P. 1
Sejarah Dan Latar Belakang Mbi

Sejarah Dan Latar Belakang Mbi

|Views: 72|Likes:
Published by irene5217

More info:

Published by: irene5217 on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

. ABU DPCM.. AMP. 01/06/1993 . SHAH BODIN DPMP. PMP.. 27/05/1988 . KMN.. AMN.. PMP.KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ.31/12/1994 .31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B. UMAR BIN HJ.

.15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B. 01/05/2004 . JSM. AMN. KMN. SAP. HJ.. ROSHIDI B. HAJI MOKTAR DPMP.. SARIF DPMP.DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ. PPT.. PJK. PPT. HJ.23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B. KMN.. ABDUL RAHMAN DPMP. HJ HASHIM DPMP. AMP.. HUSAIN DPMP. PJM. PMP.. SALLEH DPMP..05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ.......02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B. BCM 24/07/2006 . AMP. TALAAT B.31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ. 03/12/2002 . PCM. AHMAD SALEH B. PJK.SEKARANG . JSD. AMP.. HJ. 01/02/1998 .. PPT. 23/07/2008 .. 02/01/1995 ..

khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. Akta-Akta yang telah diperuntukkan. Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. Komersial. Akta Jalan. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional. dan selesa untuk didiami. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden.JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. serta Majlis Bandaraya ini amnya. Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). • Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). Objektif 1. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS . selesa untuk didiami. mempunyai tahap keselamatan yang baik. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. selamat dan selesa untuk didiami. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara. ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. teratur. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. • Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas. iv) Selain dari itu. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. Parit Dan Bangunan 1974. 2. kondusif. Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988.

• Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. •Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi. • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. • Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. memproses dokumen. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. • Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB. cuti. Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. tuntutan dan kursus. • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. kelulusan. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam. . • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan.

Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI . • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi.  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85. • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. struktur usang dan merbahaya. • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). plumbing dan electrical”. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman. Institusi dan bangunan Industri. binaan / struktur haram. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. Parit Dan Bangunan.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan. bangunan komersial. • Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. Jalan Dan Bangunan. Intitusi dan Industri. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa. • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). Institusi dan bangunan Industri. • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman. • Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit.permohonan yang diterima. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek. bangunan Komersial.  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh. • Selain dari itu. bangunan Komersial. Komersial Industri & Institusi. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. bangunan komersial.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi.• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. Institusi dan bangunan industri. Akta 133 Akta Parit. struktur usang dan merbahaya. bangunan komersial.

Dewan Bandaran. 2.0 OBJEKTIF Merancang. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium. .  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis. 4. Membantu Agensi Kerajaan. komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang.  Mengeluarkan Permit-Permit Sementara. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong. Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam. Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI. Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI. Padang.0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih.Dewan Orang Ramai Dan Peralatan.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO). JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden. Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti. sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan. Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta. Negeri Dan Persekutuan. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis.

longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta. Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. .CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis. Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage). Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan. Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan.

Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa. rumah kedai. perabut jalan & lampu isyarat. Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. abstracting. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan. generator. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. Merangka. Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. lampu jalan. jambatan. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. gerai.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. tandas awam dan lain-lain. persimpangan. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. . Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat. BAHAGIAN MEKANIKAL & M. merekabentuk & membina projek-projek jalan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan. Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. lampu jalan & persimpangan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang. Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak.

3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1.8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam.4 Pendidikan Kesihatan 1. 1.4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes.3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2. FUNGSI UTAMA 2.5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2.2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi. 1. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi.3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam. 1.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah.4 Semua pesakit.1.2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI.4.1.4.1.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi. mengatur .2. 1. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1. institusi pengajian.1 Merancang . PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2.1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya.2. mengetuai . 1.2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1.2. 1.1.3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan.1. 1. 1.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1.1.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1. 1.1. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah. 1.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes. .3.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding.4.1. 1.1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan. 1.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1. 1.

Mengurus harta tanah milik. 2. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap.1. vii. v. adil dan saksama. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat. 3. 2. viii. ii. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984. Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan. mengetuai. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. Bahagian Pengurusan Harta. i. iv. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar. bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. Fungsi Utama 1.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota. mengatur. . xi. iii. Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta.Bahagian Pentadbiran. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar. vi. Melaporkan segala kerosakan bangunan. Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat. kewangan dan urusan anggota jabatan.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh. x. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar. sementara dan pelesenan pasar swasta. 3. ix. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan. OBJEKTIF 1. sambilan. Fungsi Utama Merancang. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota.

Akta A 933 pindaan 1995. rundingan.. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti. JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal. pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh.63km persegi kepada . VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi. perluasan sempadan Majlis dari 387.  Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi. Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh.  Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan.  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis. penguatkuasaan.  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh.  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis.Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel.cekap dan amanah. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran. . perluasan pemakaian Akta 172.Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan . Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera. merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh.JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh.  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih . serantau dan pendidikan. .. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan. penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan. OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI. 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan.Ia juga terlibat didalam merancang .

pelaburan dan harta modal. viii) Mengemaskini daftar inventori. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i). Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. adil dan saksama kepada semua warga organisasi.PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum. aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang. Menguruskan tuntutan perbatuan. Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap. Menguruskan rekod cuti. MISI   Merancang program auditan pengurusan. Menguruskan pembelian.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil. kewangan dan penyiasatan dengan sistematik. peraturan dan arahan yang berkaitan. Menguruskan proses perolehan. polisi dan peraturan yang ditetapkan.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap. OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan.  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. akaun/kumpulan wang amanah.  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang.  Aduan awam. ii). vi). iii). vii). v). cekap dan berkesan . ekonomi dan efektif. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. ii). Audit Penyiasatan & Operasi i). (DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis). Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan.  Hasil pemerhatian audit. ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas. Menguruskan sistem fail. Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. iv). perbelanjaan. tepat. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. berkesan dan ekonomi. hasil. Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat.

PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan. 3.Pelarasan kutipan derma. 10. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh. 7. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah. FUNGSI-FUNGSI 1. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis. Memberi nasihat. 2. tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota. .Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis. 4. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh.Pengacaraan majlis rasmi. meminda. 6. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya.Pengendalian lawatan rasmi.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis.Pengendalian aduan awam. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya. 8. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan. Perintah.PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1.Pengendalian media massa. 2. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian. Menguruskan hal tuntutan pembelaan.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan. Bertanggungjawab meneliti. 3. Bertanggungjawab menyediakan.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. Menggubal notis. Mengurus fail-fail saman. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. 9. 5. 4. 5. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis. Menggubal.

BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan. polisi dan peraturan sediada.  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan. rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan.  Bagi mencapai matlamat ini. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima. PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan. premis bukan makanan dan lesen premis makanan. Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali.  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan. sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis. . Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building). membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru. OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya. Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang. Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987. meroboh gerai-gerai.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh. Parit & Bangunan 1976 (Akta 133). MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu.  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing. tukar alamat.  Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor. Undang-Undang di kalangan warga kota. Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan.

pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan. Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing . OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. Stadium IndraMulia. Stadium Azlan Shah.    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah. Stadium Perak. perpustakaan. rumah-rumah pangsa. bengkel.

Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta. 2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos.

Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan . 2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam. .MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober. Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak. Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini.

Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh .  Berikutan dengan itu. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka.A. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia. kebudayaan. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. pendidikan dan sebagainya.  Pada 21 Mac 1989. Majlis Bandaraya Ipoh. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka.  Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun. sains dan teknologi.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. sukan. sukan. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka.B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Jepun sendiri. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut. Jepun. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka. Keiichi Kuwahara. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En. Program Kerjasama JICA.  Pada 2009 yang lalu. En. Y. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka.PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA. lawatan dan sebagainya. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10. Datuk Bandar Fukuoka. Hirotaro Yamasaki. Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar. Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. Bhg. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains. Y. Dewan Azlan Shah. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu. perdagangan. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->