P. 1
PENANDA WACANA

PENANDA WACANA

|Views: 66|Likes:
Published by Blue Crystal Wong

More info:

Published by: Blue Crystal Wong on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

Adiknya mempunyai bakat yang sama. sesungguhnya. rumusannya. kemudian. sememangnya. selepas itu. lamakelamaan. sungguhpun. seperti. jadi. Pertentangan 11. Rumusan 6. sama juga dengan. kesimpulannya.Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. sesuai dengan. Tempat 7. Contoh pertama. Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . namun begitu. pastilah.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. bagai. yakni. walau bagaimanapun. Penanda elipsis. apabila. akhirnya. sewajarnya. kemudian. 5. umpama. . tentulah. 2. seperti yang diterangkan. seterusnya. serupa dengan. lambat-laun. Urutan 3. lantaran. Penyataan semula 4. justeru itu.Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis. Sebab dan kesan 9. . Penanda penggantian. Waktu 8. Pengesahan 4. dengan itu.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan . tetapi. ketika. bak kata. oleh itu. akhirnya. sebagai. laksana. kemudian daripada itu. 5. macam. di samping. pada mulanya. Bandingan 10.perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat . seperti juga. akhir kata. bertentangan dengan. dengan kata lain. . bertentangan dengan. selepas. Adiknya suka baju putih. sebaliknya. ibarat. contohnya. iaitu.seterusnya. kedua. sebab itu. semasa. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. bersebelahan dengan. sebenarnya. fasal. sebagai kesimpulan.

Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • . 3. Penggunaan penggantian .penggunaan leksikal 1. sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin.Hasan memesan teh tarik. Saya juga mahu satu.penggunaan kata hubung . Rupa-rupanya keinginan kami sama.peniadaan atau peleburan . Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa.Sunday. adiknya suka mee goreng 4. Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2.penggunaan penggantian (subsitusi) . Ini rumah kami. June 29. Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah. Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana . baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal. Dia mempunyai seorang rakan karib. iaitu Ahmad. 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat. Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu.hubungan dari segi penggunaan kata ganti .perengganatau idea di dalam sesbuah wacana.

bas Polism: kaki –kaki botol. Kekasihnya itu sangat baik. sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja. Seterusnya. Hubunganbersifat sinonim . lelaki dan perempuan. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan. kamu mesti membayar yuran penyertaan.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. kamu mesti memanaskan badan. lori. 2. Hubunganbersifat penambahan . kaki judi Homograf – daki Homofon . kereta. juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera. Wanita itu sangat cantik. selepas itu mereka berhat (penambahan) 5.Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri.Pertalian atau perhubungandi antara ayat. kaki langit.perenggan atau idea dalam wacana . 3. . Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal. kaki kayu.• • • Dia bukan belajar.Ali memang menyintai gadis itu. Kedua. Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain. Hubunganbersifat tempoh masa .Orang tua dan muda.perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana .

Hubungan parafrasa .Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya. orang lain selalu memuji keindahan kampung kita. apatah lagi abangnya (perbandingan) 6.Shamsiah pandai. Malah. dia kemalangan 11. Hubungan penekanan . Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah. 15.Semua orang menangis. Hubungan sebab dan kesan . Hubungan bersifat pengulangan . Hubungan sebab dan hasil . Hubungan bersifat pasangan . kamu akan dinaikkan pangkat 10. tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) .Oleh kerana dia memandu laju .Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia.Dia bukanlah seorang yang rajin. Dia pemalas 13.4. Hubungan bersifat ikatan .Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9. kecuali Abu (perbezaan) . Hubungan syarat dan hasil . 5.Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7.Jika kamu bekerja rajin .Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8. Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah. Hubungan suasana dan perlakuan . Hubungan sebab dan akibat .Dia rajin belajar. Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya.

Belajar Irespon) .Ali belajar di dalam bilik itu. Hubungan pemberian contoh .Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20. Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya. 17. Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran . Hubungan kebenaran dan kesahan . Itu semua palsu (penafian) . saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) ..Siapakah nama kamu? (penyoalan) .Sila pergi ke sana (arahan) . Hubungan semantik interktif / lisan .Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam. Dia belajar dalam keadaan yang selesa.OK.Ahmad memangduda. baiklah (persetujuan) .Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19. dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments . tomato.Awak buat apa? (inisiatif) .Baguslah (susulan) 18.

Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. dialog. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. cerpen. percakapan. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. Secara ringkas. STUBBS. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. perenggan. atau percakapan -Hubungan secara umum. novel. siri buku (cerita) dan sebagainya. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. KAMUS WEBSTER. khutbah 2. @ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. 6. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . buku. cerita. ceraian. sejumlah ayat. paragraf. 5. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. ensiklopedia.Ucapan. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. dan sebagainya). bab. ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. disertasi formal.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. Dengan kata lain. pertuturan. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7. buku. ceramah. June 28. 2008 Definisi wacana 1. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran.Saturday. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. 4. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. kuliah.

penulis dengan pembaca 7. mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. Satuan bahasa 2. Berkesinambungan 6. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. penggunaan dialek dll 9. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5.penting wacana . rasmi atau tidak rasmi. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya . Dalam bentuk lisan / tulisan 8. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. iaitu 1. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Mengatasi ayat / klausa 4. ayat.penggunaan ayat 4. Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6. Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2.

hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. g. Dia mahu memikat Aminah d.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik. hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar. hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a. leksikal. hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja. hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. Sebenarnya M. puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . e. h. hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Kerajinan menjamin kejayaan. Kakaknya lebih cantik lagi. jadi saya hendak tidur.JENIS-JENIS WACANA: 1. Rambut ikal mayang. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. Dia kaya c. Nasir yang menciptanya f. hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Berdasarkan bentuk : wacana prosa.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . berlesung pipit dan hidung mancung. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. gramatikal dan fonologi 1. Saya letih. Dia bodoh b. .

. d. Hiponim: Dia menanam pokok melur. antonim : Pemuda harapan bangsa. dan. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . i. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. oleh itu. nada suara. tetapi. Hubungan dari aspek fonologi: . bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. Hubungan dari segi tatabahasa. kerana.2. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c. intonasi suara . kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain. cempaka. Negara yang aman.dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a. sebaliknya dll ii. Malaysia (ayat penyata) b. Pemudi tiang negara b. pada sudut yang lain.dilihat daripada segi hentian suara.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti. dengan dll .dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . selain itu.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a. . berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Malaysia negara yang aman a. Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. sinonim : Ali seorang yang rajin. Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki. Hubungan dari segi leksikal . contohnya seperti ayat di bawah: 1. 4.

KAMUS DEWAN. itu. Kesatuan fikitan yang utuh. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. mereka. . kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. selepas. iaitu hadir selepas tingkat ayat. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. dia. siri ensiklopedia dan sebagainya).com/ Definisi Wacana. kami. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. ucapan. pada masa. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. berfungsi sebagai penambahan: sebelum. pertuturan. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju.blogspot. siapa dll c. ASMAH HAJI OMAR. kemudian. kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal. kata ganti nama : saya. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. berikutnya. ketika itu dll b.ii. ini. Dalam hierarki bahasa. buku. manakala Hasan menendang dengan perlahan.1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. paragraf. percakapan. kita. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. sama ada benda atau manusia i.

iaitu boleh terdiri daripada ayat. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. Nornajmah Najmuddin.html PENANDA WACANA Dalam penulisan. sejumlah ayat. lagipun. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. Teks Pra-U STPM. selain itu. Sabran. wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. satu perenggan. ceraian. Rosdah Omar (2007). Pearson Malaysia Sdn. sejumlah ayat. cerita. sebuah buku atau satu siri buku. Rahim Syam (1985). dialog. ceraian. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. di samping itu. Penghubung Tentangan Contoh : . Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. bab buku. juga. selanjutnya. Bhd. lalu. http://rujuknota. Sharifah Nor Syed Abd Rahman. …(2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. malahan. Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap. Dengan perkataan lain.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana.blogspot. Zainuddin Ahmad (2007). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Bhd. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. bab. tambahan pula. satu bab. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. lebih-lebih lagi. dialog. ChooSay Tee. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Penghubung Tambahan Contoh : dan. Bhd. cerita. RUJUKAN Goay Teck Chong. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam bahasa Melayu. Arah pendidikan Sdn. Penerbit Fajar Bakti Sdn. buku. Raminah Hj.

namun demikian. dia memohon tempat di university tempatan. dengan itu. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. berikutnya. Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. Penanda Contoh Contoh : misalnya. ringkasnya. pada masa itu. sebenarnya. contohnya. dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak. Sintaksis . maka itu. namun begitu. Oleh itu. namun. dengan yang demikian. pada keseluruhannya. akhirnya. Oleh sebab itu. ringkasnya. demikian juga. Retorik menjadi . http://gcbm29td. jadi.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. oleh itu. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. kemudian. selanjutnya. Latif. seterusnya.tetapi. iaitu. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. terutamanya. oleh sebab. maka. oleh hal demikian. sekarang. komponen yang penting bagi wacana. khususnya. Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya.blogspot. Walau bagaimanapun. umpamanya. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. pada ketika itu.com/2009/03/penanda-wacana_07. kini. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. kesimpulannya. selepas itu. sebaliknya. sebagai akibatnya. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. walau bagaimanapun. jika tidak. pada masa sekarang ini. yakni. tegasnya.

dan ayat merupakan . 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . binaan serta konstruksinya. kesatuan fikiran yang utuh. . pendahuluan b. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. novel. deskriptif (pengambaran). . 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . manakala wacana merupakan peringkat fungsi. frasa.isi. jadual. Fungsi Contoh 1. serta.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. ucapan. khutbah) atau tulisan (seperti surat. lagi. 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. c. munasabah. penghujahan. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. peta dan statistik. menarik. morfem. percakapan' ii. tambahan lagi. usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. selanjutnya. . eksposisi (pendedahan) atau . keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. penutup d. cetakan tebal. kata. peringkat bentuk. 3 Tingkat-tingkat fonem. juga dikenali sebagai penanda wacana. garis tebal) . Tambahan dan. berkesan. iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). tubuh . graf. pertuturan. cerpen). aartikel. logik. tambahan pula. 9 Wacana mempunyai penanda. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. miring. . Ia melebihi tingkat ayat. klausa.

htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. tentulah. rumusannya. sebagai kesimpulan. contohnya.com. Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. apabila. 5. kedua. seperti. sama juga dengan. fasal. justeru itu. kesatuan fikiran yang utuh. selepas. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www. yakni. Rumusan 6. kesimpulannya. pertuturan. bertentangan dengan. sesuatu yang menandakan: wacana 1. Bandingan 10. artikel. sungguhpun. Tempat 7. selepas itu. umpama.tutor. 2. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. sebagai. ketika.seterusnya. akhirnya. di samping. kemudian daripada itu. lambat-laun. Sebab dan kesan 9. lamakelamaan. Urutan 3. sebaliknya. macam. sesuai dengan. bertentangan dengan. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. seterusnya. ucapan. sememangnya. Contoh pertama. laksana. seperti juga. sesungguhnya. dengan kata lain. pastilah. cerpen): Ayat contoh: Kita . lantaran. Waktu 8. oleh itu. 2. akhirnya. sebenarnya. Penyataan semula 4. bagai. pada mulanya.my/stpm/wacana. dengan itu. serupa dengan. novel. jadi. walau bagaimanapun. sebab itu. iaitu. namun begitu. akhir kata. bersebelahan dengan. tetapi. khutbah) atau tulisan (seperti surat. bak kata. semasa. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. kemudian. ibarat. Pertentangan 11. percakapan. sewajarnya. kemudian. seperti yang diterangkan.

Pada tahun-tahun belakangan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana 3.Umum mengetahui bahawa. Dalam meniti arus kemodenan ini. Dalam pada itu. 3. 5. Pada masa ini. 2. Hal ini berlaku kerana 4. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa.merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. Seterusnya. Baru-baru ini. Pada era globalisasi ini. Sejak sedekad yang lalu. 13. Kini. 4. Sejak belakangan ini. 8. 5. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. Ahkir sekali. pada ketika ini.Sejak zaman-berzaman 14.) 9. 4. 11. Hal ini disebabkan oleh 6. 9. Saya berpendapat demikian kerana 2. Dasawarsa ini. Hal ini wujud akibat daripada 7. Dalam pada itu. Selain itu. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. 6. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. 15. 6. Hal ini terjadi kerana 5. Antara. Lain daripada itu 7. 2. 7. Belakangan ini. -dasawarsa -masa sepuluh tahun. Begitu juga dengan 10. Di samping itu. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini. Sementara itu. 3. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut. 10. (Kebelakangan ini ……. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. Hal ini berpunca daripada . perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu.Sejak dahulu lagi.Sejak akhir-akhir ini. 8. ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. 12.

6. misalan. Oleh sebab itu. 2. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. Jelaslah bahawa Justifikasinya. Seperti yang kita sedia maklum. 8. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). bertamsil menggunakan tamsil (contoh). 8. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. Misalnya. 4. 3. kesudahan. ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. 7. Contohnya. 9. 4. tamsil 1. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. Maka.. Kesannya. vi)Penanda menutup isi 1. 6. Sebagai contoh. 2. kesimpulan. 3. 2. 10. contoh: satu tamsil lagi. 5. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu.9. justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. Oleh hal yang demikian. hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………. menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. 5. 7. Tamsilnya. persamaan sebagai umpama (misal). berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. Natijahnya. . akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. 2. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita.

10. menuntaskan 1. Intihanya. meliputi (hampir segala-galanya). 6. menghabiskan. 7. sifat) tuntas. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas. 9. Dengan itu. 4. menyeluruh. Sebagai penghias bicara akhir. 4. 5.3. Tuntasnya. . 7. Kesudahannya. 3. 2. Akhirnya. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan. selesai.…………. 6. 3. 2. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). 6. 2. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. 5. Kesimpulannya. intiha -Ar akhir. 7. singkat dan tegas. Akibatnya. kenyataan. mencurahkan semua (habis-habisan). penutup. Konklusinya. 8. penghabisan. 3. (Huraian 2) 1. Secara tuntas. sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. ketuntasanperihal (keadaan. 5. Dengan berbuat demikian. 2. tuntas 1. 4. kesimpulan. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. Dengan keadaan sedemikian. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. 8. 11. dll). habis (air mata). penyelesaian yg ~. Sebagai penutup wacana.

___bak kata mutiara. tak ada gading yg tak retak. ditotal bp dijumlahkan. seperti: ~ kata orang tua-tua. bp jumlah. kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. ___bak kata pepatah Melayu.8. ___persis kata peribahasa. 4. 11. Hal ini sama dengan peribahasa 16. 7. 2. Jika dilihat dari sudut lain. ___bak pepatah. Akhir kata. total 1. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). Namun demikian. ___bak /seperti kata peribahasa. Namun begitu. Kontradiksinya. ketepatan. 2. kepersisan perihal (keadaan) persis. 9. ___persis kata mutiara. 8. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. Meskipun. ___persis kata orang tua-tua. Di sebalik itu. Secara total. Fenomena ini dikatakan . x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. 2. wajah Amelia ~ wajah emaknya. Walau bagaimanapun. semuanya.kena benar. ___persis peribahasa. ___bak kata peribahasa Melayu. 11. 10.. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. persis 1. tepat (bkn waktu). 11. slogan dan kata-kata hikmat 1. 6. ___bak kata cendekiawan. 3./ pujangga 9. 5. Dalam pada itu. sama benar. 6. Sebelum mengakhiri wacana ini. 9. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. yakni 17. ___persis kata peribahasa Melayu. 15. ___persis kata cendekiawan. seluruhnya. dicampurkan (semuanya). 12. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. ___bak peribahasa. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. 10. 7. 14. 10. Daripada perspektif yang berbeza. Secara keseluruhan. bak I -sebagai. ~ jeneral Id jumlah semuanya. 4. 8. Dari sudut lain. tetapi sempurna dr segi ~nya. Dengan kata lain. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat. 2. 13. 3.

Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd . 20.18.wordpress.com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003). 19. Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya. Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->