CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2012 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program “DIA 6. 7. 8.
KAWANKU”. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu pembelajaran. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati. TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula 4. 5. 6.
dari masa ke semasa. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn.7. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Nik Serimah Bt. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Hjh. Ruhil Amani Bt. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn.

AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA :     PN. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. MOHAMUD BIN DAUD PN. NOR AINI BT ABDULLAH N. HJH. KAMAL BIN AHMAD N. PENGERUSI II : PN.P Pn. HJH. 3. Hamizon Bt Mohammed K. Zarinah Bt Ab. . SETIAUSAHA : EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. ROHANA BT YUSOF EN. Mewujudkan sikap kerjasama.W. PENGERUSI I : PN.Pn.A. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. FARIDAH ABD. Hjh. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn.M. RASHID PEN. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. REDZUAN BIN AB. AZIZAH BT ABD. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. 2. Noraiza Bt Yusuf Pn.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama.

setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. 7. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. HAMIDAH BT HASSAN PN. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. 2. Berkongsi kemudahan. peralatan. 8. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. 9. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. HJH. HJH. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. 5. 9/1975. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. AB. ROSDI BIN IBRAHIM EN. 4. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK         : EN. 10. 6. . Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. HJ. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN.4. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. 3. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZIZ BIN ABDULLAH PN. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas.

4. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 8. 7. 4. 7. 3. Mengadakan jamuan akhir tahun. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). 6. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. TUGAS GURU DISIPLIN 1. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. peras ugut. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. majalah dan video lucah. 6. Pembahagian senarai tugas. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. 2. Mengadakan Kem Kepimpinan. 5. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. tatatertib dan salahlaku. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. 5. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. 4. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes-kes murid yang melanggar disiplin.peraturan. bohsia/bohjan. . 4. Merancang tugasan „spot check‟ di kalangan murid. 5. 3. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. gambar. 2. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes-kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. 3. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. 3. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama melibatkan kawalan murid. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas-pengawas sekolah. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni. 2.11. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. 2. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. kumpulan haram. 8. 5. 6. buli dan lain-lain. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.

Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. HJH. 10. Mengadakan kem motivasi 18. Mengenalpasti murid yang bermasalah :     Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. HJH. AZIZAH BT AB. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. 19. 17. Membantu guru-guru kelas masing-masing. 13. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. 14. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008.9. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 11. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Khidmat Runding Cara        Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . Mengawal murid semasa pertukaran guru. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. RAHMAN TUAN HJ. 12. Mengatasi masalah. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. Membincangkan masalah yang timbul 16. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN.

Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. 2. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. 5. NORHAYA BT MOHD. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. "Spotcheck‟ dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah 4. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. 6. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. Membuat laporan keperluan buku teks. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK       : PN. YUSOF (TAHUN 1) PN. ( JANUARI 08 ) 2. 3. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). . TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN.3. 5. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. 4. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. 8. 1. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 7. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. HJH. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. 4. 6. 3. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. Menguruskan pelupusan buku teks. 7. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. HJH.

4. Mengadakan jamuan akhir tahun. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 5. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. HJH. AZIZAH BT AB. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. 4. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). RAHMAN PN. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. NOR AINI BT ABDULLAH . 5. 1. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. HAMIDAH BT HASSAN PN. 3. HJH. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. 2. 3. 2. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim.

1. HJ. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. 2. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN.SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. YUSOF PN. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid-murid RMTS 1. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. PERANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. Memilih menu RMTS. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. 6. 2. 3. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. 5. 4. 4. KAMAL BIN AHMAD . awal dan akhir tahun 7. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 7. 3. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. NORHAYA BT MOHD.

Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin.PENGERUSI PN. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. 13. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. ROHAYA BT ABDULLAH EN. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. FARIDAH BT AB. 11. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. 12. 2. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. . Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. 9. 3. 4. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. ASMAT BT MOHD. 6. NOR PN. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. 8. 5. AZILA BT YUSOF PN. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 10. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 7. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK          : : PN. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. kemas dan ceria. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. HJH. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi.

Susun bunga-bunga berpasu. Sambutan Hari Kantin 1. HJH. 3. 2. Menyediakan buku pengurusan.14. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Susun kerusi dan meja dengan teratur. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. 2. Pameran sijil dan gambar penyampaian „Piala Kantin Berbintang‟ Projek Juara ‘Kantin Berbintang’ 1. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. 2. Papan kenyataan dengan maklumat baru. 4. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. FARIZA BT HASSAN . Buku komen Pelanggan 3. Penggunaan Kantin : 1. Alaskan meja kantin. 3. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN.

Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. ROHAYA BT ABDULLAH PN. ZARINAH BT ABD. MANAF BIN AWANG (PPM . ABD. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. 5. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. HAMID BIN ABD. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. NIK SERIMAH SHAFIE PN. RAHMAN (AJK PIBG) EN. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. HJH. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. HJ. Pelajaran. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ABD. 3. 7.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 – 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. 6. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan. REDZUAN BIN ABD. 10. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing.AHLI JK        : PN. ( BANK PERTANIAN ) 8. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 4. RASHID (PKKO) EN. ROSDI BIN IBRAHIM AJK :        EN. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. POH TZE PHENG PN. HJH. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. 9.

ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. SAINS PN. 2. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Merancang. 2. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN.PI EN. 4. HASSAN BIN CHE SOH-YDP PIBG EN. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. 3. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah.1. HJH. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK :        :PN. 3. 4. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. HIV dan lain-lain. BM PN. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. BI PN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah.

MOHD RAFI BIN YUSOF PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. MAIMON BT KONOK PN. AZIZAH AB. SURYANI BT MOHD ZAIN PN.RAHMAN PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru-guru sekolah. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK :        PN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . KAMAL BIN AHMAD . ASIAH BT SHAFIE PN. Memungut wang dari guru-guru jika ada pekeliling daripada jabatan. HJH. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. Memungut yuran kelab guru. ASMAT BT MOHD NOR PN. bersalin. RAZAK PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. HJH. 3. HALIMAH BT MAMAT EN. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. kematian dan lain-lain lagi. RASHID EN. ZARINAH BT AB. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 4.BENDAHARI AJK :          : PN. 2. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. HJH. 3. REDZUAN BIN AB. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN.

KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. . RUSIAH BT HUSAIN PN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. ZARINAH BT AB. 2. 1. 3. Mengemaskini semua buku simpanan murid-murid ( Jika perlu. HAMIZON BT MOHAMED AJK :           EN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid-murid. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. HJH. ASIAH BT SHAFIE PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. POH TZE PHENG EN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. simpan buku simpanan murid) 5. RAZAK AJK :        PN. 4. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. 2. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid.PENGERUSI PN. AZILA BT YUSOF PN. 3. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. HJH. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. ROHAYA BT ABDULLAH PN. Menguruskan segala insurans takaful. RAZAK PN. ZARINAH BT ABD. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan.

KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJ. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. HJH. HJH. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain-lain lagi.4. HJH. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. WAN ROSLINA BT DAUD . ZAIDA BT MAT DAHANG PN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HAZIRA BT TN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. MAHAMUD BIN DAUD AJK :       EN. NOR PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. TN. MAIMON BT HUSSIN AJK :        PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. ABD. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NORHAYATI BT MOHD. HASSAN PN. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. HJH.

Menulis laporan penyelian RMTS. FARIZA BT HASSAN -PN. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. 2. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. HJH. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. MAIZAN BT -PN. . ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. 4. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN.HARI AHAD -EN. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. 3. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. AB. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. 5. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. HJ. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN.

Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. 12. mengelap tingkap. menyapu lantai. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. Penolong Ketua Tingkatan. 1. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. 2. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Membuat jadual pengawas bertugas. sahsiah. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. 7. Merekodkan segala kesalahan. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. 3.  Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . 4. 9. 11. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor. 5. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 14. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Bendahari. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. 6. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. 10. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. 8. 13. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru.

o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang “ Melanggar Peraturan Sekolah” yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.  Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. (b) Kebajikan pelajar.  Laporan pelajaran.peperiksaan.  Menentukan kawal elektrik. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan.  Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru-guru penyelaras kursus yang berkenaan. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.  Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas.  Buku teks. biasiswa dan bantuan . motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik.  Masalah pembelajaran.  Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. kesihatan diri dan disiplin. o Memberikan galakan.

 Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama.  Pendaftaran sukan. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. o Menentukan buku teks telah dipulangkan. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT.  Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. . o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. Memberi taklimat kepada guru-guru. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat.  Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. SPBT        Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. o Menentukan rumah sukan. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. persatuan dan lain-lain. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan.

KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. guru. Program Sekolah Selamat. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Merancang. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Merancang. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. kerjaya. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.     Mengeluarkan buku-buku teks kepada guru-guru darjah untuk diberi pinjam kepada murid-murid. Memberi perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. Dasar Pendidikan Wajib. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. Merancang. alkohol. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. rokok. Mengumpul. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Merancang. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan UPSR Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. HalEhwal Murid Written by Administrator Monday. Menyediakan Borang Hapuskira. Murid yang kematiaan ibubapa vi. psikososial dan kesejahteraan mental. Memastikan semua murid-murid telah mendapat pinjaman buku teks. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Memberi perkhidmatan Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis Merancang. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Murid Miskin iii. psikososial dan kesejahteraan mental. 11 May 2009 Hal-Ehwal Murid . pencegahan. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik.  KAUNSELING Meneliti. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. bimbingan / kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. inhalan. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. Memberi maklumat kepada Penyelia Buku Teks Negeri atau Pegawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. Anak Yatim ii. kerjaya. kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Murid yang sakit di hospital v. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. Murid Bermasalah iv. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. keibubapaan dan masalah murid.

Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Pengerusi : Pn. Guru Disiplin) Pn.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Unit RIMUP) En. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunseling ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn.

Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. 8.Laporan LDM – Tindakan Guru Kelas – Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . 3. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. jika difikirkan perlu. 4. 9. 7. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn.Pn. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. 6.tiap orang murid sekolah ini. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. 5. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. Laporan G1 dan G2 – rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. 2. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap.

JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat).Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. 4. Pengerusi : Pn. Menyediakan laporan – gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan – melalui pemerhatian. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan – merancang pelan tindakan. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. 2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 3. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn.Pn. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Membuat pemantauan dan penilaian – mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan.

Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. Pengerusi : Pn. 8. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. 13. 9. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. 3. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. 10. 6. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. 12. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :Kempen kebersihan Pertandingan Kebersihan kelas Ceramah kebersihan Pertandingan poster kebersihan Pertandingan mengarang essei kebersihan Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah Lawatan ke sekolah lain Budaya pagi seperti mengutip sampah Laporan dan program Aedes 4. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir. 7. Menyusun pelan tindakan kebersihan. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. 5. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan. . Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. 11. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. 2. Menyediakan anggaran perbelanjaan. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

5.Taklimat Pencegahan Kebakaran.Kawad Kecemasan. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. Jabatan dan PPD. 8. Minggu Keselamatan. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . 5. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. 7. 2.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. 3. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. tayangan dan lain-lain. pameran. 4. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. Baharuddin. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). Pengerusi : Pn.2. 3. 6. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.En.Abd. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. 4. Membaca.

JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. 12. 6. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. 10. 13. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. 7.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.berfungsi. Pengerusi : Pn. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. 9. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. 8. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 14. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. 16. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya. 15. 11.

Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 12.Bidang Tugas : 1. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. kemas dan ceria. 5. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. selamat dan sesuai. 15. 11. 17. 7. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. 3. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). 13. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. 2. 6. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 14. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. 10. 4. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. 9. 8.

Menentukan tarikh pengedaran. Pengedaran : Mengedarkan mengikut tahun. o Pembahagian tugas pagi / petang.Guru SPBT) Pn. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. 4. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. 5. 3. . 2. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan „Pasukan Petugas‟ SPBT (pelajar). Pengerusi : Pn. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. Chui Chooi Seong Pn. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). o Taklimat untuk guru kelas. 6. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Membuat pesanan buku : Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. Mengesan kelancaran pengedaran Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas.

7. Pengurusan Keselamatan Buku Memastikan ada Bilik SPBT  Mengurus bilik SPBT. 9. Pengurusan Rekod dan Dokumen : Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. Menyimpan invois.Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.  Pengurusan pemulangan Buku Teks. Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan. Guru bertugas. Hapus kira. Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. 10. Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Kekurangan / lebihan. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. hapuskira. Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. Mengemaskini inventori SPBT. Peratus rosak / hilang.  Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. Cadangan Buku Bacaan Tambahan Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran.  Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. . Pengurusan Stok dan Inventori Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. 11. bil dan pengesahannya.  Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. 8. Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. rosak dan hilang. Menyimpan rekod. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun. Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar.

Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas.12. 18. Pengerusi : Pn. 15. 14. 13. Memproses borang SPBT. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Lee Chye Inn Pn. Tan Shean Lan Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. 17. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal. 16.

Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. 3. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. 6. Pengerusi : Pn. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 5. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Salihin (PEMBANTU TADBIR. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 9. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung. 4. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :Pelajar miskin Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan / bencana 2. 7. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. 10. 8.Bidang Tugas : 1.JASMANI) Pn.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.

5. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. .Bidang Tugas : 1. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru-guru kelas. 4. Pengerusi : Pn. Mengelolakan program orientasi. 6. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. 7. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : Bimbingan Pelajar Bimbingan Kerjaya Bimbingan Sosial Bimbingan Sahsiah Bimbingan Psikologi Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. 3. 2. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). 4. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. 3. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid.

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. minat dan sahsiah pelajar. 2. Mengwujudkan sikap kerjasama. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. 8. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. 6. 9. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Ia juga untuk . Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersamasama. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. 10.5. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. S/U : Pn. Berkongsi kemudahan. Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). Pengerusi : Pn. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). RMUF – Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. peralatan. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. 3. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat.

Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran Fungsi peranan PIBG adalah: 1. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. PIBG juga mempunyai peranan ‘saling lengkap melengkapi’ terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. ibubapa dan komuniti setempat. 5. 3. SKDP. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 4. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. keterbukaan dan pengorbanan. .mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful