RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TEMPAT MASA & TARIKH KEHADIRAN

Tema / Tajuk

: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

Objektif Pembelajaran : seperti mana di bawah…….. Hasil Pembelajaran : di akhir sesi kelas, setiap pelajar akan dapat….. Aras 1:1- Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. 2- Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Aras 2:1- Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan. 2- Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. 3- Menyenaraikan hasil-hasil karya utama Ibnu Sina. Aras 3:1- Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. 2- Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Aktiviti : Ara Langkah /Aktiviti s Cadangan: a. Paparkan gambar Ibnu Sina. b. Tanya cita-cita pelajar. c. Papar gambar alat kelengkapan perubatan dahulu. INDUKSI

Isi / Catatan BBM: Gambar tokoh, alatan. Kaedah: Brainstorming – penceritaan.

Hisab. Kelahiran: pada 370h/980m di Afsyanah. Pintar.Sumbangan beliau dalam ilmu perubatan. 2. Tasawuf. Sains dan Astronomi. Taat beragama.Sikap beliau dalam bidang perubatan. Biodata ringkas:Nama: al-Husain bin Abdullah bin al-Hassan bin Ali bin Sina. fizik. Hasil penyelidikan dan karya. Terhasilnya teknologi baru dalam perubatan. b.Sumbangan beliau dalam bidang ilmu dan pemikiran. Membangun teknologi medic. 3.ARAS 1 Penerangan tentang: 1. Sumbangan dalam bidang ilmu: a. Dedikasi dengan kepakarannya. ‫مؤلفات ابن سينا‬ Peninggalan: a. 2. kimia. Turkistan. Penemuan penyakit baru. Jawatan: pakar perubatan di wilayah Rai. KERJA DI LUAR KELAS: Bandingan cabaran perubatan dahulu dan sekarang. d. c. ARAS 3 ARAS 2 . Sikapnya dalam bidang perubatan: a. Tekun pelajari ilmu. Minat yang dalam bidang perubatan. Menyemai sifat pentingkan ilmu generasi selepasnya. 2. b.Kesan dari peninggalan/sumbangan beliau itu pada dunia sekarang.Belajar alQuran Umur 10 tahun: Hafaz alQuran Umur 16 tahun: Kuasai perubatan Sumbangan dalam bidang pemikiran: a. Penerangan tentang: 1. Ilmu lain yang dikuasai: Feqh. b. Dan penasihat agung ‫ أمير علء الدولة‬di Asfahan. Berusaha membuat kajian-kajian. falsafah. Sifat peribadi: a. (bukti) b. Hasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang.Karya beliau. Method pemerhatian dan analisa. cthnya.Biodata. b. Berinovasi. Falsafah. biologi dan sains politik. Bukhoro. Senarai karyanya: a. (bukti) Pencapaian solo dalam bidang perubatan: a. matematik. Penerangan tentang: 1. c. ‫القانون في الطب‬ b. b. ‫الدوية القلبية‬ c. mantiq. ‫اللفية الطبية‬ d. Penemuan dalam bdg farmasi. Ilmu perubatan berkembang dipengaruhi oleh method dan hasil penyelidikannya.astronomi. Kesan peninggalan: a. sifat dan pendidikan Ibnu Sina. Kematian: di Hamadzan pada 428h/1037m Pendidikan: Umur 5 tahun:. c. Menyemai minat generasi seterusnya dalam bidang perubatan.Peninggalan ibnu Sina dalam bidang perubatan.

Hantar bila siap Fokus Bahasa : Domonican Institute for Oriental Studies – Liga Arab – Avicenna College Pedagogi : tanda (X) pada pilihan berikut Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai Pembelajaran Masteri Inkuiri dan Penemuan Akses Kendiri Teknik : Simulasi Projek PBS Ceramah tanda (X) pada pilihan berikut Sumbang Saran Demontrasi Perbincangan Kuiz Main Peranan Amali Rujukan Kajian Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontruktivisme BBM Catat Nota Koperatif Latihan Nilai : 1.Mengambil I’tibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam membuat penerokaan. Refleksi : Catatan : . 3.Berusaha mengembalikan kecemerlangan Islam dalam bidang perubatan.NPENILAIA SOALAN: soalan diedar a.Bentuk objektif 20 item b.Mencontohi Ibnu Sina dalam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akli. 2.Bentuk struktur 20 item Soalan secara bertulis….

Huraikan 2 kesan dari peninggalan ibnu Sina dalam dunia medic 4 markah MIND MAP KERJA/TUGASAN TOTAL Markah 40 markah 10 markah 100 . 2 markah b.SOALAN: 1. Objektf markah 2. Sebutkan 2 institut ilmu yang menjadikan Qanun fit Tibb sebagai rujukan. Jelaskan 2 peninggalan utama ibnu Sina dalam perubatan 4 markah c. Struktur 20 20 markah a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful