LAMPIRAN D1 SENARAI ELAUN YANG DIKEKALKAN

LAMPIRAN D 1 SENARAI ELAUN YANG DIKEKALKAN

Bil.

Elaun Sekarang

Nama Baru

A. Imbuhan Tetap 1. Bayaran Bantuan Sewa Rumah 2. Elaun Keraian 3. Elaun Khidmat Awam B. Bayaran Insentif 1. Elaun Gantian Tetap Bomba 2. Elaun Kemahiran Dua Bahasa Bagi Jurutrengkas 3. Elaun Khas Atendan Bilik Mayat 4. Elaun Khas Badan Pencegah Rasuah 5. Elaun Khas Buruh Angkat Najis 6. Elaun Pakar 7. Elaun Pemeriksa Kapal Terbang 8. Elaun-elaun Sukarelawan Pertahanan Awam 9. Elaun Wilayah 10. Shunting Staff Bonus Bayaran Insentif Bomba Bayaran Insentif Kemahiran Dua Bahasa Bagi Jurutrengkas Bayaran Insentif Atendan Bilik Mayat Bayaran Insentif Badan Pencegah Rasuah Bayaran Insentif Angkat Najis Bayaran Insentif Pakar Bayaran Insentif Pemeriksa Kapal Terbang Bayaran Insentif Sukarelawan Pertahanan Awam Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Shunting Staff Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Khidmat Awam

11. Elaun Bahasa 12. Elaun Diploma Kesihatan 13. Elaun Khas Guru-guru Mengajar Murid-murid Cacat Pendengaran Dan Penglihatan 14. Elaun Tugas Menaip Jawi 15. Elaun Gerakan Malim (Bonus) 16. Elaun Juruterbang Jabatan Penerbangan Awam 17. Elaun Penerbangan, Jabatan Ukur/Jabatan Perikanan/Jabatan Kajicuaca 18. Elaun Perudara Kementerian Kesihatan 19. Elaun Khas Bagi Kakitangan Perubatan Bahaya Jangkitan Penyakit Tibi 20. Elaun Khas Bagi Kakitangan Perubatan Bahaya Jangkitan Penyakit Kusta 21. Elaun Khas Bagi Kakitangan Perubatan Bahaya Kerana Merawat Pesakit Otak 22. Elaun Khas Menyelam

Bayaran Insentif Bahasa Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Bayaran Insentif Mengajar Kanakkanak Cacat

Bayaran Insentif Menaip Jawi Bayaran Insentif Gerakan Malim Bayaran Insentif Penerbangan (Jabatan Penerbangan Awam) Bayaran Insentif Perudara

Bayaran Insentif Perudara Kementerian Kesihatan Bayaran Insentif Bagi Anggota Perubatan Kerana Merawat Pesakit Tibi Bayaran Insentif Bagi Anggota Perubatan Kerana Merawat Pesakit Kusta Bayaran Insentif Bagi Anggota Perubatan Kerana Merawat Pesakit Otak Bayaran Insentif Menyelam

Bil.

Elaun Sekarang

Nama Baru

23. Elaun Khas Pencegah Jabatan Kastam 24. Elaun Unit Pencegah Penyeludupan (UPP) 25. Elaun Khas Setiausaha Hakim 26. Elaun Gantian Tetap Pegawaipegawai Taman Negara (Jabatan Perhilitan) 27. Elaun Kesusahan Taman Negara 28. Elaun Hidup Susah 29. Elaun Khas Selatan Thailand 30. Elaun Singapura

Bayaran Insentif Pencegah Jabatan Kastam. Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan (UPP) Bayaran Insentif Setiausaha Hakim Bayaran Insentif Pegawai-pegawai Taman Negara (Jabatan Perhilitan)

Bayaran Insentif Kesusahan Bertugas Di Taman Negara Bayaran Insentif Pedalaman

Bayaran Insentif Thailand dan Singapura

31. Tambahan Elaun Singapura

C. Elaun Tanggungjawab Tambahan/ Bayaran Balik Perbelanjaan 1. Elaun Pembantu Khas 2. Elaun Tugas Khas Pegawai Jabatan Penjara 3. Elaun Sebat 4. Elaun Tanggungjawab Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 5. Elaun Tugas Memandu Kenderaan 6. Elaun Pentadbiran Perubatan Hospital 7. Elaun Pegawai Perubatan Yang Dilantik Sebagai Pendaftar 8. Elaun Warden Asrama 9. Elaun Penyelia Bilik Taip 10. Elaun Memangku Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah

Elaun Tugas Khas Penolong Pengurus Trafik 20. Bayaran Syarahan Sambilan 14. Bayaran Saguhati Pensyarah Sambilan 13.11. Elaun Pesuruhjaya Sumpah 18. Elaun Gerakan Pos 17. Elaun Operator Generator Elektrik Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah . Elaun Tanggungan Kerja 12. Elaun Khas Mengendali Reaktor Nuklear 15. Elaun Tugas Khas Pentadbiran 21. Elaun Pejabat Pos Bergerak 16. Elaun Tilikan Trig (Trigonometric Observation Allowance) 19.

Elaun Makan 29. Elaun Harian 30. Elaun Perjalanan Motobot/atau Motosangkut Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah . Elaun Sekarang Nama Baru Tidak Berubah Tidak Berubah 22.Bil. Elaun Varityper 25. Elaun Semasa Menghadiri Peperiksaan Atau Temuduga Di Bawah Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 27. Elaun Menyelia Kelas Malam 23. Elaun Khas Penolong Pemungut Hasil Tanah 24. Elaun Perjalanan Bagi Anggota Yang Menggunakan Kenderaan Yang Bukan Kepunyaan Sendiri Semasa Menjalani Tugas Rasmi 26. Elaun Gantian Tetap Perbatuan Di Badan-badan Berkanun 28.

Elaun Bantuan Gaji Drebar 35. Bayaran Perbelanjaan Pengangkutan 32.Belanja Pelbagai 33. Elaun Kerana Hadir Di Mahkamah 39. Bayaran Bantuan Gaji Drebar 34. Elaun Untuk Isteri Atau Suami Yang Dikehendaki Mengiringi Anggota Semasa Menghadiri Majlis Rasmi Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah . Elaun Dan Bayaran Balik Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan 37. Bayaran Balik Lesen Memandu 36. Bayaran Semasa Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Ibu Pejabat . Elaun Hidup Drebar 38.31. Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas 'C' Bagi Anggota Yang Bergaji Kurang Daripada $914 sebulan 40.

Elaun Luar Penghulu 47. Elaun Gantian Tetap 53. Elaun Gantian Tetap (Bertugas Di Luar Negeri) 54. Bekalan Elektrik Dan Air Percuma 50. Tambang Gantian 46. Bayaran Bantuan Menyenggara Rumah 49. Elaun Basikal 45.41. Elaun Lojing 44. Bayaran Balik Sewa Hotel 43. Elaun Perjalanan Kenderaan Dalam Kawasan Ibu Pejabat Selepas Waktu Pejabat Biasa 42. Elaun Pakaian Panas 52. Belanja Pelbagai (Bertugas Di Luar Negeri) Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah . Bayaran Bantuan Orang Gaji 51. Elaun Kadastra 48.

Elaun Lebih Masa 56. Bayaran Perjalanan Kapal Terbang 61. Tuntutan Elaun-elaun Kerana Berpindah Dari Rumah Sewa/Sendiri/Tumpangan Ke Rumah Yang Dibeli Melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan Dan Perpindahan Di Luar Kawalan 58. Bayaran Balik Paspot Terhad 59.55. Elaun Gangguan Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah . Elaun Perjalanan Kenderaan 60. Elaun Dan Bayaran Semasa Bertukar Atau Berpindah Rumah Dalam Negeri – Perbelanjaan Pengangkutan 57. Tambang Perjalanan Anggota Semasa Lantikan Pertama 62.

63. Bayaran Pakaian Istiadat Tidak Berubah Tidak Berubah . Bayaran Tambang Dan Elaun Hidup Kepada Anggota-anggota Yang Dipanggil Untuk Bertugas Semula Ketika Bercuti Di Malaysia 64.

LAMPIRAN D2 IMBUHAN TETAP JAWATAN UTAMA DAN GRED KHAS .

000 $2.500 $1.000 $1.000 Jawatan Gred Khas --------$2.500 $1.000 $3.000 $3.200 $800 .LAMPIRAN D2 IMBUHAN TETAP JAWATAN UTAMA DAN GRED KHAS Gred Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Gred 'A' Gred 'B' Gred 'C' Jawatan Utama $4.000 $3.

LAMPIRAN D3 SENARAI ELAUN YANG DIGUGURKAN .

Elaun Jalur Elaun Keretapi Mel Elaun Khas Pegawai Perubatan Institut Penyelidikan Perubatan Elaun Perintah (Command Allowance) Elaun Pot Plant Elaun Kelakuan Baik Elaun Bahaya Pancaran Radiation Elaun Bisa Ular Elaun Debu 10. 5. 3. 2. Elaun Kesusahan Pulau Jerejak 14. Elaun Penempatan Khas . 8. Elaun Khas Bagi Kakitangan Perubatan Bahaya Radiation 12. 9. 7. Elaun Jentera Pemunggah Forklift 11. Elaun Bukit 15. Elaun Tower 13.LAMPIRAN D3 SENARAI ELAUN YANG DIGUGURKAN 1. 4. 6.

Elaun Khas Perkhidmatan Pendidikan . Elaun Alat-alat Perkakas 22. Elaun Galakan Akauntan 25. Elaun Persekolahan 24. Elaun Khas Guru-guru Sekolah Orang Asli Di Pedalaman 27.16. Bayaran Subsidi Bagi Menjadi Ahli Kelab Sarawak 23. Bayaran Untuk Pengarah 19. Bayaran Tinggal Di Atas Panggilan 18. Elaun Baju Kot/Pakaian Khas 21. Elaun Khas Jurutrengkas 26. Elaun Peti Merah 17. Elaun Menjaga Bagi Ketua Pos 20.

LAMPIRAN D4 SENARAI KEMUDAHAN YANG DIKEKALKAN .

4. Cuti Latihan Pasukan Sukarela 17. 9. Cuti Separuh Gaji . 10 Cuti Rehat Cuti Sakit Cuti Kerantina Cuti Kecederaaan Cuti Berkursus Cuti Gantian Cuti Untuk Membuat Kerja-kerja Penyelidikan Cuti Sabbatical Cuti Kecemasan Cuti Sambilan (Guru) 11. Cuti Sambilan 19. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas 14. Barah dan Kusta 20. 5. Cuti Tibi. 8. 2. 7. 3. 6. Cuti Tugas Khas (Perubatan) 12.LAMPIRAN D4 SENARAI KEMUDAHAN YANG DIKEKALKAN CUTI 1. Cuti-cuti Bagi Kursus Lain: (i) Kursus-kursus Kepimpinan Belia Dan Bina Semangat (ii) Kursus Kesatuan Sekerja Yang Diluluskan Oleh Kementerian Sumber Manusia 16. Cuti Tanpa Rekod Menyertai Rombongan Kebudayaan 18. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama 15. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga/Sukan 13.

Cuti Sakit Lanjutan 23. Membawa Ke Hadapan Cuti Yang Tidak Dapat Diambil Perumahan 28. Rawatan Untuk Anggota Jabatan Perubatan 34. Rawatan Di Luar Stesen Kemudahan Lain 39. Rawatan Untuk Keluarga Anggota 36. Kelayakan Bayaran Wad 35. Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan 26. Tambang Belas Ikhsan Untuk Melawat Keluarga 40. Cuti Haji 24. Rawatan Kecemasan Di Klinik Swasta Yang Berhampiran 33. Pemeriksaan Kesihatan 37. Cuti Tanpa Gaji 22. Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan 25. Rawatan Perubatan Di Luar Negeri 32. Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan 27. Rawatan Untuk Pelatih 38. Kemudahan Rumah Yang Disewa Oleh Kerajaan Untuk Anggota Yang Bertukar Wilayah Perubatan 30. Rumah Kediaman Kerajaan 29.21. Rawatan Perubatan Di Hospital/Klinik Kerajaan 31. Tambang Mengunjungi Wilayah Asal . Tambang Percuma Ke Luar Negeri 41.

LAMPIRAN D5 JADUAL PEMBERIAN ELAUN DAN KEMUDAHAN MENGIKUT KATEGORI .

LAMPIRAN D5 JADUAL PEMBERIAN ELAUN DAN KEMUDAHAN MENGIKUT KATEGORI KATEGORI I II III IV A3 B3 C3 DG3 DG7 A1 A2 B1 C1 DG1 DU1 DS1 E1 F1 G1 B2 C2 DG2 DU2 DS2 E3 F3 G3 J3 KB4 J10 KB5 KP3 KX4 KX5 L3 M3 N3 Q3 S3 U3 W3 E2 F2 G2 J1 J2 GRED GAJI KB1 KB2 KB3 KP1 KP2 KX1 KX2 KX3 L1 M1 N1 L2 M2 N2 Q1 Q2 S1 U1 S2 U2 W1 W2 V VI VIl VIll A4 B4 C4 DG4 DG5 A5 A6 B5 C5 DG6 B6 C6 G4 E4 F4 G5 E5 F5 G6 E6 F6 G7 J4 KB6 J5 J6 KB7 KB8 KB9 KP4 KP5 KP6 KX6 KX7 KX8 KX9 L4 L5 L6 N4 N5 N6 N7 Q4 Q5 Q6 Q7 R1 R2 U4U6 S4 U7 S5 U8 S6 U9 U11 W4 W5 W6 W7 .

Kategori ini akan digunakan bagi semua pemberian elaun dan kemudahan melainkan dinyatakan sebaliknya.W10 N13 R11 U16 Jadual ini membahagikan anggota dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan kepada sebelas Kategori mengikut Gred Gaji selaras dengan Klasifikasi Perkhidmatan masing-masing.S9 U14.B9 C9 A11 E9 F9 G10 J9 G11 KB13 KP10 KX12 N11. Gred Perkhidmatan.Q10 R6. Jawatan dan Pangkat digunakan. .IX X XI A7 A8 B7 C7 DG8 B8 C8 E7 F7 G8 E8 F8 G9 J7 J8 KB10 KP7 KP8 KB11 KP9 KB12 KX10 L7 KX11 N8 N9 N10 Q8 Q9 R3 R4 R5 S7 U10 U12 S8 U13 W8 W9 A9. di mana Klasifikasi Perkhidmatan.

KELAYAKAN SERTA KADAR ELAUN DALAM SISTEM SARAAN BARU BERDASARKAN KAEDAH BARU .LAMPIRAN D6 SYARAT.

Pekeliling Perkhidmatan Bil.300 . KELAYAKAN SERTA KADAR ELAUN DALAM SISTEM SARAAN BARU BERDASARKAN KAEDAH BARU A. IMBUHAN TETAP 1. Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan yang diperuntukkan dalam perenggan 7.500 $2.000 $1.000 $1.500 $2. 8 Tahun 1980 adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kadar dan kaedah pembayaran seperti berikut: (a) Kumpulan Pengurusan Tertinggi kadar Sebulan Gred Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Gred 'A' Gred 'B' Gred 'C' Jawatan Utama $3.500 $2.600 $1.LAMPIRAN D6 SYARAT.600 $1.300 Jawatan Gred Khas $2.000 $2.

(b) Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Kategori I I I II II III Gaji $3.137 $2.272 dan ke bawah $3.564 hingga $3. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (a) Imbuhan Tetap Khidmat Awam yang diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.273 dan ke atas $3.404 dan ke atas $2.871 $3.563 dan ke bawah $3.403 dan ke bawah Kadar Sebulan $300 $170 $300 $170 $170 .456 hingga $3.455 dan ke bawah $2.138 dan ke atas Kadar Sebulan $750 $600 $450 $450 $350 $350 2. 3 Tahun 1990 adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: Kategori III III IV IV V Gaji $2.872 dan ke atas $3.

000 Jawatan Gred Khas - . DB3 Kadar Sebulan $170 $115 $ 80 3. IX X.150 $3. VII VIII. DA2 Guru Sandaran Tidak Berijazah DB1 DB2. Pekeliling Perkhidmatan Bil.300 $3. 8 Tahun 1980 adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kadar dan kaedah pembayaran seperti berikut: (a) Kumpulan Pengurusan Tertinggi Kadar Sebulan Gred Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Jawatan Utama $3. XI (b) - $115 $ 80 $ 65 Guru Sandaran dibayar Imbuhan Tetap Khidmat Awam atas kadar berikut: Gred Guru Sandaran Berijazah DA1. Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Keraian yang diperuntukkan dalam perenggan 2.VI.500 $3.

563 dan ke bawah $3.Gred 'A' Gred 'B' Gred 'C' $2.138 dan ke atas Kadar Sebulan $800 $600 $550 $550 $500 $500 B.800 $1.000 $1.500 $1.564 hingga $3.871 $3. BAYARAN INSENTIF 1.500 $2.200 (b) Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Kategori I I I II II III Gaji $3.872 dan ke atas $3. Bayaran Insentif Bomba Bayaran insentif kepada Anggota Bomba adalah dikekalkan mengikut syarat dan kadar yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: .500 $1.272 dan ke bawah $3.273 dan ke atas $3.

I (KB 10) Pegawai Bomba Tkt.50 $35 $20 $20 2. II (KB 9) Kadar Sebulan $60 $70 $70 $80 $80 (b) Anggota Bomba Yang Bertugas 12 Jam Gred Ahli Bomba (KB 13) Ahli Bomba Kanan (KB 12) Ketua Ahli Bomba (KB 11) Pegawai Bomba Tkt. S2 Gaji Kadar Sebulan $500 $450 . Badan Pencegah Rasuah adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: Gred/Jawatan Ketua Pengarah Gred S1.(a) Anggota Bomba yang bertugas 24 jam Gred Ahli Bomba (KB 13) Ahli Bomba Kanan (KB 12) Ketua Ahli Bomba (KB 11) Pegawai Bomba Tkt. Bayaran Insentif Badan Pencegah Rasuah Bayaran insentif kepada anggota yang berkhidmat di Bahagian Siasatan. II (KB 9) Kadar Sebulan $15 $17. I (KB 10) Pegawai Bomba Tkt.

871 $3. 1 Tahun 1990 adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: GredlKategori Gred Utama dan Gred Khas I I I Gaji Kadar Sebulan $3.872 dan ke atas $3.912 dan ke bawah $1.479 dan ke atas $1.400 $2.Gred S3 Gred S3 Gred S4 Gred S4 Gred S5 Gred S6 Gred S6 Gred S7 $2.900 $1.564 hingga $3.433 dan ke bawah $1.434 dan ke atas $2. Bayaran Insentif Pakar Bayaran Insentif Pakar yang diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.700 .913 dan ke atas $1.200 $1.563 dan ke bawah $2.478 dan ke bawah - $400 $375 $350 $325 $300 $200 $150 $120 3.

500 $1.138 dan ke atas $2.300 $1.200 $1. Anggota berkenaan layak dibayar Bayaran Insentif Wilayah dan kemudahan-kemudahan lain berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil.300 $1.5% $1.$647 .456 hingga $3.5% 20% 17.455 dan ke bawah $2.403 dan ke bawah $1.107 . adalah dibatalkan.272 dan ke bawah $3. 6 Tahun 1987.700 $1. Lingkungan gaji bagi menetapkan kadar Bayaran.$1.213 . 6 Tahun 1987 adalah dikekalkan.$2.404 dan ke atas $2. Elaun Penempatan Khas (Khas Untuk Penyandang) yang terus dibayar kepada anggota yang telah menerima elaun berkenaan sebelum 1 Januari 1988.II II III III III IV IV $3. Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah yang dibayar kepada anggota yang bertukar wilayah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalarn Pekeliling Perkhidmatan Bil. Insentif Wilayah adalah dipinda seperti berikut: Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Memangku) Di bawah $443 $443 $648 .500 $1.200 4.106 Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 25% 22.273 dan ke atas $3.137 $2.

1 Tahun 1990 adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: Gred Gred U2 dan ke atas Gred U3 Gaji $2.$3. Bayaran Insentif Shunting Staff Bayaran Insentif Shunting Staff yang dibayar kepada Shunting Staff Keretapi Tanah Melayu yang mengendalikan tugas Shunting adalah dikekalkan berdasarkan kaedah pebayaran seperti berikut: Gred Gred R7 Gred R5 Kadar Sebulan $ 6 $12 6.856 dan ke atas 15% 12% 5.$2.855 $3.480 dan ke bawah Kadar Sebulan $700 $600 Gred U3 $500 Pegawai Perubatan yang tidak mempunyai kelulusan lepasan ijazah yang diiktiraf dalam bidang kesihatan awam tetapi diwartakan bagi tugas kesihatan awam $250 .481 dan ke atas $2.214 . Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam yang diperuntukkan dalarn Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Bayaran Insentif Pencegah Jabatan Kastam Bayaran Insentif Pencegah yang dibayar kepada anggota Kastam yang bertugas di Bahagian Pencegah adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dengan Pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: Kategori IV dan ke atas V.7. Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat Bayaran insentif sebanyak $60 sebulan yang diberi kepada pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar kanak-kanak cacat pendengaran dan penglihatan adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. VI. VII VIII VIII IX X.478 dan ke bawah Kadar Sebulan $219 $175 $123 $ 88 $ 70 $ 53 .479 dan ke atas $1. Bayaran ini juga dipanjangkan kepada pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar kanak-kanak bermasalah pembelajaran dan mempunyai kelulusan khas dalam bidang tersebut. XI Gaji $1. 8.

XI Gaji $1.479 dan ke atas $1. Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan (UPP) Bayaran insentif kepada anggota Unit Pencegah Penyeludupan adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: Kategori IV dan ke atas V. IX X. VII VIII VIII IX X.478 dan ke bawah Kadar Sebulan $219 $175 $123 $ 88 $ 70 $ 53 10.9. Bayaran Insentif Pegawai-pegawai Taman Negara (Jabatan Perhilitan) Bayaran insentif kepada pegawai Taman Negara (Jabatan Perhilitan) yang bertugas di luar Ibu Pejabat adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pernbayaran seperti berikut: Kategori IV dan ke atas V. VI. XI Kadar Sebulan $240 $230 $220 $210 . VII VIII. VI.

(iv) pusat bekalan (provision centres). . diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syaratsyarat berikut: (a) kesukaran perhubungan/pengangkutan: (i) tiada kemudahan alat-alat perhubungan seperti telefon dan 'wireless'. (ii) terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. (v) klinik desa. (iii) tiada kemudahan pengangkutan biasa. 9 Tahun 1980. dan (iii) tempat riadah.11. iaitu. (ii) dewan orang ramai. Bayaran Insentif Pedalaman Bayaran Insentif Pedalaman yang diperuntukkan dalam perenggan 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. (iii) elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari). (b) kemudahan asas yang kurang sempurna. dan (iv) sekolah rendah. (ii) rumah kediaman yang sesuai (rumah papan yang mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). dan (iv) mengambil masa perialanan yang panjang. adalah dikekalkan dengan pindaan. (c) tidak mempunyai kemudahan sosial: (i) masjid. laitu: (i) bekalan air bersih (safe water for consumption).3 Lampiran 'C'.

872 dan ke atas serta Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas.273 dan ke atas).871 dan ke bawah) dan Kategori II (bergaji $3. Elaun Gerakan Pos Elaun Gerakan Pos yang dibayar kepada Pegawai Kerani Pos dan Penolong Penguasa Pos yang bertugas di Bahagian Operasi adalah dikekalkan berdasarkan syarat-syarat dan kadar yang ditetapkan.12. 1 Tahun 1988. (ii) $50 sebulan kepada Jurutrengkas yang menjalankan tugas Pembantu Khas sepenuh masa kepada anggota Kategori I bergaji $3. Kadar Sebulan $500 $350 $150 $150 . Elaun Pembantu Khas Elaun Pembantu Khas yang diperuntukkan dalam perenggan 4(c). adalah dikekalkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah penetapan anggota yang berkelayakan seperti berikut: (i) $30 sebulan kepada Jurutrengkas yang menjalankan tugas Pembantu Khas sepenuh masa kepada anggota Kategori I (bergaji $3. Elaun Pentadbiran Hospital Elaun Pentadbiran Hospital yang dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas tambahan Pentadbiran Hospital adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat dan kadar yang ditetapkan. Elaun ini dipanjangkan kepada pegawai-pegawai lain yang mempunyai kelulusan Ijazah Lanjutan Pentadbiran Hospital yang diiktiraf dan menjalankan tugas Pentadbiran Hospital. 13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kaedah pembayaran adalah ditetapkan seperti berikut: Gred Gred U2 dan ke atas Gred U3 Pegawai Perubatan yang tidak mempunyai Ijazah Lanjutan Pentadbiran Hospital Pegawai lain yang mempunyai Ijazah Lanjutan Pentadbiran Hospital 14.

$1.$1.284 $1.107 dan ke atas GredlJawatan Pegawai Kerani Pos (N7) Tingkatan Khas Pegawai Kerani Pos (N7) Tingkatan Tertinggi (b) Penolong Penguasa Pos Gred Penolong Penguasa Pos Tingkatan Biasa (S5) Lingkungan Gaji $724 .$1.194 .155 $1.Lingkungan gaji bagi penetapan kadar adalah ditetapkan seperti berikut: (a) Pegawai Kerani Pos GredlJawatan Pegawai Kerani Pos (N9) Lingkungan Gaji $ 470 .500 Kadar Sebulan $50 $60 $70 $80 $90 Lingkungan Gaji $1.$ 912 $ 913 .$852 $853 .$939 $940 .$1.285 .479 dan ke atas Kadar Sebulan $ 40 $ 50 $ 60 $ 70 $ 80 Kadar Sebulan $ 90 $100 .$1.106 $1.478 $1.$ 793 $ 794 .156 .$ 685 $ 686 .

$200 . Pekeliling Perkhidmatan Bil.$615 $399 dan ke bawah Kadar Sebulan $60 $55 $50 . sebulan bagi anggota yang tidak mempunyai kereta sendiri. pegawai FELDA. 11 Tahun 1975. Pegawai Kerani dan anggota lain dalam Kategori VIII dan IX Yang diwartakan sebagai Pesuruhjaya Sumpah seperti diperuntukkan dalam perenggan 1 (d).00 sebulan. Elaun Gantian Tetap Persatuan Badan-badan Berkanun Elaun Gantian Tetap Perbatuan yang dibayar kepada pemberita. 16.$1. wartawan.$100 sebulan bagi anggota yang rnempunyai kereta sendiri.501 dan ke atas $100 15. Lingkungan Gaji (b) FELDA KESEDAR FELCRA $616 dan ke atas $400 . jurufoto dan pegawai pemasaran di BERNAMA. Elaun Pesuruhjaya Sumpah Elaun Pesuruhjaya Sumpah yang dibayar kepada Jurubahasa Mahkamah. adalah dikekalkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan atas kadar $25. KESEDAR dan FELCRA adalah dikekalkan dengan syaratsyarat yang ditetapkan atas kadar berikut: (a) BERNAMA .

471 dan ke bawah Kadar Sebulan $200 $150 20. Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas 'C' Bagi Anggota Yang Bergaji Kurang Daripada $914 Sebulan Gaji anggota yang layak dipertimbangkan Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas ‘C' berdasarkan Surat Pekeliling Bil.17. Elaun Kadastra Elaun kadastra bagi anggota pasukan ukur Kadastra dan Topografi adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: . 19.472 dan ke atas 1. 8 Tahun 1980. Bayaran Bantuan Gaji Drebar Bayaran Bantuan Gaji Drebar Yang diperuntukkan dalam perenggan 14 dan 15. Elaun Luar Penghulu Elaun Luar Penghulu yang diperuntukkan dalam Surat Pekelifing Perkhidmatan Bil. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1979 adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada kaedah pembayaran seperti berikut: Jawatan Penghulu Penghulu Gaji $1. 18. adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada anggota berkelayakan iaitu anggota Jawatan Gred Khas 'A' serta Jawatan Utama 'B' dan ke atas. 3 Tahun 1984 dipinda daripada $820 sebulan kepada $914 sebulan.

00 390.00 34. Bayaran Bantuan Menyenggara Rumah Bayaran Bantuan Menyenggara Rumah seperti diperuntukkan dalam perenggan 10.00 344.Gred Dalam Kawasan Ibu Pejabat Kawasan Biasa Di Luar Kawasan Ibu Pejabat Kawasan Hutan Dan Merbahaya Pengukuran Sempadan Malaysia/ Thailand Sebulan Sehari Sebulan Sehari Sebulan Sehari $ $ $ $ $ $ Juru Ukur Gred J3 Gred J4 Gred J5 Gred J6 Gred J7 Gred J8 Gred J9 200.40 11. separuh mahir dan tidak mahir) Gred R1 hingga R11 cuma layak menerima kadar elaun kerja luar bagi Gred J9.30 5.00 110.00 18.65 6.00 338.00 520.00 145.30 4.00 42.15 13. 8 Tahun 1980. adalah dikekalkan dengan pindaan kepada anggota yang berkelayakan seperti berikut: .00 160.65 27.00 31.00 468.00 11.00 26.65 500.00 190.00 16.00 477.00 407.00 321.00 39.90 4.25 Sehari $ 48.00 45.00 Penjelasan Semua anggota Kumpulan Perkhidmatan Sokongan (mahir.45 10.90 14.50 560.00 130.55 12.00 286.00 412.00 425.00 175.00 373.00 6. 21.30 15.80 5.05 13.65 15. Pekeliling Perkhidmatan Bil.70 9.60 14.30 3.

Bayaran Bantuan Orang Gaji Bayaran Bantuan Orang Gaji seperti diperuntukkan dalam perenggan 12 dan 13.Gred Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Gred Utama 'A' dan Gred Khas 'A' Kadar Setahun $2.500 $1.000 $1. iaitu. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 1980.500 $1.000 22. daripada pegawai Tingkatan Tertinggi 'A' dan ke atas kepada anggota Gred Khas 'A' serta Jawatan Utama 'A' dan ke atas. 8 Tahun 1980 adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada anggota yang berkelayakan.500 $1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Bekalan Elektrik Dan Air Percuma Bayaran sebenar bekalan air dan elektrik bagi rumah kediaman yang diduduki seperti diperuntukkan dalam perenggan 11. adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan kepada anggota yang berkelayakan seperti berikut: Gred Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Kelayakan 2 orang gaji 2 orang gaji 2 orang gaji 2 orang gaji . 23.

24. 3 Tahun 1990. 24.5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 1989. Surat JPA. 24.Gred Utama 'A' dan Gred Khas 'A' 24.7.8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 256/9/23 Bhg.2. 1Tahun 1980. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1968. Surat JPA.16 Tahun 1975.4. 24.4. 24. 24.10.1/Klt. 24. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.12. 21 Tahun 1977.3. 24. Perintah Am 40.6. 25 Tahun 1977.1/Klt.1986). Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Bab 'C' .13. 2 Tahun 1977. dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.9. 24. 24. 24.2/(60) (1. Perintah Am Bab 'G' .1.10. 24 Tahun 1977.1986). 24. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Elaun Lebih Masa Peruntukan Elaun Lebih Masa seperti dalam: 24. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 256/9/23 Bhg.11. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2/(36) (1. 1 orang gaji adalah dikekalkan dengan pindaan seperti berikut: (a) kemudahan ini juga dipanjangkan kepada semua anggota dalam kumpulan sokongan kecuali anggota-anggota dalam .

3 Tahun 1972 adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang dipinda. (iii) kerja-kerja yang dikehendaki dibuat oleh anggota melebihi daripada bidang tugas biasanya. Tuntutan Elaun-elaun kerana Berpindah Dari Rumah Sewa/Sendiri/Tumpangan Ke Rumah Yang Dibeli Melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan Dan Perpindahan Di Luar Kawalan Elaun berpindah rumah yang dibayar mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kemudahan ini adalah juga dipanjangkan untuk Paspot Antarabangsa bagi anggota yang menjalankan tugas rasmi di luar negeri. dan (ii) anggota berkenaan hendaklah mendiami rumah tersebut.perkhidmatan Polis. kemudahan ini dihadkan kepada anggota yang bercuti di Malaysia sahaja. 10 Tahun 1989 adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan dengan pindaan-pindaan iaitu: (i) lingkungan 33 kilometer adalah dibatalkan. iaitu. dan (b) corak kerja lebih masa juga adalah meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter. dan (iv) kerja-kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa yang terhad. 27. Bomba dan Tentera. 25. penyeliaan dan pengawasan dengan tertakluk kepada syarat-syarat kerja seperti berikut: (i) kerja-kerja kecemasan. pemerosesan. (ii) kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikutnya oleh sebab penangguhan itu boleh memudaratkan perkhidmatan. Penjara. 26. Bayaran Tambang Dan Elaun Hidup Kepada Anggota Yang Dipanggil Untuk Bertugas Semula Ketika Bercuti Di Malaysia Kemudahan ini seperti diperuntukkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Bayaran Balik Paspot Peruntukan Bayaran Balik Paspot Terhad melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. . 12 Tahun 1969 adalah dikekalkan mengikut syaratsyarat yang ditetapkan.

dan 17. Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada semua anggota perkhidmatan yang dikehendaki memakai pakaian istiadat semasa menghadiri upacara rasmi. Singapura dan Tambahan Bayaran Insentif Singapura adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dan diseragamkan seperti berikut: (a) Anggota yang bertugas di Selatan Thailand Jawatan Leftenan Kolonel/Penguasa Polis Mejar/Kapten. Sarjan hingga Sab-Inspektor Prebet hingga Koperal. Konstabel hingga Koperal Anggota Perkhidmatan lain (b) Anggota yang bertugas di Singapura (i) Anggota selain daripada yang berkhidmat dalarn perkhidmatan luar negeri yang ditempatkan dan tinggal di stesen di Singapura layak menuntut Bayaran Insentif Singapura berasaskan kepada kadar 20% daripada gaji pokok tertakluk kepada had minimum S$100 dan had maksimum S$250 bagi anggota yang berkeluarga. 29. Bayaran Pakaian Istiadat Bayaran Pakaian Istiadat seperti diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. Ketua Inspektor dan Inspektor Sarjan hingga Pegawai Waran I. Timbalan Penguasa/ Penolong Penguasa Polis Leftenan/Leftenan Muda.5% daripada gaji pokok tertakluk kepada had minimum Kadar Sebulan $480 $450 $390 $330 $300 $330 . Bayaran Insentif Thailand dan Singapura Peruntukan berhubung dengan Bayaran Insentif Selatan Thailand.28. 4 Tahun 1989 adalah dikekalkan atas kadar dan syarat-syarat yang ditetapkan.

404 dan ke atas $2.000 $1. anggota juga layak menerima Tambahan Bayaran Insentif Singapura atas kaedah yang berpinda seperti berikut: Kategori I dan II III IV III IV V dan VI V dan VI VIl VIll VIIl IX.000 $ 800 $ 800 $ 600 $ 550 $ 450 $ 400 $ 350 $ 300 .479 dan ke atas $1. X dan XI Gaji $2.455 dan ke atas $2.000 $1.912 dan ke bawah $1.456 dan ke atas $2.913 dan ke atas $1.478 dan ke bawah Kadar Sebulan (S$) $1.S$90 dan had maksimum S$220 bagi anggota bujang. (ii) Selain daripada Bayaran Insentif di atas.403 dan ke bawah $ 1.

KELAYAKAN SERTA KADAR KEMUDAHAN DALAM SISTEM SARAAN BARU BERDASARKAN KAEDAH BARU .LAMPIRAN D7 SYARAT.

Membawa Ke Hadapan Cuti Yang Tidak Dapat Diambil Kemudahan Membawa Ke Hadapan Cuti Yang Tidak Dapat Diambil seperti diperuntukkan dalam Perintan Am 11 Bab 'C' adalah dipinda. Cuti Separuh Gaji Kemudahan Cuti Separuh Gaji dalam Perintah Am 13 (a) Bab 'C' diberi atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat sahaja. 3.LAMPIRAN D7 SYARAT. . 4. ke tahun ketiga. adalah diseragamkan seperti berikut: GredlKategori Di Bawah 10 Tahun Perkhidmatan 30 hari Genap 10 Tahun Perkhidmatan Dan Lebih 35 hari Gred Khas dan ke atas dan Kategori I-VI Kategori VII-VIII Kategori IX-XI 25 hari 20 hari 30 hari 25 hari 2. Cuti tahun pertama yang tidak dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada akhir tahun ketiga itu. anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh dua tahun perkhidmatan. Kemudahan bagi anggota atas sebab-sebab kesihatannya diliputi dalam peruntukan Cuti Sakit Lanjutan. Cuti Tanpa Gaji Kemudahan Cuti Tanpa Gaji dalam Perintah Am 14 Bab 'C' adalah dikekalkan dengan pindaan-pindaan berikut: (a) Had maksimum Cuti Tanpa Gaji dalam Perintah Am 14 (a) dipinda ke 360 hari. KELAYAKAN SERTA KADAR KEMUDAHAN DALAM SISTEM SARAAN BARU BERDASARKAN KAEDAH BARU 1. iaitu. Kadar Cuti Rehat Kadar Cuti Rehat yang diperuntukkan dalam Perintah Am 8 (a) Bab 'C' bagi anggota yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Luar Negeri.

(c) 5. Cuti Sakit Lanjutan Kemudahan Cuti Sakit Lanjutan dalam Perintah Am 22 Bab 'C' dikekalkan dengan pindaan-pindaan berikut: (a) selepas cuti sakit bergaji penuh selama 180 hari dan juga cuti rehat yang berkelayakan ketika itu telah digunakan. dan Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada anggota berjawatan sementara yang telah berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan. Cuti Haji Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam Perintah Am 34 dan 35 Bab 'C' dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.(b) Syarat minimum layak memohon Cuti Tanpa Gaji Perintah Am 14 (b) dan (c) diselaraskan kepada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan sahaja. anggota yang masih tidak sihat untuk bertugas semula boleh diberi Cuti Separuh Gaji sehingga 90 hari dengan perakuan Lembaga Perubatan. secara Cuti Tanpa Gaji tidak melebihi 90 hari dengan diberi Elaun Bantuan bersamaan separuh gaji. Baki Cuti Tanpa Gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. iaitu. Selepas tempoh tersebut jika anggota masih belum sembuh. anggota itu masih boleh diberi cuti sakit. . (b) (c) (d) 6. beliau boleh dibersarakan dengan perakuan Lembaga Perubatan. sijil sakit boleh diterima bagi tujuan Cuti Separuh Gaji tersebut. Sementara menunggu Laporan Lembaga Perubatan. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut: (a) (b) Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam jawatan. jika anggota masih tidak sihat dan diperakukan oleh Lembaga Perubatan sebagai ada harapan untuk sembuh. kemudahan cuti sakit lanjutan ini diberi dalam satu tahun kalendar. dan kemudahan ini boleh diulangi dalam tahun kedua. Anggota hendaklah diberi Cuti Tanpa Gaji jika tidak mengemukakan sijil sakit bagi tempoh menunggu Laporan Lembaga Perubatan berkenaan.

iaitu. kemudahan ini juga diberi jika mereka masih mempunyai baki Cuti Sambilan sebelum pergi kursus. Jenis penyakit yang dimaksudkan hendaklah diperakukan oleh sebuah Lembaga Perubatan. khemah latihan tahunan. seminar dan aktiviti-aktiviti sukan anjuran pertubuhan/persatuan berkaitan di Malaysia sahaja. yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan dan diiktiraf oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. yang memerlukan tempoh rawatan yang panjang untuk pulih. 9. Cuti Tibi.7. setelah menghabiskan cuti di (a) dan (b) anggota boleh mengambil cuti rehat yang ia masih berkelayakan. Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod dalam Perintah Am 42 (a) Bab 'C' diperluaskan aktivitinya kepada menghadiri mesyuarat agung tahunan. Kusta Dan Barah Kemudahan mengenai cuti sakit ini seperti dalam Perintah Am 31 (a) dan (b) Bab 'C' adalah dikekalkan dengan pindaan-pindaan berikut: (a) cuti sakit bergaji penuh yang tidak melebihi 24 bulan dibenarkan untuk pesakit barah dan kusta dan tidak melebihi 12 bulan bagi pesakit tibi dengan tidak mengira sebarang cuti sakit yang telah diambilnya kerana penyakit-penyakit lain. 8. kemudahan (a) juga diberi kepada jenis penyakit yang setaraf dengan penyakit tibi. Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan Kemudahan Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan dalam Perintah Am 44 Bab 'C' dipinda dengan menggantikan masa peperiksaan kepada hari peperiksaan. Bagi guru-guru. tempoh cuti selepas berkursus dihadkan sehingga tujuh hari jika anggota masih mempunyai baki cuti rehat sebelum pergi berkursus. Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada aktiviti-aktiviti serupa anjuran Persatuan Kebajikan dan Sukan di Jabatan-jabatan Kerajaan. mesyuarat luar biasa. kusta dan barah. dan (b) (c) (d) . Cuti Separuh Gaji yang tidak melebihi 12 bulan boleh diberi setelah tamatnya cuti di (a) hingga (c). 10. Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan Kemudahan Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan dalam Perintah Am 38 Bab 'C' dikekalkan dengan pindaan.

849 dan ke atas $1.404 dan ke atas $2.913 dan ke atas $1.456 dan ke atas $2.403 dan ke bawah $1.(e) setelah menghabiskan semua cuti di (a) hingga (d) tiada apa-apa cuti yang boleh diberi lagi melainkan atas budi bicara Kuasa Tertentu.848 dan ke bawah Kelas Rumah A B B C C C C D D D D E .564 dan ke atas $3. 11.563 dan ke bawah $2.455 dan ke bawah $2. Rumah Kediaman Kerajaan Lampiran 'A' Perintah Am 4 Bab 'E' adalah dipinda seperti berikut: Gred/Kategori Gred Khas 'B' dan ke atas Gred Khas 'C' Kategori I Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Kategori III Kategori IV Kategori V Kategori VI Kategori V Gaji $3. setelah meneliti Laporan Lembaga Perubatan. Kuasa Tertentu boleh menimbang apa-apa cuti tambahan sama ada bergaji penuh atau separuh gaji atau anggota itu boleh dibersarakan daripada perkhidmatan.

13. Tafsiran Keluarga Anggota $1.138 dan ke atas Kategori III yang bergaji $3. Kelayakan Dan Kadar Bayaran Wad Kelayakan wad dalam perenggan 1. adalah dipinda seperti berikut: Gred Gred Khas dan ke atas. 9 Tahun 1980.00 $ 3. I.1 Lampiran 'C'.00 Percuma .00 $ 6. iaitu.00 $ 8. ianya tidak mengambilkira sama ada kedaifan wujud atau berlaku sebelum atau selepas had umur di bawah tanggungan seperti yang ditetapkan. Pekeliling Perkhidmatan Bil.912 dan ke bawah - E E F G H. bagi anak yang daif. J Istilah keluarga dalam Perintah Am 1 (iii) Bab 'F' adalah dikekalkan dengan pindaan. Kategori I hingga III yang bergaji $3.Kategori VI Kategori VII Kategori VIII Kategori IX dan X Kategori XI 12.137 dan ke bawah hingga Kategori VI Kategori VII hingga VIII Kategori IX hingga XI - Kelas Wad Kelas I bilik seorang Kelas I bilik berdua Kelas I bilik bertiga Kelas Dua Kelas Bayaran Sehari $10.

Tiga 14. 6 Tahun 1987. Pengiring adalah dibenarkan untuk menuntut elaun seolah-olah ia menjalankan tugas rasmi ketika mengiringi pesakit. 8 Tahun 1980 untuk Tingkatan Tertinggi 'A' dan ke atas sekarang adalah diteruskan dan gred anggota dipinda kepada Gred Khas 'A' serta Jawatan Utama 'A' dan ke atas. Pekeliling Perkhidmatan Bil. (b) Kemudahan yang diperuntukkan dalam perenggan 16. Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal yang diperuntukkan dalam perenggan 5.2 hingga 2. membenarkan seorang pengiring jika diperakukan oleh Pegawai Perubatan tempatan.10 Lampiran 'C'. Pekeliling Perkhidmatan Bil. anggota layak untuk menuntut tambang perjalanan dari tempat bertugas ke ibu kota wilayah asal. Kemudahan Tambang Percuma Peraturan-peraturan mengenai kemudahan Tambang Percuma adalah seperti berikut: (a) Kemudahan Tambang Percuma yang diberi secara Khas Untuk Penyandang dalam perenggan 2. 16. Rawatan Di Luar Stesen Peruntukan Rawatan Di Luar Stesen dalam Perintah Am 42 Bab 'B' adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan. Rawatan Untuk Anggota Jabatan Perubatan Kemudahan dalam Perintah Am 28 Bab ‘F' adalah dikekalkan dengan pindaan iaitu penggunaan ambulan diberi secara percuma. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15. iaitu. adalah dikekalkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan pindaan. iaitu. 9 Tahun 1980. 17. tidak melebihi daripada lima hari berasaskan kepada kelayakan anggota berkenaan. dikekalkan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful