P. 1
Kerja Kursus Pembanguna Sahsiah

Kerja Kursus Pembanguna Sahsiah

|Views: 2,541|Likes:

More info:

Published by: Norhayati Mohd Lajin on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN School of Educational Studies

NAMA NO MATRIK KOD KURSUS NO TEL E-MAIL TAJUK NOVEL NAMA PENSYARAH

: : : : : : : :

NOR HAYATI BT MOHD LAJIN PPG/11392/12 KKD 2063 – PEMBANGUNAN SAHSIAH 0139657818 BAB 1 norhayatimohdlajin@gmail.com

SRENGEGE

0

KANDUNGAN Prakata Bab 1 Pengenalan Pembangunan Sahsiah MUKA SURAT 1 BAB 2 Teori Personaliti Wajadiri (Resilience) Pengertian Resilience Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resilience 1 .

Saya baca muka surat satu hingga tiga. saya terus membacanya dan mencari maklumat di internet dan akhirnya berjaya mengkhatam „Srengenge‟.Prakata Inilah kali pertama saya membaca novel Sastera. juga membantu dari yang hingga 2 . Keesokan harinya saya cuba lagi untuk membaca novel ini tetapi saya masih belum dapat menjiwai cerita ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. saya langsung tidak faham maksudnya dan satu tutup novel ini. Pada mula saya tidak tahu bagaimana hendak menyebut Srengenge. Dalam hal ini banyak perkara yang boleh dimuhasahkan seperti teori waja diri (resilience) setiap manusia memiliki kemampuan untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan halangan dalam hidup untuk menjadi lebih kuat. Novel ini mempunyai kekuatan bahasanya yang tersendiri BjjySaya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan lancar walaupun pada awalnya saya sukar untuk memahaminya. Saya tidak berputus asa.

akan cuba memperbaiki sedaya upaya supaya menjadikan diri mempunyai kelebihan berbanding yang lain. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. sikap. pemikiran. rohani dan intelek yang berpandukan dengan al-Quran dan al-Sunnah. dan bukan dari desakan pihak lain. cara berfikir dan berinteraksi. Kepentingan pembangunan sahsiah diri bukan sahaja baik untuk peribadi diri. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. Kebanyakan dari kita masih belum sedar apakah kepentingan sebenar perkara ini dan bila ia akan digunakan.Pengenalan Pembangunan Sahsiah Pembangunan sahsiah bermaksud perkembangan/kemajuan peribadi. pembangunan sikap dan sahsiah ini perlu dibentuk sejak dari awal supaya ia sebati dengan diri kita. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya Justeru. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. Kesedaran perlu datang dengan sendiri. dibangunkan dan ia merupakan kelebihan dalam apa jua tujuan. tingkah laku. jika memerlukan bantuan sekalipun ia adalah pada tahap minima. Pengalaman akan mengajar kita untuk memperbaiki diri kita yang dahulu. Pembangunan sahsiah yang dilakukan ialah pembangunan yang seiring dari segi semua aspek iaitu aspek jasmani. Pembangunan Sahsiah Pelajar merupakan satu elemen yang penting dalam pencegahan masalah gejala sosial di kalangan pelajar pada masa kini. (Kamus Dewan Bahasa Edisi Ketiga) Kehidupan ini adalah sesuatu yang kompleks. Mengambil mudah dan memandang ringan terhadap perkara yang boleh mendatangkan masalah. emosi. Akhir kata. Sifat peribadi dalam konteks mengenal diri amat penting sekiranya ingin mencapai prestasi terbaik dalam kehidupan merupakan suatu perkara yang perlu dibangunkan dalam diri sendiri. emosi. bangunkan sahsiah diri. spiritual. Softskill ini boleh dibina. agar kita berada setapak di hadapan berbanding orang lain. sosial dan rohani individu. Individu yang sedar akan hal ini. Keupayaan mengimbangi pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. 3 . malah juga persepsi masyarakat sekeliling. perasaan. Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal.

kelompok ataupun komuniti mampu mencegah. 1996.BAB 2 Teori Personaliti Wajadiri (Resilience) Pengertian Resilience Pada tahun 1992 Liquanti membuat kesimpulan bahawa teori resilience memberi kekuatan kepada remaja untuk menghadapi cabaran hidup.45). yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Mereka tidak mudah mengalah apabila menghadapi tekanan. 1996. Oleh itu individu atau masyarakat dapat menghalang. dan dari gangguan mental. Grotberg menjelaskan resilience merupakan kapasiti yang bersifat universal. mengurangkan ataupun melawan pengaruh burukyang boleh merosakkan semasa mereka mengalami musibah atau kemalangan. hal. dalam Klohnen. “… a personality resource that allows individual to modify their characteristic level and habitual mode of expression of ego-control as the most adaptively encounter. (Block. Mereka dapat mengawal diri dari terjebak dengan gejala yang tidak baik.45). mengurangkan ataupun menghidarkan perkara yang tidak diingini berlaku semasa mereka mengalami musibah atau kemalangan. 1996) dengan namaego-resilience. Ini menjadikan remaja lebih tabah. ego-resilience adalah: “… a personality resource that allows individual to modify their characteristic level and habitual mode of expression of ego-control as the most adaptively encounter. function in and shape their immediate and long term environmental context. kegagalan di sekolah. kenakalan remaja. dalam Klohnen. 4 . Grotberg menjelaskan bahawa resilience merupakan kapasiti yang bersifat universal dan dengan kapasiti tersebut. (Block. individu. Istilah resilience diformulasikan pertama kali oleh Block (dalam Klohnen. Block pula mendefinasikan resilience merupakan keupayaan yang tinggi dalam menyesuaikan diri ketika menghadapi tekanan yang dating dari dalaman ataupun luaran. function in and shape their immediate and long term environmental context. Tahun 1995. hal. Grotberg Pada tahun (1995). Secara spesifik.

dan perasaan bahawa ia beruntung. Individu yang mempunyai intelegensi yang baik. trait ini merupakan kapasiti tersembunyi yang muncul untuk melawan kehancuran individu dan melindungi individu dari segala rintangan kehidupan. Masten & Coatswerth (dalam Davis. dan berkepribadian yang menarik pada akhirnya memberikan kontribusi secara konsisten pada penghargaan diri sendiri. Dua peneliti di atas menggunakan istilah resiliensi sebagai descriptive labels yang mereka gunakan untuk menggambarkan anakanak yang mampu berfungsi secara baik walaupun mereka hidup dalam lingkungan buruk dan penuh tekanan. Individu tersebut adalah individu yang resilience. menjadi kuat ketika menghadapi rintangan dan hambatan. terminologi resilience mengalami perluasan dalam hal pemaknaan. 2001). social temperament. tentang anakanak yang mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan. 5 . Banaag (2002). Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjadi resilience dan setiap orang mampu untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya.Menurutnya.Rutter & Garmezy (1996) menjelaskan Dalam perjalanannya. mengatasi. iaitu yang pertama adanya ancaman yang signifikan pada individu (ancaman berupa status high risk atau ditimpa kemalangan dan trauma yang kronis) dan yang kedua adalah kualitas adaptasi atau perkembangan individu tergolong baik (individu berperilaku dalam compotent manner). kompetensi. 1996). sedangkan faktor lingkungan berfungsi untuk melindungi individu dan “melunakkan” kesulitan hidup individu. mudah beradaptasi. tidak hanya ditemukan pada sebahagian manusia dan bukan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber yang tidak jelas.Diawali dengan penelitian Rutter & Garmezy (dalam Klohnen. Menurut Papalia. Faktor individual ini berfungsi menahan perusakan diri sendiri dan melakukan kontruksi diri secara positif. Roldan & Bascal. sebagai keterampilan coping saat dihadapkan pada tentangan hidup atau kapasitas individu untuk tetap “sihat” (wellness) dan terus memperbaiki diri (self repair). mengatakan bahwa untuk mengidentifikasikan resilience diperlukan dua syarat.Resilience bukan merupakan suatu keajaiban.olds dan Feldman (2003) resilience adalah sikap tabah dan tahan lasak yang dimiliki seseorang ketika dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Shatte dan Reivich (2002) menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan untuk berespon secara sihat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. menyatakan bahwa resiliensi adalah suatu proses interaksi antara faktor individual dengan faktor lingkungan. 2002). Resilience disebut juga oleh Wolin & Wolin (dalam Bautista. Wolff (dalam Banaag. Menurut Grotberg (1999) resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi. memandang resilience sebagai trait. 1999).

Apakah seseorang tersebut bereaksi dengan sangat cepat atau sangat lambat terhadap rangsangan? Temperamen dasar seseorang mempengaruhi bagaimana individu menjadi seorang pengambil resiko atau menjadi individu yang lebih berhati-hati. Temperamen Temperamen mempengaruhi bagaimana seorang individu bereaksi terhadap rangsangan .Lazarus (dalam Tugade & Fredrikson. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resilience Menurut Grotberg pada tahun 2004 resilience pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor iaitu: Grotberg (2004) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi resilience pada seseorang iaitu : a. menganalogikan resilience dengan kelenturan pada logam. b. 2004).Perumpamaan tersebut boleh diterapkan untuk membezakan individu yang memiliki daya tahan dan yang tidak sesuai didedahkan pada tekanan psikologi yang dikaitkan dengan pengalaman negatif.Misalnya. 6 . besi cetak yang banyak mengandung karbon sangat keras tetapi rapuh atau mudah patah (tidak resilience) sedangkan besi tempa mengandung sedikit karbon sehingga lunak dan mudah dibentuk sesuai dengan keperluan (resilience). Intelegensi Banyak penelitian membuktikan bahawa intelegensi rata-rata atau rata-rata bawah lebih penting dalam kemampuan resilience seseorang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Grotberg (1999) membuktikan bahawa kemampuan resilience tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor melainkan ditentukan oleh banyak faktor.

d. Faktor I Am terdiri dari beberapa bahagian 7 . a capacity for self monitoring.    I Am I Have I Can I Am Faktor I Am merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri. digunakan istilah „I Have’. lembaga-lembaga pemerhati dalam hal ini yang melindungi perempuan). kekuatan personal yang berkembang dalam diri seseorang (seperti self-esteem. dalam diri pribadi digunakan istilah „I Am’. Anak-anak yang lebih muda (dibawah lapan belas tahun) lebih bergantung pada sumber-sumber dari luar ( the “I Have “ factor). I Have. Anak perempuan lebih pada kemampuan mencari bantuan. Grotberg (1995). dan kemampuan sosial (seperti mengatasi konflik. mengemukakan faktor-faktor resilience yang diidentifikasikan berdasarkan sumber-sumber yang berbeza. Berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor resiliensi yang dapat menggambarkan resiliensi pada individu. Anak-anak yang lebih tua (lapan belas tahun keatas) lebih bergantung pada kemampuan dalam dirinya ( the “I Can”factor) e. spritualitas dan altruism). 1995). Budaya Perbezaan budaya merupakan faktor yang membatasi dinamika yang berbeza dalam mempromosikan resilience. kemampuan-kemampuan berkomunikasi). Untuk kekuatan individu. Usia Usia anak mempengaruhi dalam kemampuan resilience. Anak laki-laki lebih pragmatik.Faktor tersebut meliputi dukungan eksternal dan sumbersumbernya yang ada pada diri seseorang (misalnya keluarga. sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah’I Can’. I Am. berfokus pada masalah dan hasil dari tindakan yang mereka lakukan. seperti perasaan. I Can merupakan karakteristik untuk meningkatkan resiliensi dari the principal investigator of the Internasional Resilieance Project (Grotberg. untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya. berbagi perasaan dan lebih sensitif pada orang lain. Jantina Perbezaan jantina mempengaruhi dalam perkembangan resilience. Banyak penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan faktor yang berpengaruh terhadap resilience seseorang.c. tingkah laku dan kepercayaan yang terdapat dalam diri seseorang.

Individu merasakan bahawa ia boleh mandiri dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Mandiri dan bertanggung jawab. akan dijelaskan satu persatu mengenai bahagian-bahagian dari faktor I Am. Individu mempunyai kepercayaan diri dan iman dalam moral dan kebaikan. Perasaan dicintai dan sikap yang menarik. Bahagian yang lain adalah dipenuhi harapan. empati. Berikut ini. iman. empati dan altruistic. Individu itu tidak akan membiarkan orang lain meremehkan atau merendahkan mereka. altruistic. Individu tahu bahwa mereka adalah seorang yang penting dan merasa bangga akan siapakah mereka itu dan apapun yang mereka lakukan atau akan dicapai. Individu mengerti batasan kontrol mereka terhadap berbagai kegiatan dan mengetahui saat orang lain bertanggung jawab. perasaan dicintai dan sikap yang menarik. Individu merasakan mana yang benar maupun salah. Mencintai. yang terakhir adalah mandiri dan bertanggung jawab. kepercayaan diri dan self esteem membantu mereka untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut. Individu akan bersikap baik terhadap orang-orang yang menyukai dan mencintainya. serta dapat mengekspresikannya sebagai kepercayaan terhadap Tuhan dan manusia yang mempunyai spiritual yang lebih tinggi. individu dipenuhi harapan. mencintai. Individu percaya ada harapan bagi mereka. Iaitu ketika seseorang mencintai orang lain dan mengekspresikan cinta itu dengan berbagai macam cara. dan kepercayaan.antara lain. Seseorang dapat mengatur sikap dan perilakunya jika menghadapi respon-respon yang berbeza ketika berbicara dengan orang lain. Individu pasti mempunyai orang yang menyukai dan mencintainya. dan kepercayaan. Ketika individu mempunyai masalah dalam hidup. serta orang lain dan institusi yang dapat dipercaya. iman. Individu peduli terhadap apa yang terjadi pada orang lain dan mengekspresikan melalui berbagai perilaku atau kata-kata. Individu dapat melakukan berbagai macam hal menurut keinginan mereka dan menerima berbagai konsekuensi dan perilakunya. Bangga pada diri sendiri. Individu merasakan ketidak nyamanan dan penderitaan orang lain dan ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan atau berbagi penderitaan atau memberikan kenyamanan. I Have 8 . bangga pada diri sendiri. dan ingin ikut serta didalamnya.

berbagi perasaan dan perhatian. 9 . Individu juga dapat mengatur rangsangan untuk memukul. Mencari hubungan yang dapat dipercaya dimana individu dapat menemukan seseorang misalnya orang tua.Aspek ini merupakan bantuan dan sumber dari luar yang meningkatkan resilience. jika ada anggota keluarga yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan diberikan penjelasan atau hukuman. atau melakukan berbagai tindakan yang tidak menyenangkan. Sumber yang terakhir adalah mempunyai hubungan. saudara. orang tua merupakan orang yang mencintai dan menerima individu tersebut. Sebaliknya jika anggota keluarga mematuhi aturan tersebut maka akan diberikan pujian. mengenali berbagai jenis emosi. doktor.Orang-orang terdekat dari individu seperti suami. anak. Sumber-sumbernya adalah memberi semangat agar mandiri. dan mengekspresikannya dalam kata-kata dan tingkah laku namun tidak menggunakan kekerasan terhadap perasaan dan hak orang lain maupun diri sendiri. I Can Faktor I Can adalah kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. dimana individu baik yang independen maupun masih tergantung dengan keluarga. guna mencari cara terbaik untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah personal dan interpersonal. Role Models juga merupakan sumber dari faktor I Have yaitu orang-orang yang dapat menunjukkan apa yang individu harus lakukan seperti informasi terhadap sesuatu dan memberi semangat agar individu mengikutinya. secara konsisten bisa mendapatkan pelayanan seperti hospital. Struktur dan aturan rumah Setiap keluarga mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti. atau pelayanan lain yang sejenis. merusak barang. teman sebaya untuk meminta pertolongan. Tetapi individu juga memerlukan cinta dan sokongan dari orang lain yang kadangkala dapat memenuhi keperluan kasih sayang yang kurang dari orang terdekat mereka. Bahagian-bahagian dari faktor ini adalah mengatur berbagai perasaan dan rangsangan dimana individu dapat mengenali perasaan mereka. „kabur‟.

Kemampuan memecahkan masalah. reflek dan berhati-hati) dan juga terhadap temperamen orang lain. dan mengambil resiko atau diam. I Have. merangsang. I Can memberikan konstribusi pada berbagai macam tindakan yang dapat meningkatkan potensi resilience.Sumber yang lain adalah keterampilan berkomunikasi dimana individu mampu mengekspresikan berbagai macam fikiran dan perasaan kepada orang lain dan dapat mendengar apa yang orang lain katakan serta merasakan perasaan orang lain. Impulse Control 10 . membantu individu untuk mengetahui kecepatan untuk bereaksi. Setiap faktor dari I Am. Mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain dimana individu memahami temperamen mereka sendiri (bagaimana bertingkah. 2. berhasil di tempat kerja dan memiliki fizikal yang sihat. perhatian dan perilaku mereka. Individu dapat membicarakan berbagai masalah dengan orang lain dan menemukan penyelesaian masalah yang paling tepat dan menyenangkan. Sebaliknya. Individu yang resilience tidak memerlukan semua sumber-sumber dari setiap faktor. Kemampuan-kemampuan Dasar Resilience Shatte dan Reivich (2002) mengemukakan beberapa kemampuan yang bisa mengungkap kemampuan resilience pada individu iaitu : 1. Selfregulation sangat penting untuk membentuk hubungan yang intim. individu yang tidak dapat mengawal emosi maka mereka sering merasa keletihan secara emosional dan menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatur emosi dan tidak mampu untuk membina hubungan dengan orang lain. ia tidak termasuk orang yang beresilience. Individu dapat menilai suatu masalah secara alami serta mengetahui apa yang mereka perlukan agar dapat memecahkan masalah dan bantuan apa yang mereka memerlukan dari orang lain. Hal ini menolong individu untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi. Individu yang resilience menggunakan kemampuan pengaturan emosi agar boleh mengawal emosi. Emotion Regulation Merupakan kemampuan untuk tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. tetapi apabila individu hanya memiliki satu faktor individu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu yang beresilience. Individu terus-menerus bertahan dengan suatu masalah sampai masalah tersebut terpecahkan. misalnya individu yang mampu berkomunikasi dengan baik (I Can) tetapi ia tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain (I Have) dan tidak dapat mencintai orang lain (I Am). dan berapa banyak individu mampu sukses dalam berbagai situasi.

bahasa tubuh untuk membaca fikiran dan perasaan orang lain. maka ia akan terperosok untuk membuat kesalahan. Ketidakamampuan untuk menahan dorongan-dorongan bisa melibatkan pemikiran dan tindakan yang salah. Mereka memiliki harapan untuk masa depan dan percaya bahawa mereka dapat mengatur kehidupan mereka. 5. Jika individu tidak dapat menilai penyebab dari setiap masalah yang mereka alami dengan baik. 2.Impulse Control adalah kemampuan untuk mengendalikan mengendalikan dorongan-dorongan primitif yang ada dalam diri individu dan lebih mengutamakan fikiranfikiran yang rasional. Beberapa inidividu mampu membaca melalui isyarat non verbal seperti ekspresi wajah. Causal Analysis Causal Analysis adalah kemampuan seseorang untuk mengenali penyebab dari masalah yang dialami. Kemampuan resilience diperlukan agar individu dapat mengatasi kerosakan yang terjadi di masa muda agar dapat mewujudkan masa dewasa yang diinginkan. 3. Steer Through 11 . 8. Bila dibandingkan dengan individu yang pesimis. Optimisme Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Empati Empati adalah kemampuan untuk membaca keadaan emosi dan psikologis seseorang. berani melakukan kegiatan yang memerlukan keberanian dan kekuatan dari dalam dir Tahapan Resilience Reivich dan Shatte (2002) mengemukakan empat tahapan-tahapan dari resilience iaitu : 1. 7. Self-efficacy Self-efficacy adalah kemampuan yang menunjukkan bahawa seseorang dapat memecahkan masalah yang dialami demi mencapai kesuksesan. mencuba hal-hal baru. Overcome Kemampuan resilience diperlukankan untuk mengatasi rintangan semasa kanak-kanak seperti perceraian. intonasi suara. pengabaian secara emosional atau penyiksaan fizikal. 4. Reaching Out Reaching Out adalah kemampuan untuk bertemu dengan orang-orang baru. kemiskinan. Mereka percaya bahawa segala sesuatu boleh berubah menjadi lebih baik. orang-orang yang optimis secara fizikal lebih sihat. tidak mudah mengalami depresi dan lebih produktif di tempat kerja. Optimisme adalah suatu keyakinan bahawa setiap masalah boleh diatasi.

kemiskinan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas. Reach Out Beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah individu dapat menilai resiko yang dihadapi. dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaannya serta dapat menemukan arti dan tujuan dari hidup mereka. dapat disimpulkan bahawa resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi rintangan. bencana alam . 4. Orang-orang yang memiliki self efficacy yang tinggi adalah untuk memecahkan masalah dalam hidup dan tidak mudah menyerah sekiranya tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Bouncing Back Kemampuan resilience diperlukan agar individu mampu bangkit kembali dari kesulitan yang dialami seperti perceraian. Penelitian menunujukkan bahawa manfaat alami dari menguasai stres yang kronis adalah melalui self efficacy. halangan dan kesulitan dalam hidup sehingga individu tersebut menjadi lebih kuat. BAB 3 Dato' Haji Shahnon bin Ahmad 12 . 3. ataupun kehilangan anggota keluarga.Kemampuan resilience diperlukan agar individu dapat mengatasi kesulitan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Lahir pada 13 Januari 1933 di Kampung Banggul Derdap. serta bekas Ahli Parlimen. Kedah Darul Aman. TIVI. Beliau adalah seorang penulis yang begitu sensitif terhadap peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam dan di luar masyarakat bangsanya. Antara novel-novel tulisan beliau yang masih mendapat tempat sehingga kini adalah seperti Ranjau Sepanjang Jalan. Pulau Pinang. Sik. Terdedah. beliau telah muncul sebagai penulis yang mempunyai bakat besar. mendapat gelaran Sasterawan Negara. Sampah. Tunggul-Tunggul Gerigis. Beliau juga merupakan seorang Profesor Emeritus di Universiti Sains Malaysia. Beliau dianugerahkan gelaran Sasterawan Negara pada tahun 1982. 13 . dan banyak lagi. Rentong. namun dalam masa 10 tahun.Srengenge Dato' Haji Shahnon bin Ahmad (lahir 1933 di Sik. Kedah) adalah seorang penulis Malaysia. Shahnon mula berkarya pada pertengahan tahun 1950-an.

Penduduk kampung di Sik itu memanggilnya dengan nama Bukit Enggang. Shahnon Ahmad. Sementara menunggu masa padi untuk dituai. Srengenge membawa konflik antara manusia dengan unsur-unsur animisme. Sebagai seorang penulis yang hebat. Dari nama Enggang itu Shahnon Ahmad menukarkannya kepada nama Srengenge. antaranya bahasa 14 . tempat kelahiran penulis.Tapi dalam novel ini Srengenge adalah nama bagi sebuah bukit di sebuah kampung iaitu Bukit Srengenge. Novel Srengenge ini merupakan salah satu novel yang terpilih buat diterbitkan semula mewakili novel-novel dari tahun 1925-1996 yang terbaik sepanjang abad 20. sebuah kampung di mana kebanyakkan penduduknya bekerja menyara hidup sebagai pesawah. Shahnon dapat menulis novel Srengenge ini. Srengenge menurut Shahnon Ahmad berasal dari perkataan Jawa Kuno yang bermaksud matahari. Kewujudan sebenar Bukit Srengenge dalam novel ini dapat dilihat di Sik. Novel Srengenge ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa lain.Pengenalan Novel Srengenge Srengenge adalah salah sebuah novel yang telah diterbitkan oleh Shahnon bin Ahmad. Kampung Kaki Srengenge. Shahnon berjaya menjadikan Bukit Srengenge itu sebagai bahan dan mengembangkan ceritanya menjadi sangat menarik . Ada 42 buah novel kesemuanya. Kedah.

bahasa Rusia dan bahasa Thai. “Esok Imam Hamad wajib diberitahu. Awang Cik The sentiasa memikirkan Srengenge mesti dijadikan huma. Awang The nekad untuk membersihkan Srengenge. Dia perlu berbincang dengan penduduk Srengenge.Inggeris. Yang menarik tentang novel Srengenge ini tentulah pertama-tamanya adalah nama Shahnon Ahmad itu sendiri. “Kalau Siddik pun berdegil?” m/s 9 Awang Cik The mempunyai Emotion Regulation dimana dia mampu untuk tenang ketika berada dalam tekanan dan dapat mengawal emosi untuk membina hubungan dengan orang lain 15 . Menyingkap kehidupan Awang Cik The seorang yang berhati waja . Baginya perlu ada usaha untuk mengharunginya. dia sanggup memugar Srengenge bersendirian sekiranya tidak mendapat sambutan Imam Hammad.” “Kalau Hamad tak setuju?” “Dengar dulu mengapa dia tak setuju. Tengok apa dia nak kata. Walau apa jua halangan yang akan dihadapinya.” “Kalau Diah berkeras lengan?” Awang The tidak menjawab. Bab 4 Penerapan Teori / Analisis Karya Shatte dan Reivich (2002) menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan untuk berespon secara sihat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. Satu nama besar dalam dunia penulisan negara. Awang Cik The memiliki sikap Reaching Out dimana dia berkemampuan untuk bertemu dengan penduduk kampung yang memerlukan keberanian dan kekuatan dalam diri. Awang Cik The juga seorang yang gigih dan tabah. tidak pernah serik dan hidup ini tidak dibiarkan berlalu begitu sahaja.

Individu itu tidak akan membiarkan orang lain meremehkan atau merendahkan mereka. Ketika individu mempunyai masalah dalam hidup. “Aku” “Bakar?” “Aku” “Sapa nak jaga padi huma bila padi duduk buku. dibakar. panggang perigi.Shatte dan Reivich (2002) mengemukakan Self-efficacy adalah kemampuan yang menunjukkan bahawa seseorang dapat memecahkan masalah yang dialami demi mencapai kesuksesan. mengemukakan factor Resilience yang diidentifikasikan berdasarkan Bangga pada diri sendiri. 16 . bila padi perut gendang. m/s 5 Shatte dan Reivich (2002) menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan individu iaitu empati adalah seseorang yang mampu membaca keadaan dan emosi seseorang. Sebab lain kerana khalayak penduduk kampung percaya bahawa Bukit Srengenge itu ada yang menjaganya. Awang Cik The seorang yang empati kerana dia mampu membaca emosi dan psikologi isterinya Keghesum. ditajak dan mesti dijadikan huma. “Sapa nak tebang?” Keghesum menyoal lagi. setiap kali Awang Cik The menyatakan untuk menebas Srengenge isterinya membantah namum pada akhirnya isterinya akan mengikut kehendaknya. Ada datuk-datuk yang memeliharanya. dan menjebak di Bukit Srengenge itu.olds dan Feldman (2003) resilience adalah sikap tabah dan tahan lasak yang dimiliki seseorang ketika dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Namun Keghesum sebagai seorang isteri tetap mempersoalkan tindakan Awang Cik The itu. menggetah. Itu sudah cukup dalam pengertian hidupnya. bila padi padi mengandung. mengapar. Grotberg (1995). bukit itu perlu ditebas. Soalnya dia ingin membuat sesuatu yang difikir baik dan menafaat. Bagi Awang Cik The. Soalnya bukan boleh difikirkan dari segi kecaman orang. Individu tahu bahwa mereka adalah seorang yang penting dan merasa bangga akan siapakah mereka itu dan apapun yang mereka lakukan atau akan dicapai. malah diibaratkannya seperti nasi kerak yang begitu cepat kembang. tanduk kakak. Pantang dibuat yang tidak elok keatas bukit itu. Ada penunggunya. Dia ingin mati dalam keadaan demikian. meracik.ditebang. Nahas seluruh kampung binasa. Bagi Awang Cik The rungutan dan sungutan isterinya menjadi cabaran untuk tidak patah semangat. Awang Cik Teh kental tidak mahu menyerah kalah walaupun tentangan terhadap hasratnya itu berpunca dari beberapa sebab dan keadaan. Antaranya kebiasaan penduduk kampung menepuk. Dia ingin hidup dalam keadaan demikian. Kebiasaan itu telah menjadi suatu nikmat besar kepada mereka apabila tiba waktu menunggu padi untuk dikutip. kepercayaan diri dan self esteem membantu mereka untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut. Itu antara kepercayaan mereka. Dan kerana sebab itu mereka tidak mahu sesiapa mengganggu gugat keadaan Bukit Srengenge itu. Keutuhan hubungan suami isteri dalam melayari bahtera rumah tangga walaupun Keghesum sering bertelagah dan tidak bersependapat dengan Awang Cik The . Serengenge sering menjadi punca pergaduahan antara Awang Cik The dan Keghesum. Awang Cik The tidak sedikit pun rasa tersinggung dengan Keghesum. bila padi ranap dan berdukung? Apa awak fikir tua macam aku tak boleh jaga padi huma? m/s 8 Menurut Papalia.

menggetah. dan menjebak. AwangCikTeh melahirkan hasrat untuk menutuh. di Bukit Srengenge ini. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjadi resilience dan setiap orang mampu untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya (Grotberg. Walaupun Syarikat Baja yang ditubuhkannya hanya mampu beroperasi tiga empat bulan apabila Siddik muncul membuat tuduhan dan berasa iri hati. resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi.Kekentalan dalam mencapai sesuatu yang dikehendaki misalnya dia berazam untuk menebas Serengenge dan demi mencapai cita-citanya itu dia sanggup untuk menempuh apa jua halangan. membersihkan Bukit Srengenge itu. menebas. memugar. tidak hanya ditemukan pada sebahagian manusia dan bukan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Hasrat AwangCikTeh itu sudah pasti mendapat tentangan yang maha besar dari sekalian warga kampung. diperlukan suatu kemampuan untuk menghadapi masalah dan bangkit dari kesulitan. Awang Cik The menjadi lebih hebat apabila Awang Cik The bukanlah anak jati Serengenge. Bukit Srengenge yang menjadi tempat kebanyakkan penduduknya menghabiskan masa lapang menepuk. Remaja yang resilence merupakan remaja yang bisa bangkit dari suatu kondisi 17 . Resilience bukan merupakan suatu keajaiban. menggetah puling atau punai (m/s 170). Sambil menunggu padi masak penduduk kampung mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti seperti menepuk pelanduk (m/s 20). menjadi kuat ketika menghadapi rintangan dan hambatan. menjebak landak. 1999) Resilience adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi. Konfliknya timbul apabila watak utamanya. meracik tekukur. BAB 5 Rumusan Untuk menghadapi berbagai kondisi di atas. mengatasi. Begitu juga dengan Diah yang melemparkan tuduhan dan tidak berpuas hati dengan Syarikat Mati. meracik.

bersahabat. tidak tergantung pada orang lain. dan memiliki self efficacy yang tinggi (Shatte dan Reivich. harga diri yang tingg. Remaja yang resilience adalah remaja yang mampu beradaptasi. Remaja yang resilience memiliki kepercayaan diri yang tinggi. dan memiliki empati yang tinggi. 2002) 18 .yang traumatik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->