PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

PMP.. SHAH BODIN DPMP. UMAR BIN HJ. KMN. 01/06/1993 . PMP.KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ.31/12/1994 . ABU DPCM.. 27/05/1988 . AMP.31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B.. AMN...

AMP. HJ. AMP. JSM.. PJM. SALLEH DPMP.. BCM 24/07/2006 . TALAAT B. KMN. HJ.. JSD. PPT. PJK. HAJI MOKTAR DPMP..23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B. KMN.. SAP.. 23/07/2008 ... 01/02/1998 . HJ HASHIM DPMP. SARIF DPMP. 03/12/2002 . ABDUL RAHMAN DPMP. 01/05/2004 .05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ.... AMN.. HUSAIN DPMP... 02/01/1995 .02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B.15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B.. PCM. AHMAD SALEH B. ROSHIDI B. PJK.SEKARANG . AMP. PPT..31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ..DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ. PPT. PMP. HJ..

• Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). kondusif. iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS . Komersial. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas. Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara.JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. 2. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. • Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. mempunyai tahap keselamatan yang baik. Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. serta Majlis Bandaraya ini amnya. Akta Jalan. khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. Parit Dan Bangunan 1974. selamat dan selesa untuk didiami. dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. Objektif 1. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. dan selesa untuk didiami. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. selesa untuk didiami. Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. teratur. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis. Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis. Akta-Akta yang telah diperuntukkan. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional. iv) Selain dari itu.

• Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian. • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. tuntutan dan kursus. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan. Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam. cuti. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. • Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133. memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. kelulusan. • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. . memproses dokumen. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. • Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon. •Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi.

• Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. bangunan Komersial. • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan. Intitusi dan Industri. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. bangunan komersial. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. Institusi dan bangunan Industri. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. bangunan Komersial. bangunan komersial.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa. • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. struktur usang dan merbahaya. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. Institusi dan bangunan Industri. Institusi dan bangunan industri.permohonan yang diterima.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram.  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI .• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut. plumbing dan electrical”. • Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan. Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan. Jalan Dan Bangunan. Parit Dan Bangunan. • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman. Akta 133 Akta Parit. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan. iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi. • Selain dari itu.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. Komersial Industri & Institusi.  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh. bangunan komersial. • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). struktur usang dan merbahaya. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. binaan / struktur haram. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek.

JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden. . Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan. Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1.  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur. Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO).Dewan Orang Ramai Dan Peralatan.  Mengeluarkan Permit-Permit Sementara.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain. Padang. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI.0 OBJEKTIF Merancang.0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. 4. 2. Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam. komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis. Negeri Dan Persekutuan. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium. PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan. sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3. Membantu Agensi Kerajaan. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh. Dewan Bandaran.

.CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta. Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage). Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan.

generator. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. rumah kedai. abstracting. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain. gerai. persimpangan. Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. jambatan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. . tandas awam dan lain-lain. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak. Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. lampu jalan. Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. perabut jalan & lampu isyarat. Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa. Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Merangka. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. BAHAGIAN MEKANIKAL & M. Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. merekabentuk & membina projek-projek jalan.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. lampu jalan & persimpangan. mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan.

1. 1.1.4.2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2.4 Pendidikan Kesihatan 1. 1.5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan.1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan.1.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1.1.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam. 1.2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI. FUNGSI UTAMA 2.1 Merancang . mengetuai . 1. mengatur .1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya.4. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi.8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI.2. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah.2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2. 1. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1. 1.1. . 1. 1.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah.3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan. 1.4 Semua pesakit.1.3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam. PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi. 1.3.4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes.2.1.2. institusi pengajian.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1.3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes. 1. 1.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1.4.3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1. 1.1.

Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan. i. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran. Bahagian Pengurusan Harta. . Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta. mengetuai. xi. vii. Melaporkan segala kerosakan bangunan. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan. vi. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota. kewangan dan urusan anggota jabatan. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan. x. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. Fungsi Utama Merancang. iii.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. ix. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. 3. OBJEKTIF 1. 2. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar. sementara dan pelesenan pasar swasta. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar. sambilan. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua. Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. adil dan saksama. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar.1. ii. 3. iv. Mengurus harta tanah milik. mengatur. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. v. 2. viii. Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat.Bahagian Pentadbiran. bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap. Fungsi Utama 1.

Ia juga terlibat didalam merancang . penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN. . JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal...  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih . merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh. perluasan pemakaian Akta 172. rundingan. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera. serantau dan pendidikan.Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan. 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran.JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh.Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan . pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh.63km persegi kepada .  Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus. Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa.  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis.  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan.  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis. . Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh.cekap dan amanah.  Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi. Akta A 933 pindaan 1995. VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan. OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI. perluasan sempadan Majlis dari 387. penguatkuasaan.

Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan.  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang. Menguruskan rekod cuti. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. (DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis). iv). polisi dan peraturan yang ditetapkan. aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap. Menguruskan sistem fail. tepat. cekap dan berkesan . Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. pelaburan dan harta modal. Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat. vi). Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap. berkesan dan ekonomi. akaun/kumpulan wang amanah. Menguruskan tuntutan perbatuan. Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. ekonomi dan efektif. viii) Mengemaskini daftar inventori. adil dan saksama kepada semua warga organisasi. iii). hasil. kewangan dan penyiasatan dengan sistematik. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i). ii). v). ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas. perbelanjaan.  Aduan awam. vii). MISI   Merancang program auditan pengurusan. Audit Penyiasatan & Operasi i). ii).  Hasil pemerhatian audit. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. Menguruskan proses perolehan.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil.  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. Menguruskan pembelian. peraturan dan arahan yang berkaitan.PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum.

FUNGSI-FUNGSI 1. Perintah. Menguruskan hal tuntutan pembelaan.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis. Bertanggungjawab meneliti.Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis.Pengacaraan majlis rasmi. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis. 2. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan.Pengendalian aduan awam. FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. meminda. tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis. 8. 2.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. Memberi nasihat. 6. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh. 5. 3. 9. Menggubal notis. . 5. 3. Bertanggungjawab menyediakan. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian. PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan. Menggubal. 4. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota.PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1.Pengendalian lawatan rasmi. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis. 7.Pengendalian media massa. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh. 10.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil. 4. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan. Mengurus fail-fail saman.Pelarasan kutipan derma.

Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan. tukar alamat.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh. Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan. .  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima. Undang-Undang di kalangan warga kota. membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru. PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan. premis bukan makanan dan lesen premis makanan.  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing. Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building). OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya. meroboh gerai-gerai. Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh. rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang.  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang.  Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. Parit & Bangunan 1976 (Akta 133). Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan. BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN.  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan. polisi dan peraturan sediada. MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH. sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah.  Bagi mencapai matlamat ini.

OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing . Stadium Azlan Shah.    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang. Stadium Perak. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan. Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah. Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. perpustakaan. bengkel. Stadium IndraMulia. rumah-rumah pangsa.

-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos.Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta. 2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .

Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak. .MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober. Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini. 2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam. Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan .

Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut. Jepun sendiri. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya. Jepun. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka. lawatan dan sebagainya. Majlis Bandaraya Ipoh. En. Y.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. sukan. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En.  Berikutan dengan itu. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia.  Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun.B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Y.  Pada 21 Mac 1989. sukan. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka. Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. Dewan Azlan Shah. Datuk Bandar Fukuoka. Program Kerjasama JICA. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka. sains dan teknologi.PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA.  Pada 2009 yang lalu. perdagangan. pendidikan dan sebagainya. Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC). Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh . Hirotaro Yamasaki. Keiichi Kuwahara. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi.A. Bhg. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan. kebudayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful