PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS Click to edit Master subtitle style HUBUNGAN ETNIK

AIZAT ATAHARI ABDUL JALIL ARIF ANWAR WAN ABD AZIZ 3 PISMP MATEMATIK

3/23/12

PENGENALAN
 Malaysia merupakan salah satu negara yang

menjadi contoh dalam hubungan etnik. kerajaan merupakan tonggak utama

Dalam proses mewujudkan perpaduan Dibantu atau disokong oleh badan bukan

kerajaan dan masyarakat.

3/23/12

3/23/12

Sejarah– MAGERAN Selepas tragedi 13 Mei 1969 ditubuhkan. Jabatan Perpaduan Negara diletakan di bawah MAGERAN dibubarkan dan Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan. MAGERAN.Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) . Tanggungjawab memelihara perpaduan masih dibawah JPN 3/23/12 .

Sejarah 3/23/12 .Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) .

3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010  Satu pelan yang diluluskan oleh kabinet pada 17 Mei 2006 pada 12 Mei 2007 Dirasmikan oleh Yang Dipertuan Agong Disusun dengan 19 strategi Menggariskan 5 objektif 3/23/12 .

Objektif ptpin 2006-2010 Memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta megah sebagai rakyat Malaysia kerenggangan dalam perhubungan antara kaum dan wilayah antara kaum Malaysia Mengurangkan pemisahan kaum dan Meningkatkan toleransi dan keharmonian Meningkatkan integrasi semua negeri di Menghadapi cabaran Wawasan 2020 untuk 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Politik Persefahaman Strategi Ekonomi Strategi Pendidikan Strategi Agama Strategi Penggunaan Bahasa Kebangsaan Strategi Kebudayaan 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Integrasi Wilayah Strategi Keselamatan Strategi Pembangunan Kawasan Strategi penggunaan Tenaga Manusia Strategi Media Massa 3/23/12 Strategi Kesukanan .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Salah satu usaha dalam PIPP Menarik minat kaum bukan melayu untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan perpaduan antara kaum. Menyediakan peluang untuk memupuk Tumpuan diberikan kepada sekolah rendah. 3/23/12 .

dan mandarin.Langkah-Langkah ke Arah Memperkasa Sekolah Kebangsaan lagi bahasa melayu tanpa Memperkukuhkan mengenepikan bahasa lain. Melatih guru-guru berkualiti Mengadakan lebih banyak aktiviti antara Memperkenalkan mata pelajaran bahasa tamil golongan etnik. 3/23/12 .

Sekolah Wawasan Tiga buah sekolah berlainan jenis dikumpulkan dalam satu kawasan. – kantin. mengikut sekolah Pentadbiran dan pengajaran yang berbeza Berkongsi aktiviti dan kemudahan. 3/23/12 . padang. dewan.

Persaingan sihat 3/23/12 . Mewujudkan peluang untuk interaksi sosial Memahami budaya.Tujuan Sekolah Wawasan Perpaduan antara kaum melalui perkongsian kemudahan. fikiran dan bahasa kaum lain Meningkatkan tahap penguasaan bahasa melayu dikalangan pelajar cina dan india.

kenegaraan. pembinaan karakter dan khidmat komuniti. Tidak bersifat kerahan tenaga 3/23/12 . Terdapat 4 modul – fizikal.Program Latihan Khidmat Negara Mula dilaksanakan pada tahun 2004 Program 90 hari yang mengumpulkan pelbagai jenis kaum dari seluruh negara.

Menyemarakkan semangat kesukarelaan. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi Membentuk perwatakan positif menerusi nilai- nilai murni.Objektif PLKN Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Melahirkan generasi muda yang lebih 3/23/12 cergas.cerdas dan penuh keyakinan diri. nasional. .

PERANAN MASYARAKAT 3/23/12 .

Jiran Muda (bagi remaja dan belia). Jiran Wanita (bagi kaum ibu dan 3/23/12 .RUKUN TETANGGA DAHULU Skim Rukun Tetangga diperkenalkan pada tahun 1975 bertujuan membolehkan rakyat sendiri mengawal dan menjaga keselamatan kawasan kediaman Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga 1975). Skim ini dijalankan berikutan penguatkuasaan Terdapat empat sayap utama Rukun Tetangga iaitu Tunas Jiran (bagi masyarakat berumur bawah 15 tahun).

PINDAAN-PINDAAN KEATAS RUKUN TETANGGA 3/23/12 .

3/23/12 . adat dan budaya. berinteraksi dan merapatkan hubungan diperingkat akar umbi di antara pemimpin dengan rakyat dan di antara rakyat pelbagai keturunan.RUKUN TETANGGA Sehingga Mei 2006 sebanyak 3.228 Kawasan Rukun Tetangga telah ditubuhkan diseluruh negara. Pelbagai aktiviti telah dijalankan dengan tujuan untuk membolehkan penduduk setempat berkenalan. bantu-membantu dalam menghadapi masalah bersama.

meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar 3/23/12 pembangunan Negara berlandaskan .RUKUN TETANGGA – KINI Visi : Membantu dalam pembentukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dalam konteks pencapaian wawasan 2020. ke arah pembangunan bangsa Malaysia yang bersatu padu serta beridentiti sendiri. Objektif : Memelihara. Misi : Memupuk kesefahaman dan tolak ansur Moto :Bersatu Teras Maju.

sukan air. . Aktiviti sosial – kunjung-mengunjung semasa musim perayaan. Aktiviti sukan – sukaneka. 3/23/12 Aktiviti rekreasi – ekspedisi. kembara. Aktiviti pendidikan – pendidikan tidak formal.RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. kursus – kursus dan ceramahceramah dalam pelbagai bidang. sukan tradisional dan sukan rakyat. Dalam usaha memasti dan mencapai matlamat Rukun Tetangga terdapat aktivitiaktiviti yang dijalankan.

sumbangan kepada. tua dan anak yatim.ceramah dan kempen-kempen kesihatan dan kesedaran alam sekitar. dan kelas alat 3/23/12 kelas Aktiviti kesenian dan kebudayaan – kelas- .RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. kraf tangan.  Aktiviti kebajikan – lawatan ke rumah warga Aktiviti keagamaan – ceramah. kerja-kerja amal dan bantuan. forum keagamaan dan sambutan hari kebesaran sesuatu agama. Aktiviti kesihatan dan alam sekitar – ceramah . seni tari.

etnik Cina.RUMAH TERBUKA Dari sekecil-kecil rumah terbuka yang dirancang oleh sesebuah keluarga hingga sebesar-besar rumah terbuka yang diatur oleh sesebuah jabatan. . galakan mewujudkan hubungan yang baik antara jiran-jiran terutama jiran yang berlainan etnik dan menyemarakkan amalan kunjung-mengunjung. Kepentingan rumah terbuka merupakan Sebagai contoh tatkala orang melayu 3/23/12 menyambut Hari Raya Aidilfitri.

Etnik melayu pula tidak memakai pakaian berwarna hitam ketika berkunjung ke rumah etnik Cina yang sedang 3/23/12 menyambut perayaan Tahun Baru Cina.RUMAH TERBUKA SAMB. Rumah terbuka berperanan dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik dengan cara sesuatu etnik menjaga sensitiviti etnik lain. . Contoh: Etnik Cina akan berusaha menyediakan makanan yang halal kepada etnik Melayu apabila menjemput etnik Melayu datang ke rumah sewaktu sambutan peryaan Tahun Baru Cina.

Budaya Bukan kebendaan 3/23/12  Etnik Melayu sudah pandai memasak nasi ayam .PENERIMAAN BUDAYA Budaya berperanan dalam menjamin keharmonian hubungan etnik dengan etnik berlainan memahami dan cuba menyerap budaya etnik lain disebabkan kebudayaan setiap etnik berbeza-beza.  Etnik bukan Melayu segak mengenakan baju Budaya Kebendaan kurung dan baju Melayu terutama pada hari Jumaat.

Contoh: sambutan Hari Raya juga melibatkan mahasiswa Cina dan India selain mahasiswa Melayu. Kepimpinan tidak memilih sesuatu etnik. Contoh: semua etnik boleh menganggotai Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan semua 3/23/12 boleh memimpin sesebuah persatuan etnik .PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) Galakkan daripada pihak pentadbiran terutama bahagian hal ehwal pelajar melalui persatuan-persatuan dan mengadakan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan kaum di kalangan mahasiswa.

PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) SAMB. Berpersatuan dan khidmat masyarakat juga 3/23/12 . persatuan. dan ceramah harus dipergiat dan dipertingkat di kalangan mahasiswa pelbagai kaum kerana penglibatan ini memberi pendedahan bagaimana kehidupan rakyat Malaysia. Aktiviti kokurikulum seperti sukan.  dapat mendekatkan mahasiswa dengan etniketnik melalui tugasan-tugasan yang diberi seperti bergotong-royong dan melawat kampung-kampung. keluarga angkat.

  Aspek kepimpinan tetap tidak diterajui oleh 3/23/12 . pemimpin daripada sesebuah etnik sahaja kerana semua etnik berpeluang menjadi pemimpin seperti Majlis Belia Malaysia yang disertai oleh pelbagai etnik.PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) Terdapat pelbagai pertubuhan yang berasaskan golongan etnik namun terdapat pertubuhan induk pada peringkat kebangsaan yang menaungi pertubuhan-pertubuhan ini seperti Pertubuhan Belia Malaysia. Dewan Perniagaan dan Perusahaan Malaysia.

memberi sumbangan dana bagi meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan inovasi dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara.PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) SAMB. taraf hidup rakyat 3/23/12 . Sains dan teknologi diperlukan dalam meningkatkan hubungan etnik kerana ekonomi Malaysia berasaskan sains dan teknologi. Pihak swasta dan kerajaan perlu dalam Apabila ekonomi yang baik.

KESIMPULAN Setiap etnik mempunyai jati diri yang tertentu dan diamalkan mengikut kaum masingmasing. 3/23/12 . tersendiri bagi masyarakat Malaysia. Kepelbagaian ini merupakan satu keunikan Usaha untuk meraikan kepelbagaian ini Setiap warganegara harus hormati jati diri dan juga hak-hak etnik lain. bertujuan wujudkan keharmonian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful