CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2012 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program “DIA 6. 7. 8.
KAWANKU”. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu pembelajaran. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati. TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula 4. 5. 6.
dari masa ke semasa. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Hjh. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Nik Serimah Bt. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Ruhil Amani Bt. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn.7. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN .

Hjh. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. Mewujudkan sikap kerjasama.M. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. REDZUAN BIN AB. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. . AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. Zarinah Bt Ab. HJH. KAMAL BIN AHMAD N. FARIDAH ABD.Pn. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. AZIZAH BT ABD. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. MOHAMUD BIN DAUD PN. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. Noraiza Bt Yusuf Pn. 2. PENGERUSI II : PN. Hamizon Bt Mohammed K.P Pn.A. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. NOR AINI BT ABDULLAH N.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. PENGERUSI I : PN. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA :     PN. ROHANA BT YUSOF EN. 3. RASHID PEN. HJH. SETIAUSAHA : EN.W.

NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. 8. 9. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. 9/1975. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK         : EN. AZIZ BIN ABDULLAH PN. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. 4. HJ. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. 6. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama. ROSDI BIN IBRAHIM EN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. 7. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN.4. 5. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. Berkongsi kemudahan. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. HAMIDAH BT HASSAN PN. HJH. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. AB. . Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. peralatan. 10. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. 3. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas.

Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas-pengawas sekolah. tatatertib dan salahlaku. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni. 6. 2. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. 7. 2. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes-kes murid yang melanggar disiplin. 3. . 8. 8. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. 6. 3. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. Merancang tugasan „spot check‟ di kalangan murid. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. bohsia/bohjan. Mengadakan jamuan akhir tahun. TUGAS GURU DISIPLIN 1. 3. 4. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1.11. kumpulan haram. Pembahagian senarai tugas. peras ugut. 5. 4. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama melibatkan kawalan murid. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. 5. 5. gambar. 2. 4. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. 5. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid.peraturan. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. Mengadakan Kem Kepimpinan. buli dan lain-lain. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes-kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. 2. 3. 6. majalah dan video lucah. 7. 4.

Mengatasi masalah. NORHAYATI BT MOHD NOR PN.9. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. RAHMAN TUAN HJ. 14. Membantu guru-guru kelas masing-masing. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. Membincangkan masalah yang timbul 16. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 11. 10. 17. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. 12. Mengawal murid semasa pertukaran guru. HJH. 13. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Mengadakan kem motivasi 18. Mengenalpasti murid yang bermasalah :     Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. Khidmat Runding Cara        Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . AZIZAH BT AB. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. 19. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.

Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. HJH. Membuat laporan keperluan buku teks. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. . YUSOF (TAHUN 1) PN. Menguruskan pelupusan buku teks. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. 6. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. 4. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. 5. 3. HJH. 5. 6. ( JANUARI 08 ) 2.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. 8. 2. 7. 4. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. 3. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK       : PN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. NORHAYA BT MOHD. Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun.3. diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). "Spotcheck‟ dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah 4. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. 1. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. 7. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN.

HJH. 4. HAMIDAH BT HASSAN PN. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. 3. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. Mengadakan jamuan akhir tahun. HJH. 5. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. 1. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. RAHMAN PN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. 5. 2. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. 4. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. NOR AINI BT ABDULLAH . NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). AZIZAH BT AB. ASMAT BT MOHD NOR PN. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. 3.

Memilih menu RMTS. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN.SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. KAMAL BIN AHMAD . 2. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. YUSOF PN. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. HJ. 3. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. 1. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. 7. 4. awal dan akhir tahun 7. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 2. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 6. 3. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. 4. 5. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid-murid RMTS 1. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. PERANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. NORHAYA BT MOHD.

Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. FARIDAH BT AB. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. kemas dan ceria. 6. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 13. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK          : : PN. HJH. ROHAYA BT ABDULLAH EN. 11.PENGERUSI PN. 7. NOR PN. AZILA BT YUSOF PN. 3. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. 4. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. ASMAT BT MOHD. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. 12. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 10. . ZUL AZMAN BIN AWANG PN. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. 9. 5. 8.

Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. Penggunaan Kantin : 1. 2. 2. FARIZA BT HASSAN . Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. 4. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. Susun bunga-bunga berpasu. Pameran sijil dan gambar penyampaian „Piala Kantin Berbintang‟ Projek Juara ‘Kantin Berbintang’ 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. 3. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. Keceriaan Kawasan Kantin : 1.14. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. Susun kerusi dan meja dengan teratur. Buku komen Pelanggan 3. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Alaskan meja kantin. Menyediakan buku pengurusan. 3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 2. 2. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan. HJH. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Sambutan Hari Kantin 1. Papan kenyataan dengan maklumat baru. 2.

HAMID BIN ABD. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. REDZUAN BIN ABD. 9. HJH. POH TZE PHENG PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 – 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. ZARINAH BT ABD. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. 3. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN.AHLI JK        : PN. ( BANK PERTANIAN ) 8. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. 7. ABD. 6. 4. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. Pelajaran. ABD. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. 10. MANAF BIN AWANG (PPM . RASHID (PKKO) EN. 2. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. RAHMAN (AJK PIBG) EN. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. NIK SERIMAH SHAFIE PN. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. HJH. ROHAYA BT ABDULLAH PN. 5. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . ROSDI BIN IBRAHIM AJK :        EN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. HJ.

BI PN. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. HIV dan lain-lain. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 3. Merancang. 4. 2. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. SAINS PN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. HJH. 2. BM PN.PI EN. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN.1. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. HASSAN BIN CHE SOH-YDP PIBG EN. HJH. 2. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK :        :PN. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. 4. 3.

Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . MOHD RAFI BIN YUSOF PN. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. 3. 2. 4. 2. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. Memungut yuran kelab guru. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. AZIZAH AB.BENDAHARI AJK :          : PN. kematian dan lain-lain lagi. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. HJH. RASHID EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. RAZAK PN. HJH. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. 3. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru-guru sekolah. Memungut wang dari guru-guru jika ada pekeliling daripada jabatan. ASIAH BT SHAFIE PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. HJH.RAHMAN PN. ZARINAH BT AB. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. KAMAL BIN AHMAD . bersalin. HALIMAH BT MAMAT EN. REDZUAN BIN AB. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. MAIMON BT KONOK PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK :        PN. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN.

RAZAK PN. 1. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. 2. HAMIZON BT MOHAMED AJK :           EN. 3. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. Menguruskan segala insurans takaful. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. ZARINAH BT ABD. AZILA BT YUSOF PN. 2.PENGERUSI PN. HJH. ZARINAH BT AB. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. 3. ASMAT BT MOHD NOR PN. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. simpan buku simpanan murid) 5. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. . HJH. ROHAYA BT ABDULLAH PN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. Mengemaskini semua buku simpanan murid-murid ( Jika perlu. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. RUSIAH BT HUSAIN PN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid-murid. RAZAK AJK :        PN. 4. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. POH TZE PHENG EN. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. ASIAH BT SHAFIE PN.

HJH. NOR PN. ABD. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN.4. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. HAZIRA BT TN. HJH. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. HJH. TN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain-lain lagi. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. WAN ROSLINA BT DAUD . MAT ALIB BIN DERAMAN TN. NORHAYATI BT MOHD. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. MAHAMUD BIN DAUD AJK :       EN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. HJ. HASSAN PN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. MAIMON BT HUSSIN AJK :        PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN.

MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. MAIZAN BT -PN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. 5. 2. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. HJH. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. . 3. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. Menulis laporan penyelian RMTS. HJ. 4. AB.HARI AHAD -EN. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah.

mengelap tingkap. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. 12. 8. 2. 4. 9. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. 10. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. menyapu lantai. Penolong Ketua Tingkatan.  Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. 11. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor. 13. sahsiah. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. 5. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Bendahari. 7. 14. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. 3. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. 6. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. Merekodkan segala kesalahan. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Membuat jadual pengawas bertugas. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. 1.

kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah.  Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru-guru penyelaras kursus yang berkenaan.  Masalah pembelajaran. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar.  Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas.peperiksaan. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang “ Melanggar Peraturan Sekolah” yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik.  Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. kesihatan diri dan disiplin. o Memberikan galakan. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas.  Laporan pelajaran. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. (b) Kebajikan pelajar.  Buku teks. biasiswa dan bantuan . o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian.  Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas.  Menentukan kawal elektrik.

o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. persatuan dan lain-lain. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. Memberi taklimat kepada guru-guru. o Menentukan rumah sukan. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima.  Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan.  Pendaftaran sukan. . SPBT        Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan.  Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama.  Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menentukan buku teks telah dipulangkan.

psikososial dan kesejahteraan mental. Murid Bermasalah iv. psikososial dan kesejahteraan mental. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. 11 May 2009 Hal-Ehwal Murid . Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. Memberi perkhidmatan Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis Merancang. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. Dasar Pendidikan Wajib. Memastikan semua murid-murid telah mendapat pinjaman buku teks. Merancang. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. keibubapaan dan masalah murid. Program Sekolah Selamat. Murid yang sakit di hospital v. kerjaya. Memberi perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. guru. Memberi maklumat kepada Penyelia Buku Teks Negeri atau Pegawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. pencegahan. Mengumpul. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. Merancang. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Merancang. rokok. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. Anak Yatim ii. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. Murid yang kematiaan ibubapa vi. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. kerjaya. Menyediakan Borang Hapuskira. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. bimbingan / kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. alkohol.     Mengeluarkan buku-buku teks kepada guru-guru darjah untuk diberi pinjam kepada murid-murid. HalEhwal Murid Written by Administrator Monday. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid.  KAUNSELING Meneliti. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. Murid Miskin iii. inhalan. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan UPSR Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. Merancang. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah.

Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Guru Disiplin) Pn. Unit RIMUP) En. Pengerusi : Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunseling ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Pengerusi : Pn.

Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing. Laporan G1 dan G2 – rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn.Laporan LDM – Tindakan Guru Kelas – Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. jika difikirkan perlu. Menggubal undang-undang disiplin sekolah. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. 2. 3. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. 5. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. 7.tiap orang murid sekolah ini.Pn. 9.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. 8. 6. 4. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) .

Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Pengerusi : Pn.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan – merancang pelan tindakan. Membuat pemantauan dan penilaian – mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). 2. Menyediakan laporan – gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan. 3. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Pn. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan – melalui pemerhatian. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. 4. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut.

6. Menyusun pelan tindakan kebersihan. 10. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan. 5. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. 9. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. 8. 7. 11. . Menyediakan anggaran perbelanjaan. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Pengerusi : Pn. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :Kempen kebersihan Pertandingan Kebersihan kelas Ceramah kebersihan Pertandingan poster kebersihan Pertandingan mengarang essei kebersihan Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah Lawatan ke sekolah lain Budaya pagi seperti mengutip sampah Laporan dan program Aedes 4. 3. 2. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. 12. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. 13.

Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. Pengerusi : Pn.En. 3. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. 3. pameran. 4. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. 8. 4.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. 6.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. 7. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah.2. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :. Membaca. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. 5. tayangan dan lain-lain. Jabatan dan PPD. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay).Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. Baharuddin. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan .Abd. 5.Kawad Kecemasan. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. 2.Taklimat Pencegahan Kebakaran. Minggu Keselamatan.

7. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.berfungsi. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. 9. 10.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 6. Pengerusi : Pn.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah. 16. 13. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. 8. 15. 14. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 12. 11. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

14. 15. 4. 10. 12. 8. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. kemas dan ceria. 3. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 11. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. selamat dan sesuai. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. 9. 5. 6. 17. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. 7. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.Bidang Tugas : 1. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. 2. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 13. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan.

Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Pengerusi : Pn. Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. o Taklimat untuk guru kelas. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. 3. 4. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Mengesan kelancaran pengedaran Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah.Guru SPBT) Pn. 5. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Chui Chooi Seong Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 6. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan „Pasukan Petugas‟ SPBT (pelajar). Membuat pesanan buku : Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Pengedaran : Mengedarkan mengikut tahun. 2. Menentukan tarikh pengedaran. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. . Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. o Pembahagian tugas pagi / petang.

Pengurusan Stok dan Inventori Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. 10. Menyimpan rekod. .  Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun. 11. 9.  Pengurusan pemulangan Buku Teks. Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. Mengemaskini inventori SPBT.  Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. bil dan pengesahannya. Cadangan Buku Bacaan Tambahan Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. rosak dan hilang. Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. Guru bertugas. Menyimpan invois. 8. 7. Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. Kekurangan / lebihan. Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. Hapus kira. Pengurusan Keselamatan Buku Memastikan ada Bilik SPBT  Mengurus bilik SPBT. Pengurusan Rekod dan Dokumen : Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Peratus rosak / hilang. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. hapuskira.  Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan. Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual.

Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . 14. 15. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Memproses borang SPBT. 13. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. 18. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19.12. 17. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Tan Shean Lan Pn. Lee Chye Inn Pn. 16.

Pengerusi : Pn. 3. Tan Shean Lan ( GURU PEND.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. 10. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. 8. 5. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. 9. 4. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan.JASMANI) Pn. 7. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan.Bidang Tugas : 1. Salihin (PEMBANTU TADBIR. 6. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :Pelajar miskin Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan / bencana 2. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar.

6. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : Bimbingan Pelajar Bimbingan Kerjaya Bimbingan Sosial Bimbingan Sahsiah Bimbingan Psikologi Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. 3. Pengerusi : Pn. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. 7. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Mengelolakan program orientasi. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru-guru kelas. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 4. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. 3. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat. .Bidang Tugas : 1. 2. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. 4. 5.

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). Berkongsi kemudahan. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK).5. Pengerusi : Pn. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. minat dan sahsiah pelajar. RMUF – Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. peralatan. 9. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. Ia juga untuk . PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. 8. S/U : Pn. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). 10. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Mengwujudkan sikap kerjasama. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. 2. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. 6. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. 3. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersamasama. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas.

Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 4. 3. . 5. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. ibubapa dan komuniti setempat. PIBG juga mempunyai peranan ‘saling lengkap melengkapi’ terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran Fungsi peranan PIBG adalah: 1. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. SKDP. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. keterbukaan dan pengorbanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful