PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

KMN. 01/06/1993 ..31/12/1994 .. UMAR BIN HJ. PMP. 27/05/1988 .31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B. SHAH BODIN DPMP...KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ. PMP. AMN. AMP. ABU DPCM..

23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B.02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B. PJK.. HJ. KMN. SARIF DPMP. PPT. 01/05/2004 .. BCM 24/07/2006 .. HUSAIN DPMP... ABDUL RAHMAN DPMP... AMP. AMN. AHMAD SALEH B.DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ.05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ. PJK. AMP.. HJ HASHIM DPMP..31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ. PPT.15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B. PCM.. KMN.. JSM... HJ. PMP. HJ.. 23/07/2008 . PPT. SALLEH DPMP. PJM. 01/02/1998 . AMP... 02/01/1995 .. 03/12/2002 . SAP. ROSHIDI B. TALAAT B. JSD.. HAJI MOKTAR DPMP.SEKARANG .

Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988. Objektif 1. dan selesa untuk didiami. selesa untuk didiami. Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. kondusif. selamat dan selesa untuk didiami. Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis. Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. 2. Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan.JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. • Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. serta Majlis Bandaraya ini amnya. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. Komersial. khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. mempunyai tahap keselamatan yang baik. teratur. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS . iv) Selain dari itu. ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden. Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. • Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. Akta Jalan. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. Akta-Akta yang telah diperuntukkan. dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. Parit Dan Bangunan 1974.

•Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133. Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB. • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian. • Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan. cuti. • Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. . kelulusan. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon. • Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. tuntutan dan kursus. memproses dokumen. • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan.

• Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan. Institusi dan bangunan Industri.  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI . struktur usang dan merbahaya. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. Parit Dan Bangunan. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan. Jalan Dan Bangunan.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek. bangunan komersial. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. • Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa. bangunan Komersial. plumbing dan electrical”. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman. struktur usang dan merbahaya. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi. Komersial Industri & Institusi. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. bangunan komersial.• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman. Institusi dan bangunan Industri. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. Akta 133 Akta Parit. bangunan komersial.permohonan yang diterima.  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan. • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek. Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan. Institusi dan bangunan industri. • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). Intitusi dan Industri. binaan / struktur haram. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi. bangunan Komersial. • Selain dari itu.

Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti.0 OBJEKTIF Merancang. komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1. Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI.0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong. 2. sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3. Padang. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis. PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh.Dewan Orang Ramai Dan Peralatan. Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain. . Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam.  Mengeluarkan Permit-Permit Sementara. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI.  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur. Membantu Agensi Kerajaan. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium. Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO). Negeri Dan Persekutuan. Dewan Bandaran. 4. JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI.

longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. . Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta. longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta. Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage). Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan.CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis.

Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. merekabentuk & membina projek-projek jalan. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat. Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. lampu jalan & persimpangan. . Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. abstracting. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. gerai. perabut jalan & lampu isyarat. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang. Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama. BAHAGIAN MEKANIKAL & M. rumah kedai. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. persimpangan. Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. tandas awam dan lain-lain. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa. jambatan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta. lampu jalan. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan. Merangka. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. generator. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang.

3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2.4 Pendidikan Kesihatan 1.2. .1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2. PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2.1.3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi. FUNGSI UTAMA 2.4.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi.2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding.1. 1.4 Semua pesakit. 1.5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan.3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1.1.3. institusi pengajian.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes.4.1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya.1 Merancang .8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah.2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI.2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1. mengetuai .2. 1. 1.1. 1.3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam.2.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam. 1. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah. mengatur .1.1. 1.4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes. 1.1. 1. 1. 1. 1.4.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1. 1.1.

bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota. mengatur. ii. OBJEKTIF 1. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar. i. Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan. 2. viii. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. xi. mengetuai. iv. adil dan saksama. 2. x. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. iii. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap. Bahagian Pengurusan Harta. .Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh. 3. Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat. Mengurus harta tanah milik. Fungsi Utama Merancang. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984. Fungsi Utama 1.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat. vii.Bahagian Pentadbiran. sementara dan pelesenan pasar swasta.1. sambilan. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua. Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta. v. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. vi. 3. ix. Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan. Melaporkan segala kerosakan bangunan. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar. kewangan dan urusan anggota jabatan.

Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran.  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. ..63km persegi kepada .Ia juga terlibat didalam merancang . OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI. 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan. penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN.  Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus. Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa. JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan. merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh.Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel. Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh. Akta A 933 pindaan 1995.  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh. rundingan. perluasan sempadan Majlis dari 387.  Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi. pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh.. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan.  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih .Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan . VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi.JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh. serantau dan pendidikan. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan. penguatkuasaan.cekap dan amanah. perluasan pemakaian Akta 172. .  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis.

ekonomi dan efektif. Audit Penyiasatan & Operasi i). iv). aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang. akaun/kumpulan wang amanah.  Aduan awam. ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas.PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil. vi). OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap. viii) Mengemaskini daftar inventori. Menguruskan pembelian. Menguruskan sistem fail. Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. hasil. tepat. Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan. v). berkesan dan ekonomi. peraturan dan arahan yang berkaitan. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i).  Hasil pemerhatian audit. MISI   Merancang program auditan pengurusan. perbelanjaan. ii). Menguruskan rekod cuti. Menguruskan tuntutan perbatuan. Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap. polisi dan peraturan yang ditetapkan. Menguruskan proses perolehan. vii). Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. kewangan dan penyiasatan dengan sistematik.  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. ii). pelaburan dan harta modal. Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat. cekap dan berkesan . iii). adil dan saksama kepada semua warga organisasi.  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. (DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis).

tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya. Bertanggungjawab menyediakan. Menggubal notis. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. Menggubal. FUNGSI-FUNGSI 1. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan.Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah.Pengendalian media massa. meminda. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan. 7. 10. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian.Pengendalian lawatan rasmi. .PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1. 5. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis. 4. 2. 6. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh. 2.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh. Perintah. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. Memberi nasihat. FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis. 3.Pengendalian aduan awam. 8. 9. Bertanggungjawab meneliti. 5.Pengacaraan majlis rasmi. Menguruskan hal tuntutan pembelaan.Pelarasan kutipan derma. 3. Mengurus fail-fail saman. 4.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis.

 Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis. Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan. Undang-Undang di kalangan warga kota.  Bagi mencapai matlamat ini.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan.  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan. polisi dan peraturan sediada. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali. Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh. Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara. meroboh gerai-gerai. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan. Parit & Bangunan 1976 (Akta 133). sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah. PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building). rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang.  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan. . membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru. MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH. OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya. premis bukan makanan dan lesen premis makanan.  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI. Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan. BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN. tukar alamat.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu. Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan.

Stadium Azlan Shah. bengkel. Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. rumah-rumah pangsa.    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). Stadium IndraMulia. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan. perpustakaan. pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang. Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing . OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah. Stadium Perak.

Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta.-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos. 2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .

2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam. . Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak. Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini.MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober. Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan .

sukan. sains dan teknologi. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC).  Berikutan dengan itu. Y.  Pada 21 Mac 1989. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10. Y. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka.B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Majlis Bandaraya Ipoh. Jepun. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia. Jepun sendiri. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka. Keiichi Kuwahara.  Pada 2009 yang lalu. Program Kerjasama JICA. Dewan Azlan Shah.  Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun. Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka. lawatan dan sebagainya. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka.PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA. Datuk Bandar Fukuoka.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. sukan. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains. Bhg. Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh . pendidikan dan sebagainya. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu.A. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. Hirotaro Yamasaki. Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut. perdagangan. En. Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar. kebudayaan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.