P. 1
Bidang Tugas Ajk Hem

Bidang Tugas Ajk Hem

|Views: 167|Likes:
Published by Wak Galok

More info:

Published by: Wak Galok on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2012 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program “DIA 6. 7. 8.
KAWANKU”. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu pembelajaran. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati. TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula 4. 5. 6.
dari masa ke semasa. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

7. Ruhil Amani Bt. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Nik Serimah Bt. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En.

KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN.A. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. PENGERUSI II : PN. HJH. AZIZAH BT ABD. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. . 3. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN.P Pn. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn.Pn. Hjh. HJH. SETIAUSAHA : EN. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA :     PN.M. REDZUAN BIN AB. Mewujudkan sikap kerjasama. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN. Zarinah Bt Ab. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. Noraiza Bt Yusuf Pn. ROHANA BT YUSOF EN. Hamizon Bt Mohammed K. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. MOHAMUD BIN DAUD PN. KAMAL BIN AHMAD N. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. FARIDAH ABD. PENGERUSI I : PN. NOR AINI BT ABDULLAH N.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1. Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn.W. RASHID PEN. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. 2.

Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. 6. AB. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. ROSDI BIN IBRAHIM EN. 4. 10. 9. 9/1975. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. Berkongsi kemudahan. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK         : EN. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. HAMIDAH BT HASSAN PN. AZIZ BIN ABDULLAH PN. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD. 5. HJH. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. 8. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. HJ. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas. HJH. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. 7. 3. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. .4. peralatan.

2. 2. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas-pengawas sekolah. 4. 4. gambar. 7. 2. majalah dan video lucah. 5. TUGAS GURU DISIPLIN 1. buli dan lain-lain. 8. 5. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. 3. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes-kes murid yang melanggar disiplin. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. 4. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. 3. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. 4. 7.11. peras ugut. 8. 5. Mengadakan Kem Kepimpinan. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 6.peraturan. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. 6. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes-kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. 6. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama melibatkan kawalan murid. bohsia/bohjan. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. Merancang tugasan „spot check‟ di kalangan murid. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. 3. tatatertib dan salahlaku. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. kumpulan haram. Mengadakan jamuan akhir tahun. Pembahagian senarai tugas. PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. 2. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. 3. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). . 5.

ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 10. HJH. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. Mengenalpasti murid yang bermasalah :     Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. 11. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. HJH. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. RAHMAN TUAN HJ. 17. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. Khidmat Runding Cara        Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . 19. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Mengawal murid semasa pertukaran guru. 12. 13. Membantu guru-guru kelas masing-masing. Membincangkan masalah yang timbul 16. AZIZAH BT AB. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN.9. HAZNAN BT CHE HASAN PN. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. Mengadakan kem motivasi 18. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. Mengatasi masalah. 14.

Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. 4. 5. HJH. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah. NORHAYA BT MOHD. 7. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. 3.3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 6. Membuat laporan keperluan buku teks. . 3. HJH. 8.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK       : PN. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). YUSOF (TAHUN 1) PN. "Spotcheck‟ dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah 4. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. 6. Menguruskan pelupusan buku teks. 2. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. 5. 4. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. ( JANUARI 08 ) 2. 7. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ). 1. Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN.

Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. 5. 1. kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. HJH. AZIZAH BT AB. NOR AINI BT ABDULLAH . HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. 4. 2. RAHMAN PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. 3. 4. HAMIDAH BT HASSAN PN. ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. 3. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. 2. Mengadakan jamuan akhir tahun. 5.

Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. KAMAL BIN AHMAD . Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. 7. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. Memilih menu RMTS. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. PERANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. 5. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. 2. 4. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 3. SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid-murid RMTS 1. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. awal dan akhir tahun 7.SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. NORHAYA BT MOHD. 6. 2. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. YUSOF PN. 4. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. 3. 1. HJ.

3. 4.PENGERUSI PN. NOR PN. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. 6. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. 8. 11. 10. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. . ROHAYA BT ABDULLAH EN. 9. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK          : : PN. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 7. 13. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. kemas dan ceria. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. 2. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. HJH. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. 5. 12. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. ASMAT BT MOHD. FARIDAH BT AB. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. AZILA BT YUSOF PN.

Keceriaan Kawasan Kantin : 1. FARIZA BT HASSAN . 2. 2. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. Sambutan Hari Kantin 1. Papan kenyataan dengan maklumat baru. 2. Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. Pameran sijil dan gambar penyampaian „Piala Kantin Berbintang‟ Projek Juara ‘Kantin Berbintang’ 1. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan.14. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. HJH. Susun kerusi dan meja dengan teratur. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Alaskan meja kantin. 4. 2. Menyediakan buku pengurusan. 3. 3. Buku komen Pelanggan 3. 2. Penggunaan Kantin : 1. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Susun bunga-bunga berpasu.

Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing. ZARINAH BT ABD. ABD. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. 2. 3. HAMID BIN ABD. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ( BANK PERTANIAN ) 8. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. HJH. POH TZE PHENG PN. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. HJ. 6. Pelajaran. MANAF BIN AWANG (PPM . RASHID (PKKO) EN.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 – 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1.AHLI JK        : PN. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. HJH. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. 4. ROSDI BIN IBRAHIM AJK :        EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. RAHMAN (AJK PIBG) EN. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . NIK SERIMAH SHAFIE PN. 9. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. ABD. ROHAYA BT ABDULLAH PN. 7. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. 10. REDZUAN BIN ABD. 5.

BI PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. 3. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK :        :PN. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. HASSAN BIN CHE SOH-YDP PIBG EN.1. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN. 3. SAINS PN. 4. HJH. PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . BM PN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah.PI EN. 2. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Merancang. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. 4. HJH. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. HJH. HIV dan lain-lain. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. 2.

KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK :        PN. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. RASHID EN. 2. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. HALIMAH BT MAMAT EN. RAZAK PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. 4. 2. kematian dan lain-lain lagi. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. 3. MAIMON BT KONOK PN. ZARINAH BT AB. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1. ASIAH BT SHAFIE PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. bersalin. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. KAMAL BIN AHMAD . RUSIAH BT HUSAIN PN. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru-guru sekolah. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. 3. HJH. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1.BENDAHARI AJK :          : PN. Memungut yuran kelab guru.RAHMAN PN. Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . HJH. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. AZIZAH AB. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. REDZUAN BIN AB. HJH. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. Memungut wang dari guru-guru jika ada pekeliling daripada jabatan.

ROHAYA BT ABDULLAH PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. 2. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ASIAH BT SHAFIE PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. 3. POH TZE PHENG EN. HAMIZON BT MOHAMED AJK :           EN. . Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ZARINAH BT AB. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. 2. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. ZARINAH BT ABD. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. simpan buku simpanan murid) 5. ASMAT BT MOHD NOR PN. HJH. RAZAK AJK :        PN. HJH. Menguruskan segala insurans takaful. 3. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. 4. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. 1. RAZAK PN. Mengemaskini semua buku simpanan murid-murid ( Jika perlu. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid-murid. ROHANA BT CHE ISMAIL EN. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. AZILA BT YUSOF PN.PENGERUSI PN.

MAIMON BT HUSSIN AJK :        PN. HJH. HASSAN PN. HJ. ABD. MAT ALIB BIN DERAMAN TN.4. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. HJH. NOR PN. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. HAZIRA BT TN. HJH. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. MAHAMUD BIN DAUD AJK :       EN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain-lain lagi. TN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. WAN ROSLINA BT DAUD . NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. NORHAYATI BT MOHD. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. HJH.

Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. HJH. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. 3. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. 4. FARIZA BT HASSAN -PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. Menulis laporan penyelian RMTS. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas.HARI AHAD -EN. HJ. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1. AB. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan. MAIZAN BT -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. . MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. 2. 5.

Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. 4. 10. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. 7. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. 6. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Bendahari. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. sahsiah. Membuat jadual pengawas bertugas. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. 12. Merekodkan segala kesalahan. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. 9. 13. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa.  Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . menyapu lantai. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. 8. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. 11. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. mengelap tingkap. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. 1. 3. Penolong Ketua Tingkatan. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas. 5. 2. 14. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji.

kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal.  Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru-guru penyelaras kursus yang berkenaan. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang “ Melanggar Peraturan Sekolah” yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin.peperiksaan. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. kesihatan diri dan disiplin. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. o Memberikan galakan. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa.  Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas.  Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar.  Masalah pembelajaran. (b) Kebajikan pelajar. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan.  Buku teks. (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. biasiswa dan bantuan .  Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.  Menentukan kawal elektrik.  Laporan pelajaran. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian.

 Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. persatuan dan lain-lain. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. . o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT.  Pendaftaran sukan. o Menentukan rumah sukan. o Menentukan buku teks telah dipulangkan.  Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. SPBT        Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. Memberi taklimat kepada guru-guru.  Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.

pencegahan. Memberi maklumat kepada Penyelia Buku Teks Negeri atau Pegawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Merancang. psikososial dan kesejahteraan mental. Murid Miskin iii. Merancang. Memastikan semua murid-murid telah mendapat pinjaman buku teks. Mengumpul. HalEhwal Murid Written by Administrator Monday. alkohol. inhalan. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. Merancang. kerjaya. Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks. kerjaya. Murid yang kematiaan ibubapa vi. Memberi perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. 11 May 2009 Hal-Ehwal Murid . keibubapaan dan masalah murid.  KAUNSELING Meneliti. rokok. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. Memberi perkhidmatan Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis Merancang. kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. psikososial dan kesejahteraan mental. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan UPSR Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Merancang. guru. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. Program Sekolah Selamat. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. bimbingan / kaunseling kelompok secara profesional dan beretika.     Mengeluarkan buku-buku teks kepada guru-guru darjah untuk diberi pinjam kepada murid-murid. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. Murid Bermasalah iv. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. Menyediakan Borang Hapuskira. Anak Yatim ii. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Dasar Pendidikan Wajib. Murid yang sakit di hospital v. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid.

Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunseling ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Guru Disiplin) Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengerusi : Pn. Unit RIMUP) En. Pengerusi : Pn. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen.

Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn.Laporan LDM – Tindakan Guru Kelas – Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. 5. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS. jika difikirkan perlu. 7. 9. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. 4. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn. Laporan G1 dan G2 – rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas.Pn.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . 2. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. 8.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing. 3. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. 6.tiap orang murid sekolah ini.

Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan .Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan – melalui pemerhatian. Membuat pemantauan dan penilaian – mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. 3. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 4. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. 2. Pengerusi : Pn. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat). Menyediakan laporan – gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan.Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan – merancang pelan tindakan. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn.

Menyediakan anggaran perbelanjaan. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan. 13. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn. . Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. 3. 5. 2. 7. 6. 11. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. 12. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Menyusun pelan tindakan kebersihan. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :Kempen kebersihan Pertandingan Kebersihan kelas Ceramah kebersihan Pertandingan poster kebersihan Pertandingan mengarang essei kebersihan Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah Lawatan ke sekolah lain Budaya pagi seperti mengutip sampah Laporan dan program Aedes 4. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. 8. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir. 10. Pengerusi : Pn. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. 9. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.

Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. 3. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. Membaca. pameran.Taklimat Pencegahan Kebakaran. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. 5. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :. Pengerusi : Pn. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. 5. Jabatan dan PPD.2. 2. 4.Kawad Kecemasan. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. Baharuddin. tayangan dan lain-lain. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. 8. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans. 4. 6. Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1. 3. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Minggu Keselamatan.En.Abd. 7.

Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En.berfungsi. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya. 10. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. 16. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. 12. 13. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 15. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. 11. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . 7. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. 9. 8. 14. Pengerusi : Pn. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar. 6. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.

JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. 17. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. selamat dan sesuai. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 4. 5. 12. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. 2.Bidang Tugas : 1. 14. 11. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. 8. 3. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. 7. 9. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 6. 10. 13. 15. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. kemas dan ceria.

Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 6. . Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Membuat pesanan buku : Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. Chui Chooi Seong Pn. 2. o Taklimat untuk guru kelas. 4. Menentukan tarikh pengedaran.Guru SPBT) Pn. 3. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. o Pembahagian tugas pagi / petang. 5. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). Mengesan kelancaran pengedaran Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan „Pasukan Petugas‟ SPBT (pelajar). Pengedaran : Mengedarkan mengikut tahun. Pengerusi : Pn. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas.

 Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar.  Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. rosak dan hilang. Guru bertugas. Cadangan Buku Bacaan Tambahan Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran.  Peraturan mengedarkan ke sekolah lain. hapuskira. Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan.Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. 7. Mengemaskini inventori SPBT. Pengurusan Stok dan Inventori Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran. 10. Peratus rosak / hilang. Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. Pengurusan Rekod dan Dokumen : Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.  Pengurusan pemulangan Buku Teks. Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. Hapus kira. Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun. . Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. Pengurusan Keselamatan Buku Memastikan ada Bilik SPBT  Mengurus bilik SPBT. 11. Kekurangan / lebihan. 8. bil dan pengesahannya. Menyimpan invois. 9. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun. Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. Menyimpan rekod. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.

14. Memproses borang SPBT. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. 16. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn. Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Lee Chye Inn Pn. 15. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19.12. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. 17. Tan Shean Lan Pn. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. 18. 13. Pengerusi : Pn.

Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Salihin (PEMBANTU TADBIR. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. 9. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. 8.JASMANI) Pn. 4. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :Pelajar miskin Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan / bencana 2. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung. 6. 7. Pengerusi : Pn.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . 10.Bidang Tugas : 1. Tan Shean Lan ( GURU PEND. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. 3. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. 5. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn.

Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : Bimbingan Pelajar Bimbingan Kerjaya Bimbingan Sosial Bimbingan Sahsiah Bimbingan Psikologi Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat.Bidang Tugas : 1. 3. . Mengelolakan program orientasi. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. Pengerusi : Pn. 6. 4. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru-guru kelas. 4. 5. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 2. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. 7. 3. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma.

Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi.5. tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. 2. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Mengwujudkan sikap kerjasama. 9. S/U : Pn. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). Pengerusi : Pn. RMUF – Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). 8. 6. Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling). Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Ia juga untuk . PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. Berkongsi kemudahan. minat dan sahsiah pelajar. 10. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. peralatan. 3. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersamasama. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N.

5. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. . Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran Fungsi peranan PIBG adalah: 1.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. SKDP. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 4. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman. ibubapa dan komuniti setempat. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. 3. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. keterbukaan dan pengorbanan. PIBG juga mempunyai peranan ‘saling lengkap melengkapi’ terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->