CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2012 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program “DIA 6. 7. 8.
KAWANKU”. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu pembelajaran. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati. TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula 4. 5. 6.
dari masa ke semasa. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Hjh. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Nik Serimah Bt. Ruhil Amani Bt. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn.7. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn.

SETIAUSAHA : EN. HJH.Pn. PENGERUSI I : PN. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. REDZUAN BIN AB. AZIZAH BT ABD. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Mewujudkan sikap kerjasama. KAMAL BIN AHMAD N. FARIDAH ABD. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN.M. 2.W.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1.P Pn. 3. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. ROHANA BT YUSOF EN. Hjh. MOHAMUD BIN DAUD PN.A. HJH. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. RASHID PEN. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. PENGERUSI II : PN. Zarinah Bt Ab. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA :     PN. NOR AINI BT ABDULLAH N. . Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Noraiza Bt Yusuf Pn. Hamizon Bt Mohammed K.

Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. HJH. 9. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. HJH. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. Berkongsi kemudahan. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. 6. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. HJ. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK         : EN. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. AZIZ BIN ABDULLAH PN. AB. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. 8. 5. 9/1975. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. 10. HAMIDAH BT HASSAN PN. 2. 4. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. . Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan.4. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. 7. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. 3. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. ROSDI BIN IBRAHIM EN. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. peralatan. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian.

Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.11. Mengadakan jamuan akhir tahun. 5. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. 2. tatatertib dan salahlaku. 7. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes-kes murid yang melanggar disiplin. bohsia/bohjan. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua.peraturan. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 8. . TUGAS GURU DISIPLIN 1. 4. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. kumpulan haram. 2. 6. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes-kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. 5. 3. 4. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni. gambar. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. Pembahagian senarai tugas. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). 4. peras ugut. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. 5. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas-pengawas sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. 8. 2. majalah dan video lucah. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. 4. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. 6. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. 3. 3. 5. 6. Merancang tugasan „spot check‟ di kalangan murid. 3. Mengadakan Kem Kepimpinan. buli dan lain-lain. 7. 2.

RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. 13. 19. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. Mengadakan kem motivasi 18. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. AZIZAH BT AB. HJH. Mengatasi masalah. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. 12. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. 14. Membincangkan masalah yang timbul 16. 10. HAZNAN BT CHE HASAN PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Khidmat Runding Cara        Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . RAHMAN TUAN HJ. 17. HJH. Mengawal murid semasa pertukaran guru. Membantu guru-guru kelas masing-masing. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN.9. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. 11. Mengenalpasti murid yang bermasalah :     Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2.

4. Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. 2. HJH. diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. 8. Menguruskan pelupusan buku teks. "Spotcheck‟ dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah 4. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 1. 7. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. HJH. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan.3. 7. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. 3. ( JANUARI 08 ) 2. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. 4. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 5. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. 6. YUSOF (TAHUN 1) PN. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. . Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. NORHAYA BT MOHD. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK       : PN. Membuat laporan keperluan buku teks. 3. 6. 5.

NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. 5. 2. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. 3. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. RAHMAN PN. 5. Mengadakan jamuan akhir tahun. 4. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. 4. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. 3. HJH. HJH. ASMAT BT MOHD NOR PN. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. HAMIDAH BT HASSAN PN.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HJH. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. AZIZAH BT AB. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. 1. NOR AINI BT ABDULLAH . Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT.

2. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. 4. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 3.SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid-murid RMTS 1. 3. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. PERANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. 2. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. NORHAYA BT MOHD. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. YUSOF PN. 1. 5. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. Memilih menu RMTS. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. 6. 7. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. 4. HJ. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. KAMAL BIN AHMAD . awal dan akhir tahun 7. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN.

4. AZILA BT YUSOF PN. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. ROHAYA BT ABDULLAH EN. 5. 13. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 11. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. 2. kemas dan ceria. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. 7. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. 8. 6. 3. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HJH. 12. 9. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK          : : PN. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. 10.PENGERUSI PN. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. ASMAT BT MOHD. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. . NOR PN. FARIDAH BT AB. ZAIDA BT MAT DAHANG TN.

3. 3. Susun kerusi dan meja dengan teratur. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Buku komen Pelanggan 3. 2.14. Susun bunga-bunga berpasu. Sambutan Hari Kantin 1. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Menyediakan buku pengurusan. 4. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 2. 2. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. 2. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. HJH. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. Alaskan meja kantin. Penggunaan Kantin : 1. Papan kenyataan dengan maklumat baru. Pameran sijil dan gambar penyampaian „Piala Kantin Berbintang‟ Projek Juara ‘Kantin Berbintang’ 1. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. 2. FARIZA BT HASSAN .

Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. 2. RASHID (PKKO) EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. ABD. RAHMAN (AJK PIBG) EN. 5. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. HJH. HJ. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. ZARINAH BT ABD. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. NIK SERIMAH SHAFIE PN. REDZUAN BIN ABD. ( BANK PERTANIAN ) 8. 6.AHLI JK        : PN. Pelajaran. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. HJH. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. POH TZE PHENG PN. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. ROHAYA BT ABDULLAH PN. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. HAMID BIN ABD. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing. 3. 10.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 – 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. 7. ABD. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan. MANAF BIN AWANG (PPM . RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . 9. 4. ROSDI BIN IBRAHIM AJK :        EN.

BI PN. HJH. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. BM PN. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. Merancang. HASSAN BIN CHE SOH-YDP PIBG EN. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. 4.PI EN. HIV dan lain-lain. 2. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. HJH. SAINS PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. 3. 3. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 2. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK :        :PN. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. HJH. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. 4. 2.1. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN.

RAZAK PN. KAMAL BIN AHMAD . REDZUAN BIN AB. Memungut yuran kelab guru. RASHID EN. HALIMAH BT MAMAT EN. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK :        PN. 2. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. HJH. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. HAMIDAH BT HASSAN PN. HJH. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. AZIZAH AB. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru-guru sekolah. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . ASIAH BT SHAFIE PN. ZARINAH BT AB. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MAIMON BT KONOK PN. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. 4. RUSIAH BT HUSAIN PN.BENDAHARI AJK :          : PN. 3. bersalin. Memungut wang dari guru-guru jika ada pekeliling daripada jabatan. kematian dan lain-lain lagi. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. 2. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. MOHD RAFI BIN YUSOF PN.RAHMAN PN. 3.

ZUL AZMAN BIN AWANG EN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. ZARINAH BT ABD.PENGERUSI PN. RAZAK PN. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. 3. ASMAT BT MOHD NOR PN. 2. HAMIZON BT MOHAMED AJK :           EN. ZARINAH BT AB. ASIAH BT SHAFIE PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. POH TZE PHENG EN. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. HJH. 3. 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. . WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. simpan buku simpanan murid) 5. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. RUSIAH BT HUSAIN PN. HJH. AZILA BT YUSOF PN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Menguruskan segala insurans takaful. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Mengemaskini semua buku simpanan murid-murid ( Jika perlu. 4. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. RAZAK AJK :        PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid-murid.

HJ. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. HJH.4. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. HJH. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HASSAN PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK :       EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. WAN ROSLINA BT DAUD . MAT ALIB BIN DERAMAN TN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. NOR PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. ABD. HJH. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. HAZIRA BT TN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain-lain lagi. TN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NORHAYATI BT MOHD. MAIMON BT HUSSIN AJK :        PN. HJH.

MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. Menulis laporan penyelian RMTS. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. . Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid.HARI AHAD -EN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. HJH. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. 5. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. AB. 2. 3. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. HJ. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. 4. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. MAIZAN BT -PN.

Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. 7. Bendahari. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. 9. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. 1. 8. 6. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. 12. mengelap tingkap. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. 11. 4. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. sahsiah. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor. menyapu lantai. 13.  Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Penolong Ketua Tingkatan. Membuat jadual pengawas bertugas. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 2. 14. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. 3. 5.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. 10. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Merekodkan segala kesalahan.

Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. (b) Kebajikan pelajar. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang “ Melanggar Peraturan Sekolah” yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. kesihatan diri dan disiplin. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut.  Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.  Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. biasiswa dan bantuan . kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. o Memberikan galakan. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.  Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru-guru penyelaras kursus yang berkenaan.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat.  Laporan pelajaran.  Masalah pembelajaran. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa.  Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar.  Menentukan kawal elektrik. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik.peperiksaan. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah.  Buku teks.

o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. . o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum.  Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan.  Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. persatuan dan lain-lain. Memberi taklimat kepada guru-guru. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama.  Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. SPBT        Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. o Menentukan rumah sukan. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG .  Pendaftaran sukan.

pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. Memberi perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Murid Bermasalah iv.  KAUNSELING Meneliti. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan UPSR Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. keibubapaan dan masalah murid. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. bimbingan / kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Merancang. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Merancang. pencegahan. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. psikososial dan kesejahteraan mental. psikososial dan kesejahteraan mental. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Murid yang kematiaan ibubapa vi. 11 May 2009 Hal-Ehwal Murid . tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks. Murid yang sakit di hospital v. Menyediakan Borang Hapuskira. kerjaya. Mengumpul. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Merancang. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. kerjaya. Memberi maklumat kepada Penyelia Buku Teks Negeri atau Pegawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. inhalan. guru. Murid Miskin iii.     Mengeluarkan buku-buku teks kepada guru-guru darjah untuk diberi pinjam kepada murid-murid. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Memastikan semua murid-murid telah mendapat pinjaman buku teks. alkohol. Merancang. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. Program Sekolah Selamat. Memberi perkhidmatan Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis Merancang. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. Anak Yatim ii. rokok. HalEhwal Murid Written by Administrator Monday. Dasar Pendidikan Wajib. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan.

Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunseling ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Pengerusi : Pn.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Guru Disiplin) Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Unit RIMUP) En. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Pengerusi : Pn.

Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing. 2. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. jika difikirkan perlu.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn.Laporan LDM – Tindakan Guru Kelas – Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. 5.Pn. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . Menggubal undang-undang disiplin sekolah. 9. 3. 7.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. 8.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. 4. Laporan G1 dan G2 – rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. 6.tiap orang murid sekolah ini. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap.

Membuat pemantauan dan penilaian – mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan – merancang pelan tindakan. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. 2. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan – melalui pemerhatian. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . 4. 3. Menyediakan laporan – gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. Pengerusi : Pn. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Pn. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1.

Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. 2. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :Kempen kebersihan Pertandingan Kebersihan kelas Ceramah kebersihan Pertandingan poster kebersihan Pertandingan mengarang essei kebersihan Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah Lawatan ke sekolah lain Budaya pagi seperti mengutip sampah Laporan dan program Aedes 4. 5. Menyediakan anggaran perbelanjaan. . 9. Pengerusi : Pn. 7. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. 8. 10. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. 3. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. 12. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan. 6. 13. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Menyusun pelan tindakan kebersihan. 11. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang.

Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.Taklimat Pencegahan Kebakaran. 3.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. 6. 5. 7. Membaca. pameran. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.En. Baharuddin. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :. Jabatan dan PPD. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. tayangan dan lain-lain. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Pengerusi : Pn.Abd.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En.2. Minggu Keselamatan. 8. 4. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. 3. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. 2. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. 4. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan .Kawad Kecemasan. 5.

16. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.berfungsi. 14. 6. Pengerusi : Pn. 8. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 13. 7. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 9. 10. 15. 11. 12. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn.

12. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. 3. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. selamat dan sesuai. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. 9. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 13. 15. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 6.Bidang Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. 8. 2. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 11. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. 17. 5. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. 14. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. kemas dan ceria. 4. 7. 10. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup.

Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan „Pasukan Petugas‟ SPBT (pelajar). 6.Guru SPBT) Pn. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. Pengerusi : Pn. Pengedaran : Mengedarkan mengikut tahun. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. 4. o Taklimat untuk guru kelas. 3. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). Chui Chooi Seong Pn. Menentukan tarikh pengedaran. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Membuat pesanan buku : Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. 5. Mengesan kelancaran pengedaran Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. o Pembahagian tugas pagi / petang. 2. . Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen.

Pengurusan Keselamatan Buku Memastikan ada Bilik SPBT  Mengurus bilik SPBT. rosak dan hilang. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun.  Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. . Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. Cadangan Buku Bacaan Tambahan Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. 9. Menyimpan invois. Guru bertugas. 11. Pengurusan Rekod dan Dokumen : Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan.Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. 8. Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. hapuskira. Mengemaskini inventori SPBT. 10. Menyimpan rekod. Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. bil dan pengesahannya.  Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.  Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. Kekurangan / lebihan. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). 7. Peratus rosak / hilang.  Pengurusan pemulangan Buku Teks. Hapus kira. Pengurusan Stok dan Inventori Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.

Memproses borang SPBT. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19.12. 13. Lee Chye Inn Pn. 15. 16. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. 18. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. 14. Tan Shean Lan Pn. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. 17. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT.

Pengerusi : Pn. 3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 9. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.Bidang Tugas : 1. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. 4. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. 10. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. 6. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Tan Shean Lan ( GURU PEND. 5. 7. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :Pelajar miskin Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan / bencana 2. 8.JASMANI) Pn.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. Salihin (PEMBANTU TADBIR. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En.

Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. 3. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. 3. Pengerusi : Pn. 4. Mengelolakan program orientasi. 4. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. 6. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Menerima serta mengagihkan susu kepada guru-guru kelas. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. . 5. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah.Bidang Tugas : 1. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : Bimbingan Pelajar Bimbingan Kerjaya Bimbingan Sosial Bimbingan Sahsiah Bimbingan Psikologi Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. 7. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 2.

tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). Ia juga untuk . Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). 9. 8. Mengwujudkan sikap kerjasama. 2. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. Berkongsi kemudahan. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersamasama. RMUF – Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. peralatan. 6. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. 10. minat dan sahsiah pelajar. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. S/U : Pn. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. 3. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.5. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1.

Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. 5. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. . PIBG juga mempunyai peranan ‘saling lengkap melengkapi’ terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 4. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. ibubapa dan komuniti setempat. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. SKDP. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. 3. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran Fungsi peranan PIBG adalah: 1. keterbukaan dan pengorbanan. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful