P. 1
Borang an Pinjaman SME Bank

Borang an Pinjaman SME Bank

|Views: 222|Likes:
Published by Nik Mohd Saifuddin

More info:

Published by: Nik Mohd Saifuddin on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2012

pdf

text

original

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN KEWANGAN

“Wahai orang – orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Ugama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukumhukum-Nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata [terang]” Surah al – Baqarah: 208

1] MAKLUMAT PEMOHON

Nama Syarikat: ______________________________________________________________ No. Pendaftaran:______________________ Tarikh Ditubuhkan: _______________________ Aktiviti Utama Perniagaan: _____________________________________________________ ___________________________________ E-mail:____________________________ ___________________________________ No Fax:___________________________ Poskod:__________ Bandar:____________ Negeri: _____________________________ Jenis Perniagaan : Perseorangan Alamat:___________________________________ No Telefon:________________________

PE
Perkongsian

RC

Sendirian Berhad

2] MAKLUMAT PEMBIAYAAN Pembiayaan Islam Pembiayaan Konvensional a) Bai’ Bithaman Ajil/Bai’ Istisna’ [Harta Tetap] b) Bai’ Bithaman Ajil/Bai’ Inah c) Bai’ Murabahah/Bai’ Dayn d) Ijarah e) Ijarah Thummalbai’

RA NG

[Modal Kerja Tetap]

[Modal Kerja Berputar] [Sewapajak] [Sewapajak Perindustrian]

f) CGS – i [CGS] (Overdraf/LC/TR/BP) g) Kafalah/Jaminan Bank: ii. i. Kafalah Perlaksanaan Kafalah Pendahuluan Kafalah Tender

BO

[Bon Perlaksanaan] [Jaminan Pendahuluan]

iii.

[Jaminan Tender] JUMLAH PEMBIAYAAN:

h) Saham

Tujuan Pinjaman:____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
eddy08/ops2

UM A

ƒ Borang ini diberikan secara percuma. ƒ Pihak Bank tidak melantik mana – mana pihak ketiga untuk urusan permohonan pembiayaan. ƒ Borang ini mengandungi 3 muka surat. Borang ini hendaklah disertakan bersama Borang Penyata Diri dan Lampiran Senarai Semak Dokumen.

Berhad

RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________

1

BO eddy08/ops2 RA NG PE RC UM A 2 . f) Saya/Kami juga bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan Pusat Khidmat Nasihat. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad adalah dilarang memberi apaapa kemudahan kredit kepada mana-mana pelanggan sekiranya mana-mana pengarah. c) Bank berhak untuk menolak permohonan jika didapati butir-butir yang diberikan tidak benar.3] PERAKUAN Adalah dengan ini saya/kami mengesahkan bahawa :a) Segala maklumat dan keterangan yang diberikan di atas adalah benar b) Saya/Kami memberikan kebenaran pada pihak Bank untuk mendapatkan pengesahan maklumat-maklumat yang berkenaan dengan mana-mana pihak serta memberikannya kepada sesiapa yang difikirkan perlu. pengurus. agen atau penjamin bagi pelanggan tersebut mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah atau eksekutif Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad pada masa ini atau pada masa akan datang. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad adalah berhak untuk menarik balik sebarang kemudahan yang telah diberikan dan pelanggan hendaklah membuat akujanji untuk memaklumkan kepada Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad sekiranya wujud atau timbul apa-apa hubungan kekeluargaan pada masa seperti yang tersebut di atas. g) Saya/Kami memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk merujuk permohonan ini kepada mana-mana pihak yang berkaitan sekiranya permohonan ini adalah diluar skop pembiayaan SME Bank 4] AKTA INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN. d) Pengarah-pengarah syarikat tidak muflis. e) Syarikat mengaku tidak mempunyai kemudahan dengan institusi kewangan selain dari maklumat yang telah dinyatakan. SME Bank tertakluk kepada syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh SME Bank. 2002 [DFIA] Tertakluk kepada Seksyen 28(3)(b) : Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002.

_____________________ [Tandatangan Yang Sah ] Nama :___________________________ Jawatan :___________________________ Cop Syarikat : Penerima:_________________________ Initial:_____________________________________ Pegawai [Yang akan diserahkan]:_________________________________________________ Tarikh Serah:___________________________ Initial Pegawai:_________________________ Produk : Klasifikasi : Rakan Strategik : Dana : RA NG Cawangan:________________________________ Tarikh Penerimaan:___________________ S P F C G M K S CIMB SME Corp MTDC TUS SPED TUB SFT PE Nombor Rujukan Fail:_____________________ KEGUNAAN PEJABAT Catitan :___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ BO eddy08/ops2 RC Lain:____________________________ TPPA GF Dana Lain:_______ 3 UM A . agen atau penjamin syarikat mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan sebagai suami atau isteri. pengurus. anak atau ibu bapa dengan manamana pengarah atau eksekutif Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad pada masa ini.5] PENGISTIHARAN TIADA PERHUBUNGAN KEKELUARGAAN Saya/Kami yang bertandatangan di bawah adalah wakil syarikat dengan ini mengaku bahawa tiada pengarah. Saya/Kami juga mengakujanji akan memaklumkan kepada Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad sekiranya wujud atau timbul apa-apa perhubungan seperti yang tersebut di atas pada sebarang masa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->