata pelajaran selepas tarikh tutup (Penggal 1 dan 2 sahaja) Nota: Bagi calon yang menggugurkan mata pelajaran, caj bagi mata pelajaran tersebut tidak akan dikembalikan.
10

RM
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Catatan
Kadar baharu Sama seperti kadar sekarang Sama seperti kadar sekarang

Sama seperti kadar sekarang
Sama seperti kadar sekarang Di samping caj mata pelajaran yang ditambah RM90.00

50.00

SENARAI MATA PELAJARAN DAN KERTAS PEPERIKSAAN BAHARU STPM 2012/2013.
Kod dan Nama Mata Pelajaran 900 Pengajian Am Kod dan Nama Kertas 900/1 900/2 900/3 900/4 Pengajian Am 1 Pengajian Am 2 Pengajian Am 3 Pengajian Am 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Bahasa Melayu 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Melayu 3 Bahasa Melayu 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Bahasa Melayu 5 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Bahasa Cina 1 Bahasa Cina 2 Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil 1 Bahasa Tamil 2 Bahasa Tamil 3 Bahasa Arab 1 Bahasa Arab 2 Bahasa Arab 3 Bahasa Arab 4 (Ujian Lisan) Bahasa Arab 5 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Wajaran (%) 29 22 29 20 Masa 2 jam 1½ jam 2 jam Penggal 2 Nota Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

910

Bahasa Melayu

910/1 910/2 910/3 910/4

35 20 20 8

2 jam 1½ jam 1½ jam Penggal 2

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

910/5

17

Penggal 3

911

Bahasa Cina

911/1 911/2 911/3 912/1 912/2 912/3 913/1 913/2 913/3 913/4

33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 28 28 20 12

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 1½ jam 15 minit

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

912

Bahasa Tamil

913

Bahasa Arab

913/5

12

Penggal 3

11

Kod dan Nama Mata Pelajaran 920 Literature in English 920/1 920/2 920/3 922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 922/1 922/2 922/3 922/4

Kod dan Nama Kertas Literature in English 1 Literature in English 2 Literature in English 3 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 1 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 2 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 3 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Syariah 1 Syariah 2 Syariah 3 Syariah 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Usuluddin 1 Usuluddin 2 Usuluddin 3 Usuluddin 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Sejarah 1 Sejarah 2 Sejarah 3 Sejarah 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah)

Wajaran (%) 33.33 33.33 33.33 26.67 26.67 26.67 20

Masa 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Penggal 2 dan 3 2 jam 2 jam 2 jam Penggal 2

Nota Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

930

Syariah

930/1 930/2 930/3 930/4

26.67 26.67 26.67 20

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

931

Usuluddin

931/1 931/2 931/3 931/4

26.67 26.67 26.67 20 26.67 26.67 26.67 20

2 jam 2 jam 2 jam Penggal 3 2 jam 1½ jam 2 jam Penggal 2

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

940

Sejarah

940/1 940/2 940/3 940/4

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

12

Kod dan Nama Mata Pelajaran 942 Geografi 942/1 942/2 942/3 942/4

Kod dan Nama Kertas Geografi 1 Geografi 2 Geografi 3 Geografi 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Geografi 5

Wajaran (%) 32 32 16 20

Masa 2 jam 2 jam 1 jam Penggal 3

Nota Kertas 1, Kertas 2, dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2, 3, 8, dan calon mengulang peperiksaan STPM dikehendaki mengambil Kertas 5.

942/5

20

1¼ jam

944 Ekonomi

944/1 944/2 944/3 944/4

946 Pengajian Perniagaan

946/1 946/2 946/3 946/4

948 Perakaunan

948/1 948/2 948/3 948/4

948/5

Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi 3 Ekonomi 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Pengajian Perniagaan 1 Pengajian Perniagaan 2 Pengajian Perniagaan 3 Pengajian Perniagaan 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Perakaunan 1 Perakaunan 2 Perakaunan 3 Perakaunan 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Perakaunan 5

32 32 16 20

2 jam 2 jam 1 jam Penggal 3

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

25 25 25 25

1½ jam 1½ jam 1½ jam Penggal 3

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

33.33 33.33 16.67 16.67

2 jam 2 jam 1 jam Penggal 3

Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1, 2, 7, dan 8 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 3 dan calon mengulang peperiksaan STPM dan calon yang mengambil Perakaunan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

16.67

1 jam

13

Kod dan Nama Mata Pelajaran 950 Mathematics (M) 950/1 950/2 950/3 950/4

Kod dan Nama Kertas Mathematics (M) 1 Mathematics (M) 2 Mathematics (M) 3 Mathematics (M) 4 (Schoolbased Assessment)

Wajaran (%) 26.67 26.67 26.67 20 1½ jam 1½ jam 1½ jam

Masa

Nota Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Mathematics (M) tidak boleh diambil bersama dengan Mathematics (T) atau Further Mathematics.

Penggal 1, 2, dan 3

954 Mathematics (T)

954/1 954/2 954/3 954/4

Mathematics (T) 1 Mathematics (T) 2 Mathematics (T) 3 Mathematics (T) 4 (School-based Assessment)

26.67 26.67 26.67 20

1½ jam 1½ jam 1½ jam Penggal 1, 2, dan 3

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Mathematics (T) tidak boleh diambil bersama dengan Mathematics (M).

956 Further Mathematics

956/1 956/2 956/3

Further Mathematics 1 Further Mathematics 2 Further Mathematics 3

33.33 33.33 33.33

1½ jam 1½ jam 1½ jam

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Further Mathematics hanya boleh diambil bersama dengan Mathematics (T). Semua kertas mesti diambil oleh calon. Mata pelajaran ini hanya boleh diambil oleh calon dari sekolah kerajaan atau sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM untuk menawarkan mata pelajaran ini.

958 Information and Communications Technology

958/1

Information and Communications Technology 1 Information and Communications Technology 2 Information and Communications Technology 3 Information and Communications Technology 4

20

1½ jam

958/2

20

1½ jam

958/3

20

1½ jam

958/4

40

Penggal 1, 2, dan 3

14

Kod dan Nama Mata Pelajaran 960 Physics

Kod dan Nama Kertas 960/1 960/2 960/3 960/4 Physics Physics Physics Physics 1 2 3 4

Wajaran (%) 26.67 26.67 26.67 20

Masa 1½ jam 1½ jam 1½ jam Penggal 1, 2, dan 3 1½ jam

Nota Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, 8, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Physics di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

(School-based Assessment) 960/5 Physics 5 20

15

Kod dan Nama Mata Pelajaran 962 Chemistry

Kod dan Nama Kertas 962/1 962/2 962/3 962/4 Chemistry 1 Chemistry 2 Chemistry 3 Chemistry 4 (School-based Assessment) Chemistry 5

Wajaran (%) 26.67 26.67 26.67 20

Masa 1½ jam 1½ jam 1½ jam Penggal 1, 2, dan 3 1½ jam

Nota Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, 8, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Chemistry di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

962/5

20

16

Kod dan Nama Mata Pelajaran 964 Biology

Kod dan Nama Kertas 964/1 964/2 964/3 964/4 964/5 Biology 1 Biology 2 Biology 3 Biology 4 (School-based Assessment) Biology 5

Wajaran (%) 26.67 26.67 26.67 20 20

Masa 1½ jam 1½ jam 1½ jam Penggal 1, 2, dan 3 1½ jam

Nota Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, 8, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Biology di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

966

Sains Sukan

966/1 966/2 966/3 966/4

Sains Sukan 1 Sains Sukan 2 Sains Sukan 3 Sains Sukan 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Sains Sukan 5

25 25 25 25

1½ jam 1½ jam 1½ jam Penggal 1, 2, dan 3

Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1, 7, dan 8 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Sains Sukan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

966/5

25

2 jam

17

Kod dan Nama Mata Pelajaran 970 Seni Visual

Kod dan Nama Kertas 970/1 970/2 970/3 Seni Visual 1 Seni Visual 2 Seni Visual 3 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Seni Visual 4

Wajaran (%) 40 35 25

Masa 2 jam 3 jam Penggal 3

Nota Kertas 1 dan Kertas 2 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 3. Calon jenis 2, 3, 8, dan calon mengulang peperiksaan STPM dikehendaki mengambil Kertas 4.

970/4

25

3 jam

18

KALENDAR AKADEMIK STPM (BAHARU) SESI 2012/2013 PENGGAL 1 (PERSEKOLAHAN TINGKATAN 6) NEGERI KUMPULAN A
Penggal Aktiviti
Kuliah Cuti pertengahan penggal

Tarikh Mula – Tarikh Akhir
11 Jun – 17 Ogos 2012 18 Ogos – 26 Ogos 2012

Bilangan Hari
50 9

1

Kuliah
Peperiksaan akhir Cuti akhir penggal

27 Ogos – 2 November 2012
5, 6, 7, dan 8 November 2012 10 November 2012 – 1 Januari 2013

50
4 53

Nota: 1. Kumpulan A:Sekolah-sekolah di negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak, dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kalendar Akademik STPM Baharu Sesi 2012/2013 untuk Penggal 2 dan Penggal 3 akan dikeluarkan pada bulan Januari 2013. Tarikh – tarikh adalah tertakluk kepada pindaan. 19

2. 3.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHARU 2012 PENGGAL I
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN STPM BAHARU 2012 PENGGAL 1 WAKTU KOD PEPERIKSAAN* 8:00 pg – 10:00 pg 8:00 pg – 10:00 pg 8:00 pg – 10:00 pg 11:00 pg – 1:00 ptg 11:00 pg – 12:30 tgh 2:30 ptg – 4:30 ptg 2:30 ptg – 4:00 ptg 8:00 pg – 10:00 pg 8:00 pg – 10:00 pg 8:00 pg – 9:30 pg 11:00 pg – 12:30 tgh 11:00 pg – 12:30 tgh 2:30 ptg – 4:30 ptg 911/1 912/1 930/1 948/1 966/1 913/1 964/1 922/1 920/1 960/1 946/1 958/1 900/1

TARIKH

SIDANG

KERTAS Bahasa Cina 1 Bahasa Tamil 1 Syariah 1 Perakaunan 1 Sains Sukan 1 Bahasa Arab 1 Biology 1 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 1 Literature in English 1 Physics 1 Pengajian Perniagaan 1 Information and Communications Technology 1 Pengajian Am 1

MASA 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 1½ jam 2 jam 1½ jam 2 jam 2 jam 1½ jam 1½ jam 1½ jam 2 jam

SIDANG 1 5 November 2012 (Isnin)

SIDANG 2
SIDANG 3

SIDANG 1 6 November 2012 (Selasa)

SIDANG 2 SIDANG 3 SIDANG 1

8:00 pg – 10:00 pg
11:00 pg – 12:30 tgh 11:00 pg – 12:30 tgh 2:30 ptg – 4:30 ptg 8:00 pg – 10:00 pg 8:00 pg – 10:00 pg 8:00 pg – 9:30 pg 11:00 pg – 12:30 tgh 11:00 pg – 1:00 ptg 2:30 ptg – 4:30 ptg

910/1
950/1 954/1 940/1 931/1 942/1 956/1 962/1 970/1 944/1

Bahasa Melayu 1
Mathematics (M) 1 Mathematics (T) 1 Sejarah 1 Usuluddin 1 Geografi 1 Further Mathematics 1 Chemistry 1 Seni Visual 1 Ekonomi 1

2 jam
1½ jam 1½ jam 2 jam 2 jam 2 jam 1½ jam 1½ jam 2 jam 2 jam

7 November 2012 (Rabu)

SIDANG 2 SIDANG 3 SIDANG 1

8 November 2012 (Khamis)

SIDANG 2 SIDANG 3

Catatan: * Waktu sebenar peperiksaan berbeza-beza mengikut kertas. Calon dikehendaki menyemak waktu peperiksaan sebenar bagi setiap kertas/penggal.

20

WHAT NEXT ?

APAKAH LANGKAH SETERUSNYA?
21
21

Bil. 1.

Tarikh 29-30 Januari 2012 √

Perkara Taklimat kepada Pengarah JPN, Sektor yang relevan di JPN, Bahagian yang relevan di KPM, dan Bahagian Kemasukan Pelajar KPTM √ Rakaman kandungan sukatan pelajaran sistem pentaksiran baharu STPM di BTP, KPM. Akan dimuat naik dalam portal edu.web dan portal MPM Taklimat peringkat kebangsaan kepada semua JU Negeri bagi mata pelajaran STPM Kumpulan 1 dan Kumpulan 2

2.

8-29 Februari 2012

3.

16-18 Mac 2012

4.

23-25 Mac 2012

Taklimat peringkat kebangsaan kepada semua JU Negeri bagi mata pelajaran STPM Kumpulan 3

22

Bil.
5.

Tarikh
26 Mac-25 Mei 2012 (cuti sekolah 26 Mei10 Jun 2012)

Perkara
JPN (Urus setia: Sektor Pengurusan Akademik) mengurus pengendalian taklimat di peringkat negeri Perlu perancangan dan atur cara rapi kerana melibatkan 23 mata pelajaran (Mungkin tak semua negeri terlibat semua mata pelajaran). Dilaksana secara pakej: 3 hari 2 malam. Elak taklimat pada waktu persekolahan JU Negeri beri kepada semua guru tingkatan 6 bagi negeri masing-masing. MPM tanggung semua kos (secara pakej) Pegawai MPM (Insya Allah) akan turut serta di semua negeri Guru membuat persiapan P & P
23

Bil.
6. 7.

Tarikh

Perkara

Selepas 31 Mac 2012 Semua bahan berkaitan sistem pentaksiran baharu STPM dimuat naik ke dalam portal MPM 8-10 Mei 2012 Mesyuarat MPM dengan Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan JPN Taklimat pengurusan peperiksaan dan pendaftaran calon sistem pentaksiran baharu STPM kepada JPN (peringkat pusat) oleh MPM

8.

21 Mei-25 Jun 2012 (cuti sekolah 26 Mei10 Jun 2012)

Taklimat pengurusan peperiksaan dan pendaftaran calon sistem petaksiran baharu STPM kepada semua Pegawai Pelajaran Daerah (PPD)/Setiausaha Peperiksaan Sekolah (SUP) termasuk sekolah swasta oleh JPN
Sekolah di buka secara rasmi

9.

11 Jun 2012

24

Bil.

Tarikh

Perkara

10.

11 Jun-30 Julai 2012 Pendaftaran sistem petaksiran baharu STPM dibuka
18 Oktober 2012 Taklimat pengurusan peperiksaan bertulis peringkat negeri Minggu PBS STPM bagi Penggal 1 yang menawarkan PBS STPM

11.

12.

22 Oktober2 November 2012

13.
14.

5-8 November 2012
19 November13 Disember 2012

Peperiksaan STPM (baharu) Penggal 1
Peperiksaan STPM sedia ada 2012

25

Bil. 15.

Tarikh 4-7 Februari 2013 (Isnin – Khamis) 7 Mac 2013 (Khamis)

Perkara Mesyuarat Penetapan Standard STPM (baharu) Penggal 1 dan STPM sedia ada (4 hari) Mesyuarat Majlis Pengumuman keputusan peperiksaan STPM (baharu) Penggal 1 dan STPM sedia ada Pengumuman keputusan dan muat naik slip keputusan STPM (baharu) Penggal 1 dan STPM sedia ada ke portal MPM

16.

17.

7 Mac 2013 (Khamis)

26

PENTING
..Taklimat JU Negeri kepada guru-guru tingkatan enam selepas 25 Mac 2012 JPN Sektor Pengurusan Akademik perlu membuat perancangan bagi negeri masing-masing. Sila kemukakan sebut harga bagi pemilihan hotel dan tarikh taklimat kepada: Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET SEGERA melalui faksimili di talian 03-6136 7329 (u.p. Encik Zakaria bin Kamaludin). No. Tel.: 03-6130 2664, No. Tel. Bimbit: 012-220 3836  Tarikh taklimat bagi negeri Sabah, Sarawak, dan W.P. Labuan hendaklah berturutan

 Urus setia di JPN: SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
 MPM tanggung kos taklimat di peringkat negeri

27
27

TERIMA KASIH THANK YOU

28
28

PENGGAL PERKARA Penggal 1 (2012) 11 Jun 2012 (Calon sekolah kerajaan sahaja) 7 Mac 2013 (Calon sekolah swasta dan calon persendirian individu) 20 Julai 2012 (Calon sekolah kerajaan sahaja) 21 Mac 2013 (Calon sekolah swasta dan calon persendirian individu) 3, 4, 5 September 2013 dan 9, 10 September 2013* 27, 28 Mei 2013 dan 4, 5 Jun 2013* 6, 7 November 2013 dan 11, 12, 13 November 2013* Penggal 2 (2013) Penggal 3 (2013)

Tarikh Pendaftaran Dibuka

Tarikh Pendaftaran Ditutup

Tarikh Ujian Lisan Bahasa Arab Tarikh Peperiksaan Bertulis
Nota: 1. 2. 3.

5, 6, 7, 8 November 2013

*Semua maklumat yang tertera adalah tertakluk kepada pindaan dan kelulusan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia.
Tarikh peperiksaan ulangan untuk penggal 1, penggal 2, dan penggal 3 akan dikeluarkan pada bulan Januari 2013. Calon yang ingin memperbaiki keputusan STPM sedia ada (terminal 2012) yang mendaftar sebagai sekolah swasta dan calon persendirian individu boleh mendaftar pada penggal 2 dalam tempoh dua minggu selepas keputusan STPM 2012 sedia ada (terminal) diumumkan.

29

… SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU

SISTEM PENGGREDAN STPM:
(sama dengan sistem terminal)
Gred NGMP A 4.00 A3.67 B+ 3.33 B 3.00 B2.67 C+ 2.33 C 2.00 C1.67 D+ 1.33 D 1.00 F 0.00

Penarafan

Lulus penuh (prinsipal)

Lulus sebahagian (subsidiari)

Gagal

NGMP = Nilai Gred Mata Pelajaran

30

Senarai Mata Pelajaran STPM Baharu
970 Seni Visual 966 Sains Sukan 964 Biology 962 Chemistry 22 23 1 2 3 4 5 6 17 16 15 14 13 10 12 11 9 8 7

900 Pengajian Am 910 Bahasa Melayu
911 Bahasa Cina 912 Bahasa Tamil 913 Bahasa Arab 920 Literature in English

21
20 19 18

960 Physics
958 Information and Communications Technology 956 Further Mathematics 954 Mathematics (T) 950 Mathematics (M) 948 Perakaunan

922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif
930 Syariah 931 Usuluddin 940 Sejarah 942 Geografi

946 Pengajian Perniagaan

944 Ekonomi
31

KADAR YURAN BAHARU SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM

Komponen yuran
Yuran asas Yuran bagi setiap mata pelajaran Caj menduduki semula peperiksaan akhir per kertas

RM
120.00 90.00

50.00

32

 Jumlah yuran bagi setiap calon:
4 mata pelajaran = RM480.00; atau
(Terminal RM195.00)

5 mata pelajaran = RM570.00

(Terminal RM230.00)

Kenaikan yuran sebanyak 146% (bagi 4 mata pelajaran) atau 147% (bagi 5 mata pelajaran) mengambil kira kadar inflasi 3% setahun dari 2005 hingga 2017 dan kenaikan emolumen bagi tempoh tersebut.

33

Kaedah Bayaran Yuran Sistem Pentaksiran Baharu STPM
Calon Persendirian Individu
J3

►Perlu membayar bayaran asas dan setiap mata pelajaran yang diambil

►Bagi bayaran menggunakan PIN MEC, Caj RM 1.00 dikenakan bagi setiap pembelian PIN MEC

Kaunter BSN

Kiosk BSN

PIN MEC
Internet Banking BSN

Kad Kredit

Perbankan Internet

Pembayaran Bayaran Asas dan Bayaran Mata Pelajaran

34

CONTOH KALENDAR AKADEMIK SESI 2012/2013
Penggal Aktiviti Kuliah Cuti pertengahan penggal Kuliah I Ulang kaji Peperiksaan akhir Cuti akhir penggal Tarikh Mula – Tarikh Akhir 11 Jun – 24 Ogos 2012 25 Ogos – 2 Sep 2012 3 Sep – 9 Nov 2012 10 Nov – 23 Nov 2012 Penggal pertama: 26 – 29 Nov, 3 Dis 2012 Bilangan Hari 50 9 50 16 5

24 Nov 2012 – 1 Jan 2013

38

Nota: Tarikh-tarikh di atas tertakluk kepada perubahan.
35

… CONTOH KALENDAR AKADEMIK SESI 2012/2013

Penggal

Aktiviti Kuliah Cuti pertengahan penggal

Tarikh Mula – Tarikh Akhir 2 Jan – 8 Mac 2013 9 – 17 Mac 2013 18 Mac – 10 Mei 2013 11 Mei – 22 Mei 2013 Penggal kedua: 23, 27-30 Mei 2013

Bilangan Hari 50 9 40 12 5

II

Kuliah Ulang kaji Peperiksaan akhir Cuti akhir penggal

31 Mei – 9 Jun 2013

10
36

Nota: Tarikh-tarikh di atas tertakluk kepada perubahan.

… CONTOH KALENDAR AKADEMIK SESI 2012/2013

Penggal

Aktiviti Kuliah Cuti pertengahan penggal Kuliah Ulang kaji

Tarikh Mula – Tarikh Akhir 10 Jun – 16 Ogos 2013 17 – 25 Ogos 2013 26 Ogos – 1 Nov 2013 2 Nov – 12 Nov 2013 Penggal kedua(U): 13 – 14, 18 – 20 Nov 2013 Penggal ketiga: 21, 25 – 28 Nov 2013 Penggal pertama (U): 2 – 5, 9 Dis 2013 29 Nov 2013 – 5 Jan 2014

Bilangan Hari 50 9 50 10

III

Peperiksaan akhir

5 5 5

Cuti akhir penggal

38
37

Nota: Tarikh-tarikh di atas tertakluk kepada perubahan.

PENGGAL PENGAJIAN P1, P2, & P3 P1 P2 P2 P3, P1 (U) & P2 (U) P3 & PI (2014) P1 (U) & P2 (U) P3, P1 (U), P2 (U), & P1 (2014) P3 (U) P3 (U) P3 (U) P1, P2, & P3 P1, P2, & P3

PERKARA Pendaftaran Peperiksaan Pendaftaran (calon jenis 3) Peperiksaan Pendaftaran (calon jenis 3 & calon mengulang) Peperiksaan Keputusan peperiksaan Pendaftaran Peperiksaan Keputusan peperiksaan Pendaftaran calon mengulang STPM Terminal (2012). Gagal masuk IPTA Peperiksaan calon mengulang STPM Terminal (2012)*

BILA? Jun 2012 November 2012 Jan/Februari 2013 Mei/Jun 2013 September 2013

November/Disember 2013 Mac 2014 Mac 2014 April 2014 Julai 2014 Julai/Ogos 2013 November/Disember 2013

Nota: *Bagi calon STPM Terminal yang mengulang, kerja kursus hendaklah dilakukan pada P3 atau mengikut keperluan mata pelajaran yang diambil oleh calon.

38

TERIMA KASIH THANK YOU

39

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.