PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS Click to edit Master subtitle style HUBUNGAN ETNIK

AIZAT ATAHARI ABDUL JALIL ARIF ANWAR WAN ABD AZIZ 3 PISMP MATEMATIK

3/23/12

PENGENALAN
 Malaysia merupakan salah satu negara yang

menjadi contoh dalam hubungan etnik. kerajaan merupakan tonggak utama

Dalam proses mewujudkan perpaduan Dibantu atau disokong oleh badan bukan

kerajaan dan masyarakat.

3/23/12

3/23/12

Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) . MAGERAN. Tanggungjawab memelihara perpaduan masih dibawah JPN 3/23/12 . Jabatan Perpaduan Negara diletakan di bawah MAGERAN dibubarkan dan Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan.Sejarah– MAGERAN Selepas tragedi 13 Mei 1969 ditubuhkan.

Sejarah 3/23/12 .Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) .

3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010  Satu pelan yang diluluskan oleh kabinet pada 17 Mei 2006 pada 12 Mei 2007 Dirasmikan oleh Yang Dipertuan Agong Disusun dengan 19 strategi Menggariskan 5 objektif 3/23/12 .

Objektif ptpin 2006-2010 Memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta megah sebagai rakyat Malaysia kerenggangan dalam perhubungan antara kaum dan wilayah antara kaum Malaysia Mengurangkan pemisahan kaum dan Meningkatkan toleransi dan keharmonian Meningkatkan integrasi semua negeri di Menghadapi cabaran Wawasan 2020 untuk 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Politik Persefahaman Strategi Ekonomi Strategi Pendidikan Strategi Agama Strategi Penggunaan Bahasa Kebangsaan Strategi Kebudayaan 3/23/12 .

Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010 Strategi Integrasi Wilayah Strategi Keselamatan Strategi Pembangunan Kawasan Strategi penggunaan Tenaga Manusia Strategi Media Massa 3/23/12 Strategi Kesukanan .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

Usaha-usaha JPNIN 3/23/12 .

3/23/12 .Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Salah satu usaha dalam PIPP Menarik minat kaum bukan melayu untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan perpaduan antara kaum. Menyediakan peluang untuk memupuk Tumpuan diberikan kepada sekolah rendah.

Langkah-Langkah ke Arah Memperkasa Sekolah Kebangsaan lagi bahasa melayu tanpa Memperkukuhkan mengenepikan bahasa lain. dan mandarin. 3/23/12 . Melatih guru-guru berkualiti Mengadakan lebih banyak aktiviti antara Memperkenalkan mata pelajaran bahasa tamil golongan etnik.

– kantin. padang. 3/23/12 . mengikut sekolah Pentadbiran dan pengajaran yang berbeza Berkongsi aktiviti dan kemudahan.Sekolah Wawasan Tiga buah sekolah berlainan jenis dikumpulkan dalam satu kawasan. dewan.

Tujuan Sekolah Wawasan Perpaduan antara kaum melalui perkongsian kemudahan. Persaingan sihat 3/23/12 . Mewujudkan peluang untuk interaksi sosial Memahami budaya. fikiran dan bahasa kaum lain Meningkatkan tahap penguasaan bahasa melayu dikalangan pelajar cina dan india.

Terdapat 4 modul – fizikal. kenegaraan.Program Latihan Khidmat Negara Mula dilaksanakan pada tahun 2004 Program 90 hari yang mengumpulkan pelbagai jenis kaum dari seluruh negara. pembinaan karakter dan khidmat komuniti. Tidak bersifat kerahan tenaga 3/23/12 .

nasional. Menyemarakkan semangat kesukarelaan. . Melahirkan generasi muda yang lebih 3/23/12 cergas.Objektif PLKN Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi Membentuk perwatakan positif menerusi nilai- nilai murni.cerdas dan penuh keyakinan diri.

PERANAN MASYARAKAT 3/23/12 .

RUKUN TETANGGA DAHULU Skim Rukun Tetangga diperkenalkan pada tahun 1975 bertujuan membolehkan rakyat sendiri mengawal dan menjaga keselamatan kawasan kediaman Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga 1975). Skim ini dijalankan berikutan penguatkuasaan Terdapat empat sayap utama Rukun Tetangga iaitu Tunas Jiran (bagi masyarakat berumur bawah 15 tahun). Jiran Muda (bagi remaja dan belia). Jiran Wanita (bagi kaum ibu dan 3/23/12 .

PINDAAN-PINDAAN KEATAS RUKUN TETANGGA 3/23/12 .

berinteraksi dan merapatkan hubungan diperingkat akar umbi di antara pemimpin dengan rakyat dan di antara rakyat pelbagai keturunan.RUKUN TETANGGA Sehingga Mei 2006 sebanyak 3. bantu-membantu dalam menghadapi masalah bersama.228 Kawasan Rukun Tetangga telah ditubuhkan diseluruh negara. 3/23/12 . Pelbagai aktiviti telah dijalankan dengan tujuan untuk membolehkan penduduk setempat berkenalan. adat dan budaya.

meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar 3/23/12 pembangunan Negara berlandaskan . Misi : Memupuk kesefahaman dan tolak ansur Moto :Bersatu Teras Maju. ke arah pembangunan bangsa Malaysia yang bersatu padu serta beridentiti sendiri. Objektif : Memelihara.RUKUN TETANGGA – KINI Visi : Membantu dalam pembentukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dalam konteks pencapaian wawasan 2020.

RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. 3/23/12 Aktiviti rekreasi – ekspedisi. Aktiviti pendidikan – pendidikan tidak formal. Aktiviti sosial – kunjung-mengunjung semasa musim perayaan. sukan tradisional dan sukan rakyat. Dalam usaha memasti dan mencapai matlamat Rukun Tetangga terdapat aktivitiaktiviti yang dijalankan. sukan air. kursus – kursus dan ceramahceramah dalam pelbagai bidang. . kembara. Aktiviti sukan – sukaneka.

kerja-kerja amal dan bantuan. tua dan anak yatim.  Aktiviti kebajikan – lawatan ke rumah warga Aktiviti keagamaan – ceramah.ceramah dan kempen-kempen kesihatan dan kesedaran alam sekitar. kraf tangan. sumbangan kepada. Aktiviti kesihatan dan alam sekitar – ceramah . forum keagamaan dan sambutan hari kebesaran sesuatu agama. dan kelas alat 3/23/12 kelas Aktiviti kesenian dan kebudayaan – kelas- .RUKUN TETANGGA – KINI SAMB. seni tari.

Kepentingan rumah terbuka merupakan Sebagai contoh tatkala orang melayu 3/23/12 menyambut Hari Raya Aidilfitri. galakan mewujudkan hubungan yang baik antara jiran-jiran terutama jiran yang berlainan etnik dan menyemarakkan amalan kunjung-mengunjung.RUMAH TERBUKA Dari sekecil-kecil rumah terbuka yang dirancang oleh sesebuah keluarga hingga sebesar-besar rumah terbuka yang diatur oleh sesebuah jabatan. . etnik Cina.

.RUMAH TERBUKA SAMB. Etnik melayu pula tidak memakai pakaian berwarna hitam ketika berkunjung ke rumah etnik Cina yang sedang 3/23/12 menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Contoh: Etnik Cina akan berusaha menyediakan makanan yang halal kepada etnik Melayu apabila menjemput etnik Melayu datang ke rumah sewaktu sambutan peryaan Tahun Baru Cina. Rumah terbuka berperanan dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik dengan cara sesuatu etnik menjaga sensitiviti etnik lain.

 Etnik bukan Melayu segak mengenakan baju Budaya Kebendaan kurung dan baju Melayu terutama pada hari Jumaat. Budaya Bukan kebendaan 3/23/12  Etnik Melayu sudah pandai memasak nasi ayam .PENERIMAAN BUDAYA Budaya berperanan dalam menjamin keharmonian hubungan etnik dengan etnik berlainan memahami dan cuba menyerap budaya etnik lain disebabkan kebudayaan setiap etnik berbeza-beza.

Contoh: semua etnik boleh menganggotai Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan semua 3/23/12 boleh memimpin sesebuah persatuan etnik . Kepimpinan tidak memilih sesuatu etnik. Contoh: sambutan Hari Raya juga melibatkan mahasiswa Cina dan India selain mahasiswa Melayu.PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) Galakkan daripada pihak pentadbiran terutama bahagian hal ehwal pelajar melalui persatuan-persatuan dan mengadakan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan kaum di kalangan mahasiswa.

PROGRAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) SAMB.  dapat mendekatkan mahasiswa dengan etniketnik melalui tugasan-tugasan yang diberi seperti bergotong-royong dan melawat kampung-kampung. persatuan. dan ceramah harus dipergiat dan dipertingkat di kalangan mahasiswa pelbagai kaum kerana penglibatan ini memberi pendedahan bagaimana kehidupan rakyat Malaysia. keluarga angkat. Aktiviti kokurikulum seperti sukan. Berpersatuan dan khidmat masyarakat juga 3/23/12 .

Dewan Perniagaan dan Perusahaan Malaysia. pemimpin daripada sesebuah etnik sahaja kerana semua etnik berpeluang menjadi pemimpin seperti Majlis Belia Malaysia yang disertai oleh pelbagai etnik.  Aspek kepimpinan tetap tidak diterajui oleh 3/23/12 .PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) Terdapat pelbagai pertubuhan yang berasaskan golongan etnik namun terdapat pertubuhan induk pada peringkat kebangsaan yang menaungi pertubuhan-pertubuhan ini seperti Pertubuhan Belia Malaysia.

memberi sumbangan dana bagi meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan inovasi dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara.PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) SAMB. Pihak swasta dan kerajaan perlu dalam Apabila ekonomi yang baik. Sains dan teknologi diperlukan dalam meningkatkan hubungan etnik kerana ekonomi Malaysia berasaskan sains dan teknologi. taraf hidup rakyat 3/23/12 .

bertujuan wujudkan keharmonian. 3/23/12 . tersendiri bagi masyarakat Malaysia.KESIMPULAN Setiap etnik mempunyai jati diri yang tertentu dan diamalkan mengikut kaum masingmasing. Kepelbagaian ini merupakan satu keunikan Usaha untuk meraikan kepelbagaian ini Setiap warganegara harus hormati jati diri dan juga hak-hak etnik lain.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.