RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TEMPAT MASA & TARIKH KEHADIRAN

Tema / Tajuk

: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

Objektif Pembelajaran : seperti mana di bawah…….. Hasil Pembelajaran : di akhir sesi kelas, setiap pelajar akan dapat….. Aras 1:1- Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. 2- Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Aras 2:1- Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan. 2- Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. 3- Menyenaraikan hasil-hasil karya utama Ibnu Sina. Aras 3:1- Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. 2- Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Aktiviti : Ara Langkah /Aktiviti s Cadangan: a. Paparkan gambar Ibnu Sina. b. Tanya cita-cita pelajar. c. Papar gambar alat kelengkapan perubatan dahulu. INDUKSI

Isi / Catatan BBM: Gambar tokoh, alatan. Kaedah: Brainstorming – penceritaan.

c. Turkistan. falsafah.Sumbangan beliau dalam bidang ilmu dan pemikiran. Kematian: di Hamadzan pada 428h/1037m Pendidikan: Umur 5 tahun:. Sikapnya dalam bidang perubatan: a. b.Sumbangan beliau dalam ilmu perubatan.Sikap beliau dalam bidang perubatan. Penerangan tentang: 1. Sumbangan dalam bidang ilmu: a. Dan penasihat agung ‫ أمير علء الدولة‬di Asfahan. 3. Bukhoro. ARAS 3 ARAS 2 . Penemuan penyakit baru.astronomi. ‫مؤلفات ابن سينا‬ Peninggalan: a. ‫القانون في الطب‬ b. Penemuan dalam bdg farmasi. Jawatan: pakar perubatan di wilayah Rai. Ilmu perubatan berkembang dipengaruhi oleh method dan hasil penyelidikannya. Terhasilnya teknologi baru dalam perubatan. 2. Sains dan Astronomi. Berusaha membuat kajian-kajian. Menyemai sifat pentingkan ilmu generasi selepasnya. ‫اللفية الطبية‬ d.Kesan dari peninggalan/sumbangan beliau itu pada dunia sekarang. c. Taat beragama. b. b.Peninggalan ibnu Sina dalam bidang perubatan.Biodata. (bukti) b. kimia. Tekun pelajari ilmu. Pintar. Biodata ringkas:Nama: al-Husain bin Abdullah bin al-Hassan bin Ali bin Sina. Falsafah. ‫الدوية القلبية‬ c. b. Kesan peninggalan: a. Hisab. Menyemai minat generasi seterusnya dalam bidang perubatan. Membangun teknologi medic. mantiq. Penerangan tentang: 1.Karya beliau. Berinovasi. Minat yang dalam bidang perubatan. biologi dan sains politik. Senarai karyanya: a. KERJA DI LUAR KELAS: Bandingan cabaran perubatan dahulu dan sekarang. Hasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang. (bukti) Pencapaian solo dalam bidang perubatan: a. Hasil penyelidikan dan karya. 2. b. Dedikasi dengan kepakarannya. Kelahiran: pada 370h/980m di Afsyanah. fizik. sifat dan pendidikan Ibnu Sina. d. Tasawuf. matematik. cthnya.ARAS 1 Penerangan tentang: 1. 2.Belajar alQuran Umur 10 tahun: Hafaz alQuran Umur 16 tahun: Kuasai perubatan Sumbangan dalam bidang pemikiran: a. c. Sifat peribadi: a. Method pemerhatian dan analisa. Ilmu lain yang dikuasai: Feqh.

3.Mengambil I’tibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam membuat penerokaan. Refleksi : Catatan : .NPENILAIA SOALAN: soalan diedar a.Bentuk objektif 20 item b. Hantar bila siap Fokus Bahasa : Domonican Institute for Oriental Studies – Liga Arab – Avicenna College Pedagogi : tanda (X) pada pilihan berikut Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan pelbagai Pembelajaran Masteri Inkuiri dan Penemuan Akses Kendiri Teknik : Simulasi Projek PBS Ceramah tanda (X) pada pilihan berikut Sumbang Saran Demontrasi Perbincangan Kuiz Main Peranan Amali Rujukan Kajian Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontruktivisme BBM Catat Nota Koperatif Latihan Nilai : 1.Mencontohi Ibnu Sina dalam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akli.Berusaha mengembalikan kecemerlangan Islam dalam bidang perubatan. 2.Bentuk struktur 20 item Soalan secara bertulis….

2 markah b. Struktur 20 20 markah a.SOALAN: 1. Huraikan 2 kesan dari peninggalan ibnu Sina dalam dunia medic 4 markah MIND MAP KERJA/TUGASAN TOTAL Markah 40 markah 10 markah 100 . Sebutkan 2 institut ilmu yang menjadikan Qanun fit Tibb sebagai rujukan. Jelaskan 2 peninggalan utama ibnu Sina dalam perubatan 4 markah c. Objektf markah 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful