RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TEMPAT MASA & TARIKH KEHADIRAN

Tema / Tajuk

: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

Objektif Pembelajaran : seperti mana di bawah…….. Hasil Pembelajaran : di akhir sesi kelas, setiap pelajar akan dapat….. Aras 1:1- Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. 2- Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Aras 2:1- Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan. 2- Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. 3- Menyenaraikan hasil-hasil karya utama Ibnu Sina. Aras 3:1- Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. 2- Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Aktiviti : Ara Langkah /Aktiviti s Cadangan: a. Paparkan gambar Ibnu Sina. b. Tanya cita-cita pelajar. c. Papar gambar alat kelengkapan perubatan dahulu. INDUKSI

Isi / Catatan BBM: Gambar tokoh, alatan. Kaedah: Brainstorming – penceritaan.

Tasawuf. Penemuan dalam bdg farmasi. Menyemai minat generasi seterusnya dalam bidang perubatan. Berusaha membuat kajian-kajian.Belajar alQuran Umur 10 tahun: Hafaz alQuran Umur 16 tahun: Kuasai perubatan Sumbangan dalam bidang pemikiran: a. (bukti) b. Pintar. cthnya. Turkistan. ‫الدوية القلبية‬ c. Falsafah. fizik.Kesan dari peninggalan/sumbangan beliau itu pada dunia sekarang. Ilmu perubatan berkembang dipengaruhi oleh method dan hasil penyelidikannya. Penerangan tentang: 1. b. Sikapnya dalam bidang perubatan: a. Menyemai sifat pentingkan ilmu generasi selepasnya.Sumbangan beliau dalam ilmu perubatan. Kematian: di Hamadzan pada 428h/1037m Pendidikan: Umur 5 tahun:. b. Tekun pelajari ilmu. Kelahiran: pada 370h/980m di Afsyanah. Jawatan: pakar perubatan di wilayah Rai.Karya beliau. Sumbangan dalam bidang ilmu: a. 2.Peninggalan ibnu Sina dalam bidang perubatan. Terhasilnya teknologi baru dalam perubatan. kimia. Biodata ringkas:Nama: al-Husain bin Abdullah bin al-Hassan bin Ali bin Sina. b. Hisab. Penemuan penyakit baru. 2. c. Dan penasihat agung ‫ أمير علء الدولة‬di Asfahan. Bukhoro. b. Berinovasi. Hasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang. biologi dan sains politik. Taat beragama. Sains dan Astronomi. mantiq.Sikap beliau dalam bidang perubatan. Dedikasi dengan kepakarannya. Minat yang dalam bidang perubatan. sifat dan pendidikan Ibnu Sina. ‫اللفية الطبية‬ d. Membangun teknologi medic. Method pemerhatian dan analisa. c. Hasil penyelidikan dan karya. (bukti) Pencapaian solo dalam bidang perubatan: a. b. c.astronomi.Sumbangan beliau dalam bidang ilmu dan pemikiran. Kesan peninggalan: a. KERJA DI LUAR KELAS: Bandingan cabaran perubatan dahulu dan sekarang. ‫القانون في الطب‬ b. ‫مؤلفات ابن سينا‬ Peninggalan: a.ARAS 1 Penerangan tentang: 1. Senarai karyanya: a. 3. matematik. falsafah. d. Penerangan tentang: 1. Sifat peribadi: a. Ilmu lain yang dikuasai: Feqh. 2.Biodata. ARAS 3 ARAS 2 .

NPENILAIA SOALAN: soalan diedar a. Hantar bila siap Fokus Bahasa : Domonican Institute for Oriental Studies – Liga Arab – Avicenna College Pedagogi : tanda (X) pada pilihan berikut Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai Pembelajaran Masteri Inkuiri dan Penemuan Akses Kendiri Teknik : Simulasi Projek PBS Ceramah tanda (X) pada pilihan berikut Sumbang Saran Demontrasi Perbincangan Kuiz Main Peranan Amali Rujukan Kajian Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontruktivisme BBM Catat Nota Koperatif Latihan Nilai : 1. 3.Mencontohi Ibnu Sina dalam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akli.Bentuk objektif 20 item b. 2.Berusaha mengembalikan kecemerlangan Islam dalam bidang perubatan.Bentuk struktur 20 item Soalan secara bertulis…. Refleksi : Catatan : .Mengambil I’tibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam membuat penerokaan.

Struktur 20 20 markah a. Objektf markah 2. Jelaskan 2 peninggalan utama ibnu Sina dalam perubatan 4 markah c.SOALAN: 1. 2 markah b. Huraikan 2 kesan dari peninggalan ibnu Sina dalam dunia medic 4 markah MIND MAP KERJA/TUGASAN TOTAL Markah 40 markah 10 markah 100 . Sebutkan 2 institut ilmu yang menjadikan Qanun fit Tibb sebagai rujukan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.