RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TEMPAT MASA & TARIKH KEHADIRAN

Tema / Tajuk

: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

Objektif Pembelajaran : seperti mana di bawah…….. Hasil Pembelajaran : di akhir sesi kelas, setiap pelajar akan dapat….. Aras 1:1- Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. 2- Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Aras 2:1- Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan. 2- Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. 3- Menyenaraikan hasil-hasil karya utama Ibnu Sina. Aras 3:1- Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. 2- Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Aktiviti : Ara Langkah /Aktiviti s Cadangan: a. Paparkan gambar Ibnu Sina. b. Tanya cita-cita pelajar. c. Papar gambar alat kelengkapan perubatan dahulu. INDUKSI

Isi / Catatan BBM: Gambar tokoh, alatan. Kaedah: Brainstorming – penceritaan.

Pintar. b. Menyemai sifat pentingkan ilmu generasi selepasnya.ARAS 1 Penerangan tentang: 1. 2. Minat yang dalam bidang perubatan. Berinovasi. b. Ilmu lain yang dikuasai: Feqh. KERJA DI LUAR KELAS: Bandingan cabaran perubatan dahulu dan sekarang. mantiq. (bukti) b. Method pemerhatian dan analisa. sifat dan pendidikan Ibnu Sina. Berusaha membuat kajian-kajian. Biodata ringkas:Nama: al-Husain bin Abdullah bin al-Hassan bin Ali bin Sina. Menyemai minat generasi seterusnya dalam bidang perubatan.Sumbangan beliau dalam ilmu perubatan. Taat beragama. fizik. falsafah. Kematian: di Hamadzan pada 428h/1037m Pendidikan: Umur 5 tahun:. b. kimia. Penemuan penyakit baru. Hasil penyelidikan dan karya. Tasawuf. Dedikasi dengan kepakarannya. matematik.Karya beliau. biologi dan sains politik. Ilmu perubatan berkembang dipengaruhi oleh method dan hasil penyelidikannya. Sains dan Astronomi. ARAS 3 ARAS 2 . Penerangan tentang: 1. c. cthnya. Falsafah. (bukti) Pencapaian solo dalam bidang perubatan: a.Sikap beliau dalam bidang perubatan.Biodata. Sifat peribadi: a. Kelahiran: pada 370h/980m di Afsyanah. Hasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang. Tekun pelajari ilmu. Sikapnya dalam bidang perubatan: a. b. Penerangan tentang: 1. Kesan peninggalan: a. Membangun teknologi medic. Turkistan. 2. c. c. Sumbangan dalam bidang ilmu: a. d. b.Sumbangan beliau dalam bidang ilmu dan pemikiran. Bukhoro.astronomi. 3. Penemuan dalam bdg farmasi. ‫اللفية الطبية‬ d.Belajar alQuran Umur 10 tahun: Hafaz alQuran Umur 16 tahun: Kuasai perubatan Sumbangan dalam bidang pemikiran: a. Jawatan: pakar perubatan di wilayah Rai. ‫مؤلفات ابن سينا‬ Peninggalan: a. Dan penasihat agung ‫ أمير علء الدولة‬di Asfahan.Kesan dari peninggalan/sumbangan beliau itu pada dunia sekarang.Peninggalan ibnu Sina dalam bidang perubatan. 2. Hisab. ‫الدوية القلبية‬ c. Terhasilnya teknologi baru dalam perubatan. ‫القانون في الطب‬ b. Senarai karyanya: a.

3. Refleksi : Catatan : .Berusaha mengembalikan kecemerlangan Islam dalam bidang perubatan. 2.NPENILAIA SOALAN: soalan diedar a.Bentuk struktur 20 item Soalan secara bertulis….Mencontohi Ibnu Sina dalam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akli.Mengambil I’tibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam membuat penerokaan. Hantar bila siap Fokus Bahasa : Domonican Institute for Oriental Studies – Liga Arab – Avicenna College Pedagogi : tanda (X) pada pilihan berikut Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai Pembelajaran Masteri Inkuiri dan Penemuan Akses Kendiri Teknik : Simulasi Projek PBS Ceramah tanda (X) pada pilihan berikut Sumbang Saran Demontrasi Perbincangan Kuiz Main Peranan Amali Rujukan Kajian Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontruktivisme BBM Catat Nota Koperatif Latihan Nilai : 1.Bentuk objektif 20 item b.

2 markah b. Struktur 20 20 markah a. Huraikan 2 kesan dari peninggalan ibnu Sina dalam dunia medic 4 markah MIND MAP KERJA/TUGASAN TOTAL Markah 40 markah 10 markah 100 . Jelaskan 2 peninggalan utama ibnu Sina dalam perubatan 4 markah c. Objektf markah 2. Sebutkan 2 institut ilmu yang menjadikan Qanun fit Tibb sebagai rujukan.SOALAN: 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.