RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TEMPAT MASA & TARIKH KEHADIRAN

Tema / Tajuk

: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

Objektif Pembelajaran : seperti mana di bawah…….. Hasil Pembelajaran : di akhir sesi kelas, setiap pelajar akan dapat….. Aras 1:1- Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. 2- Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Aras 2:1- Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan. 2- Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. 3- Menyenaraikan hasil-hasil karya utama Ibnu Sina. Aras 3:1- Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. 2- Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Aktiviti : Ara Langkah /Aktiviti s Cadangan: a. Paparkan gambar Ibnu Sina. b. Tanya cita-cita pelajar. c. Papar gambar alat kelengkapan perubatan dahulu. INDUKSI

Isi / Catatan BBM: Gambar tokoh, alatan. Kaedah: Brainstorming – penceritaan.

Kelahiran: pada 370h/980m di Afsyanah.astronomi.Karya beliau. Berusaha membuat kajian-kajian. Sifat peribadi: a.Sumbangan beliau dalam bidang ilmu dan pemikiran. Taat beragama. mantiq. ‫مؤلفات ابن سينا‬ Peninggalan: a. Menyemai minat generasi seterusnya dalam bidang perubatan. KERJA DI LUAR KELAS: Bandingan cabaran perubatan dahulu dan sekarang.ARAS 1 Penerangan tentang: 1. Tekun pelajari ilmu. b.Belajar alQuran Umur 10 tahun: Hafaz alQuran Umur 16 tahun: Kuasai perubatan Sumbangan dalam bidang pemikiran: a. d. Sikapnya dalam bidang perubatan: a. Jawatan: pakar perubatan di wilayah Rai. Minat yang dalam bidang perubatan. Dan penasihat agung ‫ أمير علء الدولة‬di Asfahan. c. Turkistan.Peninggalan ibnu Sina dalam bidang perubatan. Penerangan tentang: 1. sifat dan pendidikan Ibnu Sina. Hisab. b. b.Sikap beliau dalam bidang perubatan. Kesan peninggalan: a.Sumbangan beliau dalam ilmu perubatan. Hasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang. Sumbangan dalam bidang ilmu: a. ‫اللفية الطبية‬ d. 2. Biodata ringkas:Nama: al-Husain bin Abdullah bin al-Hassan bin Ali bin Sina. Terhasilnya teknologi baru dalam perubatan. ‫القانون في الطب‬ b. b. Senarai karyanya: a. Penemuan dalam bdg farmasi. (bukti) Pencapaian solo dalam bidang perubatan: a. cthnya. Falsafah. ‫الدوية القلبية‬ c. 2. Dedikasi dengan kepakarannya. Penemuan penyakit baru. ARAS 3 ARAS 2 . Ilmu perubatan berkembang dipengaruhi oleh method dan hasil penyelidikannya.Kesan dari peninggalan/sumbangan beliau itu pada dunia sekarang. Menyemai sifat pentingkan ilmu generasi selepasnya. Membangun teknologi medic. c. Hasil penyelidikan dan karya. Kematian: di Hamadzan pada 428h/1037m Pendidikan: Umur 5 tahun:. Method pemerhatian dan analisa. (bukti) b. c. Penerangan tentang: 1. Sains dan Astronomi. falsafah. 2. 3. kimia. Ilmu lain yang dikuasai: Feqh. Tasawuf.Biodata. fizik. b. Bukhoro. biologi dan sains politik. Pintar. matematik. Berinovasi.

Mengambil I’tibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam membuat penerokaan.NPENILAIA SOALAN: soalan diedar a.Mencontohi Ibnu Sina dalam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akli.Bentuk objektif 20 item b. 2. 3. Refleksi : Catatan : .Bentuk struktur 20 item Soalan secara bertulis…. Hantar bila siap Fokus Bahasa : Domonican Institute for Oriental Studies – Liga Arab – Avicenna College Pedagogi : tanda (X) pada pilihan berikut Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai Pembelajaran Masteri Inkuiri dan Penemuan Akses Kendiri Teknik : Simulasi Projek PBS Ceramah tanda (X) pada pilihan berikut Sumbang Saran Demontrasi Perbincangan Kuiz Main Peranan Amali Rujukan Kajian Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontruktivisme BBM Catat Nota Koperatif Latihan Nilai : 1.Berusaha mengembalikan kecemerlangan Islam dalam bidang perubatan.

Sebutkan 2 institut ilmu yang menjadikan Qanun fit Tibb sebagai rujukan. Huraikan 2 kesan dari peninggalan ibnu Sina dalam dunia medic 4 markah MIND MAP KERJA/TUGASAN TOTAL Markah 40 markah 10 markah 100 .SOALAN: 1. Objektf markah 2. Jelaskan 2 peninggalan utama ibnu Sina dalam perubatan 4 markah c. Struktur 20 20 markah a. 2 markah b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful