PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS Click to edit Master subtitle style HUBUNGAN ETNIK

AIZAT ATAHARI ABDUL JALIL ARIF ANWAR WAN ABD AZIZ 3 PISMP MATEMATIK

3/23/12

PENGENALAN
 Malaysia merupakan salah satu negara yang

menjadi contoh dalam hubungan etnik. kerajaan merupakan tonggak utama

Dalam proses mewujudkan perpaduan Dibantu atau disokong oleh badan bukan

kerajaan dan masyarakat.

3/23/12

3/23/12

Jabatan Perpaduan Negara diletakan di bawah MAGERAN dibubarkan dan Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan.Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) .Sejarah– MAGERAN Selepas tragedi 13 Mei 1969 ditubuhkan. MAGERAN. Tanggungjawab memelihara perpaduan masih dibawah JPN 3/23/12 .

Sejarah 3/23/12 .Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) .

3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010  Satu pelan yang diluluskan oleh kabinet pada 17 Mei 2006 pada 12 Mei 2007 Dirasmikan oleh Yang Dipertuan Agong Disusun dengan 19 strategi Menggariskan 5 objektif 3/23/12 .

Objektif ptpin 2006-2010 Memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta megah sebagai rakyat Malaysia kerenggangan dalam perhubungan antara kaum dan wilayah antara kaum Malaysia Mengurangkan pemisahan kaum dan Meningkatkan toleransi dan keharmonian Meningkatkan integrasi semua negeri di Menghadapi cabaran Wawasan 2020 untuk 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Politik Persefahaman Strategi Ekonomi Strategi Pendidikan Strategi Agama Strategi Penggunaan Bahasa Kebangsaan Strategi Kebudayaan 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Integrasi Wilayah Strategi Keselamatan Strategi Pembangunan Kawasan Strategi penggunaan Tenaga Manusia Strategi Media Massa 3/23/12 Strategi Kesukanan .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

3/23/12 . Menyediakan peluang untuk memupuk Tumpuan diberikan kepada sekolah rendah.Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Salah satu usaha dalam PIPP Menarik minat kaum bukan melayu untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan perpaduan antara kaum.

3/23/12 . Melatih guru-guru berkualiti Mengadakan lebih banyak aktiviti antara Memperkenalkan mata pelajaran bahasa tamil golongan etnik.Langkah-Langkah ke Arah Memperkasa Sekolah Kebangsaan lagi bahasa melayu tanpa Memperkukuhkan mengenepikan bahasa lain. dan mandarin.

dewan. padang. mengikut sekolah Pentadbiran dan pengajaran yang berbeza Berkongsi aktiviti dan kemudahan. – kantin. 3/23/12 .Sekolah Wawasan Tiga buah sekolah berlainan jenis dikumpulkan dalam satu kawasan.

Tujuan Sekolah Wawasan Perpaduan antara kaum melalui perkongsian kemudahan. fikiran dan bahasa kaum lain Meningkatkan tahap penguasaan bahasa melayu dikalangan pelajar cina dan india. Mewujudkan peluang untuk interaksi sosial Memahami budaya. Persaingan sihat 3/23/12 .

Tidak bersifat kerahan tenaga 3/23/12 . kenegaraan. pembinaan karakter dan khidmat komuniti. Terdapat 4 modul – fizikal.Program Latihan Khidmat Negara Mula dilaksanakan pada tahun 2004 Program 90 hari yang mengumpulkan pelbagai jenis kaum dari seluruh negara.

nasional. Melahirkan generasi muda yang lebih 3/23/12 cergas. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi Membentuk perwatakan positif menerusi nilai- nilai murni.cerdas dan penuh keyakinan diri. Menyemarakkan semangat kesukarelaan. .Objektif PLKN Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda.

PERANAN MASYARAKAT 3/23/12 .

Jiran Wanita (bagi kaum ibu dan 3/23/12 .RUKUN TETANGGA DAHULU Skim Rukun Tetangga diperkenalkan pada tahun 1975 bertujuan membolehkan rakyat sendiri mengawal dan menjaga keselamatan kawasan kediaman Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga 1975). Jiran Muda (bagi remaja dan belia). Skim ini dijalankan berikutan penguatkuasaan Terdapat empat sayap utama Rukun Tetangga iaitu Tunas Jiran (bagi masyarakat berumur bawah 15 tahun).

PINDAAN-PINDAAN KEATAS RUKUN TETANGGA 3/23/12 .

adat dan budaya. 3/23/12 . berinteraksi dan merapatkan hubungan diperingkat akar umbi di antara pemimpin dengan rakyat dan di antara rakyat pelbagai keturunan. Pelbagai aktiviti telah dijalankan dengan tujuan untuk membolehkan penduduk setempat berkenalan.RUKUN TETANGGA Sehingga Mei 2006 sebanyak 3. bantu-membantu dalam menghadapi masalah bersama.228 Kawasan Rukun Tetangga telah ditubuhkan diseluruh negara.

Misi : Memupuk kesefahaman dan tolak ansur Moto :Bersatu Teras Maju. meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar 3/23/12 pembangunan Negara berlandaskan . ke arah pembangunan bangsa Malaysia yang bersatu padu serta beridentiti sendiri. Objektif : Memelihara.RUKUN TETANGGA – KINI Visi : Membantu dalam pembentukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dalam konteks pencapaian wawasan 2020.

Aktiviti pendidikan – pendidikan tidak formal. 3/23/12 Aktiviti rekreasi – ekspedisi. . Aktiviti sosial – kunjung-mengunjung semasa musim perayaan.RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. Dalam usaha memasti dan mencapai matlamat Rukun Tetangga terdapat aktivitiaktiviti yang dijalankan. sukan tradisional dan sukan rakyat. sukan air. Aktiviti sukan – sukaneka. kursus – kursus dan ceramahceramah dalam pelbagai bidang. kembara.

seni tari.  Aktiviti kebajikan – lawatan ke rumah warga Aktiviti keagamaan – ceramah.RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. forum keagamaan dan sambutan hari kebesaran sesuatu agama.ceramah dan kempen-kempen kesihatan dan kesedaran alam sekitar. kraf tangan. sumbangan kepada. dan kelas alat 3/23/12 kelas Aktiviti kesenian dan kebudayaan – kelas- . kerja-kerja amal dan bantuan. Aktiviti kesihatan dan alam sekitar – ceramah . tua dan anak yatim.

RUMAH TERBUKA Dari sekecil-kecil rumah terbuka yang dirancang oleh sesebuah keluarga hingga sebesar-besar rumah terbuka yang diatur oleh sesebuah jabatan. Kepentingan rumah terbuka merupakan Sebagai contoh tatkala orang melayu 3/23/12 menyambut Hari Raya Aidilfitri. etnik Cina. galakan mewujudkan hubungan yang baik antara jiran-jiran terutama jiran yang berlainan etnik dan menyemarakkan amalan kunjung-mengunjung. .

Contoh: Etnik Cina akan berusaha menyediakan makanan yang halal kepada etnik Melayu apabila menjemput etnik Melayu datang ke rumah sewaktu sambutan peryaan Tahun Baru Cina. Etnik melayu pula tidak memakai pakaian berwarna hitam ketika berkunjung ke rumah etnik Cina yang sedang 3/23/12 menyambut perayaan Tahun Baru Cina.RUMAH TERBUKA SAMB. Rumah terbuka berperanan dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik dengan cara sesuatu etnik menjaga sensitiviti etnik lain. .

PENERIMAAN BUDAYA Budaya berperanan dalam menjamin keharmonian hubungan etnik dengan etnik berlainan memahami dan cuba menyerap budaya etnik lain disebabkan kebudayaan setiap etnik berbeza-beza.  Etnik bukan Melayu segak mengenakan baju Budaya Kebendaan kurung dan baju Melayu terutama pada hari Jumaat. Budaya Bukan kebendaan 3/23/12  Etnik Melayu sudah pandai memasak nasi ayam .

Kepimpinan tidak memilih sesuatu etnik. Contoh: semua etnik boleh menganggotai Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan semua 3/23/12 boleh memimpin sesebuah persatuan etnik .PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) Galakkan daripada pihak pentadbiran terutama bahagian hal ehwal pelajar melalui persatuan-persatuan dan mengadakan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan kaum di kalangan mahasiswa. Contoh: sambutan Hari Raya juga melibatkan mahasiswa Cina dan India selain mahasiswa Melayu.

Aktiviti kokurikulum seperti sukan. Berpersatuan dan khidmat masyarakat juga 3/23/12 .PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) SAMB. keluarga angkat. dan ceramah harus dipergiat dan dipertingkat di kalangan mahasiswa pelbagai kaum kerana penglibatan ini memberi pendedahan bagaimana kehidupan rakyat Malaysia. persatuan.  dapat mendekatkan mahasiswa dengan etniketnik melalui tugasan-tugasan yang diberi seperti bergotong-royong dan melawat kampung-kampung.

Dewan Perniagaan dan Perusahaan Malaysia. pemimpin daripada sesebuah etnik sahaja kerana semua etnik berpeluang menjadi pemimpin seperti Majlis Belia Malaysia yang disertai oleh pelbagai etnik.  Aspek kepimpinan tetap tidak diterajui oleh 3/23/12 .PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) Terdapat pelbagai pertubuhan yang berasaskan golongan etnik namun terdapat pertubuhan induk pada peringkat kebangsaan yang menaungi pertubuhan-pertubuhan ini seperti Pertubuhan Belia Malaysia.

Pihak swasta dan kerajaan perlu dalam Apabila ekonomi yang baik.PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) SAMB. memberi sumbangan dana bagi meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan inovasi dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara. Sains dan teknologi diperlukan dalam meningkatkan hubungan etnik kerana ekonomi Malaysia berasaskan sains dan teknologi. taraf hidup rakyat 3/23/12 .

Kepelbagaian ini merupakan satu keunikan Usaha untuk meraikan kepelbagaian ini Setiap warganegara harus hormati jati diri dan juga hak-hak etnik lain.KESIMPULAN Setiap etnik mempunyai jati diri yang tertentu dan diamalkan mengikut kaum masingmasing. tersendiri bagi masyarakat Malaysia. 3/23/12 . bertujuan wujudkan keharmonian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful