Rasul ulul azmi adalah merupakan gelar yang diberikan Allah SWT kepada para rasul yang mempunyai

kesabaran luar biasa dalam membimbing, membina, dan mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah SWT walupun cobaan dan rintangannya begitu besar. Ulul Azmi artinya Rasul yang paling banyak menerima dugaan dan cabaran ketika menjalankan dakwah serta tabah menghadapinya Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul „azmi adalah rasul-rasul yang terkenal kesabaran dan ketabahannya dalam menjalankan tugas, sehingga kesabaran mereka dipuji Allah SWT dan dijadikan sebagai contoh kesabaran yang baik. Hal itu diterangkan-Nya di dalam al-Qur‟an surat al-Ahqaf [46]:35 Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik B. Nabi Ibrahim a.s Nabi Ibrahim dilahirkan sekitar tahun 2018 SM Ayah Nabi Ibrahin yang bernama Azar merupakan orang yang mempunyai pekerjaan pembuat berhala (patung untuk disembah Ketabahan dan kesabaran Nabi Ibrahim a.s. sudah mulai diuji ketika masih belia dia sudah tidak setuju dengan pekerjaan orang tuanya yang menjadi akar kemusyrikan tersebut. Ibahim selalu mengingatkan bapaknya bahwa berhala-berhala itu tidak berguna dan menyesatkan, dan suatu saat Azar tidak terima kemudian mengancam akan membunuh Ibrahim dan mengusirnya Diceritakan dalam Al Quran surat Maryam ayat 46 Artinya

Al Anbiya : 69 Kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim a. betul-betul teruji kembali ketika dia diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anak satu-satunya yang bernama Ismail. Pengorbanan dan Kesabaran Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim AS. Atas kejadian ini malah menjadikan mereka banyak yang berbalik mengikuti ajaran tauhid (mengesakan Allah SWT yang dibawa Ibrahim a. Namun ketika pedang Ibrahim a.s Firman Allah SWT Artinya “Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah. tanpa sepengetahuannya Allah SWT menganti Ismail dengan seekor kambing domba C. maka mereka membakar Nabi Ibrahi a. yaitu golongan Nabi yang salahsatu cirinya memiliki kesabaran lebih dibanding manusia biasa. perintah itu benar-benar dilaksanakannya. Dengan penuh kesabaran. Maryam : 46 Tantangan berikutnya datang dari kaumnya dan Raja Namrud yang berkuasa saat itu. sehingga kulitnya tidak terbakar sedikitpun. Beliau juga dikenal sebagai abul adyan . adalah salahseorang Nabi yang termasuk ke dalam ulul „azmi.s. dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".s. hiduphidup. (QS. Hai Ibrahim? jika kamu tidak berhenti.s. keikhlasan dan kepasrahan. Namun Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim a. Karenamerasa tidak terima atas perbuatan Nabi Ibrahim a. sudah diletakkan di leher anaknya.s.(QS. menghina berhala-berhala sembahannya. dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim". Maka niscaya kamu akan kurajam.s.berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku.

dengan sabar menunggu karunia Allah Swt. Namun. Tempat yang jauh dari pemukimanpenduduk. Tidak mustahil banyak terdapat binatang buas di tempat tersebut. Tapi yang ia dapati fatamorgana jua. Namun. Dari pernikahannya yang kedua inilah. dengan kerelaan istri pertamanya ia menikah dengan Siti Hajar (istri kedua). Alhasil. ia dikaruniai anak lakilaki yang diberi nama Ismail. Artinya “Dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (kami memperlihatkannya) agar Dia Termasuk orang yang yakin”.(bapak agama). Tetapi dengan penuh ketaatan dan kesabaran berangkatlah Ibrahim mengantarkan istri dan putranya ke tempat tersebut. Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: "Inilah Tuhanku". Ismail yang belum cukup faham dengan keadaan ibunya tetap menangis. secara logika di bukit gersang nan tandus akan sangat sulit mendapatkan air. .. Kemudian meninggalkan mereka di bukit gersang nan tandus tersebut. Kala itu Nabi Ibrahim As. ujian menyapa mereka. Ia diperintahkan untuk mengasingkan Siti Hajar serta Ismail yang masih bayi ke bukit Shafa yang gersang nan tandus.. Tapi agungnya pengorbanan seorang ibu tidak terhalang oleh hal demikian. sebagai salahsatu rukun ibadah haji. Selang beberapa waktu Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan Nabi Ibrahim. Lantas ia pun kembali lagi ke bukit Shafa karena setelah tiba di bukit Marwah ia melihat genangan air berada di bukit Shafa. ia hilir mudik antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Dan kesabaran beliau dalam melaksanakan perintah Allah Swt. setelah didatangi ternyata yang ia dapati hanya fatamorgana. Beliau adalah pengembara spiritual (pencari Tuhan) sebagaimana dikisahkan dalam surah al-An‟am ayat 75-76. Salahsatu kisah yang menggambarkan kesabaran Nabi Ibrahim As adalah kesabaran beliau dalam penantian yang lama menunggu kelahiran seorang anak setelah menikah dengan Siti Sarah (isteri pertamanya). Sampai tibalah suatu waktu. tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Berlari-lari kecil (baca: sa‟i) ini menjadi syari‟at umat Nabi Muhammad saw. Siti Hajar pun diliputi kebingungan. ia melihat genangan air di bukit tersebut. Namun kebahagiaan sebagai seorang yang dirasakan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar kembali diuji oleh Allah Swt. Ketika malam telah gelap. Dengan gigih Siti Hajar berlari-lari kecil (sa‟i) menuju bukit Marwah. Sedangkan persediaan minuman serta makanan telah habis. Ditambah lagi air susu sang ibu tidak dapat disusukan karena telah banyak keluar tenaga dan asupan tidak ada. Dalam pandangannya.. setelah memiliki anak. Wajar saja. Ismail merasakan kehausan.

“zam zam ya al ma‟u” (kumpul. kumpul wahai air). “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.s a. Ibrahim membaringkan anaknya. insya Allah bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. D. Allah menggantinya dengan seekor gibas (sejenis domba) yang besar. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!”. Air tersebut terus memancar keluar dari permukaan tanah. Bahkan sampai saat ini. Puncak penyerahan diri yang optimal kepada Allah.” (Q. Tetapi dengan komitmen yang kuat mereka berdua tetap akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Tepat pada bekas jejak kaki Ismail yang selonjor. Tepat ketika Ismail telah tumbuh menjadi anak remaja yang ceria dan mulai terampil membantu sang ayah bekerja. Melihat genangan air yang semakin besar itu. Cobaan Rasul Ulul Azmi Nabi Ibrahim a. Tatkala keduanya telah bersepakat melaksanakan titah Yang Mahakuasa. Demikian ini menjadi sunnah ibadah qurban yang kita laksanakan pada hari „Idul Adha dan tiga hari berikutnya. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim mendapat ilham dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Diperintah oleh Allah supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail. Setelah tiada lagi yang mengganggu. Dengan penuh kesabaran dan ketaatan. ronta dan tangis kehausan Ismail pun dapat terobati dengan air yang penuh berkah. mereka pun pergi mencari tempat untuk melaksanakan penyembelihan. Ibrahim menyampaikan perintah Allah tersebut (ilham) yang didapat melalui mimpinya kepada Ismail dengan diliputi perasaan gundah. Sehingga menjadi genangan. Inilah asal mula disyari‟atkannya lempar umrah pada saat ibadah haji.Setelah cukup lelah hilir mudik sebanyak tujuh kali antara Shafa dan Marwah. Sampai Ibrahim melempar batu mengusir di beberapa tempat. Tetapi kemudian godaan datang dari syaitan. Ibrahim pun menempelkan sebilah senjata tajam (sejenis golok) ke leher Ismail. Dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud c. air tersebut masih tetap memacarkan berkah bagi semua peminumnya dan tiada pernah kering walau sudah miliyaran orang mereguknya selama berabad-abad. Bapanya sendiri tidak beriman . Ketika senjata tajam digesekan ke leher Ismail. Namun yang terjadi di luar dugaan mereka. Siti Hajar bersyukur atas anugerah Allah tersebut dan berkata pada air itu. Ismail menjawab: “Hai bapakku.S. b. Namun dengan kesabarannya. mereka (Ibrahim dan Ismail) dipengaruhi supaya tidak jadi melaksanakannya. Alhasil. tiba-tiba ia melihat pancaran air dari tanah bawah. kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Air tersebut membentuk genangan yang semakin lama semakin besar semacam sumur. Ash Shaaffaat:102).

Memiliki sifat yang cekal dan tabah b. MA. . c. Shum. kisah-kisah Al-Qur‟an. Mempunyai sifat kecekalan dalam perjuangan menegakkan Agama Allah DAFTAR PUSTAKA S.E. Al-Bayan. kisah teladan 25 nabi dan rasul.M. Paling banyak menanggung berbagai ujian dalam perjuangan. Bandung. Bintang pelajar. 1994 KH. Ciri-Ciri Rasul Ulul Azmi a. Sabar dan mempunyai keazaman yang kuat ketika berdepan dengan masuh d. Suhufi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.