RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan Murid Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : : : : : Bahasa Melayu Pemulihan Tahun 2 2 September 2012 Isnin 8.00 – 9.00 pagi 8 orang Perkataan Vokal Berganding Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas, Kumpulan Sederhana, Kumpulan Lambat). 2. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas). 3. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). 4. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis). Kemahiran : 1. Menyebut kemahiran vokal berganding 2. Membatang perkataan vokal berganding 3. Membaca petikan perkataan vocal berganding Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar 2. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf Konsonan 3. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong Penerapan Nilai : 1. Rajin berusaha 2. Berani

Guru menyanyi lagu sambil membuat gerakan yang bersesuaian dengan lagu diiringi muzik yang dimainkan melalui tayangan power point 3. rajin Baca buku cerita Besar gunanya Banyak gambar yang indah Dalam cerita 4. Guru menayang senikata lagu berusaha BBM : Senikata lagu dalam bentuk power point 5. Guru mengucap Teknik : selamat dan bertanya Nyanyian khabar semua murid dan gerakan 2. Guru menerangkan kepada murid kebaikan membaca . Murid menyanyi bersama-sama guru berserta gerakan 6.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN Set Induksi Seni kata lagu : (5 minit) Lagu Baca buku selalu Mencari ilmu Kita kan jadi pandai Jika tak lalai 1. Guru bertanya hobi murid-murid Nilai : Mendengar arahan.

LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN 1. Guru memberitahu murid-murid mereka BBM : Perkataan vokal berganding berserta contoh bergambar menyebut 2. cium f) ua – buat. kait c) au – laut. Latih tubi c) Bu + ah = Buah . Guru meminta murid menyebut huruf vokal beramai-ramai. Teknik : Mengeja dan 2. Murid-murid mengeja b) La + ut = Laut dan menyebut perkataan selepas 6. diam e) iu – liut. lauk d) ia – liat. vokal. vokal dan konsonan a) Bu + as = Buas 4. suam g) ui – kuih. Perkataan-perkataan vokal berganding ’kv+vk’ berserta gambar akan mempelajari perkataan yang menggabungkan huruf konsonan. saat b) ai – baik. Kemahiran vokal berganding ’kv+vk’ berserta Langkah 1 (15 minit) contoh : a) aa – taat. Guru menayangkan slaid perkataan mengandungi huruf vokal berganding dalam bentuk power point 5. Guru meminta murid menyebut huruf konsonan beramairamai Nilai : Mendengar arahan 3. cuit 1.

1. Teknik : Mengeja. mengeja. Membatang suku kata kvvk (Kumpulan Sa + uh = Sauh Lambat) 1. Guru memulakan kemahiran membatang suku kata dengan Kumpulan Lambat sambil menunjukkan slaid yang mengandungi vokal berganding. Kumpulan Cerdas dan Sederhana diberi permainan bahasa – Jejak Labah-Labah 3.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN d) Du + it = Duit e) Langkah 2 (20 minit) Ka + il = Kail 1. menyebut. Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan : a) Kumpulan Cerdas b) Kumpulan Sederhana c) Kumpulan Lambat 2. permainan bahasa Nilai : Berdikari Bekerjasama .

Guru meneruskan e) Kail Ini mata kail. Paip air warna biru. b) Daun 5. Perkataan vokal berganding bergambar 5. d) Fail Ini fail. 2. Ini daun. Mata kail saya tajam.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN 2. Murid kumpulan Lambat diberi lembaran kerja mewarna perkataan yang sama dan memadan perkataan dengan gambar. Ini duit saya. Lembaran kerja permainan bahasa bacaan bergred 8. 9. Ini mata kail saya. 4. Fail saya tebal. g) Paus Ini ikan paus. Buah epal sedap. c) Duit Ini duit. Membaca ayat mudah (Kumpulan Cerdas) a) Buah Ini buah. Ini buah epal. Ikan paus besar. Murid membuat latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang ditayang di slaid dan membunyikannya. 4. 2. Ini paip air. Mata kail saya besar. Murid mengeja dan membatang suku kata vokal berganding dan membunyikan dengan betul dengan dipantau oleh guru BBM : 1. . pengajaran dengan Kumpulan Cerdas menggunakan bacaan bergred yang mengandungi perkataanvokal berganding. dalam bentuk power point 2. f) Paip Ini paip. 3. Saya ada fail. Saya ada banyak duit. Kad 1. Guru membaca petikan ayat mudah diikuti oleh murid. Pokok ada daun. 1. Ikan paus warna biru. 3. Daun warna hijau. Buah epal manis.

Guru meneruskan aktiviti pengajaran dengan Kumpulan Sederhana. 12. Kumpulan Cerdas membuat latihan lembaran kerja dengan membina dan menulis ayat perkataan vokal berganding. Menulis perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas) 5. . Guru menggunakan kad bacaan bergred yang sama. Mengeja dan menyebut ayat mudah (Kumpulan Sederhana) 10. guru meminta murid mengeja dan menyebut ayat mudah yang mengandungi perkataan vokal berganding. terkandung dalam kad bacaan bergred yang berbeza. ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN 3. 11. Setiap murid membaca ayat mudah dengan perkataan vocal berganding yang 4.LANGKAH / MASA 4.

Langkah diulang sehingga semua murid setiap kumpulan menyebut kad bacaan bergred secara individu. Murid Kumpulan Sederhana membuat latihan lembaran kerja mewarna suku kata dan menulis gabungan suku kata yang diwarna dan menanda perkataan yang sama dengan gambar. 15. Kemudian membuat lembaran kerja melengkapkan perkataan. 14. Kumpulan Cerdas. CATATAN Sederhana dan Lambat bergilir-gilir mengeja dan menyebut kad bacaan bergred tersebut.LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 13. .

Guru menayangkan slaid yang mengandungi latihan membatangkan suku kata kvvk.LANGKAH / MASA Langkah 3 (15 minit) ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN Penilaian dan pengukuhan 1. bentuk power point Kad bacaan bergred 3. Seorang murid Kumpulan Cepat membaca dengan kuat diikuti oleh murid yang lain . Murid Kumpulan Lambat Teknik : Interaktif komputer Nilai : Berani kerana benar Berdikari it ah il untuk membuat latihan menyesuaikan suku kata dengan menggunakan komputer riba. BBM : Latihan 2. Murid Kumpulan Sederhana membuat latihan di komputer riba. Guru menayangkan slaid yang mengandungi latihan menyesuai perkataan dengan gambar.

Slaid power point 2. 1. 3. Murid membuat pergerakan seperti dalam video . 4. Guru menayangkan klip video “Chicken Dance” dan guru meminta semua murid berdiri 5. Murid menyebut perkataan tersebut a) piano b) hadiah c) piala d) buaya Teknik : Lisan dan gerakan Nilai: Kerjasama BBM : 1. Klip video 4. Guru menunjukkan slaid yang mengandungi 4 perkataan vokal berganding selain daripada kvvk. 2. 3. 2.LANGKAH / MASA Penutup (5 minit) ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN Rumusan hasil pembelajaran 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.