CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2012 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program “DIA 6. 7. 8.
KAWANKU”. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu pembelajaran. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati. TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula 4. 5. 6.
dari masa ke semasa. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Nik Serimah Bt. Hjh. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn.7. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Ruhil Amani Bt. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN .

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. KAMAL BIN AHMAD N. Zarinah Bt Ab. Noraiza Bt Yusuf Pn. HJH.Pn. Mewujudkan sikap kerjasama. HJH. 3.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. AZIZAH BT ABD. REDZUAN BIN AB. ROHANA BT YUSOF EN. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Hjh.W.A. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. 2. . Hamizon Bt Mohammed K. SETIAUSAHA : EN. NOR AINI BT ABDULLAH N. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. PENGERUSI I : PN. PENGERUSI II : PN. FARIDAH ABD. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA :     PN.P Pn. RASHID PEN.M. MOHAMUD BIN DAUD PN.

Berkongsi kemudahan. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. 5. 4. HJH. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. 9/1975. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. 10. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. HJ. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. AB. AZIZ BIN ABDULLAH PN. 9. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. 8. HAMIDAH BT HASSAN PN. 2. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. peralatan. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. 3. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. 6. . Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. 7. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK         : EN. ROSDI BIN IBRAHIM EN.4. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.

8. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. 6. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. 8. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). bohsia/bohjan. 3. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. 5. 4. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. gambar. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. 3. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. peras ugut. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. 4. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 3. 2. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas-pengawas sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. TUGAS GURU DISIPLIN 1. 2. buli dan lain-lain. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes-kes murid yang melanggar disiplin. Mengadakan Kem Kepimpinan. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes-kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. Merancang tugasan „spot check‟ di kalangan murid. 4. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama melibatkan kawalan murid. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. 6. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. 5. majalah dan video lucah. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010.11. 6. 5. kumpulan haram. 3.peraturan. . Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni. Pembahagian senarai tugas. 2. 7. 4. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. 5. Mengadakan jamuan akhir tahun. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. 2. tatatertib dan salahlaku. 7. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1.

13. Mengatasi masalah. 14. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. AZIZAH BT AB. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Membantu guru-guru kelas masing-masing. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15.9. 19. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. RAHMAN TUAN HJ. 17. Mengenalpasti murid yang bermasalah :     Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. HJH. 10. Khidmat Runding Cara        Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. Membincangkan masalah yang timbul 16. Mengawal murid semasa pertukaran guru. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. Mengadakan kem motivasi 18. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 12. 11.

5. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. HJH. 3. NORHAYA BT MOHD. 6. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. Menguruskan pelupusan buku teks.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK       : PN. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. 1. "Spotcheck‟ dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah 4. HJH. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). 4. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. 7. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. ( JANUARI 08 ) 2. 5. 4. 7. YUSOF (TAHUN 1) PN. Membuat laporan keperluan buku teks. 6. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah. Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. 2. 3. .3. 8.

3. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. 5. 2. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. HJH. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. 4. NOR AINI BT ABDULLAH . HJH. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. 5. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. 3. HAMIDAH BT HASSAN PN. HJH. ASMAT BT MOHD NOR PN. 1. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). AZIZAH BT AB. Mengadakan jamuan akhir tahun. 4. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. RAHMAN PN. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.

SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. 5. 4. 4. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. 1. HJ. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. 7. PERANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. 6. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. YUSOF PN. 3. NORHAYA BT MOHD. 2. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. KAMAL BIN AHMAD . 2. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. awal dan akhir tahun 7. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN.SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. 3. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid-murid RMTS 1. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. Memilih menu RMTS. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS.

10. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 3. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. FARIDAH BT AB. AZILA BT YUSOF PN. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. kemas dan ceria. 2. 5. 9. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan.PENGERUSI PN. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. HJH. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. 13. . AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. 12. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. 6. NOR PN. 7. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. 11. ASMAT BT MOHD. 8. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. 4. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK          : : PN. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. ROHAYA BT ABDULLAH EN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN.

NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. 3. Penggunaan Kantin : 1. Susun kerusi dan meja dengan teratur.14. Papan kenyataan dengan maklumat baru. 2. HJH. Pameran sijil dan gambar penyampaian „Piala Kantin Berbintang‟ Projek Juara ‘Kantin Berbintang’ 1. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. 3. 2. FARIZA BT HASSAN . Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. 2. Alaskan meja kantin. Menyediakan buku pengurusan. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. 4. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Sambutan Hari Kantin 1. Susun bunga-bunga berpasu. Buku komen Pelanggan 3. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. 2.

REDZUAN BIN ABD. MANAF BIN AWANG (PPM . Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. 6. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. HJ. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. 7. ABD. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN.AHLI JK        : PN. 5. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. POH TZE PHENG PN. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. HAMID BIN ABD. RAHMAN (AJK PIBG) EN. 9. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan. HJH. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 4. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing. Pelajaran. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. 10. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. HJH. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . 2. RASHID (PKKO) EN. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. NIK SERIMAH SHAFIE PN. ( BANK PERTANIAN ) 8. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. ROHAYA BT ABDULLAH PN. ROSDI BIN IBRAHIM AJK :        EN. 3. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 – 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. ABD. ZARINAH BT ABD.

3. SAINS PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK :        :PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. 2. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN .PI EN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. HASSAN BIN CHE SOH-YDP PIBG EN. Merancang. 4. BM PN.1. BI PN. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. HJH. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. 2. HJH. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. HIV dan lain-lain. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. HJH. PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. 3. 4. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. 2.

ASMAT BT MOHD NOR PN. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . HAMIDAH BT HASSAN PN.RAHMAN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK :        PN. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru-guru sekolah. ZARINAH BT AB. Memungut yuran kelab guru. AZIZAH AB. kematian dan lain-lain lagi. ASIAH BT SHAFIE PN. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. MAIMON BT KONOK PN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. bersalin. RASHID EN. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. KAMAL BIN AHMAD . 3. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. REDZUAN BIN AB. 4. 2. RAZAK PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. HALIMAH BT MAMAT EN. 3. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital.BENDAHARI AJK :          : PN. HJH. 2. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. HJH. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. Memungut wang dari guru-guru jika ada pekeliling daripada jabatan. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN.

MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ZARINAH BT ABD. ASIAH BT SHAFIE PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. HAMIZON BT MOHAMED AJK :           EN. Mengemaskini semua buku simpanan murid-murid ( Jika perlu. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. ASMAT BT MOHD NOR PN. AZILA BT YUSOF PN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. POH TZE PHENG EN. 3. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. ZARINAH BT AB. 1. 2. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. HJH. 4. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. RAZAK PN. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 2. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid-murid. simpan buku simpanan murid) 5. RAZAK AJK :        PN. 3. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. .PENGERUSI PN. HJH. Menguruskan segala insurans takaful. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN.

ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. TN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. HJ. NORHAYATI BT MOHD. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain-lain lagi. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. NOR PN. MAT ALIB BIN DERAMAN TN. WAN ROSLINA BT DAUD . JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN.4. HAZIRA BT TN. HJH. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK :       EN. HASSAN PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. HJH. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. ABD. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. MAIMON BT HUSSIN AJK :        PN.

ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. . Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah.HARI AHAD -EN. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. 3. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. HJH. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. AB. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. MAIZAN BT -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. 5. HJ. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. 2. Menulis laporan penyelian RMTS. 4. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. RUSIAH BT HUSAIN -PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN.

Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. 7. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. Penolong Ketua Tingkatan. 12. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. mengelap tingkap. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. 11. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. 9. 13. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. 4. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. 14. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. 3. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Merekodkan segala kesalahan.  Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . 8. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. sahsiah. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. 2. menyapu lantai. 5. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. 1. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. 6. Bendahari. 10. Membuat jadual pengawas bertugas. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah.

Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas.  Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal.peperiksaan. biasiswa dan bantuan .  Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru-guru penyelaras kursus yang berkenaan. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.  Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan.  Laporan pelajaran. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik.  Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. kesihatan diri dan disiplin. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. (b) Kebajikan pelajar. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar.  Masalah pembelajaran. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang “ Melanggar Peraturan Sekolah” yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah.  Menentukan kawal elektrik. o Memberikan galakan.  Buku teks.

Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat.  Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan.  Pendaftaran sukan. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. persatuan dan lain-lain. kehilangan atau kecurian buku-buku teks.  Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. SPBT        Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. o Menentukan buku teks telah dipulangkan.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. . o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. Memberi taklimat kepada guru-guru. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. o Menentukan rumah sukan. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum.  Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat.

Memberi perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.  KAUNSELING Meneliti. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Murid yang kematiaan ibubapa vi. kerjaya. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. Murid Miskin iii. pencegahan. Merancang. kerjaya. Merancang. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. psikososial dan kesejahteraan mental.     Mengeluarkan buku-buku teks kepada guru-guru darjah untuk diberi pinjam kepada murid-murid. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Memberi maklumat kepada Penyelia Buku Teks Negeri atau Pegawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Memberi perkhidmatan Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis Merancang. Murid yang sakit di hospital v. Memastikan semua murid-murid telah mendapat pinjaman buku teks. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Anak Yatim ii. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. Merancang. guru. psikososial dan kesejahteraan mental. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. inhalan. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan UPSR Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. rokok. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. 11 May 2009 Hal-Ehwal Murid . alkohol. Dasar Pendidikan Wajib. Mengumpul. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Merancang. bimbingan / kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. HalEhwal Murid Written by Administrator Monday. keibubapaan dan masalah murid. Menyediakan Borang Hapuskira. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. Program Sekolah Selamat. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. Murid Bermasalah iv.

JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Guru Disiplin) Pn. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) .Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunseling ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Unit RIMUP) En.

Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. Laporan G1 dan G2 – rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. 6. Menggubal undang-undang disiplin sekolah. 7.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing. 8. 2.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) .Pn. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. 4.Laporan LDM – Tindakan Guru Kelas – Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. 3. 9. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu.tiap orang murid sekolah ini. Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. 5. jika difikirkan perlu. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn.

Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan – merancang pelan tindakan. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Membuat pemantauan dan penilaian – mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. 4. Menyediakan laporan – gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan. Pengerusi : Pn. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan – melalui pemerhatian. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan .Pn. 2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. 3. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat).

Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. 2. 5. 3. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. 13. 11. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :Kempen kebersihan Pertandingan Kebersihan kelas Ceramah kebersihan Pertandingan poster kebersihan Pertandingan mengarang essei kebersihan Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah Lawatan ke sekolah lain Budaya pagi seperti mengutip sampah Laporan dan program Aedes 4. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. 10. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir. 12. . Menyusun pelan tindakan kebersihan. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. 8. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. Pengerusi : Pn. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan. 6.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. 7. 9. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1.

Baharuddin. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan .Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :.En.2. 3. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas.Abd. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. 5. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. Membaca. 2. Pengerusi : Pn. 5. 4. Jabatan dan PPD. 4. pameran. 6. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. tayangan dan lain-lain.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. Minggu Keselamatan. 7. 3.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah.Kawad Kecemasan.Taklimat Pencegahan Kebakaran. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). 8.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn.

15. 16. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. 13. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 12. 7.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. 10. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . 14. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. 6. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. 9.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. 11. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Pengerusi : Pn. 8.berfungsi.

Bidang Tugas : 1. 8. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. 13. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. 14. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. 2. 9. 15. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. 7. selamat dan sesuai. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. 3. 12. 6. 17. 11. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. 5. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. kemas dan ceria. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 10. 4. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin.

o Pembahagian tugas pagi / petang. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Chui Chooi Seong Pn. Pengerusi : Pn. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. Membuat pesanan buku : Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. o Taklimat untuk guru kelas. 5. 6. 3. 4. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan „Pasukan Petugas‟ SPBT (pelajar). Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. . 2. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Pengedaran : Mengedarkan mengikut tahun.Guru SPBT) Pn. Menentukan tarikh pengedaran. Mengesan kelancaran pengedaran Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar.

10. Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. 9. Peratus rosak / hilang. Guru bertugas. Menyimpan invois. 7.  Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. bil dan pengesahannya. Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. Cadangan Buku Bacaan Tambahan Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan. Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). hapuskira.  Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. . Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. Menyimpan rekod. 11. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. Hapus kira. Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun. Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. rosak dan hilang. Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun.  Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. 8.  Pengurusan pemulangan Buku Teks. Kekurangan / lebihan. Pengurusan Keselamatan Buku Memastikan ada Bilik SPBT  Mengurus bilik SPBT. Pengurusan Stok dan Inventori Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. Mengemaskini inventori SPBT. Pengurusan Rekod dan Dokumen : Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.

12. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Memproses borang SPBT. 13. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. 17. 16. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. 18. Tan Shean Lan Pn. 15. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Pengerusi : Pn. 14. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. Lee Chye Inn Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal.

Bidang Tugas : 1. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . 7. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. 6. 9. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Salihin (PEMBANTU TADBIR. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. 8. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En.JASMANI) Pn. 4. 3. 10. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :Pelajar miskin Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan / bencana 2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Pengerusi : Pn. 5.

. 3. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. Mengelolakan program orientasi. 2. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru-guru kelas. 7. 4. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. 4. 6. 5. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : Bimbingan Pelajar Bimbingan Kerjaya Bimbingan Sosial Bimbingan Sahsiah Bimbingan Psikologi Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). 3. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. Pengerusi : Pn. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid.Bidang Tugas : 1. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En.

minat dan sahsiah pelajar. 8. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). S/U : Pn. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Ia juga untuk . Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. 6.5. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). peralatan. 3. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. 2. Pengerusi : Pn. RMUF – Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). Mengwujudkan sikap kerjasama. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersamasama. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Berkongsi kemudahan. 9. 10. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.

Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. PIBG juga mempunyai peranan ‘saling lengkap melengkapi’ terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran Fungsi peranan PIBG adalah: 1. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. . 3. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. keterbukaan dan pengorbanan. SKDP. ibubapa dan komuniti setempat. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 4. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful