FOTOSINTESIS

• Fotosintesis ialah proses yang berlaku pada tumbuhan hijau untuk membuat makanan daripada air dan klorofil dan cahay matahari

PROSES FOTOSINTESIS
Klorofil Karbon Dioksida Air Glukosa (Makanan) Oksigen Cahaya matahari

GLUCOSA (MAKANAN) YANG TERHASIL

•Kemudian di bawa kebahagian lain tumbuhan untuk : 1. Dioksidakan melalui proses respirasi untuk menghasilkan tenaga 2. Disimpan sebagai kanji sekiranya berlebihan

FOTOSINTESIS MAKSUD PROSES MEMBUAT MAKANAN YANG DILAKUKAN OLEH TUMBUHAN HIJAU

KEPENTINGAN FOTOSINTESIS
• Fotosintesis adalah penting untuk keseimbangan ekosistem • Membekalkan makanan kepada haiwan • Menyingkirkan karbon dioksida dari atmosfera • Membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri • Mengawal dan mengekalkan kandungan karbon diokasida didalam atmosfera • Menambah oksigen ke atmosfera. Gas ini digunakan untuk pernafasan, pembakara,pereputan dan pengaratan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.