P. 1
morfologi

morfologi

|Views: 225|Likes:

More info:

Published by: Zora Farhanes Zolkifli on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2015

pdf

text

original

PENDAHULUAN

Morfologi merupakan bidang tatabahasa yang mengkaji perkataan dan cara-cara pembentukannya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata ialah proses mengkategorikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Justeru, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata dalam bahasa Melayu. Unit terkecil dalam morfolgi ialah morfem. Morfem berfungsi untuk membentuk perkataan. Sesuatu perkataan itu mungkin terdiri daripada satu, dua, tiga atau lebih morfem. Misalnya, perkataan jatuh merupakan satu morfem, tetapi perkataan ‘terjatuh’ dan ‘menjatuhkan’ terdiri daripada dua dan tiga morfem. Hal ini menunjukkkan bahawa imbuhan juga ialah morfem dan disebut sebagai morfem terikat, manakala kata dasar pula disebut sebagai morfem bebas. Morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan hanya wujud bersama-sama dengan morfem yang lain. Morfem bebas pula ialah morfem ynag berdiri sendiri dalam ayat. Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Ada perkataan yang berbentuk tunggal, misalnya perkataan satu, baik, sekolah dan panjat. Terdapat perkataan yang terbentuk hasil daripada pemajmukan dan penggandaan, misalnya buku tulis, gambar rajah, kertas kerja, bahab-bahan, bukit-bukau dan bantumembantu. Secara umumnya, perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu wujud melalui dua sumber, iaitu melalui asal-usul bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia dan melalui sumber yang diwarisi itu, sejumlah perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu telah diwujudkan sehingga hari ini. Kedua, perkataan yang dibentuk kemudian daripada itu melalui proses-proses tertentu antaranya ialah seperti akronim, analogi, peluasan makna dan sebagainya.

1.0 GOLONGAN KATA DALAM BAHASA MELAYU

Bentuk Kata Tunggal

Kata Terbitan

Kata Majmuk

Kata Kerja

Kata Nama

Kata Ganda

Kata Adjektif

Kata Tugas

Akronim

1.1 Definisi Golongan Kata

Kata Nama
• kata nama merupakan perkataan yang dapat menerbitkan frasa nama

Kata adjektif
• kata adjektif merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif

Kata Kerja
• kata kerja merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja, manakala unsur lain yang hadir dalam binaan frasa kerja boleh terdiri daripada objek, pelengkap, kata bantu dan keterangan.

Kata Tugas
• kata tugas merupakan golongan kata yang berbeza daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif kerana kata ini tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam binaan frasa

1.2 Kata Nama Hidup Manusia Bukan Hidup Manusia Tidak Hidup Tidak Hidup Abstrak Hidup Manusia Kata Nama Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia Tidak Hidup Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Diri Orang Kata Nama Am .

2.2 Kata Nama Khas Kata Nama Khas Hidup Manusia Cth: Norini Bukan Manusia Cth: Si Manja Tidak Hidup Cth: Melayu .2.1 Kata Nama Am Kata Nama Am Hidup Manusia Cth: Guru Bukan Hidup Manusia Cth: Harimau Tidak Hidup Tidak Hidup Abstrak Kesalahan Cth: Bangunan 1.1.

3 Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Tunjuk Cth: Ini Tanya Cth: Siapa Tunggal Cth: Saya Orang Pertama Jamak Cth:Kami Diri Orang Orang Kedua Tunggal Cth: Awak Jamak Cth: Awak semua Orang Ketiga Tunggal Cth: Dia Jamak Cth: Mereka .1.2.

1.3 Kata Adjektif Sifat Pancaindera Perasaan Jarak Jenis Kata Adjektif Cara Warna Ukuran Waktu Bentuk .

1 Kata Adjektif Perbandingan Pangkat Biasa Bnadingan Sama dengan awalan "se-" atau "sama" Pangkat Bandingan Bandingan Berbeza dengan perkataan "lebih" dan "kurang" Perbandingan Gandaan Kata Adjektif Dengan Kata Nama Perkataan yang dengan kata adjektif berawalan terPerkataan paling dengan kata adjektif Pangkat Penghabisan Kata Adjektif dengan Perkataan Sekali .3.1.

.1.4 Kata Kerja Aktif Transitif Pasif Kata Kerja Tanpa Pelengkap Tidak Transitif Berpelengkap .

5 Kata Tugas Kata Tugas Kata Penyambut Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa 1.1.1 Kata Penyambut Ayat Pecahan: Kata Penyambut Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Pancangan Relatif Komplemen Keterangan .5.

5. wah Kata Seru • Apa • Benar Kata Pembenar • jemput • Alkisah Kata Pangkal Ayat .1.2 Kata Praklausa Pecahan dan contoh: Kata Tanya Kata Perintah • oh.

5.3 Kata Prafrasa Pecahan : Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Arah Kata Pemeri Kata Nafi Kata Bilangan Kata Sendi Nama 1.4 Kata Bantu Pecahan dan contoh: Kata Bantu Aspek .pernah Ragam .harus .1.5.

6 Kata Penegas Pecahan dan contoh: Menegaskan frasa predikat • -kah.1.5 Kata Penguat Pecahan dan contoh: Hadapan • paling Belakang • sekali Bebas • sungguh 1.5. -lah Bersifat bebas • hanya.5. lagi .

1.5.5.8 Kata Pemeri Contoh: Tidak Ialah .7 Kata Nafi Contoh: Bukan Kata Nafi Tidak 1.

10 Kata Bilangan Pecahan dan contoh: Bilangan Tentu Bilangan Tidak Tentu Bilangan Himpunan Bilangan Pisahan Bilangan Pecahan • Dua • Tiga • Beberapa • Berhari-hari • Bertin-tin • Masing-masing • Separuh .9 Kata Arah Contoh: Atas Bawah 1.1.5.5.

11 Kata Sendi Nama Antara Akan Contoh Kata Sendi Nama Sampai Dalam .5.1.

Kebanyakan kata tunggal dalam Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk diperluaskan dengan bentuk terbitan. pada. aku Berasakan perlaksanaan tatabahasa.  Contoh : satu kutu kata – am. kata tunggal dapat dibagikan kepada tiga jenis: a) Kata tunggal yang merupakan unit bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu perkataan yang bermakna. untuk c) Kata akronim. ubi.  Contoh : berdikari – berdiri di atas kaki sendiri komuter – keretapi berkomuter kugiran – kumpulan gitar rancak pawagam – panggung wayang gambar . skru dua suku kata – itu. iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya.2. dan. gitar. botol b) Kata tugas. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih sulu kata.  Contoh : dari. Bentuk-bentuk singkatan ini terdiri daripada suku kata atau huruf-huruf tertentu. Bentuk kata terbitan. dan. iaitu perkataan yang diterbitkan melaui proses penggabungan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh.0 BENTUK KATA Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk kata tunggal. demi.  Contoh : orang. bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk kata dasar yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar lain. roh. pen.

Kata tunggal yang terdapat dalam petikan : Kata Tunggal Satu suku kata kes Dua suku kata masih hakim baik yang bidang tidak juga harus guru mahu fasih tahun sebab pernah rakyat satu minda ahli bukti mampu forum ranah tahun Tiga suku kata mahkamah tanggapan merdeka dokumen bahasa usaha politik syabas tahniah pelajar Empat suku kata peristiwa kebangsaan dedikasi negatif .

a) Kata Terbitan Berawalan b) Kata Terbitan Berakhiran c) Kata Terbitan Berapitan d) Kata Terbitan Bersisipan Imbuhan ialah unit-unit bahas yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Contoh : imbuhan ‘-an’ dalam ‘makanan’ Imbuhan ‘-kan’ dalam ‘kembalikan’ c) Imbuhan apitan   Imbuhan yang hadir secara melingkungi kata dasar iaitu dua bahgian imbuhan yang hadir serentak pada awal dan akhir perkataan.Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Contoh : imbuhan ‘men……. Imbuhan dapat dibahagikan pada empat jenis : a) Imbuhan awalan   unsur imbuhan yang ditambahkan pada bahagian kata dasar. Kata terbitan ini terbentuk melalui proses pengimbuhan iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar dan menghasilkan empat bentuk kata terbitan. Contoh : imbuhan ‘ber’ dalam ‘bersukan’ ber + sukan b) Imbuhan akhiran   unsur imbuhan yang hadir selepas kata dasar.kan’ dalam ‘mendebarkan’ men + debar +kan imbuhan ‘pe………an’ dalam ‘pendidikan’ pen + didik + an makan + an kembalikan + kan .

iaitu kata terbitan baru tidak lagi dibentuk dengan imbuhan sisipan.d) Imbuhan sisipan  unsur imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. Bentuk ini tidak lagi produktif dalam pembentukan kata terbitan.  Contoh : imbuhan ‘……er……’ dalam ‘keruping’ Imbuhan ‘……el……’ dalam ‘telunjuk’ Kata Terbitan yang terdapat dalam petikan : Kata Terbitan Awalan menarik menolak seorang terhadap berwibawa bergelar pengamal mendidik berkala berlangsung dikikis terpencil ditolak sebagai secara berlangsung mendidik Apitan menggunakan penggunaan penghakiman membicarakan kejayaan menyatakan kekecewaan kebangsaan mengucapkan ketidakupayaan perundangan mengikuti kesempatan dilemparkan menyampaikan dinamai memartabatkan Akhiran rayuan samannya rujukan teruskanlah ribuan ikutan rakaman tempatan .

berjaya berlaku berbahasa dibaca menyeluruh perlembagaan persekutuan diharapkan dilemparkan Kata Majmuk Kata majmuk didefinisikan sebagai bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. menteri besar. memberitahu c) Kata Sifat Majmuk Contoh : sukacita. bagaimana Berdasarkan jenisnya. uji kaji. Contohnya gambar rajah. wargenegara. apalagi. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah. melainkan kata majmuk yang lebih mantap. raja muda. kunig langsat. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana mentari. kata majmuk dapat sipisahkan kepada tiga kelompok : a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. . bertanggungjawab. tandatangan. dukacita d) Kata Tugas Majmuk Contoh : apabila. professor madya. Kata majmuk terbahagi kepada tiga : a) Kata Nama Majmuk Contoh : setiausaha. biru laut. apahal. kebolehubahan b) Kata Kerja Majmuk Contoh : menandatangani. apakala. terima kasih.

Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara : a) Dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. Contoh : walaupun dan adalah. Contohnya uji bakat. c) Dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. buniputera. perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan. kertas kerja. temu janji. Contohnya model linear. hak milik. ulang tayang. mata pelajaran. buah hati. kanta tangan.b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. Contohnya alat-alaty tulis dan balai-balai raya. beritahu. Contohnya kaki ayam. garis pusat. . c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. duit kopi. pilih kasih. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Contohnya setiausaha-setiausaha. setiausaha. Penggandaaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap melibatkan seluruh unsur. jawatankuasa. d) Dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. makan angin. Contohnya antarabangsa. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawantankuasa b) Perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. pesuruhjaya-pesuruhjaya. Contoh : pindah milik temu bual dipindahmilikkan ditemu bual Terdapat sebilangan kecil kata majumuk yang penggunaanya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi sua kata dasar.

kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar.   Contohnya : pulau-pulau. kecil-kecilan. Kata nama. b) Penggandaan separa    Proses yang menggandakan sebahagian kata dasar. anak-anak dan lari-lari. pepohon. Bahagian yang diulang ini dipanggil gandaan yang boleh mendahului atau mengikuti dasarnya. berlari-lari. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan. cantik-cantik. Arbak Othman memberikan definisi penggandaan sebagai proses bgaiman suatu kata dasar atau sebahagian daripadanya diulang. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau belakang kata dasar. kata kerja dan kata sifat jua boleh digandakan. sama ada kata ganda tersebut diulangi secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.Kata Majmuk yang terdapat dalam petikan : Kata Majmuk bahawa titik tolak anak bangsa Kata Ganda Menurut Nik Safiah Karim. Terdapat tiga jenis kata ganda : a) Penggandaan penuh  Proses yang menggandakan keseluruhan kata ganda. Gandaan penuh boleh dibuat pada kata akar dan kata terbitan. . Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya iaitu pemimpin-peminpin dan pelatih-pelatih. Contohnya : kekura.

a) Gandaan sebagai penanda jamak. Penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis : a) Penggandaan berentak pengulangan vokal – penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-buyi vokal tertentu. c) Gandaan sebagai penanda makna serupa. b) Penggandaan berentak pengulangna konsonon – iaitu penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonon tertentu. Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. d) Gandaan sebagai penanda pelbagai jenis e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. Dalam penggandaan berentak. c) Penggandaan berentak bebas – iaitu penggandaan yang tidak mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. Kata Ganda yang terdapat dalam petikan : Kata Ganda baru-baru bersama-sama undang-undang apa-apa . iaitu jumlah yang banyak. b) Gandaan sebagai penanda nama haiwan. seluruh kata dasar digandakan dan bunyibunyi tertentu diulang atau diubah.c) Penggandaan berentak    Proses yang mneggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu.

keputusan peperiksaan adik sangat cemerlang dan usaha ayah selama ini berbaloi juga akhirnya!. Adik adalah antara pelajar yang akan mendapat anugerah khas daripada Menteri Pelajaran. kata ayah kepada adik.0 BINAAN AYAT Ayat Penyata 1) Seorang penarik kereta ke tali gantung sampai mati apabila Mahkamah Persekutuan menolak rayuan terakhirnya untuk mengetepikan hukuman kerana kesalahan mengedar dadah. kata polis kepada pesalah tersebut.3. rupa-rupanya awak yang bersalah dalam kes ini!. Ayat Tanya 1) Siapakah yang layak bergelar seorang ahli politik yang berjaya memartabatkan bahasa kebangsaan kita? 2) Adakah kita yang perlu bersusah-payah demi melahirkan anak bangsa yang berwibawa dan mempunyai minda kelas pertama? . Bukti kukuh telah pun kita temui. 2) Tahniah. 2) Berfikir positif bermula dengan mengubahkan fikiran dalaman sendiri kearah positif untuk mencapai apa yang dihajati dan berjaya dalam kehidupan. Ayat Seruan 1) Oh.

 Ayat Permintaan 1) Minta semua pelajar tidak mengambil kesempatan terhadap peluang telah saya diberikan kepada anda semua.Ayat Perintah  Ayat Silaan 1) Sila hadirkan diri anda ke pertandingan forum antara sekolah-sekolah sekitar daerah Kuala Selangor.  Ayat Larangan 1) Tolonglah tunjukkan bahawa anda masih mampu untuk melakukannya walaupun seorang sendiri. 2) Kamu dengarlah kata-kata guru yang pasti membawa kepada kejayaan. 2) Tolong jaga perilakuan kamu ketika hakim sedang membicarakan sesuatu kes. tidak ada apa-apa yang menarik di sini. 2) Tak usah kau cuba menarik semula kata-katamu yang telah menyinggung perasaan ibumu sebentar tadi kerana tanggapan dia terhadap kamu telah pun terpesong jauh. .  Ayat Suruhan 1) Buka dokumen ini segera di hadapan saya. 2) Jemputlah masuk ke dalam rumah saya.

manusia telah menghasilkan imej-imej visual sejak zaman paleolitik. lukisan.4. Kesenian merupakan satu bentuk penciptaaan dan ekspresif yang bersifat terbuka dan boleh diungkapkan dan dihasilkan oleh sesiapa sahaja. ungsi seni telah berubah dan meliputi amalan ritual agama hinggalah kepada pemikiran psikologi manusia yang kompleks. iaitu sebagai keperluan asas bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka daripada kuasa alam yang tidak dikethui oleh mereka. yang berkaitan dengan seni. Kementerian Kebudayaan dan Kesenian telah mengambil pelbagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu.1 Pengenalan : Tiap-tiap bangsa yang sudah bertamadun di dunia ini mempunyai kesenian masing-masing. Menurut Kamus Dewan Seni didefinisikan sebagai karya (sajak. kepercayaan. adat istiadat dan juga bahasa. Antara unsur budaya yang melahirkan kesenian ialah agama. Seni purba ini memperlihatkan satu cirri sepunya dengan fungsi seni masyarakat primatif pada masa itu. Antara hasil tinggalan seni tertua ialah lukisan haiwan pada dinding-dinding gua. Menurut ahli-ahli arkeologi. Kesenian telah menjadi sebahagian daripada unsur dalam kehidupan manusia sejak awal kehidupan manusia. Manakala kesenian bermaksud perihal seni. muzik dan lain-lain) yang dicipta dengan bakat (kecekapan) hasil daripada sesuatu ciptaan. Kesenian menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun-temurun lagi.0 Kesenian Melayu 4. dinamik dan sentiasa berkembang mengikut cita rasa masyarakat. Dengan adanya kesenian seperti ini identity masyarakat Melayu lebih terselah dan dikenali ramai. Seni telah menjadi unsure yang amat fleksibel. Dalam zaman sains dan teknologi. keindahan (kehalusan). Setiap masyarakat mempunyai bentuk kesenian tersendiri yang merupakan gambaran keseluruhan pengalaman dan cita-cita hidup masayarakat itu. Kesenian merupakan pendorong yang membolehkan manusia berasa dan bertindak mengikut perkembangan ruang institusi seseorang. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai .

seni tari. .unik dan menarik. Kesenian atau seni boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu seni suara. seni rupa. seni bahasa dan seni lakon.

2. . Alunan selawat dan marhaban ini yang penuh dengan ungkapan puji-pujian terhadap kebesaran peribadi Nabi biasanya diiringi paluan kompang. Barzanji ialah sebuah kitab kumpulan syair Arab dan rawi nazamnya hanya menceritakan perihal diri Nabi Muhammad s. 4. Setiap seni vokal itu berbeza mengikut masyarakat. Seni vokal lahir daripada pita suara yang boleh member kepuasan kepada pendengar. Di dalam masyarakat Islam Malaysia hari ini ramai yang tidak mengetahui apakah itu marhaban. asal usul keturunannya. Golongan ini tergolong di dalam seni vokal tanpa muzik. Kebanyakan kata-kata selawat di dalam marhaban di ambil dari ungkapanungkapan dari kitab barzanji.w.w.4. Dalam seni suara kesenian Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu seni vokal yang bergabung dengan muzik dan seni vokal tanpa muzik. Sesuatu lagu yang dinyanyikan biasanya akan diiringi oleh beberapa alat bunyian atau alat muzik.a. sifat-sifat terpujinya sehinggalah kepada sejarah hidup serta penyampaian dakwah Baginda s.2 Seni Suara Pengenalan Seni suara merujuk kepada bidang nyanyian. Ianya merupakan pujian kepada Nabi Muhamad dan dinyanyikan dalam Bahasa Arab. rebana dan alat-alat muzik tradisional lain sering kali mewarnai majlis-majlis di negara kita. Marhaban ialah pujian kepada Nabi Muhammad dan dinyanyikan dalam Bahasa Arab. Marhaban bermaksud selamat datang dan ianya merupakan sebuah nyanyian keagamaan.. Nyanyian marhaban dilagukan dan mengandungi puisi memuji Nabi Muhamad dan para sahabat.a. Contoh bagi seni vokal bergabung dengan muzik seperti dikir dan ghazal manakala seni vokal tanpa muzik seperti nazam dan dondang sayang.1 Marhaban Pengenalan/ sejarah: Marhaban merupakan nyanyian keagamaan.

Marhaban juga dinyanyikan dalam majlis keraian biasa dengan tujuan agar sesuatu majlis itu lebih diberkati. Ia juga merupakan satu-satunya aktiviti rasmi Pendidikan Islam yang pelaksanaannya bermula dari peringkat sekolah. majls perkahwinan. upacara cukur jambul serta majlis aqiqah. sambutan maulidurrasul. Festival Nasyid dan Marhaban adalah salah satu aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah fungsi perancangan kegiatan dakwah sekolah dan Kebudayaan Islam. daerah. Dilahirkan pada 1690 Masihi dan wafat pada 1789 Masihi.Kitab ini disusun dalam bentuk rangkap syair di mana susunannya begitu indah dan amat menarik hati pembaca serta orang yang mendengarnya.Beliau seorang ulama dari negeri Mesir yang juga seorang kadi dan pakar dalam bahasa Arab dan kesusasteraan. sasterawan dan penyair yang terkenal. Fungsi Marhaban dalam Masyarakat dan Kebudayaan Melayu Marhaban menjadi satu tradisi adat dan warisan Melayu yang tidak dapat dipisahkan dari majlis-majlis keagamaan. Seorang hafiz yang mahir dalam bahasa Arab. Alat-alat muzik yang digunakan. sambutan hari raya. Beliau seorang ulama. negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan. sastera Arab. hadis dan sirah Rasulullah. Alunan selawat dan marhaban ini yang penuh dengan ungkapan puji-pujian terhadap kebesaran peribadi Nabi biasanya diiringi paluan kompang. Marhaban dinyanyikan secara beramai-ramai dan berlagu dengan nada dan lenggok yang khusus. marhaban biasanya dilagukan di dalam majlis seperti cukur jambul. Judul asal Barzanji ialah Majmu'ah Maulid Syaraf Al Anam atau himpunan Kisah Kelahiran dan riwayat Hidup Rasulullah. kitab tersebut dikarang oleh Sheikh Jaafar bin Masri. Beliau pernah menjadi Khatib di Masjid Nabawi di Madinah. Mengikut sumber sejarah. Di Malaysia. rebana dan alatalat muzik tradisional lain sering kali mewarnai majlis-majlis di negara kita. Marhaban merupakan cara untuk .

jarang sekali kita mengertikan di sebalik maksud tersiratnya. Tradisi bermarhaban pada hari raya contohnya. Justeru. . kegiatan marhaban yang menziarahi satu sama lain secara berkumpulan kian berkurangan dan hanya tinggal beberapa kampung tertentu sahaja yang menjalankan budaya Islam seperti itu. kunjungan berkelompok dari rumah ke rumah dengan mengiramakan puji-pujian kebesaran Allah dan Baginda Rasulullah. Kegiatan marhaban mempunyai pelbagai manfaat yang tersendiri. budaya ini harus dihidupkan semula dan perlu diperhebatkan. Ertinya melalui nyanyian. marhaban adalah simbol kepada kekuatan ummah dan tanda kesatuan masyarakat. Kegiatan yang berupa pembangunan rohani seperti marhaban ini contohnya jika terus diperhebatkan dan dilaksanakan secara berterusan akan menjadi benteng kepada golongan belia daripada terjebak dalam gejala tidak sihat.dakwah Islamiah di bidang seni. Namun kini. Selain mempererat silaturahim dan menyucikan diri melalui pengampunan dosa sesama insan. kita cuba menyampaikan nilai-nilai keislaman sehingga lebih mudah diterima oleh orang.

Di alam Melayu. tekstur. dan pencahayaan dengan acuan estetika. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis. Pada masa dahulu. Sejak abad ke 15 Masihi lagi manusia telah menemui kaedah pembuatan batik secara tradisional. di mana corak tertentu dilekatkan pada blok dan corak batik dicetak ke atas kain. sejenis batik yang dipanggil Batik Pelangi telah diperkenalkan sejak tahun 1770-an lagi. Batik mula diperkenalkan di negara kita khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1910 lagi. mewarna atau menitik. bentuk. Batik terbahagi kepada 3 jenis iaitu batik blok.volume. Cara yang pertama ialah menerusi blok tangan. Corak kain batik bermaksud bagaimana motif-motif yang dipilih dicorakkan di atas kain batik tersebut. Ambatik pula bermaksud melukis. menulis. Penghasilan Batik Batik dihasilkan melalui 2 cara yang utama. batik conteng dan batik skrin. Penghasilan begini juga digelar ‘printed batik’ atau batik cetak.3 Seni Rupa Pengenalan: Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang mengandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. anyaman. banyak batik Indonesia adalah dihasilkan menerusi blok. seni bina dan sebagainya.4. . warna. 4. corak jalur dan corak melintang. masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap tetapi kini kain batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden.3.1 Pengenalan/ sejarah Batik Batik merupakan satu bidang kraftangan yang unggul di Malaysia. tenunan. Di Malaysia kebanyakan kilang perusahaan batik banyak terdapat di Kelantan dan Terengganu. Contoh-contoh corak yang sering digunakan ialah corak berdiri . bidang. Sebagai contoh. Batik berasal dari Indonesia dan terbit dari perkataan Jawa 'tik' yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik.

