PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

PMP. PMP. KMN. AMN. UMAR BIN HJ. SHAH BODIN DPMP.31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B.31/12/1994 .. AMP. 27/05/1988 . 01/06/1993 ..KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ... ABU DPCM..

PMP. HJ HASHIM DPMP.. JSM.05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ. AMP. AHMAD SALEH B. PJK. SAP. BCM 24/07/2006 .DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ. HJ. PJM.. PPT... TALAAT B. 01/02/1998 .02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B. 02/01/1995 .31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ. PJK. PPT.... AMN. SARIF DPMP.. HAJI MOKTAR DPMP..SEKARANG . AMP.. HJ. ABDUL RAHMAN DPMP. AMP..15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B.... PCM.. 03/12/2002 . KMN.23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B.. JSD. HJ.. HUSAIN DPMP. 01/05/2004 . ROSHIDI B.. SALLEH DPMP. 23/07/2008 . KMN. PPT.

mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan. kondusif. Objektif 1. mempunyai tahap keselamatan yang baik. Akta Jalan. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional. Komersial. • Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. 2. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden. selesa untuk didiami.JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. Akta-Akta yang telah diperuntukkan. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988. Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. serta Majlis Bandaraya ini amnya. teratur. Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS . Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. • Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. iv) Selain dari itu. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. selamat dan selesa untuk didiami. Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. Parit Dan Bangunan 1974. Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara. dan selesa untuk didiami. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis.

• Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. tuntutan dan kursus. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. kelulusan. • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. memproses dokumen. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. •Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. cuti. • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. • Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. . • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan. • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB. • Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133. memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta.

• Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI .  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh. • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa. • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi. bangunan Komersial. struktur usang dan merbahaya. iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85. Jalan Dan Bangunan. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek. Parit Dan Bangunan. • Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan.• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut.permohonan yang diterima. • Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan. bangunan komersial. Institusi dan bangunan industri. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). Komersial Industri & Institusi. struktur usang dan merbahaya. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. Institusi dan bangunan Industri. • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. bangunan Komersial. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. • Selain dari itu. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. binaan / struktur haram. bangunan komersial.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram.  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi. Institusi dan bangunan Industri. plumbing dan electrical”. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. bangunan komersial. Akta 133 Akta Parit. • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit. Intitusi dan Industri. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit.

JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1. Membantu Agensi Kerajaan.0 OBJEKTIF Merancang. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis.Dewan Orang Ramai Dan Peralatan. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh. komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa.  Mengeluarkan Permit-Permit Sementara. Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan. Padang. Negeri Dan Persekutuan.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI. 4. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO).  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur. Dewan Bandaran. Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam. sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3. 2. Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti.0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta. . PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium.

Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage). Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. . Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan.CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis. Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta.

Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. jambatan. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. lampu jalan & persimpangan. gerai. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. rumah kedai. Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. lampu jalan. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. perabut jalan & lampu isyarat. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang. . Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. merekabentuk & membina projek-projek jalan. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. persimpangan. tandas awam dan lain-lain. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta. abstracting. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis. generator. Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan. BAHAGIAN MEKANIKAL & M.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang. jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. Merangka. Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa.

4.1 Merancang . melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1.1.1.4 Semua pesakit.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi.1.1. 1.8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2.2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2.4.2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah.1.2. 1. 1. 1. mengetuai . 1. . 1. 1.1. institusi pengajian.2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI. FUNGSI UTAMA 2. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam. 1.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1. 1. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1.3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi.5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah. 1.1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan.1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya.3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1.1.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes. 1.3.2. 1.4 Pendidikan Kesihatan 1.1.3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2. 1.2. mengatur .4.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding.4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes.3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan. PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2.

sementara dan pelesenan pasar swasta. 3. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. viii. Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. kewangan dan urusan anggota jabatan. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. Mengurus harta tanah milik. . sambilan. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. vii. 3. mengatur. OBJEKTIF 1.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap. Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. Fungsi Utama 1. v. Fungsi Utama Merancang. ix. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. iii. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. adil dan saksama. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh. ii. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar. Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan. bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. i.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota. Melaporkan segala kerosakan bangunan. xi.Bahagian Pentadbiran.1. 2. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat. x. Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan. iv. vi. mengetuai. 2. Bahagian Pengurusan Harta.

JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh. Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh.Ia juga terlibat didalam merancang . penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN. JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal.  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih .63km persegi kepada . Akta A 933 pindaan 1995. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti. rundingan. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran.  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis. . pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh.  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan. perluasan sempadan Majlis dari 387. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan.  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh.Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan .  Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus. .. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi.. penguatkuasaan. merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh. Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa. perluasan pemakaian Akta 172. 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan.cekap dan amanah. serantau dan pendidikan. VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan. OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI.Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel.  Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi.

Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat. iii). viii) Mengemaskini daftar inventori. vi). v). peraturan dan arahan yang berkaitan. ii). iv).  Aduan awam. tepat. vii). Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap. Menguruskan rekod cuti. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i). Audit Penyiasatan & Operasi i). ekonomi dan efektif.  Hasil pemerhatian audit. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. Menguruskan proses perolehan. Menguruskan pembelian. kewangan dan penyiasatan dengan sistematik.PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum.  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. pelaburan dan harta modal. OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. perbelanjaan. aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang. Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil. ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas. Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. adil dan saksama kepada semua warga organisasi. cekap dan berkesan .  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang. Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. berkesan dan ekonomi. (DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis). Menguruskan tuntutan perbatuan. MISI   Merancang program auditan pengurusan. Menguruskan sistem fail. akaun/kumpulan wang amanah. hasil. polisi dan peraturan yang ditetapkan. ii).

Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis.Pengacaraan majlis rasmi.Pengendalian media massa. PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan. 2. 5. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan. Perintah.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. 9. Bertanggungjawab menyediakan.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis. 10. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. 8.PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan. 4. Memberi nasihat. 2. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. FUNGSI-FUNGSI 1. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis. Menggubal notis. 3. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil.Pengendalian lawatan rasmi. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya. 7. tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah. Mengurus fail-fail saman. Menguruskan hal tuntutan pembelaan. Bertanggungjawab meneliti. 5.Pengendalian aduan awam. 4. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian. . FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya.Pelarasan kutipan derma.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis. meminda. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota. 3.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan. Menggubal. 6.

Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan. Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara. BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang. Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan. meroboh gerai-gerai. Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan. membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru. sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima.  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu. polisi dan peraturan sediada. Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. .  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing. tukar alamat.  Bagi mencapai matlamat ini.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building). rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang.  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh. premis bukan makanan dan lesen premis makanan. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan.  Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor. Parit & Bangunan 1976 (Akta 133).  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh. OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya. Undang-Undang di kalangan warga kota. PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali. Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan. MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan.

Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah. rumah-rumah pangsa. Stadium Perak. OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. perpustakaan.    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing . Stadium Azlan Shah. bengkel. Stadium IndraMulia. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan. pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang.

2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta.-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos.

MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober. Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini. . Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan . 2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam. Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak.

sukan. lawatan dan sebagainya. Y. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka. perdagangan. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En.  Berikutan dengan itu. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC).  Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun. sukan. Dewan Azlan Shah. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia.PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut. Program Kerjasama JICA. En. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi. pendidikan dan sebagainya. sains dan teknologi. Majlis Bandaraya Ipoh. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu. Bhg.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10. Jepun. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka.A. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. Keiichi Kuwahara.  Pada 2009 yang lalu. Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka. Y. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan.B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka.  Pada 21 Mac 1989. kebudayaan. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya. Jepun sendiri. Datuk Bandar Fukuoka. Hirotaro Yamasaki. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka. Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar. Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful