Nama: ______________________

Hari

: ________________

Kelas : ______________________

Tarikh : ________________

Arahan: Tuliskan perkataan KVKV yang sesuai untuk gambar diberi.
Kemudian batangkan perkataan suku kata KVKV tersebut. (Vokal u )
Contoh :
1.

=

buku

=

bu

+

2.

= _____________ =

+

= _____________ =

+

= _____________ =

+

= _____________ =

+

= _____________ =

+

3.

4.

5.

6.

Bahasa Melayu
Disediakan oleh: Mohd Farouk Fadly

ku

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.