Kemudiaan kain batik itu diterapkan dengan blok tembaga yang dicelupkan ke dalam lilin cair yang dipanaskan. Blok penerap Campuran lilin Kain Pencelup Sebuah Meja .Batik merupakan seni tekstil yang dihasilkan melalui proses menerapkan lilin dan mencelup kain. Alatan-alatan yang digunakan untuk membuat Batik: Alatan yang biasanya digunakan untuk membuat batik. Selanjutnya kain itu direbus dan dibasuh sehingga bersih lalu dijemur hingga kering. Selepas diterapkan kain itu akan diwarnakan dengan cara celupan yang berperingkat-peringkat. Pada permulaanya kain putih yang hendak diproses menjadi kain batik itu direbus dan dikeringkan.

Antara corak-corak yang sering digunakan. Blok corak diperbuat daripada kayu atau logam.Corak Corak kain batik bermaksud bagaimana motif-motif yang dipilih dicorakkan di atas kain batik tersebut. Proses ini dilakukan berulang-ulang denganmengikut susunan yang tertentu sehinggalah selesai. Di mana blok itu telah dicelupkan terlebih dahulu ke dalam pewarna sebelum ditekapkan di atas kain tersebut. Corak Berdiri Corak Jalur Corak Melintang Corak Menyeluruh Corak Menyerong Corak Tompok-tompok Corak Ulangan Batu-bata Corak Ulangan/Selang seli Penjenisan Kain Batik: Batik terbahagi kepada 3 jenis: Batik Blok Kain putih akan diterapkan dengan corak batik yang menggunakan blok corak. Proses menerap kain menggunakan blok corak .

Proses mencanting kain Batik Skrin Batik skrin ini tidak kurang hebatnya jika dibandingkan dengan batik blok dan conteng. Hanya kaedah melakar corak dan cara menerapkan warna sahaja yang berbeza. Setelah kerja-kerja melakar selesai. Ini disebabkan satu skrin untuk satu warna sahaja. proses pewarnaan dengan melalukan warna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji. Cara begini akan diulang beberapa kali dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan corak batik yang lengkap. . dimana bahagian-bahagian yang terkena lilin itu tidak akan meninggalkan kesan warna apabila proses mematikan warna di lakukan. proses mewarna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan menggunakan berus cat. Lilin akan cair dan tanggal menjadikan bahagian-bahagian ini berwarna putih sebagai benteng. Skrin dilekapkan di atas kain putih. Corak batik dibentuk di atas skrin yang diperbuat daripada kain polyster yang berpengidang.Batik Conteng Alat canting digunakan bagi melakar corak batik dengan lilin panas di atas kain putih.

Batik juga digunakan dalam majlismajlis formal dan majlis keramaian. Penduduk di negara kita menggunakan batik secara meluas. Dipakai oleh semua golongan. sarung kusyen. pakaian seragam pramugari kapal terbang MAS dibuat daripada batik. Dan siapa yang boleh melupakan Ramona berkemban dengan batik lepas bermandi bunga dalam Fenomena (M. Sebagai contoh. Dalam seni wayang yang lebih terkemudian. kain sarung atau batik lepas. batik menzahirkan dirinya sebagai seni asli yang praktikal dan popular. cadar. Batik menjadi hadiah perpisahan dan perlambangan cinta dalam Hikayat Malim Deman dan persalinan dijadikan tanda penganugerahan darjat dalam Hikayat Hang Tuah. Ramli 1968) batik dijadikan lambang pernyataan cinta yang terlarang. Dalam tradisi penulisan tradisi. Selain dibuat pakaian. alas televisyen dan lainlain lagi.Nasir 1996). batik juga digunakan sebagai hiasan seperti alas meja. . kain cindai misalnya disebut dalam banyak hikayat-hikayat silam. Batik begitu digemari pelancong-pelancong asing kerana coraknya yang menarik dan unik. Ia sering dijadikan buah tangan untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. Batik boleh dibeli dengan harga yang murah dan berpatutan. Batik digunakan untuk membuat baju. tudung kepala. dalam filem Sumpah Orang Minyak (P.Fungsi Seni Batik dalam Masyarakat dan Kebudayaan Melayu Pemakaian batik dalam busana tradisi mempunyai sejarah yang lama berlangsung dari zaman awal tamadun Melayu. dari raja ke bangsawan sampai ke rakyat jelata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->