P. 1
Sejarah Dan Latar Belakang Mbi

Sejarah Dan Latar Belakang Mbi

|Views: 69|Likes:
Published by irene5217

More info:

Published by: irene5217 on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

PMP.... SHAH BODIN DPMP. AMP. UMAR BIN HJ.KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ.. KMN.. AMN. 01/06/1993 .31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B. ABU DPCM.31/12/1994 . 27/05/1988 . PMP.

AMN. PPT.. SARIF DPMP..23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B..15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B. 01/02/1998 . PJK. 03/12/2002 ..SEKARANG . JSM.. PCM. AMP.. PPT. TALAAT B. JSD. BCM 24/07/2006 . ABDUL RAHMAN DPMP. PJM. PJK.DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ. 02/01/1995 .. AMP... HJ. HJ... PMP. KMN. HAJI MOKTAR DPMP.05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ. AMP.31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ.... HJ. HUSAIN DPMP. SAP. KMN. HJ HASHIM DPMP... PPT... 23/07/2008 .02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B. AHMAD SALEH B. 01/05/2004 . ROSHIDI B. SALLEH DPMP.

Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. dan selesa untuk didiami. Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. Objektif 1. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan. Akta Jalan. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden. Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. selesa untuk didiami.JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988. Akta-Akta yang telah diperuntukkan. teratur. kondusif. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). • Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). Komersial. khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis. serta Majlis Bandaraya ini amnya. selamat dan selesa untuk didiami. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. • Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. 2. mempunyai tahap keselamatan yang baik. Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas. Parit Dan Bangunan 1974. Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS . Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. iv) Selain dari itu.

tuntutan dan kursus. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. • Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. cuti. Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan. •Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. • Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. . • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB. • Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan. kelulusan. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam. memproses dokumen. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133. • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan.

bangunan komersial. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Selain dari itu.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan. bangunan Komersial. Institusi dan bangunan Industri.• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut. Komersial Industri & Institusi. bangunan Komersial. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85. • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi. Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. Jalan Dan Bangunan. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram. Parit Dan Bangunan.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan. binaan / struktur haram. • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan. • Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan. Akta 133 Akta Parit. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI . • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). plumbing dan electrical”. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi. Intitusi dan Industri. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa.  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek. bangunan komersial. • Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit.permohonan yang diterima. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit. Institusi dan bangunan Industri. Institusi dan bangunan industri. struktur usang dan merbahaya.  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi. • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman. struktur usang dan merbahaya. bangunan komersial.

Negeri Dan Persekutuan. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI. sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO). Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong. Dewan Bandaran. Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti. Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta. komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang.  Mengeluarkan Permit-Permit Sementara. 4. JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden.Dewan Orang Ramai Dan Peralatan. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis. Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis. .0 OBJEKTIF Merancang.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI. Padang. 2. PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium.  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih.0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1. Membantu Agensi Kerajaan.

. Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage).CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan. Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan.

Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. rumah kedai. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama. abstracting. Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta. Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan. generator. Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. BAHAGIAN MEKANIKAL & M. lampu jalan. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. merekabentuk & membina projek-projek jalan. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang. persimpangan. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. lampu jalan & persimpangan. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. . Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. perabut jalan & lampu isyarat. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. Merangka. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. tandas awam dan lain-lain.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang. Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. jambatan. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik. Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. gerai.

1.1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya.1. 1.2.2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam.1.2. 1.1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2. 1.3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2.4 Semua pesakit.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1. 1.4. 1.1. 1. 1.1. .5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan. FUNGSI UTAMA 2.1. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah.3.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes. 1.3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1. 1.3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam.3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan.8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI. institusi pengajian.1.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi.2.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding.2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1.1 Merancang .2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2. 1.4.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1. PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2.1. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi. 1.4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes. mengatur . 1. mengetuai .4 Pendidikan Kesihatan 1.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1.1.4.

Melaporkan segala kerosakan bangunan. adil dan saksama. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar. x. 3. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan.1. sambilan. mengetuai. iii. 3. vi.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh. ii. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. Fungsi Utama 1. Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta. mengatur. vii.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota. iv. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua. ix. 2. viii. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran. OBJEKTIF 1. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan. bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat. v. Fungsi Utama Merancang. . Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat. 2. xi. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. Bahagian Pengurusan Harta. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984. sementara dan pelesenan pasar swasta. Mengurus harta tanah milik. kewangan dan urusan anggota jabatan. i. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap. Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan.Bahagian Pentadbiran. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar.

Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan. penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN. Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh.  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih . . JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal. Akta A 933 pindaan 1995.63km persegi kepada .Ia juga terlibat didalam merancang .  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis. 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan.. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan. perluasan sempadan Majlis dari 387. OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi.  Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus. pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh. penguatkuasaan.  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh.JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh.  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa. merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh.Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel. VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan.  Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti.Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan .. serantau dan pendidikan.cekap dan amanah. . rundingan. perluasan pemakaian Akta 172.

pelaburan dan harta modal. Menguruskan tuntutan perbatuan.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil. v). perbelanjaan. hasil. kewangan dan penyiasatan dengan sistematik. Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. (DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis). adil dan saksama kepada semua warga organisasi. Menguruskan sistem fail.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap. viii) Mengemaskini daftar inventori.  Hasil pemerhatian audit. akaun/kumpulan wang amanah. ii). ii). iv).  Aduan awam. ekonomi dan efektif. polisi dan peraturan yang ditetapkan. Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. berkesan dan ekonomi. Audit Penyiasatan & Operasi i).  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang. cekap dan berkesan . Menguruskan rekod cuti. Menguruskan pembelian.  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i). vi). vii). ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas. Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan. iii).PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum. peraturan dan arahan yang berkaitan. Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. MISI   Merancang program auditan pengurusan. tepat. Menguruskan proses perolehan. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap.

3. . Menguruskan hal tuntutan pembelaan. Mengurus fail-fail saman. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. Bertanggungjawab menyediakan. Menggubal. 3.PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1. 7. Menggubal notis.Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis.Pengendalian lawatan rasmi. tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis. Perintah. 2.Pelarasan kutipan derma. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis. 2. 4.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan.Pengendalian media massa. 10. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya. FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah. FUNGSI-FUNGSI 1. 6. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya. 9. 8.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis. 5. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan.Pengacaraan majlis rasmi. Memberi nasihat.Pengendalian aduan awam. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh. 5.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian. Bertanggungjawab meneliti. meminda. 4.

PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan. membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987.  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan. BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali. sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah. MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH. meroboh gerai-gerai. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building).  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan. Parit & Bangunan 1976 (Akta 133). premis bukan makanan dan lesen premis makanan.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh. Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara. Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan. Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. Undang-Undang di kalangan warga kota. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan. Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan. Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan. OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya.  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan. polisi dan peraturan sediada. .  Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor.  Bagi mencapai matlamat ini. rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu. tukar alamat. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima.

OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan. Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah. Stadium Perak. Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing .    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). rumah-rumah pangsa. Stadium IndraMulia. Stadium Azlan Shah. bengkel. perpustakaan.

-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos.Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta. 2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .

Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak. Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini. . 2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam. Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan .MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober.

 Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun. Y.A. Majlis Bandaraya Ipoh. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains.  Pada 2009 yang lalu. Dewan Azlan Shah. Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar.  Berikutan dengan itu.PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA. sukan. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi. Hirotaro Yamasaki. pendidikan dan sebagainya. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia. kebudayaan. sains dan teknologi. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. Bhg. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC). sukan. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10. Y. Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh . Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut. En. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En. Keiichi Kuwahara. Jepun. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka.  Pada 21 Mac 1989. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya. lawatan dan sebagainya.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. Jepun sendiri. Program Kerjasama JICA. Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka.B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Datuk Bandar Fukuoka. perdagangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->