P. 1
Kemahiran Proses Sains Asas

Kemahiran Proses Sains Asas

|Views: 355|Likes:
Published by Kaline

More info:

Published by: Kaline on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

KEMAHIRAN PROSES SAINS ASAS

Anda akan dibantu untuk mencapai lapan kemahiran proses sains asas. Ke semua lapan ini telah disenaraikan mengikut urutan yang menaik dalam kompleksitinya. Untuk memperoleh kemahiran ini dengan baik, anda dinasihatkan untuk mengikut aktiviti mengikut urutan. Klik pada kemahiran untuk menjalankan aktiviti berkaitan.

Pemerhatian: proses pemerhatian melibatkan penggunaan satu atau lebih daripada pancaindera kita dalam persepsi ciri-ciri sesuatu objek atau sesuatu perkara yang sedang berlaku; pemerhatian boleh dibuat secara langsung dengan pancaindera atau pun secara tidak langaung melalui peralatan sains Pengkelasan: proses pengkelasan melibatkan penyusunan objek atau perkara yang berlaku mengikut ciri-cirinya Menggunakan nombor: proses ini diperlukan untuk membuat pengukuran atau membuat perbandingan serta untuk menyusunkan objek Berkomunikasi: proses ini melibatkan perpindahan data; data boleh dipindahkan melalui percakapan, penulisan, graf, rajah, lukisan, peta atau pun formula; kemahiran seperti menyoal, berbincang, memberi penerangan juga adalah kemahiran berkomunikai Pengukuran: proses ini akan menyusunkan objek atau perkara melalui magnitud seperti panjang, luas, isipadu dan jisim; proses ini melibatkan penggunaan peralatan sains Membuat inferens: proses ini menggunakan logik untuk membuat kesimpulan daripada pemerhatian; proses ini akan kemukakan penerangan atau sebab untuk sesuatu situasi Membuat ramalan: ramalan adalah berasaskan pemerhatian, pengukuran serta inferens tentang perhubungan di antara pembolehubah; ramalan adalah spekulasi; ramalan adalah cadangan apakah yang mungkin berlaku Penggunaan perhubungan ruang-masa: proses ini melibatkan memperihalkan perhubungan spatial objek dan perubahannya dengan masa; contohnya adalah pergerakan, arah, bentuk dan penyusunan

mendefinisi secara operasi. Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Instrumen untuk mengukur kemahiran ini ialah UjianPenguasaan Asas Kemahiran Proses Sains Bersepadu (KPSB) KPSB ialah kemahiran-kemahiran bersepadu meliputi cara mentafsir maklumat. 1995). KPM. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan.Padilla et. membuat hipotesis danmengeksperimen. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. KPSB melibatkan aktiviti minda peringkat tinggi danmemerlukan tahap kecerdikan operasi formal (Lawson. Asas untuk menguasai kemahiran KPSB memerlukan pelajar terlebihdahulu menguasai KPSA. meramal. Kemahiran Proses Sains Asas (KPSA) KPSA melibatkan aktiviti minda peringkat rendah kerana hanya memerlukanpelajar menggunakan satu atau dua aktiviti mudah seperti memerhati dan mendengar. kompleks danbersepadu seperti kemahiran proses sains bersepadu (Ismail Jusoh. 1991). yang mungkin benar atau tidak benar. mengelas. mengukur danmenggunakan nombor.spatial. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. mengawal pembolehubah. berkomunikasi.KPSA menjadi asas kepada penguasaan kemahiran yang lebih tinggi. membuat inferens. Berkomunikasi Menerima. Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.al. Penguasaan dalamKPSB diuji menggunakan instrumen Ujian KPSB Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. 1993. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Jenis KPSA ialah memerhati. sentuhan. 2001. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. pendengaran. menggunakanperhubungan ruang dan masa. menyusun dan . memilih.

peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. graf. bentuk. Membuat hipotesis Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. rajah atau model. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. Pernyataan ini boleh diuji . arah. jadual. lisan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. saiz. Membuat hipotesis Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. isi padu.

.untuk membuktikan kesahihannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->