PENTINGNYA AKHLAK KARIMAH DALAM KEHIDUPAN

Aqidah yang kuat merupakan akar bagi tegak dan kokohnya bangunan Islam. Kemudian syariah dan ibadah merupakan cabang-cabang yang akan membuatnya semakin rimbun, tampak subur, teduh dan kian menjulang. Sementara akhlak adalah buah yang akan dihasilkan oleh pohon yang berakarkan aqidah serta bercabang syariah dan berdaun ibadah. Pohon yang baik, tentunya akan menghasilkan buah yang baik. Maka aqidah, syariah serta ibadah yang mantab tentunya akan menghasilkan akhlak yang mantab pula, yaitu akhlakul karimah. Akhlak merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat mendasar dan vital. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagimana tertuang dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya:“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim) Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) Berdasarkan hadits di atas, dapat dilihat bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, namun bagi seluruh manusia. “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. QS. Al Anbiyaa: 107 Ayat ini dikaitkan dengan hadits yang berbunyi “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim) menyiratkan satu isyarat bahwa Rasulullah saw diutus untuk akhlak manusia yang merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Akhlak mulia menjadi salah satu perintah vital di dalam Al Quran yang dilaksanakan dengan meneladani Rasulullah saw. ‘Aisyah ra. ditanya mengenai akhlaq Rasulullah saw, maka beliau menjawab “Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran”. (HR. Muslim) Dunia ini adalah alam sosialis yang mengharuskan setiap manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik. Dan itulah urgensi dari akhlakul karimah, sebagai sarana yang dapat melahirkan kehidupan sosial yang tenteram tanpa gontok-gontokan. Pada hakikatnya, hidup adalah untuk beribadah kepada Allah swt semata sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

Dan ketenteraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu. “Dia di surga”. mencaci orang. ternyata sangat sepele bahkan tidak bernilai di mata Allah swt karena berunsur riya’ dan sebagainya. Muslim dan Imam Ahmad) Beberapa orang datang kepada Rasulullah saw. Sebaliknya. Bagaimana jika hutang atau dosa kepada tetangganya itu ternyata jauh lebih besar ketimbang amal ibadahnya? Tentu saja jawabannya adalah “Neraka”. Mereka bertanya. memukul dan menumpakan darah orang. “Siapa ya Rasul?”. sementara yang biasabiasa saja masuk surga hanya karena yang rajin beribadah suka menyakiti tetangganya sedangkan yang biasa-biasa saja tidak pernah menyakiti tetangganya? Mudah saja. Bagaimana mungkin seorang yang rajin beribadah dapat masuk neraka. puasa dan zakatnya biasa saja tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. “Wahai Rasulullah. fulanah terkenal rajin mengerjakan shalat.” QS. kita tidak pernah tahu bahwa keburukan yang kita lakukan kepada sesama dan kita anggap sepele ternyata besar di mata Allah swt karena meninggalkan luka yng teramat mendalam di hati hamba-Nya. Demi Allah tidak beriman”. puasa dan zakatnya. ia sering menyakiti tetangganya”. Maka Rasul saw menjawab. Demi Allah tidak beriman. Beliau lalu menjelaskan. Mereka menjawab. Lalu disebutkan ada seorang wanita yang shalat.“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. “Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta”. seorang yang biasa menyakiti tetangganya tentunya ia mempunyai hutang yang harus dibayar di akhirat. memakan harta orang. Rasul saw menjawab. Namun ia pernah mencela orang. Hanya saja.” (HR. “Dia di neraka”. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua. “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Adz Dzariyaat:56 Dan tentunya. Loginya. Nabi saw bersabda. Muslim dan Tirmidzi) Rasulullah saw bersabda. Wallahua’lam . berpuasa dan berzakat. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. “orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat. kita juga tidak pernah tahu manakala amala ibadah yang kita sangka sangat besar. diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Maka iapun dilemparkan ke neraka. Yang harus kita ingat adalah. ketenteraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketenteraman kehidupan pun ada. Beliau menjawab. Mereka berkata. “Demi Allah tidak beriman. “Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya.” (HR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful