RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan Murid Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : : : : : Bahasa Melayu Pemulihan Tahun 2 2 September 2012 Isnin 8.00 – 9.00 pagi 8 orang Perkataan Vokal Berganding Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas, Kumpulan Sederhana, Kumpulan Lambat). 2. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas). 3. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). 4. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis). Kemahiran : 1. Menyebut kemahiran vokal berganding 2. Membatang perkataan vokal berganding 3. Membaca petikan perkataan vocal berganding Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar 2. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf Konsonan 3. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong Penerapan Nilai : 1. Rajin berusaha 2. Berani

Guru bertanya hobi murid-murid Nilai : Mendengar arahan. rajin Baca buku cerita Besar gunanya Banyak gambar yang indah Dalam cerita 4. Murid menyanyi bersama-sama guru berserta gerakan 6.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN Set Induksi Seni kata lagu : (5 minit) Lagu Baca buku selalu Mencari ilmu Kita kan jadi pandai Jika tak lalai 1. Guru menyanyi lagu sambil membuat gerakan yang bersesuaian dengan lagu diiringi muzik yang dimainkan melalui tayangan power point 3. Guru menayang senikata lagu berusaha BBM : Senikata lagu dalam bentuk power point 5. Guru mengucap Teknik : selamat dan bertanya Nyanyian khabar semua murid dan gerakan 2. Guru menerangkan kepada murid kebaikan membaca .

Guru memberitahu murid-murid mereka BBM : Perkataan vokal berganding berserta contoh bergambar menyebut 2.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN 1. diam e) iu – liut. lauk d) ia – liat. Guru meminta murid menyebut huruf konsonan beramairamai Nilai : Mendengar arahan 3. cium f) ua – buat. Kemahiran vokal berganding ’kv+vk’ berserta Langkah 1 (15 minit) contoh : a) aa – taat. Perkataan-perkataan vokal berganding ’kv+vk’ berserta gambar akan mempelajari perkataan yang menggabungkan huruf konsonan. cuit 1. vokal dan konsonan a) Bu + as = Buas 4. Guru menayangkan slaid perkataan mengandungi huruf vokal berganding dalam bentuk power point 5. Latih tubi c) Bu + ah = Buah . saat b) ai – baik. Guru meminta murid menyebut huruf vokal beramai-ramai. vokal. Murid-murid mengeja b) La + ut = Laut dan menyebut perkataan selepas 6. suam g) ui – kuih. kait c) au – laut. Teknik : Mengeja dan 2.

1. Membatang suku kata kvvk (Kumpulan Sa + uh = Sauh Lambat) 1.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN d) Du + it = Duit e) Langkah 2 (20 minit) Ka + il = Kail 1. menyebut. Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan : a) Kumpulan Cerdas b) Kumpulan Sederhana c) Kumpulan Lambat 2. Kumpulan Cerdas dan Sederhana diberi permainan bahasa – Jejak Labah-Labah 3. mengeja. Guru memulakan kemahiran membatang suku kata dengan Kumpulan Lambat sambil menunjukkan slaid yang mengandungi vokal berganding. Teknik : Mengeja. permainan bahasa Nilai : Berdikari Bekerjasama .

. c) Duit Ini duit. Ikan paus besar. Buah epal manis. Guru meneruskan e) Kail Ini mata kail. Ini duit saya. Pokok ada daun. Ini mata kail saya. Murid membuat latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang ditayang di slaid dan membunyikannya. Fail saya tebal. Daun warna hijau. Membaca ayat mudah (Kumpulan Cerdas) a) Buah Ini buah. 4. Lembaran kerja permainan bahasa bacaan bergred 8. Kad 1. Perkataan vokal berganding bergambar 5. f) Paip Ini paip. dalam bentuk power point 2. 9. 4. Murid kumpulan Lambat diberi lembaran kerja mewarna perkataan yang sama dan memadan perkataan dengan gambar. b) Daun 5. Ikan paus warna biru. 2. Paip air warna biru. Ini buah epal. 1. Ini paip air. Saya ada fail. 2. g) Paus Ini ikan paus. 3. Murid mengeja dan membatang suku kata vokal berganding dan membunyikan dengan betul dengan dipantau oleh guru BBM : 1. pengajaran dengan Kumpulan Cerdas menggunakan bacaan bergred yang mengandungi perkataanvokal berganding. Saya ada banyak duit. d) Fail Ini fail.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN 2. 3. Guru membaca petikan ayat mudah diikuti oleh murid. Buah epal sedap. Ini daun. Mata kail saya besar. Mata kail saya tajam.

guru meminta murid mengeja dan menyebut ayat mudah yang mengandungi perkataan vokal berganding. Mengeja dan menyebut ayat mudah (Kumpulan Sederhana) 10. terkandung dalam kad bacaan bergred yang berbeza. Guru meneruskan aktiviti pengajaran dengan Kumpulan Sederhana. . Kumpulan Cerdas membuat latihan lembaran kerja dengan membina dan menulis ayat perkataan vokal berganding. ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN 3.LANGKAH / MASA 4. Menulis perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas) 5. 12. Setiap murid membaca ayat mudah dengan perkataan vocal berganding yang 4. 11. Guru menggunakan kad bacaan bergred yang sama.

14. Murid Kumpulan Sederhana membuat latihan lembaran kerja mewarna suku kata dan menulis gabungan suku kata yang diwarna dan menanda perkataan yang sama dengan gambar. Kemudian membuat lembaran kerja melengkapkan perkataan.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 13. . Langkah diulang sehingga semua murid setiap kumpulan menyebut kad bacaan bergred secara individu. 15. Kumpulan Cerdas. CATATAN Sederhana dan Lambat bergilir-gilir mengeja dan menyebut kad bacaan bergred tersebut.

BBM : Latihan 2.LANGKAH / MASA Langkah 3 (15 minit) ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN Penilaian dan pengukuhan 1. bentuk power point Kad bacaan bergred 3. Guru menayangkan slaid yang mengandungi latihan membatangkan suku kata kvvk. Murid Kumpulan Sederhana membuat latihan di komputer riba. Seorang murid Kumpulan Cepat membaca dengan kuat diikuti oleh murid yang lain . Guru menayangkan slaid yang mengandungi latihan menyesuai perkataan dengan gambar. Murid Kumpulan Lambat Teknik : Interaktif komputer Nilai : Berani kerana benar Berdikari it ah il untuk membuat latihan menyesuaikan suku kata dengan menggunakan komputer riba.

3. Slaid power point 2. Murid membuat pergerakan seperti dalam video . Murid menyebut perkataan tersebut a) piano b) hadiah c) piala d) buaya Teknik : Lisan dan gerakan Nilai: Kerjasama BBM : 1. 4. 3. Guru menunjukkan slaid yang mengandungi 4 perkataan vokal berganding selain daripada kvvk.LANGKAH / MASA Penutup (5 minit) ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN Rumusan hasil pembelajaran 1. 2. 2. 1. Klip video 4. Guru menayangkan klip video “Chicken Dance” dan guru meminta semua murid berdiri 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful