PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS Click to edit Master subtitle style HUBUNGAN ETNIK

AIZAT ATAHARI ABDUL JALIL ARIF ANWAR WAN ABD AZIZ 3 PISMP MATEMATIK

3/23/12

PENGENALAN
 Malaysia merupakan salah satu negara yang

menjadi contoh dalam hubungan etnik. kerajaan merupakan tonggak utama

Dalam proses mewujudkan perpaduan Dibantu atau disokong oleh badan bukan

kerajaan dan masyarakat.

3/23/12

3/23/12

Tanggungjawab memelihara perpaduan masih dibawah JPN 3/23/12 .Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) . MAGERAN.Sejarah– MAGERAN Selepas tragedi 13 Mei 1969 ditubuhkan. Jabatan Perpaduan Negara diletakan di bawah MAGERAN dibubarkan dan Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan.

Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) .Sejarah 3/23/12 .

3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010  Satu pelan yang diluluskan oleh kabinet pada 17 Mei 2006 pada 12 Mei 2007 Dirasmikan oleh Yang Dipertuan Agong Disusun dengan 19 strategi Menggariskan 5 objektif 3/23/12 .

Objektif ptpin 2006-2010 Memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta megah sebagai rakyat Malaysia kerenggangan dalam perhubungan antara kaum dan wilayah antara kaum Malaysia Mengurangkan pemisahan kaum dan Meningkatkan toleransi dan keharmonian Meningkatkan integrasi semua negeri di Menghadapi cabaran Wawasan 2020 untuk 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Politik Persefahaman Strategi Ekonomi Strategi Pendidikan Strategi Agama Strategi Penggunaan Bahasa Kebangsaan Strategi Kebudayaan 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Integrasi Wilayah Strategi Keselamatan Strategi Pembangunan Kawasan Strategi penggunaan Tenaga Manusia Strategi Media Massa 3/23/12 Strategi Kesukanan .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Menyediakan peluang untuk memupuk Tumpuan diberikan kepada sekolah rendah.Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Salah satu usaha dalam PIPP Menarik minat kaum bukan melayu untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan perpaduan antara kaum. 3/23/12 .

Melatih guru-guru berkualiti Mengadakan lebih banyak aktiviti antara Memperkenalkan mata pelajaran bahasa tamil golongan etnik.Langkah-Langkah ke Arah Memperkasa Sekolah Kebangsaan lagi bahasa melayu tanpa Memperkukuhkan mengenepikan bahasa lain. 3/23/12 . dan mandarin.

– kantin. 3/23/12 .Sekolah Wawasan Tiga buah sekolah berlainan jenis dikumpulkan dalam satu kawasan. mengikut sekolah Pentadbiran dan pengajaran yang berbeza Berkongsi aktiviti dan kemudahan. dewan. padang.

Persaingan sihat 3/23/12 . fikiran dan bahasa kaum lain Meningkatkan tahap penguasaan bahasa melayu dikalangan pelajar cina dan india. Mewujudkan peluang untuk interaksi sosial Memahami budaya.Tujuan Sekolah Wawasan Perpaduan antara kaum melalui perkongsian kemudahan.

Terdapat 4 modul – fizikal. Tidak bersifat kerahan tenaga 3/23/12 . kenegaraan.Program Latihan Khidmat Negara Mula dilaksanakan pada tahun 2004 Program 90 hari yang mengumpulkan pelbagai jenis kaum dari seluruh negara. pembinaan karakter dan khidmat komuniti.

Melahirkan generasi muda yang lebih 3/23/12 cergas. nasional.cerdas dan penuh keyakinan diri. .Objektif PLKN Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi Membentuk perwatakan positif menerusi nilai- nilai murni. Menyemarakkan semangat kesukarelaan.

PERANAN MASYARAKAT 3/23/12 .

Skim ini dijalankan berikutan penguatkuasaan Terdapat empat sayap utama Rukun Tetangga iaitu Tunas Jiran (bagi masyarakat berumur bawah 15 tahun).RUKUN TETANGGA DAHULU Skim Rukun Tetangga diperkenalkan pada tahun 1975 bertujuan membolehkan rakyat sendiri mengawal dan menjaga keselamatan kawasan kediaman Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga 1975). Jiran Muda (bagi remaja dan belia). Jiran Wanita (bagi kaum ibu dan 3/23/12 .

PINDAAN-PINDAAN KEATAS RUKUN TETANGGA 3/23/12 .

berinteraksi dan merapatkan hubungan diperingkat akar umbi di antara pemimpin dengan rakyat dan di antara rakyat pelbagai keturunan. adat dan budaya.RUKUN TETANGGA Sehingga Mei 2006 sebanyak 3. Pelbagai aktiviti telah dijalankan dengan tujuan untuk membolehkan penduduk setempat berkenalan.228 Kawasan Rukun Tetangga telah ditubuhkan diseluruh negara. 3/23/12 . bantu-membantu dalam menghadapi masalah bersama.

meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar 3/23/12 pembangunan Negara berlandaskan . Misi : Memupuk kesefahaman dan tolak ansur Moto :Bersatu Teras Maju. ke arah pembangunan bangsa Malaysia yang bersatu padu serta beridentiti sendiri. Objektif : Memelihara.RUKUN TETANGGA – KINI Visi : Membantu dalam pembentukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dalam konteks pencapaian wawasan 2020.

Aktiviti pendidikan – pendidikan tidak formal. Aktiviti sukan – sukaneka. sukan tradisional dan sukan rakyat. kembara. . kursus – kursus dan ceramahceramah dalam pelbagai bidang. 3/23/12 Aktiviti rekreasi – ekspedisi. Dalam usaha memasti dan mencapai matlamat Rukun Tetangga terdapat aktivitiaktiviti yang dijalankan.RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. Aktiviti sosial – kunjung-mengunjung semasa musim perayaan. sukan air.

forum keagamaan dan sambutan hari kebesaran sesuatu agama. kerja-kerja amal dan bantuan.ceramah dan kempen-kempen kesihatan dan kesedaran alam sekitar. seni tari.  Aktiviti kebajikan – lawatan ke rumah warga Aktiviti keagamaan – ceramah. tua dan anak yatim.RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. kraf tangan. sumbangan kepada. dan kelas alat 3/23/12 kelas Aktiviti kesenian dan kebudayaan – kelas- . Aktiviti kesihatan dan alam sekitar – ceramah .

Kepentingan rumah terbuka merupakan Sebagai contoh tatkala orang melayu 3/23/12 menyambut Hari Raya Aidilfitri. etnik Cina. galakan mewujudkan hubungan yang baik antara jiran-jiran terutama jiran yang berlainan etnik dan menyemarakkan amalan kunjung-mengunjung.RUMAH TERBUKA Dari sekecil-kecil rumah terbuka yang dirancang oleh sesebuah keluarga hingga sebesar-besar rumah terbuka yang diatur oleh sesebuah jabatan. .

Rumah terbuka berperanan dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik dengan cara sesuatu etnik menjaga sensitiviti etnik lain. Contoh: Etnik Cina akan berusaha menyediakan makanan yang halal kepada etnik Melayu apabila menjemput etnik Melayu datang ke rumah sewaktu sambutan peryaan Tahun Baru Cina. Etnik melayu pula tidak memakai pakaian berwarna hitam ketika berkunjung ke rumah etnik Cina yang sedang 3/23/12 menyambut perayaan Tahun Baru Cina. .RUMAH TERBUKA SAMB.

 Etnik bukan Melayu segak mengenakan baju Budaya Kebendaan kurung dan baju Melayu terutama pada hari Jumaat.PENERIMAAN BUDAYA Budaya berperanan dalam menjamin keharmonian hubungan etnik dengan etnik berlainan memahami dan cuba menyerap budaya etnik lain disebabkan kebudayaan setiap etnik berbeza-beza. Budaya Bukan kebendaan 3/23/12  Etnik Melayu sudah pandai memasak nasi ayam .

Contoh: semua etnik boleh menganggotai Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan semua 3/23/12 boleh memimpin sesebuah persatuan etnik . Kepimpinan tidak memilih sesuatu etnik. Contoh: sambutan Hari Raya juga melibatkan mahasiswa Cina dan India selain mahasiswa Melayu.PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) Galakkan daripada pihak pentadbiran terutama bahagian hal ehwal pelajar melalui persatuan-persatuan dan mengadakan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan kaum di kalangan mahasiswa.

Aktiviti kokurikulum seperti sukan. dan ceramah harus dipergiat dan dipertingkat di kalangan mahasiswa pelbagai kaum kerana penglibatan ini memberi pendedahan bagaimana kehidupan rakyat Malaysia. persatuan. Berpersatuan dan khidmat masyarakat juga 3/23/12 . keluarga angkat.PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) SAMB.  dapat mendekatkan mahasiswa dengan etniketnik melalui tugasan-tugasan yang diberi seperti bergotong-royong dan melawat kampung-kampung.

pemimpin daripada sesebuah etnik sahaja kerana semua etnik berpeluang menjadi pemimpin seperti Majlis Belia Malaysia yang disertai oleh pelbagai etnik.  Aspek kepimpinan tetap tidak diterajui oleh 3/23/12 . Dewan Perniagaan dan Perusahaan Malaysia.PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) Terdapat pelbagai pertubuhan yang berasaskan golongan etnik namun terdapat pertubuhan induk pada peringkat kebangsaan yang menaungi pertubuhan-pertubuhan ini seperti Pertubuhan Belia Malaysia.

memberi sumbangan dana bagi meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan inovasi dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara.PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) SAMB. Pihak swasta dan kerajaan perlu dalam Apabila ekonomi yang baik. taraf hidup rakyat 3/23/12 . Sains dan teknologi diperlukan dalam meningkatkan hubungan etnik kerana ekonomi Malaysia berasaskan sains dan teknologi.

tersendiri bagi masyarakat Malaysia. Kepelbagaian ini merupakan satu keunikan Usaha untuk meraikan kepelbagaian ini Setiap warganegara harus hormati jati diri dan juga hak-hak etnik lain.KESIMPULAN Setiap etnik mempunyai jati diri yang tertentu dan diamalkan mengikut kaum masingmasing. 3/23/12 . bertujuan wujudkan keharmonian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful