P. 1
PENANDA WACANA

PENANDA WACANA

|Views: 66|Likes:
Published by Blue Crystal Wong

More info:

Published by: Blue Crystal Wong on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

sememangnya. tentulah. sama juga dengan. akhir kata. rumusannya. . Waktu 8. semasa. seperti. apabila.Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis. dengan kata lain. contohnya.seterusnya. . bak kata. Adiknya mempunyai bakat yang sama. Sebab dan kesan 9. Pengesahan 4. Urutan 3. sesungguhnya. sebagai. 2. pada mulanya. kesimpulannya. laksana. serupa dengan. lantaran. . sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. seperti juga. bersebelahan dengan. seperti yang diterangkan. umpama. Penyataan semula 4. sebaliknya. Tempat 7. ibarat. pastilah. walau bagaimanapun. selepas. lambat-laun. sebab itu.perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat . tetapi. lamakelamaan. kemudian. Contoh pertama. namun begitu. akhirnya. bagai.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. fasal. 5. kedua. kemudian. yakni.Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. seterusnya. Bandingan 10. macam. justeru itu. oleh itu. sebenarnya. Pertentangan 11. ketika. Adiknya suka baju putih. selepas itu. kemudian daripada itu. iaitu. sungguhpun. jadi. sewajarnya. akhirnya. sesuai dengan. bertentangan dengan. Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . dengan itu. sebagai kesimpulan. di samping.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan . bertentangan dengan. Rumusan 6. 5. Penanda penggantian. Penanda elipsis.

Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana . baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal.penggunaan kata hubung . Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu.Hasan memesan teh tarik.peniadaan atau peleburan . Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2.Sunday. June 29. Dia mempunyai seorang rakan karib. iaitu Ahmad.penggunaan penggantian (subsitusi) .perengganatau idea di dalam sesbuah wacana. Saya juga mahu satu. Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • . 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat. Ini rumah kami. sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin. Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa. 3. Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah. Penggunaan penggantian .hubungan dari segi penggunaan kata ganti . adiknya suka mee goreng 4. Rupa-rupanya keinginan kami sama.penggunaan leksikal 1.

Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri. Seterusnya. 2. Hubunganbersifat tempoh masa .Orang tua dan muda. Hubunganbersifat sinonim . selepas itu mereka berhat (penambahan) 5. kamu mesti membayar yuran penyertaan. . kaki langit. bas Polism: kaki –kaki botol.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. kaki kayu. kereta.• • • Dia bukan belajar. kaki judi Homograf – daki Homofon . Kedua.Ali memang menyintai gadis itu. Wanita itu sangat cantik.perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana . kamu mesti memanaskan badan. sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja. Hubunganbersifat penambahan . juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera.perenggan atau idea dalam wacana . Kekasihnya itu sangat baik. lelaki dan perempuan. 3. Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain.Pertalian atau perhubungandi antara ayat. lori. Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan.

tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) . Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya. Hubungan penekanan .Oleh kerana dia memandu laju . 15.Semua orang menangis.Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya. dia kemalangan 11. kamu akan dinaikkan pangkat 10.4. Hubungan sebab dan kesan .Jika kamu bekerja rajin . Hubungan suasana dan perlakuan . Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah.Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9. Dia pemalas 13. Hubungan bersifat pasangan .Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7. Hubungan syarat dan hasil .Dia rajin belajar.Shamsiah pandai. orang lain selalu memuji keindahan kampung kita. 5. Hubungan sebab dan hasil .Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8.Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia. Malah. kecuali Abu (perbezaan) . Hubungan bersifat pengulangan . apatah lagi abangnya (perbandingan) 6. Hubungan bersifat ikatan .Dia bukanlah seorang yang rajin. Hubungan parafrasa . Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah. Hubungan sebab dan akibat .

Sila pergi ke sana (arahan) . Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran . dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments .Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20.OK.Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam. Dia belajar dalam keadaan yang selesa.Awak buat apa? (inisiatif) . Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya.Siapakah nama kamu? (penyoalan) . 17.Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19.Baguslah (susulan) 18. Hubungan kebenaran dan kesahan ..Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.Ali belajar di dalam bilik itu.Ahmad memangduda. Hubungan semantik interktif / lisan . tomato. Itu semua palsu (penafian) . Hubungan pemberian contoh .Belajar Irespon) . saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) . baiklah (persetujuan) .

@ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . dialog. cerita.Saturday. cerpen. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. KAMUS WEBSTER. novel. percakapan. ceramah. 4. khutbah 2. perenggan. disertasi formal. STUBBS. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran. pertuturan. buku. ensiklopedia. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. paragraf. 2008 Definisi wacana 1. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. 6. June 28.Ucapan. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. sejumlah ayat. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. atau percakapan -Hubungan secara umum. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. Secara ringkas. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. bab. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7. Dengan kata lain. 5. ceraian. kuliah. ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. siri buku (cerita) dan sebagainya. buku. dan sebagainya). yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan .

Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya . mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Mengatasi ayat / klausa 4. iaitu 1. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2. Berkesinambungan 6. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. penggunaan dialek dll 9. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1.penggunaan ayat 4. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. ayat. penulis dengan pembaca 7. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja.penting wacana . Satuan bahasa 2. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. rasmi atau tidak rasmi. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6.

hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar. Berdasarkan bentuk : wacana prosa. Nasir yang menciptanya f. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. h. hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja. hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . Kerajinan menjamin kejayaan. hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. Dia mahu memikat Aminah d. hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Dia kaya c. Saya letih. puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . Sebenarnya M. hubungan perbandingan: Hasnah cantik.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik. g. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. gramatikal dan fonologi 1. e. Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a.JENIS-JENIS WACANA: 1. Dia bodoh b. Kakaknya lebih cantik lagi. . berlesung pipit dan hidung mancung. jadi saya hendak tidur.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . Rambut ikal mayang. leksikal.

Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. 4. selain itu.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. Hubungan dari segi tatabahasa. bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. Malaysia (ayat penyata) b. berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya.dilihat daripada segi hentian suara. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c. pada sudut yang lain. intonasi suara .dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . tetapi. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . Negara yang aman. . dan.2.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. cempaka. i. Pemudi tiang negara b. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. sinonim : Ali seorang yang rajin. d. . Malaysia negara yang aman a. antonim : Pemuda harapan bangsa. dengan dll . contohnya seperti ayat di bawah: 1. Hiponim: Dia menanam pokok melur.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a. nada suara. Hubungan dari segi leksikal .dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a. Hubungan dari aspek fonologi: . kerana. oleh itu. kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti. sebaliknya dll ii. Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki.

sama ada benda atau manusia i. berikutnya. dia. pertuturan. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. mereka. kami. . Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. siri ensiklopedia dan sebagainya). pada masa. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. KAMUS DEWAN.blogspot. kita. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. ucapan. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. ini. kemudian. kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal.1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. itu. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. siapa dll c. kata ganti nama : saya. buku. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. Kesatuan fikitan yang utuh. berfungsi sebagai penambahan: sebelum. manakala Hasan menendang dengan perlahan. ASMAH HAJI OMAR.ii. selepas. percakapan. paragraf. kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. ketika itu dll b. iaitu hadir selepas tingkat ayat. Dalam hierarki bahasa.com/ Definisi Wacana. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju.

sejumlah ayat. lalu. tambahan pula. lebih-lebih lagi.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana. Sharifah Nor Syed Abd Rahman. Rahim Syam (1985). Arah pendidikan Sdn. satu perenggan. Penghubung Tentangan Contoh : . dialog. di samping itu. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. …(2007).html PENANDA WACANA Dalam penulisan. Dengan perkataan lain. Dewan Bahasa dan Pustaka. selain itu. Bhd. Zainuddin Ahmad (2007). Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap. Bhd. Rosdah Omar (2007). siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Penerbit Fajar Bakti Sdn. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. dialog. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. lagipun. ceraian. Pearson Malaysia Sdn.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. sejumlah ayat. satu bab. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. malahan. iaitu boleh terdiri daripada ayat. Raminah Hj. Kamus Dewan Edisi Keempat. buku. cerita. Penghubung Tambahan Contoh : dan. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. bab. Sabran. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Dalam bahasa Melayu. selanjutnya.blogspot. cerita. sebuah buku atau satu siri buku. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. RUJUKAN Goay Teck Chong. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. ceraian. http://rujuknota. Teks Pra-U STPM. juga. bab buku. Nornajmah Najmuddin. ChooSay Tee. Bhd.

namun begitu. contohnya. dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak. walau bagaimanapun. dengan yang demikian. oleh sebab. Latif. Oleh sebab itu. maka. oleh hal demikian. oleh itu. jika tidak.blogspot. Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya. sebenarnya. kini. pada masa itu. sebaliknya. dia memohon tempat di university tempatan. namun. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. maka itu. terutamanya. Sintaksis . akhirnya. ringkasnya. Retorik menjadi . Oleh itu. Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. tegasnya. komponen yang penting bagi wacana. pada keseluruhannya. pada ketika itu. Walau bagaimanapun. seterusnya. ringkasnya. khususnya. jadi. namun demikian. Penanda Contoh Contoh : misalnya. sebagai akibatnya. selanjutnya. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. sekarang.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. http://gcbm29td. kemudian. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. demikian juga. selepas itu. berikutnya.tetapi. pada masa sekarang ini. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. dengan itu. kesimpulannya. iaitu. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. yakni.com/2009/03/penanda-wacana_07. umpamanya.

juga dikenali sebagai penanda wacana. Tambahan dan. . penutup d. serta. 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. selanjutnya. cerpen). usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. graf. klausa. aartikel.isi. morfem. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. 3 Tingkat-tingkat fonem. c. Ia melebihi tingkat ayat. Fungsi Contoh 1. pendahuluan b. miring. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. dan ayat merupakan . deskriptif (pengambaran). percakapan' ii. logik. khutbah) atau tulisan (seperti surat. lagi.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. frasa. 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . menarik. peringkat bentuk. tambahan pula. kesatuan fikiran yang utuh. kata. tubuh . binaan serta konstruksinya. 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. berkesan. peta dan statistik. tambahan lagi. . Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. eksposisi (pendedahan) atau . pertuturan. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. penghujahan. novel. munasabah. ucapan. . 9 Wacana mempunyai penanda. jadual. cetakan tebal. . garis tebal) .

seperti juga. Waktu 8. 2. serupa dengan. percakapan. tentulah. seperti. sewajarnya. artikel.my/stpm/wacana. 2. contohnya. laksana. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. akhir kata. lambat-laun. selepas. apabila.tutor. novel. sungguhpun. 5. sememangnya. selepas itu. justeru itu. pastilah. oleh itu. ibarat. ucapan. cerpen): Ayat contoh: Kita . Bandingan 10. rumusannya. semasa. Sebab dan kesan 9. seperti yang diterangkan.seterusnya. seterusnya. walau bagaimanapun. Pertentangan 11. sama juga dengan. pada mulanya. lantaran. Urutan 3. sebenarnya. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www. pertuturan. bersebelahan dengan. Contoh pertama. kesimpulannya. sebaliknya. khutbah) atau tulisan (seperti surat. sebagai. akhirnya. iaitu. jadi. bagai. lamakelamaan.com. bak kata. kesatuan fikiran yang utuh. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. sesungguhnya. kemudian daripada itu. Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. dengan itu. Tempat 7. umpama. kemudian. di samping. sesuai dengan. sebagai kesimpulan. akhirnya. sesuatu yang menandakan: wacana 1. bertentangan dengan. namun begitu.htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. macam. Rumusan 6. yakni. ketika. bertentangan dengan. kedua. Penyataan semula 4. tetapi. dengan kata lain. kemudian. sebab itu. fasal. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato.

Sejak belakangan ini. 6. Begitu juga dengan 10. 8. perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini. Kini. Dalam meniti arus kemodenan ini. Sejak sedekad yang lalu. 12.Pada tahun-tahun belakangan ini. Seterusnya. Dalam pada itu. Hal ini berlaku kerana 4. 3. (Kebelakangan ini ……. Ahkir sekali. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. Hal ini dikatakan demikian kerana 3.merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Hal ini wujud akibat daripada 7. 2. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. Belakangan ini. ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. 4. 5. 5.Umum mengetahui bahawa. 10. Hal ini disebabkan oleh 6. 7. 2. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. Saya berpendapat demikian kerana 2. 6. Selain itu.) 9. Dalam pada itu. pada ketika ini. Di samping itu. 11. Pada masa ini. 15. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut. 9. Pada era globalisasi ini. -dasawarsa -masa sepuluh tahun. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.Sejak akhir-akhir ini. Hal ini berpunca daripada . Sementara itu. Antara. Lain daripada itu 7. 8. Baru-baru ini. 13. Dasawarsa ini. 3.Sejak zaman-berzaman 14. Hal ini terjadi kerana 5.Sejak dahulu lagi. 4.

. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat. 8. 6. contoh: satu tamsil lagi. tamsil 1. Sebagai contoh. Oleh sebab itu. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. Oleh hal yang demikian. 7. misalan. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu. 2. Kesannya. akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. Jelaslah bahawa Justifikasinya. menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. Maka. persamaan sebagai umpama (misal). 2. 2. Contohnya. bertamsil menggunakan tamsil (contoh). hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. 10. Seperti yang kita sedia maklum. 8. 5. 6. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. 4. Tamsilnya. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1.9. Misalnya. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. 4. vi)Penanda menutup isi 1. kesimpulan. kesudahan. justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. 7. 5. Natijahnya. 3. berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. 2. 3. 9. . Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya…………….

6. Akhirnya. 6. 2. habis (air mata). dll). 7. 7. sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas. Akibatnya. . justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. meliputi (hampir segala-galanya). Dengan itu. 3. kenyataan. ketuntasanperihal (keadaan. 4. 4. Secara tuntas. (Huraian 2) 1. 8. Sebagai penghias bicara akhir. Kesudahannya. 9.…………. 2. 2. kesimpulan. tuntas 1. Sebagai penutup wacana. Intihanya. menghabiskan. 6. 4. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. penyelesaian yg ~. 8. 5. 5. selesai. sifat) tuntas. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). Kesimpulannya. 5. menuntaskan 1. 3. Konklusinya. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). menyeluruh. penutup. Tuntasnya. 3. mencurahkan semua (habis-habisan). singkat dan tegas. Dengan berbuat demikian. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan. 10. 7. penghabisan. Dengan keadaan sedemikian. 11. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. intiha -Ar akhir. 2.3.

10./ pujangga 9. 4. 2. 13. 7. bp jumlah. Secara total. ketepatan. 6. seperti: ~ kata orang tua-tua. Namun demikian.. 14. ___bak pepatah. persis 1. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). ___persis kata peribahasa. tepat (bkn waktu). Namun begitu. yakni 17. 10. ___bak kata cendekiawan. 9. Hal ini sama dengan peribahasa 16. 2. ditotal bp dijumlahkan. sama benar. Dengan kata lain. ~ jeneral Id jumlah semuanya. ___persis peribahasa. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. slogan dan kata-kata hikmat 1. tak ada gading yg tak retak. 11. Dari sudut lain. 2. ___bak kata pepatah Melayu. 7. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. Fenomena ini dikatakan . kepersisan perihal (keadaan) persis. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. Meskipun. 15. Jika dilihat dari sudut lain. 2. 10. 3. 6. ___persis kata cendekiawan. ___persis kata peribahasa Melayu. x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. bak I -sebagai. Secara keseluruhan. ___bak kata peribahasa Melayu. 11. Di sebalik itu. 3. Walau bagaimanapun. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. Dalam pada itu. kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. 9. ___bak kata mutiara. ___bak /seperti kata peribahasa. total 1. Kontradiksinya. semuanya. Akhir kata. 8. Sebelum mengakhiri wacana ini.8. Daripada perspektif yang berbeza. ___persis kata mutiara.kena benar. seluruhnya. 8. ___persis kata orang tua-tua. 4. dicampurkan (semuanya). 5. ___bak peribahasa. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat. tetapi sempurna dr segi ~nya. wajah Amelia ~ wajah emaknya. 12. 11.

Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya. 19.wordpress. Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45. Bhd . Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. 20.com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003).18.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->