Rasul ulul azmi adalah merupakan gelar yang diberikan Allah SWT kepada para rasul yang mempunyai

kesabaran luar biasa dalam membimbing, membina, dan mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah SWT walupun cobaan dan rintangannya begitu besar. Ulul Azmi artinya Rasul yang paling banyak menerima dugaan dan cabaran ketika menjalankan dakwah serta tabah menghadapinya Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul „azmi adalah rasul-rasul yang terkenal kesabaran dan ketabahannya dalam menjalankan tugas, sehingga kesabaran mereka dipuji Allah SWT dan dijadikan sebagai contoh kesabaran yang baik. Hal itu diterangkan-Nya di dalam al-Qur‟an surat al-Ahqaf [46]:35 Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik B. Nabi Ibrahim a.s Nabi Ibrahim dilahirkan sekitar tahun 2018 SM Ayah Nabi Ibrahin yang bernama Azar merupakan orang yang mempunyai pekerjaan pembuat berhala (patung untuk disembah Ketabahan dan kesabaran Nabi Ibrahim a.s. sudah mulai diuji ketika masih belia dia sudah tidak setuju dengan pekerjaan orang tuanya yang menjadi akar kemusyrikan tersebut. Ibahim selalu mengingatkan bapaknya bahwa berhala-berhala itu tidak berguna dan menyesatkan, dan suatu saat Azar tidak terima kemudian mengancam akan membunuh Ibrahim dan mengusirnya Diceritakan dalam Al Quran surat Maryam ayat 46 Artinya

betul-betul teruji kembali ketika dia diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anak satu-satunya yang bernama Ismail. Atas kejadian ini malah menjadikan mereka banyak yang berbalik mengikuti ajaran tauhid (mengesakan Allah SWT yang dibawa Ibrahim a. Maryam : 46 Tantangan berikutnya datang dari kaumnya dan Raja Namrud yang berkuasa saat itu. sehingga kulitnya tidak terbakar sedikitpun.s. Al Anbiya : 69 Kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim a. Pengorbanan dan Kesabaran Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim AS. Maka niscaya kamu akan kurajam. maka mereka membakar Nabi Ibrahi a. keikhlasan dan kepasrahan. Dengan penuh kesabaran. hiduphidup. yaitu golongan Nabi yang salahsatu cirinya memiliki kesabaran lebih dibanding manusia biasa. tanpa sepengetahuannya Allah SWT menganti Ismail dengan seekor kambing domba C.s.s. (QS.s. Beliau juga dikenal sebagai abul adyan . dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim".(QS. dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". sudah diletakkan di leher anaknya.s Firman Allah SWT Artinya “Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah. perintah itu benar-benar dilaksanakannya. adalah salahseorang Nabi yang termasuk ke dalam ulul „azmi. Namun Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim a. menghina berhala-berhala sembahannya.s. Karenamerasa tidak terima atas perbuatan Nabi Ibrahim a. Hai Ibrahim? jika kamu tidak berhenti.berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku. Namun ketika pedang Ibrahim a.

Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: "Inilah Tuhanku". Namun. Siti Hajar pun diliputi kebingungan. Selang beberapa waktu Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan Nabi Ibrahim. tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam. setelah didatangi ternyata yang ia dapati hanya fatamorgana. secara logika di bukit gersang nan tandus akan sangat sulit mendapatkan air. Ketika malam telah gelap. Namun kebahagiaan sebagai seorang yang dirasakan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar kembali diuji oleh Allah Swt. Kemudian meninggalkan mereka di bukit gersang nan tandus tersebut. ia dikaruniai anak lakilaki yang diberi nama Ismail. setelah memiliki anak. Artinya “Dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (kami memperlihatkannya) agar Dia Termasuk orang yang yakin”. Salahsatu kisah yang menggambarkan kesabaran Nabi Ibrahim As adalah kesabaran beliau dalam penantian yang lama menunggu kelahiran seorang anak setelah menikah dengan Siti Sarah (isteri pertamanya). Tetapi dengan penuh ketaatan dan kesabaran berangkatlah Ibrahim mengantarkan istri dan putranya ke tempat tersebut. Tidak mustahil banyak terdapat binatang buas di tempat tersebut. Dalam pandangannya. ia hilir mudik antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Kala itu Nabi Ibrahim As. Dengan gigih Siti Hajar berlari-lari kecil (sa‟i) menuju bukit Marwah. Wajar saja. Ia diperintahkan untuk mengasingkan Siti Hajar serta Ismail yang masih bayi ke bukit Shafa yang gersang nan tandus. Ditambah lagi air susu sang ibu tidak dapat disusukan karena telah banyak keluar tenaga dan asupan tidak ada. Berlari-lari kecil (baca: sa‟i) ini menjadi syari‟at umat Nabi Muhammad saw. Sampai tibalah suatu waktu. Tempat yang jauh dari pemukimanpenduduk. Lantas ia pun kembali lagi ke bukit Shafa karena setelah tiba di bukit Marwah ia melihat genangan air berada di bukit Shafa. Ismail merasakan kehausan. sebagai salahsatu rukun ibadah haji. ujian menyapa mereka. Beliau adalah pengembara spiritual (pencari Tuhan) sebagaimana dikisahkan dalam surah al-An‟am ayat 75-76. Dan kesabaran beliau dalam melaksanakan perintah Allah Swt.(bapak agama).. Tapi agungnya pengorbanan seorang ibu tidak terhalang oleh hal demikian. dengan kerelaan istri pertamanya ia menikah dengan Siti Hajar (istri kedua). Ismail yang belum cukup faham dengan keadaan ibunya tetap menangis. Alhasil. Dari pernikahannya yang kedua inilah. Namun. ia melihat genangan air di bukit tersebut. .. Sedangkan persediaan minuman serta makanan telah habis. Tapi yang ia dapati fatamorgana jua. dengan sabar menunggu karunia Allah Swt..

kumpul wahai air). “zam zam ya al ma‟u” (kumpul. b. “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Inilah asal mula disyari‟atkannya lempar umrah pada saat ibadah haji. Ibrahim menyampaikan perintah Allah tersebut (ilham) yang didapat melalui mimpinya kepada Ismail dengan diliputi perasaan gundah. Dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud c. Dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Air tersebut membentuk genangan yang semakin lama semakin besar semacam sumur. Tepat pada bekas jejak kaki Ismail yang selonjor. Tetapi kemudian godaan datang dari syaitan. Allah menggantinya dengan seekor gibas (sejenis domba) yang besar. Siti Hajar bersyukur atas anugerah Allah tersebut dan berkata pada air itu. Ibrahim membaringkan anaknya. Sampai Ibrahim melempar batu mengusir di beberapa tempat. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!”. tiba-tiba ia melihat pancaran air dari tanah bawah. kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tepat ketika Ismail telah tumbuh menjadi anak remaja yang ceria dan mulai terampil membantu sang ayah bekerja. Ketika senjata tajam digesekan ke leher Ismail. insya Allah bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah tiada lagi yang mengganggu. Ash Shaaffaat:102). D. Ibrahim pun menempelkan sebilah senjata tajam (sejenis golok) ke leher Ismail. air tersebut masih tetap memacarkan berkah bagi semua peminumnya dan tiada pernah kering walau sudah miliyaran orang mereguknya selama berabad-abad. Namun dengan kesabarannya. Namun yang terjadi di luar dugaan mereka.” (Q. Cobaan Rasul Ulul Azmi Nabi Ibrahim a. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim mendapat ilham dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. mereka pun pergi mencari tempat untuk melaksanakan penyembelihan.Setelah cukup lelah hilir mudik sebanyak tujuh kali antara Shafa dan Marwah.s a. Melihat genangan air yang semakin besar itu. Bahkan sampai saat ini. Puncak penyerahan diri yang optimal kepada Allah. Tatkala keduanya telah bersepakat melaksanakan titah Yang Mahakuasa.S. Sehingga menjadi genangan. Air tersebut terus memancar keluar dari permukaan tanah. Demikian ini menjadi sunnah ibadah qurban yang kita laksanakan pada hari „Idul Adha dan tiga hari berikutnya. Tetapi dengan komitmen yang kuat mereka berdua tetap akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Bapanya sendiri tidak beriman . mereka (Ibrahim dan Ismail) dipengaruhi supaya tidak jadi melaksanakannya. Ismail menjawab: “Hai bapakku. ronta dan tangis kehausan Ismail pun dapat terobati dengan air yang penuh berkah. Alhasil. Diperintah oleh Allah supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail.

kisah teladan 25 nabi dan rasul. Paling banyak menanggung berbagai ujian dalam perjuangan.E.M. MA. Bintang pelajar. Al-Bayan. Sabar dan mempunyai keazaman yang kuat ketika berdepan dengan masuh d. kisah-kisah Al-Qur‟an. Shum. Ciri-Ciri Rasul Ulul Azmi a. c. 1994 KH. Bandung. . Suhufi. Memiliki sifat yang cekal dan tabah b. Mempunyai sifat kecekalan dalam perjuangan menegakkan Agama Allah DAFTAR PUSTAKA S.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.